Opetus Pyhästä Hengestä

Opetus Pyhän Hengen toiminnasta kuuluu kristinuskon perusopetuksiin. Sananopettajien tulee ymmärtää, että Pyhän Hengen vaikutuksessa on kaksi erilaista osiota:
1. Uskoon tulossa Pyhä Henki tulee asumaan ihmisen sydämeen. Joh. 20:22. Room. 8:9. Tästä on merkkinä Jumalan rakkaus. 5 Moos. 30:6/Kol. 2:11. Room. 5:5.
2. Pyhän Hengen kasteessa Hän tulee päällemme voiman kasteena. Apt. 1:5,8. Tästä on merkkinä armolahjojen toiminta, mm. kielilläpuhuminen. Apt. 2. 10:44. 19:1-6. ym.
Pyhän Hengen saaminen ja Pyhän Hengen kaste ovat siis kaksi eri tapahtumaa!

Samarialaiset
Tämä esimerkkitapaus on luettavissa Apt. 8:5-17.
Jos opettaisimme, että samarialaiset saivat Pyhän Hengen sydämiinsä vasta Apt. 8:14 kohdassa, tarkoittaisi se, että samarialaiset kastettiin pelastumattomina, ennen uskoon tulemista. Eihän kukaan ole raamatullisessa uskossa ellei ole saanut Pyhää Henkeä. Room. 3:23-25. 5:1-5. Mutta samarialaiset ottivat vastaan Jumalan sanan ja pelastuksen ennen vesi- ja henkikastetta. Apt. 8:12-17. Jeesuksen veri puhdisti heidät, ja he uudestisyntyivät Pyhästä Hengestä. Sen jälkeen he antoivat kastaa itsensä vedessä Jeesuksen nimeen. Tämä oli yleinen käytäntö, joka alkoi kristinuskon ensimmäisestä saarnasta ja sen tuloksista. Apt. 2:41. Samarialaisten kasteella käymisen jälkeen apostolit tulivat Jerusalemista (Apt. 8:14) rukoilemaan uskoon tulleille ja siis Pyhän Hengen saaneille, vedessä kastetuille, henkikastetta. On väärin opettaa, että samarialaiset olisi muka kastettu uudestisyntymättöminä eli Pyhästä Hengestä osattomina (Room. 8:9) ja että he muka saivat Pyhän Hengen vasta apostolien rukoillessa heille henkikastetta. Samoin oli laita Efeson uskoon tulleilla, jotka ensin tulivat uskoon ja heidät kastettiin vedessä. Sitten he saivat henkikasteen. Apt. 19:1-6.
On tärkeää ymmärtää Raamatun opetus: ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. Pyhän Hengen saaminen tapahtuu uudestisyntymisessä. Joh. 3:3-5. Tiit. 3:
”Kaikille jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:12. ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3.

Vanhan liiton profeetoissa oli Pyhä Henki
Sama Pyhä Henki toimi vanhan liiton pyhissä.
”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armostaja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka (samassa) taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa.” 1 Piet. 1:10-12.
Tässä mainittu ”Kristuksen Henki”, joka siis oli vanhan liiton pyhissä, on sama ”yksi Henki” (Efes. 4:4), eli Jumalan Pyhä Henki, jota ilman ei kukaan voi pelastua. ”Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. / 1 Kor. 12:11. Ef. 4:4. Jokaisella Jumalan lapsella on siis Pyhä Henki. Pyhästä Hengestä osaton ei ole Jumalan lapsi. 1 Kor. 6:11.Tiit. 3:3-7. ”Hänessä (Jeesuksessa) on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, Hänen kirkkautensa ylistykseksi.” Efes. 1:13,14. / Apt. 19:1-6. Uskoon tulossa on siis saatu Pyhä Henki.

Mooseksen sydämessä oli Pyhä Henki
”Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa.” 4 Moos. 11:17,25.

Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; Jesaja 63:11.

Saulissa oli Pyhä Henki
”Ja Herran Henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi.” 1 Sam. 10:6,9,10.

Daavidissa oli Pyhä Henki
”Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran Henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen.” 1 Sam. 16:13. Psalmi 51:13. Vakavaan syntiin lankeamisen jälkeen Daavid rukoili: ”Älä heitä minua pois kasvojesi edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.” Psalmi 51:13.

Ympärileikkaus
Muuttuminen Jumalaa rakastavaksi ihmiseksi tapahtui vanhan liiton aikana ”sydämen ympärileikkauksessa”. 5 Moos. 30:6. Se oli Pyhän Hengen vaikutusta. Samoin tapahtuu uudeksi ihmiseksi tuleminen uudessakin liitossa. Room. 2:29. 2 Kor. 5:17. Jeesuksen vastaan ottaminen (Kol. 2:6,11,12.. 2 Kor. 6:1,2) pitää sisällään uudestisyntymisen, kääntymisen (Apt. 2:38) ja siis Pyhän Hengen tulemisen ihmisen sydämeen. ”Hänessä (Jeesuskessa) teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu Hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty Hänen kanssaan(Room. 6:4-11) uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset.” Kol. 2:11-13.
”Tehkää siis parannus ja kääntykää (metanoia), että teidän syntinne pyyhittäisiin pois.” Apt. 3:19.

Profeetta Samuel johti Pyhän Hengen valtaamana profeettajoukkoa, jonka päällä oli Pyhä Henki. 1 Sam. 19:18-24. Mutta Pyhä Henki oli tullut myös heidän sydämiinsä. Tästä Pyhän Hengen vaikuttamasta sydämen muuttumistapahtumasta mainitaan siis mm. Saulin kohdalla: ”Jumala muutti hänen sydämensä..” 1 Sam. 10:9. Mutta Pyhä Henki poistui Saulista, koska hän hylkäsi Herran sanan. 1 Sam. 15:23. ”Herran Henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki ahdisti häntä.” 1 Sam. 16:14. Henki ei voi poistua ellei ihmisessä ensin ole ollut Henkeä. Vertaa Ps. 51:13.

Vanha liitto oli edelleen meneillään ennen ristintyötä Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun kertomissa tapauksissa, jolloin Pyhä Henki tuli ihmisiin. Muun muassa Johannes Kastaja oli täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta asti. Luuk. 1:15. Samoin hänen isänsä Sakarias ja äitinsä Elisabet ”täytettiin Pyhällä Hengellä”. Luuk. 1:41, 67. Siis Pyhä Henki tuli heihin.

Rukouksemme on, että ihmiset löytävät pelastuksen Jeesuksessa saaden syntinsä anteeksi Hänen verensä kautta ottamalla vastaan Jumalan armon ”niin, ettei se jää turhaksi”. 2 Kor. 6:1. Näin he tulevat Jumalan lapsiksi ja hylkäävät syntielämänsä eli tekevät parannuksen synneistään, ja ottavat kasteen Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Näin maailmasta ja sen syntielämästä pois kääntyneet ovat ”siirtyneet pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan puoleen”. Apt. 26:18. Ja näitä pelastuneita veljiä ja sisaria kehotamme ottamaan vastaan Pyhän Hengen kasteen sekä sitten joka päivä, yhä uudestaan täyttymään Hengellä. Efes. 5:18,19. Ko. ”Täyttykää Hengellä!” -kehotus annettiin niille, jotka jo olivat saaneet Pyhän Hengen kasteen. Apt. 19:1-6. Jumala tahtoo täyttää Pyhällä Hengellä kaikki omansa.

Siunausta meille,
Weijo Lindroos
Turun seurakunta