Onko jo viimeinen vuosi?

Uusi vuosi on taas edessämme.

Vanha on siirtynyt muistettavien tapahtumien aikakirjaan.  Näin elämämmekin kulkee vuosi vuodelta kohti loppuaan.
Mitä alkava vuosi tuokaan tullessaan? Sitä emme voi tietää. Mutta tiedämme varmuudella, että joku alkava vuosi, kuukausi, viikko tai päivä, on elämämme viimeinen. Mistä tiedämme, jos alkava vuosi sisältää viimeisen hetkemme, jolloin siirrymme tästä ajasta ikuisuuteen. Entä sitten? – Kukaan ei voi tietää lähtönsä päivää! Siksi jokaisen pitää tietää, että hänen tulee saada syntinsä anteeksi tämän elämän aikana. Kuoleman jälkeen ei enää ole pelastuksen mahdollisuutta. Ja kukaan ei pelastu automaattisesti, esim. kirkon jäsenyyden perusteella, vaan jokaisen tulee tässä ajassa ottaa vastaan Jeesus omaksi henkilökohtaiseksi syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi!
Mutta en siis ennusta, että NYT on sinun viimeinen vuotesi, vaikka se onkin sitä monille ihmisille. Tahdon herättää sinut ajattelemaan, että joku päivä päivien joukossa on se viimeinen elämän päivä.
Raamattu opettaa, että jokaisen ihmisen tulee kuulla pelastussanoma ylösnousseesta Jeesuksesta, joka sovitti syntimme sijaisuhrillaan ristillä. Ilman Häntä ei ole mahdollista päästä Taivaaseen. Näin Jeesus opetti meille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu..” Markus 16:15,16. Hän sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä! Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!” Joh. 14:6.
Pelastuksen vastaan ottaneina ja raamatullisella upotuskasteella kastettuina olemme yhteistyössä Jumalan kanssa, ”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4. ”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2. Tänään Jumalan armo odottaa sinua.
Jeesus kutsuu sinua pelastuksen tielle! Koko Taivas odottaa, että otat vastaan Jeesuksen. Näin tulet uskoon, ja pääset tämän elämän jälkeen Taivaaseen. Vain uskoon tulleiden päämäärä on ikuinen Elämä Jumalan Taivaassa!

Voisit tulla hengelliseen kokoukseen, sunnuntaisin klo 16.00. Jokaisessa tilaisuudessa tarjoamme mahdollisuuden tehdä uskonratkaisu ja ottaa vastaan ylösnoussut Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi. Syntien anteeksisaaminen on ihmiselämän suurin ja kallisarvoisin asia. Se menee kaiken muun edelle. Tästä asiasta voisimme kyllä jutella kahdestaankin, mikäli tahdot. Sovitaan kahdenkeskinen keskusteluaika: Ota sen tähden yhteyttä.

Siunausterveisin,
Weijo Lindroos