Neuvo Raamatun opettajille

Tulemme seurakunnan kokouksiin saamaan ravintoa sisäiselle elämällemme. Siksi Raamatun opetusten tulee sisältää hengellistä elämää ylläpitävää ravintoa. Matt. 4:4. Meidän tulee opettaa kuulijoille RAAMATUN SISÄLTÖÄ, joka ravitsee ja vaikuttaa sisäiseen elämäämme sekä saa aikaan rakkautta Jumalaan. Sananopetuksen ei tule olla pelkkää tiedon jakamista, vaan sen tulee ulottua ihmiselämän syvimpiin kerroksiin, jossa se saa aikaan pyhää elämää. Ps. 119.
Jeesus tarjoaa nälkäisille Raamatun Sanan leivän mukana myös kirkasta ja raikasta Hengen vettä. ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon”. Joh. 7:37. Kirjoitusten opettamisen tarkoitus on auttaa kuulija tulemaan Jumalan Sanan lähteelle ja sisälle hengelliseen elämään, aitoon elämänyhteyteen Sanan Antajan kanssa. Tämä on Raamatun eräs päätarkoitus. Siksi jokaisessa raamattutunnissa tulee olla esillä myös selkeä pelastuksen tie, Jeesus ja ristintyö, Hänen kallis sovintoverensä armo. Hebr. 10:19. 1 Piet. 1:18,19. Opetuksen tulee olla sellaista, jonka kautta Pyhä Henki saa johtaa meitä ”kaikkeen totuuteen”. Joh. 16:13. Vain rukouksessa viipyvät sananjulistajat saavat aikaan oikeanlaista tulosta. Jer. 23:22. He kyselevät jo heti puheen aiheen saadessaan, että onko tämä aihe Raamatussa, ja huolehtivat sitten myös puheensa sisällöstä, ettei siinä ole Raamatun ulkopuolisia opetuksia: ”Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja.” Joh. 3:34. ”Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta, aina ja iankaikkisesti. Aamen.” 1 Piet. 4:11.

Raamatun syntyhistorioiden spekuloimiset yms. eivät ole välttämättömiä. Eri käännösten vertailut ovat raamatunkäännöskomiteoiden keskuudessa käytäviä keskusteluja. Pitkäänkin uskossa olleet joutuvat sivuraiteille kuullessaan opetusta, miten tämä kohta sanotaan tässä tällä tavalla, mutta toisessa käännöksessä se taas sanotaan toisella tavalla, ja sen kielinen ilmaisutapa on kokonaan erilainen, mitä tässä Raamatussa. Jne. – Tuon kaltainen opetus ei ole Jumalan tahto, vaan on ”käärmeen siementä”, joka eksyttää sanaan juurtumattomia sivuraiteille. 1 Moos. 3:1-3,15. Sellaisen opetuksen kautta ovat monet menettäneet luottamuksensa Raamattuun. Puhujan tehtävänä on toimia yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa tarkoituksena saada kuulijat vakuuttuneiksi Raamatun luotettavuudesta. Kaipaamme kokea ja tiedostaa uskossa, että Jeesus on kanssamme. Pienet lapset ovat tästä esimerkkeinä. He itkevät joskus nukkumaan mennessä saadakseen äidin tai isän tulemaan sängyn viereen. Siinä ei auta, jos tuot heille hyvän lelun tai nukkumanallen kainaloon. ”Isi, ole siinä”, he esittävät toivomuksensa. Samaa tulee tapahtua sananopetuksessa: Jeesuksen tulee itse saada olla kanssamme. Näin tapahtuu kuullessamme Raamatun puhdasta sanomaa elävästä Jumalasta. Siinä on turvallisuudentunteemme lähde. Yhä uudestaan Pyhä Henki tekee eläväksi samaa vanhaa muuttumatonta Jumalan sanaa.

”Muistuta tästä ja varoita heitä vakavasti Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi.” 2 Tim. 2:14. RK.
”Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä.” 2 Tim. 2:14-17. Sellaisia ”syöpäkasvainoppeja” tulee varoa.

”Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1 Tim. 6:3-5.
Älä tuo puhujanpaikalle Raamatun lisäksi muita kirjoja!

Weijo Lindroos