Narsismi kristittyjen keskuudessa

Jumala näkee luomansa ihmisen sisäisen elämän kaikkine hienouksineen. Mutta Häneltä ei jää myöskään huomaamatta luomansa kauneuden turmeltuminen. ”Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen.” 1 Sam. 16:7. ”Mikään luotu ei ole Hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili.” Hebr. 4:13. Hän tuntee sydäntemme pimeimmätkin sopukat, ajatusten lähteet sekä tekojemme motiivit, asenteet yms., vaikka ne usein ovat salassa ihmiseltä itseltäänkin. Tämän tähden meille on annettu opettava kehotus: ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Sananl. 4:23. Sydän Raamatussa tarkoittaa persoonallisuuden keskusta, ihmisen keskiötä. Siellä sijaitsee psyyken sairaus tai terveys.
Jokaisen Luojastaan erossa elävän ihmisen sydän on ylpeyden saastuttama, enemmän tai vähemmän. Ylpeyden eräs äärimuoto on narsismi, vaikka narsismi on sitäkin syvemmällä oleva mielen kieroutuma. Se on persoonallisuuden häiriintymä, johon useimmiten liittyy sairaalloinen, mutta eri asteinen itsekeskeisyys.

NARSISMISTA PARANTUMINEN
Narsistisesta luonnehäiriöstä parantuminen on erittäin vaikeaa. Parantuminen on vaikeaa, koska luonnehäiriöinen ei yleensä itse näe ja tunnista sairauttaan. Hänen mahdollisuutensa päästä rehelliseen avautumiseen ja nöyrtymiseen on lukossa, koska hän itse on elämänsä keskipiste. Kun joku kertoo mistä asiasta tahansa, vääntää narsisti asian itseensä kertoen mm., miten ”minulla, minä, minusta.. minä, minä ja minä”. Narsismi on eräänlainen sisäinen kehitysvamma, joka on syvemmällä ihmisen persoonallisuudessa kuin esim. vakavan luokan alkoholismi.

Narsistit kokevat heihin kohdistuneet kritiikit syvästi loukkaaviksi haukkumisiksi ja osaavat usein vääntää asian esim. arvostelijan syyksi. Arvostelun kohteeksi joutunut narsisti oppii peittämään sairauttaan. Narsisti ei osaa todellisesti katua ja olla pahoillaan tekemistään virheistä. Eräät tosin opettelevat pyytämään anteeksi ja vuodattamaan ”krokotiilinkyyneleitä”, koska huomaavat siitä olevan heille hyötyä. – ”Krokotiilien esiintymisalueilla kerrotaan tarinoita, joissa krokotiili ensin itkee nähdessään ihmisen, ja sitten syö tämän.” Wikipedia. Narsistin lähimmäiset näkevät sellaiset kyyneleet pelkäksi teeskentelyksi.
Luonnehäiriöinen ei näe lähimmäistensä hätää, vaan saattaa jopa nauraa kärsivälle. Säälitunteen, empatian puute on narsismin eräs oleellinen osa.

Narsismi on ihmisen syvällä sisimmän rakenteessa oleva luonnehäiriö. Ihmisen luontaisesta ylpeydestä voi päästä vapaaksi nöyrtymällä ja pyytämällä siihen apua Jumalalta. ”Hän voi nöyryyttää ne, jotka ylpeydessä vaeltavat.” Dan. 4:34. Mutta narsismi on enemmän kuin pelkkä ylpeys. Siitä parantuminen edellyttää Jumalan parantavan käden alle nöyrtymistä ja siinä tapahtuvaa pitkäaikaista hoitoa.
Jeesus sovitti ristillä ennen muuta ylpeyden synnin, josta kaikki muu synti on alkuisin. Ensimmäinen syntihän oli paholaisen lankeemus Taivaassa, jossa se aikoi korottaa itsensä Jumalan paikalle: ”Sinä sanoit sydämessäsi: ’Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.’” Jes. 14:13,14. Hes. 28:13-17. Tuo narsisti-Saatanan lankeemus toi maailmaan synnin ja kirouksen. Mutta Jeesus ”nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen ristinkuolemaan asti” sovittaessaan syntimme kärsimystyöllään ja verellään. Filip. 2:8-11. Hän ansaitsi meille vapauden synnin siteistä, täyden anteeksiantamuksen ja parantumisen synnin jäljistä, jopa narsismista. Pysyvä parantuminen narsismista ei näin ollen ole mahdollista ilman Jeesusta, joka voitti ristillä paholaisen, tuon ”ylpeyden ruhtinaan”. Mutta täysi parantuminen narsismista edellyttää ihmisen ”alitajunnassa” olevan luonnevian nousemista asianomaisen tietoisuuteen. Tätäkään eivät ihmiset voi saada aikaan. Tarvitaan Jumalan Pyhä Henki, joka ainoastaan voi saada ihmisen näkemään syntisyytensä ( Joh. 16:8-13) sekä syvästi katumaan ylpeämielisyyden syntiä. Terve itsensä näkeminen sellaisena kuin Jumala meidät näkee sekä tilansa tunnustaminen auttaa jopa pahimman luokan narsistin parantumisprosessin alkuun. ”Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä!” 1 Joh. 1:9.

Samoin tapahtuu esim. alkoholistien yms. kohdalla heidän havaitessaan ja tunnustaessaan syntinsä inhottavaksi ja rumaksi. Siinä synnintunnossa he nöyrästi ja rehellisesti katuen saavat ottaa Jumalalta vastaan voiman luopua synnistään. Mutta HUOM!, vaikka synnin siteissä oleva lopettaa synnin tekemisen, saattaa synnin taipumus jäädä sisimpään pitkäksikin aikaa. Samoin on siis narsistin laita. Hänen sydämensä ajatukset ovat kieroutuneita. Jossain tapauksessa hänessä oleva luonnevika tahtoo edelleen pahaa niille, joita hän vihaa. Hän ei osaa antaa anteeksi, eikä puhtaasti rakastaa lähimmäisiään. Narsisti iloitsee, jos hänen vihamiehensä joutuu vaikeuksiin. Siinä onkin luonnehäiriöiselle eräs varma tilanteensa tunnistamisen avain. On myös hyvä muistaa, että joka toisen onnettomuudesta iloitsee, ei jää rankaisematta. Sananl. 17:5. Narsistit ovat useinkin kylmiä ja kovia ja toisaalta kuin pieniä uhmaikäisiä lapsia.
Tosiasia kuitenkin on, että sisimmässämme on uusi luomus, ja vanha on kadonnut. 2 Kor. 5:17. Mutta yhtä varma tosiasia on, että uusi luomus ilmentää itseään vanhan olemuksemme kautta. Pyhä Henki käyttää usein meissä olevaa tunne-elämää ilmaistessaan Jumalan hyvyyttä. Sen tähden Jumala tahtoo parantaa meissä kaiken, mikä on yhteydessä sisällämme olevan hengellisen elämän toteuttamiseen, ”että Jeesuksen elämäkin tulisi näkyviin meidän ruumiissamme”. 2 Kor. 4:11. Room. 12:1,2. Narsismi on este Jumalan siunaukselle.
Hengen hedelmä näkyy ulkoisessa käytöksessämme ja suhtautumisessa lähimmäisiimme. Gal. 5:22. Narsistilla tunne-elämä on jäänyt kehittymättä. Ja vaikka sanat joskus olisivatkin oikeita, ei niillä ole merkitystä. Room. 16:17,18. He eivät useinkaan osaa erottaa hyvää pahasta. Siksi narsistinen luonne saa aikaan vain ahdistavaa pahaa oloa heidän kanssaan tekemisissä oleville.
Pyhityselämä tarkoittaa vanhan ihmisen alistamista uuden, sisäisen elämän alaisuuteen, motiiveineen yms . ”Pitäkää itsenne synnille kuolleina!” (Room. 6:11) tarkoittaa, että emme enää toteuta vanhan synti-ihmisen ylpeämielisiä taipumuksia, vaan annamme ulkoisenkin ihmisemme kokonaan Jumalalle. ”Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi..” Room. 12:1.
”Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.” 1 Tess. 5:23.
Mutta  vasta siinä vaiheessa, kun olemme irti ruumiistamme ja saaneet uuden kirkastetun ikuisuusruumiin, olemme lopullisesti vapaat lihanmielen vajavuuksista. 1 Kor. 13:10. Filip. 3:20,21. 1 Joh. 1:8-10.
”Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!” Matt. 23:26.

Tunnistamme narsistin myös siitä, että hän ei voi alistua seurakuntakuriin. Hänen on mahdoton totella ja olla alamainen tai ylipäänsä tunnustaa auktoriteetteja. Hän ei kerta kaikkiaan pysty hyväksymään Raamatun opetusta Ef. 5:21: ”Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa.” Ja 1. Piet. 5:5: ”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon”. Narsistille on suorastaan mahdotonta hyväksyä Hebr. 13:17. opetus: ”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili..” Katso myös 1 Tess. 5:12,13. He tahtovat toimia omin päin, ilman valvontaa, ns. omantien kulkijoina. Joskus siihen sisältyy myös rahanahneus.

Uskovien keskuudessa narsisti tahtoo loistaa esiintymisellään ja olla ihailun keskipisteenä paistatellessaan ihmissuosion neonvaloissa. Niin teki mm. Raamatussa mainittu narsisti, Simon: ”Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa..” Apt. 8:13. Filippuksen seurassa oli näkyvä paikka. Uskovien keskuudessa olevan narsistin tunnistaa edelleenkin siitä, että hän hakeutuu mielellään seurakunnan johtohenkilöiden seuraan yrittäen joskus alistaa heitäkin tahtonsa alle.
– Mutta pitää osata erottaa normaali ihmisen halu olla hengen hedelmää tuottava rakastava lähimmäinen (Gal. 5:22), josta luonnollisesti myös usein pidetään.
Mutta ei siis tule sivuuttaa Raamatun opetusta, jota tulee soveltaa uusiin seurakuntaan tulijoihin: ”Huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Hän puhui heille vertauksen ja sanoi heille: ”Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: ’Anna tälle sija’, ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, ja niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: ’Ystäväni, astu ylemmäksi.’ Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.” Luuk. 14:7-11.
”Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten sijalle.” Sananl. 25:6.

Seurakuntayhteys tulee aloittaa nöyrästi oppilaan paikalta.
Itse itsensä suuriksi opettajiksi korottaneita, ”profeettoja” ja ”apostoleja” on paljon uskovien keskuudessa. Muun muassa menestysteologien parissa olen tunnistanut sellaisia. ”He tekevät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä.” Matt. 23:5. Saadakseen vaikutusvaltaa, rahaa ja arvostusta on menestysteologi-narsisti valmis puhumaan jopa totta, ja vaikka toivottamaan näyttävästi siunausta vihaamalleen ihmiselle, näyttääkseen ihmisille hurskauttaan. He osaavat ottaa yleisönsä ollen joskus suorastaan valloittavia persoonia. Hengellinen ihminen näkee sellaisen läpi. Eikä se aina ole kevyttä katseltavaa. ”Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä.” 2 Piet. 2:3. Sellaiset ovat nykyään jo paljastetut, eikä terveessä uskossa oleva anna heille rahaa.

Mutta siis. Eivät kaikki johtavissa asemissa olevat ja näkyvästi toimivat kristityt ole narsisteja! On mahdotonta olla Jumalan palvelija ed. m. tehtävissä ellei itsekin ole esillä näkyvästi. ”Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä” (näkyvästi). Matt. 5:14-16. 2 Kor. 4:5-7.
Vaikeinta narsismin lajia edustavat myös sellaiset, jotka peittääkseen omaa narsismiaan syyttävät esim. puolisoaan sellaiseksi. Olen sellaistakin tavannut.

Mutta siis, narsistikin voi parantua, tai ainakin saada ikävät luonteensa piirteet korjatuiksi. Sitä ei tämän maailman psykiatria tietääkseni tunnusta. Mutta kristittyinä tiedämme, että Jeesus voi korjata kieroimmankin luonteen syvät vauriot. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

Mikäli joku on joutunut törmäyskurssille narsistin kanssa, on lähes ainoa keino laittaa hänet kokonaan elämänpiirin ulkopuolelle. Tämä on suorastaan välttämätöntä sovinnollisuuden tähden. Jumala sallii tämän ratkaisun. Se ei kuitenkaan ole helppoa, esim. Raamatun edessä. Eikä se ole kivuton ratkaisu, koska narsisti on aivan kuin ohjelmoitu vahingoittamaan myös paljastajansa ystäväsuhteita. Sen hän tekeekin harkiten ja siksi taitavasti juonitellen. Olen joutunut seuraamaan sellaista. Mutta Jumalan siunaus on auttanut uskovia edellä mainittujen neuvojen kanssa. Autettavia narsistien uhreja on vuosien varrella ollut muutamia. Jotkut heistä ovat joutuneet sisäisesti pitkään kestäviin ristiriitoihin.
Eikä narsisti luovuta helposti uhristaan, jonka on ottanut hampaisiinsa. Demoninen voima pistää hänet yhä uudestaan vainoamaan uhriaan.
Katso myös 1 Tim. 1:19,20 ja 2 Tim. 2:17.

Narsistiset henkilöt ovat joskus älykkäitä. Se ilmenee mm. siten, että osaavat taitavasti selittää itsensä ulos vaikeimmistakin tilanteista, joskus jopa itkua vääntäen, ja näin esittävät itsensä viattomiksi ja puhtaiksi, vaikka olisivat tehneet miten rumia virheitä. Narsisti tahtoo kostaa niille, jotka ovat paljastaneet heidät. Siihen he käyttävät mitä ovelimpia keinoja, mm. tunkeutumalla heidät paljastaneen ihmisen kaveripiireihin esiintyen siellä erittäin hurmaavina ja hyvinä ihmisinä. Sen kautta he vähitellen saavat aikaan riitaisuutta uskovien välille. Sananl. 6:19. Narsistin hedelmä on aina huonoa.
Vain Jeesus voi auttaa narsistin paranemisessa. Mutta se on pitkä prosessi.
Oireileva narsisti on useinkin pidettävä poissa uskovien joukosta kunnes hän itse tiedostaa tilansa ja tahtoo parantua. Silloin Pyhän Hengen johdatuksessa oleva, rukoileva seurakunta voi auttaa häntä.

Weijo Lindroos, Turku.

Lisää aiheesta seuraavissa linkeissä:

Raimo Mäkelä: ”Ihanteena tulisi olla nöyryys” – Seurakunnat otollisia paikkoja narsistijohtajille
Kilttien ihmisten yhteisö on helppo areena saada valtaa.
”Suljettujen ovien takana voikin asua hirviö”
Yhä useampi narsistin uhri uskaltaa kertoa tarinansa, mutta silti heitä ei tahdota uskoa.
Narsisti murskaa kumppanin itsetunnon
Itsekeskeinen narsisti haluaa olla maailman paras, janoaa ihailua, kadehtii muita ja on haluton tai kyvytön ottamaan huomioon toisten tarpeita. Narsistia lepytellessä, palvoessa ja palvellessa sekä tämän ailahtelevia mielialoja arvaillessa narsistin kumppanin voimat ehtyvät ja pahimmillaan itsetunto romahtaa.
Elämä narsistin kanssa on ainaista kujanjuoksua
Arviolta noin 50 000 suomalaista sairastaa narsistista persoonallisuushäiriötä, joka on psyykkinen häiriö. Narsistinen häiriö ei ilmene älyllisenä ongelmana tai mielenterveysongelmana vaan se ilmenee sosiaalisessa käyttäytymisessä. Läheisille narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa usein kärsimystä ja se voi pahimmillaan olla hengenvaarallinen.
Kiusaaja keskellämme – viisiosainen radio-ohjelmasarja aiheesta
Luonnehäiriöinen voi olla ns. normaalisti käyttäytyvä ihminen. Hän aiheuttaa ympärillään eläville ahdistusta ja kärsimystä, manipuloiden ja musertamalla henkisesti. Usein kuitenkin luonnehäiriöisen uhrit kokevat itsensä syyllisiksi omaan pahaan oloonsa.
Minna Rissanen – Narsistin uhrista selviytyjäksi osa 1.
Minna Rissanen kertoo rankan tarinansa narsistin uhrina, joka oli tuhota hänen koko elämänsä. 1. osassa hän kertoo mitä narsismi on.
Minna Rissanen – Narsistin uhrista selviytyjäksi osa 2.
Minna Rissanen kertoo rankan tarinansa narsistin uhrina, joka oli tuhota hänen koko elämänsä. 2. osa. Miten toipua narsismista