Miten voi pysyä- ja kasvaa uskossa?

Otimme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme. Tulimme uskoon ja meidät kastettiin upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Pelastuimme Hänen armonsa kautta. Efes. 2:8. Saimme lahjaksi vanhurskauden syyttömyyden, koska Jeesus kantoi syntimme ristille: ”Saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä.” Room. 3:24,25.
Näin sinäkin voit tulla Jumalan lapseksi.

Olemme oksia Jeesuksessa.
Näin Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” Joh. 15:4,5.
Jumala on antanut elämäämme siunauksen tienviitat. Ensinnäkin Hän tahtoo auttaa meidät olemaan hengellisesti palavia:Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa!” Gal. 5:16. Tämän tähden tarvitaan täyttyminen Pyhällä Hengellä: ”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18. ”.. taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat.” Luuk. 11:13. Apt. 2:38. 19:1-6. Rukoile tätä!

Pyhä Henki tahtoo muuttaa sisimpämme rakennetta niin, että uusi sisäinen ihmisemme toimii ja elää Raamatun opetusten mukaisesti. Hän katkaisee jopa taipumuksen syntiin. – Mutta synti kyllä riippuu loppuun asti kiinni vanhassa ihmisessämme, jonka kautta ”uusi luomus” toimii. 2 Kor. 5:17. Synnin kahleet ovat kuitenkin katkaistut Jeesuksen veren kautta. Olemme synnistä vapautetut. Room. 6:1-23. Kiitos Jumalalle! ”Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan.” Room. 8:7.

Saamme ottaa vastaan Raamatun siunaavat ohjeet rukouksen kautta: ”Tehkää tämä (sota-asuun pukeutuminen) kaikella rukouksella rukoillen joka aika hengessä..” Ef. 6:18.
Rukous hengessä ja totuudessa (Joh. 4:23,24) on kristillisen elämän A&O. Siitä versoo kaikki muukin hyvä, mm. halu lukea Raamattua ja olla uskovien yhteydessä sekä täyttyä Pyhällä Hengellä. Efes. 5:18.

Mikään hengellisen elämän alue ei kuitenkaan toimi niin, että alkaisimme omassa voimassamme vain tehdä jotain tekoja lainomaisesti. Se ei onnistu. Mutta Jumalan tahto toteutuu viipyessämme rukouksessa. Hän saa meidät tekemään tahtonsa. Pyhä Henki ohjaa meitä vaikuttaen sisimpämme kautta meitä kulkemaan taivaallisten tienviittojen mukaan. Ja näin pääsemme spontaanisti sisälle Hänen tekoihinsa. Jumalan tahdosta tulee aidosti osa uskonelämämme sisältöä. Raamatun lupaukset sulautuvat meihin. Hebr. 4:2.
”Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.” Ef. 2:8-10.

Elämämme ja kasvumme sekä kehittymisemme ihmisenä alkoi maallisesta syntymästämme Adamin suvun jäseniksi. Opimme ensin tunnistamaan äidin ja isän. Aloimme ymmärtää asioita. Opimme kävelemään. Aloimme puhua. Saimme oppia erilaisia elämän asioita. Jne. Saman kaavan mukaan alkoi uusi elämä toimia uskoon tulomme jälkeen. Uudestisyntymisessä meidät luotiin. ”Luodut Kristuksessa Jeesuksessa..” Efes. 2:10. Näin synnyimme Jumalan lapsiksi ja meidät asetettiin elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Opimme tiedostamaan miten Isä kääntää kasvonsa meidän puoleemme. Aloimme puhua Hänelle. Näin syntyi spontaani rukous. Pyhästä Hengestä syntyneinä aloimme oppia Jumalan lapsille kuuluvia asioita. Niistä tuli elämämme sisältö. ”Elä näissä, että kaikki näkisivät edistymisesi!” 1 Tim. 4:15. Tämä on omista teoista vapautunutta elämää Jumalan teoissa, jotka Hän meissä vaikuttaa. ”… joka myös vaikuttaa teissä.” 1 Tess. 2:13.

”Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip. 2:13.

Tällä tiellä kasvamme vähitellen täysi-ikäisiksi kristityiksi. Luemme Raamattua ja annamme pyhien sanojen vaikuttaa sydämissämme. Se on ravintolähteemme. Ensin omaksumme Raamatun helppoja asioita, joista siirrymme vähitellen syvällisempiin aihepiireihin: ”Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa..” 1 Piet. 2:2. ”Vahva ruoka on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan.” Hebr. 5:14. ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.” Matt. 4:4

Hyvä kasvu edellyttää hyvää uskovien yhteyttä, jossa meistä välitetään ja huolehditaan. Uskovista tulee ystäviämme. Raamatussa tämä kasvumme ehdoton edellytys sanotaan näin:
”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He (kastetut) pysyivät

(1.) apostolien opetuksessa (Raamatun Sana)
(2.) keskinäisessä yhteydessä ( = seurakuntayhteys)
(3.) leivän murtamisessa (ehtoollinen)
(4.) ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42.

Kun huolehdimme, että nuo neljä asiaa ovat kunnossa, on hengellinen elämä varmasti toimivaa. Silloin on myös halu evankelioida ja näin auttaa muitakin sisälle samaan armoon.
Nämä kaikki asiat tukevat toisiaan. Esimerkiksi säännöllisesti kokouksiin osallistuminen saa aikaan halua rukoukseen. Rukous ja kokouksissa käyminen innostavat Raamatun lukemiseen. Jne. Mutta jos nämä asiat eivät ole kohdallaan, ei uskonelämä voi olla hyvää ja kokonaan kunnossa.

Nyt siis eteen päin rukoillen ja kiittäen kohti ikuista päämääräämme. Tämä on Jumalan kansan tie.

Siunaten ja rukoillen,
Weijo Lindroos

Lisää aiheesta videossa: