Mitä tarkoittaa naisten pään peittäminen?

”Jokainen nainen, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä.” 1 Kor.11:5.
Raamatun mukaan naiset saavat osallistua kokouksissa puhumiseen. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.” 1 Kor. 14:3. ”Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat.” Apt. 2:18.

Raamatussa on joitakin vaikeaselkoisia opetuksia. Niiden suhteen on hyvä olla tarkkana, ettei syyllisty virheelliseen opetukseen. ”Noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.” 2 Piet. 3:16.

Vaimolla tuli olla kokouksissa rukoillessaan tai profetoidessaan pää peitettynä huivilla tms., joka silloisessa kulttuurissa oli ”vallanalaisuuden merkki”. 1 Kor. 11:10. Nämä Raamatun opetukset 1 Kor. 11 – 14 luvuista ovat osoitetut pääosin seurakunnan kokousten sisältöön. Pään peittämisellä näytettiin mm. ettei tahdottu samaistua pakanallisiin tapoihin. Room. 12:2. Niitä tapoja oli sen aikaisten epäjumalanpalvelusten keskellä monenlaisia. Ne liittyivät usein pukeutumiseen, esim. hiukset hajallaan olevaan käytäntöön, joka oli silloin sopimatonta. Kristillinen vapaus ei tarkoittanut vapautta pukeutumisella mukautua maailmallisuuteen ja kristitylle sopimattomaan epäjumalanpalveluskulttuuriin. Joh. 8:31-36. 1 Kor. 6:12. Edelleen uskovien tulee olla pukeutuneina soveliaasti, ja irti eriarvoisuuden korostamiselta pukeutumisella. Jaak. 2:1-9. ”Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Jokainen nainen taas, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä. Sehän on aivan sama kuin hänen päänsä olisi ajeltu paljaaksi.” 1 Kor. 11:3-5. Se oli siis käytäntö kokousten rukoushetkissä.
Hiukset asetettiin ko. opetuksessa hunnuksi: ”Naiselle pitkät hiukset ovat kunniaksi, koska hiukset on annettu hänelle hunnuksi.” 1 Kor. 11:15. Alkuteksti sanoo, että pitkät hiukset ovat annetut naisille hunnun sijaan (kreik. anti = sijaan. Novum). Tämän opetuksen tarkoitus oli silloin puuttua naisten pukeutumiseen, ”.. että naiset ovat säädyllisessä asussa ..” 1 Tim. 2:9,10. Ja siltä osin opetus soveltuu myös miehiin. Miesten ei mm. tullut peittää päätään. 1 Kor. 11:7. Seurakunnan kokouksiin on hyvä pukeutua niin, ettei se ole esim. paljastavaa eikä herätä huomiota.

Olemme kaikki uskossa olevat miehet ja naiset yhtä ”pyhien perhettä”. Efes. 2:19-22. ”Ei ole miestä eikä naista.” Gal. 3:28. Se tarkoittaa, että olemme kaikki uudestisyntyneinä saman arvoisia Jumalan lapsia ”Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan!” Gal. 3:29. Olemme ottaneet vastaan syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Jeesuksen vereen ja saaneet saman Hengen. Ja seurakuntaperheessä on erilaisia tehtäviä. Room. 8:9 ja 12:6-8. Efes. 4:11-16. Kaikkien tehtävät ovat arvokkaita, vaikka erilainen roolijako ja pukeutuminen erottaa naisen miehestä. Ja ”mies on vaimon pää!” Efes. 5:23. Tämä tarkoittaa, että mies on perheen tuki ja turva, joka huolehtii perheestään ja johon vaimo voi luottaa ja tukeutua. Jumala loi miehen ja naisen erilaisiksi, toisiaan täydentäviksi. ”Mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät.” 1 Moos. 1:27.

Naisten profetoiminen (= opettaminen) alkuseurakunnan aikana edellytti vaimoilta pään peittämistä (= vallanalaisuuden merkki) myös ”enkelien tähden”? 1 Kor. 11:10. Hebr.1:14. – Pyhien kokouksissa olivat siis enkelit mukana! – Mutta pään verhoamisen tarkoitus oli olla merkkinä siitä, että nainen on avioliitossa. Se rajoittui siis vain avioliitossa oleviin naisiin! Sen aikaisen tavan mukaan vaimo tunnustautui kokouksissa pään peittämisellä miehensä auktoriteetin alaisuuteen. Meidän kulttuurissamme ”merkki” näkyy vasemman käden nimettömässä (= sormus).

Tässä kysymyksessä on siis huomioitava kulttuurilliset näkökulmat. Silloin oli sellainen tapa. Samoin kuin esim. miesten suudelmatervehdyksissä. Sellainen ei sovi meidän aikamme seurakunnan kokouksiin, vaikka se oli alkuseurakunnan aikana selvä käsky. 1 Tess. 5:26. Tarpeetonta on myös jalkojen pesu ehtoolliskokouksessa. Joh. 13.

Tervetuloa sisaret puhujiksi Jumalan seurakuntaan. Meillä Turussa ei ole pään peittämispakkoa.
Totisesti: ”Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko” Ps.68:12.

W.L