Mitä nimitys ”seurakunta” tarkoittaa Raamatun mukaan?

Se on ”Kristuksen ruumis” maan päällä, eli se tarkoittaa maailmanlaajuista elävässä uskossa olevien ihmisten hengellistä joukkoa. Siihen voi kuulua vain ja ainoastaan uskonsa Kristukseen tunnustaneet ja Hänelle kuuluvat ihmiset. Siihen ei tarvita kirkonkirjoja eikä kuulumista kirkko-ja uskontojärjestelmiin.
Uskovien paikkakunnittain tapahtuvat yhteenkokoontumiset eivät tarvitse erilaisia, uskovia toisistaan erottelevia nimikkeitä, jotka usein johtavat turhiin kinasteluihin siitä mikä yhteisö on enemmän oikeassa kuin joku toinen.

Kaikkien Raamattu-uskossa olevien pitäisi kokoontua yhteen maailmanlaajuisesti omissa maissaan omilla paikkakunnillaan ilman nimettyjä rajoja vain puhtaasti Kristuksen toisiaan palvelevana ja evankelioivana yhteisönä.

Näin ei valitettavasti vielä ole, mutta uskon tämän olevan Jumalan tahdon, ja näin ollen vielä toteutuvan ennen Herramme paluuta! Ei voi tulla herätystä, jos Jumalan lapsen ovat hajallaan kuka minkäkin nimisessä ”seurakunnassa”, uskon myös, että juuri tätä Herramme rukoili Johanneksen kirjoittamassa evankeliumissa kun Hän rukoili: ”Pyhä Isä, varjele heidät (Jeesuksen todelliset seuraajat) nimessäsi, jonka olet antanut minulle, että he olisivat yhtä, niin kuin me.” Joh.17: 9- 11 ja 21-23. Niin kuin jokainen varmasti hyvin ymmärtää tämä Jeesuksen rukous ei ole vielä toteutunut.

Mutta me voimme luottaa Jumalaan tässäkin tärkeässä asiassa, että Hän kokoaa kaikki hajallaan olevat ”lampaansa” yhteiseen laumaan, jonka Paimen Herra Jeesus Kristus on! Hän ei voi noutaa omiaan ennen sitä, ja tästä on jo merkkejä näkyvissä, eritoten niissä maissa joissa ei ole ”kristikunnan” luomia uskovia erottavia ”raja-aitoja”.  Kaikkialla maailmassa uskovat jo kokoontuvat yhteen ilman näitä erottavia seurakunta- nimikkeitä. Juuri heitä vainotaan eniten. Ja niinhän se Sanan mukaan meneekin. Täällä elellään vielä rauhassa väärien seurakunta-nimikkeiden suojissa, mutta kuinka kauan? Jos vainot ehtivät tulla tänne (ja ne tulevat ennenpitkää) miten käykään hajallaan olevan uskovien yhteisön?

Liisi Tynkkynen