Milloin tempaus on?

Milloin tempaus on? (Jari Iivanainen)

Kun puhumme viimeisten päivien tapahtumista ja Jeesuksen tulemuksesta, niin on yksi niihin liittyvä tapahtuma myös seurakunnan ylösotto eli tempaus. Sillä Raamattu osoittaa, että yksi seurakunnan sukupolvi ei koe normaalia kuolemaa, vaan nämä ihmiset muuttuvat silmänräpäyksessä, niin että he saavat aivan uuden ja katoamattoman ylösnousemusruumiin. Silloin Paavalin mukaan toteutuu se sana, että ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”: – (1 Kor 15:51-54) ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

Mutta missä vaiheessa tempaus eli seurakunnan ylösotto tapahtuu? Yleensähän se on liitetty ajankohtaan ennen ahdistuksen ajan alkua ja josta olisi vielä 7 vuotta siihen, kun Kristus kirkkaudessaan saapuisi maan päälle.Saatamme kuitenkin kysyä, pitääkö edellä oleva käsitys paikkansa, eli onko todella totta, että tempaus tapahtuu jo siinä vaiheessa eli muutamia vuosia ennen julkista tulemusta? Sillä jos katsomme tätä asiaa monien Raamatun paikkojen valossa, niin näyttäisivät ne osoittavan juuri päinvastaista, eli että tempaus tapahtuisikin vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, ei sitä ennen.
Tähän asiaan, joka kylläkään ei ole maailman tärkein tietää, voimme nähdä viittaavan mm. seuraavien seikkojen:

YLÖSNOUSEMUS, TEMPAUS JA TULEMUS
Kun lähdemme tutkimaan tempauksen ajankohtaa, niin on hyvä päästä selville kolmesta tärkeästä asiasta, joissa käsitellään ylösnousemuksen, tempauksen ja Jeesuksen tulemuksen ajallista suhdetta toisiinsa. Nämä asiat ovat:

1. Tapahtuvatko ylösnousemus ja tempaus samaan aikaan?
2.
Onko ylösnousemus / tempaus samanaikainen tapahtuma kuin Jeesuksen tulemus?
3.
Jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat samaan aikaan kuin Jeesuksen tulemus, tarkoittaako tämä Jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan, vai jotakin salaista tulemusta?

1. TAPAHTUVATKO YLÖSNOUSEMUS JA TEMPAUS SAMAAN AIKAAN?Ensimmäinen asia tempauksen ajankohdan selvittelyssä on siis tarkistaa, missä suhteessa tempaus ja ylösnousemus ovat ajallisesti toisiinsa nähden; eli tapahtuvatko ne samaan vai eri aikaan. Tähän kysymykseen antavatkin hyvin selvän vastauksen seuraavat kaksi Raamatun kohtaa, jotka osoittavat niiden olevan aivan samanaikaisia tapahtumia:
1 Kor 15:51-54. Katso, minä sanon teille salaisuuden:
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina(=kuolleiden ylösnousemus), ja me muutumme (=elossa olevien tempaus). 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

Ensinnäkin 1 Kor 15. luvussa osoitetaan, että kuolleiden ylösnousemus (kuolleet nousevat katoamattomina”) ja nyt maan päällä elävien tempaus (”emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme”) tapahtuvat samanaikaisesti ja yhdessä silmänräpäyksessä. Ne tapahtuvat viimeisen pasunan soidessa ja silloin kumpikin näistä ryhmistä kokee muutoksen.

1 Tess 4:13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Näissäkin ylläolevissa jakeissa osoitetaan, että ylösnousemus ja tempaus ovat aivan samanaikainen tai heti peräjälkeen tapahtuva tapahtuma. Paavalin sanojen mukaan Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja heti välittömästi tapahtuu elossa olevien tempaus.

2. ONKO YLÖSNOUSEMUS / TEMPAUS SAMANAIKAINEN TAPAHTUMA KUIN JEESUKSEN TULEMUS?
Edellä totesimme, että ylösnousemus ja tempaus ovat samanaikaisia sekä yhdessä silmänräpäyksessä tapahtuvia asioita.
Kuitenkin me voimme löytää myös jakeita, jotka osoittavat ylösnousemuksen ja tempauksen tapahtuvan aivan samaan aikaan kuin Jeesuksen tulemuksenkin. Se käy selville mm. seuraavista Raamatun paikoista:

1 Tess 4:15-17. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
Ensinnäkin 1 Tess 4:15-17 osoittaa hyvin, miten Jeesuksen tulemus tapahtuu samaan aikaan kuin ylösnousemus ja tempaus. Näissä jakeissa sanotaan, miten me jäämme tänne Herran tulemukseen ja että silloin tapahtuu myös kuolleiden ylösnousemus ja elossa olevien tempaus.

1 Kor 15:20-23,51,52. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
1. Korinttolaiskirjeen 15. luvun jakeista käy selville se, miten Kristuksen omat tehdään eläviksi – eli heidän ylösnousemuksensa tapahtuu – Kristuksen tulemuksen yhteydessä.
Lisäksi kun aiemmin totesimme, että tempaus on ylösnousemuksen kanssa samanaikainen tapahtuma (ks. myös jae 52!), niin täytyy sekä ylösnousemuksen että tempauksen tapahtua siis samanaikaisesti Kristuksen tulemuksen yhteydessä.

2 Tess 2:1-3. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
Kuten Paavali osoitti ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, että tempaus ja ylösnousemus tapahtuvat Kristuksen tulon yhteydessä, niin viittaa hän myös 2. Tessalonikaiskirjeessä samaan asiaan. Hän osoittaa, että tempaus eli
”meidän kokoontumisemme hänen tykönsä” on samanaikainen tapahtuma kuin Kristuksen tulemus.

Matt 24:30,31. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
Matt 24:31 osoittaa edelleen, että valittujen kokoaminen eli tempaus tapahtuu Jeesuksen tulon yhteydessä. Merkillepantavaa tässä Matteuksen kohdassa on, että siinä
”kokoavat”– sanasta esiintyy aivan sama kantasana kuin mitä 2. Tessalonikalaiskirjeessä (2:1: ”kokoontumisemme hänen tykönsä”) esiintyy.
Valitut -sana
. Kun on kyseessä ”valitut”-sana, joka esiintyy jakeissa Matt 24:22,31, niin on toisinaan annettu ymmärtää, että se koskisi vain juutalaisia.
Kuitenkin tämän sanan käyttö Uuden Testamentin puolella liittyy aina kaikkiin uskoviin, olkoot nämä sitten juutalais- tai pakanauskovia, ja itseasiassa sama sana esiintyy useimmiten pakanauskoville osoitetuissa kirjeissä. Se mainitaan mm. seuraavissa kohdissa:
– Luuk 18:7, Room 8:33, Kol 3:12, 2 Tim 2:10, Tiit 1:1, 1 Piet 1:2, 2 Tess 2:13, 1 Kor 1:27, Ef 1:4, 1Piet 2:9.

3. JOS YLÖSNOUSEMUS JA TEMPAUS TAPAHTUVAT SAMAAN AIKAAN KUIN JEESUKSEN TULEMUS, TARKOITTAAKO TÄMÄ JEESUKSEN TULEMUSTA KIRKKAUDESSAAN JA VOIMASSAAN, VAI JOTAKIN SALAISTA TULEMUSTA?
Kun edellä on todettu, että ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat Jeesuksen tulemuksen yhteydessä, on seuraava tehtävä selvittää, onko kyseessä Jeesuksen julkinen tulemus kirkkaudessaan ja voimassaan, vai jokin salainen tulemus esim. 7 vuotta aiemmin.

Jos katsomme seuraavia kohtia ja esimerkkejä, tuntuvat ne kuitenkin viittaavan siihen, että ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat nimenomaan Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan. Se käy ilmi varsin useista Raamatun kohdista:
Matt 24:15,21,22,29-31. Kun te siis näette
hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – 21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen 24. luvussa puhutaan suuresta ahdistuksesta; ja lopuksi mainitaan, että Jeesuksen julkinen tulemus tapahtuu vasta näiden ahdistuksen päivien jälkeen – eli ajankohtana, jolloin tapahtuu myös hänen valittujensa kokoaminen eli tempaus.
Siten jos teemme johtopäätöksen näistä jakeista, niin asettuu tempaus niiden mukaan selvästi Jeesuksen julkisen tulon yhteyteen, ei sitä varhaisempaan ajankohtaan. Se tapahtuu vasta ahdistuksen ja antikristuksen ajan jälkeen ja kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan.

Pasuna-sana.
Se, että tempaus tapahtuu nimenomaan Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, käy selville ”pasuna”-sanasta, joka esiintyy
Matt 24:31:ssä, 1 Kor 15:52:ssa ja 1 Tess 4:16:ssa. Erityisesti Matt 24:31 osoittaa selvästi, että tämä pasuna soi Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, kun valitut kootaan hänen tykönsä. Muissakin kohdissa puhutaan tulemuksen ja pasunan äänen samanaikaisuudesta:
– (Matt 24:29-31)
Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
– (1 Kor 15:22,23,51,52) Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki
tehdään eläviksi Kristuksessa, 23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
– (1 Tess 4:15-17) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa,
jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

2 Tess 2:1-3,8. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen (=parusia)ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa (=parusia)ilmestyksellä.
Kun tutkimme 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. lukua, niin käy ensinnäkin jakeesta 1 selville Jeesuksen tulemuksen ja tempauksen –
”kokoontumisemme hänen tykönsä” – samanaikaisuus. Tässä jakeessa rinnastetaan ajallisesti nämä kaksi asiaa toisiinsa.
Toiseksi kun jakeissa 1 ja 8 on ”tulemus”-sana (molemmissa kreikankielen sana
”parusia”), niin viittaa se nimenomaan Jeesuksen julkiseen tulemukseen, koska jakeen 8:n mukaan hän juuri silloin kukistaa antikristuksen. Tempauksen täytyy siis tämän mukaan selvästi ajoittua Jeesuksen julkisen tulon yhteyteen ja kun antikristuksen valta kukistetaan.
Lisäksi tekstistä käy toisellakin tavalla selville, miten tempaus tapahtuu vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä. Sillä kun katsomme jakeita 2 ja 3, niin täytyisi niiden mukaan ennen ”Herran päivää”
(asia, joka tässä viittaa selvästi 1. jakeen Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä) luopumuksen ja antikristuksen ilmaantua. Toisin sanoen näiden jakeiden valossa näyttää aivan selvältä, ettei tempaus voi tapahtua ennenkuin Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä ja kun antikristus on sitä ennen ilmestynyt.

Herran päivä.
Kun tutkimme sanontaa ”Herran päivä” 2 Tess 2:2:ssa, niin on toisinaan annettu ymmärtää, että se tarkoittaisi jotakin erillistä Jeesuksen tulemukseen kuulumatonta ajanjaksoa, jonkinlaista antikristillistä vaivanaikaa, maailman lopussa.
Kuitenkin, kun katsomme alkukieltä, on tässä jakeessa oleva sana ”Herran päivä” oikeasti
”Hëmera tü Khristü” eli ”päivä Kristuksen Herran”, joten kyseessä on varmasti viittaus Jeesuksen tulemukseen ja tempaukseen, joista jae 1 puhuu. Niinpä esim. C. Skovgaard-Petersen on kirjoittanut samasta asiasta. Hän viittaa siihen, miten Herran päivä tässä luvussa tarkoittaa nimenomaan Jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan. Muuhun yhteyteen sitä ei voi sovittaa:
En voi käsittää, kuinka ei tämä kohta ole päässyt ratkaisemaan kaikkien Raamattuun uskovien ihmisten kantaa, sillä onhan siinä selvästi sanottu, että ensin (ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä) täytyy suuren luopumuksen ja antikristuksen tulla.
Luonnollisesti tiedän hyvin, miksi tästä kohdasta tahdotaan päästä. Yritetään pitää ”Herran päivää” jonain Jeesuksen Kristuksen tulemukseen kokonaan kuulumattomana. Herran päivä olisi muka tuomiopäivä maailman lopussa. Sillä tavalla katsotaan lauseen merkitsevän, että ennenkuin tuomiopäivä saapuu, tulee ensin luopumus ja antikristus; mutta silloin se ei merkitsisi, että antikristus tulee ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä.
Mutta tämä on aivan mielivaltainen ja typerä käsitys. ”Herran päivä” (päivä, jolloin Herra ilmoittaa itsensä erikoisella tavalla) on semmoisenaan verraten epämääräinen nimitys, joka saa lähemmän merkityksensä siitä yhteydestä, jossa se esiintyy. Sentähden voi ”Herran päivä” yhteydessä, jossa ajatus Herran ilmestyksestä (1:7) ja tulemuksesta (2:1) on kokonaan vallitsevana, merkitä vain samaa kuin Herran tulemus. – Sitäpaitsi käyttää Paavali näitä kahta nimitystä aivan samaa tarkottaen ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään. Siinä hän puhuu neljännen luvun lopussa ”Herran tulemuksesta” (4:15) ja sitten hän jatkaa: ”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjottaa; itsehän varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä – ” (5:1). On aivan varmaa, että Herran päivä tässä merkitsee samaa kuin Herran tulemus; sitä ei yleensä voi ymmärtää millään muulla tavalla. Mutta mitähän järkeä olisi siinä, että apostoli käyttäisi ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään ”Herran tulemusta” ja ”Herran päivää” samassa merkityksessä ja sitten toisessa kirjeessään samalle seurakunnalle käyttäisi samoja kahta nimitystä tarkottaen kahta aivan eri asiaa? Semmoista sekavuutta ei käy paneminen Herran suuren apostolin laskuun. (56).
Lisäksi, kun katsomme ”Herran päivän” käyttöä Uuden testamentin puolella, viittaa se melkein aina Jeesuksen tulemukseen. Näissä kohdissa puhutaan mm. siitä, miten ”Herran päivä” eli Jeesuksen tulemus tulee niinkuin varas yöllä, ja samoin on vastaavia viittauksia tähän tärkeään päivään eli Herran Jeesuksen päivään:
– (1 Tess 4:15-5:2) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne
Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
1.
Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
– (Matt 24:30,42,43 – [vrt Ilm 16:15]) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat;
ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan
– (1 Kor 1:8) Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti,
niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.
– (2 Kor 1:14) – niinkuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään –
että me olemme teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä.
– (Fil 2:16) tarjolla pitäessänne elämän sanaa,
ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.
– (1 Tess 5:23) Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne
nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

 2 Tess 1:7-10. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10. kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

Kun jatkamme tempauksen ajankohdan selvittelyä, niin mainitaan ylläolevissa jakeissa miten kirkastuminen, johon varmasti liittyy myös ruumiin kirkastuminen eli ylösnousemus (sekä tietysti tempaus, jonka todettiin tapahtuvan samaan aikaan ylösnousemuksen kanssa), tapahtuu, kun Jeesus ilmestyy taivaasta kirkkaudessaan ja voimassaan. Samaan ajankohtaan, eli Jeesuksen julkiseen tulemukseen voimassaan, sijoittuu myös uskovan levon saaminen.

1 Joh 3:2.
– (1 Joh 3:2) Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee.
Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
1. Joh 3:2:ssa on osoitettu, että muuttumisemme (= tempaus / ylösnousemus) tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Siinä oleva verbi ”apokalypto” esiintyy mm. 2 Tess 1:7:ssä, joka viittasi nimenomaan Jeesuksen julkiseen tulemukseen.

Fil 3:20,21.
– (Fil 3:20,21) Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa,
ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, 21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.
Filippiläiskirjeen kolmannessa luvussa on yhdistetty Jeesuksen tulemus ja meidän muuttumisemme (=tempaus / ylösnousemus) samanaikaiseksi tapahtumaksi. Kyseessä on tässäkin varmasti Jeesuksen julkinen tulemus.

Kol 3:4.
– (Kol 3:4)
kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
Kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa on muuttumisemme ja kirkastumisemme (=ylösnousemus / tempaus) yhdistetty Kristuksen ilmestymiseen eli julkiseen tuloon.

Ilm 20:4-6. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta

Kun katsomme Ilmestyskirjaa, niin mainitaan sen 20. luvussa, miten ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu ennen tuhatvuotista valtakuntaa muttei kuitenkaan nykyisen maailmanajan aikana; eli tämän ylösnousemuksen täytynee liittyä Jeesuksen tulemukseen, koska se on näiden kahden asian välissä.
Samoin, kun tässä mainitaan, että on kyseessä ensimmäinen ylösnousemus, niin ei ole sitä ennen voinut olla muita uskovien ylösnousemuksia – sellaisia emme voi ainakaan Ilmestyskirjasta löytää, koska siellä ei muualla selvästi puhuta tästä asiasta.
Lisäksi kun Ilmestyskirjan tässä luvussa erotellaan ensimmäinen ja toinen ylösnousemus, on se yhtäpitävä esim. Joh 5:28,29:n ja Apt 24:15:n kanssa, joissa erotellaan vanhurskaiden ja vääräin ylösnousemus. Eli on vain nämä kaksi ylösnousemusta, joista ensimmäinen, eli uskovien herättäminen, tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä kuten 1 Kor 15:22,23 osoittaa (”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan:
esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan”), toinen sitten myöhemmin.

Dan 12:1,2. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Danielin kirjasta voimme löytää viittauksen ylösnousemukseen. Sen mukaan se tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen; eli eikö sen täydy silloin merkitä Jeesuksen julkista tulemusta, koska sehän juuri päättää tämän ajanjakson?

Joh 6:39,40. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. 40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

Kun Jeesus Johanneksen evankeliumissa puhuu herättävänsä häneen uskovan viimeisenä päivänä, ei se varmaankaan voi viitata ajankohtaan 7 vuotta ennen hänen tuloansa – kuten usein on esitetty – vaan pikemminkin juuri hänen julkisen tulemuksensa päivään, jolloin nykyisenkaltainen maailmanaika päättyy.

Karitsan häät
– (Ilm 19:7,9,11) Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle,
sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 9. Ja hän sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

Eräs viittaus siihen, että tempaus ja ylösnousemus tapahtuvat vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, on Ilmestyskirjassa oleva viittaus Karitsan häihin. Sillä nämä häät alkavat tämän luvun mukaan vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, ei sitä ennen. Tai jos häät olisivat alkaneet seurakunnan ja Kristuksen kohtaamisella taivaassa esim. Ilmestyskirjan 4. luvun kohdalla, niin olisi siitä kai mainittu jo silloin eikä vasta 19. luvussa, jossa puhutaan Jeesuksen julkisesta tulosta.
Edelleen, jos oletamme, että häät alkaisivat esim. 7 vuotta ennen Jeesuksen julkista tulemusta, niin merkitsisi se sitä, että osa morsiamesta eli seurakunnasta viettäisi häitä jo taivaassa, kun taas osa
(Ilmestyskirjassa mainitut pyhät ovat tavallisia Kristukseen uskovia ihmisiä eli hänen morsiantaan) kokisi historian pahimpia vainoja maan päällä. Tätä on kuitenkin kovin vaikea ymmärtää häitä ajatellen, koska eihän mikään morsian voi olla jaettu, niin että osa siitä olisi maan päällä poissa häistä ja osa taas taivaassa häiden vietossa.

Miten itämainen hääkäytäntö ilmeni? Jos tutkimme itämaisia häitä esikuvana, voidaan siinä nähdä kolme vaihetta. Ilmestyskirjan 19. luku, joissa puhutaan Karitsan häistä, liittynee juuri samaan itämaiseen hääkäytäntöön:
Kihlaus
. 1. Vaihe oli se, kun sulhanen lähti isänsä kodista tulevan morsiamensa kotiin ja maksoi hinnan morsiamesta. Tätä vaihetta sanottiin kihlaukseksi. Meidätkin on samalla tavalla kihlattu Kristukselle:
– (2 Kor 11:2) Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
Erilläänasuminen.
2. vaihe oli se, kun sulhanen palasi kotiinsa ja oli erillään morsiamesta vuoden ajan. Sinä aikana hän valmisti nuorikolleen ja itselleen sijaa isänsä kodissa.
Morsiamen noutaminen ja hääjuhla.
Viimeinen vaihe oli morsiamen noutaminen ja hääjuhlan alkaminen. Itse hääjuhla hääaterioineen taas saattoi kestää parista päivästä pariin viikkoon. Ilmestyskirjan 19. luku kuvannee juuri tätä viimeistä vaihetta hääaterioineen. Seurakunta kokee ylösnousemuksen, johon Ilm 20:4-6 viittaa, ja tuhatvuotinen valtakunta alkaa sen jälkeen.

Jeesuksen tulemus ja palkanmaksu
Eräs viittaus tempauksen tapahtumiseen vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä on se, että useat jakeet osoittavat uskovien palkitsemisen ja heidän odotuksensa kohdistuvan juuri tähän hetkeen eikä esim. ajankohtaan seitsemän vuotta ennen sitä. Silloin, Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, heille maksetaan heidän tekojensa mukaan ja samaan ajankohtaan täytyy ajoittua myös vanhurskasten ylösnousemus (Ks. varsinkin jakeet Matt 16:27 ja Luuk 14:14).
Useissa näissä jakeissa puhutaan lisäksi suoraan Kristuksen kirkkauden ilmestymisestä. Samoin monissa näistä kohdista esiintyy joko verbi ”epifaino” (
e), joka viittaa näkyvään esiinastumiseen tai verbi apokalypto (a), joka viittaa Herran tulemista esiin kaikkeuden näkyvässä osassa, kun hän nyt on näkymättömissä. Molempien verbien täytyy viitata erityisesti Herran julkiseen tuloon. Nämä kaikki jakeet siis osaltaan todistavat siitä, että uskovien palkanmaksu ja siihen liittyvä ylösnousemus / tempaus tapahtuu vasta Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä:
– (Matt 16:27)
Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
– (Luuk 14:14) niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle;
sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa.”
– (Matt 25:14,19) Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; 19.
Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa.
– (Ilm 22:12) Katso,
minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
– (1 Kor 4:5) Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota,
ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
– (1 Piet 1:7
a) että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
– (1 Piet 4:12,13
a) Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
– (1 Piet 5:4
e) niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
– (2 Tim 4:8
e) Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
– (1 Joh 2:28
e) Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
– (Fil 2:16) tarjolla pitäessänne elämän sanaa,
ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.
– (Fil 1:6,10) varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn,
on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. 10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi.
– (1 Tess 2:19,20) Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu?
Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? 20. Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme.
– (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän sydämenne
nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.
– (1 Tess 5:23) Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne
nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
– (1 Tim 6:14
e) että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka,
– (1 Kor 1:7,8
a) niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.
– (Tiit 2:13
e) odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
– (1 Piet 1:13
a) Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

Opettaako Raamattu salaista tulemusta?
Kun on kyseessä tempauksen ajankohta ja Jeesuksen tulemus, niin on toisinaan esitetty se vaihtoehto, että tulemuksia olisikin kaksi lopun aikana: toinen salainen seurakuntaa varten ja jolloin tapahtuu tempaus sekä toinen julkinen taas maailmaa varten, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan.
Mutta pitääkö tämä käsitys paikkansa? Onko todella totta, että lopun aikana tapahtuu kaksi tulemusta, joista toinen on salainen ja toinen julkinen? Sillä jos katsomme tätä asiaa seuraavien jakeiden valossa, niin painottavat ne erityisesti Jeesuksen tulemuksen julkisuutta ja miten se on kaikille nähtävä eikä mikään salainen tapahtuma. Jeesushan varoitti sellaisesta harhasta, että hän olisi jo tullut jollakin salaisella tavalla eikä sitä olisi huomattu. Hän selitti paluunsa tapahtuvan niin kirkkaalla tavalla, että jokainen tietäisi sen todella tapahtuneen:
– (Matt 24:26,27) Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. 27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
– (Matt 24:30,31)
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
– (Matt 23:39) Sillä minä sanon teille:
tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'”
– (Matt 25:31) Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
– (2 Tess 1:6-9) koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, 7.
ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
– (Ilm 1:7)
Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

ASIOITA, JOILLA ON YRITETTY PERUSTELLA SALAISTA TULEMUSTA
Kun on yritetty todistaa, että tempaus tapahtuisi joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta eli salaisen tulemuksen yhteydessä, niin on siihen tietysti käytetty erilaisia perusteluja. Näitä ovat mm. sellaiset asiat kuin ettei seurakuntaa mainita Ilmestyskirjan luvuissa 6-19, Nooan ja Lootin päivät, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ja monet muutkin vastaavanlaiset asiat.
Aiommekin seuraavassa tutkia näitä perusteluja ja ovatko ne sittenkään kovin varmalla pohjalla. Yritämme tutkia, onko perusteltua uskoa salaiseen tempaukseen joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan, vai ei.

Ilmestyskirjan kohta 4:1 ja luvut 6-19. Yksi perusteluista sille, ettei seurakunta jää tänne ahdistuksen ajaksi, on siis se, ettei seurakuntaa ollenkaan mainita Ilmestyskirjan luvuissa 6-19, kun se esim. luvuissa 2-3 mainitaan useaan kertaan. Siten tempaus onkin tämän perusteella sijoitettu Ilmestyskirjan kohtaan 4:1.
Jos kuitenkin katsomme Ilmestyskirjan jaetta 4:1, niin kertoo se vain siitä, miten Johannes väliaikaisesti otetaan taivaaseen ja hänelle sieltä käsin näytetään tulevaisuuden tapahtumia – seurakunnan ylöstempaamista tästä kohdasta on vaikea löytää.
Toisaalta on todisteita siitä, että seurakunta on koko ajan lopun aikana maan päällä. Sillä esim. Jeesus sanoi, että ”valittujen tähden ne päivät lyhennetään”
(Valitut-sana viittaa Ut:n kielenkäytössä aina tavallisiin sekä pakana- että juutalaisuskoviin.).
Samoin Ilmestyskirjassa on useita viittauksia pyhiin, jotka joutuvat kärsimään uskonsa tähden. Eli eivätkö juuri pyhät muodosta seurakunnan ja eikö tämä ole Ut:n tavallinen sekä pakana- että juutalaisuskovista käytetty nimitys?
(Esim. Apt 9:32, Room 1:7, Room 8:27, Room 16:15, 1 Kor 14:33, Ef 4:12, Kol 3:12). Ilmestyskirjassa siis selvästi viitataan siihen, että seurakunta on koko ajan maan päällä:

– (Matt 24:21,22) Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
– (Ilm 6:9) Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin,
näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
– (Ilm 7:14) Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle:
”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
– (Ilm 13:7,8) Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä,
jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
– (Ilm 17:6) Ja minä näin sen naisen
olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.
– (Ilm 20:4) Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin
niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

 Pidättäjä. Yhtenä perusteluna on mainittu, että seurakunta on pidättävä voima, joka estää antikristuksen ilmestymistä ja kun se on otettu pois ylösoton kautta, voi antikristus silloin ilmestyä. Pidättävästä voimasta kertovat jakeet 2. Tessalonikalaiskirjeessä:
– (2 Tess 2:3-8) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6.
Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
Samasta asiasta voimme kuitenkin ottaa esille seuraavia seikkoja. Ne osoittavat, ettei seurakunta sittenkään voi olla pidättävä voima:
– Ensinnäkin kuten todettiin tämän saman luvun kohdalla, tapahtuu seurakunnan ylösotto eli ”meidän kokoontumisemme hänen tykönsä” (jae 1) vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä. Tästä todisti se, että kun jakeissa 1 ja 8 on ”parusia” / ”tulemus”-sana, niin viittaa se nimenomaan julkiseen tulemukseen, koska jakeen 8:n mukaan hän juuri silloin kukistaa antikristuksen.
Toiseksi kun jakeissa 1-3 puhutaan ”Herran päivästä” – eli päivästä, jolloin jakeen 1 mukaan tapahtuu Jeesuksen tulemus sekä seurakunnan ylösotto – niin tulee tämä tempauksen ja Jeesuksen tulon päivä vasta luopumuksen ja antikristuksen ilmestymisen jälkeen. Siten tämän valossa on aivan mahdotonta, että seurakunta on pidättävä voima antikristuksen ilmestymiselle, koska sen ylösottohan
(”kokoontumisemme hänen tykönsä”) tapahtuu vasta tämän henkilön ilmaantumisen jälkeen, ei sitä ennen.

– Ajatus, että seurakunta voisi pidättää antikristuksen tai muiden diktaattorien ilmestymistä, ei pidä yhtä myöskään historian kanssa. Sillä seurakunnan historian aikana on ilmestynyt lukuisia diktaattoreita (esim. 1900-luvulla Hitler, Stalin, Mao…) seurakunnan läsnäolosta huolimatta, ja he ovat hallinneet suurta osaa maailmaa ja vainonneet kristittyjä. Sentähden kun maailman pahuus kasvaa yhä enemmän ja enemmän, niin on tämän toistuminen jälleen mahdollista.
– Seurakunta ei voi olla pidättäjä myöskään alkukielen mukaan. Sillä kun on kyseessä seurakunta / morsian, on se alkukielellä feminiinimuoto, kun taas jakeessa 7 pidättäjä on maskuliinimuoto ”ho katekhoon” ja jakeessa 6 on neutrimuoto ”to kãtekhon”. Sentähden ei jakeissa 6 ja 7 ainakaan suoraan puhuta seurakunnasta.
Toisaalta jos pidättäjä todella olisi seurakunta tai sen kautta vaikuttava Pyhä Henki, niin on meidän otettava huomioon, että ainakin Ilmestyskirjassa puhutaan pyhistä eli seurakunnasta sekä Pyhän Hengen tekemistä teoista. Nämä jakeet kyllä edellyttävät, että seurakunta ja Pyhä Henki ovat koko ajan paikalla.

Nooan ja Lootin päivät. Yhtenä perusteluna ylösotolle ennen ahdistusta on käytetty mm. Nooan ja Lootin päiviä. On sanottu, että Jumala antaisi tuomion aikojen ja antikristuksen tulla vasta, kun seurakunta olisi ensin otettu pois:
– (Matt 24:36-42) Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan
tulemus oleva. 8. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

Kun puhutaan näistä Nooan ja Lootin päivistä, niin osoittavat nämä esimerkkeinä kuitenkin selvästi, että kun Nooa ja Loot pelastuivat, niin loppui myös välittömästi ympäröivältä maailmalta armon aika, eikä ihmisillä ollut enää mitään pelastumisen mahdollisuutta. Nämä esimerkit sopivat siksi paremmin Jeesuksen julkiseen tuloon, jolloin myös ihmisiltä loppuu armon aika ja jolloin Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan ja tuomitsee maailman (2 Tess 1:6-10).
Lisäksi näissä jakeissa puhutaan tosiaankin Jeesuksen tulemuksesta ja miten se on yllätys ihmisille
(”eivätkä tienneet”). Samoin tämä tulemus on julkinen, koska nämä jakeet ovat vain jatkoa aikaisemmille jakeille (esim. 27,30,31), joissa puhutaan Jeesuksen saapumisesta kirkkaudessa kaikkien nähden. Tämän valossa eivät Nooan ja Lootin päivät siis esimerkkeinä tue ajatusta ylösotosta ennen ahdistusta, vaan ne viittaavat enemmänkin hänen julkiseen paluuseensa, kun kaikki silmät saavat hänet nähdä.

Kymmenen neitsyttä – Matt 25:1-13. Kun on kyseessä kymmenen neitsyen vertaus, niin on myös sitä yritetty käyttää esimerkkinä ylösotosta ennen Jeesuksen julkista tuloa.
Jos kuitenkin katsomme tätä vertausta ja sen ympärillä olevia Raamatun kohtia, niin viittaavat ne Jeesuksen julkiseen, eivätkä suinkaan salaiseen, tulemukseen.
Sillä ensinnäkin tämän vertauksen alku – ”Silloin on …” – on jatkoa Matteuksen 24. luvun lopulle, jossa puhutaan nimenomaan Jeesuksen julkisesta tulosta. Samoin kun saman Matteuksen 24. luvun lopussa puhutaan siitä, että valvomattoman ihmisen kohtalo on joutua kadotukseen eikä hänellä ole enää mitään pelastumisen mahdollisuutta (Matt 24:47-51, vrt. 2 Tess 1:6-10), niin viittaa myös se, sekä tietysti sitä seuraava neitsyt-vertaus, nykyisen maailmanajan loppuun ja Jeesuksen saapumiseen kirkkaudessaan.

Kun sitten mennään eteenpäin Matteuksen 25. luvussa, puhutaan siinäkin koko ajan Jeesuksen julkisesta tulosta (esim. jakeet 14,19,30,31), kun hän saapuu kirkkaudessaan ja ryhtyy tilintekoon ihmisten kanssa. Kymmenen neitsyen vertaus liittyy siten kiinteästi juuri näihin jakeisiin sekä Matt. 24. lukuun, joissa puhutaan koko ajan Jeesuksen julkisesta tulemuksesta.
Lisäksi kun tässä vertauksessa puhutaan häistä, niin ovat varmasti kyseessä Karitsan häät, joiden Ilm 19:7,8,11 osoittaa tapahtuvan vasta silloin, kun Kristus saapuu kunniassaan ja kirkkaudessaan maan päälle. Niinpä neitsyt-vertauksen täytynee kuvata juuri tätä ajankohtaa.

Ilm 3:10. Yksi hyvältä tuntuva peruste seurakunnan ylösotolle ennen ahdistusta on Ilmestyskirjan jae 3:10, jonka merkityksestä alkukielellä on paljon keskusteltu:
– (Ilm 3:10) Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
Jos kuitenkin ajatellaan tämän jakeen sanomaa, piti sen koskea ennen kaikkea senaikaista Filadelfian seurakuntaa ja olla tarkka kuvaus sen silloisesta tilasta. Sentähden saatammekin kysyä, että otettiinko tämä seurakunta silloin – Johanneksen päivinä – pois maan päältä koetuksen hetkestä jonkin tempauksen kautta vai jäikö se tapahtumatta. Vai tarkoittiko tämän jakeen sanoma sittenkin jotain muuta asiaa?
Toisaalta jos tälle seurakunnalle annettiin tämä lupaus, niin kuka voi varmasti sanoa, että tämä lupaus koskisi kaikkia todellisia seurakuntia juuri lopun aikana? Asian varma tietäminen on varmasti mahdotonta.
Lisäksi jos pitäydymme siihen yleiseen näkemykseen (joka hyvinkin voi pitää paikkansa), että Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 olevat seurakunnat ovat aikajärjestyksessä eli ne kuvaavat seurakunnan eri aikakausia historiassa, niin on tämän pohjaltakin selvää, ettei Filadelfian seurakunta joudu kokemaan ”koetuksen hetkeä”. Sillä mikäli Filadelfia kuvaa 1700-1800-luvun seurakuntakautta – kuten yleensä on esitetty – ja Laodikea kuvaa kaikkein viimeisintä seurakuntaa ennen Kristuksen paluuta, niin onhan tämän valossa aivan selvä, ettei 1700-1800-luvulla vaikuttanut seurakunta voi kokea ”koetuksen hetkeä”. Tämän luulisi olevan aivan looginen asia.

Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta. Usein on sanottu myös, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ylösoton kautta. Sen tukena on käytetty seuraavia jakeita:
– (1 Tess 1:10) ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista,
Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.
– (1 Tess 5:8,9) Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja
kypärinämme pelastuksen toivo. 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Se että näissä jakeissa puhutaan vihasta, voi kuitenkin yhtä hyvin tarkoittaa sitä, että Kristuksen uhrin kautta ihminen ei enää ole kadotustuomion ja Jumalan vihan alainen. Eli tälläinen ihminen on saanut kaiken anteeksi, eikä hän joudu enää kohtaamaan Jumalan vihaa syntinsä takia. Ainakin tämä on Raamatun yleisin opetus tästä asiasta ja siihen viittaavat useatkin jakeet:
– (Room 8:1) Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
– (Room 5:9,10) Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään,
pelastumme hänen kauttansa vihasta. 10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
– (Matt 3:7) Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille:
”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
– (Joh 3:36) Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä;
mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”
– (Joh 5:24) Totisesti, totisesti minä sanon teille:
joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
– (Room 12:19) Älkää itse kostako, rakkaani,
vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.”
– (Room 1:18)
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.
Toisaalta ongelmana siinä tulkinnassa, että ihminen pelastetaan joltakin erityiseltä vihan ajanjaksolta, on se, että kautta koko Ilmestyskirjan kuitenkin puhutaan Kristukseen uskovista pyhistä tänä ”vihan aikana”. Miten he voivat siis olla maan päällä sinä aikana, koska hekin ovat Kristuksen omia ja pelastuneita? Tässä on siis ilmeinen ristiriita edellisen näkemyksen kanssa.

Varkain tuleminen. Yhtenä perusteluna on mainittu se, että kun Kristus saapuu kuin varas yöllä, että se ei voi kuvata hänen julkista paluutaan, vaan että sen täytyy kuvata vain sitä, kun hän tulee salaa yläilmoihin ja vie seurakunnan mukanaan. Todisteena on käytetty mm. seuraavia jakeita:
– (Matt 24:42,43) Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi,
millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
– (Ilm 16:15) –
Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! –
Mitä kuitenkin tulee varkain tulemiseen, ei sen tarvitse suinkaan tarkoittaa tulemisen tapaa eli salaa yläilmoihin, vaan se tarkoittaa tulemisen yllättävää äkillisyyttä ja jossa on kehoitus valvomiseen ja rukoilemiseen. Monista Raamatun kohdista voimme ainakin ymmärtää, että jos ihmisen jumalasuhde on kunnossa ja hän valvoo hengellistä tilaansa, ei Jeesuksen tulon tarvitse suinkaan olla mikään yllätys hänelle. Ihminen voi jopa etukäteen odottaa sitä eikä se pääse yllättämään häntä:
– (1 Tess 5:1-6) Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2.
sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. 3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; 5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. 6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
– (Hebr 10:25) älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana,
vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
– (Ilm 3:3) Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus.
Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.

Herra tulee pyhiensä kanssa. On myös esitetty, että ylösoton on oltava joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta, koska Herra Jeesus vasta tässä julkisessa tulemuksessa tulee pyhiensä kanssa. Sen perusteena on käytetty mm. allaolevia jakeita:
– (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän
sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.
– (Juuda 14,15) Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen:
”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä 15. tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”

Mitä tulee kuitenkin näihin pyhiin, niin saatamme hyvin kysyä, että eivätkö he voi olla uskossa kuolleita pyhiä, jotka tällä hetkellä ovat Jumalan luona taivaassa jonkinlaisessa väliaikaisessa henkiruumiissa? Sillä useat jakeet ainakin puhuvat siitä, miten Kristuksessa olevat ihmiset menevät heti kuoltuaan Jumalan tykö taivaaseen (esim. Fil 1:23, 2 Kor 5:8, Luuk 16:19-31). Vasta sitten, kun Jeesus palaa kirkkaudessaan ja voimassaan, saavat he myös katoamattoman ylösnousemusruumiin.
Tähän asiaan viittaakin hyvin mm. 1 Tessalonikalaiskirjeen 4. luku. Sillä siinä puhutaan siitä, miten Jeesus Kristus
”on tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan”, eli hän saapuu pyhiensä kanssa, ja että samanaikaisesti tapahtuu myös maan päällä olevien ylösotto:
– (1 Tess 4:13,14,17) Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka
poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.  14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.