Taivassanomat 10/2019

Maailman ensimmäinen ”uskonto”

Ihmiskunnan alusta asti on rukoiltu Jumalaa. Paratiisissa tapahtuneen syntiin lankeemuksen jälkeen, Aadamin kolmannen pojan, Seetin aikana ”ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä”. 1 Moos. 4:25,26. Kyseessä oli siis sama, ainoa ihmisen Luoja, muuttumaton ”ikiaikojen Jumala”, joka edelleen kutsuu ihmisiä yhteyteensä: ”Etsikää, niin te löydätte.” Luuk. 11:9. Adam keskusteli Jumalan kanssa Paratiisissa, jossa Jumala puhalsi häneen ”Elämän Hengen”. Saman Elämän Hengen Hän tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle. 1 Tim. 2:4.

Maailmankaikkeus alkoi siitä, kun JUMALA SANOI. ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.” Hebr. 11:3. ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan luona. Kaikki on syntynyt Hänen kauttaan. Ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. (Ja huomaa) … Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme Hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1:1-3,14. Tämä Sana oli ja on Jeesus! Ilm. 19:13. Kaikkeuden Jumala otti muodon Hänessä ja alkoi toimia Sanansa kautta. Hän ilmaisi itseään jo ennen ikuisia aikoja Jeesuksen kautta. Jumalasta ei lähde mitään muutoin kuin Jeesuksen kautta, eikä Jumalaan mene edes rukouksia muutoin kuin Hänen kauttaan. Sen tähden rukoilemme vain Hänen nimessään. Kol. 3:17.
”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme…” 1 Moos. 1:26. Huomaa luomiskertomuksen monikkomuoto. Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat mukana luomistyössä. Hebr. 1. Katsoessamme asiaa Uudesta testamentista, näemme asian yhä kirkkaammin. ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu Hänen kauttaan ja Häneen. Hän (Jeesus) on ennen kaikkea muuta, ja Hänessä kaikki pysyy voimassa.” Kol. 1:13-17. Hebr. 13:8.
”Meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki, ja me olemme Häntä varten. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus, Hänen kauttaan on kaikki, niin myös me.” 1 Kor. 8:6.

Jeesus, Jumalan Sana, Jumala meidän kanssamme, on siis ollut aikojen alusta asti ihmisten keskuudessa etsinnän ja löytämisen kohteena. Matt. 1:23. Koko ihmiskunnan olemassaolon ajan on myös odotettu luvattua Messiasta, joka tulee ihmiseksi ihmiskunnan keskuuteen sovittamaan syntimme. ”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa.” 1 Piet. 1:10-12.

Raamattu kertoo vanhan liiton pyhistä, jotka jo edeltä käsin olivat panneet toivonsa Kristukseen: ”jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.” Efes. 1:12. 1 Piet. 4:6. Tämä tarkoittaa vanhan liiton pyhiä, jotka eivät voineet saavuttaa uudestisyntymisen kautta saatavaa pelastuksen täydellisyyttä ennen ristin lunastustyötä ja uuden liiton alkamista. 1 Piet. 1:3. Luuk. 22:20. Vanhan liiton pyhät eivät voineet saavuttaa tätä täydellisyyttä (= pelastus Jeesuksen veren kautta, Hebr. 10:14) ilman Golgatan sijaisuhria ja meitä Uuden Liiton uskoon tulleita. Mutta nyt meillä uudestisyntyneillä on yhdessä kaikkien aikojen Jumalan lasten kanssa pääsy kaikkein pyhimpään, Jumalan kasvojen valkeuteen, Jeesuksen veren kautta. Hebr.10:19. ”koska Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista..” Hebr. 9:15. Täydellinen pelastus on ansaittu kaikille meille, jotka olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen syntiemme sovittajaksi, joko Vanhan- tai Uuden liiton aikana. Jes. 53. 1 Moos. 3:15. He valitsivat pelastuksen edessä päin tulevassa Messiaassa, me 2000 vuotta sitten jo tulleessa Kristuksessa. Esim. Mooses pani toivonsa Kristukseen noin 2500 vuotta ennen Jeesuksen ihmiseksi syntymistä. Me otimme vastaan Jeesuksen 2000 vuotta Hänen tulonsa jälkeen.
Profeetta jesaja ennusti yli 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymistä Hänestä: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa Hänelle nimen Immanuel.” Jes. 7:14. Tämä toteutui Israelissa, Betlehemin seimessä. Matt. 1:22,23. ja Luuk. 2. Hän syntyi yhtä tarkoitusta varten: sovittaakseen ristillä ihmiskunnan synnit.
Näin Jeesus ja Golgatan sovitustyö kerää yhteen meidän historiamme, jotka olemme ihmiskunnan alusta saakka uskoneet oikeaan Jumalaan. Jeesus, taivaan Kuningas, on kaiken olemassa olevan keskiö. ”… kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.

Ihmisten perustamilla uskonnoilla ei ole ikuisuusarvoa. ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!” Joh. 14:6. Näin Hän kumoaa kaikki ihmistekoiset uskonnot turhina yrityksinä päästä taivaan kotiin.
”Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta (= Jeesus) Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.” 1 Joh. 1:1-3. 2:24.

Jeesus perusti uuden liiton seurakunnan ristintyöllään kolmessa päivässä. Siinä on kyseessä Raamatussa mainittu ”Kristuksen ruumiin temppeli”, ”Kristuksen ruumis”. Joh. 2:19-22. 1 Kor. 3:16,17. 12:27. ym. ”Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli Häntä ja sanoi: ”Minä tarvitsen kasteen sinulta – ja sinä tulet minun luokseni!” Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus.” Silloin Johannes suostui siihen. Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan Hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” Matt. 3:13-17. ”Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen, kun Hän aloitti toimintansa.” Luuk 3:23. Ristintyön ja yläösnousemuksensa jälkeen Hän antoi omilleen lähetys- ja kastekäskyn. Mark. 16:15-20. Ja uuden liiton seurakunta täytettiin Pyhällä Hengellä. Apt. 2. Näin he saivat voiman ja ”lähtivät ja saarnasivat kaikkialla. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta.” Mark. 16:20. Seurakunta alkoi kasvaa (Efes. 4:11-16) ja lisääntyä sekä järjestäytyä. Se oli kehittynyt valmiiksi noin seitsemässäkymmenessä vuodessa Jeesuksen kasteesta Ilmestyskirjan kirjoittamiseen. Kiitos Jumalalle! Hänen seurakuntansa lopullinen muoto kaikkine opetuksineen oli valmis noin vuonna 100 jKr. Sellaisena se annettiin eteen päin vietäväksi ja toteutettavaksi tuleville polville. Muutosten tekeminen kiellettiin. Ilm. 22:18,19.
Tämän seurakunnan ydinkohta on rakkauden käsky, Joh. 13;34,35.
Ottaessamme vastaan Jeesuksen syntiemme sovittajana ja ylösnousseena Herrana, avasi Hän elämämme solmut. Jumalan rakkaus annettiin sydämiimme. Room. 5:5. Meidät kastettiin upotuskasteella vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Pyhä Henki näytti todeksi syntisyytemme. Kaduimme syntejämme tunnustaen syntimme ja lopettaen synnissä elämisen. Kaikki sisimpämme hämärät komerot avattiin. Armon aurinko valaisi elämällemme uuden alun. Meille tapahtui tuo suurin ihme: Saimme uudestisyntyä Pyhästä Hengestä. Hän alkoi johdattaa meitä sisälle kaikkeen Jumalan tahtoon. Joh. 16:8-14. Näin Jumalan Elämä alkoi vaikuttaa sisimmässämme.
Uusi liitto alkoi Jeesuksen veressä. Sen tuoma armo on nyt osanamme. Tässä armon Hengessä syntyivät Uuden testamentin Kirjoitukset, joissa on Jumalan lopullinen ilmoitus Hänen tahdostaan ihmiskunnalle. Jumala ei hyväksy muita uskontoja.

Turhat uskonnot.
Maailman vanhimmiksi väitetyt uskonnot, esim. hindulaisuus, vedalaisuus, sekä buddhalaisuus ja zarahustralaisuus ja muinaisen Baabelin uskonnot ovat kaikki oikeasta Jumalasta luopuneiden ihmisten omaa keksintöä. Samoin ovat kaikki ristintyön jälkeen perustetut uskonnot turhia. Nuo uskonnot on tuotu oikeaan Jumalaan uskomisen rinnalle. Mutta yhteen ainoaan Luoja-Jumalaan uskominen on toiminut ja toimii edelleen muiden uskontojen yläpuolella.
Ihmisperusteisissa uskonnoissa ei ole Elämää.

Juutalaisuus
Patriarkkojen aikana oikea uskokin alkoi saada ympärilleen uskonnollisia rakenteita. Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin sekä Jaakobista syntyneiden 12. kantaisän kautta syntyi juutalaisuus, joka myöhemmin Mooseksen johdolla järjestäytyi ensimmäiseksi oikean Jumalan vaikutuspiirissä toimivaksi uskonnoksi. Mutta tämä uskovaisuus ei siis ollut uusi uskonto, vaan oli ollut olemassa Jumalan ja ihmisten välisenä pyhänä elämän yhteytenä ihmiskunnan alusta alkaen.
Aabraham, juutalaisten kantaisä, Seetin jälkeläinen, polveutui Nooan pojasta Seemistä. 1 Moos. 10:21-32. / Luuk. 3:36-38. Nooa oli hurskas Israelin Jumalan palvelija jo ennen varsinaista juutalaisuutta. 1 Moos. 6:9. Hebr. 11:7,
”Jumala pitkämielisesti odotti Nooan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia. Siinä pelastui veden kautta vain muutamia, yhteensä kahdeksan ihmistä.” 1 Piet. 3:20. Vedenpaisumuksen jälkeen juutalaisten esi-isä Nooa ”rakensi alttarin Herralle…” 1 Moos. 8:20. Samalla tavalla toimivat sittemmin mm. Aabraham, Iisak ja Jaakob.
Muita ihmisiä ja uskontoja ei siis arkista poistumisen jälkeen ollut. Kaikki nuo ihmiset olivat Israelin Jumalan yhteydessä. Muut uskonnot syntyivät vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Juutalaisuus oli siis maailman ensimmäinen uskonto. Ja HUOM. Kristinusko on ensimmäisen uskonnon, juutalaisuuden täyttymys, täydelliseksi tuleminen.
Jeesus oli mukana Israelin kansan erämaavaelluksella. ”Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus.” 1 Kor. 10:3,4. 1 Piet. 2:4-8.Pelastava usko
Juutalaisuuden keskellä syntyi taivaasta tullut Jeesus, Jumalan Poika, joka syntyi ihmiseksi neitsyt Marian kautta, ”Immanuel”, joka sovitti ihmiskunnan synnit sijaisuhrillaan Golgatan ristillä. 2 Kor. 5:19. Tämän tähden sanotaan, että ”..pelastus tulee juutalaisten keskuudesta.” Joh. 4:22. Jes. 11:1. / Matt. 21:43.
Olemme tulleet tähän uskoon ja pelastukseen Jeesuksen kautta. Joh. 10:9. Kiitämme joka hetki koko elämällämme Häntä, joka on sama taivaan ja maan Luoja, jota maailman alusta asti olemme rukoilleet.

Kaiken edellä mainitun pohjalta syntyi ainoa pelastava usko, joka johtaa ihmisen ikuisuuden valtakuntaan, sinne, missä Jeesus odottaa meitä. Siellä ovat kaikki vanhan- ja uuden liiton pyhät ihmiskunnan alusta lähtien. ”Minä näin suuren joukon ihmisiä, joita ei kukaan voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansakunnista ja kielistä.” Ilm. 7:9.
Jumalan taivaassa ei enää ole vajavaisuutta. ”Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt.” Ilm. 21:4. Siellä kaikki on täydellistä. Ja ”rakkaus ei koskaan häviä”. 1 Kor. 13:8.

Uudestisyntymisessä eli uskoon tulossa saatu elämän yhteys Jeesuksen kanssa ja siinä pysyminen vie meidät taivaan kotiin.
Saman ikiaikojen Jumalan Elämänyhteydessä oleminen on maailman vanhin uskon muoto.


W.L.