Löytää voi, koska ”etsivä löytää”.

Luin tuomiorovasti Aulikki Mäkisen kirjoituksen otsikolla: ”Löytää voi monin tavoin.” (TS. 21.10.2022). Tämä löytäminen on edelleen pinnalla oleva aihe.

Se alkoi kristittyjen suuresta yhteiskampanjasta, jossa pyrittiin jakamaan Suomen jokaiseen talouteen ”Se löytyi” -kirjanen.

Siinä uskoon tulleet kertovat, miten he löysivät elämänyhteyden ylösnousseen Jeesuksen kanssa.
Luin ko. kirjasen. Siinä kerrotuissa uskoontulotodistuksissa ei kukaan kertonut, että olisi ottanut vastaan Jeesuksen kasteessa. Sellaista ei kukaan uskoon tullut voi sanoa. Kirjoittajat eivät mainitse myöskään mitään Raamatun opettamasta kasteesta Jeesuksen nimeen. Apt. 10:48. Se on ikävä puute. Silti Aulikki Mäkinen nosti esille valheellisen väitteen, että ”Jumala tulee meitä vastaan kasteessa”. Näin hän kumoaa kirjasen sanomaa terveistä uskoon tulemisista. Aulikki M. tarkoittaa kasteella kirkon piirissä käytössä olevaa sylilasten ”kastamista”, johon sisältyy räikeä harhaoppi. Lapsikasteoppi vääristää Raamatun opettaman pelastussanoman sekä myös oikean kristillisen kasteen. Kirjassa uskoon tulostaan kertoneet eivät siis opeta lapsikasteen sanomaa. Jumalahan ei tule ihmistä vastaan kasteessa, vaan evankeliumin julistuksen kautta (Room. 10:13-17), jonka sanoma kehotetaan ottamaan vastaan: ”Kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1. ”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” Luuk. 11:9. Näin syntejään katuva ihminen saa osakseen armon ja tulee Jumalan lapseksi sekä hylkää syntielämänsä. Uskoon tulemisen seurauksena nöyrtynyt ja armahdettu ihminen sitten tahtoo päästä raamatulliselle kasteelle. Pyhä Henki johdattaa jokaisen aidosti uskoon tulleen kasteelle. Kaste tarkoittaa, että ennen uskoon tuloa eletty syntielämä, josta nyt on tehty parannus, haudataan kasteen hautaan. Room. 6:4,11. ”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin..” Apt. 2:41. Näin ihminen siirtyy Aadamista Kristukseen. Uskoon tulleille ja sen jälkeen kastetuille (Apt. 18:8) sanotaan: ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17.

MIKSI?
Nyt on aiheellista kysyä, miksi ”se löytyi” -kampanjaa tarvitaan? On kysyttävä, miksi Jeesus on kadoksissa ihmisiltä? Raamattu vastaa: ”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä Hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule.” Jesaja 59.1,2. Jumala ei siis ole piilossa ihmisiltä, vaan toisin päin: Ihmisten oma syntitila peittää Jumalan armon ja totuuden. Tämän tähden tarvitaan evankeliumin julistusta, puhein ja kirjoituksin. Kaikkien ihmisten on oikeus saada kuulla, että Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja, otti kärsiäkseen meille kuuluvan syntien rangaistuksen. Hän oli sijaisuhri ja on ainoa syntiemme sovittaja. Hänellä on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan. Tahdotko sinä ottaa Hänet vastaan?

Katso videosta lisää:

Ihmiselämän värit pimeydestä valkeuteen.

Weijo Lindroos
Turku