Lopunajan herätys

Jeesus on tulossa takaisin! On siis heräämisen aika.

Raamatun mainitsema ”YLKÄ TULEE!” –oppi kuuluu lopunajan seurakunnan ennalleen asettamiseen. Matt.25:6. Tämä sanoma saa uskovat heräämään (Matt. 25:7) eli tulee herätys! Sen lopputulos on ennustettu:Kaikki nämä nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Mat. 25:7. Eikö unesta herääminen ja sitten nouseminen olekin heräämistä? Ensin oltiin unessa, sitten herättiin.  Matt. 25:1-13.
Mainittu herätys koskettaa koko kristikansaa. ”Kaikki nousivat”. Se on tuo odotettu suuri lopunajan herätys, jossa Jeesuksen veriuhri, Golgatan armotyö, tulee kirkastumaan täydessä merkityksessään kaikille uskoon tulleille. Se johtaa automaattisesti siihen, että uskossa olevat alkavat evankelioida, ja ihmisiä alkaa tulla uskoon suurin joukoin. Silloin toteutuu Joh. 17:23.

Enää ei ole unen aika, vaan olemme nyt Matt. 25:6,7. mainitussa herätyksen ajassa. Emme enää elä Matt. 25:5 -uniajassa. Olemme nousseet ja alkaneet laittaa lamppujamme kuntoon. Synnistä vapautetut kristityt ovat lamppuja (Room.6:22) ja raamatullinen seurakunta on lampunjalka. Ilm. 1:11,20. ”Lamppua ei sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan (Seurakuntaan) ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.” Matt. 5:15. = ”Hänen huoneensa olemme me…” Joh. 2:19-22; 1 Kor.3:16; 6:19; Efes.2:22; Hebr.3:6… ym…. Lamput lampunjalkaan tarkoittaa siis myös seurakunta-asian kuntoon laittamista. Lamppujen ei tule olla hajallaan, vaan oman paikkakunnan lampunjalassa. ”Seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.” Ilm. 1:20. Jokaisessa kaupungissa yksi srk. Ilm. 1:11.
”Niin nämä kaikki neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.” Matt.25:7.
Herätys on siis alkanut yksilötasolta. Otamme rukouksessa viipyen Öljyä lamppuihimme voidaksemme olla palavia ja loistavia, viisaita neitsyitä. = Uskonelämämme on kaikilta osin laitettu kuntoon. Olemme luopuneet syntielämästä ja ottaneet upotuskasteen vedessä Jeesuksen nimeen. Erosimme kaikista kirkkokunnista, koska rakennamme nyt alkuperäiseen kristinuskoon yhdistettyä lopunajan herätystä.
”Lampunjalkaseurakunnat” ( yksi seurakunta per paikkakunta) on nyt laitettava kuntoon kullakin paikkakunnalla ja jokaisen yksilön kohdalta. Ilm. 1:11,12,20 ym.Jokaiseen kaupunkiin vanhimmat. Tiit. 1:5. / Vanhimpia ei siis asetettu jokaisen kaupungin jokaiselle eri ryhmälle. Yksi kaupunki – yksi vanhimmisto. Esim. Jerusalemin srk. (Apt. 15:4,6,22,23), jossa oli ”juutalaisia tullut uskoon kymmenintuhansin”. Apt. 21:20. RK.
Joh. 17 luvun opetus on samaa yhteyden sanomaa herätyksen ilmapiirissä: ”.. että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut.” Joh. 17:23. Huomaa Jeesuksen opetus, että maailma ymmärtää Hänen todellisuutensa nähdessään uskovien raamatullisen yhteyden. Tähän olemme nyt valmiit. Olemmeko? Siitä seuraa automaattisesti uskosta osattomien herääminen ja uskoon tuleminen eli herätys.
Öljyn vastaan ottaminen merkitsee siis Pyhän Hengen voiman vastaan ottamista. Alkuseurakunnan esimerkki tässäkin asiassa tulee ottaa vastaan: ”Niinpä, kun tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suurenmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana. Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan.” 1 Kor. 2:1-5. Näin sanoma ristin veren voittovoimasta menee eteen päin. ”Sana rististä on Jumalan voima” julistettuna Pyhän Hengen voimassa, ei pelkkänä oppina.

Herätys on siis kaksiosainen: uskossa olevien herääminen, ja uskosta osattomien tuleminen uskoon. Tämä on koskettava suuria joukkoja.

JAKAUTUMINEN
Mutta nyt, herätyksen keskellä, on tapahtumassa myös suuri jakautuminen. Kaikki eivät ota vastaan opetusta ja toimintaa Hengen voimassa. Apt. 1:8. Matt. 25:3,4. ”Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Karta sellaisia!” 2 Tim. 3:5. Sellaiset jäävät kuiviin oppeihinsa ilman Pyhän Hengen voitelua. Suuri luopumus jatkuu niiden kohdalla, jotka eivät ota öljyä lamppuihinsa. 2 Tess. 2:10-12.
Lopunajan herätyksen tunnistaa siitä, että mukana olevat kunnioittavat raamatullista opetusta ja alkuseurakunnallista esimerkkiä Pyhän Hengen kasteesta sitä seuraavine merkkeineen: ”Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle (mistä he tiesivät sen?), sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi: ”Ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?” Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Apt. 10:44-48. Kaikki uskoon tulleet saivat siis henkikasteen, josta merkkinä oli kielilläpuhuminen.
”Sen kuultuaan he (uskoon tulleet) ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:5,6.
Nämä ym. monet Raamatun kohdat opettavat yksiselitteisesti, että uskoon tulleet, joiden sydämissä siis oli Pyhän Hengen sinetti, saivat henkikasteen. Uudestisyntymisessä saatu Pyhän Hengen sinetti (Efes. 1:13) on yhtä kuin uskoon tuleminen. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. Alkuseurakunnassa ei kastettu uskosta osattomia, vaan kastetut olivat kaikki saaneet Pyhän Hengen sydämiinsä. He saivat sittemmin Pyhän Hengen kasteen. Mutta he olivat täysin pelastuneita ja taivaskelpoisia jo silloin kun ottivat vastaan Jeesuksen ja näin saivat sydämiinsä Elämän.
”Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan (eli olivat tulleet uskoon, Apt. 2:41, ja siis saaneet Elämän sydämiinsä Pyhän Hengen kautta), he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä Hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.” Apt. 8:14-17.
Kiitos Jumalalle! Samaa tapahtuu edelleen.

Seurakunta on nyt herännyt odottamaan Jeesusta!
”Ja Henki ja morsian (seurakunta) sanovat: ´Aamen! Tule Herra Jeesus!` Ilm. 22:20.

Lopunaikaan ajoittuva Ilmestyskirjan sanoma vakuuttaa, että tulee suuri maailmanlaajuinen herätys. Herätys pitää sisällään kansankirkkojen (Babylonin) tuhon. Nuo Baabel-uskonnot ovat riivaajien asuinpaikkoja:
”Tämän jälkeen minä näin vielä yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja maa tuli valoisaksi hänen kirkkaudestaan. Hän huusi kovalla äänellä: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija, kaikkien saastaisten lintujen ja kaikkien saastaisten ja vihattavien petojen pesäpaikka.  Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen ylellisyytensä runsaudesta.” Sitten kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan, sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm. 18:1-5.
Enkelit kutsuvat siis NYT oikeita kristittyjä ulos Baabelin sekauskonnoista, kirkoista, jotka ovat yhtyneet, liittoutuneet maailman kanssa. Näin ”maa valkenee” uskossa oleville, jotka elävät Herransa tahdossa. Jeesus on meille ”maailman Valkeus” kaiken syntimaailman pimeyden keskellä.

Lopunajan vainojen ja herätyksen keskellä Jeesus tulee näkyvästi noutamaan puhdistetun seurakuntansa. Efes. Efes. 5:25-33.
Tätä odotamme ja siihen valmistaudumme.
Pelastuksen ovi on silloin ainaiseksi suljettu. Matt. 25:10.

W.L.