Korjauksia kristilliseen kenttään

Uskovien tulee ymmärtää mitä Raamattu opettaa, mutta myös se, mitä Raamattu ei opeta. Totuuden kunnioittamiseksi pitää tunnustaa asian molemmat puolet.
Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2. 2 Kor. 6:14-18. Psalmi 1.
Sef. 1:4-6.

Eräs esimerkki:
Yleinen väite on, että lopunajan seurakunnan tulee toimia ”Elian hengessä”. Sellainen väite ei ole raamatullinen. Raamatussa opetetaan, että Johannes Kastaja täytti kaikki vanhan liiton ennustukset luvatusta Elia-profeetasta. Noin 400 vuotta ennen Johannes Kastajan syntymää hänestä ennustettiin näin: Hän (Johannes) kulkee Herran edellä Elian hengessä ja voimassa kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskaiden mielenlaatuun, näin valmistaakseen kansan, joka on Herraa varten valmistautunut.” Mal. 3:1-3. ja 23,24. Profetian toteutuminen kerrotaan Luuk. 1:17.

Jeesus todisti Johanneksesta: ”Hän on se, josta on kirjoitettu: ’Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän valmistaa tien sinun eteesi.’ Totisesti minä sanon teille: ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, … Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti ennustaneet, ja jos tahdotte ottaa vastaan: hän on Elia, jonka oli määrä tulla.Matt. 11:9-14. / Mal. 3:1-3. ja 23,24. Johannes Kastaja oli ainutkertainen ihminen, joka oli ”täytetty Pyhällä Hengellä jo äitinsä kohdusta asti”. Luuk. 1:15. Muita Elia-profeettoja ei ole luvassa. Hebr. 1:1-3.

Ilm. 11:3. mainitut kaksi säkkipukuista todistajaa ovat Israel ja seurakunta.
”Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä.” Ilm. 11:4. Öljypuu on esikuvallinen symboli Israelista. Jer. 11:16. Hoos. 14:5-8. Sak. 4: 11-14. Room. 11:17-26. ym. Lampunjalka on symboli Israelista alkaneesta seurakunnasta. Ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa.” Ilm. 1:20. ym.
Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä. Eikä lamppua (uskonelämää) sytytetä ja panna vakan alle (piiloon), vaan lampunjalkaan (seurakuntaan), ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä.Matt. 5:14-16. Saamme rukoillen ottaa vastaan Pyhän Hengen Öljyä, joka sytyttää uskon lamppumme loistamaan kirkkaan majakan tavoin pimeässä maailman yössä. Matt. 25:1-10.

Pyhä Henki on Totuuden henki, joka ”ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa”. 1 Kor. 13:6. Toimimme loppuun asti samassa Pyhässä Hengessä, jossa ensimmäiset kristityt toimivat. Apt. 2. He eivät sanoneet toimivansa ”Elian hengessä”. Muinaisen profeetta Elian jälkeen ei Johannes Kastajan lisäksi kukaan muu ole toiminut Elian hengessä. Tosin Elian rukoustoiminta asetetaan meille esimerkiksi. Jaak. 5:17,18.
Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä, eikä kukaan ulkopuolisista rohjennut liittyä heihin. Mutta kansa kunnioitti heitä suuresti, ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herraan, miehiä ja naisia joukoittain. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin. He toivat mukanaan sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja kaikki tulivat parannetuiksi.” Apt. 5:12-16. Tässä samassa Hengessä me toimimme rukoillen heidän kanssaan samoja asioita: ”Anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta.” Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa.” Apt. 4:29-31. He eivät täyttyneet Elian hengellä.

Nyt on Pyhän Hengen aikakausi, jolloin meillä on

  • yksi usko
  • yksi Herra
  • yksi kaste
  • yksi HENKI..

Efes. 4:3-6. 1 Kor. 12:11.

LAODIKEAN AIKA ?
Toinen yleinen väite on, että elämme nyt muka Laodikean ajassa. Raamattu ei opeta sellaista. Ilmestyskirjan 3:14-22. kerrotaan Laodikean kaupungissa olleesta lampunjalan (seurakunnan) tilanteesta, johon Jeesus antoi vakavan moitteen sanan. Siitä löytyy varoituksia ja opettavaisia yhtymäkohtia kaikkien sukupolvien kristityille. Samoin on laita muidenkin Uuden testamentin kirjeiden. Niissä on pysyvä opetussisältö, samoin kuin Ilm. 2. ja 3. luvuissa. Ne sisältävät sanoman kaikkien aikojen kristityille.

UUSIA OPPEJA
Laitoskirkot esim. luterilaisuus on tuonut Raamatun rinnalle lukuisia lisäyksiä. Näitä ovat mm. tunnustuskirjat, kirkkokäsikirjat, kirkkolaki, katekismus, uskontunnustukset, kirkkoisien opetukset, virsikirja jne.. Tästä huolimatta ihmisille väitetään, että kansankirkossa pitäydytään yksin Raamattuun. Väite ei ole tosi. Jumala on ilmoittanut meille tahtonsa vain Raamatussa. ”Ei yli sen, mikä on kirjoitettu!” 1 Kor. 4:6.
Raamatun opetuksissa pysyminen tarkoittaa sitä, että asetamme jokaiseen hengellistä elämäämme koskevaan väitteeseen kysymyksen: Missä kohden Raamattu opettaa niin? Jos jotakin asiaa ei löydy Raamatusta, poistamme sen uskonelämästämme. Näin teemme pesäeron vääristyneisiin kristinuskon muotoihin. Jos jokin asia löytyy Raamatusta otamme sen iloiten vastaan. Näin tehden kuljemme takaisin alkuperäisen kristinuskon lähteille! Tämä on Jumalan tahto.

Jumalan Hengen liikehdintä on nyt siirtämässä painopistettä ulkopuolelle kaikkien uskonsuuntien, takaisin alkuperäiseen seurakuntatoimintaan. Tämä liikehdintä on muuttuva suureksi joukkopaoksi ulos Baabelista. Tästä alkaa herätys, jota maailma ei ole milloinkaan ennen nähnyt. Matt. 25:6-7; Joh. 17:17-23.
Jumalan suuri siunaus ja menestys kaikkine ahdistuksineen ja vainoineen odottaa ulkopuolella uskontojen toimivia kristittyjä.
Jokaista kutsutaan mukaan tähän siunaukseen. Vaikeuksia ei ole puuttuva!
Mutta Jeesus Kristus on Herra maailman myrskyjen yläpuolella!

PS. Käytämme Raamattu Kansalle -käännöstä.

W.L.