Opetukset kasteesta

Opetuksia on useammalla sivulla. Alhaalta voit valita sivunumeron painonapista.

Mihin nimeen Raamattu opettaa kastamaan?

Mihin nimeen Raamattu opettaa kastamaan?

Apostolisen ajan opetus: ”Kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen Nimessä kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa.” Kol.3:17. ...
Raamatun todistus kasteesta

Raamatun todistus kasteesta

Kaste upottamalla: Room. 6:3-5; Kol. 2:12;1 Kor. 10:1-2; 1 Piet. 3:20-21; Apt. 8:37,38 ja 39; Joh.3:23. Jeesuksen Kristuksen kaste esimerkkinä:Matt. ...
Kasteet vedessä ja Hengessä

Kasteet vedessä ja Hengessä

Johannes Kastaja toi ensimmäisenä esiin käsitteen ”kastaa Hengellä”: ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on ...
Alkuperäinen kristillinen kaste

Alkuperäinen kristillinen kaste

ALKUSANAT Erilaiset kastenäkemykset ovat toistuvasti aiheuttaneet kiistaa kristittyjen välille, jo kohta 2000 vuotta. Kristinuskon alkuaikoina kaste oli uskovia yhdistävä tekijä. ...