Opetukset kasteesta

Opetuksia on useammalla sivulla. Alhaalta voit valita sivunumeron painonapista.

Aloita rukoillen

Aloita rukoillen

Kaikki hyvä alkaa rukouksesta. Uskoon tulleina tahdomme auttaa lähimmäisiämme. Rukoilemme mielellämme pelastumista etsivien kanssa, jotka tahtovat saada anteeksi syntinsä. 2 ...
Kastamaton ristinryöväri

Kastamaton ristinryöväri

Ristinryövärin pelastumista ilman kastetta on joskus käytetty perusteena sille, ettei kasteelle meneminen muka olisi välttämätöntä. Mutta katsoessamme asiaa tarkemmin, huomaamme, ...
Parannus ennen kastetta

Parannus ennen kastetta

ELÄMÄN SUURSIIVOUS. Pietari vastasi pelastuksen tietä kyseleville ihmisille:”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, ...
Mihin nimeen Raamattu opettaa kastamaan?

Mihin nimeen Raamattu opettaa kastamaan?

Apostolisen ajan opetus: ”Kaikki, mitä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen Nimessä kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa.” Kol.3:17. ...
Raamatun todistus kasteesta

Raamatun todistus kasteesta

Kaste upottamalla: Room. 6:3-5; Kol. 2:12;1 Kor. 10:1-2; 1 Piet. 3:20-21; Apt. 8:37,38 ja 39; Joh.3:23. Jeesuksen Kristuksen kaste esimerkkinä:Matt. ...
Kasteet vedessä ja Hengessä

Kasteet vedessä ja Hengessä

Johannes Kastaja toi ensimmäisenä esiin käsitteen ”kastaa Hengellä”: ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on ...