Kasteet vedessä ja Hengessä

Johannes Kastaja toi ensimmäisenä esiin käsitteen ”kastaa Hengellä”: ”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Matt. 3:11.

Johannes Kastaja oli profeettojen lupaama Messiaan edellä käyvä ”huutavan ääni erämaassa” (Jes. 40:3) ja ”liiton enkeli” (Mal. 3:1) sekä Elias. Mal. 4:5 / Luuk. 1:13-17. Matt. 11:7-15.

Johannes oli lähetetty valmistamaan kansaa ottamaan vastaan luvattu Messias Jeesus ja kastamaan vedessä ne, jotka tekivät rehellisesti parannuksen synneistään. Matt. 3. Johannes tiesi jo silloin, ennen lähetyskäskyn antamista, että upottamalla suoritettu vesikaste kuuluu kaikille, jotka ottavat vastaan Messiaan. Mutta Johannes ymmärsi myös, miten vesikasteen lisäksi Messias kastaa Pyhällä Hengellä.
Jumala sääti nämä molemmat kasteet kuulumaan kaikille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Kasteet vedessä ja Hengessä ovat Kristuksen opin alkeita (Hb. 6:1-3), jotka Jumala on tarkoittanut kaikille. Siinä on kasvualausta kristinuskon syvemmille asioille.
Mutta on ymmärrettävä, että Pyhän Hengen saaminen sydämeen pelastuksen sinetiksi (Efes. 1:13) on eri asia kuin Pyhän Hengen kaste. / Joh. 20:22. ja Apt. 2:1-6.

”Tämän jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle. Hän oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Myös Johannes kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. He tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella ja josta sinä annoit todistuksen, kastaa, ja kaikki menevät Hänen luokseen.” Joh. 3: 22-26.
Joh. 4:1,2. kertoo tarkemmin ed. m. opetuslasten kastamisesta, joka tapahtui siis jo ennen lähetyskäskyn antamista: ”Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että Hän teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes – tosin Jeesus ei itse kastanut vaan Hänen opetuslapsensa.”
Opetuslapset siis kastoivat toisiaan sekä samalla monia muita ihmisiä, enemmän kuin Johannes Kastaja.
”Ja koko kansa, kaikki, jotka häntä kuulivat, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet hylkäsivät suunnitelman, joka Jumalalla oli heitä varten, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.” Luuk. 7:29,30.
Jumalan suunnitelma on, että kaikki uskoon tulleet kastetaan vesikasteella Jeesuksen Kristuksen nimeen.

Jeesus näytti seuraajilleen esimerkin vesi- sekä henkikasteesta: ”Kun Jeesus oli kastettu, nousi Hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan Hänen päällensä.” Matt. 3:16. Näin Jeesus kastettiin vedessä ja Hengessä. Pyhä Henki tuli Hänen päällensä kasteen jälkeen. Hän on tässäkin asiassa esimerkkimme. Ristin työnsä ja ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus vahvisti kasteasian lähetyskäskyssään: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen!” Mark.16:15,16. Siinä on kyse vesikasteesta. Mutta Jeesus oli siis antanut lupauksen myös Pyhän Hengen kasteesta. Mm. Joh. 14:16,26. 15:26. 16:7-15. Jeesus toisti lupauksen henkikasteesta vielä ennen taivaaseen menemistään: ”Ja kun Hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski Hän heitä ja sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1:4,5. Lupaus oli siis annettu Pyhästä Hengestä syntyneille opetuslapsille, joilla oli Jumalan Henki, mutta jotka eivät vielä olleet saaneet henkikastetta. He olivat siis uskossa eli sisällä pelastuksessa ennen Pyhän Hengen kastetta. Henkikaste ei siis ole samaa kuin pelastuminen.

VESI- JA HENKIKASTETTA EI PIDÄ SEKOITTAA TOISIINSA.
Vaikka kirjoitankin molemmista kasteista samassa yhteydessä, ei se tarkoita niiden samaistamista.

Ihmiset kastavat vedellä. Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä.
Henkikastetta ei kuitenkaan ole tarkoitettu vesikasteen tilalle, vaan siis molemmat kasteet kuuluvat kaikille Jeesuksen omille.
Pietari oli kuulemassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Matt. 28:19,20. Kymmenen päivää tuon käskyn antamisen jälkeen noin 120 Jeesuksen seuraajaa saivat Pyhän Hengen tulikasteen Jerusalemin Yläsalissa, opetuslasten ensimmäisessä kokouspaikassa. Apt. 1:13. Ja siitä alkoi lähetyskäskyn toteuttaminen:
”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Apt. 2:1-6.
Tässä tilanteessa Pietari piti kristillisen seurakunnan ensimmäisen saarnan. Se oli tuoreessa henkikasteen vaikutuksessa puhuttu pelastussanoma Jeesuksesta: ”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska Hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on Hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette! Apt. 2:32,33 / Jooel 2:28-31. Kuulijat siis ”näkivät” ja ”kuulivat” Pyhän Hengen kasteen. Tästä lisää myöhemmin.
Pietarin saarnan tulokset olivat mahtavat: ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin (vedessä), ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolme tuhatta sielua.” Apt. 2:41. Pyhä Henki kehotti kuulijoita Pietarin kautta: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te(kin) saatte Pyhän Hengen lahjan.” Apt. 2:38. Siinä oli siis kysymys vesikasteesta. Mutta lupaus oli myös, että ”te saatte Pyhän Hengen lahjan”. Pyhän Hengen kaste on siis tuo siinä mainittu ”lahja”. Pietari tiesi Jumalan tahdoksi, että kaikille Jeesuksen vastaan ottaneille kuuluvat kasteet vedessä ja Hengessä. Ne molemmat ovat Jumalan armon ja rakkauden sisältäviä siunauksen elementtejä. Siksi Pietari opetti kuulijoille nuo asiat.
Opetuslapset kastoivat toisiaan vesikasteella jo Jeesuksen maan päällisen vaelluksen aikana, vaikka varsinaista Uuden liiton lähetys/kastekäskyä ei vielä oltu annettu. ”.. Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes – vaikka Jeesus ei itse kastanut, vaan Hänen opetuslapsensa – .” Joh. 4:1,2. Tässä oli kyseessä vesikaste, jonka opetuslapset suorittivat toisilleen ennen ristintyötä ja uuden liiton kastekäskyä. Mk. 16:15,16. Näin upotuskaste vedessä kuului opetuslasten elämään jo Jeesuksen maan päällisen toiminnan alusta asti. Pyhän Hengen kaste saatiin myöhemmin.
– Vesikasteeseen tarvittiin silloin ja tarvitaan yhä edelleen paljon vettä, koska ihminen tulee kastaa upoksiin asti. ”Johannes kastoi Ainonissa.., koska siellä oli paljon vettä.” Joh. 3:23.
Mutta on siis huomattava, että Pyhän Hengen saaminen ja Pyhän Hengen kaste ovat eri asioita. Uskoon tullut saa kääntymyksen (parannuksen) prosessissa Pyhän Hengen sisimpäänsä. Näin hän uudestisyntyy Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3-5. Apt. 2:38, 47. Ja uskoon tullut voidaan sitten kastaa vedessä; ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä. KASTE VEDESSÄ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ IHMINEN ON ENSIN TULLUT USKOON, joka merkitsee, että on saanut Pyhän Hengen sydämeensä. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa” (Room. 8:9) eli ei siis ole uskossa. Samoin on oltava uskossa ennen Pyhän Hengen kasteen saamista, eli siis Pyhän Hengen tulee olla sydämessä.

PYHÄN HENGEN PERSOONALLISET TOIMINNAT
Pyhä Henki sydämissämme johdattaa elämäämme, kun kuljemme rukoillen. Jer. 31:9. Hän puhuu, kuulee ja julistaa. Joh.16:13-15. Hän tuntee murhetta, jos elämme sopimatonta elämää. Efes. 4:30. Ja Hän tulee myös iloiseksi kristityn puhtaasta vaelluksesta.
Pyhä Henki on Puolustajamme. Joh. 14:16,17. Hän jakaa armolahjoja niin kuin itse tahtoo (1Kor.12:4-11), näin johdattaen Jumalan seurakuntaa. Room.8:14. Hän auttaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Room. 8:26,27.
Pyhä Henki toimii siis persoonallisella tavalla, koska on persoona eikä vain jokin ”toimiva voima”. Raamatun opetus ja meidän kokemuksemme Jeesuksen opetuslapsina vahvistaa Hänen toimintansa. Hän on Totuuden Henki, joka johtaa totuuteen. Hän on Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki. Apt.16:6,7.
Erikoisia ovat sanonnat, että Pyhä Henki on ”vuodatettu” meihin (Apt. 2:33/ Jooel 2:28-29), ja Häntä voidaan ”juoda”. Joh. 7:37-39 ? ? ? –
Emme osaa selittää kaikkea, eikä ole tarviskaan. Alkuseurakunnassakin oli hyvin vähän oppia Pyhän Hengen määrittelystä. Tärkeää oli ja on edelleen, että saamme uskoon tultuamme täyttyä Hänellä joka päivä!
Elämän Hengen asuinpaikka meissä on meidän sisin henkemme eli sydämemme (Ef. 1:13), jossa Hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Filip. 2:13. Pyhä Henki avaa myös ymmärryksemme tason laajemmaksi, taivaalliselle aaltopituudelle. 1 Kor. 2:10-16. Jes. 50:4,5.
1. Uudestisyntymisessä Pyhä Henki tulee sydämiimme pelastuksen tuojana. 2. Henkikasteessa Hän tulee Jumalan Lahjana päällemme voiman voiteluna. 1 Joh. 2:20,27 ja 2 Kor. 1:21,22. Apt. 11:15.

Kiitos Jumalalle tästä yhden Hengen vaikuttamasta kaksiosaisesta tapahtumasta. ”1 Kor. 12:11.”
Isällä ja Pojalla on sama yksi Henki, johon mekin olemme tulleet uskoon tultuamme: ”Joka yhtyy Herraan, on yksi henki Hänen kanssaan.” 1 Kor. 6:17. ”…teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa.” Kol.3:3. ”Hänessä me olemme, elämme ja liikumme.” Apt.17:28. Olemme Kristuksessa Jeesuksessa (Gal. 3:26,27; 2 Kor.5:17) olemalla Pyhässä Hengessä ja Hänen ollessa meissä.

TOISTOA: Ilman Pyhää Henkeä ei ole pelastusta: ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. Mutta on siis osattava erottaa toisistaan Pyhän Hengen antama pelastuksen sinetti (Efes. 1:13) sydämissämme ja sen jälkeen saatava henkikaste, Pyhän Hengen lahja.

”Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” Apt. 2:16-18. / Jooel 2:28, 29.
Tämä Pyhän Hengen moninainen toiminta jatkuu muuttumattomana Jeesuksen tulemukseen asti. 1 Kor. 13:8-10.
Jumalan Pyhä Henki voi ilmestyä myös näkyvällä tavalla, esimerkiksi kyyhkysen muodossa. Joh. 1:32-34. Tuliset kielet saattavat näkyä uskovien päällä. Apt. 2:1-6. Tai Hän voi ilmoittaa itsensä tuulen huminana. Joh. 3:8 . Mutta aina Hän ei tule ensimmäisessä vaiheessa kaikille kovinkaan tuntuvassa muodossa. Vasta henkikasteessa Hänet tunnistetaan varmuudella erilaisten kokemusten kautta.

Ristinryövärin pelastuminen.
Jeesus pelasti viereisellä ristillä viruvan rikollisen ennen Uuden liiton kastekäskyn antamista. Tuo Jeesuksen puoleen kääntynyt katuva ja syntisyytensä tunnustava kurja sai armon olla viimeinen vanhan liiton pelastunut, joka täytti Vanhan liiton puolelta pelastuneiden joukon. Uusi liittohan alkoi Jeesuksen kuolemasta. Luuk. 22:20. Ja ristinryöväri pelastui Jeesuksen vielä eläessä.
Pyhän Hengen vuodatustakaan ei vielä silloin ollut tapahtunut. Se tapahtui 50 vuorokautta ristin tapahtumien jälkeen. Ristinryöväri ei siis saanut kokea Pyhän Hengen kastetta, koska sitä ei vielä silloin ollut olemassa. Samoin on laita ristinryövärin vesikasteen suhteen.
Jeesus antoi kastekäskyn 40 vuorokautta ristintyön jälkeen. ”..ilmestyen heille neljänkymmenen päivänä aikana!” (Apt. 1:3), jonka jälkeen meni Taivaaseen. Taivaaseen astumisesta helluntaipäivään on 10 päivää. –
Jeesus antoi siis kastekäskyn Taivaaseen menemisensä yhteydessä. Mk. 16:15-20. Jae 19 sanoo: ”Kun nyt Jeesus oli puhunut (antanut lähetys- ja kastekäskyn) otettiin Hänet ylös Taivaaseen..” Kastekäskyn antamisesta lähtien on upotuskaste vedessä kuulunut kaikille uskoon tulleille.
Raamattu opettaa yksiselitteisesti, että KAIKKI uskoon tulleet kastettiin alkuseurakunnan aikana vesikasteella Jeesuksen Nimeen! Kukaan ei jäänyt kastamattomaksi. Siksi alkuaikana ei ollut kastamattomia kristittyjä. Sellainen oli täysin vieras käsite. Näin tulee olla edelleen. Samoin kuului Pyhän Hengen kaste kaikille kristityille helluntaipäivästä (v. 33 jKr) alkaen. Molemmat kasteet kuuluvat siis meille kaikille,

Uudestisyntyneet opetuslapset saivat Pyhän Hengen kasteen, saatuaan ensin sydämiinsä ”luvatun Pyhän Hengen sinetin”. Ef. 1:13. Tuo uskoon tulossa saatu Elämän Henki (Joh. 3:3.) oli ja on se riittävä pelastuksen tae. Olemme pelastuneet ja pääsemme Taivaaseen sen perusteella, että olemme syntyneet Jumalan lapsiksi Pyhästä Hengestä. – Vain Jumalasta syntynyt on Jumalan lapsi, joka pääsee Jumalan valtakuntaan.
Henkikaste taas on Jumalan seurakunnan tehtäviä varten annettava Voiman kaste, ns. ”työvoitelu”, mm. evankelioimista varten. ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo (julistetun evankeliumin) ja kastetaan (vedessä), se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen! Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat … he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusin kielin..” Markus 16:15-20. Mutta ”Älkää lähtekö ennen kuin teidän päällenne puetaan Voima korkeudesta!” Apt. 1:4,8.

Milloin opetuslapset uudestisyntyivät?

Opetuslapset olivat uudestisyntyneet ja saaneet Elämän Hengen sisimpäänsä ennen Apt. 2. henkikastetta. Tämä käy ilmi mm. seuraavasta: 1 Piet. 1:3 sanoo: ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.” =
Jeesus ilmestyi ristintyönsä ja ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen Jerusalemin Yläsalissa: Siellä ”Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi: `Ottakaa Pyhä Henki!´” Joh. 20:22. Ja varmasti he ottivat vastaan! Mutta tämä ei ollut vielä sen lupauksen täyttyminen, jossa heidät luvattiin kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella, joka tapahtui vasta helluntaina. Apt. 2. Tämä Jeesuksen ilmestyminen ja puhaltaminen heitä kohti oli uudestisyntymiskokemus (Joh. 3:3), jossa Pyhä Henki alkoi puhaltaa heidän elämässään. Joh. 3:8. Samalla tavalla puhallettiin Elämän Henki ensimmäiseen ihmiseen. ”Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa Elämän Hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.” 1 Moos. 2:7. Aadam tosin menetti Elämänsä syntiin lankeemuksen kautta. ”Synnin palkka on kuolema!” Room. 6:23. 3:23. 1 Moos. 2:17. Mutta Jeesus otti päällensä synnin seuraukset kuolemalla ristillä meille kuuluvalla paikalla. Jes. 53:5. Hän voitti synnin ja kuoleman, nousemalla ylös kuolleista. Hänellä on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Hänellä ”on kuoleman ja Tuonelan avaimet.” Ilm. 1:18.
Jeesus siis puhalsi opetuslapsiinsa saman Elämän Hengen, joka oli Aadamissa. Tämä ikuisen Elämän Henki, Pyhän Hengen sinetti on pelastuksemme vakuutena. ”Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden Sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.” Ef. 1:13.

Miten tämä ”sinetin” saaminen tapahtui efesolaisille, joille Paavali edellisen kirjoitti? Vastaus on selvä: Efeson kaupungissa olevat ihmiset kuulivat pelastuksen evankeliumin (Apt. 18:24-28) ja tulivat sen kautta uskoon (Ef. 19:2) eli saivat Elämän Hengen. Siten he tulivat sisälle pelastukseen. Seuraava askel heidän kohdallaan oli, että he ottivat upotuskasteen vedessä Jeesuksen Nimeen. Apt. 19:5. ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.” Apt. 19:6. Tämä oli luvattu Pyhän Hengen tulikaste. Mutta ensin he siis tulivat uskoon, joka tarkoitti Pyhän Hengen sinetin saamista pelastusvarmuudeksi. ”.. kun tulitte uskoon.” Ef. 1:13. / ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa!” Room. 8:9.

Myös Korneliuksen kodissa pelastuminen tapahtui samoin, mutta siellä kaikki tapahtui yhdessä kokemuksessa. He kuulivat Sanoman Kristuksen evankeliumista ja ottivat kuullessaan vastaan Jumalan armon: ”Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin (MISTÄ HE TIESIVÄT SEN?), sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi: ”Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?” Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.” Apt. 10:44-48.

Seurakunnan alkuaikana Pyhän Hengen kasteen saaneet puhuivat kielillä!
Näin oli emnsimmäisessä henkikastekokemuksessa. Apt. 2:1-4. 10:43-48. 19:1-6. On siis virheellistä väittää, ettei Pyhän Hengen kasteesta ollut silloin merkkinä kielillä puhuminen. Tähän verrattava asia on Jeesuksen vertauksessa viisaista ja tyhmistä neitsyistä (Matt. 25), jotka kuvaavat lopunaikana heränneitä uskovia. Kaikki nousivat ja laittoivat lamppunsa (uskonelämänsä) kuntoon. Matt. 5:14-16. Mutta puolet heistä ei ottanut Öljyä (Pyhän Hengen voimaa) lamppuihinsa. Siksi he joutuivat häviöön. Älä siis milloinkaan kuuntele sellaisten oppia, jotka vastustavat Pyhän Hengen näkyvää ja kuuluvaa toimintaa ihmeineen ja merkkeineen. Rm. 16:17,18.
Voit lukea Pyhän Hengen voimavaikutuksista esim. Apt. 2:1-6. 4:29-31. 5:12-16. 8:5-8. 14:3. 19:11,12. ym.
”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin rahanahneita .. panettelijoita, hyvän vihamiehiä … .. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta.” 2 Tim. 3:1,5.
”Voimavaikutukset ovat moninaiset!” 1 Kor. 12:6.

SAMARIAN HERÄTYS
Apt. 8. luku kertoo Samarian kaupungissa syntyneestä herätyksestä. Sanaa julistettiin. 8:5. Ihmeitä tapahtui, ja sana otettiin vastaan. 8:6,7. ”Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa!” 8:8. Kaikki uskoon tulleet ottivat kasteen ”Herran Jeesuksen Nimeen”. 8:12,16. ”Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä Hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu (vedessä) Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.” Apt. 8:14-17.
Samarialaisten tapauksesta on huomattava, että he olivat kokeneet uudestisyntymisen Pyhästä Hengestä ennen henkikastetta. Paavali ei olisi suostunut kastamaan uudestisyntymättömiä samarialaisia, jos he eivät siis vielä olisi saaneet uutta elämää sisimpäänsä. 2 Kor. 5:17. Markus 16:16. Vain uskoon tulleita voidaan kastaa. Ja jokaisen uskoon tulleen sydämessä on Pyhä Henki. Muussa tapauksessa ei kukaan ole uskossa. Room. 8:9.

Tärkeimmät Raamatun kohdat vesikasteesta: Matt. 28:19,20.
”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan!” Apt. 2:38.
”Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Nimeen!” Apt. 10:48.
”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse! Huuda avuksi Hänen Nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi!” Apt. 22:16.
”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet!” Gal. 3:27.
”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme Hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.” Room. 6:3,4.

”TÄYTTYKÄÄ HENGELLÄ!”
Raamattu kehottaa meitä täyttymään Pyhällä Hengellä joka päivä. Ef. 5:18. Näin meillä on tuoretta Öljyä lampuissamme. Matt. 25: 7-12. Mutta kukaan ei voi uudestaan täyttyä Pyhällä Hengellä ennen kuin on saanut ensimmäisen kerran Pyhän Hengen kasteen. Hengen kaste on myös alku muiden armolahjojen toiminnalle. Armolahjat alkavat toimia Pyhän Hengen kasteessa. Muun muassa Efesossa ”Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat”. Apt. 19:6. RK.
Ja huom! Älä rukoile itsellesi kielilläpuhumisen lahjaa, vaan rukoile Pyhän Hengen kastetta, täyttymistä Hengellä! Sen seurauksena saat kyllä puhua uusin kielin.
”Etsivä löytää! Anova saa!” Luuk. 11:9. Älä lopeta etsimistä ja anomista ennen kuin olet saanut ja voit uusin kielin kiittää Jumalaa. Apt. 19:1-6. Ja kun olet rehellinen Jumalan lapsi etsien vilpittömästi aitoa henkikastetta, niin voit olla varma, että saat oikean Hengen. Näin Jeesus itse vakuuttaa: ”Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” Luuk. 11:9-13.
”Anokaa niin te saatte!” ”Teillä ei ole, sen tähden, ettette ano!” Jaak. 4:2.

Seuraavassa pätkä Niilo Ylivainion kirjasta VOIMAN SALAISUUS:

”Alkuseurakuntien opettajat, paimenet ja evankelistat huolehtivat siitä, että uskoon tulleet heti saivat vastaanottaa Pyhän Hengen lahjan. Ja vähän vanhemmat uskovat ymmärsivät, että heidän täytyy uudelleen ja uudelleen täyttyä Pyhällä Hengellä.  Luemme Apt 4:31: ”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa  he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja  puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.” Nämä olivat siis uskovia, jotka jo  hetken olivat olleet uskossa, mutta täyttyivät uudelleen Pyhällä Hengellä. Heille ei jäänyt henkikastekokemus yhteen kertaan. Ja jos se olisi siksi jäänyt, niin se ei olisi heitä pitkälle auttanut. Jos minä täytän autoni tankin bensiinillä, joka on liikkeelle paneva voima, niin minä pääsen eteenpäin vain noin 400 km, ja sitten se seisahtuu. Ja se seisoo varmasti paikoillaan, teenpä minä sen ympärillä minkälaisia temppuja tahansa, vaikka minä sen kiillottaisin yltä ja alta, puhkuisin ja ähkyisin sen vieressä. Vaikka laulaisin duurissa ja mollissa, itkisin tahi nauraisin, niin autoni seisoisi paikoillaan niin kauan kuin tankista puuttuisi bensiini, sen liikkeelle paneva voima. Ja jos joskus voisin saada uuden auton ja siihen pantaisiin liikkeessä uudet öljyt, parhaat mitä olisi saatavana, ja minä sanoisin: – Minulla on uusi auto ja oikein liikkeessä laitetut öljyt, näitä ei vaihdeta, näillä ajetaan, niin on aivan varmaa, että kun 10 000 km ajettu, niin moottorista kuuluisi muutaman kerran muuur – muh ja se pysähtyisi ja seisoisi paikoillaan. Vaikka kaikki maailman parhaat teknikot hakisivat siitä vikaa, mutta ei laitettaisi öljyä, se seisoisi paikoillaan ihmisten harmina ja liikenteen tukkona, niin kuin monet henkikastamattomat sananjulistajat ja muut kristityt tänä päivänä.”
– Niilo Ylivainion opetus on vastaansanomattomasti raamatullinen!
Olen usein ajatellut, että on todella suuri puute uskoville, jos joutuu jäämään ilman henkikastekokemusta. Tosin kenenkään ei tarvitse jäädä tyhjäksi. Mutta usein väärä opetus tästä aiheesta saa uskoon tulleet jäämään kuivaan ja selittelevään uskonnollisuuteen, vaikka tarjolla olisi mahtava ELÄMÄ Pyhän Hengen täyttämänä. Vertaa esim. Paavaliin ja Pietariin. Mitä heidän hengellinen elämänsä oli? Sama on mahdollista tänään meille, koska ”Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti!” Hb. 13:8.
Alkuseurakunnan aikana seurakuntavirkoihin oli vaatimuksena Pyhän Hengen täyteys: ”Valitkaa sen tähden keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat Henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen.” Apt. 6:3.

Apt. 1:8. 5:14-16. 19:11-12.
Miten siis tulee toimia, että jokainen uskoon tullut pitää saa Pyhän Hengen kasteen? Tähän tulee edelleen rukoilla vastausta. Pitää saada aikaan jano juoda Hengen lähteestä. Joh. 7:37-39. Se on sellainen mielenlaatu, ettei enää riitä kuiva uskonnollisuus ilman Pyhän Hengen jakamia armolahjoja ja voiman vaikutuksia. Apt. 4:29-31. 1 Kor. 12:6. Mutta ”Jumala on rikas antaja kaikille, jotka Häntä avuksi huutavat!” Room. 10:12. Hän tahtoo antaa omilleen moninaisia tehtäviä ja armolahjoja. Room. 12:4-8. ”Mutta Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti.” Ef. 23:20,21.
Jumala tahtoo tehdä seurakunnassaan ihmeitä ja tunnustekoja armonsa sanan todistukseksi. Niin tapahtuu, kun me saarnaamme ristiin naulittua Jeesusta. 1 Kor. 2:2.5. ”Sana rististä on … Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.

Kielilläpuhuminen merkkinä?
Kaikissa Apostolien tekojen kohdissa ei tosin mainita, että he puhuivat kielillä. Kuitenkin se kuului ensimmäiseen henkikastekokemukseen. Apt. 2. Samoin mainittiin tapahtuneen muutamassa muussakin henkikastekokemuksessa. Apt. 10:44-48. 19:1-6. Samaa asiaa ei tarvinnut toistaa kaikissa tapauksissa. Raamattu ei kerro esimerkiksi, että kaikissa pelastumistapauksissa olisi tehty parannus synneistä. Voisimmeko siitä päätellä, että jotkut eivät tehneet parannusta, koska sitä ei kerrota? – Mm. Korneliuksen kodissa tulivat uskoon ja täyttyivät Pyhällä Hengellä, mutta heistä ei kerrota, että he olisivat tehneet parannuksen. Apt. 10:43-48. Mutta varmasti he sen tekivät. Samoin on henkikasteen suhteen. Selvää asiaa ei tarvitse toistaa kaikissa tapauksissa.

Voisimme ajatella (?), että henkikasteeseen kuuluva merkki ilmeni kolmenlaisilla kielillä:
1. ”… kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä” (Apt. 2:1-8). = Ymmärrettävä kieli. Tai ehkä kuulijat vain kuulivat sitä omalla kielellään Pyhän Hengen avaamana, tavallaan samoin kuin kielten selittämisen lahjan kanssa?
2. ”…ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä” (1 Kor. 14:2). = Ns. rukouskieli, enkelien kieli. 1 Kor. 13:1.
3. ”… ellei tämä samalla selitä, niin että seurakunta siitä rakentuu” (1 Kor. 14:5). = Selitettävissä oleva kieli.
HUOM! Selitys kielilläpuhumiseen ei ole samaa kuin kielen sana sanalta tulkitseminen, kääntäminen. Selitys saadaan Pyhän Hengen antamana sanomana samoin kuin itse kielilläpuhuminenkin, joka avaa sydämelle Hengellisen sanoman. Taivaallisten kielten selittäminen on erillinen armolahja, joka nousee pintaan kun kielilläpuhumista kuuluu. Käytännössä selityksen lahja on joskus alkanut toimia kun monet puhuvat kielillä yhtaikaa. Selittämisen armolahjan saaneen hengelliset aistit avautuvat siinä ja esille nousevat taivaalliset ulottuvuudet, ”tulevan maailmanajan voimat”.
Selityksen saaminen kielilläpuhumiseen kuuluu mielestäni musiikin kanssa samaan kategoriaan: ”Tuokaa minulle nyt kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui Elisan päälle, ja hän sanoi: Näin sanoo Herra! 2 Kun. 3:15,16. Kaunis musiikki avasi taivaan lähteet. Samoin tekee kielilläpuhuminen. Uudestisyntyneen sisäiset korvat on avattu kuulemaan kielilläpuhuminen kuin taivaallisena musiikkina. Sen kuunteleminen on hengelliselle ihmiselle mitä kauneinta sulosointujen ääntä. Nuo Hengen soinnut avaavat taivaallisia siunauksen lähteitä, joista siis kumpuaa joskus myös kielten selitys. Muutkin armolahjat alkavat toimia kokouksissa, joiden rukoushetkissä kuuluu kielilläpuhumisen ääni. Se on kuin säestystä ymmärryksellä rukoilevalle. Kirkkaat profeetalliset sanomat alkavat siinä nousta esiin, niin että ”te saatatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen”. 1 Kor. 14:31. Kielilläpuhuminen kuuluu hengellisen kokouksen rukoushetkiin. Mutta jos paikalla ei ole selityksen lahjan omaavaa uskovaa, niin puhukoot taustalla säestäen hiljaa ”itselleen ja Jumalalle” 1 Kor. 14:28. On nimittäin turha nousta puhujan paikalle (Apt. 1:15) ja alkaa sieltä puhua kielillä ellei ole selittäjää. 1 Kor. 12:10.
Jumala antoi kielilläpuhumisen eräänlaiseksi uskonelämän rakentamisen työkaluksi, kuten paastonkin. Nämä työkalut eivät siis ole lainomaista suorittamista. ”Kielillä puhuva rakentaa itseään!” 1 Kor. 14:4. Paasto ja kielilläpuhuminen ovat siis työkaluja, joiden kanssa saamme kaivaa auki tukkeutuneita siunauksen lähteitä ja näin rakentua. Paastopäivän valtavat siunauslupaukset voit lukea mm. Jesaja 58 luvusta.

ODOTTAMINEN.
Apt. 1. luku kertoo, miten Jeesus kehotti uudestisyntyneitä opetuslapsiaan odottamaan ”sen lupauksen täyttymistä”, että he saavat Pyhän Hengen tulikasteen. ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä … että teidät kastetaan Pyhällä Hengellä …. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte Voiman ja te tulette olemaan minun todistajani!” Apt. 1:4,5,8.
Jeesus oli uudestisynnyttänyt heidät elävään toivoon ylösnousemuksensa kautta ja puhaltanut heidän päälleen Elämän Hengen, ”pelastuksen sinetin”. Joh. 20:22.
Nyt he odottivat. Aika kului. Meni monta päivää. Viikko. Kahdeksan päivää. Yhdeksän päivää. Mutta ei vain kuulunut lupauksen täyttymistä. Onneksi heidän joukossaan ei siinä vaiheessa ollut eksyttäjää, joka olisi noussut ilmoittamaan, että ”Jeesushan lupasi meille henkikasteen; uskokaamme nyt, että olemme jo saaneet sen.” – Mitähän olisikaan tapahtunut? – Tuli kymmenes päivä, jolloin he olivat Yläsalissa (Apt. 1:13) odottaen lupauksen täyttymistä. Ja heti aamulla yhdeksältä (Apt. 2:15) tapahtui: ”Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä..” Apt. 2:1-6.
Älä sinäkään lakkaa etsimästä kunnes olet löytänyt!

IHMEET JA MERKIT!
”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat…!” Mk. 16:15-20.
Pyhä Henki tahtoo johdattaa Jumalan seurakunnan yliluonnolliseen vaellukseen kokemaan samoja asioita, joissa alkuseurakunta eli. 1 Joh. 2:24. / Jumalan Sana varoittaa meitä sellaisesta kristillisyyden muodosta, jossa ei ilmene ihmeitä, merkkejä ja voimavaikutuksia. 1 Kor. 12:6. 2 Tim. 3:5. Hengelliset asiat tulee tehdä ja selittää hengellisesti, ”ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan JUMALAN VOIMAAN! 1 Kor. 2:5. Vain Pyhän Hengen Voimassa voimme ”oikein jaella totuuden sanaa”. 2 Tim. 2:15. ”Apollos puhui palavana hengessä ja opetti tarkoin Jeesuksesta!” Apt. 18:25. Armolahjat ja ”moninaiset” voimavaikutukset kuuluvat oleellisena osana alkuperäiseen kristinuskoon. 1 Kor. 12:6,9. Mm. terveeksitekemisen lahjat osoittaa Jumalan suurta rakkautta seurakuntaansa kohtaan. Kärsivät saavat avun. !!!

Lähetyskäskyn ehdoton sisältö on : Julistaa evankeliumia. Kastaa ne, jotka uskovat. Rukoilla sairaiden puolesta. Ajaa ulos riivaajia. Puhua kielillä. Yms. ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun Nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä … panevat kätensä sairasten päälle ja ne TULEVAT TERVEIKSI!” Markus 16:15-20. Jeesus itse siis opetti, että Hänen opetuslapsensa puhuvat uusin kielin.

Mikä voi estää sinua saamasta Pyhän Hengen kastetta?
Jos olet ottanut vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi ja Hänen antamallaan voimalla tehnyt parannuksen synneistäsi (Joh. 1:12) sekä antanut kastaa itsesi upotuskasteella vedessä ja olet lukenut Raamatusta Jumalan lupaukset Pyhän Hengen kasteesta, niin sinä voit nyt, tätä lukiessasi, ottaa vastaan Voiman kasteen! Avaa suusi. Kiitä Jeesusta ääneen ristin veriuhrin ansiosta. Näin Jeesus täyttää sinut Pyhällä Hengellä. Silloin sinulle tapahtuu sama, mikä tapahtui Korneliuksen kodissa, josta Pietari tekee selkoa näin: ”Kun minä aloin puhua, Pyhä Henki tuli heidän päälleen niin kuin alussa meidänkin päällemme. Apt. 11:15. Ala sitten puhua kielillä. Pyhän Hengen kaste on sitä, että Hän tulee meidän päällemme ja ottaa meidät valtaansa Jumalan siunauksen sisälle.

Kaikki on nyt järjestyvä hyvin. Jeesus kutsuu sinua ristin kaidalle tielle kulkemaan Pyhällä Hengellä täytettynä kristittynä.
Jumalalla on elämääsi varten hyvä suunnitelma. Voit tulla siihen sisälle valitsemalla ja päättämällä, että annat koko elämäsi Hänelle. Hän sitten vaikuttaa sinussa ”tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi”. Filip. 2:13.
Ajallisen elämän paras osa on Jumalan tahdon tie, jossa ”Puolustajamme” Pyhä Henki kuljettaa meitä. Room. 8:14.

Jos et ole vielä uskoon tulosi jälkeen käynyt raamatullisella vesikasteella, niin ilmoittaudu nyt heti.

Sinua siunaten,
Weijo Lindroos.
Turku