JUMALAN LUOMISTYÖ

maalaisjärjellä ajateltuna.

ELÄMÄN ALKU.
”Elämän alkuperä eli elämän ilmaantuminen maapallolle on edelleen ratkaisematon kysymys.” Wikipedia.
Suosituimmat teoriat alkuräjähdyksineen (big bang) elämän alkulähteeksi maapallolla ovat salamanisku, kuumat lähteet ja komeetta.
Parhaimmatkin ihmisten yritykset selittää elämän alkua ovat siis pelkästään kuviteltua teoriaa. Tieteellistä varmuutta ei ole. Mutta olemassa on kyllä tieteellistäkin varmempaa tietoa. Tämä tieto on elämän Antajalta itseltään, Raamatusta:
”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.” Hebr. 11:3.
Raamattu opettaa luomistyön ymmärrettävällä tavalla. 1 Moos. 1,2. Mutta Jumalan totuudesta irtaantunut ihminen on Raamatun mukaan pimentynyt ymmärrykseltään, eikä voi sen tähden nähdä todellisuutta. Ef. 5:8. Hänen ymmärryksensä päällä on totuuden peittävä synnin sumuverho. ”Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran puoleen, peite otetaan pois.” 2 Kor. 3:16.
Synti on erottanut ihmisen Luojansa yhteydestä. Siitä johtuvat kaikki maailmassa olevat ikävät asiat, luonnon, vesien ja ilman saastumiset, sodat, sairaudet, yms. Mutta jokaiselle ihmiselle on annettu mahdollisuus saada syntinsä anteeksi ottamalla vastaan ylösnoussut Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi! Hän sovitti syntimme sijaisuhrillaan ristillä. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9.
Jeesus tahtoo avata ymmärryksemme käsittämään Kirjoitukset. Luuk. 24:47.

Jumala loi kaiken valmiiksi kerralla.
”Hänessä (Jeesuksessa) luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu Hänen kauttaan ja Häneen. Hän on ennen kaikkea muuta, ja Hänessä kaikki pysyy voimassa.” Kol. 1:16,17.
Evoluutioteoria on tieteellinen mahdottomuus. Charles Darwin keksi vuonna 1871 teorian elämän syntymisestä pienessä, lämpimässä lammikossa, jossa oli erilaisia kemiallisia yhdisteitä ja sähköä. Siitä siis muka kehittyi miljoonien vuosien kuluessa nykyiset lukemattomat eri elämän muodot. Kehittyi mm. kala, joka sitten alkoikin viihtyä maalla ja kasvatti sen tähden itselleen keuhkot ja mm. jalat. Se sitten se muodostui eri välimuotojen kautta apinaksi ja ihmiseksi.
Evoluutioteorian mukaan ihmisenkin elämä olisi siis ollut ensin miljoonia vuosia mikroskooppisen pieni yhdistelmä elämän alkuaineita. Tuon teorian mukaan olimme miljoonien vuosien ajan ilman tietoisuutta olemassaolostamme, ilman tuntemusten kehitystä ja vailla kykyä ajatella. Mutta todellisuudessa ihmisen ei ole mahdollista toimia ilman järjestykseen kehittynyttä ja yhteisesti toimivaa sisäelinten, sydämen ja keuhkojen, aistien, ajatusten, yms. ihmiselämän muotoja. Ja missä kehitysvaiheessa olevaa ”elämää” olisi voitu alkaa kutsua ihmiseksi? Ja kuka sitä olisi sellaiseksi kutsunut?

Evoluutioteorian mukaan elämämme olisi siis ensin ollut järjetön pieni möykky, ilman ajattelun, näön ja kuulon alkuakaan. Sitten miljoonien vuosien kuluessa siitä alkoi kehittyä ruumis. Siihen kasvoivat sydän, keuhkot, jalat ja kädet, korvat ja silmät yms. Kehitysteorian mukaan ne kaikki olivat kuitenkin vain pienen pieninä alkunystyröinä miljoonia vuosia, ja sitten vielä pään kasvaessakin kuitenkin puolisokeina- ja kuuroina ilman ymmärrystä yms. Tuntuuko ajatus järkevältä?
Ja miten sitten alkoikaan kehittyä lisääntymismekaniikan hienous muka miljoonien vuosien kuluessa nykyiseen muotoonsa? Siinä tarvittiin ensin kaksi palasta erkaantumaan toisistaan. Niistä tuli mies ja nainen, kuitenkin ilman mitään muotoa. Sattumalta ne sitten kierähtivät yhteen vähän kehittyneiden elimien yhtyessä? Siitäkö siis ihmispari alkoi lisääntyä kehittymättömässä kohdussa? Vai oliko ihmisen elinkaari miljoonia vuosia, jona aikana tapahtui yhden ihmisyksilöparin kehitys nykyaikaiseksi lisääntymiskykyiseksi ja ajattelevaksi viisaaksi ihmiseksi? Yksi ihminenhän ei olisi voinut kehittyä mieheksi ja naiseksi. Kannattaisiko tällaista edes ajatella? Ehkä ei, koska ymmärrämme evoluutioteorian olevan täysi mahdottomuus. Niin suuriin ihmeisiin ei kukaan järkevä ihminen voi tosissaan uskoa. –
Evoluutioteorian mukaan ihminen lisääntyi siis miljoonia vuosia keskeneräisine toimintoineen, ilman tietoisuutta, silmiä, kuuloa, tuntoa ym. aisteja, käsiä ja jalkoja… jne. Ilman kehittyneitä aisteja ei voi olla tietoisuutta omasta ja ympäristönsä olemassa olosta. Miltä maistuu ajatus? Entä miltä se kuulostaa ja tuntuu. Hyvältä tuntuu, ja näyttää kauniilta koko maailma, koska Jumala loi kerralla kaiken valmiiksi ja toimivaksi.

Ajatellessamme evoluutioteorian keksimää teoriaa ihmisen kehittymistä esim. ennen puoleen valmiuteensa pääsemistä, mm. ilman valmista maksaa, munuaisia ym. sisäelimiä, voimme ymmärtää sen mahdottomuuden. Puolittain kehittynyt ihminen tai ihmispari ei voi toimia ja lisääntyä, puhumattakaan ennen kehittymistään puoleen väliin valmista. Sellaiseen uskominen olisi mieletöntä.

Jumala loi siis kaikki elämän muodot sekä lajit kerralla valmiiksi; kasvit, vesieläimet, linnut, maaeläimet, ”kunkin lajinsa mukaan”. Lopuksi Hän loi järjellisen ja kaikin tavoin toimintakykyisen ja ajattelevan, ymmärtävän ja itsestään tietoisen ihmisen kerralla valmiiksi valmiin luomakunnan keskelle ”viljelemään ja varjelemaan maata”. Ihmisen kaikenlainen ”hienomekaniikka” ei olisi voinut vähitellen kehittyä nykyisen kaltaisiksi. Ainoa järkevä ajatus on, että Jumala loi kaikki elämänmuodot valmiina. ”Uskon kautta me ymmärrämme..” Hebr. 11:3.
Jumalan luomat lajit eivät muutu toisiksi lajeiksi. Siksi on turhaa yrittää etsiä jotakin muka piilossa olevia ns. välimuotoja. Niitä ei ole olemassa.

Lue Raamatun luomiskertomus. ”Alussa Jumala loi…” 1 Moos. luvut 1 ja 2.

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turku

Kirjoitukseni Turun Sanomissa:
https://www.ts.fi/lukijoilta/811263