Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa kaste

Jeesus kastettiin upotuskasteella vedessä noin 30 vuotiaana:
”Siihen aikaan Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen luo hänen kastettavakseen. Johannes kuitenkin esteli Häntä ja sanoi: ”Minä tarvitsen kasteen sinulta – ja sinä tulet minun luokseni!”Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Salli se nyt, sillä näin meidän sopii täyttää koko vanhurskaus.” Silloin Johannes suostui siihen. Ja kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan Hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” Matt. 3:13-17.

Opetuslapset seurasivat Mestarinsa esimerkkiä: ”Tämän jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle. Hän oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Myös Johannes kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä. Ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. He tulivat Johanneksen luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella ja josta sinä annoit todistuksen, kastaa, ja kaikki menevät Hänen luokseen.” Joh. 3: 22-26.
Joh. 4:1,2. kertoo tarkemmin ed. m. opetuslasten kastamisesta, joka tapahtui siis ennen lähetyskäskyn antamista: ”Jeesus sai tietää fariseusten kuulleen, että Hän teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes – tosin Jeesus ei itse kastanut vaan Hänen opetuslapsensa.”
Opetuslapset siis kastoivat toisiaan sekä samalla monia muita ihmisiä, enemmän kuin Johannes Kastaja.
”Ja koko kansa, kaikki, jotka häntä kuulivat, publikaanitkin, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa ja antoivat kastaa itsensä Johanneksen kasteella. Mutta fariseukset ja lainoppineet hylkäsivät suunnitelman, joka Jumalalla oli heitä varten, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.” Luuk. 7:29,30.
Jumalan suunnitelma on, että kaikki Jumalan tahtoa kunnioittavat ihmiset kastetaan Jeesuksen Kristuksen nimeen. Näin on toimittu jo noin 2000 vuotta, vaikka kirkollinen lapsikastekäytäntö onkin tehnyt tyhjäksi suunnitelman, joka Jumalalla on kaikkia ihmisiä varten.
Ja ehkä kaikki jo tietävätkin, ettei sylilasten kastaminen ole Jumalan suunnitelma. Sellaisesta ei ole opetusta tai esimerkkiä Raamatussa. Raamattu ei myöskään tunne käytäntöä, että joku uskoon tullut voisi jäädä kastamatta lähetyskäskyn antamisen jälkeen:
”Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo (julistetun evankeliumin) ja (sen jälkeen)saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko (julistettua pelastussanomaa, ei sellaista voida myöskään kastaa, vaan), se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15,16.
Ensin siis uskoon tuleminen, sitten kaste. Tämä on yksiselitteinen Jeesuksen sekä alkuseurakunnan opetus ja esimerkki:
”Hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen.” Apt. 10:48.
”Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi Hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16.

Turussa 12.4.2020.
W.L.