Israel pelastuu

Olemme alkaneet siirtyä lopulliseen siunauksen vaiheeseen Israelin tapahtumissa. Se on se, että Jaakobin 12 sukukuntaa ottavat vastaan pelastuksen omassa Messiaassaan, Jeesuksessa. Näin he saavat yksilöittäin syntinsä anteeksi ja tulevat näin Jumalan lapsiksi. Room. 11:25,26. Hebr. 8:12,13. Tämä prosessi edellyttää Israelin kansan heräämistä näkemään syntinsä ym. Raamatun vakavat sekä siunaavat totuudet. Siksi Raamattu kehottaa meitä evankelioimaan ensin juutalaisia, sitten myös pakanoita. Room. 1:16.

Herra, Herra sanoo näin, Hän, joka kokoaa Israelin karkotetut: Minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi.” Jes. 65:8. / ”Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa, ja ne kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Joh. 10:16.
Me pakanuudesta kääntyneet olemme mainittuja ”muita lampaita”, jotka emme ole alkuisin Israelin lammastarhasta.
Hän (Jeesus) on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät (juutalaiset ja pakanat) yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen (aloittamalla uuden liiton). Näin Hän teki, jotta Hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan ja jotta Hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta.” Efes. 2:14-16.
”Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta KALASTAJAA, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta METSÄSTÄJÄÄ, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.” Jer. 16:14-16. Samalla tavalla Jumala palauttaa meidät uskoon tulleet Jerusalemista alkaneeseen uskoon, oppiin ja toimintaan.

Jumalan seurakunta siunaa Israelia ja kulkee nyt lopunajan tapahtumissa sen kanssa kohtalonyhteydessä. Niin kuin Israel kootaan kaikista maista takaisin isiensä maalle, samoin kootaan myös Jumalan seurakunta ulos uskonnoista takaisin Jerusalemista alkaneeseen aitoon kristinuskoon. Halleluja!

Profetia Israelin kokoamisesta ajoittuu lopunaikaan:
Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuosien lopulla sinun on mentävä maahan, joka on toipunut miekan jäljiltä, ja kansan luo, joka on koottu monien kansojen seasta. Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana. Se kansa on tuotu pois kansojen seasta ja kaikki asuvat siellä turvallisesti.” Hes. 38:8,16.

Katsomme profeetta Hesekielin sanoman luvusta 37:
1”Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. 2 Hän kuljetti minua kaikkialla, niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. 3 Hän kysyi minulta: ”Ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä?” Minä vastasin: ”Herra, Herra, sinä sen tiedät.” 4 Hän sanoi minulle: ”Profetoi näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana!
5 Näin sanoo Herra, Herra, näille luille: Katso, minä annan teihin tulla hengen. 6 Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.”
7 Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa, ja luut lähenivät toisiaan. 8 Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha, ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. 9 Herra sanoi minulle:
”Profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon.”

10 Minä profetoin niin kuin Hän oli minua käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki; he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko.
11 Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. ! He sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, ja me olemme hukassa.’ 12 Sen tähden profetoi ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. 13 Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. 14 Minä panen teihin Henkeni, ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne, sanoo Herra.”
Israelin kuolleet luut alkoivat kuulla Herran Sanaa. Kansa heräsi ja alkoi kuulua kolinaa luiden lähestyessä toisiaan; kunnes maailman juutalaiset viimein ymmärsivät, että on aika saada isiensä maa takaisin ja perustaa Israelin valtio noin 2000 vuoden diasporan jälkeen: Näin Jumalan ihme tapahtui vuonna 1948. Israelin valtio yhdisti Juudan ja Israelin. Se on nyt kaikkien Jaakobin jälkeläisten yhteinen kotimaa. Jospa Israel se on meidän Israel-öljypuuhun liitettyjen pakanoidenkin kotimaa. Näin voimme ajatella Room. 11:17-27. / Efes. 2:11-13. perusteella. Gal. 6:16.

YHTEYS
15 Minulle tuli tämä Herran sana: 16 ”Sinä, ihmislapsi, ota sauva ja kirjoita siihen: ’Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.’ Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen: ’Joosefille; Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva.’ 17 Vie ne sitten lähelle toisiaan niin, että niistä tulee kuin yksi sauva sinun kädessäsi. 18 Kun sitten maanmiehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat sauvoilla, 19 niin sano heille: ’Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja häneen liittyneiden Israelin heimojen sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan, ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen.’ 20 Olkoot sauvat, joihin olet kirjoittanut, kädessäsi heidän nähtensä, 21 ja puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. 22 Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas (Jeesus) hallitsee heitä kaikkia. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaannu kahdeksi valtakunnaksi. .. ”

”Totisesti, minä kokoan Jaakobin, minä kerään tarkoin Israelin jäännöksen. Minä saatan sen yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelleen. Silloin on ihmisten kohina. Tien aukaisija käy heidän edellään. He raivaavat tiensä, kulkevat portille ja menevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa kulkee heidän edellään, ja Herra on heidän johtajanaan.” Miika 2:12,13.
Jeesus on Israelille luvattu ”Tien aukaisia” ja David-Kuningas.

Weijo Lindroos

Lisää luettavaa:
Tiedote juutalaisille