Ikuiset säädökset

Vanhassa Testamentissa on mainittu joitakin ”ikuisia säädöksiä”. Ne tarkoittavat, ettei tuo asia häviä.

Ikuiset säädökset siirtyivät Uuteen Liittoon hengellisen sisällön saaneina, täyttyneinä. ”Se on täytetty!” Esimerkkeinä mm. pääsiäinen, ympärileikkaus ja helluntai, jotka eivät enää ole kerran vuodessa vietettäviä uskonnollisia juhlia. Ne ovat tulleet Pyhässä Hengessä uskonelämämme sisäisiksi ominaisuuksiksi. Elämme niitä todeksi. Esim. viikkosapatti on täytetty. Olemme saaneet ”levon teoistamme”. Hebr. 4:10. Jumalan kansalla on siis sapatinlepo NYT voimassa ( Hebr. 4:9 kreik. apoleipetai).

Pääsiäisestä on tullut täyttymyksen saanut jokapäiväinen juhla-aikamme: ”Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.” 1 Kor. 5. Samoin helluntai on sydämissämme joka päivä, koska Pyhä Henki asuu nyt meissä! Apt. 2. Ympärileikkaus on ”sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa”… Room. 2:29 / 5 Moos. 30:6. Sapatti on joka aikainen sydämen lepotila Kristuksessa. Hebr. 4:4-11. ”Tulkaa minun tyköni …, niin minä annan teille LEVON… niin te löydätte LEVON sieluillenne!” Matt. 11:28-30. Hebr. 4. Meillä on sydämen lepo 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 365 päivää vuodessa. Gal. 4:9-11. Olemme kristittyinä Vanhan liiton lupausten perillisiä Jeesuksessa Kristuksessa. Room. 8:17. Gal. 3:29. 4:7. 2 Kor. 1:20.

Vanhan liiton pappispuvun ikuinen säädös toimii nyt hengellisenä pukeutumisena: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side.” Kol. 3:12-16. Ef. 6:10-18. Ilm. 3:18.7:9. 19:7,8. ym.

Alkoholista juopumisen tilalle tuli Hengellä täyttyminen. ”Älkää juopuko viinistä…, vaan täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18-20. Ja Pyhä Henki on ”raittiuden Henki”, joka ei aiheuta juopumuksen kaltaista tilaa.
Raamattu opettaa mm. näin: ”Herra puhui Aaronille sanoen: ´Viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille IKUINEN SÄÄDÖS sukupolvesta sukupolveen (miksi?), tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä, ja opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut.`” 3 Moos.10: 8-11. Aamen. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.”
Tämäkin ”ikuinen säädös” on siis tullut täyttymykseensä. Olemme uuden liiton kristittyinä leeviläispappeuden perillisiä. 1 Piet. 2:9. Ilm. 1:5,6.

Yksikään lain piirto ei siis häviä, vaan ”SE ON TÄYTETTY!”

Asiasta tarkemmin raamattutunnissa:

Vuorisaarnasta. Laki kieltää ja käskee. mutta MINÄ SANON TEILLE. SE ON TÄYTETTY. 11.6.2022


Weijo Lindroos
Turku