Ihmissielun pelastuminen

Pelastuminen ikuiseen kadotukseen johtavalta tieltä taivastielle tapahtuu ihmisen sisimmässä uudestisyntymisen eli uskoon tulemisen ihmeenä. Uudestisyntyminen on sitä, että sydämessäsi oleva henki vaihtuu. Sielunvihollisen henki väistyy ja Jumalan elämä alkaa toimia sisimmässäsi Pyhän Hengen kautta! Apt. 26:18. Uudestisyntymässä Jeesus tulee ihmissydämen hallitsijaksi. Hän sovitti syntimme verellään ja sijaisuhrillaan Golgatan ristillä. Ylösnousseen Jeesuksen ulkopuolella ei ole Raamatun tarkoittamaa pysyvää ELÄMÄÄ, iankaikkista Elämää. 1 Joh. 5:11,12.
Elämä ilman Jeesusta on tyhjää ja tarkoituksetonta kadotuksen tulijärven odottamista. Ilm. 20:11-15.

Uskoon tulemisessa mielenmuutokseen nöyrtyneen ihmisen sisin henki, (persoonallisuuden keskus) herää ja sinne tulee uusi Elämä Pyhän Hengen myötä. ”Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon!”
Jeesus sanoo sen näin: ”Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan Valtakuntaa.” Joh. 3:3-5.
”Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut.” 2 Kor. 5:17. ”Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.” Room. 8:9.
Jeesus on ristillä kärsinyt sinulle kuuluvan rangaistuksen. Hän voi sen perusteella armahtaa sinut. Ota siis vastaan Jeesus ääneen rukoillen, esimerkiksi näin:
– Jeesus, anna anteeksi syntini. Puhdista sisimpäni kaikesta, mikä ei ole hyvää ja oikeaa. En tahdo enää elää synnissä. Uskon, että sovitit syntini ristillä sijaiskärsijänä, ja nousit kuolemasi jälkeen ylös kuolleista. Tule Jeesus elämäni Herraksi. Johdata jokainen elämäni hetki tästä eteen päin. Annan elämäni sinulle kokonaan ja ehdoitta. Tunnustan tästä lähtien sinut syntieni sovittajaksi ja elämäni Herraksi. Kiitos Jeesus, että kuulit rukoukseni. Aamen. –
Rukoile edellinen ääneen ja tosi tarkoituksella.

Jeesus on Ainoa Pelastaja! ”Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä.” Room. 3:23-25.

Uusi Testamentti esittää seuraavanlaisen pelastuskaavion.
Vaikka toisaalta ihmissielun pelastuminen ei perustu mihinkään kaavioon ja oppirakennelmaan, vaan elävään Henkilöön, Jeesukseen Kristukseen. Mutta miten Hän on Sanassaan neuvonut tien, sellaisena tahdomme sen ottaa vastaan:
1. Raamatun opettaman evankeliumin kuuleminen (Apt. 18:8) sekä tunnustaminen, että Jeesus on ainoa syntien sovittaja. Tunnustautuminen ristillä ansaittuun pelastukseen johtaa uudestisyntymiseen: ”Olette uudestisyntyneet.. Jumalan elävän ja pysyvän Sanan kautta.” 1 Piet.1:23; Jaakob 1:18; Room.10:17.
2. Raamatun opettamalla tavalla Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sijaisuhriinsa uskominen ja armotyön vastaan ottaminen. ”Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen.” Hebr.11:6; 1 Joh. 5:1; Apt. 16:30-31; Markus 16:16. ”.. kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1,2.
3. Parannuksen teko eli täysi suunnanmuutos elämässä, KÄÄNTYMINEN. Apt. 2:38. 26:18. ”Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava..” Luuk. 24:47; 13:3; Apt. 17:30.
4. Vesikaste Jeesuksen Nimeen. ”Ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen..” Apt. 2:38. 10:48. 22:16. 1 Piet.3:21.
5. Pyhän Hengen saaminen. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9; Efes. 1:13; Apt.19:1-6.
6. Julkinen tunnustus. “Jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksesi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä p e l a s t u t .” Room.10:9-10; Luuk.11:23; 12:8-9; Matt.6:24.

On kuitenkin pidettävä mielessä Ja yhä uudestaan toistaen, että uudestisyntyminen on sisimmässämme tapahtuva Jumalan armoteko. Koko Raamatun ilmoitus tähtää siihen. Mm. pelkkä ulkoisen elämän korjaaminen ja väärien tekojen lopettaminen tai kaste ilman pelastuksen elementtejä ei riitä pelastukseksi. Ensin uskoon tuleminen, pelastuminen eli uudestisyntyminen, sitten kaste. Ei lastakaan pestä ennen hänen syntymäänsä. Tiit. 3:5,6.
Pelastumiseen kuuluu kaikki se, mitä Jeesus on, mitä Hän on meille opettanut ja puolestamme tehnyt. Hänen opetuksensa ovat Raamatussa. Ihminen on synneissään siihen asti kunnes ristin Herra Jeesus on tullut sydämeen asumaan ylösnousseena Vapahtajana: ”Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne.” 1 Kor. 15:17.

YHTEENVETO:
Seitsemän askelta Jumalan tahdon tiellä:
1. Evankeliumin kuuleminen. Room. 10:17. Mark. 16:15,16.
2. Usko Jeesuksen sijaisuhriin. Room. 3:25. Hebr. 11:6; Apt.15:9.
3. Parannus, elämän suursiivous. Apt.11:18.
4. Pyhän Hengen saaminen. Room.8:9. – Ja pelastuneille kuuluu sitten myös henkikaste. Apt. 19:1-6.
5. Kaste upottamalla vedessä Jeesuksen nimeen. Apt.22:16.
6. Suun tunnustus pelastuksen vastaan ottamisesta. Room.10:9-10. Luuk. 12:8,9.
7. Loppuelämä kaikkineen kuuluu nyt kokonaan Jeesukselle.

Mitään edellisistä askeleista ei voida erottaa toisistaan. Ne kaikki kuuluvat yhteen ja toistensa tueksi. Ne ovat Jumalan meille valmistamia Hänen tekojaan, joihin Pyhä Henki johdattaa. Ef, 2:8-10.
Nämä kaikki yhdessä ovat tavallaan myös pelastumiskokemus. Askelten välissä saattaa (joillakin) olla pitkiäkin aikoja. Siitä huolimatta näin vastaan otettu pelastumiskokemus on yksi, varma ja lopullisesti pätevä.

Kaikesta edellä mainitusta alkaa terve kasvu kristittynä.
Lähetyskäsky ohjaa siihen:
”Ja Hän sanoi heille: ´Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen`.” Markus 16:15 – 16.
”Opettamalla heitä (uskoon tulleita ja sen jälkeen kastettuja) pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.” Matt. 28:20. Apt. 2:41,42.

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen Sanan kautta.” Room.10:17.

W.L.