Googin sota

Maailman turvallisuustilanteen heikentyminen on johtamassa siihen, että Raamatun ilmoitus Googin sotilasliittoutumasta voi alkaa toteutua. Se edellyttää, että Naton ja Turkin välille syntyy SUURI konflikti, joka johtaa Turkin eroon Natosta. Raamattuhan sanoo, että Turkki on oleva Naton vastaisessa liittoutumassa, Googissa yhdessä mm. Venäjän ja Iranin kanssa. Se johtaa lopulta viimeiseen maailmansotaan.
– Jatkossa Raamatun kohdat aiheesta. –
Tämä ei ole varsinaisesti politiikkaa, vaan Raamatun opetusta.

Merkkejä Naton ja Turkin välirikosta on jo nyt näkyvissä. Turkki on vahvasti venäjämyönteinen. Mutta siltikään mainittu Googin sotilasliittoutuma ei ole vielä valmis aloittamaan maailmansotaa. Turkki voi olla vielä pitkäänkin Natossa, jossa luultavasti mm. Suomi on oleva. Mutta Suomi ei ole mukana Turkin kanssa enää Googin kansojen liitossa.
Nyt on meneillään vihanajan alkusoitto. Ilm. 16. Lopullisesti kaikki tapahtuu ”vuosien lopulla”, ”päivien lopulla”. Hes. 38:8,16. Israelista nähtävät merkit näyttävät, että olemme nyt lopunajassa. Israel on koottu pakanakansojen seasta: Hes. 38:8. Ja Googin sodan on sen perusteella määrä pian toteutua: ”Minä osoitan heissä pyhyyteni monien kansojen nähden, kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista. He tulevat tietämään, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, kun minä kokoan heidät omaan maahansa pakkosiirtolaisuudesta, johon olin karkottanut heidät kansojen luo, enkä jätä sinne ainoatakaan heistä. Minä en myöskään enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra, Herra.” Hes. 39:27-29. Pyhän Hengen vuodattaminen (Hes. 37:14) merkitsee juutalaiskansan uskoontuloa. Googin sodan aikana Israel siis kääntyy ja ottaa vastaan oman Messiaansa Jeesuksen. ”Israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja Hänen hyvyyttään päivien lopulla.” Hoos. 3:5.

Raamattu nimittää tulevaa sotilasliittoutumaa nimellä Goog.
Raamatussa mainittu Roos on Venäjä, joka on siis yksi liittoutuman ”pohjan perällä oleva” pääjäsenvaltio (Roos = päällikkö) yhdessä mm. Turkin (Toogarman) kanssa. Turkki on luultavasti tämän liittoutuman päätekijä ja yhteen kokoaja, ”lukuisine kansoineen”. Venäjä on ehkä nykyisen sodan tuloksena Googin heikko tekijä. Liittouma saa lopulta aikaan hyökkäyksen Israelia vastaan. Hes. 38. Ja tämä tapahtuu siis ”päivien lopulla”, ”vuosien lopulla”. Hes. 38:8,16. Lisäksi ko. liittoumaan kuuluvat mm. Iran (Persia), Etiopia, Libya (Puut). Venäjä ja Iran ovatkin jo periaatteellisessa liitossa. Ne ovat pitäneet jopa yhteisiä sotaharjoituksia.
Turkki eri heimoineen (Toogarman) kuuluu merkittävimpänä osana ”Googin meluavaan joukkoon”. Hes. 39:15. ”Persia (Iran), Kuus ja Puut ovat heidän kanssaan, kaikilla kilvet ja kypärät, Goomer ja kaikki sen joukot, Toogarman (Turkki) heimo pohjan periltä ja kaikki sen joukot – mukanasi on monia kansoja.” Hes. 38:5.6.
Hesekielin aikaan Israelista käsin katsottuna Goomer ja Toogarman olivat ”pohjan perillä” olevia kansoja. Samoin oli Roos eli Venäjä: ”Ihmislapsi, suuntaa kasvosi kohti Maagogin maata. Ennusta Googia, Roosin (Venäjä), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinua vastaan, Goog, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas.” Hes. 38:2,3.
Hesekiel profetoi Pyhässä Hengessä mainiten jopa vasta edessä päin olevia nimityksiä. Samoin kuin mm. Jesaja Kooreksesta.

Googin sotilasliitto on siis kaikkea hyvää vastustava liittouma, joka lopulta hyökkää Israelia vastaan. Mutta siellä se saa loppunsa: Israelin vuorille sinä kaadut, samoin kaikki joukkosi ja mukanasi olevat kansat.” Hes. 39:4. Jumala itse sotii Googin joukkoja vastaan. ”Minä kutsun kaikille vuorilleni miekan Googia vastaan, sanoo Herra, Herra. Toisen miekka on oleva toista vastaan.” Hes. 38:21. Samaa asiaa ovat profetoineet mm. Sakarja, 12:1-10. ja Jooel, 2:20.
– Mutta Googin sodan viimeinen näytös esitetään vielä tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen: ”Kun ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun, päästetään Saatana vankeudestaan. Hän lähtee eksyttämään maan neljällä kulmalla asuvia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen ne sotaan, ja joukkoja on paljon, kuin hiekkaa meren rannalla. Ne nousevat yli koko maan ja piirittävät pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa ne. Paholainen, niiden eksyttäjä, heitetään siihen tuli- ja rikkijärveen.” Ilm. 20:7-10.

LOPUNAJAN MERKIT
Mainitut sodat ovat myös se lopunajan merkki, jonka Jeesus itse antoi: ”Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä.” Matt. 24:6,7. Lisäksi Raamattu ilmoittaa paljon muitakin lopunajan merkkejä, mm. mitä ihmiset ovat ”viimeisinä päivinä”. 2 Tim. 3:1-5. ”Viimeisinä aikoina.” 1 Tim. 4:1,2. Luuk. 21.
Israel on Raamatussa mainituista lopunajan merkeistä selvin.
Miekan jäljiltä tointunut Israelin kansa on koottu isiensä maalle. Kansojen joukossa diasporassa elänyt Jaakobin heimo eli ”kuivat luut” ovat vironneet eloon. ”Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, ja me olemme hukassa.’ Sen tähden profetoi ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. Minä panen teihin Henkeni, ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra.” Hes. 37:11-14.
Lopunajan sodat johtavat siihen, että Israel palaa takaisin omalle maalleen ja tulee uskoon. He ottavat vastaan oman Messiaansa Jeesuksen: ”Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja Hänen hyvyyttään päivien lopulla. Hoos. 3:5. ”Koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: ”Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Room. 11:26,27. He tulevat sisälle ”kaikkeinpyhimpään” Jeesuksen Kristuksen pyhän sovintoveren kautta. Hebr. 10:19-25. ”He katsovat minuun , jonka ovat lävistäneet!” Sak. 12:10. ”Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.” Sak. 13:1. Armon ja pelastuksen lähde on Golgatan ristillä ansaittu pelastus. ”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Te olitte ”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.” 1 Piet. 2:24,25. Jeesus on hyvä Paimenemme. Hän kuoli sijaisuhrina kaikkien ihmisten puolesta, niin juutalaisten kuin meidän pakanoidenkin. Hän sanoi: ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. Kehotamme jokaista ihmistä ottamaan vastaan ylösnousseen Jeesuksen Pelastajakseen. 2 Kor. 6:1,2.

Paljon jää edelleen arvoituksia. Mutta aika näyttää, miten kaikki tapahtuu. Hämmästyttävää on, että Venäjä on oleva mukana muslimimaiden liitossa, jotka hyökkäävät Israeliin.
Seuraamme tilannetta rukoillen.
Lue Hesekielin luvut 36-39.

Weijo Lindroos, Turku