Et tarvitse uskontoa

Jeesus Kristus, Jumalan Poika, syntyi ihmiseksi kaksituhatta vuotta sitten. Hän kuoli sijaisuhrina ristillä, jotta sinä voit vapautua synnin siteistä ja uskonnon kahleista. Jeesus ansaitsi meille pääsyn Jumalan yhteyteen. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9.

Jumala etsii sinua, eksynyttä tuhlaajalastaan. Ja kun sinäkin etsit Häntä ja tahdot kääntyä Hänen puoleensa, saat tulla Jumalan lapseksi! Hän odottaa voidakseen olla sinulle armollinen: ”Tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranväriset, ne tulevat villanvalkoisiksi.” Jes. 1:18. Jumalalla on hyvä tahto sinua kohtaan!

Jeesus on elävä Henkilö, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra! Hän ei ole uskonnollinen ideologia tai pelkkä Raamatun oppi! Minkäänlainen mielipide ja oppi Jeesuksesta ei pelasta ihmissielua. Tarvitaan rehellinen Jeesuksen vastaan ottaminen ja sitä kautta uskoon tuleminen. Joh. 3:3. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:12.
”Häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu.” Jes. 53:5.

Uskontojen avulla et voi löytää pelastusta ja saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Jumala on suunnitellut kokonaan toisenlaisen tien. “Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Joh.14:6.
Ihmiskeksintöiset uskomukset johtavat ihmiset harhaan ja kadotukseen. Sellaisia ovat esim. hindulaisuus, katolilaisuus, ortoksiuskonto, luterilaisuus, islam, mormonit ja Jehovan todistajat, yms.
Vain Jeesuksen veri puhdistaa synnistä! Näin Raamattu opettaa: ”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18. Mutta sanoma rististä pelastaa ihmisen vasta silloin, kun ristin pelastustyö otetaan vastaan. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1.

Jeesus ei kehottanut seuraajiaan perustamaan kirkkoa tai muitakaan uskontoja! Uskonnon ja elävän uskon ero onkin siinä, että ihminen on uskontojen perustaja ja ylläpitäjä; elävän uskon perustaja ja ylläpitäjä on Jumalan Pyhä Henki!
Paholainenkin hyväksyy erilaiset uskonnot. Se jopa käyttää niitä tarkoitusperiensä toteuttamiseen: pitämään ihmiset erossa Jeesuksesta. Uskonto, ja esim. lapsikaste, onkin asetettu ihmisten sydämissä sille paikalle, joka kuuluu Jeesukselle! Uskonnot ovat KORVIKE ELÄVÄLLE USKOLLE.

Aidossa uskoon tulemisessa ihmisen sisin henki (persoonallisuuden keskus) herää ja sinne tulee uusi Elämä Pyhän Hengen myötä: ”Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. ”Nikodemos kysyi: ”Kuinka ihminen voi vanhana syntyä? Ei kai hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.” Joh. 3:3-6.
Vanhan ihmisen sisälle on syntynyt uusi luomus! Sellainen ihminen on tullut uskoon, saanut syntinsä anteeksi, tehnyt parannuksen, pelastunut eli uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä. Tämä on kokonaan eri asia kuin jonkin uskonnon valitseminen.
”Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut.” 2 Kor. 5:17.
“Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh.1:12.

Voit nyt katsoa sydämesi silmin Golgatan ristillä kärsivään ruoskittuun ja ristiinnaulittuun Jeesukseen. Saat pyytää Häneltä syntisi anteeksi. Hän on kärsinyt sinulle kuuluvan rangaistuksen. Hän tahtoo armahtaa sinut. Ota siis vastaan Jeesus ja Hänen pelastustekonsa ja anna elämäsi Hänelle! Sano Jumalalle ääneen tosi tarkoituksella näin: Jumala, anna anteeksi syntini Jeesuksen sovintoveren kautta.

Ihmiskunta jakaantuu kahteen eri ryhmään:
1.) Uskossa olevat, jotka ovat menossa Taivaaseen
2.) uskosta osattomat eli synnin tilassa olevat, jotka menevät kadotukseen. Uskontojen jäsenyys ei muuta tätä tosiasiaa! Sinun pitää tulla uskoon, jos aiot päästä Taivaaseen.
Vain uskossa olevat ihmiset ovat Jumalan seurakunta! Uskosta osattomat eivät kuulu Jumalan seurakuntaan, vaikka kuuluvatkin uskontojen jäsenkortistoihin.

LÄHETYSKÄSKY
”Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Markus 16:15-16.
”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä.” Apt. 2:41.
Jeesus pelastaa, parantaa ja täyttää Pyhällä Hengellä.
Ota yhteyttä ensi tilassa ja ilmoittaudu kasteelle.

Tarvitset Jeesuksen, et uskontoa.

Weijo Lindroos