Esivallalle alamaisuus

Raamattu opettaa meitä, jotka olemme raamatullisesti uskossa Jeesukseen, olemaan alamaiset esivallalle, sekä kehottamaan muitakin samaan: Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää.” Tiit. 3:1.

”Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.” Room. 13:2. ja 1-6. Olen ikäväkseni joutunut näkemään kapinamielisten napisijoiden ja parjaajien joutuvan sivuraiteille. Siksi tahdon neuvoa jokaista uskossa olevaa kunnioittamaan Raamatun opetuksia. Jumala tahtoo varjella meitä Sanansa rajojen sisällä. Siinä on vapaus. Joh. 8:31-36.

Raamatun Kirjoitukset sekä alkuseurakunnan esimerkki on meille Jumalan Sanaa. He eivät nousseet vastustamaan edes julmaa ja uskovia vainoavaa keisari Neron (v. 54-68 jKr) hallitusvaltaa, vaan Paavali, Pietari ym. antoivat silloin seurakunnalle selväsanaisen kehotuksen alamaisuuteen: ”Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka Hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi mutta hyvää tekeville kiitokseksi.” 1 Piet. 2:13,14. Alkuseurakunnan aikainen esivalta oli erittäin julma ja harjoitti laittomuutta ehkä jopa enemmän kuin mikään meidän aikamme yhteiskunta. Siitä huolimatta Jumalan Sana opetti, että tuli olla sille alamainen; mutta tietenkin vain Raamatun opetusten rajoissa.
On siis eri asia, jos esivalta asettaa meille Raamatun vastaisia säädöksiä, jotka rajoittavat Raamatun opetusten mukaista toimintaa; sellaisia emme tietenkään hyväksy. ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä..!” Apt. 5:29. Mutta kun on kysymyksessä esim. ihmisten terveys, tulee esivallan määräysten ja suositusten olla meille tärkeä asia. Terveysministeriö on esivaltamme terveyden asioissa, koska se ei kehota meitä mihinkään Raamatun vastaiseen tekoon.
Suomessa THL edustaa esivaltaa, jota meidän tulee kunnioittaa. Tämä on perustelu kehotuksellemme, että jokaisen tulee ottaa koronarokotus. Se on siis raamatullinen kehotus. Tosin raamatullisinta olisi, että terveeksitekemisen armolahjat toimisivat eikä lääketiedettä enää tarvittaisi. Mutta tässä vaiheessa vielä tarvitsemme sitä.

Raamattu opettaa meille kristillistä arvokkuutta; muun muassa, ”etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan”. Tiit. 3:2.
Käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti.” Filip. 1:27.
Hyvät tavat ja rakkaudellinen käytös kuuluu inhimilliseen sivistykseen. Gal. 5:22. Kristittyjen tulee olla siinä esimerkillisiä. Tiit. 2:7,8. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” Matt. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. Luuk. 10:27. Tämä kaikki edellyttää myös sitä, ettemme asetu mm. terveysviranomaisia vastaan. Sellainen on Jumalan Sanan opetusten vastustamista. ”Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan.” Room. 13:2.

”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle.” 1 Piet. 2:13.
”Kunnioittakaa kuningasta!” 1 Piet. 2:17.
”Kansasi ruhtinasta älä kiroa!” Apt. 23:5.

Uskossa olevien tulee siis olla esimerkillisiä suhtautumisessa auktoriteetteihin. Sitä voimme toteuttaa käytännössä mm. kunnioittamalla kansan päämiestä, hallitusta ja kaikkea järjestysvaltaa. Meidät on kutsuttu olemaan rauhan ihmisiä. ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen.” Hebr. 12:14. Room. 12:18. ”Rauhan miehellä on tulevaisuus.” Psalmi 37:37.
Jumala palauttaa seurakuntaansa hurskaan kuuliaisuuden esivaltaa kohtaan. Se on mieluista Jumalalle. Tämän ohella ymmärrämme, että jumalaton synnin maailma on täynnä yhä lisääntyvää vääryyttä ja moraalittomuutta. Laittomuus on päässyt valtaan yhteiskunnassa. Luuk. 17:28-30 / 1 Moos. 18:20,21 ja 19 luku, joka on yhteydessä Hes. 16:49,50. Room. 1:24-32 ja 1 Kor. 6:9-11. Alamaisuus esivallalle ei siis tarkoita, että hyväksyisimme yhteiskunnan hyväksymän jumalattomuuden.
Maailman taholta ”meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi..” 1 Kor. 4:12,13. Emme siis parjaa esimerkiksi poliitikkoja. Jeesus on esimerkkimme, ”joka ei Häntä herjattaessa herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut..” 1 Piet. 2:23. Joh. 15:20. ”Onhan kirjoitettu: ’Kansasi johtajaa älä solvaa.’” Apt. 23:5.
Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään.” 2 Tim. 2:24.

Aito nöyryys on arvokkuutta.
”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle.” 1 Piet. 5:5.6.
”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.” Hebr. 13:17. Tämä opetus ei päde silloin, jos esim. seurakunnan johto antaa epäraamatullisia kehotuksia.
”Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta.” 1 Sam. 15:22,23.
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, (MIKSI?) että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:1-4.

Siunaten,

Weijo Lindroos
Turun seurakunnasta