Esivallalle alamaisuus

Raamattu opettaa meitä, jotka olemme raamatullisesti uskossa Jeesukseen, olemaan alamaiset esivallalle, sekä kehottamaan muitakin samaan: Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää.” Tiit. 3:1.

”Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.” Room. 13:2. ja 1-6. Olen ikäväkseni joutunut näkemään kapinamielisten napisijoiden ja parjaajien joutuvan sivuraiteille hengellisissä asioissa. Siksi haluan auttaa jokaista uskossa olevaa kunnioittamaan Raamatun opetuksia kaikilta osin. Raamattu varoittaa meitä mm. kapinallisuudesta: ”Poikani, pelkää Herraa ja kuningasta! Älä liity kapinallisten seuraan, sillä yhtäkkiä, kenenkään aavistamatta, tulee onnettomuus niin kapinallisille kuin heihin liittyneillekin.” Sananl. 24:21,22. ”Miehelle on kunniaksi pysyä erossa riidoista, kaikki typerät haastavat riitaa.” Sananl. 20:3. Jumala tahtoo varjella meitä Sanansa rajojen sisällä. Siinä on vapaus. Joh. 8:31-36. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät.” Gal. 5:1.
Hyvä sanoma kuuluu kaikille, että Jeesus tahtoo antaa syntisi anteeksi! Ristintyö on voimassa. Hän armahtaa ristintieltä sivuun ajautuneita, jotka tahtovat hylätä väärät opetuksensa ja palata Raamatun opetusten tielle. Sivuraiteille joutuneet esivallan vastustajat saavat kääntyä takaisin. ”Takin kääntäminen” oikein päin on kunnioitettava teko. Näin raittiuden Henki johdattaa toimimaan.
Raamatun Kirjoitukset sekä alkuseurakunnan esimerkki on meille Jumalan Sanaa. Alkuajan kristityt eivät nousseet vastustamaan edes julmaa ja uskovia vainoavaa keisari Neron aikaista (v. 54-68 jKr) hallitusvaltaa. Ei, vaan Paavali, Pietari ym. antoivat sinä aikana seurakunnalle selväsanaisen kehotuksen alamaisuuteen: ”Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka Hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi mutta hyvää tekeville kiitokseksi.” 1 Piet. 2:13,14. Alkuseurakunnan aikainen esivalta oli erittäin julma ja harjoitti laittomuutta ehkä jopa enemmän kuin mikään meidän aikamme yhteiskunta. Siitä huolimatta Jumalan Sana opetti, että tuli olla sille alamainen; mutta tietenkin vain Raamatun opetusten rajoissa.
On siis eri asia, jos esivalta asettaa meille Raamatun vastaisia säädöksiä, jotka rajoittavat Raamatun mukaista opetusta ja toimintaa; sellaisia sääntöjä emme tietenkään hyväksy. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä..! Apt. 5:29. Siinä Raamattu sanoo siis, että Jumalaa tulee totella ”enemmän”, kuin esivaltaa. Se ei siis tarkoita, etteikö esivaltaa tulisi ollenkaan totella! Mutta jos jokin asia säädetään esivallan taholta vastoin Raamattua, jätämme sellaisen noudattamatta. Noudatamme viranomaisten ohjeita vain kaikessa hyvässä ja oikeassa. Ja Raamattu on toimintamme ylin auktoriteetti. Maallinen hallitusvalta ei siis ole oikeutettu puuttumaan seurakunnan sisäisiin asioihin.
Mutta kun on kysymyksessä ihmisten terveys, tulee esivallan hyvien määräysten ja suositusten olla meille yksilöuskoville erittäin tärkeä asia. Otamme siis tässä kysymyksessä vastaan kaikki hyvät ja oikeat viranomaisten ohjeet. Kunnioitamme Suomen hyvää terveydenhoitojärjestelmää, jossa lääkärit ym. hoitohenkilökunta toimii Jumalan luomalla viisaudella.

Terveysministeriö on esivaltamme terveyden asioissa. Kysymme siksi luotettavien asiantuntijoiden neuvoa sieltä, emme virallisten uutisten ulkopuolelta ja epämääräisistä salaliittoteorioista. Perättömät teoriat koronapandemian aikana sekoittivat monien kristittyjen mieliä. Seuraukset olivat erittäin ikäviä. Uskossa olevatkin menivät mukaan antamaan vihamielisiä lausuntoja virallista mediaa kohtaan. Monet heistä jäivät siihen koukkuun, kapinallisiksi ja ylpeämielisiksi riitelijöiksi, jotka eivät pysty nöyrästi rukoillen jättämään salaliittoteorioihin perustettuja valheoppejaan ristin juurelle.
Terveysministeriö ja esim. THL ei kehota meitä mihinkään Raamatun vastaiseen tekoon, vaan edustaa esivaltaa, jota meidän siis tulee uskovina kunnioittaa, koska sen toiminnan hyvänä tarkoituksena on huolehtia ihmisten terveydestä. Tämä on perustelu kehotukselleni, että jokaisen tulee ottaa koronarokotus. Se on siis raamatullinen kehotus. ”Toivon, että menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2. Pitäkäämme huolta toisistamme..1 Kor. 12:25. Hebr. 10:24. Näin Raamattu opettaa.
Raamatullisinta tietenkin olisi, että ”parantamisen armolahjat” toimisivat eikä lääketiedettä enää tarvittaisi. Mutta tässä vaiheessa vielä tarvitsemme sitä. 1 Kor. 12:9. Rukouksemme kuitenkin on, että koronaankin sairastuneet parantuisivat uskonrukouksen kautta. Jumala tahtoo suojella omiaan: ”En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahasta.” Joh. 17:15. Ps. 91.

Kristityt ovat esimerkillisiä kansalaisia kaikilla elämän alueilla, työssä, luotettavuudessa, kuuliaisuudessa, rehellisyydessä jne. Se on arvokkuutta. Raamattuhan opettaa meille kristillistä arvokkuutta; ”etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan”. Tiit. 3:2. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä..” 2 Tim. 2:24-26. Käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti” (Filip. 1:27), siis esivaltaakin kohtaan. Sananl. 20:3. 24:21. ”Älä liity kapinallisten seuraan!” Sananl. 24:21,22.
Hyvät tavat ja rakkaudellinen käytös kuuluu inhimilliseen sivistykseen. Gal. 5:22. Kristittyjen tulee olla esimerkillisiä ja lainkuuliaisia kansalaisia. Tiit. 2:7,8.
”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” Matt. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. Luuk. 10:27. Tämä kaikki edellyttää myös sitä, ettemme asetu mm. terveysviranomaisia vastaan. ”Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan.” Room. 13:2. Raamattu siis opettaa ottamaan rokotteet. Tämä on hallitustasolta annettu perusteltu kehotus. Mutta myös seurakunta kehottaa uskovia ottamaan vastaan yhteiskunnan antaman terveydenhuollon. ”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” . 3 Joh./2.
Terveysasioissa on viisasta luottaa maailman korkeimmin koulutettujen ja yleisesti tunnustettujen lääketieteen asiantuntijoiden tutkimustuloksiin ja lausuntoihin. He toimivat Jumalan luoman viisauden avulla ihmiskunnan parhaaksi. Rukoilemme heille johdatusta…, että kärsivät saavat avun.

”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle.” 1 Piet. 2:13.
”Kunnioittakaa kuningasta!” 1 Piet. 2:17.
”Kansasi johtajaa älä solvaa!” Apt. 23:5.

Uskossa olevien tulee siis olla esimerkillisiä suhtautumisessa auktoriteetteihin. Sitä voimme toteuttaa käytännössä mm. kunnioittamalla kansan päämiestä, hallitusta ja viranomaisia sekä kaikkea järjestysvaltaa. Esim. liikenteessä tarvitaan selvät säännöt, joita meidän tulee kunnioittaa. Liikenne sujuu, eikä tule kolareita, kun kaikki toimivat sääntöjen mukaan.. Liikennesäännöt ovat siis auktoriteettejamme. Tämä sopii myös esikuvaksi hengelliseen elämään. Yhteentörmäykset vältetään kun pysymme taivaallisissa liikennesäännöissä eli Raamatun siunaavissa opetuksissa, jotka ovat uskonelämäämme suojelevia ”liikennemerkkejä”.
Alkuseurakunnan aikaisessa yhteiskunnassa oli orjuuskin hyväksyttävää. – Meidän aikamme näkökulmasta katsottuna se tietenkin oli väärää. Mutta Jumala kehotti uskovia pysymään orjuudessaankin auktoriteettien alaisuudessa: ”Orjat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille vaan myös kieroille.” 1 Piet. 2:18. Tätä opetusta voi soveltaa meidän aikanamme suhteeseen työnantajaamme kohtaan.
Meidät on kutsuttu olemaan rauhan ihmisiä. ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen.” Hebr. 12:14. Room. 12:18. ”Rauhan miehellä on tulevaisuus.” Psalmi 37:37. Ja tämä Jumalan Sanan linja ei siis tarkoita, että pitäisi hyväksyä jumalattomuus, esim. kirkkojen eksyttävät opit. Terveessä uskossa oleva ei koskaan ole voinut hyväksyä esim. kirkkoon kuulumista, vaikka esivalta aikaisemmin edellytti sitä.
Jumala on palauttava seurakuntaansa hurskaan ja Raamatun opetuksen mukaisen kuuliaisuuden esivaltaa kohtaan. Se on mieluista Jumalalle sekä hyväksi seurakunnalle.

Kaiken edellisen ohella ymmärrämme, että jumalaton synnin maailma on täynnä yhä lisääntyvää vääryyttä ja moraalittomuutta. Laittomuus on päässyt valtaan yhteiskunnassa. Luuk. 17:28-30 / 1 Moos. 18:20,21 ja 19 luku, joka on yhteydessä Hes. 16:49,50. Room. 1:24-32 ja 1 Kor. 6:9-11. Tämän tähden meidän pitää erityisellä huomaavaisuudella tarkkailla, mitä säädöksiä esivalta yrittää asettaa seurakunnalle. Valitsemme kaikessa hyvän ja hylkäämme Raamatun vastaiset opetukset yksilöuskovina sekä koko seurakuntana. Emme siis hyväksy seurakunnan opetuksiksi yhteiskunnan sanelemia oppeja. Raamattu on ainoa seurakunnan opetusten lähdekirja. Alamaisuus esivallalle ei siis tarkoita, että hyväksyisimme seurakunnassa yhteiskunnan hyväksymän jumalattomuuden. Room. 13. yms. on Raamatun opetus seurakuntaan, mutta se on sitä vain sovellettuna ed. m. opetuksiin.
Maailman taholta ”meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi..” 1 Kor. 4:12,13. Emme siis parjaa esivaltaa, esimerkiksi poliitikkoja. Jeesus on esimerkkimme, ”joka ei Häntä herjattaessa herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut..” 1 Piet. 2:23. Joh. 15:20. ”Onhan kirjoitettu: ’Kansasi johtajaa älä solvaa.’” Apt. 23:5.

Aito nöyryys on arvokkuutta.
Seurakuntaan on annettu opetus: ”Te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle.” 1 Piet. 5:5.6.
”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.” Hebr. 13:17. Tämä opetus ei päde silloin, jos seurakunnan johto antaa epäraamatullisia kehotuksia.
”Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta.” 1 Sam. 15:22,23.
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, (MIKSI?) että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:1-4.

Jatkoa:
Taivassanomat 10/2021 – Jeesus-on-Herra.com

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turun seurakunnasta