Ennallistettu seurakunta – ennallistettu evankeliumi

On ollut jännä pointti huomata kuinka hajaannuksesta pois tulleen seurakunnan keskellä on alkanut elää myös ennallistettu evankeliumi. Aivan kuten hajaannuksesta pois tulemisessa on ollut kysymys Jumalan asettaman kokonaisuuden rikkomattomuudesta, on ennallistetussa evankeliumissa kyse aivan samasta asiasta – kokonaisesta, rikkomattomasta evankeliumin kokonaisuudesta.

Aivan kuten seurakunnan osalta on syntynyt silmien avautumisen kautta usko, että meillä ei ole lupa lokeroida seurakuntaa paikkakunnallamme. On tämä ihmisten luomien lokeroiden pois ottaminen tärkeää myös evankeliumin kannalta.

Henki, veri ja vesi pitävät yhtä ja siksi tulee nähdä rikkomaton kokonaisuus, aivan kuten seurakunnan kohdalla.

Evankeliumi on aina ollut ja on siis vieläkin voima uuden elämän alkamiseksi ja synnin vallan voittamiseksi. Ja vaikka Pyhä Henki on toiminut myös rikkonaisuudesta käsin, kuinka se vaikuttaakaan siellä missä Sana on asetettu ennalleen!
Evankeliumin ehjään kokonaisuuteen kuuluu henkilökohtainen usko Jeesukseen ja evankeliumin voimaan, eli synnistä vapautumiseen. Tämän seurauksena ihmisen tulee siis nähdä oma syntisyytensä ja kääntyä pois synneistään – haluta elää puhdasta, Jumalan mielenmukaista elämää.

Ihmisen tulee tämän syntyneen uskon seurauksena haudata vanha ihmisensä kasteen haudassa. Ja Pyhän Hengen voimassa alkaa elää uutena ihmisenä. Vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut.
Nykyiset yleisimmät vallalla olevat kasteopit ovat kuin kaksi ojaa, joidenka keskeltä löytyy totuus kasteen merkityksestä.

Luterilaisen näkemyksen mukaan Jumala tekee kasteessa kaiken ja muut ihmiset hoitavat uskomisen kastettavan puolesta, viedessä hänet kasteelle vauvana. -Seurauksena on pahasti vesitetty Jumalan Sana…. Vain totuus voi vapauttaa ihmisen ja siksi on paha asia, että tämän seurauksena ei synny todellista hedelmää ja asiat jää hyvin pitkälti teorian tasolle.

Vapaiden suuntien näkemyksen mukaan kaste jää melko merkityksettömäksi, koska kokemusperäisen tulkinnan mukaan parannukseen kääntymisen myötä syntynyt uusi sydän on ”se juttu” ja kaste on vaan jotakin joka pitää suorittaa, vailla sen syvällisempää merkitystä. – Tämänkin johdosta Jumalan Sanaa jodutaan viivaamaan yli ja ymmärtämättömyyden vuoksi syntymättä jäänyt usko totuuteen ei voi synnyttää sitä hedelmää mikä todellakin on evankeliumin voiman tarkoitus.
Eikö olisi siis jo aika jättää taakse Jumalan asettamien kokonaisuuksien rikkominen ja siirtyä teologisoinnin sijasta vain uskomaan asiat niin kuin ne on kirjoitettu?

Jumala rakastaa Sanaansa ja siksi sen mukaan uskossa ojentautuvat ihmiset saavaat maistaa sen tuottamia ihania hedelmiä.

Taija Valkeinen