Elämme maailmassa

Olemme antaneet elämämme Jumalan käsiin ja luotamme kaikessa Häneen.
Ottaessamme vastaan Jeesuksen syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi meistä tuli Jumalan lapsia. Hänen armonsa kohtasi meitä ja toi sisimpäämme uuden elämän. Siirryimme pimeydestä valkeuteen. Saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Apt. 26:17,18. Olemme ikuisen elämän kansalaisia. Ja meillä on yhteys Jumalan kanssa ”ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:7.

Ajallinen elämämme Jumalan luomakunnassa sisältää paljon jokapäiväisiä valintoja ja tekemisiä, joissa Jumala tahtoo olla auttamassa meitä.
Emme elä enää Paratiisissa, että voisimme ottaa hedelmän puusta ja elää suoraan luonnon antimilla. Maailma on täynnä vaikeita asioita, sotia ja julmuuksia, sairauksia, tuskaa ja ahdistusta, jotka lisääntyvät loppua kohti. Mutta silti jokainen meistä käyttää täällä synnin maailmassa olevia palveluita.
Kotielämämme koostuu tämän maailman tuotteista aamukahvin keittämisestä ja ruokaostoksista alkaen. Jumalan luomalla viisaudella on keksitty monia elämäämme helpottavia asioita, jotka ovat koko ihmiskunnalle tarpeellisia. Saamme käydä koulua, tehdä työtä, käyttää rahaa, sähköä, puhelinta, autoa, tietokonetta, kirjapainotaidon tuotteita, yms. Mutta myös lääketieteen suuret saavutukset ovat meille siunauksena. Emme siis voi uskovina halveksia tieteen merkittäviä saavutuksia. Elämme maailman keskellä kaikissa sen antimissa niin kauan kuin olemme tässä ruumiissamme ja olemme pukeutuneet tämän maailman valmistamiin vaatteisiin. Olemme täällä Jumalan siunaamina Hänen asettamiensa ja hallitsemiensa luonnonlakien alaisuudessa.
Jotkut perheet esim. rakentavat talon. Sen rakentamisessa joutuu käyttämään avuksi monenlaisia talotekniikan ammatti-ihmisiä. Kaikkia osaajia ei löydy uskovien joukosta. Mm. hyvä ammattitaitoinen rakennusmestari työläisineen hoitaa rakentamisen. Muurari tekee taloon hienon avotakan. Toiset ammattilaiset tekevät sähkötyöt. Valmiissa talossa lukitsemme ovemme ja varjelemme omaisuuttamme. JNE. Jotkut voisivat todeta, että ”miksi lukitset ovet? Miksi et luota siinä Jumalaan? Miksi et tehnyt kaikkea itse?”. Niinpä. Mutta mitähän siitäkin olisi tullut? –

Elämme maailmassa, vaikka olemme syntyneet Taivaasta. Matkalla teemme kaiken rukoillen, että Hän johdattaa meitä valinnoissamme. Olemmehan uuudestisyntymisessä tulleet Jumalan lapsiksi. Joh. 3:3. Olemme pukeutuneet hengellisiin ”vaatteisiin”. Kol. 3:12-14. Ja meillä on uskovinakin lupa pyrkiä menestymään ajallisessa elämässä, opiskelussa, rehellisessä työssä yms. Kunhan sen ohella elämämme tärkeysjärjestys säilyy. Emmekä kiinnitä mieltämme ohi Jumalan johdatuksen tapahtuvaan maailman tarjoamaan menestykseen. Ensin tulee olla oikea suhde Jeesukseen ja ristintyöhön sekä Hänen tahtonsa toteuttamiseen. Elämänyhteys Hänen kanssaan johtaa meidät oikeisiin valintoihin. Siksi otamme rukoillen vastaan Jumalan antamaa sisältöä elämäämme, opiskeluun, ammatin- ja työpaikan valintaan ja puolison löytymiseen ym.
Elämme pahan vallassa olevassa maailmassa, jossa olemme ”vieraita ja muukalaisia”. Hebr. 11:13-16. Luuk. 4:5,6. 2 Kor.4:4. Mutta rukoilemme Jumalan asettaman esivallan puolesta, että he osaavat tehdä rauhaan johtavia päätöksiä. Room. 13:1-6. ja 1 Tim. 2:1-4. Jne.
Pyydämme johdatusta myös mielipiteittemme muodostumiseen. Filip. 2:13. Tahdommehan olla kaikista asioista samaa mieltä Luojamme kanssa, joka tahtoo asettaa sydämiimme ”Kristuksen mielen”. 1 Kor. 2:16. Siihen kuuluu tietenkin vakavamielinen kilvoittelu ”pyhällä arkuudella ja pelolla”. Hebr. 12:28. KR 33/38. Room. 12:2: ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” /
”Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Filip. 4:8.
Edellä mainittu hyvän valitseminen edellyttää täyttymistä Pyhällä Hengellä! Efes. 5:18.

Kaikesta huolimatta emme ole vielä valmiita. Olemme vajavaisuuden maassa. Tosin sisäinen ihmisemme on jo nyt siunattu taivaallisissa, ja olemme sisällä pelastuksessa, jonka Jeesus ansaitsi sijaisuhrillaan ja verellään sekä kuolemallaan ristillä. Efes. 1:3. / 2 Piet. 1:3-8. Hän nousi ylös kuolleista, ja Hänellä ”on kuoleman ja Tuonelan avaimet”. Ilm. 1:18. Elämme Hänen kanssaan. 2 Kor. 5:17. ”Tämä sana on varma: Jos olemme yhdessä Hänen kanssaan kuolleet (syntielämälle), saamme Hänen kanssaan myös elää.” 2 Tim. 2:11.
Uskoon tulleina emme ole enää surkuteltavia maailmanihmisiä, joiden osa on tässä elämässä. Meidän elämämme päämäärä on ikuisuudessa. 1 Kor. 15:19. Emmekä rakasta maailmaa (1 Joh. 2:15-17), vaan rakastamme Jumala ”yli kaiken”. Markus 12:28-34.
Niin sanottu ”maailman viisaus”, joka kumpuaa Jumalasta luopuneiden ihmisten ajatuksista ja tekemisistä, ei ole siis kokonaan Raamatun tarkoittamaa viisautta. ”Ylhäältä tuleva viisaus” on se, jota uskovina rukoilemme. Jaak. 1:5-8. Jumalan luoma viisauskin on nyt ihmisissä synnin sumentamaa, eikä parhaintakaan viisautta voi enää tunnistaa kaikilta osin Jumalan luomisteoksi. 1 Kor. 1:20-31. 2 Kor. 10:4,5. ym. / 1 Moos. 1:28. Mutta Jumala on alkujaan viisauden Luoja. Ja tämä viisaus toimii ihmisissä edelleen, vaikkakin vajavaisesti.

Pitäkäämme huolta toisistamme.” Hebr. 10:24.
Tämä edellyttää, että yritämme auttaa ja ohjata lähimmäisiämme kaikin tavoin hyvään, mm. terveyden kannalta oikeisiin ratkaisuihin. Jos joku saa esim. kadulla sairaskohtauksen, soitamme hätänumeroon, ja apu tulee paikalle. Näin Suomen HYVÄ terveydenhoito toimii. Uskovina rukoilemme ja turvaamme sellaisissakin tilanteissa Jumalan armoon ja siunaukseen. Ja ihmeitä tapahtuu.
Terveydenhoito on koko ihmiskunnan yhteinen asia. Uskovinakin maallinen elämämme tapahtuu terveydenhuollon piirissä. Fyysisestä terveydestämme huolehtivat lääketieteen korkeasti koulutetut asiantuntijat, lääkärit ja sairaanhoitajat, jotka eivät aina ole uskossa Jeesukseen. Tosin uskovienkin joukossa on erittäin päteviä ja oppineita tieteiden huippuosaajia. Luotamme Jumalaan, että Hän johdattaa sairaanhoitohenkilökunnan tekemisiä heidän hoitaessaan meitä. Tarvitsemme säännöllistä huoltoa, lääkäreitä ja terveydenhoitoa koko elämämme ajan, kätilöiden auttamasta syntymästämme hautaan asti.

Jeesus opetti, että olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. ”He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.” Joh. 17:15-19. Olemme syntyneet Jumalasta ja olemme sisäisen ihmisemme puolesta jo nyt liitetyt taivaallisiin ja pukeutuneet valkeisiin vaatteisiin. Room. 13:12. Kol. 3:12-14. Ilm. 7:14. Olemme siis kahden maan kansalaisia syntimaailman keskellä. Jeesus on hyvä Paimenemme, joka varjelee meidät pahasta. 1 Joh. 5:19. Sairaalassakin, lääkärien hoidettavina, meillä on turva Jeesuksessa.
Maailmassa eläessämme joudumme siis turvaamaan maailman apuun, myös Jumalan luomalla järjellä kehitettyyn lääketieteeseen. Se ei tarkoita epäluottamusta Jumalaan ja Hänen apuunsa. Joskus apu tulee Jumalalta suoraan ilman ihmisten apua, mm. ihmeparantumisten muodossa. Mutta useimmiten Hän johdattaa meitä parantumaan lääketieteen saavutusten kautta. Tosin rukoilemme, että parantamisen armolahja alkaisi taas toimia, kuten tapahtui seurakuntamme alussa. 1 Kor. 12:9.

Lääketiede on Jumalasta
Jatkuva taistelu sairauksia vastaan on tuottanut hyviä tuloksia. Monet ihmiset pysyvät elossa vain lääketieteen avulla, lääkkeiden kanssa. Tämän tähden voimme todeta, että lääketiede on suuri siunaus koko ihmiskunnalle. Olisi mieletöntä vastustaa lääketieteen saavutuksia? Sellainen olisi osaltaan myös kärsivien sairaiden halveksimista, jotka ovat elossa lääketieteen ansiosta.

Jumala antoi Paratiisissa ihmisille viisauden. Syntiinlankeemuskaan ei poistanut sitä kokonaan. Ihmiselle annettiin valta hallita luomakuntaa. ”Ottakaa se valtaanne.” 1 Moos. 1:28. Siihen valtapiiriin kuuluvat myös erilaiset virukset, joita ihminen on meidän aikanamme alkanut saada hallintaansa, kehittämällä esim. erilaisia lääkkeitä kärsiville ihmisille. Lääketieteen saavutukseen kuuluu myös koronarokote, jota edelleen kehitetään kohtaamaan uudetkin variantit. Se on Jumalan antaman viisauden tulos.
Jumalaan luottaminen ei siis tarkoita, että Hän aina parantaisi sairautemme suoraan ilman lääkärien apua. Luotamme kaikkiin Jumalan avaamiin siunauksen lähteisiin. Hän on luonut maailman ravinto- terveys ym. lähteineen meille siunaukseksi.

Linkissä tiedotteeni sellaisesta näkökulmasta, joka on jäänyt vieraaksi monille kristityille:
Esivallalle alamaisuus
Lue!

”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2.
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.” Joh. 10:10.

Weijo Lindroos
Turku