Taivassanomat 6/2024

LAHKO VAI SEURAKUNTA?

Kristikunnan suurin eksytysmuoto on seurakunnan hajottaminen; sen pirstominen eri nimikylttien ja tunnustusten sisälle.
Mikä voisikaan olla Jeesukselle kalliimpi asia kuin Hänen morsiusseurakuntansa kaunistaminen yhteydellä? ”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. ” Joh. 17:22-23.
Karitsan morsianta ei ole milloinkaan saanut jakaa. Raamattu opettaa, että seurakunta on yksi: ”Yksi ruumis.” Ef.4:4. Tämän asian ymmärtäminen ja toteuttaminen on annettu uskoville ”rauhan yhdyssiteeksi.” Ef. 4:1-6.
Seurakuntalaisten välille pystytetyt raja-aidat ovat Raamatun mainitsema väkevä eksytys. Perustetut kirkot, ns. ”seurakunnat” ovat niitä raja-aitoja. Siinä eksytyksessä ovat toimimiehinä ne, jotka tahtovat perustaa yhä uusia ”seurakuntia”. Eksytystä ylläpitävät kaikki ne, jotka antavat nimensä kuulua jonkin ”seurakunnan” jäsenkortistoon. Näin he ovat jakamassa Kristuksen ruumista, elävän Jumalan seurakuntaa.
Nuo lahkojen perustajat ovat Gal. 1:8 kategoriaan kuuluvia, koska he samalla vääristävät alkuperäisen evankeliumin. – Jokaisen uudestisyntyneen tulee tunnustautua ainoastaan yhden seurakunnan, Kristuksen ruumiin jäseneksi. –
Jumalan seurakunnan eli Kristuksen ruumiin eheyttämistyössä ovat mukana ne, jotka eivät enää pidä yllä hajaannuksen periaatteella toimivaa kristikuntaa. He ovat astuneet ulos hajaannuksesta. Kokoamistyöhön osallistuvat kristityt ottavat vastaan alkuperäisen Raamatun opetuksen kaikissa kysymyksissä. He tunnustautuvat vain yhden seurakunnan jäsenyyteen ja auttavat veljensä ja sisarensa ulos kaikista lahkoista, olkoot ne nimeltään mitä tahansa.
”.. kootakseen yhteen hajallaan olevat jumalan lapset!” Joh. 11:52.
”On oleva yksi lauma ja Yksi Paimen!” Joh. 10:16 b.

Kumpi on raamatullinen suuntaus: sanoako, että tulee perustaa lisää seurakuntia eli jakaa lisää Kristuksen ruumista, vaiko sanoa, että tulee palata ykseyteen? – – –
Pyhä Henki ilmoittaa vastauksen vilpittömille sydämille, jotka ovat ottaneet vastaan rakkauden totuuteen. Mutta eksytyksen hengessä oleva paljastaa sisimmässään olevan vihan ja eksytyksen noustessaan vastustamaan tätä Jumalan totuutta, uskovien raamatullista, yhtä paikallisseurakuntaa.
Nöyrät Jumalan lapset (vaikka eivät vielä tiedäkään tätä) asettavat tämän asian rukouksessa Jumalan eteen; ”tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin”. Apt. 17:11.

Muista, rakas veli ja sisar: JOS JOKU SANOO, ETTÄ TULEE PERUSTAA UUSI SEURAKUNTA, NIIN HÄN TEKEE TYÖTÄ VÄKEVÄN EKSYTYKSEN HYVÄKSI! Varo sellaisia! ”He pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet…” Room. 16:18. Yleensä heidän motiivinaan on saada henkilökohtaista hyötyä perustamiensa lahkojen kautta. ”… ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1 Timot. 6:5.

Jumalan Sanan opetusta ei tule yrittää soveltaa apostolisen ajan jälkeen syntyneiden uskonsuuntien sisälle. HUOM!!! – Tässä karkea esimerkki: Luterilaisesta kirkosta ei tulisi Jumalan seurakuntaa, vaikka sinne ahdettaisiin kaikki raamatulliset opit. Alkuperäinen Jumalan seurakuntahan ei ollut luterilainen kirkko. Luterilaisuus syntyi 1500 vuotta meidän seurakuntamme jälkeen. Se on katolisen kirkon lahko.
Meidän on pidettävä apostolinen usko alkuperäisten raamien sisällä ilman epäraamatullisia ja uskovia toisistaan erottavia nimikylttejä ja jäsenkortistoja. Muussa tapauksessa oikea opetuskaan ei ole raamatullista. Oikea opetus on kokonaan Oikeaa Totuutta vasta sovellettuna raamatullisen seurakunnan käytäntöön. Sanojen ja tekojen tulee pitää yhtä raamatullisten raamien sisällä! Sana ja Henki yhdessä. = Yksi seurakunta yhdellä paikkakunnalla. Tiitus 1:5. Ilm. 1:11. ym.
Jumalan seurakunnan sisällä toimii apostolinen oppi rakkauden kautta vaikuttavassa uskossa.

”… Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” Efes. 4:29-32. Joh. 13:34-35. 17:23.

Nämä opetukset pätevät Sinunkin paikkakunnallasi!

Mutta…
Pyhä Henki vakuuttaa, että kaikilla eksyttäjilläkin on mahdollisuus saada syntinsä anteeksi tekemällä niistä parannus. On lopetettava lahkokirkkojen rakentaminen ja alettava rakentaa seurakuntaa, Kristuksen ruumista, kukin omalla paikkakunnallaan. Room. 15:20.

Jumalan seurakunta, Jeesuksen verellä ostettu pyhien joukko. Tule ulos kaikista lahkoistasi ja lokeroistasi! Nyt on aika yhteydelle.

Sinulle, joka tahdot rakentaa Raamatun mukaisesti ikuiselle kallioperustalle, rohkaisun sana:
Matt. 25:1-13.

Turun seurakunta

Video aiheesta:

Taivassanomat 5/2024

Irti huumeista

Huumeongelmaa selvittäessämme on lähdettävä liikkeelle ongelman perustiedoista. Niitä ovat:

  1. Huumeiden ensi kokeilu on ensimmäinen askel rikollisuuden tielle.
  2. Huumeiden käyttäjästähän on tarkoitus tehdä niiden myyjiä ja uusien uhrien hankkijoita.
  3. Huumausaineiden myyminen on aikamme alhaisimpiin kuuluva rikollisuuden laji (= tappaa uhrinsa kiduttavien kärsimysten ja ihmisarvon menetyksen kautta). Huumediileri on kuoleman kauppias.

Ensimmäinen huumekokeilu johtaa toiseen ja kolmanteen vaiheeseen, jne. Tätä ”menestystarinaa” voidaan jarruttaa tiedottamalla julkisesti, että jokainen huumeiden käyttäjä ja hyväksyjä on rikollinen. Tiedämme, että huumeiden käyttäjät ovat huumerikollisuuden aiheuttajia ja ylläpitäjiä. Samalla käyttäjät ovat säälittäviä rikoksen uhreja. Tämä on ikävä paradoksi, joka tuhoaa yksilöihmisiä ja samalla koko yhteiskuntarakenteita. Eikä tätä tosiasiaa muuta se, että he ovat kärsiviä ja apuamme tarvitsevia lähimmäisiämme.

Alkoholikin on huumausaine samoin kuin hasis ja heroiini, sekä psyykelääkkeet (huumeina käytettynä). Myös tupakointi, on elämää tuhoavaa itsemurhakäyttäytymistä.

Etsiä ”hyvää oloa”, huumautua, menettää todellisuuden taju psyykentilaa huumaavilla aineilla on itsensä ja luomistyön halveksimista. Oikea, luontainen hyvä olo Jumalan tahdon mukaisesti on etsimisen arvoinen tila. Terveet elämän tavat, harrasteet, liikunta, hyvät ystävät jne. ovat oikeita hyvän olon lähteitä.

Raamattu sanoo: ”Huono seura hyvät tavat turmelee.”1 Kor.15:33. Tämä voidaan kääntää myös toisin päin: Hyvä seura huonot tavat turmelee. ”Seura tekee kaltaisekseen”. Siksi on hyvä jo nuorena etsiytyä oikeaan seuraan. Mutta parasta elämän sisältöä on olla sovinnossa Jumalan kanssa ja viipyä päivittäin rukouksessa. Hän tahtoo armahtaa ja auttaa vapauteen. Jeesus sanoo: Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.

Huumeiden mukanaan tuoma rikollisuus synkistää pahoin yhteiskuntaamme. Yleinen turvattomuus lisääntyy. Varkaudet, pahoinpitelyt yms. rikokset tuottavat monenlaista hätää ja kärsimystä koko yhteiskunnalle. Meidän on hyvä ymmärtää huumemaailman kauheudet alkutuottajista kärsiviin ja kuoleviin narkomaaneihin ja alkoholisteihin asti. Huumemaailma on kauhujen maailma.

Huumeongelmaan on etsitty apua. Asiaa on kauhisteltu. Valvotut yöt. Itkut. Rukoukset. Mikään ei ole pysäyttänyt huumeiden vyöryä. Tarvitaan vakavampaa otetta asiaan. Nyt pitää alkaa vedota nuorten oikeudentajuun. Nuoret ovat järkeviä. Heihin tehoavat tosiasiat. Tämän vuoksi oikean tiedon jakaminen kouluissa, vankiloissa ym. laitoksissa, ja ennen muuta kodeissa, on ratkaisevan tärkeää. On törkeä virhe edes keskustella ”käyttöhuoneista” huumeiden käyttäjille. Sehän viestittää heille, että yhteiskunta tahtoo helpottaa käyttäjien toimintaa. Huumeiden vapautumista haluavat poliitikot pitää erottaa tehtävistään.

RATKAISU

Uskoon tulo on havaittu hyviä tuloksia tuottavaksi ratkaisuksi huumeongelmassa. Uskoon tullut ei enää tarvitse huumaavia ja orjuuttavia aineita. Mutta ei huumeista yms. vapautuminen ole ainoa motiivi löytää Jeesus! 1 Kor. 15:19. Tärkein tarkoitus on olla sovinnossa Jeesuksen ja ristintyön kanssa, että pääsemme perille Taivaan Kotiin. Joh. 14:1.

Ylösnoussut Vapahtaja, Jeesus Kristus tuntee huume-elämään sisältyvän hädän. Hän odottaa voidakseen auttaa. ”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Room. 10:13. Tämä Raamatun lupaus tarkoittaa, että jokainen, joka kokosydämisesti, tarkoituksella rukoilee avuksi ylösnoussutta Herraa Jeesusta pelastajakseen ja syntiensä sovittajaksi, saa kokea uskoon tulemisen ja parantumisen. Vaikeimmatkin huume- ym. syntiorjuuden kahleet katkeavat Jeesuksen veren kautta. Synnin valta on voitettu Golgatalla.

Syntitilan ja syntitekojen anteeksi saaminen pitää sisällään uudestisyntymisen Pyhän Hengen kautta. Silloin alkaa uusi Elämä virrata sisimmässä. ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17. Uskoon tullut ihminen on siis ilman menneisyyttä. Jumalan tahdon vastainen elämä kaikkine synnin tekoineen on poistettu Taivaan kirjoista. Näin Jumala lupaa: ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12. Syntitaakkojen ikävät muistot saa nyt poistaa myös omista muistitiedostoista. Kaikki on nyt uutta. Ja vanha synti-ihminen on haudattu kasteen hautaan. Room. 6:4. Uskovista on tullut rakkaita veljiä ja sisaria. Raamatun Sana, uskovien yhteys ja yhteinen toiminta on tullut uudeksi elämän sisällöksi. Apt. 2:41,42.

Aito uskoon tuleminen vaikuttaa usein myös entiseen kaveripiiriin, jotka tahtovat saada vapauden syntikahleistaan. Silloin ihmisen normaali elämän mielihyvä riittää. ”Älkää juopuko viinistä … vaan täyttykää Hengellä.” Efes. 5:18. Tämä on sovellettavissa kaikkiin huumeisiin.

Jeesuksen sijaisuhri Golgatan ristillä teki mahdolliseksi uskoon tulomme. Synti on Jeesuksessa saanut rangaistuksensa. ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi…” Jesaja 53:5. Jokainen saa ottaa vastaan tämän armon. Sinäkin saat pelastua. Jumala rakastaa Sinua.

Ratkaisu huumeongelmaan on löytynyt:

Hän on Jeesus.

Ota yhteyttä ja sovi keskusteluaika.

Weijo Lindroos
Turku

Taivassanomat 4/2024

RAJAT KIINNI

Jumalan seurakunnan ja syntimaailman väliset rajat on päästetty kaatumaan ja näin on maailmallisuus päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitä ei aina ole tunnistettu ja tunnustettu. Siksi sisälle on päässyt epämääräisiä ”onnenonkijoita” suurin joukoin. Sellaiset ovat tuoneet mukanaan vierasta tulta ja ”kulttuuria”. Sillä on ollut ikävät seuraukset: ”Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä.” 2 Piet.2:2,3.
”He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, jotka elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.” Juudaksen kirje 16. Sellainen on estänyt raitishenkisen Pyhän Hengen toiminnan.

Tällä kaikella tarkoitan siis hengellistä Jumalan valtakuntaa (Kol. 1:13,14), Jumalan siunauksen aluetta, johon on tunkeutunut turmelevaa syntisaastaa. 1 Joh. 1:5-9. Uudestisyntymättömiä ja kastamattomia on alettu pitää seurakuntaan kuuluvina, vaikka he todellisesti ovat tottelemattomuudessaan edelleen maailmassa. Joh. 3:36. Apt.2:38,41. He saattavat olla joskus hyvinkin uskonnollisia ja hurskaita itse perustamissaan kirkoissa tietämättä elävänsä harhaopin synnissä. He eivät ole ottaneet vastaan rakkautta sydämeensä niin että rakastaisivat Jumalaa ja Hänen Sanaansa kaikesta sydämestään. Room. 5:5. Mark.12:30,31. 2 Tess. 2:10-12.
Mutta nyt on seurakunnan puhdistautumisen aika. Efes. 5:25-27. On pestävä vaatteet ja valkaistava ne Karitsan veressä. Ilm. 7:14. Kol. 3:12-17.

”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.” 1 Joh. 2:15-17.

Ahdas portti
Jeesus ja ristintyö on ainoa oikea ”ahdas portti” ulos syntimaailmasta ja sisälle seurakuntaan. ”Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen!” Matt. 7:13,14.”Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta.” Apt. 2:40.
Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen.” Joh. 10:9. Mainittu laidun on Jumalan seurakunta, Hänen siunausalueensa. Se on rajattu Raamatun opetuksilla valkeuden alueeksi, johon Hän itse kokoaa meitä. Olemmehan tulleet sisälle Jeesus-Oven kautta. Olemme turvapaikassa vaarallisen maailman keskellä. ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret.” 5 Moos. 33:27. Tämän tähden, ole sinä, rakas Jumalan lapsi turvallisella mielellä: Hän ei sinua hylkää ja jätä. Joh. 10:27,28.
Pyhä Henki kehottaa poistamaan seurakunnasta vieraan aineksen, politikoimiset sekä epäraamatulliset opit, tavat ja toimintamuodot. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13.
”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” 1 Kor. 5:13. Mutta tämän tekemisessä on osattava toimia rukoillen ja tarkkaan harkiten Pyhän Hengen johdatuksessa, ettei loukkaa ja turmele oikeiden Jumalan lasten elämää. ”… sillä kuka on rankaisematta ojentanut kätensä Herran voideltua vastaan?” 1 Sam. 26:9.

Nyt on Matt. 13;37-41 aika. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2.

Mihin Hän ihmisiä kokoaa?
Monet ihannoivat esim. Azusa-kadulta 1906 alkanutta helluntaiherätystä yrittäen palata samaan Hengen voimaan. Mitä se on?
– Azusa-kadulta alkanut maailmanlaajuinen herätys, Pyhän Hengen voimakas toiminta, alkoi siitä, että pieni ihmisjoukko siellä alkoi etsiä alkuperäistä kristinuskon olemusta ja siellä vaikuttanutta Pyhän Hengen toimintaa. He ihannoivat ensimmäisten opetuslasten päälle tullutta Pyhän Hengen tulikastetta. He halusivat sitä samaa. Sen he myös saivat. Halleluja! Sama Kirkkauden Hengen voima kuuluu meillekin. Kiitos Jumalalle! Meidänkin tulee palata heidän kanssaan samalle lähteelle ottamaan vastaan ristillä 2000 vuotta sitten perustetun Jumalan seurakunnan helluntaipäivänä saama Hengen voima ja voitelu: ”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2:1-4.
Tätä alkuperäistä herätystä me ihannoimme ja siihen tahdomme tulla sisälle. Tätä tahdomme kaikesta sydämestämme. Emme ihannoi uutta Azusa-kadun herätystä, emmekä muitakaan alkuseurakunnan jälkeen perustettuja uskonsuuntia. Meille kelpaa vain aito alkuperäinen apostolisen ajan usko ja seurakuntamalli. 1 Joh. 2:24.
Jumala kokoaa meitä siis takaisin ensimmäiseen antamaansa herätykseen. Tie tähän kulkee Jeesuksen veren kautta. Haluammeko tätä? –

Emme siis rukoile uutta herätystä, vaan palaamme Jumalan jo antamaan herätykseen. Meidän toimintamme alkoi 2000 vuotta sitten ristiltä. Ja tämä silloin perustettu seurakunta täytettiin Pyhällä Hengellä 2000 vuotta sitten Jerusalemin Yläsalissa. Apt. 2.
Tässä herätyksessä olemme pitäen rajat kiinni! Mutta pidämme Jeesus-Oven avoinna synnin maailmasta armon tielle tulevia varten.
Tervetuloa Jumalan valkeuden alueelle!

Siunaten ja rukoillen,
Weijo Lindroos
Turku

Taivassanomat 3/2024

MUUTTUMISEN EVANKELIUMI

”Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta!”

Room. 12:2.

Tässä kirjoituksessa olevilla Raamatun kohdilla Jeesus tahtoo rohkaista meitä kulkemaan Hänen tahtonsa tietä. Näin opimme vähitellen kirkastamaan Häntä elämällämme, sanoillamme, teoillamme ja esimerkillämme. 2 Kor. 4:1-11. Se on pyhitystä. Hebr. 12:14.
”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” 2 Kor. 3:18.
Raamattu opettaa muuttumisen evankeliumia. Se tarkoittaa, ettei uskoon tulleen pidä jäädä entiselleen, vaan, että hän tahtoo alkaa kasvaa armossa ja totuudessa. Tiit 2:11. Jeesuksen luo saa tulla sellaisenaan, kaikissa synneissä, virheissä ja saastaisuuksissa, mutta syntitilaan ei saa jäädä. Jokainen katuva ja syntisyytensä tunteva, joka nöyrtyy ja pyytää vapautusta synnin orjuudesta, saa kuulla pyhän sanoman Jumalan armoistuimelta: ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12. / 2 Kor. 12:20,21. Sananl. 28:13,14.

Parannus
Raamattu kehottaa monissa kohdin, että tulee tehdä ”parannus”. Mutta mitä se merkitsee? ”Parannus” sana on käännetty Raamattuumme alkukielen sanasta ”metanoia”, ”muuttakaa mielenne”. Parannus onkin ennen muuta sisimmässämme tapahtuva mielenmuutos, jossa Jumala itse alkaa vaikuttaa tahtomisemme ja tekemisemme. Filip. 2:13. Apt. 20:21. ”Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan.” Hes. 36:27. Uskoon tultuamme ”meillä ON Kristuksen mieli.” 1 Kor. 2:16. = ”Sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun opetuksesi on sisimmässäni.” Ps. 40:9. Tämä alkaa tapahtua silloin, kun otat vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Silloin Jeesus puhdistaa sisäisen elämäsi lähteet. Pyhä Henki alkaa vaikuttaa Jumalan tahdon mukaista elämää sisäisesti sekä ulkoisesti. Ja sieltä, Jeesuksen verellä puhdistetusta sydämestä, alkaa kummuta puhdas elämä. Ajatusten ja sanojen lähteet, mieli, asenteet ja koko elämän suunta muuttuu. ”Puhdista ensin maljan sisäpuoli, jotta sen ulkopuolikin puhdistuisi!” Matt. 23:26. Tämä elämän suursiivous on uskoon tulon ensimmäinen vaihe, joka tosin jatkuu koko ajallisen elämämme. Se on suuri ilon asia, koska siinä prosessissa sydämiimme vuodatetaan Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta. Room. 5:5.
Kasvumme päämäärä on hengellinen täysi-ikäisyys. Ef. 4:14. Hebr. 5:12-14. Ja pyhitys. Hebr. 6:9-12. sekä 12:14. ja Joh. 17:17. Siinä tilassa saamme jatkaa ikuisesti ilolla ja Pyhällä Hengellä täytettyinä.

Kääntykää (kreik. metanoia), ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.” Monilla muillakin sanoilla hän todisti vakuuttavasti, ja hän kehotti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta.” Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin..” Apt. 2:38,40,41.
Näin siirryimme pimeydestä valkeuteen, Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja saimme perintöosan pyhitettyjen joukossa. Apt. 26:17,18. ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.” Kol. 1:13,14. Tässä taivaallisen Valon alueella (1 Joh. 1:5-9) elämme pysyvässä armon tilassa. Olemme uskoon tulleina ja parannuksen tehneinä ”uusia luomuksia”. ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17. Ef. 2:10.
Jumalan tahdon mukainen mielenmuutos saa aikaan muuttumisen:
”Pankaa nyt tekin pois tämä kaikki: viha, kiivastuminen, pahuus, pilkka ja häpeämätön puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.” Kol. 3:8-10.
Samaa sanoo Efesolaiskirje:
”Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänneja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.” Ef. 4:22-24.

”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu, ja olkaa kiitollisia! Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella, psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin, laulaen kiitollisina sydämissänne Jumalalle. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan.” Kol. 3:12-17.

Jeesus siunatkoon meitä kaikkia.
Weijo Lindroos
Turku

Lisää samaa asiaa videossa:

Taivassanomat 2/2024

Siunaus -sanan raamatullinen merkitys

Onko siunauksen toivottamisesta tullut pelkästään tervehdysmuoto, kuten on jo osittain käynyt mm. ”rauhaa” ja ”shalom” toivotuksissa. Niiden kaunis tarkoitussisältö on maallistumassa ”moikka” -sanan tasolle. Olen tämän huomioinut itsessänikin. Yritän korjata tilanteen.
Toivottaessani siunausta ihmisille, haluan tarkoittaa sillä, että Jumala antaisi hänelle kaikkea hyvää taivaasta sekä myös puhtaista maallisista lähteistä. Ps. 87:7. Siunaamista on jo se, että toivoo ja rukoilee lähimmäiselle parasta mahdollista elämän sisältöä, Jumalan mielisuosiossa olemista: ”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 joh. 2.

Ennen muuta tahdon siunauksen toivotuksellani tarkoittaa, että ihmiset tulisivat sisälle tämän sanan tärkeimpään merkitykseen, elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Hän on ainoa kestävä turvapaikka pahan maailman keskellä. ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Ps. 125:1. Siunaus toteutuu ottamalla vastaan ja antamalla siunausvirran tulvia omaan elämään. ”Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon.” Apt. 2:38,41.
Ainoa todellisen siunauksen lähde on Jeesus Kristus ja Hänen pelastustyönsä. Hän avasi sijaiskärsimyksellään hengelliset aarrekammiot niiille, jotka ottavat Hänet vastaan. ”Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä” Kol. 2:3. Tähän siunausvirtaan pääsee sisälle Jeesuksen kautta. ”Ei ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen.” Joh. 10:9. Jos et ole vielä tullut armon ja siunauksen sisälle, tee ratkaisusi nyt. Ota vastaan Jeesus ja ilmoittaudu kasteelle. 2 Kor. 6:1,2. Kirjoituksen lopussa on linkki kasteasian opetukseen. Jumala kutsuu sinua siunauksen tielle.
”Herran siunaus rikkaaksi tekee, oma vaiva ei siihen mitään lisää.” Sananl. 10:22.
Raamattu opettaa siunaamaan myös lapsia. Jeesus antoi siitä esimerkin: ”Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.” Mark. 10:16. Sylilapsia ei siis kasteta, vaan siunataan.

AABRAHAMIN SIUNAUS
Jumala itse lausui Aabrahamille koko ihmiskuntaa koskevat, mitä suurimmat siunauslupaukset, jotka toteutuivat Jeesuksessa. ”Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena.Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 1 Moos. 12:2,3. Tämä Aabrahamille annettu lupaus toteutui. ”Kaikki maailman kansakunnat” ovat kuulleet sanoman Jeesuksesta ja syntien anteeksi saamisesta Hänen sovintoverensä kautta. ”Näin Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:14. Ja näin myös kaikki uskoon tulleet siunaavat Israelia, Jaakobin heimoa, Aabrahamin jälkeläisiä.
Suurin siunaus on, että saimme syntimme anteeksi ja siirryimme armon tilaan. ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12.

HERRAN SIUNAUS
Jeesus ansaitsi meille myös ns. Herran siunauksen sisällön. Nyt voimme todeta sen näin: Kiitos Herra, että olet siunannut ja varjellut meitä; olet kirkastanut kasvosi meille, ja olet meille aina armollinen! 4 Moos. 6:22-27.Kaikki Jumalan sanan lupaukset kuuluvat meille. 2 Kor. 1:20. ja 2 Piet. 1:3,4. Tästä monipuolisesta siunauksesta saamme nyt kiittää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. / 1 Kor. 10:11. Ps. 23.
Raamatussa opetetaan siis, että uskoon tulleet ovat siunattuja:
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ef. 1:3.

Herra avaa sinulle taivaan, runsaan aarrekammionsa, antaakseen maallesi sateen aikanaan ja siunatakseen kaiken, mitä teet. 5 Moos. 28:12. Hän on siunannut uskovien asunnotkin: ”Vanhurskaitten asuinsijan Hän siunaa.” Sananl. 3:33.
Jaakob siunasi kaksitoista poikaansa. Joosefille hän lausui siunauksen sanat näin:
”Isäsi Jumala auttakoon sinua, Kaikkivaltias siunatkoon sinua taivaan siunauksilla ylhäältä, siunauksilla syvyydestä alhaalta, siunauksilla rinnoista ja kohdusta.” 1 Moos. 49:25. Jaakob siunasi myös Joosefin pojat, Efraimin ja Manassen, laskien rukoillen kätensä heidän päänsä päälle. 1 Moos. 48:8-20.
Meidät on samoin kutsuttu siunaamaan, ”että siunauksen perisitte”. 1 Piet. 3:9.

Shalom sana pitää sisällään lähes saman siunaavan merkityksen. Se tarkoittaa ennen muuta rauhaa ja sovintoa Jumalan ja ihmisten välillä.

PS. Rukoilen NYT jokaisen puolesta, joka myöhemminkin lukee tämän kirjoitukseni. Toivotan ja rukoilen sinulle tässä kirjoituksessa opetettua shalom-siunausta Taivaan täydeltä. Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Raamatullinen kaste: aloita rukoillen.

Rukous- ja siunausterveisin
Weijo Lindroos
Turku


Taivassanomat 1/2024

Terve uskoon tuleminen!

Muistoissani on kuulemiani uskoon tulemistapauksia 1970 luvulta alkaen. Siihen aikaan kokouksissa kuultiin usein, miten joku todisti uskoon tulostaan suunnilleen näin: ”Tulin uskoon viime viikolla… Jeesus tuli elämääni… Sain syntini anteeksi polvistuessani ristin juurelle … Siinä syntikahleeni katkesivat ja uudestisynnyin Pyhästä Hengestä … Siihen jäivät alkoholin käyttö ja tupakointi sekä muut synnit … Sain alkaa uuden elämän puhtaalta pöydältä Jeesuksen kanssa … Nyt tahdon kertoa, että Jeesus tahtoo pelastaa myös sinut! … Hänen verensä puhdistaa suurimmankin syntisen …”
Nuo tuollaiset olivat innostavia todistuksia, joita kaipaan kuulla taas uudestaan. Usein siihen liittyi myös todistus, että ”sain täyttyä Pyhällä Hengellä ja aloin puhua kielillä, ja minut kastettiin upotuskasteella Jeesuksen nimen”. Apt. 2:38,41.

Samaa raamatullista valtakunnan evankeliumia pitää alkaa taas julistaa. Se tarkoittaa synnistä vapautumisen ja muuttumisen evankeliumia, sellaista, että ihmisten omantunto herää tiedostamaan todellisuuden, joka vaikuttaa, että silmiin tulevat katumuksen kyyneleet. 2 Kor. 12:21. Psalmi 50. Silloin syntyy aito halu hylätä syntitila ja siirtyä armon tilaan. Pyhä Henki saa ihmisen ymmärtämään, että ihminen ennen uskoon tuloa on synnin tilassa ja matkalla kadotukseen. Efes. 2:1-3. Uskosta osaton ihminen on pimeyden ja Saatanan vallassa. Näin opettaa Apt. 26:17,18. Ilm. 20:15. Ristin Herra Jeesus on ainoa, joka voi siitä vapauttaa. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12.
”Jos joku ei synny uudesti ylhäältä, ei hän voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3. Uudestisyntyminen eli uskoon tuleminen avaa Taivaan helmiportin, josta kuljemme voittajina perille ikuiseen osaamme.
Syntitilasta armon tilaan siirtymiseen kuuluu myös vapautuminen sisäisen elämän synneistä, itsekkyydestä ym. väärästä mielenlaadusta. ”Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.” Filip. 2:5. Kannattaa lukea koko 2. luku. Ja lisäksi Gal. 5:22-26 sekä Efes. 4:30-32 ja Kol. 3:12-17.

Meille monille on tullut uskoontuloprosessissa ahdistava synnintunto ja siitä nouseva sisäinen tarve tunnustaa syntimme niille, joita vastaan olimme rikkoneet; ja joskus myös jollekin luotettavalle ”sielunhoitajalle”. Joh. 20:23. Jaak. 5:15,16. Raamatun opetus johtaa vapauteen:
”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen.” Sananl. 28:13,14.
Mutta jokaisen tulee tietää, että vain Jeesus antaa synnit anteeksi. Joh. 20:23. Matt. 18:18. Ripittäytyminen on hyvä tehdä, jos ei muuten saa vapautta tuntoa painavista asioista. Eikä uskovien yhteydessä ole tässäkään asiassa mitään pakkoa. Jokainen saa kertoa tai olla kertomatta itsestään ja entisestä elämästään mitä itse haluaa.
”Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:9.

Rukousta rakkaat uskonystävät, että saamme taas nähdä ja kuulla ko. terveitä uskoon tulemistapauksia.

Kehotan sinua, joka et vielä ole uskossa: Ota tänään vastaan Jeesus syntiesi sovittajaksi ja luovu syntielämästäsi. Näin Pyhä Henki johdattaa sinut terveeseen uskoon ja Taivas-tielle, joka johtaa ikuiseen elämään. 2 Kor. 6:1,2.
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

Weijo Lindroos