Kategoria: Taivassanomat 2021

Taivassanomat 16/2021

Ajasta aikaan, vuodesta toiseen

Vuoden 2021 viimeinen Taivassanomat.

Aika rientää loppuaan kohti. Vuorokaudet kuluvat tunti tunnilta iltaan ja aamuun. Viikot, kuukaudet ja vuodet vaihtuvat. Aikakaudet muuttuvat. Rauhaa kaivataan, mutta sota jatkuu. Ja esille nousee yhä uusia ja arvaamattomia tilanteita jotka muuttavat ihmiskuntaa. Suuria keksintöjä syntyy. Tavat muuttuvat. Kukaan ei osaa arvata, mitä uuttaa, hyvää ja pahaa, tapahtuu tulevana vuotena. Vain Jumala tietää. Me tiedämme vain, että tulevinakin vuosina tulee olemaan onnistumisia ja tappioita. Aika jatkuu .. Mutta mitä tapahtuukin, kohtaamme sen kaiken Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Kirjoitustaidon keksiminen noin 5000 vuotta sitten on mahdollistanut ihmiskunnan yhteisen matkakertomuksen tallentumisen. Historiamme alkoi Adamista ja jatkui sen jälkeisistä ajoista suurten keksintöjen ja tietotekniikan aikaan. Noin 200. vuoden aikana kehitys on noussut huippuunsa. Saamme käydä koulua, tehdä työtä, käyttää sähköä, puhelinta, autoa, tietokonetta, kirjapainotaidon tuotteita, yms. Elämää helpottavia koneita ja apuvälineitä on keksitty. Myös lääketieteen suuret saavutukset ovat edenneet suurin harppauksin. Tästä kaikesta saamme nauttia Jumalan luoman maailman keskellä, jossa hengitämme Hänen luomaansa raitista ilmaa ja juomme puhdasta vettä. Saamme syödä Jumalan luomassa mullassa kasvaneita viljatuotteita. Kaikki ympärillämme oleva on Hänen siunaustaan meitä varten. Ja vaikka ”maa on saastunut asukkaittensa alla” ihmisten syntien tähden, ovat elämän edellytykset edelleen olemassa. Jes. 24:4-6.

Jeesus tulee!
Nyt odotamme, että tapahtuu historian merkittävin suurtapahtuma, Jeesuksen tulemus! Tätä varten teemme valmistuksia. ”Aamen. Tule Herra Jeesus!” Ilm. 22:20. Kokoamme Herran kansaa yhteen Hänen nimessään. ”Kootkaa kansa!” Jooel 2:16. ”Kootkaa eteeni minun hurskaani, jotka (Jeesuksen) uhrin kautta ovat tehneet liiton minun kanssani.” Ps. 50:5. Matt. 13:36-43.

Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä..” Joh. 15.11-15.

Jeesus osti verellään itselleen seurakunnan, joka koostuu Hänen ystävistään. Jospa tänä vuonna löytäisimme suuret joukot aitoja kristittyjä, jotka tahtovat alkaa toteuttaa Herransa tahtoa!
On todella suuri ja autuaallinen ilo saada olla Jeesuksen ystävä sekä myös tunnustautua olemaan ystävä jokaisen Jeesuksen omaksi tulleen kanssa. Tämä on ensimmäinen (1.) askel pyrkimyksessämme koota yhteen Jeesuksen verellä ostettu seurakunta.

Jeesus sanoo: ”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä.” Ja mitä Hän sanoo: ”Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.” Matt. 12:30.

Olemme Jeesuksen ystäviä, jos teemme, mitä Hän käskee. Ja Hän käskee meitä kokomaan kansansa. Olemme siis Jeesuksen ystävinä ystäviä kaikkien niiden kanssa, jotka osallistuvat Herran kansan kokoamiseen.
Hänen suurin käskynsä MEILLE on, ”.. että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut”.
On ilo totella Taivaankaikkeuden Kuningasta. Hän on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra! Hän on antanut meille käskyn, että keräämme ihmisiä Hänen kuningaskuntaansa (Ilm. 1:5,6) ja autamme heitä ottamaan vastaan vapautuksen synnin siteistä (Room. 6) neuvomalla heitä ja osoittamalla heille ristin täytettyä työtä. 1 Kor. 2. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu..” Mark. 16:15,16. Apt. 2:41,42.

Pyhä Henki ja seurakunta yhdessä kutsuvat ihmisiä sisälle pelastukseen ja sitten kasvamaan uskossaan. Pelastuskutsun vastaan ottaneet kastetaan uuden Herransa Nimeen! Ja nämä kasteella käyneet Jeesuksen opetuslapset ovat Hänen seurakuntansa, jotka Hän tahtoo kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella yhä uudestaan!

Tule sinäkin Jeesuksen opetuslapseuteen! Taivas kutsuu sinua.

Lue tästä vastaus kysymykseen, MIHIN Jeesus kutsuu omiaan:
Taivassanomat 7/2020

Siunausta uuteen vuoteen,
t. Weijo Lindroos

Taivassanomat 15/2021

Metelin ääni kaupungista! Ääni temppelistä! Herran ääni!

Jesaja 66:6.

Otsikossa mainitut kolme ääntä kuuluvat ympäriltämme joka päivä. Saamme valita, mitä kuuntelemme:

1. ”Metelin ääni kaupungista” kuvaa maailman ja sen syntielämän riehakasta melua: ”Jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.

2. ”Ääni temppelistä” kuvaa uskonnollisuuden eksyttävää ääntä. ”Näin sanoo Herra Sebaot: Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat täyttäen teidät tyhjillä toiveilla: oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta.” Jeremia 23:16. ”Älkää luottako valhepuheeseen: ’Tämä on Herran temppeli, Herran temppeli, Herran temppeli!’” Jer. 7:4. ”Korkein ei kuitenkaan asu käsin tehdyissä huoneissa.” Apt. 7:48. ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” 1 Kor. 3:16.

3. ”Herran ääni” on se Hyvän Paimenen puhdas ja rakastava ääni, joka auttaa meitä tukkimaan korvamme maailman- ja sen syntielämän ja uskontojen sekavilta ääniltä. Jeesus lupaa: ”Minun lampaani KUULEVAT MINUN ÄÄNTÄNI, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.” Joh. 10:27,28.”Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme.” Room. 5:1,2.

Raamattu varoittaa meitä juomasta vieraista lähteistä:
”Ja nyt, mitä menemistä sinulla on Egyptiin ( = maailmallisuuteen) juomaan Siihorin (saastaista) vettä? Ja mitä menemistä sinulla on Assuriin ( = Baabeliin) juomaan Eufrat-virran ( = uskonnollista) vettä?” Jer. 2:18.
Mutta Jeesus sanoo: ”`Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat.` Tämän Hän sanoi Hengestä”Joh. 7:37-39. Kiitetty olkoon Jeesus, joka kastaa Pyhällä Hengellä! Tahdommehan juoda Hänen antamaansa ikuisen elämän vettä? Armon lähde on avoin. Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä.” Jes. 12:3.
Herra, Herra on antanut minulle opetuslasten kielen, niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä; Hän herättää aamu aamulta, HERÄTTÄÄ MINUN KORVANI KUULEMAAN OPETUSLAPSEN TAVOIN. Herra, Herra on avannut minun korvani; minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois.” Jesaja 50:4,5.
Korvien avaaminen tapahtuu rukouksessa viipymällä. Ja Hän antaa myös silmiemme avautua näkemään asioita oikeista näkökulmista. Apt. 26:17,18. Ilm. 3:18.
Kuuntele rukouksessa, mitä Jeesus tahtoo sinulle sanoa!
Hyvän Paimenen ääntä kuuntelemalla parantuvat sisimpään jääneet synnin haavat. Se on Jumalan rakkauden ääni Taivaan armoistuimelta, johon meillä on pääsy Jeesuksen veren kautta. Hebr. 10:19. Armo ja anteeksiantamus ansaittiin ristillä. Sieltä vuotaa elämäämme Jumalan rakkaus. Ja sitten … Armo ja totuus löytävät yhteyden pelastetussa sielussa! Jeesus on ”täynnä armoa ja totuutta”. Joh. 1:14.

Ole siunattu, Jumalalle rakas ystävä Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovintoverensä armossa.

t. Weijo Lindroos

Taivassanomat 14/2021

IHMISKUNNAN SUURIN SALALIITTO

1. Langennut enkeliruhtinas, Saatana demonijoukkoineen on kaikkien aikojen suurimman salaliiton takana. Se esiintyy uskonnollisessa valeasussa valkeuden enkelinä, lammasten vaatteissa. Raamattu sanoo näin:”Itse Saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei siis ole suuri asia, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi.” 2 Kor.11:14-15. He pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet.” Room. 16:17-18.
Ihmiset eivät yleensä tiedosta uskonnollista petosta, koska siihen on liitetty hyviä ja kiehtovia asioita. Tunnepitoiset puheet saavat joskus kuulijat itkemään, ja sellaisessa tunnetilassa ottamaan vastaan eksytykset. He eivät sitten enää ymmärrä joutuneensa paholaisen talutusnuoraan. Koko maailma on Pahan vallassa.” 1 Joh. 5:19. Mutta Jeesus ilmestyi ristintyönsä jälkeen apostoli Paavalille ja antoi lähetyskäskyn mennä vapauttamaan ihmiset Saatanan vallasta: Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17,18.
Ikävä asia on, että ihmiskunta ei itse näe ja ymmärrä olevansa erossa Jumalasta. Efes. 2:1-3. Mutta meillä on taistelu näitä meille nyt näkymättömiä henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan.” Efes. 6:12.

2. Uskonnot kuuluvat sielunvihollisen keksimään salaliittoon. Ne eivät siis aina edusta hyvää, vaan useinkin päinvastoin. Uskonnot ovat olleet sotien, kärsimysten ja kauhujen aiheuttajia. Sellaista toimintaa on aikanaan harjoittanut myös sotainen kristinuskonto noitarovioineen.
Kirkollisilla muotomenoilla ja tekojuhlallisella messutunnelmalla paholainen yrittää edelleen tyynnyttää ihmiset, jotka alkavat etsiä Jeesusta. Se on kehittänyt uskonnosta korvikkeen oikealle jumalayhteydelle. Tästä on seurauksena, että ikuinen helvetin tulijärvi on oleva täynnä uskonnollisuuden salaliitolla petettyjä ihmisiä. Uskonto onkin mitä kauhein ihmiskuntaa kohdannut petos ja salaliitto. Mm. kirkolliset johtajat eksyttävät tietoisesti ihmisiä irti Raamatun opetuksista ja näin myös eroon Jumalasta.
Miksi Jeesus ei perustanut tai opettanut perustamaan kirkkoa? – Vastaus on, että Jumalalla oli parempi suunnitelma. Hän perusti seurakunnan, joka olemme ME uskossa Häneen olevat ihmiset.

Alkuperäinen kristinusko ei ole pelkästään uskonnollisia oppeja ja muotomenoja, tapoja ja kulttuuria, vaan elämää Pyhässä Hengessä. Uskonnot eivät pysty avaamaan ihmisille taivaan portteja. Parhaatkaan ideologiat ja jäsenyydet niissä eivät johda ihmistä yhteyteen Jumalan kanssa. Vain ylösnoussut Jeesus voi antaa syntisi anteeksi! Ota siis Hänet vastaan! Näin saat armon ja ikuisen Elämän. Saat armahdettuna lahjaksi puhtaan elämänyhteyden Jumalan kanssa. Tämän saa aikaan vain Jumala, joka ”on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon”. 1 Piet. 1:3. Näin tulimme Jumalan lapsiksi uudestisyntymisen kautta. Joh. 3:3-5.
”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17.

3. Kirkollinen lapsikaste siihen liittyvine harhaoppisysteemeineen on myös vakava salaliitto, jonka kanssa sielunvihollinen on estänyt ihmisiä tulemasta uskoon ja lähtemästä raamatulliselle kasteelle. Suloisilla sanoilla ja kauniilla seremonioilla se eksyttää ihmiset luulemaan olevansa kristittyjä sen perusteella, että heidät on lapsikasteessa liitetty kirkkoon. Näin paholainen estää ihmisiä ottamasta vastaan pelastusta Jeesuksessa. Heidät on eksytetty uskomaan, että jo ovat Jumalan lapsia kirkkoon kuulumisen perusteella.
Paholainen eksyttää ihmisiä esiintyen kirkonmenoissa Jumalana. Raamatun mukaan se on mukana siellä. Ilm. 18:2-7. Mutta Jumala ei ole kirkoissa.

Raamattu opettaa, että Jeesus on ainoa mahdollisuutemme saada syntimme anteeksi:”Ei ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12. Hän tuli sovittamaan syntimme kärsimystyöllään, verellään ja kuolemallaan Golgatan ristillä. Mutta Jeesus nousi myös ylös kuolleista. Elävä Jeesus on nyt Isän Jumalan valtaistuimella. Ilm. 7:17. Hänellä on valta antaa syntisi anteeksi. Siihen ei pysty ihminen, kirkko tai mikään muukaan instituutio. Sinun tulee itse henkilökohtaisesti ottaa vastaan Jumalan armo Jeesuksen veren kautta. Siihen et tarvitse uskontoa. Jeesus on Ainoa Pelastaja. Hän johdattaa Sinut Taivaaseen. ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä! Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!” Joh. 14:6.

Ottamalla vastaan ylösnousseen Jeesuksen elämäsi Herraksi, menetät syntisi ja saat kokea, että Jumalan rakkaus alkaa hallita elämääsi. Kristallinkirkkaan veden tavoin Pyhä Henki virtaa olemukseesi. Et sitten enää hyväksy syntiä, kieroilua, väkivaltaa tai uskontoja. ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi” alkaa loistaa elämässäsi. 2 Kor. 4:3-6. Näin sinusta tulee valkeuden lapsi! 1 Tes.5:5. Matt. 5:14.

Anna siis elämäsi Jeesukselle! Jumala odottaa voidakseen olla sinulle armollinen.

W.L.

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu raamatulliselle kasteelle. Katso video aiheesta.

Taivassanomat 13/2021

KESKUSTELEVA RUKOUS

”Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut.” Matt. 6:6.

Tämä on rukoustemme paras muoto. Seuraavassa ohjeet siihen:
Ensin etsit itsellesi hiljaiseen paikan, jossa on hyvä olla ja missä ei ole ulkoisia virikkeitä. Alat siinä viettää aikaa ylösnousseen Jeesuksen kanssa, kääntäen mielesi ja ajatuksesi vain Häneen. Näin saat tiedostaa olevasi Herran edessä ja Hänen kuulevan sinua. ”Minä näen alati edessäni Herran. Hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi.”Apt. 2:25. Voit kertoa Hänelle rauhallisesti KAIKKI ajatuksesi, murheesi ja ilosi. Puhu Jeesukselle niin kuin parhaalle ystävälle. On tärkeää rukoilla ääneen! Me taas kuulemme Jumalan puheen ilman ääntä ja sanoja, useimmiten suoraan tajuntaamme, joskus hyvinkin selkeänä, joskus taas himmeänä kuiskauksena: ”Herra puhui Moosekselle kasvotusten, niin kuin mies puhuu ystävälleen.” 2 Moos. 33:11.
Aloita rukous Ottamalla vastaan sydämen puhtaus Jeesuksen sijaisuhrin kautta. Pyydä, että sisäinen ajatusmaailmasi vapautetaan kaikesta maallisesta ja täytetään taivaallisilla asioilla. Näin pääset oikeaan rukouksen mielenlaatuun. Keskustelevan rukouksen aloittaminen edellyttää katsomista uskon silmin Golgatalle, jossa Jeesus kärsi syntiemme rangaistuksen ottaen päällensä kaiken tuskan ja hädän sekä kuoleman kauhut. ”Rangaistus oli Hänen päällään, että meillä rauha olisi.” Jes.53:5. Näin Jeesus vei syntimme ruumiissaan ristin puulle. Jumalan uhri-Karitsa vuodatti verensä ja kuoli. ”Se on täytetty!” NÄIN OLI SYNTI SOVITETTU. Jeesus kuoli pois synnistä! Näin Hän ansaitsi meille siunatun vapauden. Syntikahleet katkesivat. Hän avasi meille sijaisuhrillaan oven armon tilaan. ”Minä olen Ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9.

”Odota Herraa!” Aloita rukoushetkesi Jeesuksen Kristuksen nimessä, rauhoittamalla mielesi ja koko olemuksesi.Kiinnittäkää mielenne tunnustuksemme apostoliin ja ylipappiin, Jeesukseen.” Hebr. 3:1. Näin Elämän Henki alkaa virrata Jumalan siunaus-lähteistä täyttäen sydämesi; ja elämänyhteys Jeesuksen kanssa nousee tiedostettavaan muotoon. Saat katsella kirkkauden Herraa. Silloin alkaa puhdas ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi” säteillä taivaallista valoaan sisimpääsi. 2 Kor. 4:4. Armon virta tulvii sydämeesi. Tämä tapahtuu, vaikka et aina koekaan sitä tunteiden tasolla.
Kerro rukouksessa kaikki syntisi Hänelle. Nimeä ne oikeilla nimillä. Näin Pyhä Henki tulee mukaan rukoukseen. Hän on Totuuden Henki, joka ei hyväksy syntiä ja vääryyttä. ”Jos me vaellamme valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. … Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7,9.

Rukoile kaikesta sydämestäsi. Tarkoita totta jokaisella sanallasi. Ja jos tunnet, ettet osaa oikein rukoilla, kerro se ääneen Jeesukselle. Näin huomaat rukoilevasi. Ole aina rukouksessa ehdottoman rehellinen ja vilpitön.
Tällä tavalla rukoilemalla saat rauhan, joka täyttää koko olemuksesi. Room. 5:1-11.
Jumala tahtoo antaa syntisi anteeksi! ”Hänellä on halu laupeuteen.” Miika 7:18.
Pyydä myös, että Jeesus täyttää sinut Pyhällä Hengellä! Hän tahtoo sen tehdä.
Hanki itsellesi paras Raamattu. Suomessa se on Raamattu Kansalle -käännös. Lue sitä rukoillen ja alleviivaten puhuttelevat kohdat. Näin uskonelämäsi toimii. Apt. 2:41,42.

Rukousterveisin, Weijo Lindroos,
Turku

Taivassanomat 12/2021

Paavalin pistin

”Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja Hän sanoi minulle: ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa.” 2 Kor. 12:7-10.

Monet ovat yrittäneet tulkita tätä Raamatun opetusta, väittämällä mm. että tuo pistin olisi muka ollut silmäsairaus. Gal. 4:15, Paavali kirjoittaa: ”Todistan teistä, että te, mikäli mahdollista, olisitte silloin kaivaneet vaikka silmät päästänne ja antaneet minulle.” Tällä ei kuitenkaan ole mitään yhteyttä 2 Kor. 12:7-10 kanssa. Paavalin selkeäsanainen toteamus antaa ymmärtää, että tuo pistin oli saatanan enkeli, riivaaja, joka piti Paavalia nöyränä eli varjeli häntä ylpeyden synniltä. ”.. on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi.” Riivaaja oli tuon mukaan Paavalin lihassa, ei hänen hengessään. Rukouksesta huolimatta se ei erkaantunut hänestä. Merkillistä! Käsittämätöntä. Mikä siihen oli syynä? – Syynä voisi olla se, että Paavali oli ennen uskoon tuloaan ”vainonnut Jumalan seurakuntaa”. Gal.1:13, 6:7. Apt.26:9-11. Tämän tähden Jeesus sanoi hänestä: ”Minä tahdon näyttää kuinka paljon hänen pitää kärsiä minun nimeni tähden.” Apt. 9:16. Siitä käy ilmi, että synnissä eletyn elämän jättämiä jälkiä saattaa (ehkä) joissain erikoistapauksessa jäädä uskoon tulleen elämään. Synnin jäljet sitten ovat kuin pahalle avoinna olevia portteja. Niiden sulkemiseksi tarvitaan aikaa vievää parantumista Jumalan ja Hänen seurakuntansa armahtavassa ilmapiirissä. Paavalin tapaus on harvinainen ellei peräti ainutlaatuinen poikkeus; koska Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä niin ettei muistoakaan jää jäljelle. 1 Joh. 1:5-9. ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12.

Mikä tuo ”pistin” siis oli?
Paavali toteaa itse, että ko. kärsimyspistin hänen lihassaan oli saatanan enkeli. Tuo demoni toimi siten, että mihin tahansa Paavali meni, hänen osakseen tuli vaikeuksia, ruoskaa, vankeutta, kivisadetta ym. pahoinpitelyä. 2 Kor.11:23-30. Demoni oli kaikkialla riivaamassa ihmisiä vastustamaan Paavalia. Apt. 19:23-34. Tämä on kerrassaan merkillistä. Mutta se oli siis vain Paavalia kohdannut yksilöllinen kokemus. Samaa ei ole tarkoitettu sinulle tai minulle. Meille Jeesus on tarkoittanut täyden vapauden kaikesta pahan vallasta. ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Joh. 8:34-36. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät!” Gal. 5:1.

Pahan voimien pääseminen uskossa olevien elämään johtuu joskus siitä, että uskoon tullut ei ole täyttänyt puhdistettua sydäntään. Tyhjyys jäytää elämää. Mutta niin ei pidä olla. Sydämemme huone ei saa jäädä tyhjäksi; vaan sen tulee täyttyä kristillisellä elämänsisällöllä: Pyhällä Hengellä, Jumalan Sanalla, uskovien yhteydellä ja rukouselämällä. Tämä on loppuelämän projekti. Apt. 2:41-42.
”Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, (ihmisen tullessa uskoon) kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo: ’Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.’ Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset.” Matt. 12:43-45.
Sydämesi huoneen tulee siis täyttyä Raamatun opetuksilla, Jumalan pyhillä asioilla, ja ennen muuta elämänyhteydellä Jeesuksen kanssa. ”Huolehdi näistä kaikista ja elä niissä, jotta kaikki näkisivät edistymisesi. Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Jos näin teet, pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua.” 1 Tim. 4:15,16.

On ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon, mutta sittemmin ovat hylänneet suoran tien lähtemällä uudestaan syntielämään. Eräät ovat saattaneet jäädä vaille oikeaa Raamatun opetusta, ja ovat siksi jääneet esim. kastamattomiksi tai joutuneet vieraiden oppien eksytysverkkoon. Hebr. 13: 9. Sellaiset ovat sitten joutuneet erilaisten uskonnollisten demonien vaikutukseen, esim. kirkon piiriin. Mm. Ilm. 18:1-5 puhuu kansankirkosta. ”Pesty sika rypee rapakossa.” 2 Piet. 2:20,21. Tällaisissa tapauksissa elämän tilanne saattaa pistää kuin Paavalin lihassa ollut pistin tai tuhlaajapojan sikakaukalo. Luuk. 15:10-24. Mutta siihen tilaan ei kenenkään tarvitse jäädä. Jumala odottaa voidakseen olla armollinen: ”Kadonneet minä etsin, eksyneet minä tuon takaisin, loukkaantuneet minä sidon ja heikkoja vahvistan, mutta lihavat ja vahvat minä hävitän. Minä paimennan laumaani oikeuden mukaan.” Hes-. 34:16.
”Kuka on Jumala, sellainen kuin sinä, joka annat anteeksi pahat teot perintösi jäännökselle ja jätät rankaisematta heidän rikoksensa? Ei Hän pidä vihaa iäti, sillä Hän tahtoo olla armollinen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Sinä heität meren syvyyteen kaikki kansasi jäännöksen synnit.” Miika 7:18.19.

Lue lisää aiheesta:
Seurakunnan armahduskutsu

Siunaten,

Weijo Lindroos
Turun seurakunta

Taivassanomat 11/2021

Onko uusi maailmanjärjestys tulossa?

Covid-19 kulkutauti erilaisine variantteineen on vakava kuolemansairaus ja ruttoon verrattava pandemia. Luuk. 21:11. Sen vuoksi on viisasta suojautua siltä. Tavalliseen flunssaankin pitää suhtautua niin, ettei sen anneta levitä. Eikö siis tähän miljoonia ihmisiä tappaneeseen virukseen? Vaikeaksi asian tekee myös se, että koronatartunnan saanut voi olla oireettomana jopa runsaan viikon ja sinä aikana tartuttaa tautia. Sen tähden on kaikkien huolehdittava, ettei ole tietämättään levittämässä virusta ja näin jopa aiheuttamassa lähimmäisensä kuolemaa.

Koronaa vastaan on kehitetty rokote. Kehotan jokaista ottamaan sen ensi tilassa. Miksi? Koska Raamattu sanoo näin: ”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh. 2. Rokotevastaisuus yms. lääketieteen hyvien pyrkimysten vastustaminen on siis epäraamatullista.
Muun muassa isorokko voitettiin rokotteella. Ja lääkkeillä on voitettu tuhannet muut sairaudet sekä pelastettu miljoonia ihmishenkiä, jotka ovat näin päässeet vielä kuulemaan pelastussanomaa. Nämä tosiasiat pitää jokaisen hyväksyä!

On olemassa kristittyjä saarnaajia, jotka ennen ovat olleet raitishenkisiä ja luotettavia rukouksessa viipyviä pyhiä, jotka silloin rakastivat Jumalaa ja Hänen Sanaansa, mutta ovat nyt hylänneet Pyhän Hengen johdatuksen, joka ennen oli heille tärkeintä. He ovat kääntyneet pois seuraamasta Herraa ja alkaneet saarnata salaliittoteorioita ja rokotevastaisuutta. He johtavat kuulijansa pois Pyhän Hengen vaikutuspiiristä askaroimaan lääketiedettä vastustavissa aihepiireissä. Nuo Raamatun ulkopuolelle siirtyneet ”opettajat” opetuksineen ovat siirtyneet julmien susien kanssa samaan leiriin hajottamaan Jumalan lasten taistelurivejä. Apt. 20:29-31.
Tehtävämme on nyt auttaa Jumalalle rakkaita ihmisiä irti eksytyksistä: ”Jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.” Jaak. 5:19,20.
Rukousta kaikkien puolesta.

Esivallalle alamaisuus.
Kyseinen salaliittoteorioiden asia ja rokotevastaisuus on lisännyt uskovien hajaannusta entisestään. Ei ole oikein, että saarnaajan paikalta noustaan vastustamaan esivallan hyviä ohjeita ja terveyttä edistäviä pyrkimyksiä, mm. rokotuksia. Sellaiset aiheet eivät kuulu seurakunnan kokouksiin.
Rokotekriittisyyskin on hyvä jättää virallisten asiantuntijoiden tehtäväksi.

Ehkä nuo salaliittoteorioihin eksyneet eivät huomioi, että myös terveysministeriö kuuluu esivaltaan: https://stm.fi/stm-koronavirustiedotteet
”Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion. ” Room. 13:2. ja 1-6.
”Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka Hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi mutta hyvää tekeville kiitokseksi.” 1 Piet. 2:13,14. 1 Tim. 2:1-4.
Eri asia on, jos esivalta asettaa meille Raamatun vastaisia säädöksiä, jotka rajoittavat Raamatun opetusten mukaista toimintaa; sellaisia emme tietenkään hyväksy. ”Enemmän tulee totella Jumalaa..!” Apt. 5:29. Mutta tässä asiassa on kysymyksessä ihmisten terveys. Sen tulee olla myös meidän uskovien tärkeä asia.
Ihanne tietenkin olisi, että Pyhä Henki antaisi terveeksi tekemisen lahjojen toimia niin kirkkaasti, että koronaan sairastuneet paranisivat uskon rukouksen kautta. Silloin ei tarvittaisi rokotteita ym. lääkkeitä. Nyt toistaiseksi niitä vielä tarvitaan.

Uusi maailmanjärjestys
Epäraittiit uskovat ym. ovat liittäneet koronapandemiaan teorioita, joiden mukaan salaliittoutunut maailman johtajisto järjestää tämän taudin kautta uuden maailmanjärjestyksen. Raamattu kuitenkin opettaa, että uusi maailmanjärjestys alkaa vasta silloin, kun Jeesus tulee ja tuhoaa antikristus-paavin järjestelmineen. 2 Tess. 2:8. Ja ”loppuun asti on oleva sota” Dan. 9:26.
Myös juutalaisuutta vastaan on keksitty monenlaisia salaliittoja. Eräs antisemitistinen valheiden kokoelma on ”Siionin viisaiden pöytäkirjat”, johon Hitlerkin osittain tukeutui, samoin kuin Lutherin törkeään kirjaan: ”juutalaisista ja heidän valheistaan”.
Aina on ollut niin, että yhteiskunnan systeemit välillä rapistuvat ja epäjärjestys ja mellakat kiihtyvät jopa kaaokseen asti. Maailmanjärjestykset ovat silloin osittain muuttuneet. Mutta Raamattu ei opeta, että seurakunnan tulisi valmistautua sellaiseen, vaan nyt on aika valmistua Jeesuksen tulemukseen. Näin teemme hyvinä ja pahoina aikoina.

Eräs ”uusi” maailmanjärjestys, jota myös kutsutaan ”valistuksen ajaksi”, alkoi Ranskan vallankumouksesta 1700-luvun lopulla. Kaiken pahan joukossa se sai aikaan myös paljon yhteiskunnallista hyvää. Mm. kansankirkon hallintavaltaa alettiin supistaa. Uskonnon hallintavalta pistettiin sivuun yhteiskunnasta. Silloin syntyi myös ihmisoikeuksien julistus. Alkoi teollinen aikakausi ja suurten keksintöjen aika, jne.

Mitä vielä tapahtuukaan, hyvää ja huonoa, ennen Jeesuksen tuloa. Vain Jumala tietää. Ja Hän ilmoittaa siitä jotain rukoileville palvelijoilleen.

Ja HUOM! Mellakat ovat tulossa Suomeenkin. Rukoilkaa, etteivät uskossa Jeesukseen olevat osallistu sellaisiin, mm. rokotevastaisiin mielenosoituksiin yms. Olemme rauhan ihmisiä.

Siunausta Herran kansa.

Tässä rohkaisuksi toinen uusi Taivassanomat, joka liittyy aiheeseen:

Taivassanomat 10/2021: Lääketiede (farmakeia) ei ole noituutta

Taivassanomat 10/2021

Lääketiede (farmakeia) ei ole noituutta


Katsaus Ilm. 17. ja 18. luvuissa esiintyvään ”Baabelin porttoon”, joka ratsastaa petovaltiolla. Ilm. 13. Portto tarkoittaa uskonnollista järjestelmää eli sekauskontoa (Baabel = sekoitus), joka on eronnut aidosta kristinuskosta ja YHTYNYT syntimaailmaan liittoutumalla sen kanssa, ns. kansankirkko.
Raamattu nimittää valtioita pedoiksi. Mm. Dan. 7:23.

”Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, johon sisältyy salaisuus: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti.” Ilm. 17:5. Tuo portto on siis itse ensin juonut uskonnollisen haureuden myrkkymaljasta yhtyen vieraisiin petovaltioihin, joiden uskontoihin se on osallistunut. Näin se on juopunut maailmallisesta hekumasta, joka johti yhdyntään Jumalasta erossa olevan maailman kanssa. Tällä tavalla myös Jumalasta luopuneesta uskonnosta tuli portto. Selvemmin sanottuna, he olivat luopioita, joista näin tuli eksyttäjiä eli muitakin eksytykseen johtavia nimikristittyjä. ”Meistä he ovat lähteneet..” 1 Joh. 2:19. Oikeiden kristittyjen olisi pitänyt olla elämänyhteydessä ainoastaan Jeesuksen kanssa. 1 Kor-. 6:15-20.
Porton tunnistuksessa auttaa myös tämä: ”Minä näin naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä..” Ilm. 17:6. Historialliset tosiasiat kertovat, miten maailman kanssa liittoutunut uskonnollisuus surmasi joukoittain aidossa kristinuskossa olevia. Näin se juopui ”pyhien verestä”. ”Sinusta löydettiin profeettojen ja pyhien veri ja kaikkien maan päällä surmattujen veri.” Ilm. 18:24.

LUOPUMUS.
Raamatussa mainittu luopumus merkitsee luopumista apostolisesta uskosta ja opista. Mm. 2 Tess. 2:3. Raamatullisen uskon sekoittaminen ihmiskeksintöisiin uskontoihin on kuin joisi myrkyllä sekoitettua päihdyttävää ”viiniä”. Sitä tilannetta kuvaa mm. Ilmestyskirjan luvut 17,18. Eksynyt kristinuskonto teki virallisen liiton maailman kanssa 300 luvulla jKr. Näin se avasi nuo pimeyden viinikellareissa olevat myrkkymaljat. Samalla aukeni ovi julmien susien pääsylle uskovien keskuuteen. Apt. 20:29,30.
Siirtyminen Pyhän Hengen johdatuksesta kirkollisuuteen, aloitti luopumuksen, joka edelleen jatkuu. Se on Ilm. 18:23. mainittua noituutta, myrkyllistä oppia, joka tuhoaa aidon kristillisyyden. Farmakeia, kreik. merkitsee myrkyn sekoittamista. ”Sinun noituudellasi (kreik. farmakeia) eksytettiin kaikki kansat.” Ilm. 18:23.

Pyhän Hengen toiminta lakkasi luopuneiden kohdalta. He muodostivat antikristillisen järjestelmän, kirkon. ”Meistä he ovat lähteneet.” 1 Joh. 2:19. Luopiokristillisyydessä kehitettiin sakramentit ym. monenlaiset muotomenot paperirukouksineen ja kirkkokäsikirjoineen ja katekismuksineen sekä monine uskontunnustuksineen ja kirkkovuoden teksteineen. Nämä, kuten koko kansankirkon ihmiskeksintöinen toiminta lapsikasteineen, rippikouluineen, ym. harhoineen, ovat mainittua ”haureuden vihan viiniä”, joka on yhtä kuin Ilm. 18:23. mainittu FARMAKEIA, väärän opin tuomaa eksytystä. Katolinen kirkko, ekumeeninen liike ja Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) kaikkine jäsenkirkkoineen edustavat luopiokristillisyyttä.
Koronarokote ei siis ole Ilmestyskirjan 18:23. mainittua ”farmakeia-huumetta”, jonka Baabelin porttouskonto olisi muka kehittänyt, niin että koronarokotuksessa olisi toteutunut sana: ”Sinun noituudellasi eksytettiin kaikki kansat”. Ilmestyskirja ei siis tässä yhteydessä kerro lääkkeistä, vaan asiayhteyden mukaisesti tulkittuna porttokirkon eksyttävästä ja viinistä juopumiseen verrattavasta vaikutuksesta, jota siinä verrataan myös huumaavien lääkkeiden vaikutukseen. Viini saa usein aikaan myös haureutta. ”Haureus ja viini, rypäleen mehu, vievät järjen.” Hoos. 4:11. Baabel-portosta sanotaan, että ”sen kanssa maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.” Ilm. 17:2.
Oopiumi oli farmakeian valmistamaa ja jo silloin käytössä ollutta huumetta. Huumausaine tunnettiin siis jo silloin. Tämä kaikki käy kyllä selväksi kun lukee ilm. luvut 17 ja18. kokonaisuudessaan ja asiayhteydessään.

Muun muassa lapsikasteen loitsuaminen pelastavaksi teoksi on mainittua noitajuomaa ja pimeään taikatemppuun verrattava petos. ”Hänen haureutensa vihan viiniä (= kansankirkon vaikutusta) ovat kaikki kansat juoneet.” Ilm. 18:3. ”.. Sinun noituudellasi (farmakeia) eksytettiin kaikki kansat”. Roomasta alkanut katolinen kirkko on tuon noitauskonnon aloittaja, ”suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti.” Ilm. 17:5. Muutkin kansankirkot ovat menneet samaan haureuden ansaan. Kokonaiset kansat on ”kastettu kirkkoon”. Näin tuo järjestelmä on maailmaan yhtyneenä ym. toiminnallaan saanut massoittain ihmisiä noituutensa piiriin.
Nimikristilliset kansankirkot tarjoavat ihmisille syntielämää suvaitsevaa (maailman kanssa yhtymisen) sanomaa. Nimikristillisyys on ulottanut lonkeronsa nyt myös ns. vapaisiin suuntiin saaden ne liittoon maailman kanssa. Sen tähden tulee lähteä ulos kaikista ihmisperusteisista uskonnoista. ”Lähtekää sieltä ulos, minun kansani.” Ilm. 18:4. Jeesus on oleva kanssamme ”leirin ulkopuolella” (Hebr. 13:13) kun pysymme apostolisen ajan uskossa. Näin saamme juoda ”Elävän veden lähteestä” ja syödä terveellistä ”Elämän puun hedelmää”. Matt. 4:4.

Tervetuloa Pyhän Hengen alueelle ja sisälle Raamatun opetuksiin. Meille on luvassa raikasta elämän vettä: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat.” Tämän Hän sanoi Hengestä..” Joh. 7:37-39. Nämä siunauksen virrat aukenivat kaikkien ulottuville ristin kärsimystyön- ja Jeesuksen ylösnousemuksen kautta. Kiitos Jumalalle! Jeesus Kristus sovitti syntimme sijaisuhrillaan Golgatalla. Hänen verensä puhdistaa katuvan ja parannukseen nöyrtyvän ihmisen. Synnin valta murtuu ja uskontojen kahleet katkeavat. Olemme seurakuntana Hänen kuningaskuntansa. Ilm. 1:5,6.

Raamattu opettaa näin:
”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija, kaikkien saastaisten lintujen ja kaikkien saastaisten ja vihattavien petojen pesäpaikka. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen ylellisyytensä runsaudesta.” Sitten kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää sieltä (harhaisesta yhteiskristillisyydestä) ulos, te minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan, sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm. 18:2-5.
Mainitussa sekauskonnossa, yhteiskristillisyydessä, on siis mukana oikeita Jumalan lapsia, joita NYT kehotetaan lähtemään sieltä ulos.
”Mutta pelkurien ja epäuskoisten, saastaisten ja murhaajien, haureellisten ja noitien (farmakeusin), epäjumalanpalvelijoiden ja kaikkien valehtelijoiden osa on tulisessa, rikkiä palavassa järvessä. Tämä on toinen kuolema.” Ilm. 21:8.

Baabelin sekauskonnosta tulee viimein loppu. ”Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää sulhasen eikä morsiamen ääntä. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun (kirkon) noituudellasi (kreik. farmakeia) eksytettiin kaikki kansat.” Ilm. 18:23. Tuo eksytys loppuu Jeesuksen tulemuksessa. 2 Tess. 2:8.
Tässä mielessä Karl Marx oli pitkälti oikeassa sanoessaan kuuluisan lauseensa: ”Uskonto on oopiumia kansalle!” Hän tunsi asian, että kirjaimellistakin oopiumia on käytetty tuhansia vuosia, joskus myös uskontojen epäjumalanpalveluksissa. Raamatusta poikkeava nimikristillisyys on siis sekoittavaa huumetta kansalle.

Siunausterveisin
Weijo Lindroos Turun seurakunnasta

Sama asia jatkuu tässä:
Taivassanomat 11/2021: Onko uusi maailmanjärjestys tulossa?

Taivassanomat 9/2021

Kielilläpuhuminen kokouksissa 1 Kor. 14. luvun mukaan.


Tämän luvun perustaksi pitää asettaa jae 39: ”Älkää estäkö kielilläpuhumista!” Ja toiseksi johdannoksi 1 Tess. 5:19: ”Henkeä älkää sammuttako!”
Siltä pohjalta ymmärrämme paremmin luvun sisällön muiltakin osin. Mutta 1 Kor. 12-14 lukujen opetusta ei kukaan voi ymmärtää kokonaan, ellei itse ole saanut Pyhän Hengen kastetta.


Ylösnoussut Jeesus ja ristin kärsimystyö on elämämme perusta. Häneltä olemme saaneet sydämiimme puhtauden ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. Hän lähetti Pyhän Hengen kaikille omilleen. Tämä tapahtui ensin saadessamme uudestisyntymisessämme Pyhän Hengen pelastuksemme sinetiksi. Ef. 1:13. Room. 8:9. Silloin Pyhä Henki alkoi vaikuttaa sydämissämme. Toinen asia on, kun saimme Pyhän Hengen kasteen, jossa Hän tuli päällemme. Siitä on yleisesti merkkinä kielilläpuhuminen. ”Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:6. ym. Jeesus lupasi lähetyskäskyssään, että pelastussanoman vastaan ottaneet ja kasteella käyneet ”puhuvat uusilla kielillä”. Mark. 16:17. Näin tapahtui ja tapahtuu edelleen. Apt. 2. – Mutta on ymmärrettävä, ettei pelastuminen edellytä kielilläpuhumista. Pyhän Hengen kaste on ns. ”työvoitelu”. Apt. 1:8. Eikä henkikastetta anova ja odottava ole mitenkään alemmassa asemassa muihin nähden.

Ja HUOM! Jeesuksen verellä puhdistettu ihminen, joka anoo Jumalalta Pyhän Hengen kastetta, ei voi saada väärää kielilläpuhumista. ”Kuka teistä on sellainen isä, joka pojan pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen.” Lue Luuk. 11:9-13.

Ensimmäiseen Pyhän Hengen kasteeseen liittyi kielilläpuhuminen, jossa noin 120 Jeesuksen opetuslasta puhuivat kielillä kaikki yhtaikaa. Apt. 2. / 1:15. Vaikutus oli siunaava. Sen seurauksena noin 3000 tuli uskoon ja kasteelle sinä päivänä. ”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa..” Apt. 2:41,42. Sama linja jatkuu Jeesuksen tulemukseen asti. Pysymme heidän kanssaan samalla linjalla, ”apostolien opetuksessa”. Siksi opetamme ja kehotamme kaikkia puhumaan kielillä sekä kokouksissa että yksityiselämässä. Paavali oli siitä hyvä esimerkki. 1 Kor. 14:18. Jumalan työn menestyminen edellyttää, että Pyhä Henki saa toimia tahtomallaan tavalla. Mutta mitä Hän siis tahtoo? Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä.” 1 Kor. 14:5.
Jokainen pelastuksen vastaan ottanut ja raamatullisella kasteella käynyt saa ottaa vastaan Pyhän Hengen kasteen, jonka merkkinä on kielilläpuhuminen. ”He täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2:4. 10:44-48. Huomaatko: ”HE” alkoivat puhua kielillä, ja Pyhä Henki antoi puhuttavaa. On siis avattava suu ja otettava vastaan, mitä Pyhä Henki antaa ja puhua kielillä.

Kokouksissamme on esillä kaksi 1 Kor. 14. luvun opettamaa puhumisen kohdetta:
1. rukoushetkissä Jumalalle puhuminen
2. ihmisille rakennukseksi puhuminen.
Rukoushetkissä emme puhu ihmisille, vaan Jumalalle. ”Kielilläpuhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle! Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.” Jae 2. Kukaan ei siis voi ymmärtää raamatullista kielilläpuhumista, että voisi esim. tulkata sitä. Silloin ”henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön”. Jae 14. Kielten selitys on eri asia.
Puhuessamme kokouksessa oleville ihmisille, ei tietenkään ole hyödyllistä mennä puhujanpaikalle ja alkaa sieltä puhua kielillä, vaan puhua kaikille ymmärrettävää sanomaa. Tähän ihmisille kohdistettuun puhumiseen on osoitettu opetus, ettei silloin tule puhua kielillä ellei ole selittäjää. Jae 28.

1 Kor. 14. luvussa näyttäisi olevan ajatus, että Korintin seurakunnassa kaikki puhuivat kielillä yhteen ääneen kokouksen siinä osuudessa, joka on tarkoitettu tapahtumaan ymmärryksellä toisten rakentumiseksi. Siihen tilanteeseen tarvittiin opetusta. Sen äänen keskeltä ei mahdollista selitystäkään olisi voinut kuulla. Ja siksi Paavali antoi järjestykseen johtavaa opetusta, ettei tule puhua kielillä kokouksen siinä osassa, jossa puhumme toisillemme, ellei ole selittäjää; ja että silloin tulee puhua yksi kerrallaan. Järjestys tarkoitti, että kokousten muita rakentava osuus toimii pääosin ymmärryksen pohjalla. Mutta siihenkin osuuteen sopivat armolahjat, profetoiminen, kielilläpuhuminen ja selitys, näyt ja ilmestykset. Kuitenkin silloin kielilläpuhumiseen pitää tulla myös selitys. Muussa tapauksessa puhukoon itselleen ja Jumalalle” taustalla muita häiritsemättä. Huomaa kehotus puhua kielillä. Sitä ei tule estää, vaan kielilläpuhumista kuuluu silloin vain taustalla ja rukoushetkissä tai silloin kun siihen tulee myös selitys. Kuitenkin kielilläpuhuminen kuten muutkin armolahjat kuuluvat hengelliseen kokoukseen. Ilman niitä ei ole hengellistä toimintaa. ”Älkää estäkö kielilläpuhumista.” 1 Kor. 14:39.

Armolahjojen toiminnan asettaminen rakentavaan järjestykseen edellyttää siis jossain määrin myös rajoittamista. Esim. ”jos joku kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen.” Jae 30. Kaikki armolahjat ovat herkkää aluetta, mutta varsinkin ilmestys saattaa kadota ellei sitä saa tuoda esille välittömästi. Samoin on joskus laita profetian saamisessa.

On siunaavaa mm. puhua opetuksen sanaa taustalta kuuluvan kielilläpuhumisen ”säestyksellä”. Sellainen on valtava esirukoustyön muoto. Olen saanut sitä kokea. Tällaista toimintaa kaipaavat kaikki Hengellä täytetyt kristityt. Järkeisopillinen ja kirkkomainen ihmistekoinen kuolemanhiljaisuus ei kuulu hengellisiin kokouksiin. Hautausmaalla on hiljaista. Seurakunnasta KUULUU elämän ääni. Kol. 2:6-9. ”Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa..” Ps. 118:15.
Jos kokouksessa ei kuulu kielilläpuhumista, ei selittämisen armolahjakaan voi toimia. Ajattele tätä.

Mutta jos kokouksessa on uskosta tai opetuksesta osattomia, on huomioitava heidän ymmärtämättömyytensä. ”Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? ” jae 23. Tässä on siis jo tuo edellä mainittu ajatus, että korinttilaisilla saattoi olla tapana puhua kokouksissa kielillä yhteen ääneen. Ja siihen annettiin ojentava opetus, että niin ei tule tehdä, jos uskosta ja opetuksesta osattomia on paikalla.
Hengellä täyttyneelle kielilläpuhuminen taas on kuin kauneinta ylistysmusiikkia, joka virittää toimintaan muutkin armolahjat. Vertaa 2 Kun. 3:15 olevaan profeetta Elisan tilanteeseen: ”Tuokaa minulle nyt soittaja. Ja kun soittaja soitti, Herran käsi tuli Elisan päälle ja hän sanoi: `Näin sanoo Herra`…” Samoin on itselleni tapahtunut muutamia kertoja kuullessani jonkun puhuvan kielillä. Selityksen lahja on virittynyt toimimaan. Taivaan siunauslähteet ovat avautuneet ja Pyhä Henki on antanut kokoukseen sanomaa valtaistuimelta. Ja kiitos Jumalalle, Pyhän Hengen saadessa toimia vapaasti ”te voitte kaikki profetoida vuorollanne..” 1 Kor. 14:31.
”Kumarra ja palvo Jumalaa, sillä profetian henki todistaa Jeesuksesta.” Ilm. 19:10.

Tähän kaikkeen pyrimme!
Ja Raamattu antaa meille kehotuksen:
Täyttykää Hengellä! Ef. 5:18.

Siunaten
Weijo Lindroos

Taivassanomat 8/2021

Jumalan seurakunta ei ole yhteiskunnallinen yhteisö

Raamattu opettaa näin: ”Meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa.” Filip. 3:20,21.
Raamatullinen Jumalan seurakunta on taivaaseen matkalla oleva ihmisjoukko, taivaasta johdettu yhteisö. Emme ole osa yhteiskuntaa, kuten esim. kansankirkot yms. laitoskristillisyyden muodot. Tämän tähden emme seurakuntana osallistu politiikkaan, emmekä ota vastaan yhteiskunnan avustuksia. 3 Joh. 7. Yms. Mutta yksilöihmisinä joudumme vielä elämään synnin ja turmeluksen maailmassa, vaikka emme olekaan maailmasta, vaan olemme uskoon tulossa syntyneet taivaasta. Olemme yksilöinä osa yhteiskuntaa ja pidämme vastuumme lisäksi kiinni oikeuksistamme ja velvollisuuksistamme. 2 Tessal. 3:7-12. Uskova voi siksi toimia vaikka poliitikkona, kunhan ei tuo maailman asioita seurakuntaan. Katso tästä tarkemmin lopussa olevasta linkistä.
Jeesus rukoili meidän puolestamme: En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.” Joh. 17:15-17. ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.” Efes. 1:3.

Uskoon tulossa Jumala loi meidät ”uusiksi luomuksiksi”. 2 Kor. 5:17. Näin katkesi side pimeyden maailmaan. Se tapahtui kuullessamme evankeliumia (Mark. 16:15,16) ja ottaessamme sen vastaan. Room. 10:13-17. 2 Kor. 6:1,2. Jumalan Sana vaikutti meissä uudestisyntymisen. Joh. 3:3-5. Pyhä Henki tuli sydämiimme asumaan. Room. 8:9. Näin riisuimme pois vanhan ihmisen tekoinensa. Kol. 3:9,10. Efes. 4:22-24. Siitä alkoi ikuinen elämä. Ja näin meistä tuli Jumalan lapsia. ”Tehän olette uudestisyntyneet, ette katoavasta siemenestä vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.” 1 Piet. 1:23. ”Lain teoistako te saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? .. Antaako Hän siis teille Hengen ja tekeekö Hän voimatekoja teidän keskuudessanne lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta?” Gal. 3:2,5. ”Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa.” Efes. 2:10. ”Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.” 1 Piet. 1:3.
Kantaisämme ei siis enää ole Aadam, vaan Jeesus Kristus, joka osti meidät verellään ja teki meistä itselleen kuningaskunnan. Ilm. 1:5,6. Olemme syntyneet Hänestä. Hän on ainoa Kuninkaamme ja Herramme. Odotamme, että Jeesus tulee hakemaan meidät taivaalliseen kotiin: ”Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta. Ellei niin olisi, sanoisinko teille, että menen valmistamaan teille sijaa?Vaikka minä menenkin valmistamaan teille sijaa, tulen takaisin ja otan teidät luokseni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.” Joh. 14:1-3.

Seurakunnan opetukset eivät myötäile maailman lakeja.Vaikka kunnioitamme esivaltaa ja olemme sille alamaisia, ovat Raamatun opetukset sen rajana. Room. 13:1-7. 1 Piet. 2:13-17. / ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” Apt. 5:29. Dan. 3:17.18. On monia asioita, joissa Jumalan seurakunnan opetukset ovat jopa päinvastaisia maailman lakeihin nähden. Mm. Room. 1:26-32 ja 1 Kor. 6:9,10. ym.

Vanhan liiton aikana juutalaisten vihollinen, Haaman, yritti tuhota koko silloisen seurakunnan: ”Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: ”On yksi kansa, joka on hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, eivätkä he noudata kuninkaan lakeja.” Ester 3:8.Tämä sama suuntaviitta on edelleen pätevä: Meillä on YKSI Herra ja Kuningas, Jeesus Kristus. Meillä on YKSI Kirja, Raamattu, Jumalan Sana, joka on ainoa oppikirjamme seurakuntaelämässä. Emme liittoudu seurakuntana kirkkojen yms. uskonnollisten liikkeiden tai niiden oppien kanssa, vaan olemme irti kaikista uskonnoista. Emme ota toimintaamme ja opetuksiimme vastaan ohjeita yhteiskunnalta. Raamatun opetus tästä on yksiselitteisen selvä. 1 Joh. 2:15-17. Room. 12:2. 2 Aikak. 36:14-16.
Seurakunnan tulee siis olla selkeästi irti synnissä elävien sekä uskosta osattomien seurakuntayhteydestä. 2 Kor. 6:14-18.
”Kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi haureutta harjoittavien kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman haureellisia tai ahneita, riistäjiä tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä pois maailmasta. Ei, vaan kirjoitin teille, että jos joku veljeksi kutsuttu on haureellinen tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, te ette seurustelisi tai edes aterioisi sellaisen kanssa. Onko minun asiani tuomita ulkopuolella olevia? Ettekö tekin tuomitse sisäpuolella olevia? Ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” 1 Kor. 5:9-13. / Mutta loppuun asti tahdomme auttaa rakkaita uskovia, jotka ovat eksyneet, palaamaan takaisin. Jaak. 5:19,20. Hes. 34:16. / Apt. 2:41,42.

Rukoilemme esivallan puolesta, että he suosivat Jumalaa kunnioittavia lakeja: ”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, (miksi?) että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:1-4.
Kansakunta, joka suosii kristittyjä, voi hyvin. ”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.” Sananl. 14:34.

Alkuajan kristityt toteuttivat Herransa näkyä toimien lähetyskäskyn mukaisesti: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15,16.
”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetänavaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17,18.

Uskossa olevat kehottivat syntitilassa eläviä Aadamin jälkeläisiä näin: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta.” Apt. 2:40. Ne, jotka kääntyivät (Apt. 2:38) ja ottivat vastaan pelastussanoman, kastettiin upotuskasteella vedessä Jeesuksen nimeen. Apt. 2:41. Ja näin ihmisistä tuli seurakuntalaisia eli Jumalan valtakunnan kansalaisia. Siinä olemme. Ja meitä Jeesus kutsuu toimimaan yhdessä. Apt. 2:42.

Valitse tänään tahdotko olla kokosydäminen kristitty Jumalan seurakunnan yhteydessä.

Keskustelua politiikasta Ristinvalo-foorumilla.

Weijo Lindroos
Turku

Taivassanomat 7/2021

Kärsimykset?

”Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.” Joh. 16:33.

Syntiinlankeemuksesta alkoi maan turmeltuminen. Luonto, ilma vesi ja ravinto saastuivat. Synnin seurauksena alkoivat erilaiset sairaudet, kärsimykset, surut ja murheet. ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait ja hylänneet käskyt, tehneet tyhjäksi iankaikkisen liiton. Sen vuoksi kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystään kärsivät.” Jes. 24:5,6. Ensimmäisistä ihmisistä lähtien ovat riidat ja murhat olleet ihmisten surkea osa. ”Kain hyökkäsi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet.” 1 Moos. 4:8. Sittemmin alkoivat tuskaa ja ahdistusta tuottavat jatkuvat riidat ja sodat, jotka ovat suurten kärsimysten aiheuttajia sekä kansoille että yksittäisille ihmisille. ”Loppuun asti on oleva sota.” Dan. 9:26.
Tämä kaikki on siis seurausta ihmiskunnan yhteisvastuullisesta syyllisyydestä joka alkoi syntiinlankeemuksesta.
Uskossa olevina olemme saaneet anteeksi syyllisyytemme, koska Jeesus vei syyllisyytemme ristille ja kuoli pois siitä. Hänet vastaan ottaneina olemme vapaat synnistä ja syyllisyydestä. ”Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä..” Room. 3:23-25.
Mutta pahan vallassa olevassa maailmassa (1 Joh. 5:19) emme pääse pakoon sairautta, surua ja kurjuutta. Joudumme jopa riemun ja pelastuksen ilon keskellä joskus murehtimaan. ”Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman.” 2 Kor. 7:10.

”Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Apt. 14:22.
Joskus sisäinen ahdistus saattaa olla Jumalan parantava keino poistaa sisimmästämme virhekasvaimia. Ahdistus on kuin kirurgin veitsi, jonka kanssa Jumala leikkaa pois meitä vahingoittavia osia. Oikea sananopetus tuottaa synnintunnon kautta parantavaa ahdistusta. ”Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet.” Hebr. 4:12. Ja ”ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä.” Room. 5:3. Jos siis osaisimme suhtautua ahdistukseen oikein, rukoilisimme sen keskellä: Oi Jumala, älä ota minulta pois tätä ahdistusta ennen kuin olen oppinut siitä kaiken. Ehkä tällainen suhtautumistapa on vaikeaa, mutta tällä asenteella saamme tilanteen pian voittoon. Jumala ei tahdo, että olemme aina ahdistuneita. Ilon pitäisi olla uskomme perusvire. ”Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa !” Filip. 4:4. Herra tahtoo parantaa omiensa sairaudet ym. vaivat. Psalmit 91 ja 103.

Uskovina osaksemme tulevat kärsimykset myös sen tähden, että olemme vieraassa maailmassa. ”Meidän yhteiskuntamme on taivaissa.” Filip. 3:20,21. Kotimaamme on uusi taivas ja uusi maa. Ilm. 21:1. Joudumme tuntemaan muukalaisuutemme (Hebr. 11:8-10) joskus sisäisenä ahdistuksena ja jopa maailman taholta tulleina vainotoimenpiteinä. Matt. 10:23-25. Mutta ”niin kuin Kristuksen kärsimykset tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus.” 2 Kor. 1:5.

Jeesus rukoili, ettei Isä otttaisi meitä pois maailmasta, ”vaan että varjelisit heidät pahasta”. Joh. 17:15. Tehtävämme täällä on edistää Jumalan hyvää suunnitelmaa,”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1 Tim. 2:4. Tämän toteutumiseksi julistamme pelastussanomaa Jeesuksesta ja Hänen sijaisuhristaan ja pyhän verensä ansiosta. Tässä työssä olevina saamme kokea suurta iloa, vaikkakin joskus suurten ahdistusten ja kärsimysten keskellä. Esimerkkinä Paavali ym. alkuajan kristityt, jotka pahoinpideltyinä ja vaatteet revittyinä veisasivat kiitosta vankilaan kahlehdittuina. Apt. 16:22-25. Mikään ei ole voinut sammuttaa pyhää siunauksen tulta. Joka palaa sydämissämme.

Tässä muutamia Raamatun kohtia sairauksista: Ilm. 2:20-23. Ps. 106:15. 2 Kun. 13:14. Matt. 9:12. Apt. 9:37. 1 Kor. 11: 29-32. 1 Tim. 5:23. 2 Tim. 4:20. Jaak. 5:11.

Siunauten,
Weijo Lindroos