Kategoria: Kirjoituksia

Googin sota

Maailman turvallisuustilanteen heikentyminen on johtamassa siihen, että Raamatun ilmoitus Googin sotilasliittoutumasta voi alkaa toteutua. Se edellyttää, että Naton ja Turkin välille syntyy SUURI konflikti, joka johtaa Turkin eroon Natosta. Raamattuhan sanoo, että Turkki on oleva Naton vastaisessa liittoutumassa, Googissa yhdessä mm. Venäjän ja Iranin kanssa. Se johtaa lopulta viimeiseen maailmansotaan.
– Jatkossa Raamatun kohdat aiheesta. –
Tämä ei ole varsinaisesti politiikkaa, vaan Raamatun opetusta.

Merkkejä Naton ja Turkin välirikosta on jo nyt näkyvissä. Turkki on vahvasti venäjämyönteinen. Mutta siltikään mainittu Googin sotilasliittoutuma ei ole vielä valmis aloittamaan maailmansotaa. Turkki voi olla vielä pitkäänkin Natossa, jossa luultavasti mm. Suomi on oleva. Mutta Suomi ei ole mukana Turkin kanssa enää samassa Googin kansojen joukossa.
Nyt on meneillään vasta vihanajan alkusoitto. Ilm. 16. Lopullisesti kaikki tapahtuu ”vuosien lopulla”, ”päivien lopulla”. Hes. 38:8,16.

Raamattu nimittää tulevaa sotilasliittoutumaa nimellä Goog.
Raamatussa mainittu Roos on Venäjä, joka on siis yksi liittoutuman jäsenvaltio yhdessä mm. Turkin (Toogarman) kanssa. Liittouma saa lopulta aikaan hyökkäyksen Israelia vastaan. Hes. 38. Ja tämä tapahtuu siis ”päivien lopulla”, ”vuosien lopulla”. Hes. 38:8,16. Lisäksi ko. liittoumaan kuuluvat mm. Iran (Persia), Etiopia, Libya (Puut). Venäjä ja Iran ovatkin jo periaatteellisessa liitossa. Ne ovat pitäneet yhteisiä sotaharjoituksia mm. Suomenlahdella. Niihin on Kiinakin osallistunut.
Turkki (Toogarman) kuuluu merkittävänä osana ”Googin meluavaan joukkoon”. Hes. 39:15. ”Persia (Iran), Kuus ja Puut ovat heidän kanssaan, kaikilla kilvet ja kypärät, Goomer ja kaikki sen joukot, Toogarman (Turkki) heimo pohjan periltä ja kaikki sen joukot – mukanasi on monia kansoja.” Hes. 38:5.6.
Hesekielin aikaan Israelista käsin katsottuna Goomer ja Toogarman olivat ”pohjan perillä” olevia kansoja. Samoin oli Roos eli Venäjä: ”Ihmislapsi, suuntaa kasvosi kohti Maagogin maata. Ennusta Googia, Roosin (Venäjä), Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta vastaan ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn sinua vastaan, Goog, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas.” Hes. 38:2,3.

Googin sotilasliitto on siis kaikkea hyvää vastustava liittouma, joka lopulta hyökkää Israelia vastaan. Mutta siellä se saa loppunsa: Israelin vuorille sinä kaadut, samoin kaikki joukkosi ja mukanasi olevat kansat.” Hes. 39:4. Jumala itse sotii Googin joukkoja vastaan. ”Minä kutsun kaikille vuorilleni miekan Googia vastaan, sanoo Herra, Herra. Toisen miekka on oleva toista vastaan.” Hes. 38:21.
Ko. tulevat sodat sodat ovat myös se lopunajan merkki, jonka Jeesus itse antoi: ”Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä.” Matt. 24:6,7. Lisäksi Raamattu ilmoittaa paljon muitakin lopunajan merkkejä, mm. mitä ihmiset ovat ”viimeisinä päivinä”. 2 Tim. 3:1-5. ”Viimeisinä aikoina.” 1 Tim. 4:1,2.

Israel on Raamatussa mainituista lopunajan merkeistä selvin.
Miekan jäljiltä tointunut Israelin kansa on koottu isiensä maalle. Kansojen joukossa diasporassa elänyt Jaakobin heimo eli ”kuivat luut” ovat vironneet eloon. ”Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, ja me olemme hukassa.’ Sen tähden profetoi ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. Minä panen teihin Henkeni, ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen puhunut ja minä toteutan sanani, sanoo Herra.” Hes. 37:11-14.

Lopunajan sodat johtavat siihen, että koko Jaakobin heimo tulee uskoon. He ottavat vastaan oman Messiaansa Jeesuksen: ”Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastaan. Vavisten he lähestyvät Herraa ja Hänen hyvyyttään päivien lopulla. Hoos. 3:5. ”Koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: ”Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Room. 11:26,27. He tulevat sisälle ”kaikkeinpyhimpään” Jeesuksen Kristuksen pyhän sovintoveren kautta. Hebr. 10:19-25. ”He katsovat minuun , jonka ovat lävistäneet!” Sak. 12:10. ”Sinä päivänä Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla on oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.” Sak. 13:1. Armon ja pelastuksen lähde on Golgatan ristillä ansaittu pelastus. ”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu. Te olitte ”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.” 1 Piet. 2:24,25. Jeesus on hyvä Paimenemme. Hän kuoli sijaisuhrina kaikkien ihmisten puolesta, niin juutalaisten kuin meidän pakanoidenkin. Hän sanoi: ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9.

Paljon jää edelleen arvoituksia. Mutta aika näyttää, miten kaikki tapahtuu. Tässä maailmantilanteessa tuntuu ihmeelliseltä, että Venäjä on oleva mukana muslimimaiden liitossa, jotka hyökkäävät Israeliin.
Seuraamme tilannetta.
Lue Hesekielin luvut 36-39.

Weijo Lindroos, Turku

Miten voi pysyä- ja kasvaa uskossa?

Otimme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme. Tulimme uskoon ja meidät kastettiin upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Pelastuimme Hänen armonsa kautta. Efes. 2:8. Saimme lahjaksi vanhurskauden syyttömyyden, koska Jeesus kantoi syntimme ristille: ”Saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä.” Room. 3:24,25.
Näin sinäkin voit tulla Jumalan lapseksi.

Olemme oksia Jeesuksessa.
Näin Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään.” Joh. 15:4,5.
Jumala on antanut elämäämme siunauksen tienviitat. Ensinnäkin Hän tahtoo auttaa meidät olemaan hengellisesti palavia:Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa!” Gal. 5:16. Tämän tähden tarvitaan täyttyminen Pyhällä Hengellä: ”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18. ”.. taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat.” Luuk. 11:13. Apt. 2:38. 19:1-6. Rukoile tätä!

Pyhä Henki tahtoo muuttaa sisimpämme rakennetta niin, että uusi sisäinen ihmisemme toimii ja elää Raamatun opetusten mukaisesti. Hän katkaisee jopa taipumuksen syntiin. – Mutta synti kyllä riippuu loppuun asti kiinni vanhassa ihmisessämme, jonka kautta ”uusi luomus” toimii. 2 Kor. 5:17. Synnin kahleet ovat kuitenkin katkaistut Jeesuksen veren kautta. Olemme synnistä vapautetut. Room. 6:1-23. Kiitos Jumalalle! ”Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan.” Room. 8:7.

Saamme ottaa vastaan Raamatun siunaavat ohjeet rukouksen kautta: ”Tehkää tämä (sota-asuun pukeutuminen) kaikella rukouksella rukoillen joka aika hengessä..” Ef. 6:18.
Rukous hengessä ja totuudessa (Joh. 4:23,24) on kristillisen elämän A&O. Siitä versoo kaikki muukin hyvä, mm. halu lukea Raamattua ja olla uskovien yhteydessä sekä täyttyä Pyhällä Hengellä. Efes. 5:18.

Mikään hengellisen elämän alue ei kuitenkaan toimi niin, että alkaisimme omassa voimassamme vain tehdä jotain tekoja lainomaisesti. Se ei onnistu. Mutta Jumalan tahto toteutuu viipyessämme rukouksessa. Hän saa meidät tekemään tahtonsa. Pyhä Henki ohjaa meitä vaikuttaen sisimpämme kautta meitä kulkemaan taivaallisten tienviittojen mukaan. Ja näin pääsemme spontaanisti sisälle Hänen tekoihinsa. Jumalan tahdosta tulee aidosti osa uskonelämämme sisältöä. Raamatun lupaukset sulautuvat meihin. Hebr. 4:2.
”Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.” Ef. 2:8-10.

Elämämme ja kasvumme sekä kehittymisemme ihmisenä alkoi maallisesta syntymästämme Adamin suvun jäseniksi. Opimme ensin tunnistamaan äidin ja isän. Aloimme ymmärtää asioita. Opimme kävelemään. Aloimme puhua. Saimme oppia erilaisia elämän asioita. Jne. Saman kaavan mukaan alkoi uusi elämä toimia uskoon tulomme jälkeen. Uudestisyntymisessä meidät luotiin. ”Luodut Kristuksessa Jeesuksessa..” Efes. 2:10. Näin synnyimme Jumalan lapsiksi ja meidät asetettiin elämänyhteyteen Jumalan kanssa. Opimme tiedostamaan miten Isä kääntää kasvonsa meidän puoleemme. Aloimme puhua Hänelle. Näin syntyi spontaani rukous. Pyhästä Hengestä syntyneinä aloimme oppia Jumalan lapsille kuuluvia asioita. Niistä tuli elämämme sisältö. ”Elä näissä, että kaikki näkisivät edistymisesi!” 1 Tim. 4:15. Tämä on omista teoista vapautunutta elämää Jumalan teoissa, jotka Hän meissä vaikuttaa. ”… joka myös vaikuttaa teissä.” 1 Tess. 2:13.

”Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip. 2:13.

Tällä tiellä kasvamme vähitellen täysi-ikäisiksi kristityiksi. Luemme Raamattua ja annamme pyhien sanojen vaikuttaa sydämissämme. Se on ravintolähteemme. Ensin omaksumme Raamatun helppoja asioita, joista siirrymme vähitellen syvällisempiin aihepiireihin: ”Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa..” 1 Piet. 2:2. ”Vahva ruoka on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan.” Hebr. 5:14. ”Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.” Matt. 4:4

Hyvä kasvu edellyttää hyvää uskovien yhteyttä, jossa meistä välitetään ja huolehditaan. Uskovista tulee ystäviämme. Raamatussa tämä kasvumme ehdoton edellytys sanotaan näin:
”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He (kastetut) pysyivät

(1.) apostolien opetuksessa (Raamatun Sana)
(2.) keskinäisessä yhteydessä ( = seurakuntayhteys)
(3.) leivän murtamisessa (ehtoollinen)
(4.) ja rukouksissa.” Apt. 2:41,42.

Kun huolehdimme, että nuo neljä asiaa ovat kunnossa, on hengellinen elämä varmasti toimivaa. Silloin on myös halu evankelioida ja näin auttaa muitakin sisälle samaan armoon.
Nämä kaikki asiat tukevat toisiaan. Esimerkiksi säännöllisesti kokouksiin osallistuminen saa aikaan halua rukoukseen. Rukous ja kokouksissa käyminen innostavat Raamatun lukemiseen. Jne. Mutta jos nämä asiat eivät ole kohdallaan, ei uskonelämä voi olla hyvää ja kokonaan kunnossa.

Nyt siis eteen päin rukoillen ja kiittäen kohti ikuista päämääräämme. Tämä on Jumalan kansan tie.

Siunaten ja rukoillen,
Weijo Lindroos

Lisää aiheesta videossa:

Raamattu EI opeta meille väkivaltauskontoa

(Ymmärrä Raamattua oikein)

Kaksi liittoa

Yleissivistävä kristinuskon opetus on Suomen kouluissa jäänyt hoitamatta. Siksi Raamatun perusasiat ovat jääneet yleisen tietämyksen ulkopuolelle.
Ensimmäinen asia, joka kristinuskoa opettavan pitää ymmärtää ja osata opettaa, on Raamatun ilmoitus Jeesuksesta, että Hän syntyi ihmiseksi neitsyt Marian kautta sovittaakseen ihmiskunnan synnit Golgatan ristillä sijaiskärsimyksellään ja kuolemallaan sekä ylösnousemuksellaan. Ilman tätä perustaa ei ole aitoa kristinuskon opetusta.
Toinen kristinuskon perusasia on osata erottaa toisistaan Raamatun kaksi osaa: Vanha ja Uusi testamentti.

Tietämättömien ei pidä lausua mielipiteitään Raamatusta!
On ollut ikävä lukea esim. Suomen poliitikkojen julkista kommentointia, miten Raamattu opettaa muka väkivaltaa ja sotaa, yms. He eivät siis ymmärrä edes Raamatun alkeita! Raamatussahan ei opeteta tämän ajan ihmisille väkivaltaa. Asia pitää ymmärtää siltä pohjalta, että oli vanha liitto; ja NYT ON voimassa uusi liitto. Vanha testamentti kertoo vanhasta- ja Uusi testamentti uudesta liitosta.

Vanha testamentti (39 Kirjaa) kertoo historiallisista tapahtumista ennen Jeesuksen syntymää. Se aloittaa sanomansa kaiken alusta, ”Alussa Jumala loi” maailman sekä monimuotoisen elämän. Kuudentena luomispäivänä Jumala loi Adamin ja Evan, jotka Hän asetti hallitsemaan maailmaa. ”Ottakaa se valtaanne!” 1 Moos. 1:28.. Mutta 1 Moos. 3. luku kertoo sitten myös synkän syntiinlankeemuksen, joka aiheutti ihmiskunnan eron Luojastaan. Lisäksi Vanha testamentti kertoo koruttomasti ihmiskunnan sotahistoriasta. Se sisältää raakaa väkivaltaa murhineen ja julmuuksineen. Mooseksen laki annettiin Siinailla. Se voidaan kiteyttää osittain tähän kuuluisaan lauseeseen: ”Te olette kuulleet sanottavan: ’Silmä silmästä ja hammas hampaasta.” Matt. 5:38. Mutta lakiliitto on nyt vanhentunut. ”Jos tuo ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty tilaa toiselle.” Hebr. 8:7. ”Kun Hän sanoo ”uuden”, Hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Hebr. 8:12,13.

Uusi testamentti (27 Kirjaa) keskittyy kertomaan Jeesuksesta, Hänen syntymästään, opetuksistaan, ristintyön merkityksestä ja UUDEN LIITON perustamisesta. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. Jeesus Kristus kärsi meille kuuluvan tuomion: ”Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuulle, että me synneille kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavojensa kautta teidät on parannettu.” 1 Piet. 2:24.”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jes. 53:5. Näin Jeesus ansaitsi meille uuden Elämän katkaisten synnin kahleet ja vapauttaen meidät irti Vanhan testamentin opettamasta lakiliiton orjuudesta. Gal. 5:1,2.

Miten uuteen liittoon pääsee?
Jeesuksen ja Hänen pelastustyönsä vastaan ottanut ihminen on saanut syntinsä anteeksi. Hän saa halun sekä voiman tehdä elämässään suursiivouksen. Syntielämä loppuu ja siunauksen täyttämä ikuinen taivaselämä alkaa. Vanha synnissä rypenyt ihminen on saanut sisimpäänsä uuden ELÄMÄN. Nyt vanha elämä ”haudataan kasteen kautta kuolemaan” (Room. 6:3-5), että Jeesuksen ylösnousemuselämä saa alkaa toimia Raamatun opettamalla tavalla. Apt. 2:38,41,42. ”Nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:22,23.
Uusi liitto on kokonaan uusi. Vanha liitto täytettiin ristillä. ”Se on täytetty!” Luuk. 19:30. Nyt jokainen saa tulla sisälle uuteen liittoon ottamalla vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Näin ihmisestä tulee Jumalan lapsi ja Hänen valtakunnan jäsen. Uskoon tullut on siirtynyt pois vanhan liiton orjuudesta ja sotaopetuksista, rakkauden liittoon: ”Uuden käskyn minä annan teille: rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus.” Joh. 13:34,35.
Vanhan testamentin sellaiset opetukset, jotka eivät mahdu tähän ed. m. uuden liiton perustuslakiin eivät kuulu meille. ”Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:17.

On siis kaksi eri liittoa, laki- ja armoliitto. Tämä totuus on jokaisen tiedettävä!
”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17.
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen.” Gal. 3:27.

Raamatun tunteminen on eräs ihmiskunnan sivistyksen mittari. Mutta sen tunteminen Uuden testamentin ja uuden liiton opetusten perustalla vasta avaa Raamatun kokonaisen ymmärtämisen. Luuk. 24:45. / 2 Kor. 3:15,16. Myös Apostolien tekojen 15. luku opettaa, ettei Mooseksen lakiliitto kuulu armoliittoon. Siirryimme uskoon tulossa sisälle lain täyttymykseen, rakkauden lakiin. Lakiliitto oli väliaikainen. Se oli ”rikkomusten tähden jäljestä päin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se Siemen, jolle lupaus oli annettu..” Gal. 3:16,29. ”Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä: ”ja siemenellesi”, joka on Kristus.” Gal. 3:16. Luvattu ”Siemen” oli siis Jeesus. Ja laki oli tarkoitettu olemaan Jeesukseen- eli lain täyttymykseen asti. Vanhan liiton sotaiset väkivallan teot eivät siis ole annetut opetukseksi meille.

Rakkaus on lain täyttymys!
Näin Uusi testamentti opettaa: ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä: ”Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse”, ja MIKÄ MUU KÄSKY TAHANSA, ne sisältyvät KAIKKI tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden on rakkaus lain täyttymys.” Room. 13:8-10. Tämä opetus pitäisi siis saada KAIKKIEN ihmisten tietoon.

”Antakaa Kristuksen asua uskon kautta sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää … ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä.” Ef. 3:17-19.

”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme (uskoon tulossa) Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Room. 5:5.

Lisää asiasta näissä linkeissä:
Laki- vai armoliitto?
Orjuuden kahleet

Kaksiosainen videopuhe-opetus avaa lisää tätä aihetta:
Judaismin harha, osa 1
Judaismin harha, osa 2.

Weijo Lindroos,
Turku

Mitä tarkoittaa naisten pään peittäminen?

”Jokainen nainen, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä.” 1 Kor.11:5.
Sivuasiana voin aluksi todeta, että Raamatun mukaan naiset saavat osallistua kokouksissa puhumiseen. Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi.” 1 Kor. 14:3.

Raamatussa on joitakin vaikeaselkoisia opetuksia. Niiden suhteen on hyvä olla tarkkana, ettei syyllisty virheelliseen opetukseen. ”Noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.” 2 Piet. 3:16.

Näyttäisi siis siltä, että vaimolla tuli olla kokouksissa rukoillessaan tai profetoidessaan huivi tms., joka silloisessa kulttuurissa oli ”vallanalaisuuden merkki”. 1 Kor. 11:10. Opetukset 1 Kor. 11 – 14 luvuista ovat osoitetut seurakunnan kokousten sisältöön. ja 1 Kor.11:5. mainittu ”nainen” merkitsee tässä asiayhteydessä naimisissa olevaa naista, vaimoa.

Pään peittämisellä näytettiin myös, ettei tahdottu samaistua pakanallisiin tapoihin. Room. 12:2. Niitä tapoja oli sen aikaisten epäjumalanpalvelusten keskellä monenlaisia. Ne liittyivät usein pukeutumiseen, esim. hiukset hajallaan olevaan käytäntöön, joka oli sopimatonta. Kristillinen vapaus ei tarkoittanut vapautta pukeutumisella mukautua maailmallisuuteen ja kristitylle sopimattomaan epäjumalanpalveluskäytäntöön. Joh. 8:31-36. 1 Kor. 6:12. Edelleen uskovien tulee olla pukeutuneina soveliaasti, ja irti eriarvoisuuden korostamiselta pukeutumisella. Jaak. 2:1-9.
Hiukset asetettiin ko. opetuksessa hunnuksi: ”Naiselle pitkät hiukset ovat kunniaksi, koska hiukset on annettu hänelle hunnuksi.” 1 Kor. 11:15. Alkuteksti sanoo, että pitkät hiukset ovat annetut naisille hunnun sijaan (kreik. anti = sijaan. Novum). Tämän opetuksen tarkoitus oli silloin puuttua naisten pukeutumiseen. ”.. että naiset ovat säädyllisessä asussa ..” 1 Tim. 2:9,10. Ja siltä osin opetus soveltuu myös miehiin. Miesten ei mm. tullut peittää päätään. 1 Kor. 11:7. Seurakunnan kokouksiin mentäessä on hyvä pukeutua niin, ettei se ole esim. paljastavaa ja herätä huomiota.

Olemme kaikki uskossa olevat miehet ja naiset yhtä ”pyhien perhettä”. Efes. 2:19-22. ”Ei ole miestä eikä naista.” Gal. 3:28. Se tarkoittaa, että olemme kaikki uudestisyntyneinä saman arvoisia Jumalan lapsia ”Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan!” Gal. 3:29. Olemme ottaneet vastaan syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Jeesuksen vereen ja saaneet saman Hengen. Olemme sen johdosta yhtä Kristuksessa ja samaa pelastettujen perhettä ilman erotusta. Ja perheessä on eri tehtäviä. Room. 8:9 ja 12:6-8. Efes. 4:11-16. Kaikkien tehtävät ovat arvokkaita, vaikka erilainen roolijako ja pukeutuminen erottaa naisen miehestä. Ja ”mies on vaimon pää!” Efes. 5:23. Tämä tarkoittaa, että mies on perheen tuki ja turva, joka huolehtii perheestään ja johon vaimo voi luottaa ja tukeutua. Jumala loi miehen ja naisen erilaisiksi, toisiaan täydentäviksi. ”Mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät.” 1 Moos. 1:27.

Naisten profetoiminen (opettaminen) alkuseurakunnan aikana edellytti vaimoilta pään peittämistä (= vallanalaisuuden merkki) myös ”enkelien tähden”? 1 Kor. 11:10. Hebr.1:14. Pyhien kokouksissa olivat siis enkelit mukana! Mutta pään verhoaminen (?) oli pääasiassa merkkinä vaimon olemisesta miehensä auktoriteetin alla.
Naisten pään peittäminen rajoittui siis vain avioliitossa oleviin naisiin!
Sen aikaisen tavan mukaan vaimo tunnustautui pään peittämisellä miehensä auktoriteetin alaisuuteen. Meidän kulttuurissamme ”merkki” näkyy vasemman käden nimettömässä (= sormus).

Tässä kysymyksessä on siis huomioitava kulttuurilliset näkökulmat. Silloin oli sellainen tapa. Samoin kuin esim. miesten suudelmatervehdyksissä. Sellainen ei sovi meidän aikamme seurakunnan kokouksiin, vaikka se oli alkuseurakunnan aikana selvä käsky. 1 Tess. 5:26. Tarpeetonta on myös jalkojen pesu ehtoolliskokouksessa. Joh. 13.

Tervetuloa sisaret puhujiksi Jumalan seurakuntaan. Meillä Turussa ei ole pään peittämispakkoa.
Totisesti: ”Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko” Ps.68:12.

W.L

Elämme maailmassa

Olemme antaneet elämämme Jumalan käsiin ja luotamme kaikessa Häneen.
Ottaessamme vastaan Jeesuksen syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi meistä tuli Jumalan lapsia. Hänen armonsa kohtasi meitä ja toi sisimpäämme uuden elämän. Siirryimme pimeydestä valkeuteen. Saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Apt. 26:17,18. Olemme ikuisen elämän kansalaisia. Ja meillä on yhteys Jumalan kanssa ”ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:7.

Ajallinen elämämme Jumalan luomakunnassa sisältää paljon jokapäiväisiä valintoja ja tekemisiä, joissa Jumala tahtoo olla auttamassa meitä.
Emme elä enää Paratiisissa, että voisimme ottaa hedelmän puusta ja elää suoraan luonnon antimilla. Maailma on täynnä vaikeita asioita, sotia ja julmuuksia, sairauksia, tuskaa ja ahdistusta, jotka lisääntyvät loppua kohti. Mutta silti jokainen meistä käyttää täällä synnin maailmassa olevia palveluita.
Kotielämämme koostuu tämän maailman tuotteista aamukahvin keittämisestä ja ruokaostoksista alkaen. Jumalan luomalla viisaudella on keksitty monia elämäämme helpottavia asioita, jotka ovat koko ihmiskunnalle tarpeellisia. Saamme käydä koulua, tehdä työtä, käyttää rahaa, sähköä, puhelinta, autoa, tietokonetta, kirjapainotaidon tuotteita, yms. Mutta myös lääketieteen suuret saavutukset ovat meille siunauksena. Emme siis voi uskovina halveksia tieteen merkittäviä saavutuksia. Elämme maailman keskellä kaikissa sen antimissa niin kauan kuin olemme tässä ruumiissamme ja olemme pukeutuneet tämän maailman valmistamiin vaatteisiin. Olemme täällä Jumalan siunaamina Hänen asettamiensa ja hallitsemiensa luonnonlakien alaisuudessa.
Jotkut perheet esim. rakentavat talon. Sen rakentamisessa joutuu käyttämään avuksi monenlaisia talotekniikan ammatti-ihmisiä. Kaikkia osaajia ei löydy uskovien joukosta. Mm. hyvä ammattitaitoinen rakennusmestari työläisineen hoitaa rakentamisen. Muurari tekee taloon hienon avotakan. Toiset ammattilaiset tekevät sähkötyöt. Valmiissa talossa lukitsemme ovemme ja varjelemme omaisuuttamme. JNE. Jotkut voisivat todeta, että ”miksi lukitset ovet? Miksi et luota siinä Jumalaan? Miksi et tehnyt kaikkea itse?”. Niinpä. Mutta mitähän siitäkin olisi tullut? –

Elämme maailmassa, vaikka olemme syntyneet Taivaasta. Matkalla teemme kaiken rukoillen, että Hän johdattaa meitä valinnoissamme. Olemmehan uuudestisyntymisessä tulleet Jumalan lapsiksi. Joh. 3:3. Olemme pukeutuneet hengellisiin ”vaatteisiin”. Kol. 3:12-14. Ja meillä on uskovinakin lupa pyrkiä menestymään ajallisessa elämässä, opiskelussa, rehellisessä työssä yms. Kunhan sen ohella elämämme tärkeysjärjestys säilyy. Emmekä kiinnitä mieltämme ohi Jumalan johdatuksen tapahtuvaan maailman tarjoamaan menestykseen. Ensin tulee olla oikea suhde Jeesukseen ja ristintyöhön sekä Hänen tahtonsa toteuttamiseen. Elämänyhteys Hänen kanssaan johtaa meidät oikeisiin valintoihin. Siksi otamme rukoillen vastaan Jumalan antamaa sisältöä elämäämme, opiskeluun, ammatin- ja työpaikan valintaan ja puolison löytymiseen ym.
Elämme pahan vallassa olevassa maailmassa, jossa olemme ”vieraita ja muukalaisia”. Hebr. 11:13-16. Luuk. 4:5,6. 2 Kor.4:4. Mutta rukoilemme Jumalan asettaman esivallan puolesta, että he osaavat tehdä rauhaan johtavia päätöksiä. Room. 13:1-6. ja 1 Tim. 2:1-4. Jne.
Pyydämme johdatusta myös mielipiteittemme muodostumiseen. Filip. 2:13. Tahdommehan olla kaikista asioista samaa mieltä Luojamme kanssa, joka tahtoo asettaa sydämiimme ”Kristuksen mielen”. 1 Kor. 2:16. Siihen kuuluu tietenkin vakavamielinen kilvoittelu ”pyhällä arkuudella ja pelolla”. Hebr. 12:28. KR 33/38. Room. 12:2: ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” /
”Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Filip. 4:8.
Edellä mainittu hyvän valitseminen edellyttää täyttymistä Pyhällä Hengellä! Efes. 5:18.

Kaikesta huolimatta emme ole vielä valmiita. Olemme vajavaisuuden maassa. Tosin sisäinen ihmisemme on jo nyt siunattu taivaallisissa, ja olemme sisällä pelastuksessa, jonka Jeesus ansaitsi sijaisuhrillaan ja verellään sekä kuolemallaan ristillä. Efes. 1:3. / 2 Piet. 1:3-8. Hän nousi ylös kuolleista, ja Hänellä ”on kuoleman ja Tuonelan avaimet”. Ilm. 1:18. Elämme Hänen kanssaan. 2 Kor. 5:17. ”Tämä sana on varma: Jos olemme yhdessä Hänen kanssaan kuolleet (syntielämälle), saamme Hänen kanssaan myös elää.” 2 Tim. 2:11.
Uskoon tulleina emme ole enää surkuteltavia maailmanihmisiä, joiden osa on tässä elämässä. Meidän elämämme päämäärä on ikuisuudessa. 1 Kor. 15:19. Emmekä rakasta maailmaa (1 Joh. 2:15-17), vaan rakastamme Jumala ”yli kaiken”. Markus 12:28-34.
Niin sanottu ”maailman viisaus”, joka kumpuaa Jumalasta luopuneiden ihmisten ajatuksista ja tekemisistä, ei ole siis kokonaan Raamatun tarkoittamaa viisautta. ”Ylhäältä tuleva viisaus” on se, jota uskovina rukoilemme. Jaak. 1:5-8. Jumalan luoma viisauskin on nyt ihmisissä synnin sumentamaa, eikä parhaintakaan viisautta voi enää tunnistaa kaikilta osin Jumalan luomisteoksi. 1 Kor. 1:20-31. 2 Kor. 10:4,5. ym. / 1 Moos. 1:28. Mutta Jumala on alkujaan viisauden Luoja. Ja tämä viisaus toimii ihmisissä edelleen, vaikkakin vajavaisesti.

Pitäkäämme huolta toisistamme.” Hebr. 10:24.
Tämä edellyttää, että yritämme auttaa ja ohjata lähimmäisiämme kaikin tavoin hyvään, mm. terveyden kannalta oikeisiin ratkaisuihin. Jos joku saa esim. kadulla sairaskohtauksen, soitamme hätänumeroon, ja apu tulee paikalle. Näin Suomen HYVÄ terveydenhoito toimii. Uskovina rukoilemme ja turvaamme sellaisissakin tilanteissa Jumalan armoon ja siunaukseen. Ja ihmeitä tapahtuu.
Terveydenhoito on koko ihmiskunnan yhteinen asia. Uskovinakin maallinen elämämme tapahtuu terveydenhuollon piirissä. Fyysisestä terveydestämme huolehtivat lääketieteen korkeasti koulutetut asiantuntijat, lääkärit ja sairaanhoitajat, jotka eivät aina ole uskossa Jeesukseen. Tosin uskovienkin joukossa on erittäin päteviä ja oppineita tieteiden huippuosaajia. Luotamme Jumalaan, että Hän johdattaa sairaanhoitohenkilökunnan tekemisiä heidän hoitaessaan meitä. Tarvitsemme säännöllistä huoltoa, lääkäreitä ja terveydenhoitoa koko elämämme ajan, kätilöiden auttamasta syntymästämme hautaan asti.

Jeesus opetti, että olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. ”He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. En rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta vaan että varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.” Joh. 17:15-19. Olemme syntyneet Jumalasta ja olemme sisäisen ihmisemme puolesta jo nyt liitetyt taivaallisiin ja pukeutuneet valkeisiin vaatteisiin. Room. 13:12. Kol. 3:12-14. Ilm. 7:14. Olemme siis kahden maan kansalaisia syntimaailman keskellä. Jeesus on hyvä Paimenemme, joka varjelee meidät pahasta. 1 Joh. 5:19. Sairaalassakin, lääkärien hoidettavina, meillä on turva Jeesuksessa.
Maailmassa eläessämme joudumme siis turvaamaan maailman apuun, myös Jumalan luomalla järjellä kehitettyyn lääketieteeseen. Se ei tarkoita epäluottamusta Jumalaan ja Hänen apuunsa. Joskus apu tulee Jumalalta suoraan ilman ihmisten apua, mm. ihmeparantumisten muodossa. Mutta useimmiten Hän johdattaa meitä parantumaan lääketieteen saavutusten kautta. Tosin rukoilemme, että parantamisen armolahja alkaisi taas toimia, kuten tapahtui seurakuntamme alussa. 1 Kor. 12:9.

Lääketiede on Jumalasta
Jatkuva taistelu sairauksia vastaan on tuottanut hyviä tuloksia. Monet ihmiset pysyvät elossa vain lääketieteen avulla, lääkkeiden kanssa. Tämän tähden voimme todeta, että lääketiede on suuri siunaus koko ihmiskunnalle. Olisi mieletöntä vastustaa lääketieteen saavutuksia? Sellainen olisi osaltaan myös kärsivien sairaiden halveksimista, jotka ovat elossa lääketieteen ansiosta.

Jumala antoi Paratiisissa ihmisille viisauden. Syntiinlankeemuskaan ei poistanut sitä kokonaan. Ihmiselle annettiin valta hallita luomakuntaa. ”Ottakaa se valtaanne.” 1 Moos. 1:28. Siihen valtapiiriin kuuluvat myös erilaiset virukset, joita ihminen on meidän aikanamme alkanut saada hallintaansa, kehittämällä esim. erilaisia lääkkeitä kärsiville ihmisille. Lääketieteen saavutukseen kuuluu myös koronarokote, jota edelleen kehitetään kohtaamaan uudetkin variantit. Se on Jumalan antaman viisauden tulos.
Jumalaan luottaminen ei siis tarkoita, että Hän aina parantaisi sairautemme suoraan ilman lääkärien apua. Luotamme kaikkiin Jumalan avaamiin siunauksen lähteisiin. Hän on luonut maailman ravinto- terveys ym. lähteineen meille siunaukseksi.

Linkissä tiedotteeni sellaisesta näkökulmasta, joka on jäänyt vieraaksi monille kristityille:
Esivallalle alamaisuus
Lue!

”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2.
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.” Joh. 10:10.

Weijo Lindroos
Turku

Esivallalle alamaisuus

Raamattu opettaa meitä, jotka olemme raamatullisesti uskossa Jeesukseen, olemaan alamaiset esivallalle, sekä kehottamaan muitakin samaan: Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää.” Tiit. 3:1.

”Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.” Room. 13:2. ja 1-6. Olen ikäväkseni joutunut näkemään kapinamielisten napisijoiden ja parjaajien joutuvan sivuraiteille hengellisissä asioissa. Siksi tahdon neuvoa jokaista uskossa olevaa kunnioittamaan Raamatun opetuksia kaikilta osin. Raamattu varoittaa meitä mm. kapinallisuudesta: ”Poikani, pelkää Herraa ja kuningasta! Älä liity kapinallisten seuraan, sillä yhtäkkiä, kenenkään aavistamatta, tulee onnettomuus niin kapinallisille kuin heihin liittyneillekin.” Sananl. 24:21,22. ”Miehelle on kunniaksi pysyä erossa riidoista, kaikki typerät haastavat riitaa.” Sananl. 20:3. Jumala tahtoo varjella meitä Sanansa rajojen sisällä. Siinä on vapaus. Joh. 8:31-36. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät.” Gal. 5:1.
Hyvä sanoma kuuluu kaikille, että Jeesus tahtoo antaa syntisi anteeksi! Ristintyö on voimassa. Hän armahtaa ristintieltä sivuun ajautuneita, jotka tahtovat hylätä väärät opetuksensa ja palata Raamatun opetusten tielle.
Raamatun Kirjoitukset sekä alkuseurakunnan esimerkki on meille Jumalan Sanaa. Alkuajan kristityt eivät nousseet vastustamaan edes julmaa ja uskovia vainoavaa keisari Neron (v. 54-68 jKr) hallitusvaltaa, vaan Paavali, Pietari ym. antoivat sinä aikana seurakunnalle selväsanaisen kehotuksen alamaisuuteen: ”Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka Hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi mutta hyvää tekeville kiitokseksi.” 1 Piet. 2:13,14. Alkuseurakunnan aikainen esivalta oli erittäin julma ja harjoitti laittomuutta ehkä jopa enemmän kuin mikään meidän aikamme yhteiskunta. Siitä huolimatta Jumalan Sana opetti, että tuli olla sille alamainen; mutta tietenkin vain Raamatun opetusten rajoissa.
On siis eri asia, jos esivalta asettaa meille Raamatun vastaisia säädöksiä, jotka rajoittavat Raamatun opetusten mukaista opetusta ja toimintaa; sellaisia sääntöjä emme tietenkään hyväksy. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä..! Apt. 5:29. Siinä Raamattu sanoo siis, että Jumalaa tulee totella ”enemmän”, kuin esivaltaa. Se ei tarkoita, etteikö esivaltaa tulisi ollenkaan totella! Mutta jos jokin asia säädetään esivallan taholta vastoin Raamattua ja yhteistä hyvää, jätämme sellaisen noudattamatta. Noudatamme viranomaisten ohjeita vain kaikessa hyvässä ja oikeassa.
Ja kun on kysymyksessä ihmisten terveys, tulee esivallan hyvien määräysten ja suositusten olla meille erittäin tärkeä asia. Otamme tässä kysymyksessä vastaan kaikki hyvät ja oikeat viranomaistiedotteet.
Terveysministeriö on esivaltamme terveyden asioissa. Kysymme siksi luotettavien asiantuntijoiden neuvoa sieltä. Esim. THL ei kehota meitä mihinkään Raamatun vastaiseen tekoon. Suomessa THL edustaa esivaltaa, jota meidän siis tulee kunnioittaa, koska sen toiminnan hyvänä tarkoituksena on huolehtia ihmisten terveydestä. Tämä on perustelu kehotuksellemme, että jokaisen tulee ottaa koronarokotus. Se on siis raamatullinen kehotus. ”Toivon, että menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2. ”Pitäkäämme huolta toisistamme..” Hebr. 10:24.
Raamatullisinta tietenkin olisi, että ”parantamisen armolahjat” toimisivat eikä lääketiedettä enää tarvittaisi. Mutta tässä vaiheessa vielä tarvitsemme sitä. 1 Kor. 12:9. Rukouksemme kuitenkin on, että koronaankin sairastuneet parantuisivat uskonrukouksen kautta.

Kristityt ovat esimerkillisiä kansalaisia kaikilla elämän alueilla, työssä, luotettavuudessa, kuuliaisuudessa, rehellisyydessä jne. Se on arvokkuutta. Raamattuhan opettaa meille kristillistä arvokkuutta; ”etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan”. Tiit. 3:2. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä..” 2 Tim. 2:24-26. Käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti” (Filip. 1:27), siis esivaltaakin kohtaan. Sananl. 20:3. 24:21.
Hyvät tavat ja rakkaudellinen käytös kuuluu inhimilliseen sivistykseen. Gal. 5:22. Kristittyjen tulee olla siinä esimerkillisiä. Tiit. 2:7,8. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” Matt. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. Luuk. 10:27. Tämä kaikki edellyttää myös sitä, ettemme asetu mm. terveysviranomaisia vastaan. ”Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan.” Room. 13:2. Raamattu siis opettaa ottamaan rokotteet. Tämä on hallitustasolta annettu kehotus.

”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle.” 1 Piet. 2:13.
”Kunnioittakaa kuningasta!” 1 Piet. 2:17.
”Kansasi ruhtinasta älä kiroa!” Apt. 23:5.

Uskossa olevien tulee siis olla esimerkillisiä suhtautumisessa auktoriteetteihin. Sitä voimme toteuttaa käytännössä mm. kunnioittamalla kansan päämiestä, hallitusta ja viranomaisia sekä kaikkea järjestysvaltaa. Esim. liikenteessä tarvitaan selvät säännöt, joita meidän tulee kunnioittaa. Liikenne sujuu, eikä tule kolareita, kun kaikki toimivat sääntöjen mukaan.. Liikennesäännöt ovat siis auktoriteettejamme. Tämä sopii myös esikuvaksi hengelliseen elämään. Yhteentörmäykset vältetään kun pysymme taivaallisissa liikennesäännöissä eli Raamatun siunaavissa opetuksissa, jotka ovat uskonelämäämme suojelevia ”liikennemerkkejä”.
Alkuseurakunnan aikaisessa yhteiskunnassa oli orjuuskin hyväksyttävää. – Meidän aikamme näkökulmasta katsottuna se tietenkin oli väärää. Mutta Jumala kehotti uskovia pysymään orjuudessaankin auktoriteettien alaisuudessa: ”Orjat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille vaan myös kieroille.” 1 Piet. 2:18. Tätä opetusta voi soveltaa meidän aikanamme suhteeseen työnantajaamme kohtaan.
Meidät on kutsuttu olemaan rauhan ihmisiä. ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen.” Hebr. 12:14. Room. 12:18. ”Rauhan miehellä on tulevaisuus.” Psalmi 37:37.
Jumala on palauttava seurakuntaansa hurskaan kuuliaisuuden esivaltaa kohtaan. Se on mieluista Jumalalle.

Kaiken edellisen ohella ymmärrämme, että jumalaton synnin maailma on täynnä yhä lisääntyvää vääryyttä ja moraalittomuutta. Laittomuus on päässyt valtaan yhteiskunnassa. Luuk. 17:28-30 / 1 Moos. 18:20,21 ja 19 luku, joka on yhteydessä Hes. 16:49,50. Room. 1:24-32 ja 1 Kor. 6:9-11. Tämän tähden pitää tarkkailla, mitä säädöksiä esivalta asettaa meille. Emme ota seurakunnan opetuksiksi yhteiskunnan oppeja. Raamattu on ainoa seurakunnan opetusten lähdekirja. Alamaisuus esivallalle ei siis tarkoita, että hyväksyisimme yhteiskunnan hyväksymän jumalattomuuden.
Maailman taholta ”meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi..” 1 Kor. 4:12,13. Emme siis parjaa esivaltaa, esimerkiksi poliitikkoja. Jeesus on esimerkkimme, ”joka ei Häntä herjattaessa herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut..” 1 Piet. 2:23. Joh. 15:20. ”Onhan kirjoitettu: ’Kansasi johtajaa älä solvaa.’” Apt. 23:5.

Aito nöyryys on arvokkuutta.
”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle.” 1 Piet. 5:5.6.
”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.” Hebr. 13:17. Tämä opetus ei päde silloin, jos esim. seurakunnan johto antaa epäraamatullisia kehotuksia.
”Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta.” 1 Sam. 15:22,23.
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, (MIKSI?) että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:1-4.

Jatkoa:
Taivassanomat 10/2021 – Jeesus-on-Herra.com

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turun seurakunnasta

Orjuuden kahleet

Jos joku opettaa, että ihmisten edelleen kuuluu noudattaa Mooseksen lain käskyjä ja säädöksiä, on sellaisen hyvä tietää, että Mooseksen laki on yksi kokonaisuus, jota pitää noudattaa kokonaan, koska osittainen noudattaminen on lain rikkomista? Siitä tarkempi selvitys tekstissä.

Tässä muutama ”silmä silmästä, hammas hampaasta” -lain määräys:

– Kaikki poikalapset on ympärileikattava. 1 Moos. 17:10-14. 2 Moos. 12:48.
– lain määräämät juhla-ajat tulee viettää sellaisinaan, määrätyllä tavalla ja ajalla, mitään osaa niistä muuttamatta. 2 Moos. 12. 34:18-26. Pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ensilyhteenjuhla, elonkorjuujuhla, pasuunansoiton päivä. suuri sovituspäivä, lehtimajanjuhla ja paasto. 3 Moos. 23:26-32. 4 Moos. 29:1.
– Pääsiäisen valvontayö on vietettävä: Tuo yö on valvontayö Herran kunniaksi, koska Hän vei heidät pois Egyptin maasta. Se on yö, jona kaikkien israelilaisten sukupolvesta sukupolveen tulee valvoa Herran edessä.” 2 Moos. 12:42. / Matt. 26:38-41.
– Määrätyt paastopäivät on pidettävä. ”Neljännen ja viidennen kuun paasto ja seitsemännen ja kymmenennen kuun paasto..” Sak. 8:19.
– viljelymaiden sapattivuosilevoista tulee huolehtia. 2 Moos. 23:10-17. Samoin hedelmäpuista. 3.Moos. 19:23.
”Viideskymmenes vuosi olkoon teille riemuvuosi. Älkää silloin kylväkö, älkääkä leikatko viljaanne.” 3 Moos. 25:11.
– synnytyksen jälkeiset puhdistumissäädökset on noudatettava, samoin kuin esim. sukupuolisaastaisuutta koskevat säädökset. 3 Moos. luvut 12 – 15. !
– sovituspäivää on vietettävä niin kuin 3 Moos. 23:24- opettaa. 3 Moos. 23 luku.
– kymmenykset on maksettava kaikista tuloista. 5 Moos. 14:23.
– kahdenlaisista lankoista kudottua vaatetta ei saa pitää. 3 Moos. 19:19.
– partaa ei saa leikata. 3 Moos. 19:27.
”Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon verhoudut.” 5 Moos. 22:12.
– raamatunlausekotelo pitää olla otsalla. ”Sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.” 5 Moos. 6:8.
– Puhdistusvesisäädökset on noudatettava. 4 Ms. 19.
– vain neitsyen saa ottaa vaimokseen. 5 Moos. 22:13-21.
– lain määräämät ruokasäädökset on ehdottomasti noudatettava: ”Älä syö mitään, mikä on kauhistus.” 5 Moos.- 14:3.
– Esikoiset pitää luovuttaa Herralle. 2 Moos. 13. Jne, ym…

Lakiin kuuluu erottamattomana osana myös rangaistustoimenpiteet, 3 Moos. 24:20: ”Ruhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta; saman vamman, jonka hän on toiselle tuottanut, saakoon hän itsekin.” Jne.
Jos joku siis opettaa, että lakiliittoa tulee noudattaa vain osittain, niin kuka on pätevä sanomaan, mitä tulee noudattaa ja mitkä lain osat saa hylätä? Vanhassa Testamentissa on noin 600 lakipykälää. Mitkä niistä kuuluisivat meille ja mitkä saisi hylätä? Jaakob 2:10,11 opettaa näin: ”Joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syyllinen kaikissa kohdissa. Hän joka sanoi: `Älä tee huorin`, sanoi myös: `Älä tapa.` Jos et teekään huorin mutta tapat, olet lain rikkoja.
”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.” Room. 13:8-10.
Mooseksen lain kokonaisuuteen kuuluu myös kymmenen käskyn laki. Ja yhden osan rikkominen rikkoo näin ollen koko lain: ”Jotka pitäytyvät lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lain kirjaan on kirjoitettu, eikä tee sen mukaan.” Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.” Gal. 3:10,13.

LAKILIITTO EI KUULU UUDEN LIITON KRISTITYILLE.
”Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Kukaan teistä ei kuitenkaan täytä lakia. Joh. 7:19. Apt. 15:10.
”Vapauteen (lain orjuudesta) Kristus vapautti meidät. Älkää siis antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen!” Gal. 5:1,2.
Raamattu sanoo, että lakiliitto on hyödytön: ”Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön.” Hebr. 7:18.
Ei siis kannata yrittääkään noudattaa lakia, koska kukaan ei siihen pysty. Ja sanon varmuudella, että kukaan meidän ajassamme ei noudata lakia. Parhaatkin yritykset jäävät vajaiksi. Jeesus sanoi sen näin: ”Kukaan teistä ei täytä lakia!” Joh. 7:19. / Apt. 15:10,11.
Elämme uudessa liitossa lain täyttymyksen sisällössä, Pyhässä Hengessä. Tästä lisää lopussa olevassa linkissä.
Raamattu ei aseta noudatettavaksemme myöskään pakanakirkkojen keksimää kirkkovuoden kiertoa päivän tunnussanoineen! Tämä on yksiselitteinen Jumalan totuus. Pysymme irti kirkon vaikutuspiiristä.

UUSI LIITTO
Ristin sijaisuhri toi sydämiimme uuden liiton. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 122:20. Uusi liitto ei ole vanhan liiton kaltainen, vaan kokonaan UUSI (Jer. 31:32), jonka perustuslaki on rakkauden käsky: Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” Joh. 13:34,35. ”Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Gal. 5:14. ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.” Room. 13:8-10. Kiitos Jumalalle! Kymmenen käskyn lakikin on siis täytetty. Elämme uudessa liitossa lain täyttymyksen sisällössä. Joh. 8:31-36. Tästä lisää lopussa olevissa linkeissä. ”SE ON TÄYTETTY!”
”Näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön – eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. … Näin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.” Hebr. 7:18-22. Jeesus on uuden liiton perustaja, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Luuk. 22:20. Jer. 31:31.
Näin Raamattu siis opettaa, että uusi liitto on ELÄMÄÄ PYHÄSSÄ HENGESSÄ, elämänyhteyttä Jesuksen kanssa. ”Jos Henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia.” Gal. 5:18. Pyhä Henki ei johdata toimimaan Jumalan tahtoa vastaan.
Raamatun vapauttava ja siunaava opetus kaikille uuden liiton pelastuneille on, että ”lain kautta minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” Gal. 2:19,20. ”Olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille.” Room. 7:6. Tämä vapauden sanoma on osoitettu ennen muuta juutalaisuudesta Jumalan puoleen kääntyneille, ”uudestaan oksastetuille”. Room. 11:23. Apt. 2:38,41. Mutta sama sanoma kuuluu kaikille Jeesuksen verellä lunastetuille, meille uudestisyntyneille Jumalan pyhille. ”Hän ei tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän välillään..” Apt. 15:9. – Lue koko Apt. 15. luku.
Seurakunta on yksi, jolle kuuluu kaikkialla sama Raamatun oppi. Tervetuloa siis armoliiton siunauksen osallisuuteen. Jeesus on AINOA pelastaja. Hän on täynnä armoa ja totuutta. ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.Joh. 1:16,17. Jeesus on ikuisesti sama, hyvä Vapahtaja, joka pelastaa, parantaa ja täyttää Pyhällä Hengellä.

Sapatin täyttymys on ehkä se suurin tämän aihepiirin siunauksen lähde. Siinä ovat orjuuden kahleet lopullisesti irronneet.. Jokainen päivämme on nyt tullut samanarvoiseksi ja siis pyhitetty Herralle. Meillä on jatkuva lepotila 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa vuoden jokaisena päivänä. Ikuinen sapatinlepo on voimassa NYT. Hebr. 4. luku opettaa alkukielen mukaan tästä selvin sanoin. ”Joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin kuin Jumalakin omista teoistaan”. Hebr. 4:10. ”Jumalan kansalla on siis sapatinlepo voimassa nyt (kreik. apoleipetai = on voimassa.).” Hebr. 4:9. Novum. Kiitos Jumalalle Hänen antamastaan vapauden ja levon tilasta. Sapatti on uuden liiton kristityille tila, ei päivä.
”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne.” Matt. 11:28,29.

Weijo Lindroos

Lisäselvitykset:
Laki- vai armoliitto? – Jeesus-on-Herra.com
Judaismin harha, osa 1.
Judaismin harha, osa 2.

Ikuiset säädökset

Vanhassa Testamentissa on mainittu joitakin ”ikuisia säädöksiä”. Ne tarkoittavat, ettei tuo asia häviä.

Ikuiset säädökset siirtyivät Uuteen Liittoon hengellisen sisällön saaneina, täyttyneinä. ”Se on täytetty!” Esimerkkeinä mm. pääsiäinen, ympärileikkaus ja helluntai, jotka eivät enää ole kerran vuodessa vietettäviä uskonnollisia juhlia. Ne ovat tulleet Pyhässä Hengessä uskonelämämme sisäisiksi ominaisuuksiksi. Elämme niitä todeksi. Esim. viikkosapatti on täytetty. Olemme saaneet ”levon teoistamme”. Hebr. 4:10. Jumalan kansalla on siis sapatinlepo NYT voimassa ( Hebr. 4:9 kreik. apoleipetai).

Pääsiäisestä on tullut täyttymyksen saanut jokapäiväinen juhla-aikamme: ”Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.” 1 Kor. 5. Samoin helluntai on sydämissämme joka päivä, koska Pyhä Henki asuu nyt meissä! Apt. 2. Ympärileikkaus on ”sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa”… Room. 2:29 / 5 Moos. 30:6. Sapatti on joka aikainen sydämen lepotila Kristuksessa. Hebr. 4:4-11. ”Tulkaa minun tyköni …, niin minä annan teille LEVON… niin te löydätte LEVON sieluillenne!” Matt. 11:28-30. Hebr. 4. Meillä on sydämen lepo 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 365 päivää vuodessa. Gal. 4:9-11. Olemme kristittyinä Vanhan liiton lupausten perillisiä Jeesuksessa Kristuksessa. Room. 8:17. Gal. 3:29. 4:7. 2 Kor. 1:20.

Vanhan liiton pappispuvun ikuinen säädös toimii nyt hengellisenä pukeutumisena: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side.” Kol. 3:12-16. Ef. 6:10-18. Ilm. 3:18.7:9. 19:7,8. ym.

Alkoholista juopumisen tilalle tuli Hengellä täyttyminen. ”Älkää juopuko viinistä…, vaan täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18-20. Ja Pyhä Henki on ”raittiuden Henki”, joka ei aiheuta juopumuksen kaltaista tilaa.
Raamattu opettaa mm. näin: ”Herra puhui Aaronille sanoen: ´Viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille IKUINEN SÄÄDÖS sukupolvesta sukupolveen (miksi?), tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä, ja opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut.`” 3 Moos.10: 8-11. Aamen. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.”
Tämäkin ”ikuinen säädös” on siis tullut täyttymykseensä. Olemme uuden liiton kristittyinä leeviläispappeuden perillisiä. 1 Piet. 2:9. Ilm. 1:5,6.

Yksikään lain piirto ei siis häviä, vaan ”SE ON TÄYTETTY!”

Asiasta tarkemmin raamattutunnissa:

Vuorisaarnasta. Laki kieltää ja käskee. mutta MINÄ SANON TEILLE. SE ON TÄYTETTY. 11.6.2022


Weijo Lindroos
Turku

Sovinto rakastavan Jumalan kanssa

Olin ehtoollisella. Saimme kaikki kokea siinä hienon hetken. Tunsimme kaikki toisemme, ja meillä oli ihana yhteys. Olemme käyneet myös upotuskasteella kaikki ja Jeesuksen rakkaus sai vallata meidät.

Ehtoollinen ei ole vain mikä tahansa kokous. Siihen ei valmistuta muotomenoin, vaan se on syvällinen osallisuus Jeesuksen runnellusta ruumiista, ja Hänen pyhästä maahan vuotaneesta verestään. Ehtoollisella meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Enää ei ole teurasuhreja meidän edestämme, eli emme enää uhraa eläimiä ja pirskota niiden verta päällemme, vaan uhrattuna on itse Jeesus, joka on ikuinen syntivelkamme uhri. Jeesus sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ei ole enää ihmisten tekoa antaa synnit anteeksi, vaan Jeesuksen täydellinen olemus ristillä antaa meille uskoon tulleille kaikki synnit anteeksi.

Ehtoollisessa me murramme leivän, joka kuvaa Jeesuksen ruumista. Niin runneltu oli Jeesuksen ruumis, ettei siinä enää ihmisen muotoa ollut. Sitten me juomme viinin, joka kuvaa Hänen ristillä maahan vuotanutta vertansa. Jeesuksen maahan vuotanut veri antaa meille täydellisen synninsovituksen. Kun juomme ehtoollisviinin, niin meidän pitää ymmärtää, että Jeesuksen veressä todella on täydellinen anteeksiantamus ja syntiemme sovitus.

Ehtoollinen on muistoateria, minkä Jeesus on meille lahjoittanut. Kun menen ehtoolliselle, niin ennen sitä rukoilen, että Jeesus saisi parantaa minut, ja antaa kaikki syntini anteeksi. Jeesuksen veri parantaa ja antaa kaikki synnit anteeksi. Ei sellaista syntiä ole olemassakaan mitä Jeesus ei voisi antaa anteeksi, tai sellaista sairautta ei ole olemassakaan, mitä Jeesus ei voisi parantaa. Ehtoollinen ei vaadi muuta kuin halun seurata Jeesusta, raamatullisen upotuskasteen, sekä halu puhdistua Jeesuksen veressä.

Kaste on kerran tapahtuva, minkä pitäisi olla ensimmäisiä asioita, kun tulemme uskoon. Se on minä tahdon -asia, kun haluaa seurata Jeesusta. Pientä vauvaa et voi kastaa, koska hänellä ei ole ymmärrystä kasteessa tapahtuvaan syvälliseen prosessiin. Pieneltä vauvalta et voi kysyä, että haluaako hän kasteelle? Haluaako hän ottaa kuuliaisuuden askeleen, ja mennä kasteen hautaan, ja haudata vanha minänsä sekä nousta Jeesuksen kanssa uutena luomuksena vedestä?

Kun tulemme uskoon, saamme Jumalan hengen sisimpäämme, eli Jeesus alkaa meissä elämään. Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi. Meidän tulee vain ottaa Hänet vastaan elämäämme, ja sanoa, että minä tahdon Jeesus sinut elämääni – ja Hän tulee. Kun olet ottanut Hänet vastaan, niin silloin sinä saat sellaisen rauhan, mitä tämä maailma ei voi antaa. Sinussa alkaa ihan uusi elämä Jeesuksessa! Sinä tahdot elää Jeesus-keskeistä elämää, uskoa, että on vain yksi Pyhä Israelin Jumala, ja Jeesus on Hänen ainutsyntyinen poikansa, joka syntyi Jumalan siemenestä Marian kautta, joka oli siis neitsyt. Kun Jeesus on Jumalan poika, niin Hänen täytyy siis olla myös Jumala. Näin sanoo myös raamattu, ja tietysti Jumalasta syntynyt on myös Jumala, ja ihmisestä syntynyt ihminen, eikö totta? Jeesus oli myös ihminen, joka kärsi Golgatan ristillä hirvittävän kuoleman, kaikkine tuskineen ja kipuineen meidän jokaisen edestä. Vain ottamalla Hänet vastaan, saat iankaikkisen pelastuksen,syntien sovituksen – ja rauhan sydämeesi.

Ehtoollinen on niin pyhä asia, että jos ymmärrämme sen oikein, niin haluaisimme olla lakkaamatta ehtoollisella, ja muistella rakasta Jeesustamme kuinka Hän sovitti ristillä kaikki synnit ja sairaudet meidän jokaisen puolesta. Se, että Jeesuksessa meillä on iankaikkinen elämä, niin älä hukkaa hetkeäkään ottaaksesi vastaan Hänet. Meillä on Hänessä ikuinen elämä. Eikä kadotustuomiota eli helvettiä ole meidän osanamme, kun haluamme seurata Jeesusta elävää vapahtajaa, syntien sovittajaa ja rakastavaa Jumalaa.

Dina Pettersson

Israel pelastuu

Olemme alkaneet siirtyä lopulliseen siunauksen vaiheeseen Israelin tapahtumissa. Se on se, että Jaakobin 12 sukukuntaa ottavat vastaan pelastuksen omassa Messiaassaan, Jeesuksessa. Näin he saavat yksilöittäin syntinsä anteeksi ja tulevat näin Jumalan lapsiksi. Room. 11:25,26. Hebr. 8:12,13. Tämä prosessi edellyttää Israelin kansan heräämistä näkemään syntinsä ym. Raamatun vakavat sekä siunaavat totuudet. Siksi Raamattu kehottaa meitä evankelioimaan ensin juutalaisia, sitten myös pakanoita. Room. 1:16.

Herra, Herra sanoo näin, Hän, joka kokoaa Israelin karkotetut: Minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi.” Jes. 65:8. / ”Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa, ja ne kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Joh. 10:16.
Me pakanuudesta kääntyneet olemme mainittuja ”muita lampaita”, jotka emme ole alkuisin Israelin lammastarhasta.
Hän (Jeesus) on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät (juutalaiset ja pakanat) yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen (aloittamalla uuden liiton). Näin Hän teki, jotta Hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan ja jotta Hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta.” Efes. 2:14-16.
”Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta KALASTAJAA, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta METSÄSTÄJÄÄ, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.” Jer. 16:14-16. Samalla tavalla Jumala palauttaa meidät uskoon tulleet Jerusalemista alkaneeseen uskoon, oppiin ja toimintaan.

Jumalan seurakunta siunaa Israelia ja kulkee nyt lopunajan tapahtumissa sen kanssa kohtalonyhteydessä. Niin kuin Israel kootaan kaikista maista takaisin isiensä maalle, samoin kootaan myös Jumalan seurakunta ulos uskonnoista takaisin Jerusalemista alkaneeseen aitoon kristinuskoon. Halleluja!

Profetia Israelin kokoamisesta ajoittuu lopunaikaan:
Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuosien lopulla sinun on mentävä maahan, joka on toipunut miekan jäljiltä, ja kansan luo, joka on koottu monien kansojen seasta. Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana. Se kansa on tuotu pois kansojen seasta ja kaikki asuvat siellä turvallisesti.” Hes. 38:8,16.

Katsomme profeetta Hesekielin sanoman luvusta 37:
1”Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. 2 Hän kuljetti minua kaikkialla, niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. 3 Hän kysyi minulta: ”Ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä?” Minä vastasin: ”Herra, Herra, sinä sen tiedät.” 4 Hän sanoi minulle: ”Profetoi näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana!
5 Näin sanoo Herra, Herra, näille luille: Katso, minä annan teihin tulla hengen. 6 Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.”
7 Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa, ja luut lähenivät toisiaan. 8 Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha, ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. 9 Herra sanoi minulle:
”Profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon.”

10 Minä profetoin niin kuin Hän oli minua käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki; he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko.
11 Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. ! He sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, ja me olemme hukassa.’ 12 Sen tähden profetoi ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. 13 Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. 14 Minä panen teihin Henkeni, ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne, sanoo Herra.”
Israelin kuolleet luut alkoivat kuulla Herran Sanaa. Kansa heräsi ja alkoi kuulua kolinaa luiden lähestyessä toisiaan; kunnes maailman juutalaiset viimein ymmärsivät, että on aika saada isiensä maa takaisin ja perustaa Israelin valtio noin 2000 vuoden diasporan jälkeen: Näin Jumalan ihme tapahtui vuonna 1948. Israelin valtio yhdisti Juudan ja Israelin. Se on nyt kaikkien Jaakobin jälkeläisten yhteinen kotimaa. Jospa Israel se on meidän Israel-öljypuuhun liitettyjen pakanoidenkin kotimaa. Näin voimme ajatella Room. 11:17-27. / Efes. 2:11-13. perusteella. Gal. 6:16.

YHTEYS
15 Minulle tuli tämä Herran sana: 16 ”Sinä, ihmislapsi, ota sauva ja kirjoita siihen: ’Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.’ Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen: ’Joosefille; Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva.’ 17 Vie ne sitten lähelle toisiaan niin, että niistä tulee kuin yksi sauva sinun kädessäsi. 18 Kun sitten maanmiehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat sauvoilla, 19 niin sano heille: ’Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja häneen liittyneiden Israelin heimojen sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan, ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen.’ 20 Olkoot sauvat, joihin olet kirjoittanut, kädessäsi heidän nähtensä, 21 ja puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. 22 Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas (Jeesus) hallitsee heitä kaikkia. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaannu kahdeksi valtakunnaksi. .. ”

”Totisesti, minä kokoan Jaakobin, minä kerään tarkoin Israelin jäännöksen. Minä saatan sen yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelleen. Silloin on ihmisten kohina. Tien aukaisija käy heidän edellään. He raivaavat tiensä, kulkevat portille ja menevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa kulkee heidän edellään, ja Herra on heidän johtajanaan.” Miika 2:12,13.
Jeesus on Israelille luvattu ”Tien aukaisia” ja David-Kuningas.

Weijo Lindroos

Lisää luettavaa:
Tiedote juutalaisille