Kategoria: Kirjoituksia

Elämme maailmassa

Uskovina olemme antaneet elämämme Jumalan käsiin ja luotamme kaikessa Häneen. Ajallinen elämämme Jumalan luomakunnassa sisältää paljon jokapäiväisiä valintoja ja tekemisiä, joissa Jumala tahtoo olla auttamassa meitä.
Emme elä enää Paratiisissa, että voisimme ottaa hedelmän puusta ja elää suoraan luonnon antimilla. Jokainen meistä käyttää maailman palveluita. Kotielämämme koostuu tämän maailman tuotteista aamukahvin keittämisestä ja ruokaostoksista alkaen. Jumalan luomalla viisaudella on keksitty monia elämäämme helpottavia asioita, jotka ovat koko ihmiskunnalle tarpeellisia. Saamme käydä koulua, tehdä työtä, käyttää rahaa, sähköä, puhelinta, autoa, tietokonetta, kirjapainotaidon tuotteita, yms. Mutta myös lääketieteen suuret saavutukset ovat meille siunauksena. Emme siis voi uskovina halveksia tieteen merkittäviä saavutuksia. Elämme maailman keskellä kaikissa sen antimissa niin kauan kuin olemme tässä ruumiissamme ja olemme pukeutuneet tämän maailman valmistamiin vaatteisiin. Olemme täällä Jumalan siunaamina Hänen asettamiensa ja hallitsemiensa luonnonlakien alaisuudessa.
Jotkut perheet esim. rakentavat talon. Sen rakentamisessa joutuu käyttämään avuksi monenlaisia talotekniikan ammatti-ihmisiä. Kaikkia osaajia ei löydy uskovien joukosta. Mm. hyvä ammattitaitoinen rakennusmestari työläisineen hoitaa rakentamisen. Muurari tekee taloon hienon avotakan. Toiset ammattilaiset tekevät sähkötyöt. JNE. Jotkut voisivat todeta, että ”miksi et luottanut siinä Jumalaan ja tehnyt niitä itse?”. Niinpä. Mutta mitähän siitäkin olisi tullut? –

Elämme maailmassa, vaikka olemme syntyneet Taivaasta. Matkalla teemme kaiken rukoillen, että Hän johdattaa meitä valinnoissamme. Olemmehan uuudestisyntymisessä tulleet Jumalan lapsiksi. Joh. 3:3. Olemme pukeutuneet hengellisiin ”vaatteisiin”. Kol. 3:12-14. Ja meillä on uskovinakin lupa pyrkiä menestymään ajallisessa elämässä, opiskelussa, rehellisessä työssä yms. Kunhan sen ohella elämämme tärkeysjärjestys säilyy. Ensin tulee olla oikea suhde Jeesukseen ja ristintyöhön sekä Hänen tahtonsa toteuttamiseen. Elämänyhteys Hänen kanssaan johtaa meidät oikeisiin valintoihin. Siksi otamme rukoillen vastaan Jumalan antamaa sisältöä elämäämme, opiskeluun, ammatin- ja työpaikan valintaan ja puolison löytymiseen ym. Rukoilemme esivallan puolesta, että osaavat tehdä rauhaan johtavia päätöksiä. 1 Tim. 2:1-4. Jne.
Pyydämme johdatusta myös mielipiteittemme muodostumiseen. Tahdommehan olla samaa mieltä Luojamme kanssa, joka tahtoo asettaa sydämiimme ”Kristuksen mielen”. 1 Kor. 2:16. Siihen kuuluu tietenkin vakavamielinen kilvoittelu ”pyhällä arkuudella ja pelolla”. Hebr. 12:28. KR 33/38. Room. 12:2: ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” /
”Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa.” Filip. 4:8.
Kaikesta huolimatta emme ole vielä valmiita. Olemme vajavaisuuden maassa. Tosin sisäinen ihmisemme on jo nyt siunattu taivaallisissa, ja olemme sisällä pelastuksessa, jonka Jeesus ansaitsi sijaisuhrillaan ja verellään sekä kuolemallaan ristillä. Hän nousi ylös kuolleista, ja Hänellä ”on kuoleman ja Tuonelan avaimet”. Ilm. 1:18. Elämme Hänen kanssaan. 2 Kor. 5:17. ”Tämä sana on varma: Jos olemme yhdessä Hänen kanssaan kuolleet, saamme Hänen kanssaan myös elää.” 2 Tim. 2:11.
Uskoon tulleina emme ole surkuteltavia maailmanihmisiä, joiden osa on tässä elämässä. Meidän elämämme päämäärä on ikuisuudessa. 1 Kor. 15:19. Emmekä rakasta maailmaa.. 1 Joh. 2:15-17.

Pitäkäämme huolta toisistamme.” Hebr. 10:24.
Tämä edellyttää, että yritämme ohjata lähimmäisiämme terveyden kannalta oikeisiin ratkaisuihin. Jos joku saa esim. kadulla sairaskohtauksen, soitamme hätänumeroon, ja apu tulee paikalle. Näin Suomen HYVÄ terveydenhoito toimii. Uskovina rukoilemme ja turvaamme sellaisissakin tilanteissa Jumalan armoon ja siunaukseen. Ja ihmeitä tapahtuu.
Terveydenhoito on koko ihmiskunnan yhteinen asia. Uskovinakin maallinen elämämme tapahtuu terveydenhuollon piirissä. Fyysisestä terveydestämme huolehtivat lääketieteen korkeasti koulutetut asiantuntijat, lääkärit ja sairaanhoitajat, jotka eivät aina ole uskossa Jeesukseen. Tosin uskovienkin joukossa on erittäin päteviä ja oppineita tieteiden huippuosaajia. Luotamme Jumalaan, että Hän johdattaa sairaanhoitohenkilökunnan tekemisiä heidän hoitaessaan meitä. Tarvitsemme säännöllistä huoltoa, lääkäreitä ja terveydenhoitoa koko elämämme ajan, syntymästämme hautaan asti.

Jeesuksen opetus kristityille, että olemme maailmassa, mutta emme maailmasta, tarkoittaa kaikkea edellä mainittua. Mutta me olemme syntyneet Jumalasta ja olemme sisäisen ihmisemme puolesta jo nyt liitetyt taivaallisiin ja pukeutuneet valkeisiin vaatteisiin. Room. 13:12. Kol. 3:12-14. Ilm. 7:14. Olemme siis kahden maan kansalaisia syntimaailman keskellä. Jeesus on hyvä Paimenemme, joka varjelee meidät pahasta. Joh. 17:15-19. / 1 Joh. 5:19. Sairaalassakin, lääkärien hoidettavina, meillä on turva Jeesuksessa. Maailmassa eläessämme joudumme siis monissa asioissa turvaamaan maailman apuun, sodan ja rauhan keskellä.
Turvaamme myös lääketieteeseen. Se ei tarkoita epäluottamusta Jumalaan ja Hänen apuunsa. Joskus apu tulee Jumalalta suoraan ilman ihmisten apua, mm. ihmeparantumisten muodossa. Mutta useimmiten Hän johdattaa meitä parantumaan lääketieteen saavutusten kautta. Tosin rukoilemme, että parantamisen armolahja alkaisi taas toimia, kuten tapahtui seurakuntamme alussa. 1 Kor. 12:9.

Lääketiede on Jumalasta
Jatkuva taistelu sairauksia vastaan on jo tuottanut hyviä tuloksia. Monet ihmiset pysyvät elossa vain lääketieteen avulla, lääkkeiden kanssa. Lääketiede on suuri siunaus koko ihmiskunnalle. Olisi mieletöntä vastustaa lääketieteen saavutuksia? Sellainen olisi osaltaan myös kärsivien sairaiden halveksimista.
Jumala antoi Paratiisissa ihmisille viisauden. Syntiinlankeemuskaan ei poistanut sitä kokonaan. Ihmiselle annettiin valta hallita luomakuntaa. ”Ottakaa se valtaanne.” 1 Moos. 1:28. Siihen valtapiiriin kuuluvat myös erilaiset virukset, joita ihminen on meidän aikanamme alkanut saada hallintaansa, kehittämällä esim. erilaisia lääkkeitä kärsiville ihmisille. Lääketieteen saavutukseen kuuluu myös koronarokote, jota edelleen kehitetään kohtaamaan uudetkin variantit. Se on Jumalan antaman viisauden tulos.

Jumalaan luottaminen ei siis tarkoita, että Hän aina parantaisi sairautemme suoraan ilman lääkärien apua. Luotamme kaikkiin Jumalan avaamiin siunauksen lähteisiin. Hän on luonut maailman ravinto- terveys ym. lähteineen meille siunaukseksi.

Linkissä tiedotteeni sellaisesta näkökulmasta, joka on jäänyt vieraaksi monille kristityille:
Esivallalle alamaisuus
Lue!

”Rakkaani, toivon, että sinä menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2.
”Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden.” Joh. 10:10.

Weijo Lindroos
Turku

Esivallalle alamaisuus

Raamattu opettaa meitä, jotka olemme raamatullisesti uskossa Jeesukseen, olemaan alamaiset esivallalle, sekä kehottamaan muitakin samaan: Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää.” Tiit. 3:1.

”Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan, mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.” Room. 13:2. ja 1-6. Olen ikäväkseni joutunut näkemään kapinamielisten napisijoiden ja parjaajien joutuvan sivuraiteille hengellisissä asioissa. Siksi tahdon neuvoa jokaista uskossa olevaa kunnioittamaan Raamatun opetuksia kaikilta osin. Raamattu varoittaa meitä mm. kapinallisuudesta: ”Poikani, pelkää Herraa ja kuningasta! Älä liity kapinallisten seuraan, sillä yhtäkkiä, kenenkään aavistamatta, tulee onnettomuus niin kapinallisille kuin heihin liittyneillekin.” Sananl. 24:21,22. ”Miehelle on kunniaksi pysyä erossa riidoista, kaikki typerät haastavat riitaa.” Sananl. 20:3. Jumala tahtoo varjella meitä Sanansa rajojen sisällä. Siinä on vapaus. Joh. 8:31-36. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät.” Gal. 5:1.
Jeesus tahtoo tänään antaa syntisi anteeksi! Ristintyö on voimassa.
Raamatun Kirjoitukset sekä alkuseurakunnan esimerkki on meille Jumalan Sanaa. He eivät nousseet vastustamaan edes julmaa ja uskovia vainoavaa keisari Neron (v. 54-68 jKr) hallitusvaltaa, vaan Paavali, Pietari ym. antoivat silloin seurakunnalle selväsanaisen kehotuksen alamaisuuteen: ”Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka Hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi mutta hyvää tekeville kiitokseksi.” 1 Piet. 2:13,14. Alkuseurakunnan aikainen esivalta oli siis erittäin julma ja harjoitti laittomuutta ehkä jopa enemmän kuin mikään meidän aikamme yhteiskunta. Siitä huolimatta Jumalan Sana opetti, että tuli olla sille alamainen; mutta tietenkin vain Raamatun opetusten rajoissa.
On siis eri asia, jos esivalta asettaa meille Raamatun vastaisia säädöksiä, jotka rajoittavat Raamatun opetusten mukaista opetusta ja toimintaa; sellaisia sääntöjä emme tietenkään hyväksy. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä..! Apt. 5:29. Siinä Raamattu sanoo siis, että Jumalaa tulee totella ”enemmän”, kuin esivaltaa. Se ei tarkoita, etteikö esivaltaa tulisi ollenkaan totella! Mutta jos jokin asia säädetään esivallan taholta vastoin Raamattua ja yhteistä hyvää, jätämme sellaisen noudattamatta.
Ja kun on kysymyksessä ihmisten terveys, tulee esivallan hyvien määräysten ja suositusten olla meille erittäin tärkeä asia.
Terveysministeriö on esivaltamme terveyden asioissa. Kysymme siksi luotettavien asiantuntijoiden neuvoa sieltä. Esim. THL ei kehota meitä mihinkään Raamatun vastaiseen tekoon. Suomessa THL edustaa esivaltaa, jota meidän siis tulee kunnioittaa, koska sen toiminnan hyvänä tarkoituksena on huolehtia ihmisten terveydestä. Tämä on perustelu kehotuksellemme, että jokaisen tulee ottaa koronarokotus. Se on siis raamatullinen kehotus. ”Toivon, että menestyt kaikessa ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy.” 3 Joh./2. ”Pitäkäämme huolta toisistamme..” Hebr. 10:24.
Raamatullisinta tietenkin olisi, että ”parantamisen armolahjat” toimisivat eikä lääketiedettä enää tarvittaisi. Mutta tässä vaiheessa vielä tarvitsemme sitä. 1 Kor. 12:9. Rukouksemme kuitenkin on, että koronaankin sairastuneet parantuisivat uskonrukouksen kautta.

Kristityt ovat esimerkillisiä kansalaisia kaikilla elämän alueilla, työssä, luotettavuudessa, rehellisyydessä jne. Raamattu opettaa meille kristillistä arvokkuutta; muun muassa, ”etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan”. Tiit. 3:2. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä..” 2 Tim. 2:24-26. Käyttäytykää Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti” (Filip. 1:27) esivaltaakin kohtaan. Sananl. 20:3. 24:21.
Hyvät tavat ja rakkaudellinen käytös kuuluu inhimilliseen sivistykseen. Gal. 5:22. Kristittyjen tulee olla siinä esimerkillisiä. Tiit. 2:7,8. ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi!” Matt. 19:19. 22:39. Mark. 12:31. Luuk. 10:27. Tämä kaikki edellyttää myös sitä, ettemme asetu mm. terveysviranomaisia vastaan. Sellainen on Jumalan Sanan opetusten vastustamista. ”Joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan.” Room. 13:2.

”Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle.” 1 Piet. 2:13.
”Kunnioittakaa kuningasta!” 1 Piet. 2:17.
”Kansasi ruhtinasta älä kiroa!” Apt. 23:5.

Uskossa olevien tulee siis olla esimerkillisiä suhtautumisessa auktoriteetteihin. Sitä voimme toteuttaa käytännössä mm. kunnioittamalla kansan päämiestä, hallitusta ja viranomaisia sekä kaikkea järjestysvaltaa. Esim. liikenteessä tarvitaan selvät säännöt, joita meidän tulee kunnioittaa. Liikenne sujuu, eikä tule kolareita, kun kaikki toimivat sääntöjen mukaan.. Liikennesäännöt ovat siis auktoriteettejamme. Tämä sopii myös esikuvaksi hengelliseen elämään. Yhteentörmäykset vältetään kun pysymme taivaallisissa liikennesäännöissä eli Raamatun siunaavissa opetuksissa, jotka ovat uskonelämäämme suojelevia ”liikennemerkkejä”.
Alkuseurakunnan aikaisessa yhteiskunnassa oli orjuuskin hyväksyttävää. – Meidän aikamme näkökulmasta katsottuna se tietenkin oli väärää. Mutta Jumala kehotti uskovia pysymään orjuudessaankin auktoriteettien alaisuudessa: ”Orjat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaisia, ei ainoastaan hyville ja lempeille vaan myös kieroille.” 1 Piet. 2:18. Tätä opetusta voi soveltaa meidän aikanamme suhteeseen työnantajaamme kohtaan.
Meidät on kutsuttu olemaan rauhan ihmisiä. ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen.” Hebr. 12:14. Room. 12:18. ”Rauhan miehellä on tulevaisuus.” Psalmi 37:37.
Jumala on palauttava seurakuntaansa hurskaan kuuliaisuuden esivaltaa kohtaan. Se on mieluista Jumalalle.

Kaiken edellisen ohella ymmärrämme, että jumalaton synnin maailma on täynnä yhä lisääntyvää vääryyttä ja moraalittomuutta. Laittomuus on päässyt valtaan yhteiskunnassa. Luuk. 17:28-30 / 1 Moos. 18:20,21 ja 19 luku, joka on yhteydessä Hes. 16:49,50. Room. 1:24-32 ja 1 Kor. 6:9-11. Tämän tähden pitää tarkkailla, mitä säädöksiä esivalta asettaa meille. Emme ota seurakunnan opetuksiksi yhteiskunnan oppeja. Raamattu on ainoa seurakunnan opetusten lähdekirja. Alamaisuus esivallalle ei siis tarkoita, että hyväksyisimme yhteiskunnan hyväksymän jumalattomuuden.
Maailman taholta ”meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä parjataan, mutta me puhumme lempeästi..” 1 Kor. 4:12,13. Emme siis parjaa esivaltaa, esimerkiksi poliitikkoja. Jeesus on esimerkkimme, ”joka ei Häntä herjattaessa herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut..” 1 Piet. 2:23. Joh. 15:20. ”Onhan kirjoitettu: ’Kansasi johtajaa älä solvaa.’” Apt. 23:5.

Aito nöyryys on arvokkuutta.
”Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle.” 1 Piet. 5:5.6.
”Olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Näin he voivat tehdä työtään iloiten, ei huokaillen, sillä se ei teitä hyödyttäisi.” Hebr. 13:17. Tämä opetus ei päde silloin, jos esim. seurakunnan johto antaa epäraamatullisia kehotuksia.
”Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tottelevaisuus parempi kuin pässien rasva, sillä kapinointi on taikuuden syntiä ja niskoittelu kotijumalien palvelusta.” 1 Sam. 15:22,23.
”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, (MIKSI?) että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:1-4.

Jatkoa:
Taivassanomat 10/2021 – Jeesus-on-Herra.com

Siunaten,
Weijo Lindroos
Turun seurakunnasta

Orjuuden kahleet

Jos joku opettaa, että ihmisten edelleen kuuluu noudattaa Mooseksen lain käskyjä ja säädöksiä, on sellaisen hyvä tietää, että Mooseksen laki on yksi kokonaisuus, jota pitää noudattaa kokonaan, koska osittainen noudattaminen on lain rikkomista? Siitä tarkempi selvitys tekstissä.

Tässä muutama ”silmä silmästä, hammas hampaasta” -lain määräys:

– Kaikki poikalapset on ympärileikattava. 1 Moos. 17:10-14. 2 Moos. 12:48.
– lain määräämät juhla-ajat tulee viettää sellaisinaan, määrätyllä tavalla ja ajalla, mitään osaa niistä muuttamatta. 2 Moos. 12. 34:18-26. Pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ensilyhteenjuhla, elonkorjuujuhla, pasuunansoiton päivä. suuri sovituspäivä, lehtimajanjuhla ja paasto. 3 Moos. 23:26-32. 4 Moos. 29:1.
– Pääsiäisen valvontayö on vietettävä: Tuo yö on valvontayö Herran kunniaksi, koska Hän vei heidät pois Egyptin maasta. Se on yö, jona kaikkien israelilaisten sukupolvesta sukupolveen tulee valvoa Herran edessä.” 2 Moos. 12:42. / Matt. 26:38-41.
– Määrätyt paastopäivät on pidettävä. ”Neljännen ja viidennen kuun paasto ja seitsemännen ja kymmenennen kuun paasto..” Sak. 8:19.
– viljelymaiden sapattivuosilevoista tulee huolehtia. 2 Moos. 23:10-17. Samoin hedelmäpuista. 3.Moos. 19:23.
”Viideskymmenes vuosi olkoon teille riemuvuosi. Älkää silloin kylväkö, älkääkä leikatko viljaanne.” 3 Moos. 25:11.
– synnytyksen jälkeiset puhdistumissäädökset on noudatettava, samoin kuin esim. sukupuolisaastaisuutta koskevat säädökset. 3 Moos. luvut 12 – 15.
– sovituspäivää on vietettävä niin kuin 3 Moos. 23:24- opettaa. 3 Moos. 23 luku.
– kymmenykset on maksettava kaikista tuloista. 5 Moos. 14:23.
– kahdenlaisista lankoista kudottua vaatetta ei saa pitää. 3 Moos. 19:19.
– partaa ei saa leikata. 3 Moos. 19:27.
”Tee itsellesi tupsut viittasi neljään kulmaan, johon verhoudut.” 5 Moos. 22:12.
– raamatunlausekotelo pitää olla otsalla. ”Sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi.” 5 Moos. 6:8.
– Puhdistusvesisäädökset on noudatettava. 4 Ms. 19.
– vain neitsyen saa ottaa vaimokseen. 5 Moos. 22:13-21.
– lain määräämät ruokasäädökset on ehdottomasti noudatettava: ”Älä syö mitään, mikä on kauhistus.” 5 Moos.- 14:3.
– Esikoiset pitää luovuttaa Herralle. 2 Moos. 13. Jne, ym…

Lakiin kuuluu erottamattomana osana myös rangaistustoimenpiteet, 3 Moos. 24:20: ”Ruhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta; saman vamman, jonka hän on toiselle tuottanut, saakoon hän itsekin.” Jne.
Jos joku siis opettaa, että lakiliittoa tulee noudattaa vain osittain, niin kuka on pätevä sanomaan, mitä tulee noudattaa ja mitkä lain osat saa hylätä? Vanhassa Testamentissa on noin 600 lakipykälää. Mitkä niistä kuuluisivat meille ja mitkä saisi hylätä? Jaakob 2:10,11 opettaa näin: ”Joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhdessä kohdassa, on syyllinen kaikissa kohdissa. Hän joka sanoi: `Älä tee huorin`, sanoi myös: `Älä tapa.` Jos et teekään huorin mutta tapat, olet lain rikkoja.
”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.” Room. 13:8-10.
Mooseksen lain kokonaisuuteen kuuluu myös kymmenen käskyn laki. Ja yhden osan rikkominen rikkoo näin ollen koko lain: ”Jotka pitäytyvät lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lain kirjaan on kirjoitettu, eikä tee sen mukaan.” Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun Hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme, sillä on kirjoitettu: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu.” Gal. 3:10,13.

LAKILIITTO EI KUULU UUDEN LIITON KRISTITYILLE.
”Vapauteen (lain orjuudesta) Kristus vapautti meidät. Älkää siis antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen!” Gal. 5:1,2.
Raamattu sanoo, että lakiliitto on hyödytön: ”Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön.” Hebr. 7:18.
Ei siis kannata yrittääkään noudattaa lakia, koska kukaan ei siihen pysty. Ja sanon varmuudella, että kukaan meidän ajassamme ei noudata lakia. Parhaatkin yritykset jäävät vajaiksi. Elämme uudessa liitossa lain täyttymyksen sisällössä, Pyhässä Hengessä. Tästä lisää lopussa olevassa linkissä.
Raamattu ei aseta noudatettavaksemme myöskään pakanakirkkojen keksimää kirkkovuoden kiertoa päivän tunnussanoineen! Tämä on yksiselitteinen Jumalan totuus. Pysymme irti kirkon vaikutuspiiristä.

UUSI LIITTO
Ristin sijaisuhri toi sydämiimme uuden liiton. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 122:20. Uusi liitto ei ole vanhan liiton kaltainen, vaan kokonaan UUSI (Jer. 31:32), jonka perustuslaki on rakkauden käsky: Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.” Joh. 13:34,35. ”Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Gal. 5:14. ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.” Room. 13:8-10. Kiitos Jumalalle! Kymmenen käskyn lakikin on siis täytetty. Elämme uudessa liitossa lain täyttymyksen sisällössä. Joh. 8:31-36. Tästä lisää lopussa olevissa linkeissä.
”Näin kumotaan entinen säädös, koska se oli voimaton ja hyödytön – eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi – mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. … Näin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.” Hebr. 7:18-22.
Jeesus on uuden liiton perustaja, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.” Joh. 1:6,7.
Jer. 31:31.
Näin Raamattu siis opettaa, että uusi liitto on ELÄMÄÄ PYHÄSSÄ HENGESSÄ, elämänyhteyttä Jesuksen kanssa. ”Jos Henki johdattaa teitä, ette ole lain alaisia.” Gal. 5:18. Pyhä Henki ei johdata toimimaan Jumalan tahtoa vastaan.
Raamatun vapauttava ja siunaava opetus kaikille uuden liiton pelastuneille on, että ”lain kautta minä olen kuollut laille elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.” Gal. 2:19,20. ”Olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille.” Room. 7:6. Tämä vapauden sanoma on osoitettu ennen muuta juutalaisuudesta Jumalan puoleen kääntyneille, ”uudestaan oksastetuille”. Room. 11:23. Apt. 2:38,41. Mutta sama sanoma kuuluu kaikille Jeesuksen verellä lunastetuille, meille uudestisyntyneille Jumalan pyhille. ”Hän ei tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän välillään..” Apt. 15:9. – Lue koko Apt. 15. luku. Seurakunta on yksi, jolle kuuluu kaikkialla sama Raamatun oppi. Tervetuloa siis armoliiton siunauksen osallisuuteen. Jeesus on AINOA pelastaja.

Weijo Lindroos

Lisäselvitykset:
Laki- vai armoliitto? – Jeesus-on-Herra.com
Judaismin harha, osa 1.
Judaismin harha, osa 2.

Ikuiset säädökset

Vanhassa Testamentissa on mainittu joitakin ”ikuisia säädöksiä”. Ne tarkoittavat, ettei tuo asia häviä.

Ikuiset säädökset siirtyivät Uuteen Liittoon hengellisen sisällön saaneina, täyttyneinä. ”Se on täytetty!” Esimerkkeinä mm. pääsiäinen, ympärileikkaus, sapatti, helluntai, jotka eivät enää ole kerran vuodessa vietettäviä uskonnollisia juhlia. Ne ovat tulleet Pyhässä Hengessä uskonelämämme sisäisiksi ominaisuuksiksi. Elämme niitä todeksi.

Pääsiäisestä on tullut täyttymyksen saanut jokapäiväinen juhla-aikamme: ”Onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.” 1 Kor. 5. Samoin helluntai on sydämissämme joka päivä, koska Pyhä Henki asuu nyt meissä! Apt. 2. Ympärileikkaus on ”sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimessa”… Room. 2:29 / 5 Moos. 30:6. Sapatti on joka aikainen sydämen lepotila Kristuksessa. Hebr. 4:4-11. ”Tulkaa minun tyköni …, niin minä annan teille LEVON… niin te löydätte LEVON sieluillenne!” Matt. 11:28-30. Hebr. 4. Meillä on sydämen lepo 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä 365 päivää vuodessa. Gal. 4:9-11. Olemme kristittyinä Vanhan liiton lupausten perillisiä Jeesuksessa Kristuksessa. Room. 8:17. Gal. 3:29. 4:7. 2 Kor. 1:20.

Vanhan liiton pappispuvun ikuinen säädös toimii nyt hengellisenä pukeutumisena: ”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, joka on täydellisyyden side.” Kol. 3:12-16. Ef. 6:10-18. Ilm. 3:18.7:9. 19:7,8. ym.

Alkoholista juopumisen tilalle tuli Hengellä täyttyminen. ”Älkää juopuko viinistä…, vaan täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18-20. Ja Pyhä Henki on ”raittiuden Henki”, joka ei aiheuta juopumuksen kaltaista tilaa.
Raamattu opettaa mm. näin: ”Herra puhui Aaronille sanoen: ´Viiniä ja väkijuomaa älkää juoko, älä sinä älköötkä sinun poikasi sinun kanssasi, kun menette ilmestysmajaan, ettette kuolisi. Tämä olkoon teille IKUINEN SÄÄDÖS sukupolvesta sukupolveen (miksi?), tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä, ja opettaaksenne israelilaisille kaikki ne käskyt, jotka Herra on heille Mooseksen kautta puhunut.`” 3 Moos.10: 8-11. Aamen. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.”
Tämäkin ”ikuinen säädös” on siis tullut täyttymykseensä. Olemme uuden liiton kristittyinä leeviläispappeuden perillisiä. 1 Piet. 2:9. Ilm. 1:5,6.

Yksikään lain piirto ei siis häviä, vaan ”SE ON TÄYTETTY!”

Weijo Lindroos
Turku

Sovinto rakastavan Jumalan kanssa

Olin ehtoollisella. Saimme kaikki kokea siinä hienon hetken. Tunsimme kaikki toisemme, ja meillä oli ihana yhteys. Olemme käyneet myös upotuskasteella kaikki ja Jeesuksen rakkaus sai vallata meidät.

Ehtoollinen ei ole vain mikä tahansa kokous. Siihen ei valmistuta muotomenoin, vaan se on syvällinen osallisuus Jeesuksen runnellusta ruumiista, ja Hänen pyhästä maahan vuotaneesta verestään. Ehtoollisella meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Enää ei ole teurasuhreja meidän edestämme, eli emme enää uhraa eläimiä ja pirskota niiden verta päällemme, vaan uhrattuna on itse Jeesus, joka on ikuinen syntivelkamme uhri. Jeesus sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ei ole enää ihmisten tekoa antaa synnit anteeksi, vaan Jeesuksen täydellinen olemus ristillä antaa meille uskoon tulleille kaikki synnit anteeksi.

Ehtoollisessa me murramme leivän, joka kuvaa Jeesuksen ruumista. Niin runneltu oli Jeesuksen ruumis, ettei siinä enää ihmisen muotoa ollut. Sitten me juomme viinin, joka kuvaa Hänen ristillä maahan vuotanutta vertansa. Jeesuksen maahan vuotanut veri antaa meille täydellisen synninsovituksen. Kun juomme ehtoollisviinin, niin meidän pitää ymmärtää, että Jeesuksen veressä todella on täydellinen anteeksiantamus ja syntiemme sovitus.

Ehtoollinen on muistoateria, minkä Jeesus on meille lahjoittanut. Kun menen ehtoolliselle, niin ennen sitä rukoilen, että Jeesus saisi parantaa minut, ja antaa kaikki syntini anteeksi. Jeesuksen veri parantaa ja antaa kaikki synnit anteeksi. Ei sellaista syntiä ole olemassakaan mitä Jeesus ei voisi antaa anteeksi, tai sellaista sairautta ei ole olemassakaan, mitä Jeesus ei voisi parantaa. Ehtoollinen ei vaadi muuta kuin halun seurata Jeesusta, raamatullisen upotuskasteen, sekä halu puhdistua Jeesuksen veressä.

Kaste on kerran tapahtuva, minkä pitäisi olla ensimmäisiä asioita, kun tulemme uskoon. Se on minä tahdon -asia, kun haluaa seurata Jeesusta. Pientä vauvaa et voi kastaa, koska hänellä ei ole ymmärrystä kasteessa tapahtuvaan syvälliseen prosessiin. Pieneltä vauvalta et voi kysyä, että haluaako hän kasteelle? Haluaako hän ottaa kuuliaisuuden askeleen, ja mennä kasteen hautaan, ja haudata vanha minänsä sekä nousta Jeesuksen kanssa uutena luomuksena vedestä?

Kun tulemme uskoon, saamme Jumalan hengen sisimpäämme, eli Jeesus alkaa meissä elämään. Hän antaa meille meidän syntimme anteeksi. Meidän tulee vain ottaa Hänet vastaan elämäämme, ja sanoa, että minä tahdon Jeesus sinut elämääni – ja Hän tulee. Kun olet ottanut Hänet vastaan, niin silloin sinä saat sellaisen rauhan, mitä tämä maailma ei voi antaa. Sinussa alkaa ihan uusi elämä Jeesuksessa! Sinä tahdot elää Jeesus-keskeistä elämää, uskoa, että on vain yksi Pyhä Israelin Jumala, ja Jeesus on Hänen ainutsyntyinen poikansa, joka syntyi Jumalan siemenestä Marian kautta, joka oli siis neitsyt. Kun Jeesus on Jumalan poika, niin Hänen täytyy siis olla myös Jumala. Näin sanoo myös raamattu, ja tietysti Jumalasta syntynyt on myös Jumala, ja ihmisestä syntynyt ihminen, eikö totta? Jeesus oli myös ihminen, joka kärsi Golgatan ristillä hirvittävän kuoleman, kaikkine tuskineen ja kipuineen meidän jokaisen edestä. Vain ottamalla Hänet vastaan, saat iankaikkisen pelastuksen,syntien sovituksen – ja rauhan sydämeesi.

Ehtoollinen on niin pyhä asia, että jos ymmärrämme sen oikein, niin haluaisimme olla lakkaamatta ehtoollisella, ja muistella rakasta Jeesustamme kuinka Hän sovitti ristillä kaikki synnit ja sairaudet meidän jokaisen puolesta. Se, että Jeesuksessa meillä on iankaikkinen elämä, niin älä hukkaa hetkeäkään ottaaksesi vastaan Hänet. Meillä on Hänessä ikuinen elämä. Eikä kadotustuomiota eli helvettiä ole meidän osanamme, kun haluamme seurata Jeesusta elävää vapahtajaa, syntien sovittajaa ja rakastavaa Jumalaa.

Dina Pettersson

Israel pelastuu

Olemme alkaneet siirtyä lopulliseen siunauksen vaiheeseen Israelin tapahtumissa. Se on se, että Jaakobin 12 sukukuntaa ottavat vastaan pelastuksen omassa Messiaassaan, Jeesuksessa. Näin he saavat yksilöittäin syntinsä anteeksi ja tulevat näin Jumalan lapsiksi. Room. 11:25,26. Hebr. 8:12,13. Tämä prosessi edellyttää Israelin kansan heräämistä näkemään syntinsä ym. Raamatun vakavat sekä siunaavat totuudet. Siksi Raamattu kehottaa meitä evankelioimaan ensin juutalaisia, sitten myös pakanoita. Room. 1:16.

Herra, Herra sanoo näin, Hän, joka kokoaa Israelin karkotetut: Minä kokoan vielä muitakin näiden koottujen lisäksi.” Jes. 65:8. / ”Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa, ja ne kuulevat minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Joh. 10:16.
Me pakanuudesta kääntyneet olemme mainittuja ”muita lampaita”, jotka emme ole alkuisin Israelin lammastarhasta.
Hän (Jeesus) on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät (juutalaiset ja pakanat) yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksineen (aloittamalla uuden liiton). Näin Hän teki, jotta Hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan ja jotta Hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta.” Efes. 2:14-16.
”Sen tähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta KALASTAJAA, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta METSÄSTÄJÄÄ, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista.” Jer. 16:14-16. Samalla tavalla Jumala palauttaa meidät uskoon tulleet Jerusalemista alkaneeseen uskoon, oppiin ja toimintaan.

Jumalan seurakunta siunaa Israelia ja kulkee nyt lopunajan tapahtumissa sen kanssa kohtalonyhteydessä. Niin kuin Israel kootaan kaikista maista takaisin isiensä maalle, samoin kootaan myös Jumalan seurakunta ulos uskonnoista takaisin Jerusalemista alkaneeseen aitoon kristinuskoon. Halleluja!

Profetia Israelin kokoamisesta ajoittuu lopunaikaan:
Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuosien lopulla sinun on mentävä maahan, joka on toipunut miekan jäljiltä, ja kansan luo, joka on koottu monien kansojen seasta. Sinun on mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa ovat olleet rauniomaana. Se kansa on tuotu pois kansojen seasta ja kaikki asuvat siellä turvallisesti.” Hes. 38:8,16.

Katsomme profeetta Hesekielin sanoman luvusta 37:
1”Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. 2 Hän kuljetti minua kaikkialla, niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. 3 Hän kysyi minulta: ”Ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä?” Minä vastasin: ”Herra, Herra, sinä sen tiedät.” 4 Hän sanoi minulle: ”Profetoi näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana!
5 Näin sanoo Herra, Herra, näille luille: Katso, minä annan teihin tulla hengen. 6 Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.”
7 Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Profetoidessani kuului ääntä, kuului kolinaa, ja luut lähenivät toisiaan. 8 Minä katselin niitä ja näin, kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha, ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. 9 Herra sanoi minulle:
”Profetoi hengestä. Ihmislapsi, profetoi ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon.”

10 Minä profetoin niin kuin Hän oli minua käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki; he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko.
11 Herra sanoi minulle: ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. ! He sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, ja me olemme hukassa.’ 12 Sen tähden profetoi ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. 13 Te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. 14 Minä panen teihin Henkeni, ja te heräätte eloon. Minä sijoitan teidät omaan maahanne, sanoo Herra.”
Israelin kuolleet luut alkoivat kuulla Herran Sanaa. Kansa heräsi ja alkoi kuulua kolinaa luiden lähestyessä toisiaan; kunnes maailman juutalaiset viimein ymmärsivät, että on aika saada isiensä maa takaisin ja perustaa Israelin valtio noin 2000 vuoden diasporan jälkeen: Näin Jumalan ihme tapahtui vuonna 1948. Israelin valtio yhdisti Juudan ja Israelin. Se on nyt kaikkien Jaakobin jälkeläisten yhteinen kotimaa. Jospa Israel se on meidän Israel-öljypuuhun liitettyjen pakanoidenkin kotimaa. Näin voimme ajatella Room. 11:17-27. / Efes. 2:11-13. perusteella. Gal. 6:16.

YHTEYS
15 Minulle tuli tämä Herran sana: 16 ”Sinä, ihmislapsi, ota sauva ja kirjoita siihen: ’Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.’ Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen: ’Joosefille; Efraimin ja koko häneen liittyneen Israelin huoneen sauva.’ 17 Vie ne sitten lähelle toisiaan niin, että niistä tulee kuin yksi sauva sinun kädessäsi. 18 Kun sitten maanmiehesi pyytävät sinua kertomaan heille, mitä tarkoitat sauvoilla, 19 niin sano heille: ’Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Efraimin kädessä olevan Joosefin ja häneen liittyneiden Israelin heimojen sauvan ja asetan sen yhteen Juudan sauvan kanssa. Minä teen niistä yhden sauvan, ja niistä tulee kädessäni yhtenäinen.’ 20 Olkoot sauvat, joihin olet kirjoittanut, kädessäsi heidän nähtensä, 21 ja puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois kansojen keskeltä, minne he ovat joutuneetkin. Minä kokoan heidät kaikkialta ja tuon heidät omaan maahansa. 22 Minä teen heistä yhden kansan siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas (Jeesus) hallitsee heitä kaikkia. Silloin he eivät enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaannu kahdeksi valtakunnaksi. .. ”

”Totisesti, minä kokoan Jaakobin, minä kerään tarkoin Israelin jäännöksen. Minä saatan sen yhteen kuin lampaat tarhaan, kuin lauman laitumelleen. Silloin on ihmisten kohina. Tien aukaisija käy heidän edellään. He raivaavat tiensä, kulkevat portille ja menevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa kulkee heidän edellään, ja Herra on heidän johtajanaan.” Miika 2:12,13.
Jeesus on Israelille luvattu ”Tien aukaisia” ja David-Kuningas.

Weijo Lindroos

Lisää luettavaa:
Tiedote juutalaisille

Opetus Pyhästä Hengestä

Opetus Pyhän Hengen toiminnasta kuuluu kristinuskon perusopetuksiin. Sananopettajien tulee ymmärtää, että Pyhän Hengen vaikutuksessa on kaksi erilaista osiota:
1. Uskoon tulossa Pyhä Henki tulee asumaan ihmisen sydämeen. Joh. 20:22. Room. 8:9. Tästä on merkkinä Jumalan rakkaus. 5 Moos. 30:6/Kol. 2:11. Room. 5:5.
2. Pyhän Hengen kasteessa Hän tulee päällemme voiman kasteena. Apt. 1:5,8. Tästä on merkkinä armolahjojen toiminta, mm. kielilläpuhuminen. Apt. 2. 10:44. 19:1-6. ym.
Pyhän Hengen saaminen ja Pyhän Hengen kaste ovat siis kaksi eri tapahtumaa!

Samarialaiset
Tämä esimerkkitapaus on luettavissa Apt. 8:5-17.
Jos opettaisimme, että samarialaiset saivat Pyhän Hengen sydämiinsä vasta Apt. 8:14 kohdassa, tarkoittaisi se, että samarialaiset kastettiin pelastumattomina, ennen uskoon tulemista. Eihän kukaan ole raamatullisessa uskossa ellei ole saanut Pyhää Henkeä. Room. 3:23-25. 5:1-5. Mutta samarialaiset ottivat vastaan Jumalan sanan ja pelastuksen ennen kastetta. Jeesuksen veri puhdisti heidät, ja sen jälkeen he antoivat kastaa itsensä vedessä Jeesuksen nimeen. Tämä oli yleinen käytäntö, joka alkoi kristinuskon ensimmäisestä saarnasta ja sen tuloksista. Apt. 2:41. Samarialaisten kasteella käymisen jälkeen apostolit tulivat Jerusalemista (Apt. 8:14) rukoilemaan uskoon tulleille ja siis Pyhän Hengen saaneille, vedessä kastetuille, henkikastetta. On väärin opettaa, että samarialaiset olisi kastettu uudestisyntymättöminä (Room. 8:9) ja että he muka saivat Pyhän Hengen vasta apostolien rukoillessa heille henkikastetta. Samoin oli laita Efeson uskoon tulleilla. Apt. 19:1-6.
On tärkeää ymmärtää Raamatun opetus: ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9.
”Kaikille jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:12. ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3.

Vanhan liiton profeetoissa oli Pyhä Henki
Sama Pyhä Henki toimi vanhan liiton pyhissä.
”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armostaja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään vaan teitä sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka (samassa) taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa.” 1 Piet. 1:10-12.
Tässä mainittu ”Kristuksen Henki”, joka siis oli vanhan liiton pyhissä, on sama ”yksi Henki” (Efes. 4:4), eli Jumalan Pyhä Henki, jota ilman ei kukaan voi pelastua. ”Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. / 1 Kor. 12:11. Ef. 4:4. Jokaisella Jumalan lapsella on siis Pyhä Henki. Pyhästä Hengestä osaton ei ole Jumalan lapsi. 1 Kor. 6:11.Tiit. 3:3-7. ”Hänessä (Jeesuksessa) on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, Hänen kirkkautensa ylistykseksi.” Efes. 1:13,14. / Apt. 19:1-6.

Mooseksen sydämessä oli Pyhä Henki
”Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa.” 4 Moos. 11:17,25.

Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; Jesaja 63:11.

Saulissa oli Pyhä Henki
”Ja Herran Henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi.” 1 Sam. 10:6,9,10.

Daavidissa oli Pyhä Henki
”Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran Henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen.” 1 Sam. 16:13. Psalmi 51:13. Vakavaan syntiin lankeamisen jälkeen Daavid rukoili: ”Älä heitä minua pois kasvojesi edestä äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.” Psalmi 51:13.

Ympärileikkaus
Muuttuminen Jumalaa rakastavaksi ihmiseksi tapahtui vanhan liiton aikana ”sydämen ympärileikkauksessa”. 5 Moos. 30:6. Se oli Pyhän Hengen vaikutusta. Samoin tapahtuu uudeksi ihmiseksi tuleminen uudessakin liitossa. Room. 2:29. 2 Kor. 5:17. Jeesuksen vastaan ottaminen (Kol. 2:6,11,12.. 2 Kor. 6:1,2) pitää sisällään uudestisyntymisen ja siis Pyhän Hengen tulemisen ihmisen sydämeen. ”Hänessä (Jeesuskessa) teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu Hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty Hänen kanssaan(Room. 6:4-11) uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset.” Kol. 2:11-13.

Profeetta Samuel johti Pyhän Hengen valtaamana profeettajoukkoa, jonka päällä oli Pyhä Henki. 1 Sam. 19:18-24. Mutta Pyhä Henki oli tullut myös heidän sydämiinsä. Tästä Pyhän Hengen vaikuttamasta sydämen muuttumistapahtumasta mainitaan siis mm. Saulin kohdalla: ”Jumala muutti hänen sydämensä..” 1 Sam. 10:9. Mutta Pyhä Henki poistui Saulista, koska hän hylkäsi Herran sanan. 1 Sam. 15:23. ”Herran Henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki ahdisti häntä.” 1 Sam. 16:14. Henki ei voi poistua ellei ihmisessä ensin ole ollut Henkeä. Vertaa Ps. 51:13.

Vanha liitto oli edelleen meneillään ennen ristintyötä Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun kertomissa tapauksissa, jolloin Pyhä Henki tuli ihmisiin. Muun muassa Johannes Kastaja oli täytetty Pyhällä Hengellä äitinsä kohdusta asti. Luuk. 1:15. Samoin hänen isänsä Sakarias ja äitinsä Elisabet ”täytettiin Pyhällä Hengellä”. Luuk. 1:41, 67. Siis Pyhä Henki tuli heihin.

Rukouksemme on, että ihmiset löytävät pelastuksen Jeesuksessa saaden syntinsä anteeksi Hänen verensä kautta ottamalla vastaan Jumalan armon ”niin, ettei se jää turhaksi”. 2 Kor. 6:1. Näin he tulevat Jumalan lapsiksi ja hylkäävät syntielämänsä eli tekevät parannuksen synneistään, ja ottavat kasteen Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Näin maailmasta ja sen syntielämästä pois kääntyneet ovat ”siirtyneet pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan puoleen”. Apt. 26:18. Ja näitä pelastuneita veljiä ja sisaria kehotamme ottamaan vastaan Pyhän Hengen kasteen sekä sitten joka päivä, yhä uudestaan täyttymään Hengellä. Efes. 5:18,19. Ko. ”Täyttykää Hengellä!” -kehotus annettiin niille, jotka jo olivat saaneet Pyhän Hengen kasteen. Apt. 19:1-6. Jumala tahtoo täyttää Pyhällä Hengellä kaikki omansa.

Siunausta meille,
Weijo Lindroos
Turun seurakunta

Pyhä Henki – mitä, missä, tai kuka Hän on?

Raamattu ilmoittaa Pyhästä Hengestä, että Hän johdattaa, puhuu, kuulee ja julistaa. Joh.16:13-15. Ne ovat persoonallisia ominaisuuksia. Hän tuntee ja tulee murheelliseksi, jos uskova elää sopimatonta elämää. Efes. 4:30. Ehkä Hän voi siis tulla myös iloiseksi kristityn puhtaasta vaelluksesta…
Pyhä Henki on Puolustajamme. Joh. 14:16,17. Hän jakaa armolahjoja, ”niin kuin tahtoo” ( 1 Kor.12:4-11) ja johdattaa Jumalan seurakuntaa. Hän auttaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaan. Room. 8:26,27. Jumalan Pyhä Henki toimii persoonallisella tavalla, ja on siis Persoona. Hän on alkuseurakunnan tunnustuksessa Jumala: Pietari nuhteli Ananiasta siitä, että tämä yritti ”pettää Pyhää Henkeä.” Ja tuo pettämisen kohde oli siis Pyhä Henki: ”Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle. Apt. 5:3.4. Pyhää Henkeä vastaan toimiminen on siis Jumalan vastustamista.

”Hänessä (otettuamme vastaan Jeesuksen) on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.” Efes.1:13.
Ilman Pyhää Henkeä ei ole aitoa kristillistä uskonelämää. Uskoon tuleminenhan on yhtä kuin Pyhän Hengen saaminen sydämeen pelastuksen sinetiksi. Ef. 1:13. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room.8:9.

Pyhä Henki on Totuuden Henki, Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki. Apt.16:6,7. Hänet on ”vuodatettu” Apt. 2:33/ Jooel 2:28-29. Room. 5:5. Häntä voidaan ”juoda.” Joh. 7:37-39/ Jes. 12. Pyhää Henkeä on siis lähes mahdoton määritellä ja selittää tyhjentävästi. Hänet pitää kokea omassa sydämessään. Saakoon Hän johdattaa lukijaa ymmärtämään Jumalan suuruutta, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä Raamatun opettamalla tavalla.

Pyhän Hengen asuinpaikka meissä on meidän henkemme eli sydämemme, sisimpämme. Ja samalla Hän on voiteluna yllämme. 1 Joh. 2:20,27 ja 2 Kor. 1:21,22. Uudestisyntymisessä eli uskoon tulemisessa Pyhä Henki tuli asumaan sydämiimme. Pyhän Hengen kasteessa Hän tuli päällemme. Mm. Apt. 11:15. RK. Näin olemme sisältä ja päältä täynnä Pyhää Henkeä. Samariassa suuret ihmisjoukot olivat ottaneet vastaan Jeesuksen Pelastajakseen. He saivat Pyhän Hengen, koska heidät myös kastettiin. Eiväthän apostolit olisi suostuneet kastamaan pelastumattomia. Room. 8:9.
Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat, että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä Hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.” Apt. 8:14-17. Samoin tapahtui Efesossa. Ensin ihmiset tulivat uskoon eli siis saivat Pyhän Hengen. Sen jälkeen he saivat Pyhän Hengen kasteen: ”Siellä hän (Paavali) tapasi muutamia opetuslapsiaja kysyi heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” He vastasivat hänelle: ”Emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä.” Hän kysyi: ”Millä kasteella teidät sitten on kastettu?” He vastasivat: ”Johanneksen kasteella.” Niin Paavali sanoi: ”Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan Häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen.” Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:1-6. RK.

Isällä ja Pojalla on sama yksi Henki. Tähän yhteen Henkeen olemme mekin uskoontulossamme tulleet. ”Joka yhtyy Herraan, on yksi henki Hänen kanssaan.” 1 Kor.6:17. ”…teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa.” Kol.3:3. ”Hänessä me olemme, elämme ja liikumme.” Apt.17:28.
Olemme Kristuksessa Jeesuksessa (Gal. 3:26,27; 2 Kor.5:17) olemalla Pyhässä Hengessä ja Hänen ollessaan meissä.
”Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.” 2 Kor. 13:13. Jeesuksen Kristuksen armo tuli ristintyön kautta meille oveksi Jumalan rakkauteen Pyhän Hengen kautta. ”Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta.” Room. 5:5.

Kun Pyhä Henki tuli meihin, me pelastuimme. Kun saimme Pyhän Hengen kasteen, saimme voiman olla Jeesuksen todistajia. Apt. 1:8; 2:1-6; 8:14-17; 10:43-48; 11:15; 19:1-6. Apostolit, jotka olivat saaneet Pyhän Hengen kasteen, täyttyivät yhä uudestaan Hengellä. Joh. 20:21-23; Apt.4:31 ym.
Jeesus tahtoo, että jokainen uskoon tullut ottaa vastaan Pyhän Hengen kasteen kielilläpuhumisineen, ”niin kuin alussa”. Apt. 11:15.

Pyhällä Hengellä ei ole varsinaista persoonanimeä. Silti Hän on persoona Isän ja Jeesuksen Henkenä. Hän ei kuitenkaan ole Isästä ja Pojasta erillään oleva persoona. Samoin kuin minun henkeni kuuluu minun persoonaani, samoin Pyhä Henki kuuluu Isän ja Jeesuksen persoonaan, kokonaisuuteen. Hän ilmentää Isän ja Jeesuksen persoonaa. Hän ei toimi irrallaan Isästä ja Pojasta kuten ei Jeesuskaan toimi irrallaan Isästä (vertaa aurinko ja säteet). Pyhä Henki ei toimi itsenäisesti: ”Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä Hän kuulee, sen Hän puhuu, ja Hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä Hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Kaikki, mitä Isällä on, on minun. Siksi minä sanoin, että Hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille.” Joh. 16:13-15.

Emme löydä Raamatusta oppia, että Pyhä Henki olisi vain jokin ”henkilö” meidän ajattelemassamme mielessä, niin että Hänellä olisi jokin muoto, esim. ihmisen näköinen. Hän on Henki, joka on vuodatettu kaiken lihan ylle (Apt. 2:17) eli Hän on kaikkialla läsnä oleva ja kaiken tietävä. Jooel 2:28. Mutta Hän voi ottaa ilmestysmuodokseen vaikkapa kyyhkysen (Joh. 1:32-34), tai tuliset kielet, jotka näkyvät uskossa olevien päällä. Apt. 2:1-6.
Uskomme kaiken Raamatussa olevan Jumalan ilmoituksen Pyhästä Hengestä, koska Hän on itse pyhien Kirjoitusten synnyttäjä. 2 Tim. 3:16. Emme usko ”yli sen, mikä on kirjoitettu.” 1 Kor. 4:6.
Pyhä Henki on YKSI HENKI. Ja meissä kaikissa uskoon tulleissa on tämä YKSI ja SAMA Pyhä Henki. Hän jakaa meille armolahjoja sekä vaikuttaa Hengen hedelmän kasvua. Gal. 5:22. ”Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo.” 1 Kor. 12:11.

Ilman sydämissämme asuvaa Pyhää Henkeä ei kenelläkään voi olla oikeaa uskoa. Ilman Häntä ei ole oikeaa elämää. Hän on Elämän Henki. Ja kun Pyhä Henki on sydämissämme, olemme pelastuneita ja meillä on ikuinen elämä.
Jumalan työtä voidaan tehdä ainoastaan Pyhän Hengen yhteydessä. Tämän vuoksi jokainen ihminen tulee auttaa Pyhän Hengen täyttämään elämään, ottamaan vastaan ensin Jeesus Pelastajaksi ja sitten Pyhä Henki johdattajaksi. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani..” Apt.1:8. RK. ”…Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” Matt.3:11. Pyhän Hengen kautta annettiin sydämiimme Jumalan rakkaus. Room. 5:5.
”Kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia.” Room. 8:14.
Sinäkin saat täyttyä Pyhällä Hengellä. Apt. 2:38; 10:44-48. Saat alkaa puhua uusin kielin ja ylistää Jumalaa. Lupaus on annettu jokaiselle. Luuk.11:13. Hän on oleva Puolustajasi syntisen ja nurjan maailman keskellä. Joh. 14:26; Apt.2:40. Hän johdattaa Sinut kaikkeen totuuteen (Joh.16:13) ja totuus on tekevä Sinut vapaaksi. Joh. 8:32. Sinä olet pääsevä Taivaaseen, Herrasi Jeesuksen luo.

Weijo Lindroos
Turku

Diakonit seurakunnan varojen hoitajina

Jumalan seurakunta perustettiin ristillä Jeesuksen sovintoveren ja ylösnousemuksen kautta. Joh. 2:19-22. 1 Piet. 1:3. Se täytettiin Pyhällä Hengellä helluntaipäivän henkikasteessa. Ja kaikki kastettiin myös upotuskasteella vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Tästä alkoi seurakunnan kokoaminen ja järjestäytyminen paikkakunnittain. Armolahjat alkoivat toimia, sekä vähitellen myös erilaiset seurakunnan palvelutehtävät.

Jumala tahtoo johdattaa jokaisen omansa seurakuntayhteyteen ottamaan vastaan oman paikkansa ja elämänsä tarkoituksen. Pyhä Henki jakaa armolahjoja, armoituksia, Hengen hedelmiä ja mitä moninaisimpia osallistumismuotoja seurakunnan rakentumiseksi. Mistä löytyy tehtävien vastaan ottajia? Lue Room. 12:6-8. Gal. 5:22. Efes. 4:11-16. Jumalalla on hyvä suunnitelma jokaista varten. Ja kaikki mukana olevat ovat tarpeellisia. Esimerkiksi saarnojen kuuntelijat ovat oleellinen osa seurakunnan toimintaa.

Seurakuntapalvelija, diakoni, on eräs seurakuntaan asetettu virka, palvelustehtävä. Tämä tehtävä alkoi puutteenalaisten auttamisesta. Se asetettiin seurakuntalaisten auttamiseksi. Seurakunta Raamatussa tarkoittaa uskoon tulleita, parannuksen tehneitä ja sen jälkeen upotuskasteella vedessä kastettuja ihmisiä (Apt. 2:41), ei ihmisten perustamia kirkkoja, laitoksia, yhdistyksiä yms.
Jeesuksen sovintoverellä ostetut ihmiset ovat edelleen ainoa Jumalan seurakunta. Ilm. 1:5,6. 1 Piet. 1:18,19.
Tehtävät on asetettu siis raamatulliseen paikallisseurakuntaan. Tiit. 1:5.
Alkuseurakunnasta sanotaan: ”Heidän joukossaan ei ollut ketään puutteenalaista, sillä kaikki, jotka omistivat maatiloja tai taloja, myivät ne, toivat kauppasumman ja panivat sen apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin kunkin tarpeen mukaan.” Apt. 4:34-35. Huomaa monikkomuoto; ”maatiloja tai taloja”. Ylimääräiset myytiin. Mutta omaisuuden myymistä ei annettu seurakunnalle käskyksi. Tässä vain todetaan, että jotkut tekivät niin.
Alkuaikana Jumalan siunaus vaikutti uskovissa voimakasta uhrimieltä. Kaikkien yhteinen halu oli huolehtia seurakunnan yhteydessä olevista köyhistä. Näin on edelleen Jumalan hyvä tahto. Gal. 2:10.
Mutta mihin ja kenelle uhrataan? Tapa viedä rahaa ”apostolien jalkojen juureen” ei edustanut asian lopullista muotoa. Jumala tahtoi vapauttaa apostolit julistamaan sanomaa ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta. Sen tehtävän edestä piti poistaa esteet:

Diakonin tehtäväkuvaus:
Ne kaksitoista kutsuivat koolle opetuslasten joukon ja sanoivat: ”Ei ole sopivaa, että me ruuan jakelun vuoksi lyömme laimin Jumalan sanan.Valitkaa siis keskuudestanne seitsemän miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat täynnä Henkeä ja viisautta, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Me itse tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa.” Tämä puhe oli kaikkien koolla olevien mieleen. He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä, ja Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen. Nämä tuotiin apostolien eteen, ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen. Jumalan sana levisi ja menestyi.”Apt. 6:2-7.

Näin diakonit alkoivat huolehtia srk.n yhteisestä ”kukkarosta”. Joh. 12:4-6. Ja siitä alkoi seurakunnan palvelijan, diakonin, virka. He pitivät luetteloa avustettavista seurakuntalaisista. 1 Tim. 5:9. Myöhemmin tähän tehtävään valittiin myös sisaria. Muun muassa 1 Tim. 3:11. mainitut vaimot saattaa tarkoittaa naispuolisia diakoneita. Mutta myöhemmin tulee hyvin selväksi, että naisia oli seurakuntapalveljoina: ”Suosittelen teille sisartamme Foibea, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija (kreik. ekklesias diakonon) Room. 16:1. Tämä sisar Foibe oli ”ollut avuksi monelle”. (jae 2). Saattaa siis olla, että seurakuntapalvelijat ovat tarkoitettut olemaan avuksi monissa muissakin käytännön avustamistoiminnoissa; luultavasti myös sielunhoitajina. Tätä kuvaa mielestäni opetus, että heidän tulee olla ”kunnioituksen arvoisia ja puheissaan luotettavia” sekä säilyttää uskon salaisuus puhtaassa omassatunnossa”. 1 Tim. 3:8-13. Kuullessamme luottamuksellisia asioita, on meidän aina muistettava Raamatun pyhä opetus: ”.. mutta älä ilmaise toisen salaisuutta.” Sananl. 25:9.
Kun tämä virka saadaan toimimaan, voivat seurakuntalaiset tietää kenen puoleen kääntyä elämän murheissa ja vaikeuksissa, ja kenen kanssa voi rukoilla ja keskustella kaikista elämän tilanteista. Mikä tahansa asia painaa sydäntä, voit ottaa ensin yhteyttä seurakuntapalvelijoihin. Jumala johdattakoon tämänkin tehtävän toimimaan.
Ahdistavassa ajassamme näemme ympärillämme paljon sairaita ja kärsiviä, monenlaisten kipujen ja tuskien ahjossa kilvoittelevia lähimmäisiä. Monilla on myös sisäisiä vammoja, haavoja, rikkinäisyyksiä. On masennusta, yksinäisyyttä, surua ja hylätyksi joutumista, rikkoontuneita ihmissuhteita ja pettyneisyyden tuskaa. On myös vaikeita psyykkisiä sairauksia. Siksi jokaisen kristityn tulee olla valmis auttamaan lähimmäistään, eikä sysätä auttamiskuormaa joidenkin harteille. Rukousta asian puolesta, että Jeesus saa olla perimmäinen auttamistyön johtaja.

Tänä aikana on seurakunnan hyväksi ”kukkaro”-systeemiksi havaittu Suomen lain mukainen rekisteröity yhdistys (v. 2020). Ja yhteisestä kassasta huolehtiminen tulee luovuttaa diakoneille, jotka ovat seurakunnan valitsemia ja siunaamia rehellisiä, luotettavia ja vastuunsa tuntevia (1 Tim. 3:8-13) sekä Pyhällä Hengellä täytettyjä. Apt. 6:3. Tätä samaa rehellisyyttä, hyväntahtoisuutta ja oikeamielisyyttä Jumala tahtoo kasvattaa jokaiseen omaansa.
Diakonit olivat yhdessä vanhimmiston kanssa vastaamassa paikallisten seurakuntien toiminnasta, mm. Filippissä: ”..kaikille Filippissä oleville pyhille Kristuksessa Jeesuksessa sekä seurakunnan kaitsijoille (eposkopos) ja seurakuntapalvelijoille (diakonois).” Filip. 1:1.
Seurakunnan tehtävät eivät ole ”palkkapaimenvirkoja”, vaan ne hoidetaan mieluiten oman työnsä ohessa. Apt. 20:33-35.
Kaikille seurakunnan työntekijöille on annettu siunaava elämän ohje: ”Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. ” Room. 12:16. Hebr. 13:5. Seurakunnassa ei kenenkään sovi olla rahanahne. 1 Tim. 3:3.

Tehtäviin siunaaminen.
Seurakunnan palvelutehtäviin valitut asetetaan toimeensa seurakunnan kokouksessa julkisella siunaamisella kätten päällepanemisen kautta. Tämä tapa on aina kuulunut Jumalan seurakunnan oppiin, jo vanhan liiton ajoilta alkaen. Pane oikea kätesi hänen päänsä päälle.” 1 Moos. 48:14-18. Joosua, Nuunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päälleen.” 5 Moos. 34:9. Apt. 9:17-20. 13:1-4. ym.
Kätten päällepaneminen on eräs Kristuksen opin alkeista. Hebr. 6:1-2. Näin siunaamme uskovia seurakuntayhteyteen sekä tehtäviin. 2 Tim. 1:6.
Seurakuntavirkoja ei kukaan voi itse ottaa. Hebr. 5:4. Efes. 4:11-16. Eikä tehtäviin myöskään voida suinpäin siunata. Heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.” 1 Timot. 3:10 (8-13).

Seurakunnan tulee huomata uskovassa vaikuttava Jumalan armoitus ja nöyryys. Sen havaittuaan tehtävän saanut voidaan siunata virkaansa.

Pyhä Henki on johdattava rukoilevaa uskovien joukkoa niin, että ennallistetussa Jumalan seurakunnassa on oleva alkuseurakunnan tavoin vanhimmisto sekä diakonit, jotka huolehtivat raha-asioista ja yhteydessä olevista köyhistä sekä muistakin kärsivistä.
Tämä on suuntamme.

W.L.

Asiasta lisää näissä linkeissä:

Uhraaminen
Raha-asian opetus
Taivassanomat 7/2019

Sapatti

Aadam ja Eeva olivat sisällä Elämässä, jonka Jumala oli puhaltanut heihin. 1 Moos. 2:7. Siksi heitä piti varoittaa kuolemasta. 1 Moos. 2:17. Nyt ihmiskunta on kuoleman tilassa ja meidän eläviksi tulleiden tulee varoittaa heitä jäämästä kuoleman tilaan. Meidän tulee kertoa heille Elämän mahdollisuudesta. ”Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne.” Ef. 2:1. Synnin ja kuoleman tilasta pääsee yhteyteen Elämän antajan kanssa. Se edellyttää poistumista Aadamin jälkeläisyydestä eli kuoleman tilasta.
Jumalasta erossa oleva aadamilainen ihminen on Raamatun mukaan kuoleman tilassa. Mutta ylösnoussut Jeesus on ansainnut meille kaksi asiaa: 1. kuoleman pois synnin tilasta ja 2. ikuisen Elämän Hänen yhteydessään. Room. 6. Tämän armon saa jokainen ottaa vastaan. Joh. 3:3-7. 2 Kor. 6:1. Uskoon tulemisen eli uuden elämän saamisen pitää tapahtua ajallisen elämän aikana. Kuoleman jälkeen ei enää ole mahdollista pelastua. Mk. 2:10. Room. 8:9.

”Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi: ”Rauha teille!” Sen sanottuaan Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi heille taas: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät.” Näin sanottuaan Hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki.Joh. 20:19-22. – Siis samoin kuin Elämän Henki puhallettiin Aadamiin (1 Moos. 2:7) samoin tehtiin myös uuden liiton opetuslapsille.
Voimme olla varmoja, että opetuslapset, kohdatessaan ylösnousseen Herransa, ottivat vastaan uudestisynnyttävän Jumalan Hengen. ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.” 1 Piet. 1:3.

Ristin tapahtumista ja ylösnousemuksesta alkoi uusi aikakausi, armon aika. Siitä alkoi uusi ihmissuku, jonka kantaisä on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas, Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Me olemme Jeesuksen verellä ostettu kuningaskunta. Dan. 2:44. Ilm. 1:5,6. ”Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansakunnista ja kansanheimoista. Sinä olet tehnyt heidät kuningaskunnaksi” Ilm. 5:9,10. Ja Kuningas itse maksoi kalliin hinnan. 1 Piet. 1:18,19.
Nyt tähän armoliiton ja sapatin jälkeisen ylösnousemuspäivän (Matt. 28:1) pelastettujen joukkoon kutsutaan kaikkia ihmisiä. ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4.

Miten tämä liittyy sapattiin?

Ensiksikin, on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että uudestisyntyminen on ”uudeksi luomukseksi” tuleminen, siirtyminen Aadamista Kristukseen. ”Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17. Siis vanha ihmisemme on ”kadonnut”, kuollut. Mutta ”Jumala on herättänyt meidät yhdessä Hänen kanssaan (Room. 6:4-11) ja asettanut yhdessä Hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa.” Efes. 2:6-10.

Uudestisynytmisessä meidän sisimpäämme luotiin uusi ihminen. Gal. 6:15. Ef. 4:24. ym. Olemme syntyneet Jeesuksesta Kristuksesta, Hänen Hengestään. Emme enää ole Aadamin jälkeläisiä, vaan uskoon tultuamme katkaistiin siteemme sinne ja siirryimme uuteen sukuhaaraan. Vanha aadamilainen ihmisemme haudattiin upotuskasteessa Jeesuksen nimeen. Siirryimme Aadamista Kristukseen ja samalla ”taivaallisiin”. Ef. 2:6. Nyt meille eivät enää kuulu Aadamin suvun perinnöt sääntöineen ja lakeineen, koska olemme kuolleet pois siitä. ”Olemme päässeet irti laista ja kuolleet sille.” Room. 7:6. Olemme Kristuksen jälkeläisiä. Hän on uusi ”kantaisämme”. Olemme Aabrahamin perillisiä. Gal. 3:16, 26-29. Aabraham eli Jumalan yhteydessä ennen lakiliittoa. Uudessa liitossa olemme siis tulleet samaan tilanteeseen.
Room. 7 luvussa verrataan lakiliittoa avioliittoon. ”Laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää.” Mutta miehen kuollessa vaimo on irti liitosta. ”Samoin tekin, veljeni, olette laille kuolleita Kristuksen ruumiin kautta kuuluaksenne toiselle, Hänelle, joka on herätetty kuolleista..” Room. 7:4.
Sapatti kuului vanhan ihmisen elämään, aadamilaisuuteen.

MISSÄ JEESUS VIETTI SAPATTIA? – Haudassa.
Hän vei sapatin kanssaan hautaan ja kuoli pois siitä. Viikon ensimmäisenä päivänä, sunnuntaina Hän nousi kuolleista ”viimeisenä Aadamina” (1 Kor. 15:45), ihmiskunnan uutena kantaisänä niille, jotka tulevat uskoon. Sapatti oli nyt tullut päätökseen, täyttymykseensä, ja uuden liiton ikuisesti pysyvä lepotila tuli vallitsevaksi. ”Tulkaa minun tyköni .. niin minä annan teille levon.” Matt. 11:28-30. Me tulimme Hänen tykönsä ja saimme levon. ”Joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin kuin Jumalakin omista teoistaan.” Hebr. 4:10. Kuolimme yhdessä Jeesuksen kanssa pois sapatista, kun ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi” (2 Kor. 4:4) loisti sydämiimme vapauttaen meidät ”synnin ja kuoleman laista”. Room. 8:2. Uskoon tulossa samastuimme Jeesukseen: ”Haluan tuntea Kristuksen ja Hänen ylösnousemuksensa voiman ja Hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla Hänen kaltaisekseen samastumalla Hänen kuolemaansa.” Filip. 3:10. Room. 5:18,19. ja Room. 6. luku.
Uskoontulemisessa saatu sydämen lepotila on siis uuden liiton sapatinlepo. Siinä ei enää ole viikonpäivillä merkitystä, vaikka niitäkin saa valita (Room. 14:5,6), koska ihminen tarvitsee tässä ajassa lepoa työstään. Ja vaikka meillä on lepo työtä tehdessäkin, niin raskasta ruumiillista työtä tekevä tarvitsee myös fyysisen lepopäivän. Eikä mikään estä meitä valitsemasta lepopäiväksi viikon seitsemättä päivää, lauantaita.
Mutta sellaisia aadamilaisuuden ajan säädöksiä ei pidä tuoda uuden liiton kuningaskuntaan, Jumalan seurakuntaan, jossa olemme uusina luomuksina vapauden laissa ja elämänyhteydessä Jeesuksen kanssa taivaallisissa. Jaak. 1:25. ”Jos te noudatatte Raamatun kuninkaallista lakia: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”, te teette oikein.” Jaak. 2:8. ”Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain. Sillä käskyt ”Älä tee huorin”, ”Älä tapa”, ”Älä varasta”, ”Älä himoitse” ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys.” Room. 13:8-10. Gal. 5:14.

”Nyt, kun te tunnette Jumalan, tai paremminkin, kun Jumala tuntee teidät, miksi te taas käännytte noiden heikkojen ja arvottomien alkeisvoimien puoleen? Tahdotteko jälleen tulla niiden orjiksi? Te seuraatte tarkoin päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja vuosia. Pelkään puolestanne, että olen ehkä turhaan nähnyt teistä vaivaa.” Gal. 4:9-11.

Uudestisyntyneiden ikuinen sapatinlepo on voimassa NYT. Hebr. 4. luku opettaa alkukielen mukaan tästä selvin sanoin. ”Joka on päässyt Hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan niin kuin Jumalakin omista teoistaan”. Hebr. 4:10. ”Jumalan kansalla on siis sapatinlepo voimassa nyt (kreik. apoleipetai = on voimassa.).” Hebr. 4:9. Novum.

Meillä uskoon tulleilla ja upotuskasteella kastetuilla on uuden liiton sapatinlepo sydämissämme 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, jatkuen ikuisesti.

Siunausta meille,
t. Weijo Lindroos

Katso myös Taivassanomat 5/2017 ja video aiheesta Uusi liitto.