Kategoria: Ei-uskoville

Jumalan hyvyys nostaa syvistäkin vesistä

Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?” Room. 2:4. Taivaan kirkas ”Valo loistaa pimeydessä..” Joh. 1:4,5.
”Käännä katseesi Jeesukseen!

Pyhä Hengen luoma taivaallinen valokeila lakaisee synnin pimeässä yössä. Valo etsii synnin pimeyteen harhautuneita. Jeesus on maailman Valkeus. Hän luo rakastavan katseensa pimeän maailmanajan kuoleman laaksoon. Hänen puhdas katseensa etsii pimeässä hapuilevaa sielua, joka tahtoo löytää valoa. Kurjuuden kahleissa oleva ja synnin lian murjoma sielu kaipaa puhtautta. Kaiken menettänyt onneton ja kadonnut ihminen kaipaa armon ja vapauden sanomaa. Hän kohottaa katseensa kohti pientäkin valon pilkahdusta. Samoin taivaskin etsii kadonnutta, pimeydessä elävää kärsivää asukasta. ”Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin..! Hes. 34:16. ”Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alas painetut Hän nostaa.” Psalmi 145:14.

Viimein ”etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan!”
Armo ja Totuus kolkuttavat sydämen ovelle. Ja avatessasi sydämesi oven, alkaa tapahtua: Elämän kirkas katse tavoittaa synnin ja kuoleman pimeydessä häpeilevän murjotun sielun. Jeesus kohtaa rukoilevan etsijän! Katseet kohtaavat. Kristuksen kirkkauden evankeliumi luo valoisan tilan eteesi: ”Sinä saat tulla tänne!” ”Tahdotko?” kysyy Vapahtaja. Tahdon! – Kiitos Kirkkauden Herra! Tätä olen aina tahtonut!

Pyhä Henki näyttää nyt ajatuksiisi ristin armotyön. Jeesuksen puhdas ja viaton veri vuodatettiin ristillä meidän tähtemme. Syntimme saivat siellä rangaistuksen. ”Ihmeinen risti, pelastuspaikka..” ♫

Ihmeiset silmät nuo Jeesuksen. Valoa luovat pimeyteen.” ♫
Hänen armahtava pyhä katseensa paljastaa kaiken. Synnin pesäkkeet tulevat näkyviin. Mutta hyvyyden voima parantaa ja alkaa siivota synkkiä synnin kätköjä. Jumalan armo alkaa kasvattaa ja kääntää kaiken meidän parhaaksemme. Ei Hän syytä, vaan kysyy: ”Tahdotko kulkea kanssani?” Ja näin Jeesus ojentaa kätensä. Se on siunaava, ristillä lävistetty käsi. Tartutko Hänen käteensä? –
Kun ojennat kätesi Hänelle, tapahtuu elämässäsi kokonaisvaltainen muutos. Uusi Elämä alkaa virrata ja vaikuttaa sisimmässäsi. Se on ikuisesti kestävä Jumalan Elämä sinun sydämessäsi.
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme!” Room. 6:23.

”Tulkaa minun tyköni … minä annan teille levon!” Matt. 11:28-30.
”Sitä, joka tulee minun tyköni, minä en koskaan heitä ulos!” Joh. 6:37.

W.L.

Jumalan tahto on pelastaa

”.. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4. Joh. 3:16.

”Minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne.”
Jer. 29:11-13.
”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Room. 10:13.
”Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.
”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Joh. 6:37.
Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh. 1:12.

”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan Hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’ ” Apt. 26;:17,18.

Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. … Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.” Apt. 2:38,41,42.

”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen nimensä kautta.” Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi: ”Ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?” Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Apt. 10:43-48.

Lue lisäksi vielä uudestaan omasta Raamatustasi kaikki tämän kirjoituksen kohdat sekä lisäksi nämä:
– Pelastussanoman kuuleminen, Room 10:17.
– Sanan vastaan ottaminen. Apt 2:41.
– Parannuksen tekeminen eli syntielämän lopettaminen. Apt. 17:30,31. ja Room. 6. / Parannus (kreik. metanoia) merkitsee elämän suursiivousta, sovintoa Jumalan kanssa ja kääntymistä suhteessa ylösnousseeseen Jeesukseen ja ristin pelastustyöhön.
– Vesikaste upottamalla. Apt. 8:26-39. 22:16.
– Ja Jeesus kastaa Pyhällä Hengellä joko ennen vesikastetta tai sen jälkeen. Apt. 8:14-17. 10:44-48.

Uskossa kasvaminen tapahtuu raamatullisessa seurakuntayhteydessä. Tämä on loppuelämän projekti. ”He PYSYIVÄT apostolien opetuksessa ja seurakuntayhteydessä..” Apt. 2:42.

Ota yhteyttä, että voimme keskustella ja rukoilla.

Kaksi tai kolme kertaa kutsuminen

Raamatussa ei ole opetusta, että Jumala kutsuisi ihmistä vain kaksi tai kolme kertaa, vaikka eräät niin väittävät. Sellainen uskomus on tullut ehkä Jobin kirjasta, jossa nuori Elihu neuvoi Jobia, joka oli hänen mielestään langennut pois armosta, ja jota Jumala nyt kutsui uudistumaan suhteessaan Jumalaan:
” .. niin Jumala armahtaa häntä ja sanoo: ’Päästä hänet joutumasta hautaan, minä olen saanut lunastusmaksun.’ Silloin hänen ruumiinsa uhkuu nuoruuden voimaa, hän PALAA TAKAISIN nuoruutensa päiviin. Hän rukoilee Jumalaa, ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Näin Jumala PALAUTTAA ihmiselle hänen vanhurskautensa. Hän laulaa nyt muille ihmisille: ’Minä tein syntiä ja vääristin oikeuden, mutta minulle ei maksettu samalla mitalla. Hän pelasti minut joutumasta hautaan, ja henkeni saa katsella valoa.’ Jumala tekee kaiken tämän miehelle KAKSI, JOPA KOLMEKIN KERTAA (!) PALAUTTAAKSEEN hänet haudasta ja antaakseen elämän valon loistaa hänelle.” Job 33:23-30. Lue koko asia Job. 33:14-30.
”Palauttaminen” merkitsee tulemista johonkin, missä on jo ennen ollut. Ja sen armon Job siis sai. Siinä oli kysymys uskossa olevan lankeamisesta ja uudestaan nousemisesta; siis uskosta pois lankeavan ja takaisin synnin tielle lähtijän uudistumisesta ”kaksi tai kolme kertaa”. Mutta Jumalan pelastuskutsun rajoittaminen vain kahteen tai kolmeen kertaan ei ole Raamatun opetusta. Armon ovi on katuvalle ja Jeesusta avuksi huutavalle aina avoinna. Room. 10:13. 2 Kor. 6:2.
Eikä armosta pois langenneen Jumalan lapsenkaan palauttaminen ole rajattu vain kolmeen kertaan. ”Vaikka vanhurskas (uskossa oleva) kaatuisi seitsemän kertaa, hän nousee jälleen.” Sananl. 24:16.
Jeesus on itse sitoutunut omiin opetuksiinsa anteeksi antamisesta: ”Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän..” Matt. 18:21.22. Näin Jeesuskin armahtaa meitä yhä uudestaan: ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi.” Joh. 1:16. ”Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi.” Room. 5:20.

Jeesus ei kadu kutsumistaan, vaan kerran kutsuttuaan Hän pitää armokutsunsa voimassa ihmisen koko eliniän. ”Sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsuaan.” Room. 11:29. ”Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi:” Joh. 1:16. Tuhlaajapojan armo isän kodissa on odottamassa katuvaa ja kurjaa nöyrtyvää eksynyttä niin kauan kuin elämämme jatkuu. Mutta koska kukaan ei tiedä milloin elämä päättyy, on viisasta ottaa vastaan Jumalan kutsu nyt. Hän kutsuu sinua armoliittoonsa tämän kirjoituksen kautta. Näin Raamattu sanoo: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:19,20. Nyt on Jumalan kutsun aika! Huomisesta emme tiedä. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan Hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika (etsikkoaika), nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.
Jokainen ihminen on valittu pelastumaan. Jeesuksen vastaan ottanut ihminen on tullut sisälle Hänen valintaansa. 1 Tim. 2:4. ”Minä tiedän, että Hänen käskynsä on iankaikkinen elämä.” Joh. 12:50
Jumala on siis säätänyt, että ”etsikkoaika” on silloin kun uskossa oleva esittää ihmiselle pelastuskutsun. Silloin Isä vetää ihmistä puoleensa evankeliumin kautta. Ja silloin on siis mahdollista ottaa vastaan Jeesus ja saada synnit anteeksi ja näin tulla Jumalan lapseksi. Raamattu ei tosin käytä pelastumisen ajankohdasta etsikkoaika-sanontaa. Sellaista käytettiin vain Israelin kansan kohdalla. Luuk, 19:41-44. Mutta pelastus voidaan ottaa vastaan silloin kun Jeesus kutsuu. Hän antoi meille lähetyskäskyn: ”Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15,16. Kristinuskon alkuaikana uskoon tuleminen tapahtui siinä yhteydessä kun kristityt kertoivat ihmisille Jeesuksesta. Apt. 2:37,38. ja 41. 16:30-34. Järjestys oli aina sama: Ensin julistettiin sanomaa Jeesuksesta, joka sovitti syntimme verellään ja kuolemallaan. Ja ihmisten ottaessa vastaan julistetun evankeliumin, kuulijat kääntyivät, tulivat uskoon ja antoivat kastaa itsensä upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Kaikki tapahtui samassa kääntymisprosessissa.
Raamattu kertoo miten Jumala armahti yhä uudestaan Hänestä luopuneen kansansa, lukuisia kertoja. Tuom. 2:1-5. Uuden armon saamisen lukumäärää on vaikea edes arvioida, koska Jumala on osoittanut olevansa aina armollinen katuvalle ja nöyrtyvälle kansalleen. Mutta raja tuli viimein vastaan, koska luopunut kansa ei palannut takaisin armoon: ”Kaikki pappien johtomiehet ja kansa harjoittivat yhä enemmän uskottomuutta jäljittelemällä kaikkia muiden kansojen iljettävyyksiä. Näin he saastuttivat Herran temppelin, jonka Hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoituksia sanansaattajiensa kautta, sillä Hän sääli kansaansa ja asumustaan. Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat Hänen sanaansa ja pilkkasivat Hänen profeettojaan, kunnes Herran viha Hänen kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut.” 2 Aikak. 36:14-16. Sama periaate on voimassa myös yksilöuskovien kohdalla. Hebr. 6:4-12. Armon portti voi sulkeutua, jos ihminen tekee lopullisen ja tietoisen valinnan hylätä Jumalan armo ja rakkaus ja sitten alkaa pilkata Jeesusta ja Hänen Sanaansa sekä uskovia.

TUHLAAJAPOIKA -kertomus:
”Minä sanon teille: samoin on Jumalan enkeleillä ilo yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.”
Vielä Jeesus sanoi: ”Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen: ’Isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle.’ Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti, ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut.
Silloin hän meni itseensä ja sanoi: ’Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään! Minä nousen ja menen isäni luo ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.’ Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi.
Poika sanoi hänelle: ’Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi.’ Mutta isä sanoi palvelijoilleen: ’Tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan! Sillä tämä minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon! Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt!’ Ja he aloittivat ilonpidon.” Luuk. 15:10-24.

”Kuka on Jumala, sellainen kuin sinä, joka annat anteeksi pahat teot perintösi jäännökselle ja jätät rankaisematta heidän rikoksensa? Ei Hän pidä vihaa iäti, sillä Hän haluaa olla armollinen. Hän armahtaa meitä jälleen, polkee maahan meidän pahat tekomme. Sinä heität meren syvyyteen kaikki kansasi jäännöksen synnit.” Miika 7:18,19.
”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

Weijo Lindroos

Lisää asiasta: Voivatko kaikki pelastua?

Kutsu Jumalan armon ja rakkauden tielle

Tiedämme, että Jumala tahtoo antaa anteeksi kaikkien ihmisten synnit, koska Hän rakastaa jokaista ihmistä.
Taivas antaa avun ihmiselle, joka tahtoo aloittaa puhtaalta pöydältä uuden elämän Hänen armossaan ja rakkaudessaan.
Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan.
Jeesus sanoo näin: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3. Uudestisyntyminen on yhtä kuin uskoon tuleminen.
Siksi kehotamme sinua ottamaan vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Näin tulet uskoon, ja saat aloittaa uuden elämän Hänen yhteydessään.
MITEN SE TAPAHTUU? –
Voit aloittaa siitä, että käännät mielesi ajatukset ylösnousseen Jeesuksen puoleen ja puhut ääneen Hänelle. Pyydä Häntä kääntämään katseensa sinun puoleesi. Valitse ajatuksissasi oikea asenne ja rehellinen nöyrtyminen sekä kaikin tavoin vilpitön mieli. Kerro Hänelle omin sanoin koko elämäsi tilanne ja pyydä, että Jeesus antaa syntisi anteeksi. Hän tahtoo sen tehdä. ”Jumala haluaa olla teille armollinen.” Miika 7:18.
Jos mahdollista, polvistu Hänen eteensä. Kerro Hänelle seuraavat ajatukset, keskustellen Hänen kanssaan ääneen:
– Jeesus, taivaan Kuningas, auta minua näkemään todellisuus itsestäni ja sinusta, ja armahda minut! Tunnustan olevani syntinen. Ja pyydän: anna anteeksi. Puhdista ajatukseni sanani ja tekoni. Opeta minua aidosti katumaan sekä tunnustamaan ja hylkäämään syntini. Tule elämäni Herraksi. Auta minut irti kaikesta mikä ei ole hyvää ja oikeaa. Anna Pyhä Henkesi asumaan sydämeeni ja johdattamaan minua, että saan kokea elämänyhteyttä Sinun kanssasi.
En tahdo enää jatkaa syntielämääni. Uskon, että sinä, Jeesus, kärsit minulle kuuluvan tuomion ristillä, niin kuin Raamattu sanoo pelastustyöstäsi: ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jesaja 53:5. Uskon, että Sinä kärsit ja kuolit sijaisuhrina minulle kuuluvalla paikalla minulle kuuluvan tuomion. Uskon, että nousit kuolemasi jälkeen ylös kuolleista.
Pyydän Jeesus: uudestisynnytä minut Pyhän Henkesi kautta! Johdata jokainen elämäni hetki tästä eteen päin. Ja auta, että pääsen tämän elämäni jälkeen taivaaseen, sinun tykösi. Jeesus, Herrani! Annan elämäni sinulle kokonaan ja ehdoitta. Tunnustan tästä lähtien sinut syntieni sovittajaksi ja elämäni Herraksi.
Kiitos Jeesus, että kuulit rukoukseni. Aamen. Elämäni kuuluu nyt vain sinulle!

Rukoile edellinen ääneen ja tosi tarkoituksella. Teethän näin?
Ota sitten yhteyttä voidaksemme rukoilla myös yhdessä ja tullaksesi kastetuksi Jeesuksen nimeen Raamatun opettamalla tavalla. Apt. 2:38,41.

Katso vielä 7. minuutin video:

Tulin uskoon?

Ennen uskoon tuloani olin ilman Jumalaa ja matkalla kohti kadotuksen tulijärveä, samoin kuin kaikki muutkin, jotka eivät ole uskossa Jeesukseen. Mutta ottaessani vastaan Jumalan armon sain suuret syntini anteeksi Jeesuksen veren kautta. Hänen sijaisuhrinsa riitti syntieni sovitukseksi. Tulin uskoon ja Jumalan lapseksi. Siirryin pois sielunvihollisen vallasta ja pääsin sisälle taivaan siunaukseen. Annoin kastaa itseni raamatullisella upotuskasteella Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41.
Olen taivaallisen ”kuningaskunnan” jäsen. Ilm. 1:5,6. Matkani päämäärä on ikuinen Taivaan koti.

Raamattu sanoo uskoon tulleille näin:
”Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan (paholaisen) tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme.” Efes. 2:1-3.

Tahtoisitko sinä päästä Taivaaseen? Se on mahdollista. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1.
Ota siis vastaan Jeesus sydämeesi ja anna elämäsi Hänelle. Ala sitten auttaa muitakin löytämään pelastus Jeesuksessa. Hän sanoo nyt myös sinulle näin: ”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26: 17,18.

”Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä. Juurtukaa Häneen, rakentukaa Hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.” Kol. 2:6.7.

Ota yhteyttä.
t. Weijo Lindroos

Pääsetkö taivaaseen?

Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan Hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Raamattu puhuu monin paikoin ihmisen pelastumisesta. Mutta kaikki eivät ymmärrä, MISTÄ ja MIHIN Jeesus meidät pelastaa. Raamattu selventää asiaa:
”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:16. Jeesus sanoo siinä, että uskoon tullut on pelastunut kadotustuomiolta uskoessaan pelastussanoman ja korjatessaan suhteensa Jeesukseen ja ristintyöhön sekä sitten ottaessaan raamatullisen upotuskasteen vedessä Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Näin Jeesus nyt kutsuu sinua tekemään! Jeesuksen vastaan ottaneena ja parannuksen tehneenä saat tulla kasteelle. Synti-ihmisesi haudataan kasteen hautaan (Room. 6:4) ja kastevedestä nousee ylös Jeesuksen ylösnousemuselämässä sisällä oleva ihminen, jonka elämä on ”kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa”. Kol. 3:3,4. Pelastuneen arvoasema on siis olla ”Kristuksessa”, kun taas kadotukseen matkalla oleva ihminen on ”Adamissa”. Room. 5:18,19. ja 6. luku. 2 Kor. 5:17. Ym.
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette pukeneet Kristuksen päällenne. … te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:27-29. Muut ihmiset ovat kuoleman tilassa, ”Adamissa” (1 Kor. 15:22,45. Efes. 2:1-8) matkalla kadotukseen.
Jeesus pelastaa ihmisen kadotustuomiolta, ”uskon kautta Hänen vereensä” (Room. 3:23-25), liittämällä meidät itseensä ja rakkautensa vaikutuspiiriin. Hän kärsi sijaisuhrillaan meille kuuluvan syntiemme rangaistuksen. Jes. 53:5. Kiitos Herralle! Pian Hän tulee hakemaan omansa taivaaseen. Apt. 2:41-47. Joh. 14:1,2.
Jeesus pelastaa Saatanan vallasta. Hän lähetti meidät ”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:18. Efes. 2:1-8.
Jumalan armon vastaan ottaneet eli uudestisyntyneet ja raamatullisella kasteella käyneet pääsevät siis taivaaseen. Joh. 3:3-7.
Jeesus meni ristintyönsä jälkeen ”itse taivaaseen, ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme”. Hebr. 9:24. Meille on Hänen kauttansa avattu tie Jumalan yhteyteen: ”Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään.” Hebr. 10:19. Apt. 22:16.
Perintömme on ”talletettuna taivaissa” (Kol. 1:5), jonne Jeesus meni valmistamaan meille sijaa, josta Hän tulee hakemaan meidät sinne, missä Hän nyt on, eli siis taivaaseen. ”Että tekin olisitte siellä, jossa minä olen.” Joh. 14:3. Kol. 3:3,4. – Missä Jeesus on, siellä on uskoon tulleiden päämäärä! ”Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa” (1 Tess. 4:16-18) taivaassa.
Meidät on asetettu ”taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa”. Efes. 1:6. Ja ”meillä on yhdyskuntamme taivaissa”. Filip. 3:20.

Mutta taivas on Raamatussa myös monimerkityksinen käsite, avaruus- yms. taivaineen. Paavalikin kävi ”kolmannessa taivaassa”, paratiisissa… 2 Kor. 12.
Raamatun lopussa puhutaan myös, että Jumala luo ”uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet”. Ilm. 21:1.
Näin tiedämme, että pääsemme taivaaseen, jonne Jumala luo kokonaan uuden maailman, pelastettujen ikuisen kotimaan.

USKOON TULLEINA ODOTAMME UUSIA TAIVAITA JA UUTTA MAATA:
”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta Hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, Hänen edessänsä.” 2 Piet. 3:10-14.

Jeesus on Hyvä Paimen, joka tahtoo ottaa sinut sisälle armoonsa. Sano Hänelle ääneen rukoillen:
Jeesus, auta minua ottamaan vastaan ristillä ansaitsemasi pelastus ja tulemaan uskoon. Johdata elämäni niin, että pääsen taivaaseen.

”Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia – minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette minun luokseni ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Silloin te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:11-13.

Weijo Lindroos,
Turku

Seurakunnan armahduskutsu

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina toivotamme sinut tervetulleeksi löytämään elämääsi oikea sisältö! Se on ennen muuta Jumalan rakkaus.

Jeesus tahtoo antaa syntisi anteeksi! Hän otti kantaakseen sinulle kuuluvan rangaistuksen. Se tarkoittaa, että Jeesus Kristus kuoli sijaisuhrina Golgatan ristillä suurten kärsimysten keskellä. Jes. 53:5. ”Se on täytetty!” Joh. 19:30. Kiitos Jumalalle! Synnin valta on voitettu!
Kuolemansa jälkeen Jeesus nousi ylös kuolleista. Hänellä on nyt kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän voi antaa syntimme anteeksi ja avata meille armon ovet. Ristintyö on ovi pelastukseen ja mahdollisuutemme pelastua kadotustuomiolta.
”Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi Hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo Häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen.” Joh. 3:17,18.
Pelastussanoma Jeesuksesta vapauttaa ihmisen tuomitusta tilasta.

Ota yhteyttä. Sovitaan aika tapaamiselle. Voimme keskustella ja rukoilla yhdessä. Jeesus antoi meille lähetyskäskyn mennä auttamaan ihmiset Hänen armonsa tielle: ”Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani.” Matt. 28:19. ”Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:20. Jeesus antoi siis meille suuren ja vastuullisen tehtävän: ”Minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa.” Matt. 18:18. ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1. Kun rukoilemme yhdessä ja siinä selvitämme asiat Jumalan kanssa kuntoon, saat jatkaa elämäsi matkaa armahdettuna, uudestisyntyneenä Jumalan lapsena. Synti siirtyy Golgatalle, jossa Jeesus kärsi meille kuuluvan rangaistuksen. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jesaja 53:5. Hänen verensä puhdistaa kaikesta synnistä. Ja sitten on vuorossa kasteelle tuleminen.
”Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi Hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16.

Jo tässä ajassa sinua odottaa siunauksen tie alkuperäisen kristinuskon armahtavassa ilmapiirissä. Jeesus lupaa sinulle ikuisen Elämän. Se alkaa sillä hetkellä, kun otat vastaan Hänet sydämeesi. Hän on hyvä Paimenesi, joka johdattaa sinut ”viheriäisille laidunmaille virvoittavien vetten tykö”. Psalmi 23. Hänen hyvyytensä saa aikaan, että vapaudut syntielämän tuhoavista vaikutuksista, etkä enää tahdo elää synnissä.

Saat aloittaa uuden ja puhtaan elämän Jeesuksen kanssa. Room. 6.

Mikä tahansa on tilanteesi, ota yhteyttä.

Rukous- ja siunausterveisin,
Weijo Lindroos
Turku

Kolme ristiä Golgatalla

1. Jeesusta herjaava rikollinen, joka valitsi viimeisinä hetkinään pysyä erossa Jumalan armosta.
2. Katuva ja syyllisyytensä tunnustava kuolemaan tuomittu syntinen ryöväri katsoi Jeesuksen puoleen armahdusta anoen.
3. Keskimmäisellä ristillä kärsimyksissään riippuva ruoskittu Jeesus, Jumalan Poika, viaton ja puhdas uhrikaritsa tiesi hetkensä tulleen, että nyt Hän kärsii ja kuolee ihmiskunnan syntien edestä. Hän katsoi armahtavasti viereisellä ristillä olevaan tuomittuun, joka fyysisen kuoleman kauhun lisäksi kärsi syntituskissaan tunnustaen syntinsä, nöyrtyen ja ymmärtäen tekojensa kauheuden. Jeesus ei hylännyt tuota suurta syntistä kuolemaan syntitilassaan ilman armoa.

1. Herjaava rikollinen pysyi synnissään: ”Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi Jeesusta sanoen: ”Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä!” Luuk. 23:39.
2. Katuva ristinryöväri armahdettiin: ”Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: ”Etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa.” Sitten hän sanoi: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa.” Luuk. 23:40-43. – Armon saanut ristinryöväri oli ainoa, joka puolusti Jeesusta. –
3. Keskimmäisellä ristillä kärsimysten keskellä kuolemaisillaan oleva Jeesus armahti kurjan tuomitun. Syyllinen sai vapauden, koska syytön otti päällensä hänen syyllisyytensä. Tuomion odotus väistyi ryövärin yltä. Armahduksen valo ja siunaus tulvi sydämeen hänen elämänsä viimeisillä minuuteilla. Ryöväri uskoi elämänsä ja kuolemansa Jeesukselle ottaen vastaan armon sanan. Hän meni kuolemansa jälkeen paratiisiin. Samanlaisen armon voit sinäkin saada osaksesi. Anna Kristuksen kirkkauden evankeliumin loistaa taivaan valoa sydämeesi.
Ajattele, mitä Jeesus teki puolestasi. Hän otti päällensä sinulle kuuluvan syyllisyyden ja rangaistuksen kulkien kärsimyksen ja kuoleman tien, ettet sinä hukkuisi synneissäsi. Saat nyt siirtää kaikki taakkasi Golgatalle Hänen verihaavoihinsa.
Ristillä riippuva sijaisuhri, Jumalan Karitsa, riittää sovittamaan suurimmatkin synnit.

Rukoile ääneen ja omin sanoin nämä asiat:

Kiitos Jeesus, ihmeellinen Pelastajani, Vapahtajani. Kadun syntejäni ja tahdon saada sinulta vapautuksen. Siksi pyydän: Jeesus, katkaise syntieni kahleet. Otan vastaan sinut Pelastajakseni. Annan elämäni sinun johdatukseesi. Uskon, että Sinä tulit taivaasta ja synnyit ihmiseksi sitä tarkoitusta varten, että kärsit meille kuuluvan tuomion.
Sinä synnyit eläinten seimeen. Ensimmäinen päänalusesi oli heiniä, viimeinen orjantappuraa. Ensimmäiset seuralaisesi olivat tallissa olevat eläimet; viimeisinä kaksi ryöväriä. Sinut haudattiin vieraan ihmisen hautaan. Mutta sinä voitit kuoleman kuten kaikki muutkin vihollisen vallat. Tulit takaisin kuolleiden maasta. Halleluja herrojen Herra ja kuningasten Kuningas. Oi Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sinä kuljit seimestä ristille, ristiltä kalliohautaan, haudasta voittajana opetuslastesi luo ja viimein palasit takaisin taivaaseen. Kiitos Jeesus, Herrani ja Kuninkaani. Odotan sinua lupauksesi mukaisesti pian takaisin tulevaksi.
”Ristiltä kerran pyhä huuto kuului: ”Oi Isä anna heille anteeksi…” 💓 Kiitos Jeesus!

”Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä. Juurtukaa Häneen, rakentukaa Hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitsevuotava.” Kol. 2:6,7.

Weijo Lindroos
Turku

Valitse Jeesus!

Tiesitkö, että Jeesus on ehdokkaana? Hän tahtoo siunata paikkakuntasi asioita. Mutta ennen muuta Hän tahtoo tulla valituksi sinun syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Hän lupaa suuria, ja myös pitää lupauksensa: ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen,” Jer. 31:9. Meidän tulee siis auttaa ihmiset rukoileviksi kristityiksi.

Jeesuksella on vain yksi vastaehdokas, jonka tahto on johtaa elämäsi täydelliseen ja lopulliseen tuhoon. Tiedät ehkä mikä tuo kaiken hyvän vihollinen on?
Mutta sinulla on vapaa valintaoikeus. Voit päättää ikuisesta kohtalostasi valitsemalla Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Hän sanoo: ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”. Joh. 14:6.
Taivastie alkaa siitä kun käännyt nöyrtyen Jumalan eteen tunnustamaan syntisyytesi, sekä kadut syntielämääsi ja päätät tehdä rehellisen parannuksen eli elämäsi suursiivouksen. Jeesus lupaa antaa sinulle voiman. Hän tekee sinusta uuden ihmisen. Joh. 3:3-5. Ja Hän vakuuttaa: ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos.” Joh. 6:37.

JEESUS SOVITTI SYNTISI GOLGATAN RISTILLÄ!
Hän vei syntimme ristille, kärsien siellä sijaisuhrina meille kuuluvan rangaistuksen. Jes. 53:5.
Mutta mikäli päätät mennä kadotukseen Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jatkat vain entiseen tapaan synneissäsi nykyisen herrasi kanssa. Näin olet valinnut tuon vastaehdokkaan, joka johtaa sinut kadotukseen. Silloin kuolet synneissäsi ilman Jeesusta. Viimeisellä tuomiolla Jumala vahvistaa sinun oman valintasi.
”Valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella.” Joos. 24:15.

Ota yhteyttä:
Weijo Lindroos
Turku

Tiedote luterilaisille

Jumala tahtoo hyvää luterilaisille samoin kuin kaikkien uskontojen jäsenille.

Onko kukaan kertonut Sinulle, että olet Jumalalle erittäin rakas ihminen? Jumala johdatti Sinut lukemaan tämän artikkelin, että saat kuulla sanoman Jeesuksesta, joka sovitti syntisi sijaisuhrillaan, kärsimyksellään ja kuolemallaan Golgatan ristillä? Hän otti päällensä sinulle kuuluvan tuomion. ”Se on täytetty!” Ristintyönsä jälkeen Jeesus nousi ylös kuolleista. Hänellä on ”kuoleman ja Tuonelan avaimet”. Ilm. 1:18.
Kun otat vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi, saat syntisi anteeksi ”uskon kautta Hänen vereensä”, etkä joudu kadotukseen! Room. 3:23-25.
Kun sitten olet ottanut vastaan Jumalan armon Jeesuksessa, on seuraava askel kasteelle tuleminen. Lapsikaste ja kirkon jäsenyys ei ole pelastanut sinua. Jeesus on ainoa ”Tie, Totuus ja Elämä”. Joh. 14:6. ”Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa!” Room. 8:1. Jumala tahtoo antaa syntisi anteeksi. Lue Raamatusta 1. Johanneksen kirjeen 2:22-25.
”Hänen työtovereinaan me kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi!” 2 Kor. 6:1,2. Tätä sanomaa et olisi voinut kuulla kirkossa.

Mitä siis teet synneillesi?

Ilman Jeesusta henkilökohtaisena Vapahtajana ei kukaan ole Jumalan lapsi eikä pääse taivaaseen. Ihminen voi kuulua kirkkoon ja muihin ihmisperusteisiin uskontoihin, mutta hän ei kuulu seurakuntaan ennen aitoa uskoon tulemista. Tie Jumalan yhteyteen on avattu vain Jeesuksen veren kautta. Hän sanoo: ”Minä ole Tie, Totuus ja Elämä! Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!” Joh. 14:6. Siinä Jeesus kumoaa kaikki uskonnot turhina ihmistekoina. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa!” 2 Kor. 5:19. Jeesus ei ole uskonnollinen kirkon ideologia, vaan ylösnoussut Taivaan Kuningas ja herrojen Herra, jolla on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Ota vastaan Hänet jo tänään! Jumala tahtoo antaa syntisi anteeksi! Pyhä Henki kehottaa sinut eroamaan kirkosta.

Hanki itsellesi Raamattu (Raamattu Kansalle käännös). Ala lukea sitä Uuden testamentin puolelta. Lue rukoillen ja pyytäen, että Pyhä Henki avaa ymmärryksesi käsittämään Raamatun kirjoituksia. Rukoile ääneen ja Jeesuksen Nimessä!
Jumala odottaa voidakseen olla Sinulle armollinen. Voit rukouksessa keskustella Jeesuksen kanssa kuin parhaan ystäväsi kanssa. Kun sitten päätät ottaa vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi, ota yhteyttä. Järjestämme kastetilaisuuden, jossa sinut kastetaan upotuskasteella uuden Herrasi Jeesuksen Kristuksen Nimeen! Näin Sinusta tulee kristitty, Jumalan lapsi. Ja näin toimien sinä pääset Taivaaseen.

W.L.
Ota yhteyttä.