Kristityt ilman rajoja

Tässä toiminnassa emme ole
– luterilaisia
– helluntailaisia
– baptisteja
– vapaakirkollisia
– adventisteja
– tms. laisia, ym. jne.
Olemme vain kristittyjä, Jeesuksen verellä lunastettuja Jumalan lapsia. Siksi emme mainosta ja suosittele nimikylttiuskonsuuntia.
Rakennamme Golgatan ristillä perustettua seurakuntaa, joka oli valmis apostolisen ajan lopussa noin v. 100 jKr. Jatkamme sitä samaa toimintaa ensimmäisten kristittyjen kanssa. ”Seuratkaa heidän uskoaan!” Hebr. 13:7.
Emme ole yhteiskristillisiä ekumeenikkoja, tms. jotka rakentavat yhteyttä ”yli seurakuntarajojen”. Me rakennamme seurakuntaa ILMAN seurakuntarajoja.
Edustamme vain Jeesusta! Hän on ainoa syntiemme sovittaja. Liittymällä Häneen pääset Taivaaseen.

Tervetuloa tilaisuuksiin:
Su klo 16.00. Ke ja La klo 14.00 Maariankatu 2 Turku.

Kuka on Jeesus?

Jeesus on hyvä Paimenemme! Hän tahtoo hyvää jokaiselle ihmiselle joka tulee Hänen turvalliseen yhteyteensä. Se on mahdollista! Voit saada luotettavan varmuuden, että Jeesus Kristus on todellinen Henkilö ja syntiemme sovittaja. Hän lupasi, että ”etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan”. Matteus 7:8. Tämä lupaus koskee lapsia, nuoria ja kaiken ikäisiä. Jokainen etsivä löytää ja saa turvapaikan, joka kestää kaikissa vaiheissa vaarallisen maailman keskellä.

Etsivän ihmisen ensimmäinen asia on löytää luotettava taho, josta voi etsiä ja kysellä asioita. Sellainen lähde on Jeesus itse! Hänellä on aina ”avoimet ovet -päivä”. Voit ottaa yhteyttä Häneen milloin tahansa keskustelemalla Hänen kanssaan (= rukoillen). Ja Hän kuulee kun tosissasi ja vilpittömästi pyydät päästä Hänen yhteyteensä ja saada syntisi anteeksi.
Sinua varten on tarjolla siunauksen täyttämä elämä Jumalan rakkauden vaikutuspiirissä tässä ajassa, ja ikuisuudessa ikuinen elämä taivaan maassa.

Voit ottaa yhteyttä myös meihin, jotka olemme jo löytäneet elämänyhteyden Jeesuksen kanssa.

Kuuntele laulu:

AITO USKOON TULEMINEN?

Uskoon tuleminen on yhtä kuin pelastuminen, siirtyminen syntitilasta armon tilaan, Jumalan valkeuteen ja elämänyhteyteen Jeesuksen kanssa. ”Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat.” Apt. 2:47. Pelastumisella tarkoitetaan siis ihmisen tulemista Jumalan yhteyteen ja irrottautumista syntielämästä. 2 Kor. 5:17.
Synti ei ole ainoastaan vääriä tekoja, vaan ennen muuta se on Jumalan Elämästä erossa oleva pimeyden tila. Jumalasta erossa oleminen on suurin synti. Uskoon tulossa tapahtuu siirtyminen Jumalan yhteyteen, armon tilaan ja Hänen valtakuntaansa. ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.” Kol. 1:13,14.
Jokainen Jumalasta erossa oleva ihminen on kuoleman tilassa kunnes saa syntinsä anteeksi Jeesuksen sijaiskärsimyksen kautta. Efes. 2:1-8. Ottamalla vastaan Jeesuksen pelastajaksesi Jumalan Elämä pääsee virtaamaan sisimpääsi. 2 Kor. 6:1,2. ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Joh. 1:29. Hänellä on valta siirtää sinut kuolemasta Elämään. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12.

Jumala sovitti syntimme ristillä.
Jeesus, Taivaan Kuningas, ”Immanuel, Jumala meidän kanssamme”, tuli maailmaan syntyen neitsyt Marian kautta ihmiseksi, yhdeksi meistä. Jes. 7:14. / Matt. 1:23. Hän tuli maailmaan yhtä ainoaa tarkoitusta varten, sovittaakseen syntimme kärsimällä meille kuuluvan rangaistuksen. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan.Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:19-21.
– Kiitos Jeesus, että otit päällesi syyllisyytemme ja kärsit kaikki synnin aiheuttamat tuskat verta hikoillen Getsemanessa. Ja sieltä jatkui matkasi ristiä kohti: ”Silloin sotilasosasto, sen komentaja ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni. He sitoivat Hänet ja veivät Hänet ensin Hannaksen luo, sillä tämä oli Kaifaksen appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylipappina.” Joh. 18:12,13.
Tunteja kestävien pilkkaamisten, häpäisemisen ja kidutuksien kautta Jeesus kulki kuolemaan tuomittuna ja ruoskittuna ristille, jossa vuodatti verensä ja kuoli meille kuuluvalla paikalla. Hän vei syntimme ruumiissaan ristin puulle. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha.” Jes. 53:5. Hän oli sijaisuhri!

Uudestisyntyneinä olemme valkeuden lapsia!
Siirryimme uskoon tulossa ”pimeydestä valkeuteen”. Apt. 26:17,18. Ja jäimme pysyvästi tähän puhtauden tilaan, ”kaikkeinpyhimpään” (Hebr. 10:19), pyhään armon tilaan, jossa saamme pysyä ikuisesti. Jumala ei hylkää meitä silloinkaan, kun tapahtuu lankeemuksia: ”Jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä ON yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi JA puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7-9. Hän puhdistaa meidät kaikesta synnistä? Se tarkoittaa, että Jeesus katkaisee synnin kahleet, ja näin syntitottumuksista tulee loppu.
Armahdettuina olemme kestävällä kallioperustalla: ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Psalmi 125:1. 1 Kor. 3:11. Ennen uskoon tuloa ajelehdimme synnin tilassa monenlaisten eksytysten heiteltävinä. Ef. 4:14.
Jumala on rajannut meitä varten siunausta täynnä olevan elämänalueen sanansa opetuksilla. Tähän meidät johti ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi”. 2 Kor. 4:4. ”Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.” 2 Kor. 4:6.
”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä (Jeesuksen tulemus) voisi yllättää teidät kuin varas, sillä kaikki te olette valon lapsiaja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.1 Tess. 5:4,5. ”Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27.
”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä.” Ef. 5:8-11.
Emme enää koskaan joudu pimeyteen, koska puhdistaudumme joka päivä synneistämme ja virheistämme pysyen tällä pyhällä alueella, johon saimme tulla Jeesuksen veren kautta. Hebr. 10:19. Sen tähden pidämme tämän alueen puhtaana. ”Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli.” Hebr. 3:14.

Monenlaista terminologiaa:
Uskoon tulemisesta eli todellisuuteen siirtymisestä käytetään Raamatussa monenlaisia kuvauksia. Ne ovat sisältörikasta terminologiaa: Uudestisyntyminen. Joh. 3:3-5. Kuolemasta Elämään tuleminen, parannus, pelastuminen, synnin hylkääminen, kääntyminen (kreik. metanoia), pimeydestä valkeuteen siirtyminen, Saatanasta irtautuminen, Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan liittyminen. JNE. Apt. 2:38,41. 26:17,18. Efes. 2:1-10. Room. 6:4,11,22. Kiitos Herralle! ”joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi..” Ilm,. 1:5,6. Kol. 1:13. Kääntyminen pitää sisällään synnin teoista luopumisen: ”Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää.” 1 Piet. 3:11. ”Peseytykää, puhdistautukaa, viekää pahat tekonne pois minun silmieni edestä. Lakatkaa tekemästä pahaa.” Jes. 1:16. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh. 1:12. ”Joka uskoo (evankeliumin Jeesuksesta ja Hänen pelastustyöstään) ja saa kasteen, se pelastuu…” Mark.. 16:16. Apt. 10:48. Meidän tulee olla sisällä kaikissa Raamatun kohdissa, joissa mainitaan pelastumisestamme.
Uskoon tulemisessa jokainen saa myös Pyhän Hengen sydämeensä. ”Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9.

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” Joh. 15:4. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12. Tämän ilosanoman voimme kertoa kaikille ihmisille, myös kompastuneille Jumalan lapsille, tuhlaajapojille ja tyttärille. ”Siksi Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, ja sen tähden Hän nousee armahtaakseen teitä.” Jes. 30:18. Mikään ”ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme! ” Room. 8:39.

Kaste
Uskoontulon jälkeen on seuraava askel raamatullinen upotuskaste vedessä Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Room. 6:4-11. Ja Jumala lupaa täyttää sinut Pyhällä Hengellä. Näistä asioista lisää sitten kun olet ottanut vastaan Jeesuksen sydämeesi ja näin tullut Jumalan lapseksi. 2 Kor. 6:1,2. Pyhä Henki jakaa armolahjoja raamatullisessa uskossa oleville.

Siunausta uudelle armon tielle!

Videoissa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin:
Kysymyksiä -videosarja

Weijo Lindroos
Turku

Jumalasta syntyminen

Raamatussa ei tässä Joh. 3:3. ole alkukielen mukaan ollenkaan sanaa uudestisyntyminen, vaan pelkästään sana ”syntyminen ylhäältä”: ”Jos ei joku synny ylhäältä, ei voi nähdä valtakuntaa Jumalan..” Novum.
Sana uudestisyntyminen voidaan joskus käsittää virheellisesti jälleensyntymiseksi, joka on itämaisten uskontojen harhaa, ns. reinkarnaatio-oppi. Sen suuntaisesti ehkä ajatteli Nikodeemuskin kysellessään asiaa Jeesukselta. Joh. 3:1-8. Todellisesti tämä maanpäällinen elämämme on yksi ja ainutlaatuinen olemisemme täällä. Kukaan ei synny tänne toista kertaa.
Mutta sana uudestisyntyminen on kyllä mainittu muualla Raamatussa. Mm. Tiit. 3. ja 1 Piet. 1:3. Se tarkoittaa syntymistä Jumalasta, joka myös on yksi ja ainutlaatuinen tapahtuma. Uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä on tulemista osalliseksi Jumalan elämästä. Hänestä syntynyt on tullut Hänen lapsekseen. – Joka on syntynyt ihmisestä, on ihmisen lapsi. Joka on syntynyt Jumalasta, on Jumalan lapsi. Ja vain Jumalan lapsi pääsee Jumalan taivaaseen.

MITEN VOIT SYNTYÄ JUMALAN LAPSEKSI?
Ensiksikin on vastattava, että Jumalan Elämä on maailmankaikkeuden ainoa oikea elämänmuoto. Ja vain Hänen elämästään osallinen on ”elävä” Raamatun tarkoittamassa mielessä. ”Liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor. 15:50. Jumalan elämästä erossa oleva ihminen on ”kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä”. Efes. 2:1. Sellaisen pitää päästä irti synnin aiheuttamasta kuoleman tilasta ja tulla osalliseksi Taivaan elämästä. Tätä elämää ei kukaan ihminen voi saada aikaan millään teoilla ja uskonnollisilla seremonioilla.
Synti pitää ihmisen erossa Jumalasta. Jes. 59:1-3.
Ylhäältä syntymiseen tarvitaan Jeesus ja Hänen sijaiskuolemansa pois synnistä. Mutta tarvitaan myös ylösnousemuksen kautta ansaittu ELÄMÄ. Jeesus ei jäänyt kuolemaan. ”Ja minä elän. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.” Ilm. 1:18. ”Sillä minkä Hän kuoli, sen Hän kertakaikkisesti kuoli synnille, mutta minkä Hän elää, sen Hän elää Jumalalle.” Room. 6:10. ”Minä olen ovi” Hän sanoo. ”Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.
Jeesus on siis ainoa pelastava Elämä. Sinun pitää ottaa Hänet vastaan elämäksesi. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan Hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 5:19- 6:2. Tänään on mahdollisuus saada synnit anteeksi Jeesuksen veren kautta! Ja seuraavaksi kasteelle Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41.
Jeesus sovitti syntisi sijaiskärsimyksellään ja kuolemallaan Golgatan ristillä. Näin Hän ansaitsi sinulle kuoleman pois syntitilastasi ja antoi syntisi anteeksi. Ja Hän nousi ylös kuolleista ansaiten näin sinulle Taivaan Elämän. ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon.” 1 Piet. 1:3.
Tämän armon saat nyt ottaa vastaan katumalla syntejäsi ja hylkäämällä synnissä elämisen. Syntitilasi muuttuu armon tilaksi. Ja armo alkaa kasvattaa sinua. Tiit. 3:
Ota siis vastaan Jeesus syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Näin synnyt Jumalan lapseksi, etkä joudu kadotukseen vaan pääset taivaan kotiin ajallisen elämäsi jälkeen.

Linkeissä lisää samaa sanomaa:
Et tarvitse uskontoa
Aloita rukoillen

Ota yhteyttä,
t. Weijo Lindroos
Tulin uskoon 1.1.1974.

Viimeinen kutsu

Tämä kirjoitus saattaa hyvinkin olla viimeinen kerta, jolloin saat kuulla armollisen Jumalan kutsun.

Ajattele, jos nyt on viimeinen kerta, jolloin sinua kutsutaan taivastielle? Lähtömme hetkeähän ei kukaan tiedä. Jo huomenna saattaa kaikki olla ikuisesti myöhäistä.

Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. ” 2 Kor. 5:20. Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanoohan Hän: ”Sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Mistä Jeesus tahtoo Sinut pelastaa? Raamattu vastaa:
Minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.” Ilm. 20:11-15.

Jeesus tahtoo siis pelastaa Sinut kadotuksen ikuiselta tulijärveltä. Miksi? Koska Hän rakastaa Sinua ja on kuollut ristillä syntiesi edestä. Sinä olet kerran oleva viimeisellä tuomiolla vastaamassa, miten suhtauduit tähän armokutsuun. Siellä Jumala vahvistaa Sinun oman valintasi.

Näin sanoo Raamattu:
Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti… Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä… Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” Matt. 25:32-46.

Voit siis tänään ottaa pelastuksen vastaan sen perusteella, mitä Jeesus teki puolestasi ristillä. Hän antoi elämänsä, kuoli ruoskittuna ja verta vuotavana Vapahtajana koko maailman syntien edestä. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi…” Jesaja 53:5.

Raamattu sanoo: ”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla…” Room. 3:23. Ja: ”Synnin palkka on kuolema (ikuinen ero Jumalasta ja Hänen Taivaastaan), mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.

Ihmisen on pelastuttava tämän elämän aikana. Ajan päätyttyä ei enää koskaan ole mahdollisuutta saada syntejään anteeksi. ”Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi…” Mark. 2:10.

Rukoile tänään selvällä äänellä näin:
Pyhä Jumala. Anna anteeksi minun suuret syntini ja se, että olen elänyt synnin tilassa, erossa Sinusta. Kadun syntielämääni, ja teen nyt siitä parannuksen. Tahdon, että Jeesuksen sijaisuhri luetaan minun hyväkseni. Valitsen tässä hetkessä tulla uskoon ja alan elää sinun tahtosi mukaisesti. Kerron sitten ratkaisustani kaikille omaisilleni, tuttavilleni jne.. Olen uskossa julkisesti. Rukoilen Herrani ja Vapahtajani, Jeesuksen Kristuksen Nimessä.
Aamen.

Rukoile edellinen rukous tosissasi sitä tarkoittaen. Tämän jälkeen Sinulle kuuluu Jumalan lupaus: ”Jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen kauttansa.” Apt. 10:43. Sinä olet armahdettu Jumalan lapsi matkalla Taivaaseen. Seuraava askel on kasteelle tuleminen, jossa sinut kastetaan upotuskasteella vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41.

Tervetuloa uskovien yhteyteen

Keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 14.00 sekä sunnuntaisin klo 16.oo

Kipinä, Maariankatu 2. Turku
Weijo Lindroos

Raamatun opettama pelastuksen tie

LIITY JEESUKSEEN JA ALA ELÄÄ YHDESSÄ HÄNEN KANSSAAN. Näin olet liittynyt pelastettujen joukkoon.

Armon evankeliumi.
Seurakuntamme alusta asti on Jumalan tahto ollut muuttumaton. Hän itse on säätänyt armollisen pelastuksen tien, jota kukaan ei ole oikeutettu muuttamaan. Suuressa rakkaudessaan Hän myös pitää kiinni siitä, että vain Hänen avaamastaan ovesta voidaan käydä sisälle pelastukseen. ”Minä olen ovi” sanoo Jeesus. Joh. 10:9. Hän tahtoo pelastaa sinut!
Ihmissielun pelastuminen tapahtui alussa samalla tavalla kuin se tapahtuu edelleen:
Kuullessamme ilosanoman Jeesuksesta ja Hänen sijaisuhristaan Golgatan ristillä, tulimme synnintuntoon. Jumalan hyvyys alkoi vaikuttaa ja vetää puoleensa niin että halusimme saada armahduksen. Room. 2:4. Tunnustimme katuen syntimme Hänelle ja otimme vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastajaksemme. Näin tulimme uskoon, ja teimme rehellisen parannuksen synneistämme. Sen jälkeen meidät kastettiin upotuskasteella vedessä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Tätä kaikkea hyvää Jumala tarjoaa edelleen jokaiselle ihmiselle. Jeesus tahtoo siis armahtaa myös sinut. Hän tahtoo pelastaa sinut Taivaaseen. Se edellyttää syntien anteeksi saamista. Se on uskoon tulemisen pääsisältö. Mikään synti ei pääse Taivaaseen.
Pelastuksen vastaan ottamisessa tapahtuu liittyminen Taivaan Herraan, Jeesukseen Kristukseen. Syntielämä jää taakse. Kiitos Jumalalle! On suurta armoa, että saimme kuolla synnin olotilalle.
Anna sinäkin elämäsi Jeesukselle! Hän odottaa sinua.

Uskoon tulossa Taivaan ELÄMÄ virtasi meihin. Pyhä Henki tuli sydämeemme tuoden meihin Jumalan Elämän. Tämä Elämä tunkeutui sisäiseen ihmisemme kaikkiin kerroksiin. Näin saimme uudestisyntyä Pyhästä Hengestä. ”Jeesus sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3-5. ”Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. Uudestisyntyminen on siis sitä, että synnymme Taivaasta tulevasta Elämästä, Pyhästä Hengestä. Ilman tätä uudestisyntymistä et sinäkään voi päästä Taivaaseen. Room. 8:9. Uskoon tuleminen ei ole siis pelkkä opinkappale. Mutta Jumala tahtoo armahtaa sinut! Jeesus on ottanut päällensä sinulle kuuluvan rangaistuksen ja sovittanut syntisi. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jes. 53:5. Näin Jeesus teki kaiken valmiiksi sijaiskärsimyksellään. ”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.” Luuk. 14:17. ”Tulkaa minun tyköni!” Hän sanoo. Matt. 11:28-30.
Uskoon tuleminen on siis siirtymistä kuoleman syntitilasta taivaalliseen elämään, armon tilaan ja Jeesuksen ylösnousemuselämän yhteyteen, Pyhän Hengen johdatukseen. Room. 6. luku, varsinkin jakeet 4,11,22,23.
Uskoon tullut ei enää tarvitse kirkkovuoden tekestejä tai kirkon keksimiä päivän tunnussanoja. Meille riittää Pyhän Hengen johdatus. Hän antaa Sanan aueta ymmärryksellemme aina kun alamme lukea Raamattua. Hän saa meidät avaamaan Kirjan oikeasta paikasta.

KASTE
Uskoon tulossa ja sen jälkeisessä upotuskasteessa meidät irrotettiin Aadamin suvun jäsenyydestä. Kaste tapahtui uuden Herramme, Jeesuksen nimeen. Nyt olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Emme enää Aadamissa. Uudestisyntymisessä syntitila muuttui armon tilaksi. Ja sitten: ”Meidät on yhdessä Hänen kanssaan haudattu kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä. Jos kerran meidät näin on yhdistetty Hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, me olemme yhtä Hänen kanssaan myös ylösnousemuksessa.” Room. 6:4,5,11. ”Uskon kautta Jeesuksen vereen” sydämemme puhdistettiin. Room. 3:25.
Mitä siis teemme vanhalle synnissä rypeneelle ihmisellemme? Se pitää haudata kasteen hautaan: ”Ja nyt, mitä viivyttelet! Nouse ja huuda avuksi hänen nimeään, anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16.
Lähetyskäskyn antamisen jälkeen Raamatussa EI ole esimerkkiä tai opetusta, että joku uskoon tullut olisi jäänyt kastamatta. Ja lapsikastettahan ei silloin tunnettu. Sellaista ei edelleenkään tule noteerata kasteeksi.
Raamatullinen kaste kuuluu erottamattomana osana alkuperäiseen evankeliumiin. Mark. 16:16. Esim. Filippos julisti evankeliumia Kandaken hoviherralle ja kertoi sen yhteydessä kasteelle menemisestä. Mistä hoviherra muuten olisi tiennyt kysyä: ”Tässsä on vettä, mikä estää kastamasta minua?” Apt,. 8:36. Ja jae 37 sanoo, ettei mitään estettä ole, jos hän uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika. Apt. 37,38,41. Ihminen pelastuu siis uskomalla Jeesukseen Kristukseen Raamatun opettamalla tavalla ja ottamalla Hänet vastaan Pelastajakseen (2 Kor. 6:1,2), sekä hylkäämällä syntielämänsä (Luuk. 24:47) ja tulemalla kasteelle. Apt. 10:48. Apt. 17:30. Ja sitten alkaa siunattu elämä ristin kaidalla ja valoisalla tiellä. Raamatun opetukset tulevat rakkaiksi. 2 Tess. 2:10,15.
KRISTITYT
Edellämainitulla tavalla uskoon tulleet ja kastetut ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia. Ja vain opetuslapsiksi tulleita sanotaan kristyiksi. Apt. 11:26. Meille annetaan Raamatussa kehotus: ”… ylistäköön tästä nimestään Jumalaa.” 1 Piet. 4:16. Opetuslapsi on sellainen, joka on ottanut vastaan Opettajansa kaikki opetukset sekä alkanut toimia niiden mukaan ja elää yhdessä Jeesuksen kanssa.
Raamattu ei nimitä kastamattomia kristyiksi.
Meistä kristityistä sanotaan:
”Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa.” Kol.3:3.
”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus (uudestisynynyt). Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2Kor.5:17 / Apt. 18:8.
”Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa.” 1Kor.15:22.
”Jumala on herättänyt meidät yhdessä Hänen kanssaan ja asettanut yhdessä Hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailmanaikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa.” Ef. 3:6,7.

Olemme saaneet armon kuolla pois synnistä tullessamme Jeesus-Oven kautta sisälle Jumalan ELÄMÄÄN. Joh. 10:9. Näin tapahtui liittoutumisemme Jeesuksen- sekä koko taivaan kanssa.
”Mutta nyt, kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.Room.6:22,23.
Pelastuksen saaneina tahdomme nyt elää jokaisen päivämme yhdessä Jeesuksen kanssa, Hänen Elämässään ja Hänen johdatuksessaan. Hän johdattaa elämäämme kaiken tarvittavan, tehtävät, ihmiset ym. ”Karkeloiden he laulavat: ”Kaikki lähteeni ovat sinussa.” Psalmi 87:7.
Tahdomme ennen muuta, että ihmiset löytävät Jeesuksen ja tulevat uskoon. Sen tähden tahdomme aina ja kaikille kertoa Jeesuksesta ja ristintyöstä. 1 Kor. 2:1-5.

Ota yhteyttä voidaksemme rukoilla yhdessä.

Siunausterveisin
Weijo Lindroos,
Turku

Löytää voi, koska ”etsivä löytää”.

Luin tuomiorovasti Aulikki Mäkisen kirjoituksen otsikolla: ”Löytää voi monin tavoin.” (TS. 21.10.2022). Tämä löytäminen on edelleen pinnalla oleva aihe.

Se alkoi kristittyjen suuresta yhteiskampanjasta, jossa pyrittiin jakamaan Suomen jokaiseen talouteen ”Se löytyi” -kirjanen.

Siinä uskoon tulleet kertovat, miten he löysivät elämänyhteyden ylösnousseen Jeesuksen kanssa.
Luin ko. kirjasen. Siinä kerrotuissa uskoontulotodistuksissa ei kukaan kertonut, että olisi ottanut vastaan Jeesuksen kasteessa. Sellaista ei kukaan uskoon tullut voi sanoa. Kirjoittajat eivät mainitse myöskään mitään Raamatun opettamasta kasteesta Jeesuksen nimeen. Apt. 10:48. Se on ikävä puute. Silti Aulikki Mäkinen nosti esille valheellisen väitteen, että ”Jumala tulee meitä vastaan kasteessa”. Näin hän kumoaa kirjasen sanomaa terveistä uskoon tulemisista. Aulikki M. tarkoittaa kasteella kirkon piirissä käytössä olevaa sylilasten ”kastamista”, johon sisältyy räikeä harhaoppi. Lapsikasteoppi vääristää Raamatun opettaman pelastussanoman sekä myös oikean kristillisen kasteen. Kirjassa uskoon tulostaan kertoneet eivät siis opeta lapsikasteen sanomaa. Jumalahan ei tule ihmistä vastaan kasteessa, vaan evankeliumin julistuksen kautta (Room. 10:13-17), jonka sanoma kehotetaan ottamaan vastaan: ”Kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1. ”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.” Luuk. 11:9. Näin syntejään katuva ihminen saa osakseen armon ja tulee Jumalan lapseksi sekä hylkää syntielämänsä. Uskoon tulemisen seurauksena nöyrtynyt ja armahdettu ihminen sitten tahtoo päästä raamatulliselle kasteelle. Pyhä Henki johdattaa jokaisen aidosti uskoon tulleen kasteelle. Kaste tarkoittaa, että ennen uskoon tuloa eletty syntielämä, josta nyt on tehty parannus, haudataan kasteen hautaan. Room. 6:4,11. ”Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin..” Apt. 2:41. Näin ihminen siirtyy Aadamista Kristukseen. Uskoon tulleille ja sen jälkeen kastetuille (Apt. 18:8) sanotaan: ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17.

MIKSI?
Nyt on aiheellista kysyä, miksi ”se löytyi” -kampanjaa tarvitaan? On kysyttävä, miksi Jeesus on kadoksissa ihmisiltä? Raamattu vastaa: ”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä Hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule.” Jesaja 59.1,2. Jumala ei siis ole piilossa ihmisiltä, vaan toisin päin: Ihmisten oma syntitila peittää Jumalan armon ja totuuden. Tämän tähden tarvitaan evankeliumin julistusta, puhein ja kirjoituksin. Kaikkien ihmisten on oikeus saada kuulla, että Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja, otti kärsiäkseen meille kuuluvan syntien rangaistuksen. Hän oli sijaisuhri ja on ainoa syntiemme sovittaja. Hänellä on hyvä tahto jokaista ihmistä kohtaan. Tahdotko sinä ottaa Hänet vastaan?

Katso videosta lisää:

Ihmiselämän värit pimeydestä valkeuteen.

Weijo Lindroos
Turku

Jumala tahtoo armahtaa

Jumala tahtoo antaa anteeksi kaikkien ihmisten synnit, koska Hän rakastaa jokaista ihmistä. Sinäkin saat ottaa vastaan Taivaan siunauksen ja aloittaa uuden Elämän puhtaalta pöydältä. Tie tähän Jumalan armoon ja rakkauteen kulkee Jeesuksen Kristuksen tuoman pelastustyön kautta. Hän sovitti syntimme ristillä.

Jumalalla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan. Hän odottaa voidakseen olla armollinen. Koko Taivas iloitsee ihmisestä, joka ottaa vastaan Jumalan armon. ”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” Luukas 15:10. Kutsumme jokaista ihmistä ottamaan vastaan pelastuksen. Näin tapahtuu uudestiysntyminen Pyhästä Hengestä. ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.” Joh. 3:3. Uudestisyntyminen on yhtä kuin uskoon tuleminen. Siksi kehotamme sinua ottamaan vastaan Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi. Näin tulet uskoon, ja saat aloittaa uuden elämän Hänen yhteydessään.

MITEN SE TAPAHTUU?

Voit aloittaa siitä, että käännät mielesi ajatukset ylösnousseen Jeesuksen puoleen ja puhut ääneen Hänelle. Valitse ensin ajatuksissasi oikea asenne ja rehellinen nöyrtyminen sekä kaikin tavoin vilpitön mieli. Kerro Hänelle omin sanoin koko elämäsi tilanne, ja pyydä, että Jeesus antaa syntisi anteeksi. Hän tahtoo sen tehdä. ”…sillä Hänellä on halu laupeuteen”. Miika 7:18. Jos mahdollista, polvistu Hänen eteensä. Kerro Hänelle seuraavat ajatukset niin kuin parhaalle ystävällesi, keskustellen Hänen kanssaan ääneen:
– Jeesus, auta minua näkemään todellisuus itsestäni ja sinusta, ja ota minut johdatukseesi. Tunnustan olevani suuri syntinen, mutta pyydän: anna anteeksi koko syntisyyteni. Puhdista elämäni, ajatukseni sanani ja tekoni. Opeta minua aidosti katumaan sekä tunnustamaan ja hylkäämään syntini. Jeesus, tule elämäni Herraksi! Auta minut irti kaikesta mikä ei ole hyvää ja oikeaa. Ja anna Pyhä Henkesi asumaan sydämeeni sekä johdattamaan minua, että saan kokea elämänyhteyttä Sinun kanssasi.
En tahdo enää jatkaa syntielämääni. Uskon, että sinä, Jeesus, kärsit minulle kuuluvan tuomion ristillä, ja nousit kolmantena päivänä ylös kuolleista, niin kuin Raamattu sanoo pelastustyöstäsi: ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.
Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.”
Jesaja 53:8.
Uskon, että Sinä kärsit, vuodatit veresi ja kuolit sijaisuhrina minulle kuuluvalla paikalla ja kärsit minulle kuuluvan tuomion. Uskon, että nousit kuolemasi jälkeen ylös kuolleista. Pyydän Jeesus: uudestisynnytä minut Pyhän Henkesi kautta! Johdata jokainen elämäni hetki tästä eteen päin. Ja auta, että pääsen tämän elämäni jälkeen taivaaseen, sinun tykösi. Jeesus, Herrani! Annan elämäni sinulle kokonaan ja ehdoitta. Tunnustan tästä lähtien sinut syntieni sovittajaksi ja elämäni Herraksi. Kiitos Jeesus, että kuulit rukoukseni. Aamen.

Rukoile edellinen rukous ääneen ja tosi tarkoituksella. Tee se niin moneen kertaan, että tiedostat olevasi sisällä Jumalan armossa. Näin siirryt pimeydestä valkeuteen, Saatanan vallasta Jumalan yhteyteen, ja Taivaallinen siunaus saa täyttää sydämesi.
”Jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan” Matt. 7:8.

Ota sitten yhteyttä voidaksemme rukoilla myös yhdessä. Ja sitten järjestämme kastetilaisuuden, jossa tulet kastetuksi upotuskasteella vedessä uuden Herrasi Jeesuksen Kristuksen nimeen Raamatun opettamalla tavalla. Apt. 2:38,41.

Siunaavin terveisin
Weijo Lindroos

Lisää lukemista:
Aloita rukoillen

Katso myös aiheeseen liittyvä lyhyt video:

Avoin kirje pääministeri Sanna Marinille

Onko kukaan kertonut Sinulle, että olet Jumalalle rakas ihminen?

Uskon että Jumala johdatti nyt Sinut kuulemaan tämän sanoman. Eikä tämä ole ainoastaan Sinulle, vaan koko Suomen kansalle. Sanoma on se, että Jeesus sovitti syntimme sijaiskärsimyksellään ja kuolemallaan Golgatan ristillä. Hän kärsi meille kuuluvan tuomion. ”Se on täytetty!” Ristintyönsä jälkeen Jeesus nousi ylös kuolleista. – Hänellä on nyt valta kuolemankin yli. Ilm. 1:18.
Kun otat vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi, saat syntisi anteeksi ”uskon kautta Hänen vereensä”! Rm. 3:23-25. 2 Kor. 6:1,2. Näin pelastut kadotustuomiolta. Ilm. 20:15. 21:8.

Kun sitten olet ottanut vastaan Jumalan armon, on seuraava askel kasteelle tuleminen. Se tarkoittaa Raamatun opettamaa upotuskastetta vedessä Jeesuksen Kristuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Lapsikaste ja kirkon jäsenyys ei pelasta. Jeesus on ainoa ”Tie, Totuus ja Elämä”. Joh. 14:6. ”Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa!” Rm. 8:1. Mainittu ”Kristuksessa” oleminen tarkoittaa uskossa olemista. Ja ilman Jeesusta oleminen on synnin tilassa elämistä. Synti on siis tila.

Jumala tahtoo nyt antaa anteeksi koko syntisyytesi, sekä myös tekosyntisi. Näin syntitila muuttuu armon tilaksi. Tulet Jumalan lapseksi, uudestisynnyt Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3-5. Tämä ei ole pelkkä uskonnollinen oppi, vaan näin Jumalan Elämä tulee sisimpääsi todellisesti, niin että tiedostat sen. ”Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa vapauttaa sinut synnin ja kuoleman laista.” Rm. 8:2. Synnistä vapautettuna olet sitten elämänyhteydessä Jeesuksen kanssa. Elämä Hänen kanssaan on aitoa uskossa olemista. Hänestä tulee ikuinen ystäväsi, ja Hänen siunauksensa alkaa vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä, niin että alat elää uskoasi todeksi, ja elämäsi sisältö on sitten esimerkkinä muillekin.
Kehotan Sinua ”ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi!” 2 Kor. 6:1.

Mitä siis teet synneillesi? Tämä on vakava kysymys jokaiselle ihmiselle.
Tie Jumalan yhteyteen on avattu vain Jeesuksen veren kautta. Hän sanoo: ”Ei kukaan tule Isän tykö muuten kuin minun kauttani!” Joh. 14:6. Siinä Jeesus kumoaa kaikki uskonnot turhina ihmistekoina, jotka eivät voi antaa syntejä anteeksi. Et siis tarvitse uskontoa, vaan Jeesuksen. Hän on koko taivaankaikkeuden Kuningas ja herrojen Herra. Hänen lapsenaan on turvallista olla. Hän on hyvä Paimenemme.
Hanki itsellesi oikea Raamattu (Raamattu Kansalle käännös). Lue sitä ensin Uuden testamentin puolelta. Rukoile, että Pyhä Henki avaa ymmärryksesi käsittämään lukemasi. Rukoile nöyrtyen, ja ääneen.

Jumala odottaa voidakseen olla Sinulle armollinen. – Ja kun sitten otat vastaan Hänen armonsa, ota yhteyttä meihin. Järjestämme kastetilaisuuden, jossa sinut kastetaan raamatullisella upotuskasteella uuden Herrasi Jeesuksen Kristuksen Nimeen! Apt. 22:16. Näin olet sisällä ristiltä alkaneessa uskossa, jossa alkuajan kristitytkin olivat, ja olet aito kristitty, Jumalan lapsi, joka pääset Taivaaseen.

Tästä ratkaisustasi alkaa koko Suomea koskettava suuri heräämisen aika.

Siunausterveisin
Weijo Lindroos,
Turku

Jumalan hyvyys nostaa syvistäkin vesistä

Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?” Room. 2:4. Taivaan kirkas ”Valo loistaa pimeydessä..” Joh. 1:4,5.
”Käännä katseesi Jeesukseen!

Pyhä Hengen luoma taivaallinen valokeila lakaisee synnin pimeässä yössä. Valo etsii synnin pimeyteen harhautuneita. Jeesus on maailman Valkeus. Hän luo rakastavan katseensa pimeän maailmanajan kuoleman laaksoon. Hänen puhdas katseensa etsii pimeässä hapuilevaa sielua, joka tahtoo löytää valoa. Ja kurjuuden kahleissa oleva ja synnin lian murjoma sielu kaipaa puhtautta. Hän on kuullut sanoman Vapahtajasta, joka tahtoo armahtaa. Kaiken menettänyt onneton ja kadonnut ihminen on alkanut kaivata armon ja vapauden sanomaa. Hän kohottaa katseensa kohti pientäkin valon pilkahdusta. Samoin taivaskin etsii kadonnutta, pimeydessä elävää kärsivää asukasta. ”Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin..! Hes. 34:16. ”Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alas painetut Hän nostaa.” Psalmi 145:14. Jumalan armo ja rakkaus kohtaa etsivän ja katuvan syntisen. Siinä kohtaamisessa tapahtuu, että Valo voittaa pimeyden. ”Etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan!” Luuk. 11:9-13.
Näin Jumalan armo ja Totuus kolkuttavat sydämen ovelle. Ja avatessasi sydämesi oven, alkaa tapahtua: Elämän kirkas katse tavoittaa synnin ja kuoleman pimeydessä häpeilevän sielun. Jeesus kohtaa nöyrästi rukoilevan etsijän! Katseet kohtaavat. Kristuksen kirkkauden evankeliumi luo valoisan tilan eteesi: ”Sinä saat tulla tänne!” ”Tahdotko?” kysyy Vapahtaja. Tahdon! – Kiitos Kirkkauden Herra! Tätä olen aina tahtonut! Ja näin Jeesus sulkee etsivän sielun valonsa sisälle, ELÄMÄN yhteyteen kanssaan. Tapahtuu uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä.

Pyhä Henki näyttää ajatuksiisi ristin armotyön, miten ruoskittu, pilkattu ja häväisty Jeesus kantoi ristiään Golgataa kohti. Siinä Hän vei meidän suuret syntimme tuomiolle. Jeesuksen Kristuksen puhdas ja viaton veri vuodatettiin ristillä meidän tähtemme. Syntimme saivat siellä rangaistuksen. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Kiitos Jeesus armostasi! ”Ihmeinen risti, pelastuspaikka..” ♫
Ihmeiset silmät nuo Jeesuksen. Valoa luovat pimeyteen.” ♫
Hänen armahtava pyhä katseensa paljastaa kaiken. Synnin pesäkkeet tulevat näkyviin. Mutta hyvyyden voima ja armahtavaisuus on suurempi. Jumalan suuri armo ja rakkaus parantaa ja alkaa siivota synkkiä synnin kätköjä. Jeesus ei syytä, vaan kysyy kerta toisensa jälkeen: ”Tahdotko kulkea kanssani?” Samalla Hän ojentaa kätensä. Se on siunaava, ristillä lävistetty käsi. Tartutko Hänen käteensä? –
Kun ojennat kätesi Hänelle, tapahtuu elämässäsi kokonaisvaltainen muutos. Uusi Elämä alkaa virrata ja vaikuttaa sisimmässäsi. Se on ikuisesti kestävä Jumalan Elämä sinun sydämessäsi. Tämä Elämän virta kuohuu Taivaan siunausta ja tekee eläväksi kaiken mihin se osuu. Näin Jeesus lupaa: ”Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Joh. 4:14.
Seuraava askel on kasteelle tuleminen.
Ota sen tähden yhteyttä.

”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme!” Room. 6:23.

”Tulkaa minun tyköni … minä annan teille levon!” Matt. 11:28-30.
”Sitä, joka tulee minun tyköni, minä en koskaan heitä ulos!” Joh. 6:37.

W.L.