Blog

Taivassanomat 6/2024

LAHKO VAI SEURAKUNTA?

Kristikunnan suurin eksytysmuoto on seurakunnan hajottaminen; sen pirstominen eri nimikylttien ja tunnustusten sisälle.
Mikä voisikaan olla Jeesukselle kalliimpi asia kuin Hänen morsiusseurakuntansa kaunistaminen yhteydellä? ”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. ” Joh. 17:22-23.
Karitsan morsianta ei ole milloinkaan saanut jakaa. Raamattu opettaa, että seurakunta on yksi: ”Yksi ruumis.” Ef.4:4. Tämän asian ymmärtäminen ja toteuttaminen on annettu uskoville ”rauhan yhdyssiteeksi.” Ef. 4:1-6.
Seurakuntalaisten välille pystytetyt raja-aidat ovat Raamatun mainitsema väkevä eksytys. Perustetut kirkot, ns. ”seurakunnat” ovat niitä raja-aitoja. Siinä eksytyksessä ovat toimimiehinä ne, jotka tahtovat perustaa yhä uusia ”seurakuntia”. Eksytystä ylläpitävät kaikki ne, jotka antavat nimensä kuulua jonkin ”seurakunnan” jäsenkortistoon. Näin he ovat jakamassa Kristuksen ruumista, elävän Jumalan seurakuntaa.
Nuo lahkojen perustajat ovat Gal. 1:8 kategoriaan kuuluvia, koska he samalla vääristävät alkuperäisen evankeliumin. – Jokaisen uudestisyntyneen tulee tunnustautua ainoastaan yhden seurakunnan, Kristuksen ruumiin jäseneksi. –
Jumalan seurakunnan eli Kristuksen ruumiin eheyttämistyössä ovat mukana ne, jotka eivät enää pidä yllä hajaannuksen periaatteella toimivaa kristikuntaa. He ovat astuneet ulos hajaannuksesta. Kokoamistyöhön osallistuvat kristityt ottavat vastaan alkuperäisen Raamatun opetuksen kaikissa kysymyksissä. He tunnustautuvat vain yhden seurakunnan jäsenyyteen ja auttavat veljensä ja sisarensa ulos kaikista lahkoista, olkoot ne nimeltään mitä tahansa.
”.. kootakseen yhteen hajallaan olevat jumalan lapset!” Joh. 11:52.
”On oleva yksi lauma ja Yksi Paimen!” Joh. 10:16 b.

Kumpi on raamatullinen suuntaus: sanoako, että tulee perustaa lisää seurakuntia eli jakaa lisää Kristuksen ruumista, vaiko sanoa, että tulee palata ykseyteen? – – –
Pyhä Henki ilmoittaa vastauksen vilpittömille sydämille, jotka ovat ottaneet vastaan rakkauden totuuteen. Mutta eksytyksen hengessä oleva paljastaa sisimmässään olevan vihan ja eksytyksen noustessaan vastustamaan tätä Jumalan totuutta, uskovien raamatullista, yhtä paikallisseurakuntaa.
Nöyrät Jumalan lapset (vaikka eivät vielä tiedäkään tätä) asettavat tämän asian rukouksessa Jumalan eteen; ”tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin”. Apt. 17:11.

Muista, rakas veli ja sisar: JOS JOKU SANOO, ETTÄ TULEE PERUSTAA UUSI SEURAKUNTA, NIIN HÄN TEKEE TYÖTÄ VÄKEVÄN EKSYTYKSEN HYVÄKSI! Varo sellaisia! ”He pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet…” Room. 16:18. Yleensä heidän motiivinaan on saada henkilökohtaista hyötyä perustamiensa lahkojen kautta. ”… ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” 1 Timot. 6:5.

Jumalan Sanan opetusta ei tule yrittää soveltaa apostolisen ajan jälkeen syntyneiden uskonsuuntien sisälle. HUOM!!! – Tässä karkea esimerkki: Luterilaisesta kirkosta ei tulisi Jumalan seurakuntaa, vaikka sinne ahdettaisiin kaikki raamatulliset opit. Alkuperäinen Jumalan seurakuntahan ei ollut luterilainen kirkko. Luterilaisuus syntyi 1500 vuotta meidän seurakuntamme jälkeen. Se on katolisen kirkon lahko.
Meidän on pidettävä apostolinen usko alkuperäisten raamien sisällä ilman epäraamatullisia ja uskovia toisistaan erottavia nimikylttejä ja jäsenkortistoja. Muussa tapauksessa oikea opetuskaan ei ole raamatullista. Oikea opetus on kokonaan Oikeaa Totuutta vasta sovellettuna raamatullisen seurakunnan käytäntöön. Sanojen ja tekojen tulee pitää yhtä raamatullisten raamien sisällä! Sana ja Henki yhdessä. = Yksi seurakunta yhdellä paikkakunnalla. Tiitus 1:5. Ilm. 1:11. ym.
Jumalan seurakunnan sisällä toimii apostolinen oppi rakkauden kautta vaikuttavassa uskossa.

”… Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” Efes. 4:29-32. Joh. 13:34-35. 17:23.

Nämä opetukset pätevät Sinunkin paikkakunnallasi!

Mutta…
Pyhä Henki vakuuttaa, että kaikilla eksyttäjilläkin on mahdollisuus saada syntinsä anteeksi tekemällä niistä parannus. On lopetettava lahkokirkkojen rakentaminen ja alettava rakentaa seurakuntaa, Kristuksen ruumista, kukin omalla paikkakunnallaan. Room. 15:20.

Jumalan seurakunta, Jeesuksen verellä ostettu pyhien joukko. Tule ulos kaikista lahkoistasi ja lokeroistasi! Nyt on aika yhteydelle.

Sinulle, joka tahdot rakentaa Raamatun mukaisesti ikuiselle kallioperustalle, rohkaisun sana:
Matt. 25:1-13.

Turun seurakunta

Video aiheesta:

Taivassanomat 5/2024

Irti huumeista

Huumeongelmaa selvittäessämme on lähdettävä liikkeelle ongelman perustiedoista. Niitä ovat:

  1. Huumeiden ensi kokeilu on ensimmäinen askel rikollisuuden tielle.
  2. Huumeiden käyttäjästähän on tarkoitus tehdä niiden myyjiä ja uusien uhrien hankkijoita.
  3. Huumausaineiden myyminen on aikamme alhaisimpiin kuuluva rikollisuuden laji (= tappaa uhrinsa kiduttavien kärsimysten ja ihmisarvon menetyksen kautta). Huumediileri on kuoleman kauppias.

Ensimmäinen huumekokeilu johtaa toiseen ja kolmanteen vaiheeseen, jne. Tätä ”menestystarinaa” voidaan jarruttaa tiedottamalla julkisesti, että jokainen huumeiden käyttäjä ja hyväksyjä on rikollinen. Tiedämme, että huumeiden käyttäjät ovat huumerikollisuuden aiheuttajia ja ylläpitäjiä. Samalla käyttäjät ovat säälittäviä rikoksen uhreja. Tämä on ikävä paradoksi, joka tuhoaa yksilöihmisiä ja samalla koko yhteiskuntarakenteita. Eikä tätä tosiasiaa muuta se, että he ovat kärsiviä ja apuamme tarvitsevia lähimmäisiämme.

Alkoholikin on huumausaine samoin kuin hasis ja heroiini, sekä psyykelääkkeet (huumeina käytettynä). Myös tupakointi, on elämää tuhoavaa itsemurhakäyttäytymistä.

Etsiä ”hyvää oloa”, huumautua, menettää todellisuuden taju psyykentilaa huumaavilla aineilla on itsensä ja luomistyön halveksimista. Oikea, luontainen hyvä olo Jumalan tahdon mukaisesti on etsimisen arvoinen tila. Terveet elämän tavat, harrasteet, liikunta, hyvät ystävät jne. ovat oikeita hyvän olon lähteitä.

Raamattu sanoo: ”Huono seura hyvät tavat turmelee.”1 Kor.15:33. Tämä voidaan kääntää myös toisin päin: Hyvä seura huonot tavat turmelee. ”Seura tekee kaltaisekseen”. Siksi on hyvä jo nuorena etsiytyä oikeaan seuraan. Mutta parasta elämän sisältöä on olla sovinnossa Jumalan kanssa ja viipyä päivittäin rukouksessa. Hän tahtoo armahtaa ja auttaa vapauteen. Jeesus sanoo: Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu.” Joh. 10:9. ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.

Huumeiden mukanaan tuoma rikollisuus synkistää pahoin yhteiskuntaamme. Yleinen turvattomuus lisääntyy. Varkaudet, pahoinpitelyt yms. rikokset tuottavat monenlaista hätää ja kärsimystä koko yhteiskunnalle. Meidän on hyvä ymmärtää huumemaailman kauheudet alkutuottajista kärsiviin ja kuoleviin narkomaaneihin ja alkoholisteihin asti. Huumemaailma on kauhujen maailma.

Huumeongelmaan on etsitty apua. Asiaa on kauhisteltu. Valvotut yöt. Itkut. Rukoukset. Mikään ei ole pysäyttänyt huumeiden vyöryä. Tarvitaan vakavampaa otetta asiaan. Nyt pitää alkaa vedota nuorten oikeudentajuun. Nuoret ovat järkeviä. Heihin tehoavat tosiasiat. Tämän vuoksi oikean tiedon jakaminen kouluissa, vankiloissa ym. laitoksissa, ja ennen muuta kodeissa, on ratkaisevan tärkeää. On törkeä virhe edes keskustella ”käyttöhuoneista” huumeiden käyttäjille. Sehän viestittää heille, että yhteiskunta tahtoo helpottaa käyttäjien toimintaa. Huumeiden vapautumista haluavat poliitikot pitää erottaa tehtävistään.

RATKAISU

Uskoon tulo on havaittu hyviä tuloksia tuottavaksi ratkaisuksi huumeongelmassa. Uskoon tullut ei enää tarvitse huumaavia ja orjuuttavia aineita. Mutta ei huumeista yms. vapautuminen ole ainoa motiivi löytää Jeesus! 1 Kor. 15:19. Tärkein tarkoitus on olla sovinnossa Jeesuksen ja ristintyön kanssa, että pääsemme perille Taivaan Kotiin. Joh. 14:1.

Ylösnoussut Vapahtaja, Jeesus Kristus tuntee huume-elämään sisältyvän hädän. Hän odottaa voidakseen auttaa. ”Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Room. 10:13. Tämä Raamatun lupaus tarkoittaa, että jokainen, joka kokosydämisesti, tarkoituksella rukoilee avuksi ylösnoussutta Herraa Jeesusta pelastajakseen ja syntiensä sovittajaksi, saa kokea uskoon tulemisen ja parantumisen. Vaikeimmatkin huume- ym. syntiorjuuden kahleet katkeavat Jeesuksen veren kautta. Synnin valta on voitettu Golgatalla.

Syntitilan ja syntitekojen anteeksi saaminen pitää sisällään uudestisyntymisen Pyhän Hengen kautta. Silloin alkaa uusi Elämä virrata sisimmässä. ”Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!” 2 Kor. 5:17. Uskoon tullut ihminen on siis ilman menneisyyttä. Jumalan tahdon vastainen elämä kaikkine synnin tekoineen on poistettu Taivaan kirjoista. Näin Jumala lupaa: ”Minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejään.” Hebr. 8:12. Syntitaakkojen ikävät muistot saa nyt poistaa myös omista muistitiedostoista. Kaikki on nyt uutta. Ja vanha synti-ihminen on haudattu kasteen hautaan. Room. 6:4. Uskovista on tullut rakkaita veljiä ja sisaria. Raamatun Sana, uskovien yhteys ja yhteinen toiminta on tullut uudeksi elämän sisällöksi. Apt. 2:41,42.

Aito uskoon tuleminen vaikuttaa usein myös entiseen kaveripiiriin, jotka tahtovat saada vapauden syntikahleistaan. Silloin ihmisen normaali elämän mielihyvä riittää. ”Älkää juopuko viinistä … vaan täyttykää Hengellä.” Efes. 5:18. Tämä on sovellettavissa kaikkiin huumeisiin.

Jeesuksen sijaisuhri Golgatan ristillä teki mahdolliseksi uskoon tulomme. Synti on Jeesuksessa saanut rangaistuksensa. ”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi…” Jesaja 53:5. Jokainen saa ottaa vastaan tämän armon. Sinäkin saat pelastua. Jumala rakastaa Sinua.

Ratkaisu huumeongelmaan on löytynyt:

Hän on Jeesus.

Ota yhteyttä ja sovi keskusteluaika.

Weijo Lindroos
Turku

Kristityt ilman rajoja

Tässä toiminnassa emme ole
– luterilaisia
– helluntailaisia
– baptisteja
– vapaakirkollisia
– adventisteja
– tms. laisia, ym. jne.
Olemme vain kristittyjä, Jeesuksen verellä lunastettuja Jumalan lapsia. Siksi emme mainosta ja suosittele nimikylttiuskonsuuntia.
Rakennamme Golgatan ristillä perustettua seurakuntaa, joka oli valmis apostolisen ajan lopussa noin v. 100 jKr. Jatkamme sitä samaa toimintaa ensimmäisten kristittyjen kanssa. ”Seuratkaa heidän uskoaan!” Hebr. 13:7.
Emme ole yhteiskristillisiä ekumeenikkoja, tms. jotka rakentavat yhteyttä ”yli seurakuntarajojen”. Me rakennamme seurakuntaa ILMAN seurakuntarajoja.
Edustamme vain Jeesusta! Hän on ainoa syntiemme sovittaja. Liittymällä Häneen pääset Taivaaseen.

Tervetuloa tilaisuuksiin:
Su klo 16.00. Ke ja La klo 14.00 Maariankatu 2 Turku.

Christians without borders

In this activity we are not – Lutheran – Pentecostal – Baptist – Adventist – etc.,
We are just Christians, Children of God bought with the blood of Jesus. That is why we do not advertise or recommend denominations.
We are building up the congregation founded on the cross of Calvary, which was completed at the end of the apostolic age around 100 AD. We are continuing the same work that the first Christians began. We are not co-Christian ecumenists, etc., building fellowship ”over the congregation boundaries”.
We are building up the congregation WITHOUT congregation boundaries.

Welcome to the events:
Sunday at four o’clock pm,
and Wed and Sat at two o’clock pm.
Congregation address:
Maariankatu 2. 20100 Turku. Finland


Kristuksen ruumiin temppeliin liittyminen

1 Kor. 12:13. opillinen selitys.

Evankeliumi on hyvä sanoma Jeesuksesta, joka sovitti sijaisuhrillaan ristillä syntimme. Armo on nyt jokaisen vastaan otettavana. Ottaessasi vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi, pääsee Pyhä Henki tuomaan sydämeesi ikuisen Elämän. Efes. 2:1-3. Pyhä Henki on itse Jumalan Elämän Henki.

Raamatun opetusten ymmärtämisen alkulähtökohtana on uskoontulon sisällön käsittäminen. Siinä tapahtuu ihmissielun pelastuminen eli siirtyminen pimeydestä valkeuteen. Kol. 1:13,14. Apt. 2:47. 26:17,18. Ja uskoon tulossa tapahtuu Pyhän Hengen saaminen, joka on uskoontulon ensimmäinen pääasia, koska vain Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Joh. 16:13. 2 Piet. 1:20,21. Ilman Pyhää Henkeä ei kukaan ole uskossa: ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9. Tämän asian avautuessa selittyy samalla monta muutakin tämän aihepiirin vaikeaa asiaa. Esim. Efes. 1:13,14: ”Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena Hänen omaisuutensa lunastamiseksi, Hänen kirkkautensa ylistykseksi.” Efesolaiset saivat siis Pyhän Hengen kuullessaan pelastuksen evankeliumin ja uskoessaan sekä vastaan ottaessaan Jeesuksen. 2 Kor. 6:1,2. Uskoon tulemisen jälkeen nämä mainitut Pyhän Hengen saaneet efesolaiset ottivat upotuskasteen vedessä, jonka jälkeen he saivat Pyhän Hengen kasteen: ”Sen kuultuaan he ottivat kasteen (vedessä) Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:5,6. Siis Pyhän Hengen sydämiinsä saaneiden päälle tuli Pyhä Henki, josta merkkinä he puhuivat kielillä ja profetoivat. Näin he saivat Pyhän Hengen kasteen. Samoin tapahtui Samariassa, ja Korneliuksen kodissa. Apt. 10:43-48. Ensin ihmiset tulivat uskoon eli saivat Pyhän Hengen sydämeensä; sen jälkeen heidät kastettiin vedessä, jonka jälkeen he saivat pyhän Hengen kasteen. Apt. 1:5,8. / 8:14-17. Pyhän Hengen saaminen sydämeen ja Pyhän Hengen kaste ovat siis kaksi eri asiaa. Joskus henkikaste saatiin myös ennen vesikastetta, mm. Apt. 10:43-48.
Kiitos Jumalalle! Näin aukenee taivaallinen virta, joka tuo sydämeen Jumalan Elämän. Näin tapahtuu uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä, uskoon tuleminen eli Pyhän Hengen saaminen: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3. / ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan Hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon. 1 Piet. 1:3. ”Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkeinpyhimpään..” (Hebr. 10:19) joka on yhteys Jumalan kanssa.

Edellä mainittujen selkeiden Raamatun opetusten yhteyteen kuuluu tämä 1 Kor. 12:13: ”Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä Hengessä kastettu (kreik. ebaptisthemen = Hengen johdattamana vedessä) yhdeksi ruumiiksi, ja (lisäksi) kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä.” RK.
”Ja sillä yhdessä Hengessä (olevat) meidät kaikki yhteen ruumiseen kastettiin (vedessä / ebaptisthemen) … ja (sen lisäksi) kaikki yhdestä Hengestä juotettiin.” 1 Kor.12:14. Novum. Tästä ei ole vaikea ymmärtää, että meidät kaikki yhdessä Hengessä olevat kastettiin vedessä Pyhän Hengen johdattamana. Näin Korintin uskoon tulleetkin kastettiin vedessä. ”Myös monet korinttilaiset, jotka olivat kuulemassa, (1.) tulivat uskoon, ja (2.) heidät kastettiin.” Apt. 18:8. Room. :3,4.

Kreikan ebaptisthemen (1 Kor. 12:13) tarkoittaa siis ko. asiayhteydessä vesikastetta, johon Pyhä Henki johdattaa uskoon tulleet. Mutta vesikaste ei yksistään liitä ihmistä Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan. Kasteellahan ei ole merkitystä ilman sitä edeltävää uskoon tuloa. Uskoon tulleista ja sen jälkeen kastetuista korinttilaisista sanotaan, että ”te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä”. 1 Kor. 12:27. Apt. 2:41. Kasteessa katkaistaan synnissä eläneen Aadamin suvun jäsenyys: Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Teidät on haudattu Hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös Hänen kanssaan herätetty uskon kautta. Tämän uskon vaikuttaa Jumala, joka herätti Hänet kuolleista”. Kol. 2:11,12. Room. 6:4-6 Uskoon tuleminen eli Pyhän Hengen saaminen ja kaste yhdessä on siis vanhan liiton ympärileikkauksen hengellinen täyttymys, ”sydämen ympärileikkaus hengessä..”. Room. 2:28,29.
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” Gal. 3:27,28. ym.
Raamatullinen kaste (Apt. 2:38,41) on upotuskaste vedessä (kreik. baptizein) Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. ”Ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niin kuin mekin?” Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä.” Apt. 10:47,48.

Siunaten,
W.L. 3.5.2024.

BIBLE TEACHING ABOUT THE CHURCH

God continues to speak to people by the Word in the Bible in order to open our understanding to comprehend His will. Luke 24:45. He wakens me morning by morning, wakens my ear to listen like one being instructed. Isa 50:4.

One of the things, that those who pray come to understand, is the truth about Bible teaching on the church. This includes the message of Heb 12:26-27. At that time his voice shook the earth, but now he has promised, “Once more I will shake not only the earth but also the heavens.” The words “once more” indicate the removing of what can be shaken—that is, created things—so that what cannot be shaken may remain. The content of this Scripture shakes religious constructs.

A church in accordance with the original plan is the worst threat to the devil. That’s why he resists the restoration of the church to God’s original plan with all his fury. 1 Jn. 2:24-25. But God will give us the mindset that Caleb had: We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Numbers 13:30.

Read this whole text. It’s the only way for you to understand the teaching in it. I repeat myself in order to ensure that that the teaching will be down pat. After all, God’s vision of His church is in question here.

THE WAY TO THE BLESSINGS THAT WERE AT THE BEGINNING

God wants to restore His church to a clear, living fellowship with the Lord of the church, Jesus. The Holy Spirit leads those living Christians to a fellowship and work where Jesus is saving, healing and filling people with the Holy Spirit. Acts 2. He sends the believers to preach the gospel, help those who are suffering and to heal the sick etc. Mark 16:15-20.

The most important thing in human life is to have one’s sins forgiven and so become a child of the God of the new covenant. And this is my covenant with them when I take away their sins, Rom 11:27. This must not become overshadowed by other important Bible teachings.

Thanks be to the Lord! To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom… Rev 1:5-6. Thank you, Jesus! With your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom. Rev 5:9-10. So the church is a group of people who have been bought by Jesus’ blood; His kindom, whose purpose is spiritual only. Anyone who reads the Bible can understand what the true church is. The asnwer that the Bible gives is very simple: those who have become believers are God’s church. Religions, religious sects, denominations, chariteis and so on are not churches. The born again people in each local area form the local church of where they live. Thus the Bible mentions churches in the plural only based on the fact that there are believers in many local areas. = one city, one church. Tit 1:5. Two cities, two churches. Seven cities, seven churches. Rev. 1:11. But in the Bible, the church as a whole is remains mentioned in the singular, the body of Christ (1 Cor 12:27) because Jesus is the only founder of the church.

The teaching on the being of the church is a subject that has become badly distorted among all of the human race. The majority have swallowed the lie that leads them astray, that the church is some institution established by man. That teaching has led people outside of original Christianity. And even though the matter of the church is not a question of salvation, its destruction is a serious fall. The Biblical fellowship (oneness) and love of believers has been broken by the establishment of denominations. This is why, Thus saith the Lord, Return, faithless people, I will cure you of backsliding. Jer. 3:22. Thus God calls his own back to all things good and right, such as the original ways of the church.

The teaching mentioned in John 17:21-23 that concerns us will happen: that all of them may be one. So we will all be perfectly one. We can’t see it yet but it will happen in this age. Otherwise Jesus’ prayer would ahve been mere empty words. But waking to reality and to fellowship will CERTAINLY happen! Mathew 25:7-12. It will happen by returning to the way of the Bible teaching talked of in this text. Sanctify them by the truth; your word is truth. Jn 17:7. The church is going to be set back into the faith and truth of the apostolic time before Jesus comes back. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Acts 3:21. Heb. 12:7-14.

Genuine repentance includes the cleansing of the church of so-called ”great men” who raise themselves above others (e.g. church clergy, the bishopry etc.). There is only one great person in the church. He is Jesus, the supreme shephard. The time of the great prophets ended with John the Baptist. Math 11:17-14.

WHO BELONGS TO THE CHURCH

Only those who have been genuinely born again belong to the church, those who have been baptised by immersion in the name of Jesus after they believed. Acts 2:41. Genuine coming to faith is that you begin to live with Jesus. That’s when the truth of the church begins to open up. God wants to lead us to experience this way of blessings that they had at the beginning. So we understand that everyone who has come to believe belongs together in the same flock of God, ergo the church. No other way is possible because belonging to Jesus is the same as belonging to His church. Having ones’s name on a church register does not mean the person belongs to God’s church.

Joining Jesus is joining the church. The Bible knows no other way of joining God’s church. It has no concept of someone genuinely being a believer and then supposedly not belonging to the church. Acts 2:38, 41, 42. You belong to the church if you live with Jesus, i.e. you are in Christ, not Adam. Being in fellowship with believers is another matter. And God wants all of his own to congregate and work together. Heb. 10:25/Acts 2:41-42.

A Biblical fellowship is God’s will!

Every locality has just one group of born again people (John 3:3, 1 Pet 1:23, 2:9/Tit 1:5), which has been redeemed with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. 1 Pet. 1:19. This church that has been established by the cross, we can start to build in each local area, continuing from where the apostles left off! Everyone can begin to carry out the tasks and dreams that they have recieved from God as long as they have been checked against the Bible. All forms of service that God has given us can and must be carried out in this fellowship.

It is therefore good to take to heart His basic truth that THOSE WHO HAVE BEEN REDEEMED BY JESUS’ BLOOD ARE GOD’S ONLY CHURCH. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God; once you had not received mercy, but now you have received mercy. 1 Pet 2:9-10. This was written concerning all of us, who have been have been born again. 1 Pet 1:23. Thus WE belong to this ONE people of God, to the same congregation with all those who have been saved through all ages, for example, Peter, James, John and Paul etc; the first Christians. Acts 20:28, 26:18. One body! Eph 4:1-16, 1 Cor 12:27.

No one has been given permission to divide the one host of saints by founding new denominations etc; sects with membership registers, ”name plaquard churches”. Math 24:35. Heb. 13:8. Reve 22:18,19. That is why we don’t accept denominations/sects and don’t participate in their functions. We know that not one ”church” founded by people is a church at all. Albeit individual believers in them, as well, belong to the same God’s church with us and work with us to gather people to God. In that respect, we work together with all believers. But we mustn’t accept the deceptive teaching that institutions established by humans would be churches and that we would belong to different churches based on that. So called ecumenicalism is, in reality, acceptance of dispersion; an ecumenical mix of Babel religion.

HOW CAN YOU JOIN THIS CHURCH?

Joining Jesus is the same as joining His church, the body of Christ. 1 Cor 12:27. So in Christ Jesus you are all children of God through faith, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Gal 3:26, 27. Those who accepted his message were baptized, and about three thousand were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Acts 2:41-42. So it isn’t possible to join this church like joining a worldly charity organisation or religion by puttin your name down in the register and then you belong to the church, take your name off and you no longer do.” This is not how the Bible teaches it. Man cannot join another to God’s church. And neither can man excommunicate another from the church. Separating someone from the fellowship (because of sin) is another matter. With regard to that, the Bible teaches: Expel the wicked person from among you. 1 Cor 5:13. But either excommunicating or joining someone to the church is exclusively God’s work. Now that we understand the being of the chruch, we can understand this, too. Having your name in a church register or removing it does not relate to belonging to God’s church. Rejoice that your names are written in heaven. Luke 10:20. The next step for people who have united with Jesus, who have been baptised by immersion in His name, is to enter church fellowship and be blessed into it. According to Bible teaching, only people who already belong to God’s church, who have become believers and are Biblically baptised, can be blessed to join the fellowship of a local church! So we understand that the fellowship and belonging to the church are two different things. There is no such thing as a Christian without a church. Those erraneous concepts must be dispelled from our minds.

NO NEW CHURCH

The Bible contains no example of or teaching that any new churches with new names had been established in the apostolic time. It is an error to believe that Paul supposedly went from one local area to antoher establishin new churches. Paul did not establish a single new church but the congregation that was founded on the cross spread to new areas. Note the word, ”spread”. It is the key to this. One, eternally indivisible congregation of God spread to new areas by Christians preaching the message of salvation, the sacrifice on the cross on our behalf and about the risen Jesus. People became believers, repented of their sins and got baptised and so they became the church in their own area. Acts 2:38, 41. They began to meet as the church of their locality. And every local chruch confessed with the mouth of all their believers that we are a part of the ONE church of God that Jesus founded on the cross. John 2:19-22. We do well to repeatedly emphasise this. So the apostles didn’t establish new churches. People who were led by the Holy Spirit were chosen for different roles from among the believers, eg. Tit 1:5, Rom. 12:4-8, Eph. 4:11-16. Nevertheless, God’s solid foundation stands firm, sealed with this inscription: “The Lord knows those who are his,” and, “Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness.” 2 Tim. 2:19, 1Cor. 3:11. They didn’t accept that any locality should have two or more churches even though there were multiple meeting places according to need. 1 Cor 1:10-13 and 3:4-5. We should be doing things the same way; Helsinki has the Helsinki church, Turku has the Turku church, Tampere has the Tampere church etc. Rev. 1:11-20. So the question here is not about advocating a new church, on the contrary: the point is getting out of the new ones and back into the oldest one.

Paul’s missionary calling

Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen and will see of me. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Acts 26:16-18.

This was the missionary calling that Jesus gave Paul and, at the same time, to all of us. Math. 28:19,20, Mark 16:15-20. It means that a person who has become a believer and been Biblically baptised has come out of Satan’s power into God’s church and from Adam into Christ and has thus come into the church. Rev 1:5,6, 5:9,10, John 3:3, Acts 2:38,41, Gal. 3:26-28, Rom. 8:9. Missionary work is the church’s main task.

BAPTISM

In the beginning of the church, everyone who became a believer and had had their sins forgiven, was baptised by immersion in the name of the Lord Jesus Christ. Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ…” Acts 2:38,41, ”So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ.” Acts 10:48, 22:16, Col 3:17. In the beginning of our church, no one was left unbaptised. That is how it should still be.

Baptism is something that God blesses. We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with him in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. Rom. 6:45,5,11. The old life of sin was buried in the grave of baptism and we began to live in Jesus’ resurrection.

THE LOCAL CHURCH

Those who have been baptised after becoming believers, form the local church in each locality. It was set in order (not established) to function on the basis of the apostles’ teaching. Acts 2:42,42, Eph. 2:19-22, 4:11-16. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town, as I directed you. Tit. 1:5. Notice? First there was a chruch and then it was set in order. And the borders of the local area were the borders of the church. eg. Rev. 1:11-30. And Bible teachings have been set for the spiritual boundaries of the church. ”Those who accepted his message were baptized, and (so)… were added to their number that day…” Apt 2:41.

May this be repeated as many times as it takes for it to be understood: all gentuine Christians within a particular local area, who have been baptised, belong to their local church on the basis that they belong to Jesus. A practical fellowship and coming together as a Biblical church can only begin with confessing this. The Bible does not teach ”ecumenicalism” in the sense of a fellowship of believers ”across church borders”. The Bible teaches us to build the fellowship without church borders. This is what we do.

THE CHURCH IS ONE

Jerusalem had ONE church with tens of thousands of members. Acts 21:20, 2:41, 4:4,32, 5:13-16. Even so, the one church in Jerusalem only had one body of elders. Acts 15:4, 21:18. But this one church already then had multiple meeting places where the ONE and same apostolic teachhing was received. They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship. Acts 2:42, 1:13-15, 12:12, 1 Cor. 1:10, etc. The same principles should apply to the end: one church, one city. Two churches, two cities. Seven churches, seven cities. Rev. 1:11-20. etc. Tit. 1:5, etc. And one local church can have multiple meeting places according to need but the meeting places are not churches. In the beginning, the church met a lot in private homes. It was a good system. But they didn’t consider the homes as churches, only meeting places. So it isn’t Biblical to establish, for example, ”home church movements” or a ”home church”. May God protect His own from doing that, which is what every other divisive movement has done. 1 Cor 1:10-13, 3.3-11.

THE FOUNDATION

Paul preached the gospel, thus laying a foundation in people’s lives. I laid a foundation as a wise builder… For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.1 Cor 3:10,11. That’s how the ”church of the living God” was born in Corinth, amongst other places, formed from people who had become believers. It happened when ”the Corinthians, who were listening, believed and were baptised.” Acts 18:8, 1 Cor 1:2, Acts 2:41, !thes 2:14. They were placed on the foundation, Jesus.

The group of people who are saved is the new covenant temple, the body of Christ (1 Cor. 12:27), whose degradation has always been a serious sin. Don’t you know that YOU yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for God’s temple is sacred, and you together are that temple.1Cor 3:16,17, Eph 2:19-22, heb 3:6. So we are the ”living stones” mentioned here. 1 Pet 2:5. Every living stone sings eternal thanks to the Lamb. In Rev. 21, we are told the angel promised to show John ”the bride, the Lamb’s wife.” Rev. 21:19. And he showed John ”the holy city, Jerusalem”. So ”the bride” is the same as the Lamb’s wife, i.e. the church, the new Jerusalem built from living stones, a city that sings eternal thanks.

JESUS IS THE ONLY FOUNDER OF THE CHURCH.

By His work of salvation, He established his own church in three days. ”Jesus answered them, Destroy this temple, and I will raise it again in three days. They replied, It has taken forty-six years to build this temple, and you are going to raise it in three days? But the temple he had spoken of was his body.” Jn 2:19-22.

THE FINISHED CHURCH

The church was finished by the end of the apostolic period, about 100 AD. All the Bible Scriptures had been put together by then and were at the disposal of the church, 66 books. Also, all the doctrines concerning church practices, teachings, ministries (so-called church offices) etc. were done. But most importantly, everyone understood the being of the church as ONE body of Christ. 1 Cor 12:27. ”One body”. Eph 4:4.

No one has been comissioned by God to establish new churches. The Bible does not teach that. That is why we cannot participate in man-made religions. It is written into the form of the ”one church”: …not giving up meeting together…Heb 10:25. The teaching means tha we must have A PLACE FOR GROWING in a local church fellowship, from where we can go into action in accordance with the Holy Spirit’s lead and the support of the church’s prayer. This is the God given teaching that prevents division and is for our best. It must now be applied. And it doesn’t necessarily mean just one meeting place but the local church can meet in as many places as the number of members requires, as long as none of the meeting places separates itself from other believers in the area to become a seperate sect.

The church as it was at the beginning is given to be an example to all Christians in all ages all over the world. 1 Cor 1:10.13, 3:1-11, Heb. 13:8,9,13, etc.

The Biblical Christian fellowship and work on the principle of one church is the absolute will of God! If anyone teaches otherwise, they have not yet understood Bible teaching.

EVERYONE IS CALLED TO JOIN

In additon to individual believers, all the denominations founded by men can join the church system laid out in this text. HOW? They must stop their solo act and all the teaching that separates believers from each other and renounce the principles of division. For example, all name plaquards and membership registers must be removed and then they should confess that their work is to be within the fellowship of the ONE church of God. They went out from us, 1 Jn 2:19. Should those who have left not return? So When they have decided to do God’s will, they can make a public announcement something like this:

”We now commit ourselves to seeing things the way God sees them, that there is only ONE church in our local area that has been redeemed by Jesus’ blood, meaning all of us who have become believers in this locality and who have been Biblically baptised. You are welcome to the fellowship of your own church. Heb 10:25.

We no longer agree to use unbiblical names for the church, because the church belongs to God. Notice the ownership:

– ”To the church of God in Corinth” 1 Cor 1:2, 2 Cor 1:1.
– ”Do not cause anyone to stumble… or the church of God”. 1Cor 10:32, 11:16, 15:9.
”nor do the churches of God.” 1 Cor 11:16.
– ”Or do you despise the church of God?” 1 Cor 11:22.
”how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it.” Gal. 1:13.
-”For you, brothers and sisters, became imitators of God’s churches in Judea, which are in Christ Jesus.” 1 Tess. 2:14.
”you will know how people ought to conduct themselves in God’s household, which is the church of the living God. ” 1 Tim. 3:15.

It is Biblical to call a church according to its local area, for example, 1 Thes 1:1. But humanly invented name plaquards on meeting places are elements of division that every believer must remove from their lives so that they would no longer work in subjection to them.

We are not Lutheran, Pentecostal, Baptist, Adventist, Free Church, Ecumenical etc. -ists or from those. We are not Catholic or Protestant. We are just God’s children redeemed with Jesus’ blood.

We have come out of sects and all membership register religions.

In every local area in Finland, as well, we should initiate the church function and work in accordance with the apostolic model laid out here. We must procure a meeting place that is for all the believers in the area. And when Biblical church functioning has been started, no new ”chuch” can be established in that area. It would be the beginning of division all over again. 1 Cor 1:10-13, 34-37.

Each and every one must confess and seek the church fellowship depicted in this text. It is God’s will!

Our common task is to bring people together into the faith and doctrine that the first Christians were i;, into Bible teaching. Acts 2:41,42. “Gather to me this consecrated people, who made a covenant with me by sacrifice.” Ps 50:5. That is the end time message. Joel 2:16.

This is God’s vision of His own Church.

With blessings,
Weijo Lindroos

Yhteysristeily 2024

Kristillinen yhteysristeily armon laivalla, Itämeren loistoristeilijä Viking Gracella (Grace = armo)
lauantaina 8-9. kesäkuuta 2024.

Vuorokauden kestävällä merikokousristeilyllä kuljemme vetten päällä ilman seurakuntarajoja kohti aitoa yhteyttä = rajatonta kristittyjen yhteyttä.
”Kiittäen, laulaen, Herraa palvoen… ” ♫ ♪ ♫
Pyhän Hengen luomassa armahtavassa ilmapiirissä saamme kiitollisin mielin laulaa, rukoilla ja kuulla raamatullista ilosanomaa Jeesuksesta. ♫ ♪

Kukaan ei tällä matkalla ole yksin, vaikka mukana on monia yksin eläviä rakkaita veljiä ja sisaria. Tätä voisi siis nimittää myös ”älä jää yksin -risteilyksi”. Tervetuloa siis mukaan aivan kaikki, yksinäiset, pariskunnat, perheelliset ym. Jeesus on mukana, Matt. 18:20.

Aikataulu:
Lähtö Turun satamasta lauantai-iltana 8. päivänä kesäkuuta 2024 klo 20.55 ja paluu Turkuun sunnuntai-iltana 9.6 klo 19.50.
Ilmoittaudu matkalle ensi tilassa, viimeistään 8.5.2024.

Hinta per henkilö:
138,00 euroa yksi henkilö ikkunallisessa Seaside Four -hytissä
ja 101 euroa kaksi henkilöä hytissä
tai
124 euroa yksi henkilö Inside Four-hytissä
ja 94 euroa kaksi henkilöä hytissä.

Hintaan sisältyy koko matka kaikkineen:
– risteily valitussa hytissä
– buffet meriaamiainen su klo 6.30-10.00
– kokoustila 4 tuntia su klo 10.00-14.00
– kokouksen väliajalla kahvi ja hedelmät klo 12.00
– Buffet -päivällinen ruokajuomineen su 14.30.

LÄHTÖSELVITYS
Turun sataman Viking Linen terminaalissa (ryhmämatkat-osasto) tulee olla lauantaina 8.6. 2024 viimeistään klo 20.00.
Ota henkilökortti/passi mukaan.

Ilmoittautuminen:
Sitova varaus ja maksu 8.5.2024 mennessä tilille
Nordea: FI59 2278 2100 0367 52 / Weijo Lindroos.
Lisäksi tarvitaan ilmoittautuminen sähköpostitse:
weijo.lindroos@pp.inet.fi
Siinä tulee ilmoittaa nimi ja koko syntymäaika (Viking Linen vaatimus)

Lisätietoa saa vielä lähtöterminaalissa jaettavasta monisteesta.

TERVETULOA!
Rukous- ja siunausterveisin Weijo Lindroos, puh. 040 5563297.
Tallenna numero ja laita tarvittaessa viestiä, kysymyksiä …

Matka tehdään Jeesuksen nimessä.

Autuaat ne ihmiset, joilla on mielessänsä pyhät matkat!”
Psalmi 84:6

Kuka on Jeesus?

Jeesus on hyvä Paimenemme! Hän tahtoo hyvää jokaiselle ihmiselle joka tulee Hänen turvalliseen yhteyteensä. Se on mahdollista! Voit saada luotettavan varmuuden, että Jeesus Kristus on todellinen Henkilö ja syntiemme sovittaja. Hän lupasi, että ”etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan”. Matteus 7:8. Tämä lupaus koskee lapsia, nuoria ja kaiken ikäisiä. Jokainen etsivä löytää ja saa turvapaikan, joka kestää kaikissa vaiheissa vaarallisen maailman keskellä.

Etsivän ihmisen ensimmäinen asia on löytää luotettava taho, josta voi etsiä ja kysellä asioita. Sellainen lähde on Jeesus itse! Hänellä on aina ”avoimet ovet -päivä”. Voit ottaa yhteyttä Häneen milloin tahansa keskustelemalla Hänen kanssaan (= rukoillen). Ja Hän kuulee kun tosissasi ja vilpittömästi pyydät päästä Hänen yhteyteensä ja saada syntisi anteeksi.
Sinua varten on tarjolla siunauksen täyttämä elämä Jumalan rakkauden vaikutuspiirissä tässä ajassa, ja ikuisuudessa ikuinen elämä taivaan maassa.

Voit ottaa yhteyttä myös meihin, jotka olemme jo löytäneet elämänyhteyden Jeesuksen kanssa.

Kuuntele laulu:

Taivassanomat 4/2024

RAJAT KIINNI

Jumalan seurakunnan ja syntimaailman väliset rajat on päästetty kaatumaan ja näin on maailmallisuus päässyt sisälle Jumalan valtakuntaan. Sitä ei aina ole tunnistettu ja tunnustettu. Siksi sisälle on päässyt epämääräisiä ”onnenonkijoita” suurin joukoin. Sellaiset ovat tuoneet mukanaan vierasta tulta ja ”kulttuuria”. Sillä on ollut ikävät seuraukset: ”Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä.” 2 Piet.2:2,3.
”He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia, jotka elävät himojensa mukaan. Heidän suunsa puhuu mahtavia, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.” Juudaksen kirje 16. Sellainen on estänyt raitishenkisen Pyhän Hengen toiminnan.

Tällä kaikella tarkoitan siis hengellistä Jumalan valtakuntaa (Kol. 1:13,14), Jumalan siunauksen aluetta, johon on tunkeutunut turmelevaa syntisaastaa. 1 Joh. 1:5-9. Uudestisyntymättömiä ja kastamattomia on alettu pitää seurakuntaan kuuluvina, vaikka he todellisesti ovat tottelemattomuudessaan edelleen maailmassa. Joh. 3:36. Apt.2:38,41. He saattavat olla joskus hyvinkin uskonnollisia ja hurskaita itse perustamissaan kirkoissa tietämättä elävänsä harhaopin synnissä. He eivät ole ottaneet vastaan rakkautta sydämeensä niin että rakastaisivat Jumalaa ja Hänen Sanaansa kaikesta sydämestään. Room. 5:5. Mark.12:30,31. 2 Tess. 2:10-12.
Mutta nyt on seurakunnan puhdistautumisen aika. Efes. 5:25-27. On pestävä vaatteet ja valkaistava ne Karitsan veressä. Ilm. 7:14. Kol. 3:12-17.

”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. Maailma katoaa himoineen, mutta joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti.” 1 Joh. 2:15-17.

Ahdas portti
Jeesus ja ristintyö on ainoa oikea ”ahdas portti” ulos syntimaailmasta ja sisälle seurakuntaan. ”Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen!” Matt. 7:13,14.”Antakaa pelastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta.” Apt. 2:40.
Minä olen ovi. Kuka ikinä tulee sisälle minun kauttani, hän pelastuu. Hän käy sisälle ja ulos ja löytää laitumen.” Joh. 10:9. Mainittu laidun on Jumalan seurakunta, Hänen siunausalueensa. Se on rajattu Raamatun opetuksilla valkeuden alueeksi, johon Hän itse kokoaa meitä. Olemmehan tulleet sisälle Jeesus-Oven kautta. Olemme turvapaikassa vaarallisen maailman keskellä. ”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat ikuiset käsivarret.” 5 Moos. 33:27. Tämän tähden, ole sinä, rakas Jumalan lapsi turvallisella mielellä: Hän ei sinua hylkää ja jätä. Joh. 10:27,28.
Pyhä Henki kehottaa poistamaan seurakunnasta vieraan aineksen, politikoimiset sekä epäraamatulliset opit, tavat ja toimintamuodot. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Matt. 15:13.
”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” 1 Kor. 5:13. Mutta tämän tekemisessä on osattava toimia rukoillen ja tarkkaan harkiten Pyhän Hengen johdatuksessa, ettei loukkaa ja turmele oikeiden Jumalan lasten elämää. ”… sillä kuka on rankaisematta ojentanut kätensä Herran voideltua vastaan?” 1 Sam. 26:9.

Nyt on Matt. 13;37-41 aika. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Room. 12:2.

Mihin Hän ihmisiä kokoaa?
Monet ihannoivat esim. Azusa-kadulta 1906 alkanutta helluntaiherätystä yrittäen palata samaan Hengen voimaan. Mitä se on?
– Azusa-kadulta alkanut maailmanlaajuinen herätys, Pyhän Hengen voimakas toiminta, alkoi siitä, että pieni ihmisjoukko siellä alkoi etsiä alkuperäistä kristinuskon olemusta ja siellä vaikuttanutta Pyhän Hengen toimintaa. He ihannoivat ensimmäisten opetuslasten päälle tullutta Pyhän Hengen tulikastetta. He halusivat sitä samaa. Sen he myös saivat. Halleluja! Sama Kirkkauden Hengen voima kuuluu meillekin. Kiitos Jumalalle! Meidänkin tulee palata heidän kanssaan samalle lähteelle ottamaan vastaan ristillä 2000 vuotta sitten perustetun Jumalan seurakunnan helluntaipäivänä saama Hengen voima ja voitelu: ”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2:1-4.
Tätä alkuperäistä herätystä me ihannoimme ja siihen tahdomme tulla sisälle. Tätä tahdomme kaikesta sydämestämme. Emme ihannoi uutta Azusa-kadun herätystä, emmekä muitakaan alkuseurakunnan jälkeen perustettuja uskonsuuntia. Meille kelpaa vain aito alkuperäinen apostolisen ajan usko ja seurakuntamalli. 1 Joh. 2:24.
Jumala kokoaa meitä siis takaisin ensimmäiseen antamaansa herätykseen. Tie tähän kulkee Jeesuksen veren kautta. Haluammeko tätä? –

Emme siis rukoile uutta herätystä, vaan palaamme Jumalan jo antamaan herätykseen. Meidän toimintamme alkoi 2000 vuotta sitten ristiltä. Ja tämä silloin perustettu seurakunta täytettiin Pyhällä Hengellä 2000 vuotta sitten Jerusalemin Yläsalissa. Apt. 2.
Tässä herätyksessä olemme pitäen rajat kiinni! Mutta pidämme Jeesus-Oven avoinna synnin maailmasta armon tielle tulevia varten.
Tervetuloa Jumalan valkeuden alueelle!

Siunaten ja rukoillen,
Weijo Lindroos
Turku

AITO USKOON TULEMINEN?

Uskoon tuleminen on yhtä kuin pelastuminen, siirtyminen syntitilasta armon tilaan, Jumalan valkeuteen ja elämänyhteyteen Jeesuksen kanssa. ”Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat.” Apt. 2:47. Pelastumisella tarkoitetaan siis ihmisen tulemista Jumalan yhteyteen ja irrottautumista syntielämästä. 2 Kor. 5:17.
Synti ei ole ainoastaan vääriä tekoja, vaan ennen muuta se on Jumalan Elämästä erossa oleva pimeyden tila. Jumalasta erossa oleminen on suurin synti. Uskoon tulossa tapahtuu siirtyminen Jumalan yhteyteen, armon tilaan ja Hänen valtakuntaansa. ”Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen.” Kol. 1:13,14.
Jokainen Jumalasta erossa oleva ihminen on kuoleman tilassa kunnes saa syntinsä anteeksi Jeesuksen sijaiskärsimyksen kautta. Efes. 2:1-8. Ottamalla vastaan Jeesuksen pelastajaksesi Jumalan Elämä pääsee virtaamaan sisimpääsi. 2 Kor. 6:1,2. ”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Joh. 1:29. Hänellä on valta siirtää sinut kuolemasta Elämään. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12.

Jumala sovitti syntimme ristillä.
Jeesus, Taivaan Kuningas, ”Immanuel, Jumala meidän kanssamme”, tuli maailmaan syntyen neitsyt Marian kautta ihmiseksi, yhdeksi meistä. Jes. 7:14. / Matt. 1:23. Hän tuli maailmaan yhtä ainoaa tarkoitusta varten, sovittaakseen syntimme kärsimällä meille kuuluvan rangaistuksen. ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan.Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:19-21.
– Kiitos Jeesus, että otit päällesi syyllisyytemme ja kärsit kaikki synnin aiheuttamat tuskat verta hikoillen Getsemanessa. Ja sieltä jatkui matkasi ristiä kohti: ”Silloin sotilasosasto, sen komentaja ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni. He sitoivat Hänet ja veivät Hänet ensin Hannaksen luo, sillä tämä oli Kaifaksen appi, ja Kaifas oli sinä vuonna ylipappina.” Joh. 18:12,13.
Tunteja kestävien pilkkaamisten, häpäisemisen ja kidutuksien kautta Jeesus kulki kuolemaan tuomittuna ja ruoskittuna ristille, jossa vuodatti verensä ja kuoli meille kuuluvalla paikalla. Hän vei syntimme ruumiissaan ristin puulle. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha.” Jes. 53:5. Hän oli sijaisuhri!

Uudestisyntyneinä olemme valkeuden lapsia!
Siirryimme uskoon tulossa ”pimeydestä valkeuteen”. Apt. 26:17,18. Ja jäimme pysyvästi tähän puhtauden tilaan, ”kaikkeinpyhimpään” (Hebr. 10:19), pyhään armon tilaan, jossa saamme pysyä ikuisesti. Jumala ei hylkää meitä silloinkaan, kun tapahtuu lankeemuksia: ”Jos me vaellamme valossa, niin kuin Hän on valossa, meillä ON yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi JA puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:7-9. Hän puhdistaa meidät kaikesta synnistä? Se tarkoittaa, että Jeesus katkaisee synnin kahleet, ja näin syntitottumuksista tulee loppu.
Armahdettuina olemme kestävällä kallioperustalla: ”Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju vaan pysyy ikuisesti.” Psalmi 125:1. 1 Kor. 3:11. Ennen uskoon tuloa ajelehdimme synnin tilassa monenlaisten eksytysten heiteltävinä. Ef. 4:14.
Jumala on rajannut meitä varten siunausta täynnä olevan elämänalueen sanansa opetuksilla. Tähän meidät johti ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi”. 2 Kor. 4:4. ”Jumala, joka sanoi: ”Loistakoon valo pimeydestä”, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.” 2 Kor. 4:6.
”Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä (Jeesuksen tulemus) voisi yllättää teidät kuin varas, sillä kaikki te olette valon lapsiaja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.1 Tess. 5:4,5. ”Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27.
”Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä.” Ef. 5:8-11.
Emme enää koskaan joudu pimeyteen, koska puhdistaudumme joka päivä synneistämme ja virheistämme pysyen tällä pyhällä alueella, johon saimme tulla Jeesuksen veren kautta. Hebr. 10:19. Sen tähden pidämme tämän alueen puhtaana. ”Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli.” Hebr. 3:14.

Monenlaista terminologiaa:
Uskoon tulemisesta eli todellisuuteen siirtymisestä käytetään Raamatussa monenlaisia kuvauksia. Ne ovat sisältörikasta terminologiaa: Uudestisyntyminen. Joh. 3:3-5. Kuolemasta Elämään tuleminen, parannus, pelastuminen, synnin hylkääminen, kääntyminen (kreik. metanoia), pimeydestä valkeuteen siirtyminen, Saatanasta irtautuminen, Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan liittyminen. JNE. Apt. 2:38,41. 26:17,18. Efes. 2:1-10. Room. 6:4,11,22. Kiitos Herralle! ”joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi..” Ilm,. 1:5,6. Kol. 1:13. Kääntyminen pitää sisällään synnin teoista luopumisen: ”Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää.” 1 Piet. 3:11. ”Peseytykää, puhdistautukaa, viekää pahat tekonne pois minun silmieni edestä. Lakatkaa tekemästä pahaa.” Jes. 1:16. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh. 1:12. ”Joka uskoo (evankeliumin Jeesuksesta ja Hänen pelastustyöstään) ja saa kasteen, se pelastuu…” Mark.. 16:16. Apt. 10:48. Meidän tulee olla sisällä kaikissa Raamatun kohdissa, joissa mainitaan pelastumisestamme.
Uskoon tulemisessa jokainen saa myös Pyhän Hengen sydämeensä. ”Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9.

Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.” Joh. 15:4. ”Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua.” Apt. 4:12. Tämän ilosanoman voimme kertoa kaikille ihmisille, myös kompastuneille Jumalan lapsille, tuhlaajapojille ja tyttärille. ”Siksi Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, ja sen tähden Hän nousee armahtaakseen teitä.” Jes. 30:18. Mikään ”ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme! ” Room. 8:39.

Kaste
Uskoontulon jälkeen on seuraava askel raamatullinen upotuskaste vedessä Jeesuksen nimeen. Apt. 2:38,41. Room. 6:4-11. Ja Jumala lupaa täyttää sinut Pyhällä Hengellä. Näistä asioista lisää sitten kun olet ottanut vastaan Jeesuksen sydämeesi ja näin tullut Jumalan lapseksi. 2 Kor. 6:1,2. Pyhä Henki jakaa armolahjoja raamatullisessa uskossa oleville.

Siunausta uudelle armon tielle!

Videoissa vastauksia yleisimpiin kysymyksiin:
Kysymyksiä -videosarja

Weijo Lindroos
Turku