Baabelin sekauskonto

Alkusanat

Vilpitön ihminen, joka on rehellisesti päättänyt hyväksyä elämänsä ohjenuoraksi totuuden, riemuitsee siitä, että Jumala on osoittanut Raamatun Sanassa suoran ja oikean tien. Jumalan totuudesta iloitseminen on aitoa iloa Herrassa, Jeesuksessa, joka sovitti syntimme ristillä verellään ja kuolemallaan. ”Eivätkö Hänen puheensa ole hyvät sitä kohtaan, joka oikein vaeltaa? Miika 2:6-11. Ylösnousemuksen valtaisa voittovoima täyttää elämämme! Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme ottaessamme vastaan Jeesuksen syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi. Pyhä Henki sai aikaan sisäisen muutoksen, että nyt rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. ”Me rakastamme, sillä Hän on ensin rakastanut meitä.” 1 Joh. 4:19.
Jumala tahtoo, että Hänen seurakuntansa jatkaa apostolien aloittamaa kristinuskoa sivuuttaen kaikki 2000 vuoden aikana Raamatun opetusten vastaisesti lisätyt uskonsuunnat ja niiden opit.

Jeesus ilmestyi Paavalille antaen hänelle silmien avaamistehtävän:
”Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17-18.

Uskonnollinen murhahenki, jonka monet sananopettajat ovat huomioineet ja tuoneet esiin:
Adamin ja Evan poika, Kain oli ensimmäinen syntynyt ihminen. Hän oli eräällä tavalla myös ensimmäinen uskonnon perustaja, joka keksi oman, ihmistekoisen jumalanpalveluksen. Se ei kuitenkaan saanut osakseen Jumalan mielisuosiota. Aabel taas uhrasi Jumalalle mieluisan uhrin. Näin Aabelista tuli elävän uskon edustaja. Sieltä alkoi tämä noin 6000 vuotta jatkunut riita ihmisperusteisen uskonnon ja elävän jumaluskon välillä. Gal. 4:29-31. Tämän riidan seurauksena Kain tappoi veljensä. Kertomus löytyy 1 Moos.4. luvusta.
Uskonsodat ja ”vääräoppisten” likvidointi Kainin antaman esimerkin mukaisesti ovat alusta asti olleet ihmiskunnan julmia rikoksia. Niissä raakuuksissa Jumalan antama rakkauden käsky on ollut pilkan kohteena. Markus 12:28-34. Joh. 13:34,35.
Baabelin tornin rakentamispuuhissa uskonnollisuus sai ensimmäisiä järjestyneitä muotojaan. Siinä perustettiin uskonto eli Baabel: ”Rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi …” 1 Moos.11. Ihmisperusteiset uskonnot tarvitsevat edelleen nimikyltin: Pitää keksiä uskontokunnalle nimi, jonka alla olevat kokevat yhteyttä. – Mutta ainoa raamatullinen yhteyden perustus on Herramme Jeesus Kristus ja pelastus Hänen verensä kautta sekä Raamatun Sana. Jumalan pyhyys ei ole kiinnittynyt uskonsuuntien nimikyltteihin, jäsenkortistoihin tai muka pyhiin rakennuksiin kirkontorneineen. ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt. 4:12.

BAABEL-sana merkitsee sekoitusta.
Maailman kanssa liittoutuneet uskonnot muotomenoineen ovat aidon Jumalan seurakunnan korvike. Ne aiheuttavat sekaannusta. Niihin eksyneet ihmiset yrittävät rauhoittaa omaatuntoaan uskonnollisilla oppidogmeilla ja kirkonmenoilla. Mutta uskonto ei voi antaa harjoittajalleen todellista sydämen rauhaa ja onnea. – Jeesus ei ole uskonnollinen ideologia. ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon!” Matt. 11:28-30.
Jumala puhui maallisen Baabelin orjuudessa (600 luvulla eKr.) olleelle kansalleen lohduttavia sanoja, joita apostoli Johannes soveltaa osittain samoilla sanakäänteillä lopunajan sekaisen uskonnon tilanteeseen: ”Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, johon sisältyy salaisuus: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja iljetysten äiti. Ilm. 17:5. –  ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon (maailmallisuuteen sekoittunut uskonto)! Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija, kaikkien saastaisten lintujen ja kaikkien saastaisten ja vihattavien petojen pesäpaikka.  Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet (= Se on levittäytynyt kansankirkkoina kaikkeen maailmaan), maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta hänen kanssaan ( = Liittoutunut maailman hallitsijoiden kanssa), ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen ylellisyytensä runsaudesta (kaupallinen uskonto). Sitten kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan, sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti.” Ilm. 18:2-5. Vertaa Jer. 50:4-8.
Uskonnollinen haureus merkitsee siis yhtymistä ja mukautumista synnin maailman kanssa, mm. ns. kansankirkko. Room. 12:2.  /
”Näin sanoo Herra: Katso, minä herätän Baabelia vastaan, Leeb-Kaamain asukkaita vastaan tuhoa tuottavan tuulen. Minä lähetän Baabeliin viljan viskaajat, jotka viskaavat Baabelin hajalleen ja tyhjentävät maan..” Jer. 51:1,2.
Leeb Kaamai merkitsee ”vastustajaini keskus”. Baabelin sekauskonto on siis suurin Jumalan työn vastustaja. Jumala lupaa lähettää sitä vastaan tuhoavan tuulen. Tämä merkitsee uuden liiton alussa vuodatettua Pyhää Henkeä, joka puhaltaa roskat pois aidosta Jumalan seurakunnasta. Joh. 3:3-8. Apt. 2:2-6.
Myös uskottomuuteen Jumalaa kohtaan langennutta Jerusalemia nimitettiin portoksi: ”Kuinka onkaan portoksi tullut tuo uskollinen kaupunki..” Jes. 1:21. Samaa porttoutta edustavat kaikki ihmisten perustamat uskontokunnat. Ne ovat kuolleita ihmistekoja. Kristinuskonto ei tee tässä suhteessa poikkeusta. Nimikristillisyys on tunnettu tosiasia. Se onkin Suomessamme kaikista uskonnoista pahin, Leeb Kaamai = Jumalan vastustajien keskus. Jer. 51:1. Miksi? – Koska muiden uskontojen olisi vaikea eksyttää oikeita kristittyjä. Kristinuskonto valhe-jeesuksineen osaa parhaiten esiintyä valkeuden enkelinä. 2 Kor.11:4, 14.
Elävässä uskossa taas on kyse Jumalan Elämästä ihmisessä. = Pyhä Henki tulee ihmisen sydämeen asumaan pelastuskokemuksessa, uudestisyntymisessä eli uskoon tulemisessa. Tässä tuleekin esiin puhtaan kristinuskon ainutlaatuisuus, joka on elävä usko Jeesukseen. Se ei ole kristinuskontoa, vaan kristinuskoa! Nämä kaksi asiaa on osattava erottaa toisistaan. Raamatullinen kristitty -nimi oli jo alkuseurakunnassa ylistyksen aihe. ”.. ylistäköön tästä nimestään Jumalaa.” 1 Piet. 4:16.
Syntisyys ja synnin teot saadaan anteeksi Jeesuksen sijaisuhrin kautta. Hän kuoli Golgatan ristillä meille kuuluvalla paikalla. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi…” Jesaja 53:5. Syntimme on sovitettu Jeesuksen veren kautta! Ylistetty olkoon Jumala! 1 Piet. 1:3.

Jeesus nousi kuolleista ja antoi lähetyskäskyn mennä julistamaan pelastuksen ilosanomaa kaikille ihmisille. Hän meni Taivaaseen, josta lähetti Pyhän Hengen omilleen. Jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen Pelastajakseen ja tekee parannuksen synneistään, saa ottaa vastaan myös Pyhän Hengen kasteen. Apt. 2.
2 Kor. 6:1,2. Room. 8:9.
Myös upotuskaste vedessä Jeesuksen Kristuksen Nimeen kuuluu pelastusprosessiin. Markus 16:15-20; Joh.14:16,17,26; 16:13,14; 1 Kor. 15:1-8; Apt.1:5-8; 2:38-42; 22:16.
Aidot kristityt elävät pyhityselämää keskinäisessä rakkaudessa ja yhteydessä. He elävät todeksi Mestarinsa opetuksia rakastaen Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itseään. Joh.13:34-35. He eivät tahdo kuulua kristinuskonnon eri lahkoihin. Synti ja maailmallisuus ei enää hallitse näitä ikuisesti eläviä Jumalan ihmisiä.
” … ja hän kehotti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta.” Apt. 2:40.

”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä.
Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.” 1 Joh.2:15-17.

Raamatun opetus ”suuresta portosta”.
”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: ”Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet.” Ilm.17:1-2.
Enkeli siis lupaa näyttää Johannekselle ”sen suuren porton tuomion”. HUOM!
Siinä mainitut ”maan kuninkaat” ovat harjoittaneet haureutta porton kanssa. Portto-uskonto on yhtynyt maan kuninkaisiin, petovaltioihin. Danielin kirja kertoo, että pedot kuvaavat valtioita ja niiden kuninkaita. Mm. Dan.7:23, 24 mainitsee muinaisesta Rooman maailmanvallasta: ”Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta.” Alkuseurakunta toimi  Rooman maailmanvallan aikana.
Portto istuu pedon eli siis valtioiden keskuudessa, ”paljojen vetten päällä” . Mitä nuo ”paljot vedet ” ovat? – ”Ja hän sanoi minulle: ”Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.” Ilm.17:15.
”Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.” Ilm. 17:4.
Tuo ”porttonainen”, joka on yhtynyt haureelliseen liittoon maailman kanssa, on myös rikas ja vaikutusvaltainen. Se juottaa uskontonsa kauhistuksia ja haureutensa riettauksia kaikille kansoille. Ja siitä se saa maksun mm. kaupallisen kristillisyyden muodossa. Tuo haureus tarkoittaa uskonnon koalitiota maailman kanssa, yhtymistä maailman henkeen.

Mikä tuo Raamatun ilmoittama porttonainen siis on?
”Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.” Ilm. 17:5.
Porton otsassa oleva nimi auttaa sen tunnistamisessa. Babylon nimi merkitsee ”sekoittaa, saattaa hämmennyksiin”. Babylon-portto on siis jotakin, joka saa aikaan sekaannuttavaa hämmennystä. Siinä on sekoitus oikeaa ja väärää.
Koska Babylon on äiti, on sillä oltava myös tyttäriä. Ne ovat äitinsä jalanjäljissä kulkevia porttoja. – Tämä on myös yleisesti tunnettu huomio. – Edelliset kuvaukset soveltuvat maailman kanssa yhtyneisiin kirkkolaitoksiin ja niistä alkaneisiin uskontoihin. Portto ja Baabel ovat siis sama asia.

HISTORIAN TIETOA AVUKSI
Persialaiset valloittivat muinaisen Babylonian valtakunnan v. 538 eKr. Eikä Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoihin (noin vuonna 97 jKr.) Babylonian valtakuntaa tai Baabelin kaupunkia enää ollut. Kysymyksessä on siis muinaiseen Babyloniaan verrattava asia. Babylon oli muinainen suurvalta. Samoin Rooma oli suurvalta Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoihin.
Tarkoittaako ”suuri portto, maan kauhistuksien äiti” siis Rooman maailmanvaltaa? – Ei, vaan Ilmestyskirjan kuvakielisessä profetiassa tarkoitetaan Rooman valtakunnan pääkaupunkista alkanutta pakanallista valtauskontoa, roomalaiskatolista kansankirkkoa ja myöhemmin syntynyttä Vatikaanivaltiota. Uskonto yhtyneenä maailmaan. Se oli ja on ”maan porttojen ja kauhistusten äiti”.
– ”Rooman kaupungista käytetään Babylon nimeä sekä juutalaisessa että alkukristillisessä ilmestyskirjallisuudessa” (Iso Raamatun Tietosanakirja / Babylon). –
Kirkko-Baabelin esikuva löytyy siis muinaisesta Babylonian valtakunnasta, jossa oli orjuutettua Jumalan kansaa. Heidät oli viety orjuuteen syntiensä tähden. 2 Aikak.36:14-21. Dan. 1:1,2. Samoin kävi suurelle osalle Herran kansasta: se joutui maailman kanssa yhtyneen kirkkokunnan orjuuteen. Tuo orjuuttajalaitos on sittemmin jakaantunut lukuisiksi orjaleireiksi eli uskonsuunniksi. – Vapauden sanoma kuului silloisille Baabelin orjille samoin kuin meillekin: ”Paetkaa Baabelista ja pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin….” Jer.51:6. – Vertaa Ilm.18:4-5.
”Paetkaa Baabelista”, älkääkä yrittäkö parantaa sitä, koska se ei parane.
”’Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka.” Jer.51:9.
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti..” Ilm. 18:4-5.
Ei ole muuta raamatullista mahdollisuutta kuin lähteä ulos portto-Baabelista. Muussa tapauksessa on osallinen sen synteihin.

Ensi vuonna Jerusalemissa!
”Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, tulevat israelilaiset yhdessä Juudan miesten kanssa; he kulkevat itkien lakkaamatta ja etsivät Herraa, Jumalaansa. Siionia he kysyvät, sitä kohden ovat heidän kasvonsa käännetyt. Tulkaa! He liittyvät Herran kanssa iankaikkiseen liittoon, jota ei pidä unhotettaman. Kadonnut lammaslauma oli minun kansani. Heidän paimenensa olivat vieneet heidät harhaan eksyttäville vuorille; he kulkivat vuorelta kukkulalle, unhottivat lepopaikkansa.” Jer.50:4-6.
”… tulkaa, julistakaamme Siionissa Herran, meidän Jumalamme, tekoja.'” Jer.51:10. Mekään emme tahdo julistaa pelastussanomaa kirkoista käsin, vaan Jumalan seurakunnasta, jonka esikuva on Siion. Jumalalla ei ole sanomaa kirkoille, vaan Hän kutsuu omiansa ulos niistä.
Baabelin orjuudesta palannut Herran kansan jäännös suunnisti kohti Siionin vuorta. Sama osoite on meilläkin. Tämä Siion ei enää ole Israelissa oleva käsin kosketeltava vuori, vaan se on Raamatussa olevien Siionin vuorta koskevien lupausten täyttymys, ikuinen ja kestävä kallioperustus: Jes. 2:1-3; Jooel 2:32; 1 Kor.3:11; Matt.16:18, Gal. 4:22-31, ym…
”Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea …, vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö… ” Hebr. 12:18, 22. Mitä se on? Siionin vuorella, sen Golgatan kukkulalla, Jeesuksen ristin työllä valmistettiin ikuisesti kestävä kallioperustus ihmisen elämälle! Tämä perustus kestää elämässä ja kuolemassa, halki ikuisuuksien.

”Ensi vuonna Jerusalemissa” -liikehdintä alkoi voimistua 1800 -luvun lopulla. Juutalaiset alkoivat suunnata askeleensa kaikkialta maailmasta takaisin isien maahan, Israeliin, Siioniin: ”He kulkevat itkien ja etsivät Herraa, Jumalaansa. He kysyvät tietä Siioniin, suuntaavat kulkunsa sinne: ’Tulkaa, liittykäämme Herran kanssa iankaikkiseen liittoon.” Jer. 50:4,5. – – – ”Ensi vuonna Jerusalemissa!”
Vuonna 1948 Israelista tuli itsenäinen valtio lähes 2000 vuoden diasporan jälkeen.
Eikä ollut sattumaa, että Kuolleen meren kirjakääröt, ns. Gumranin löydökset tulivat päivänvaloon samoihin aikoihin Israelin itsenäistymisen kanssa. Gumranin luolista löytyi mm. Jesajan kirja, jossa kerrotaan Israelin ennalleen asettamisesta. HUOM! Ajattele!
Näen Israelin ennallistamisessa kohtalonyhteyttä Jumalan seurakunnan kanssa: Israel ja seurakunta kulkevat käsi kädessä samaa tietä ja samaa osoitetta ”Siionia” kohti. Osoite on täydellinen yhteys Jumalan ja Hänen alkuperäisen suunnitelmansa kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Efes.2:19-22.
5 Moos. 4:27-31. Jes. 2:2. Jer. 50:4-7; 30:24,25,31. Hes. luvut 36-39. Hoos. 3:5. Aam. 9:9. Jooel 3:1-21. Sak. 8:23; 12:10; 13:8-9. Room. 11:26.

Maanpakolaisuudesta palaava Israelin kansa kulkee kaikista maista Israeliin kohdatakseen siellä Pelastajansa Jeesuksen. Samoin tulee seurakunta ulos kaikista ihmisperusteisista uskonnoista takaisin alkuperäiseen kristinuskoon, ”Siioniin”. Näin seurakunnan ja Israelin yhteisenä päämääränä on ”YKSI LAUMA JA YKSI PAIMEN!” Joh.10:16.

Juutalaisten evankeliointi on tässä vaiheessa Jumalan seurakunnan suuri haaste.
Diaspora (hajaannus) on toistunut useita kertoja Israelin sekä myös seurakunnan kohdalla. Mutta Jumala on yhä uudestaan kutsunut kansaansa takaisin armon ja totuuden tielle. Hän on toistuvasti lähettänyt profeettojaan kutsumaan kansaansa parannukseen ja takaisin liittoonsa. 2 Aikak. 36:15-16. ”Palatkaa, te luopiolapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni. Minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi heimosta, ja tuon teidät Siioniin.” Jer. 3:14.  Lopunaikana Jumalan tahto on tapahtuva lopullisesti. Niin on kirjoitettu: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” Luuk. 13:34.
”Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: ’Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran Nimeen.'” Matt.23:39.

”Sillä minä en tahdo, veljet – ettette olisi oman viisautenne varassa – pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku  on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on: ”Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä.” Room.11:25-27. Lue myös Room.11:17-24.
”Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.” Hoosea 3:5.
Jumalan sanan lupaukset ovat tarkoitetut seurakunnalle ja Israelille. 1 Kor.10:11; 2 Kor.1:20; Efes.2:14-22.

Lisää porttokirkon tunnisteita:
”Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu.” Ilm.17:9.
Rooman kaupunki on tunnetusti ”seitsemän kukkulan kaupunki”. Perinteiset kaupungin seitsemän kukkulaa ovat Collis Palatinus (Palatium), Collis Aventinus, Collis Capitolinus (Capitolium), Collis Quirinalis, Collis Viminalis, Collis Esquilinus ja Collis Caelius.

”Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus.” Ilm 17:18.
Silloisella Rooman uskonnolla oli maan kuninkaitten kuninkuus. Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoihin Rooman kaupungista käsin hallittiin koko suurvaltaa. Siellä oli Keisarin valtaistuin. Mutta siellä oli sittemmin myös uskonnollisuuden keskus, josta käsin aitoja kristittyjä yritettiin hallita, heitä vainottiin ja tapettiin joukoittain.
Pietari kirjoitti ensimmäisen kirjeensä Roomasta: ”Tervehdyksen lähettää teille Babylonissa oleva seurakunta, valittu niin kuin tekin.” 1 Piet.5:13. Babylonissa oleva seurakunta tarkoitti Rooman kaupungissa olevaa Jumalan seurakuntaa, joka ei ollut yhtynyt maailman ja sen porttokirkkojärjestelmän kanssa. Ja kansankirkkohan syntyi noin 300 vuotta apostolisen ajan jälkeen. Mutta Roomaa sanottiin Babyloniksi jo apostolisena aikana, koska kristittyjä vainoava keisari Neron aikainen murhahenki toimi siellä:
”Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä.” Ilm. 17:5,6. Siinä siis porttonaista kuvataan Jeesuksen todistajien surmaajaksi. Historia kertookin, miten Rooman maailmanvalta ja sen kanssa porttoileva uskonto on surmannut miljoonia Jeesukseen uskovia mitä kauheimmissa olosuhteissa. Se on se sama Kainista alkanut murhan henki, joka yhä toimii kaikissa uskonnoissa. Vainoojan murhahenki huipentui silloin katoliseen porttouskontoon. Se toteutti Jeesuksen ennustusta mm. Joh. 16:2-3. Ja tuo sama henkivalta odottaa, miten taas pääsisi käsiksi oikeisiin Jeesuksen seuraajiin, jotka pitävät voimassa vanhurskautta saarnaten parannusta ja kääntymistä takaisin alkuperäiseen apostoliseen uskoon!
Ilm.18:24 sanoo: ”… hänestä (kirkosta) on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut.”
Babylonian portto on siis valtiovallan keskellä oleva maailman hallitsijoiden hyväksymä uskontolaitos, joka vihaa elävässä uskossa olevia parannuksen saarnaajia, varsinkin niitä, jotka paljastavat kirkon olevan sielunvihollisen perustama eksytyslaitos. Vertaa 2 Kor. 4:4.
Eräs merkittävä asia Babylonin uskonnon tunnistamisessa on, että sen sisältä löytyy Jumalan kansaa. Heitä siis kehotetaan irrottautumaan siitä:
”Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm.18:3-5.
Porton sisällä on Jumalan kansaa. – – – Missä järjestelmässä voisi olla sisällä uskossa olevia? – Tiedämme vastauksen, että kansankirkkoihin on aina kuulunut myös niitä, jotka ovat tulleet uskoon ja sen jälkeen jopa käyneet raamatullisella upotuskasteella vedessä. Mutta tietämättömyytensä ja väärän opetuksen johdosta he ovat jääneet kirkon piiriin juomaan porton viiniä (= eksyttävää opetusta). Sen johdosta heidän kontrollintajunsa on pettänyt. Uskontoviinin sekoittamina he eivät osaa erottaa hyvää pahasta, vaan huojuvat ja horjuvat uskontomenoissaan.

Jumalasta luopunut Israel
Vanhan liiton Israelia sanottiin portoksi kun se kääntyi maailmallisuuteen. Se oli silloin uskoton Herralleen. Sen tähden sille määrättiin rangaistus haureus- ja aviorikoslain mukaan. ”Minä tuomitsen sinut sen mukaan, mitä on säädetty avionrikkoja- ja verenvuodattaja-naisista.” Hes. 16:38. / ”Hänen luoksensa tultiin, aivan kuin tullaan porttonaisen luo: niin tultiin Oholan ja Oholiban luokse – noiden iljettävien naisten. Mutta vanhurskaat miehet tulevat tuomitsemaan heidät sen mukaan, mitä on säädetty avionrikkoja-naisista ja mitä on säädetty verenvuodattaja-naisista; sillä he ovat rikkoneet avion.” Hes. 23:44-45.
”Kuinka himosta hiukeava olikaan sinun sydämesi, sanoo Herra, Herra, kun teit tämän kaiken, niin kuin tekee itse pääportto; kun rakensit korokkeesi kaikkiin kadunkulmiin ja teit kumpusi kaikille toreille!” Hes. 16:30-32.
Avionrikkoja-vaimo on siis sellainen, joka miehensä sijaan ottaa vieraita! Vertaa tätä kirkkojen yhtymiseen maailman kanssa.
Oikeat Jeesuksen lampaat kuulevat Herransa kutsun ja tulevat ulos uskonnoista. ”Niin menkäämme siis Hänen tykönsä ”ulkopuolelle leirin”, Hänen pilkkaansa kantaen.” Hebr. 13:13.
”… ja lampaat seuraavat Häntä, sillä ne tuntevat Hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.” Joh.10:4-5.
”Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.” Joh.10:27-28.

KAUPALLISUUS.
Porttouskonto tunnistetaan myös sen kaupallisuudesta. ”maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta.” Ilm.18:3. Niitä uskonnollisella kaupanteolla rikastuneita ”maan kauppiaita” onkin paljon. Katolista kirkkoa pidetään maailman rikkaimpana laitoksena. Tuosta samasta hengestä alkanut menestysteologia on tunnettu uskonnollisesta kaupanteostaan sekä manipuloivalla huijauksella kerätystä rikkaudesta. ”Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä.” 2 Piet. 2:3.
Näin katolinen kirkko osoittautuu myös kaikkien menestysteologien äidiksi. Mutta rikkauden keräämiseen ovat syyllistyneet myös yksityiset menestysteologisten suuntien johtohenkilöt, rahanahneet kieroilijat, jotka kahmivat omaisuutta itselleen Jumalan työhön uhratuista varoista. Näin nuo valheperustalla olevat uskontokunnat johtajineen ovat rikastuneet uskonnollisesta kaupanteosta.

Nainen, joka huoraa, myy itseään ja palvelujaan, on portto! Saman periaatteen mukaan siis myös kirkko on portto. Sehän myy tuotteitaan ja palvelujaan ottaen asiakkailtaan vastaan mm. kirkollisveron. Sellaisella portonpalkalla se on rikastunut.
Oikean kristillisyyden keskellä ei myydä Jumalan sanaa:
”Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme.” 2 Kor.2:17.
Tämä asiasisältö laajentaa Baabel-uskonnon piiriä. Baabel koostuu ekumeenisesta liikkeestä, luterilaisesta maailmanliitosta sekä kirkkojen maailmanneuvostosta kaikkine jäsenkirkkoineen. Ne kaikki yhdessä ovat yhtä suurta portto-uskontoa. Mutta siihen on yhtynyt myös menestysteologinen uskonsuuntaus sekä eräät karismaattiset piirit ja suurin osa ns. vapaista suunnista. Ne kaikki mahtuvat kategoriaan: ”Jos raha loppuu, loppuu toimintakin.” Yksikään ihmisen perustama ns. ”seurakunta” ei ole Jumalan seurakunta.
Luopiokristillisyys koostuu yksilöihmisistä. Se ei siis ole pelkästään uskonnollisten rahalaitosten harjoittamaa syntiä.

Kirkko keksi myös ovelan juonen ja korvasi kiehtovilla sakramenteilla puuttuvan Pyhän Hengen toiminnan. Näin tuohon järjestelmään saatiin mukaan myös elävässä uskossa olevia kristittyjä. 2 Kor. 11:4,14,15. Valkeuden enkeliksi pukeutunut saatana toimii kirkoissa!
Menestysteologian yhteys Baabeliin on siis todistettu.
Raamatun varoituksista ei olla piitattu. Jeesus sanoo näin: ”Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle!” Matt.6:19. Selvä sana!
”Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” Matt. 19:23-24.
Jeesus opettaa siis yksiselitteisesti rikkauden vaaroista!!!
Myös Paavali varoittaa monissa kohdin uskovia haluamasta rikkautta:
”Kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista.” 1 Tim. 6:8-11.
Jo pelkkä rikkauden haluaminen on siis niin vaarallista, että sellainen saattaa johtaa uskon menettämiseen, eksymiseen ja baabelilaisuuteen.
”Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin.” Room.12:16.

Kaikista Raamatun varoituksista huolimatta eräät rohkenevat opettaa, miten Jumala muka tahtoo antaa omilleen suuria rikkauksia. Eräskin valheveli, menestysteologi kirjoitti röyhkeässä maailmanmielisyydessään, miten Jumala muka tahtoo, ”että uskovat asuvat parhaissa taloissa, ajavat parhailla autoilla, pukeutuvat parhaisiin vaatteisiin..” jne. Sellaiset ovat joutuneet maailmanhengen eksyttämiksi. Vertaa Deemas. 2 Tim. 4:10. He eivät ole ottaneet vastaan Raamatun opetusta, että tyytyisivät alhaisiin oloihin. He ovat ajautuneet harjoittamaan demonivaltojen johtamaa maailmallista uskontoa. ”Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä.” 2 Piet. 2:2-3. Rikastumisen halu on siis yhtymistä portto-Baabelin murhahengen vallassa olevaan uskontoon. 1 Joh.2:15-17; Jaakob 2 ja 5 luvut. ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta!” (Apt.2:40) sekä sen rahanahneudesta!

Kertausta:
Ilm. 17:3 ”peto” on Rooman valtiovalta, josta mainitaan Ilm. 13 luvussa ”ensimmäisenä petona”. EU taas on muinaisen Rooman uusinto, ”toinen peto, joka nousi maasta”. Ilm. 13:11.
Portto on se suuri uskonnollisuuden keskus, Rooman kaupungista noussut roomalaiskatolinen maailmanuskonto. Se oli silloisten maan kuninkaiden käyttämä ja ylläpitämä instituutio. Näin uskonto yhtyi valtion ja sen kuninkaitten kanssa. Sillä tavalla siitä tuli maailman kanssa liittoutunut portto. Sellainen toiminta oli silloin ja on yhä pahinta haureuden muotoa. Jumala on monissa paikoin varoittanut omiaan sellaisesta liitosta. 2 Kor.6:14-18. Room.12:2. Apt.2:40.
Uskontojen ekumenia ja ns. yhteiskristillisyys, Baabel, on pedon selässä ratsastava porttonainen. Ilm. 17. – (Jumala varoittaa omiaan myös fyysisestä haureudesta. 1 Kor. 6:15-20. 7:2. Kol. 3:5,6. 1 Piet. 4:1-3.)
Kaikki ns. kristilliset kirkot ovat maailman hyväksymiä ja ovat siten yhtä äitiporton kanssa. Ne juottavat ihmisiä juovuttavalla haureuden uskontoviinillä. Siitä viinistä tulee hengelliseen humalaan, jolloin ei enää pysty kontrolloimaan tekemisiään.

HUOM! Alkuseurakunnalla ei ollut ollenkaan tunnustettua asemaa yhteiskunnassa. Eikä Jumalan seurakunnan edelleenkään kuulu olla maailman tunnustama ja hyväksymä? – Meidän ei pidä etsiä maailman suosiota!!!
Kansankirkkoviiniä eli sen opetusta ”juoneet” ihmisparat menevät mitään ajattelematta mukaan eksyttäviin kirkkokuntiin ja mm. niiden keksimiin lapsikasteharhoihin yms. ”suvaitsevaisuusoppeihin”. Eksyneinä he ovat valmiit viemään lapsensakin tuon porttonaisen syliin. Mm. luterilainen kansankirkko on edelleen samassa hengessä katolisen kirkon kanssa. Se erosi äitiportosta näennäisesti 1500 luvulla muodostaen toisen kansankirkon (porton tytär). Kuitenkin se säilytti emäkirkkonsa pääsakramentin, lapsikasteen sekä monta muuta eksytystä.
Suomen kansa on juonut luterilaisen pääporton haureuden viiniä n. 500 vuotta. Lähes koko kansa onkin sen johdosta uskonnollisessa humalassa. Ilouutinen kuitenkin on, että kirkosta erotaan jo suurin joukoin!
Mutta uskonnollista Baabelin sekasotkua on siis tarjolla myös kirkon ulkopuolella. Muotomenoilla sekoitettua ”haureuden vihan viiniä” tarjoillaan nyt monissa sellaisissakin piireissä, joissa oikeat uskoon tulleet eivät osaa sitä varoa. Esim. helluntaikirkko on eräs Baabelin porton uusi jäsenryhmittymä. Mutta hengellisesti portossa sisällä ovat kaikki kahdentuhannen vuoden aikana perustetut uskonnot.
Uskonnonvapauslaista asti (1922) kansankirkon asema on alkanut heiketä. Kiitos Jumalalle! ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi” (2 Kor.4:4) on alkanut loistaa. Tämä hengellinen ”raittiusliike” levittää valoaan. Jumalan seurakunta on pyhän raitishenkisyyden asialla. Oikeat uskovat alkavatkin jo selvitä humalastaan. Pyhä Henki on raittiuden Henki. ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden Hengen.” 2 Timot.1:7. 1 Tessal. 5:4-11.

Baabelin pääpaikka on paavin johtama valtio, Vatikaani Rooman keskellä, jossa paavi istuu kultaisella istuimellaan. Hän on antikristus, jonka Jeesus tuhoaa tulemuksessaan.

Uloslähdön kutsu löytyy myös tästä:
”Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. ”Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.” 1 Kor.5:9-13.
Emme voi poistaa synnin tekijöitä maailmasta ja sen syntielämään mukautuneista kansankirkoista. Ainoaksi mahdollisuudeksemme jää siis lähteä itse siitä ulos. –
Älä siis anna nimesi kuulua enää päivääkään uskonnollisten järjestelmien jäsenkortistoihin. Eroa kirkoista välittömästi!

LEEB KAAMAI.
Baabelin porttokirkon ruma järjestelmä on pahin ja julmin Herran kansan eksyttäjä. Se on ”Leeb-Kaamai”, Jumalan vastustajain keskus. Jer.51:1.
Se on 2 Tes. 2:10-12 mainittu väkevä eksytys, jonka keskellä toteutuu Matt.24:5,24 ja 7:15-29. Sen tähden Pyhä Henki johdattaa Jumalan kansaa irti Baabelista.
Tähän raamatulliseen totuuden taistelurintamaan kutsutaan mukaan nyt koko Jumalan kansa. Meitä kutsutaan Jesuksen kuninkuuteen ja jättämään Baabel sekä matkaamaan Siionin vuorelle ja siellä olevaan taivaalliseen Jerusalemiin. Ilm. 21:1-10. Hebr. 11:10,16.
Otatko kutsun vastaan? Psalmi 45:5. 80:20. 2 Kor. 10:3-6. Efes. 6:10-19.

Rakas uskossa oleva veli tai sisar! Älä jää taistelemaan yksin. Siinä et onnistu! Tule Jumalan seurakunnan yhteyteen. Huolehdi myös, ettet jää entiseen uskontoosi nähden katkeruuden tai vihan kahleisiin. ”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.” Snl. 4:23.
Älä loukkaannu äläkä loukkaa lähimmäisiäsi! Älä anna sydämesi saastua vikoilun ja arvostelun hengestä. Anna anteeksi ja pyydä katuen anteeksi! Korjaa asiasi Jumalan ja ihmisten kanssa! Tee se jo tänään. Et voi olla oikeassa suhteessa Jumalaan, ellei suhteesi muihin Jumalan lapsiin ole oikea (myös väärällä tiellä ja väärissä opeissa oleviin)! Etsi nöyryyttä. Esiinny matalalla profiililla. Näin sinulla on oleva lepo ja rauha Jeesuksessa! Matt. 11:28-30. Ota vastaan opetusta! Apt. 8:30-31. Ef. 4:11. Mutta tarkista, että se todella on Raamatun opetusta. Älä tinki Raamatun totuudesta, vaikka se loukkaisi syvästikin lähimmäisiäsi. Totuus ja rakkaus ovat kytketyt toisiinsa nöyryyden siteillä! Ei ole toista ilman toista! ”Totuutta noudattaen rakkaudessa!” Efes. 4:15. Keskustele elämäntilanteestasi Jumalan kanssa päivittäin! Aloita päiväsi rukouksella, ja tee päivän päätyttyä tili päivän tapahtumista. Toimi aina puhtaista motiiveista, usein tarkistaen, että vaellat nöyryyden tietä. Rukoile paljon kielillä. Ja jos et vielä ole ottanut vastaan Pyhän Hengen kastetta, niin ala nyt rukoilla, että Jeesus täyttää sinut Hengellään. Hän tahtoo sen tehdä. Luuk. 11:13. Matt. 3:11. Apt. 2. Silloin saat alkaa uusin kielin ylistää Jumalaa! … ”Pyhän Hengen lahjan vuodatettiin pakanoihinkin (mistä se tiedettiin?), sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa!” Apt. 10:45-46. 8:14-17. / 1 Kor. 14:2.
Kun hengellinen elämäsi on kunnossa, vaikuttaa Pyhä Henki sydämessäsi rakkautta. 1 Joh. 4:10,11,19. ”Hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen!” Joh. 16:13. Tässä asiaintilassa voit alkaa koota paikkakuntasi uskovia kokoontumaan apostolisena paikallisseurakuntana Baabelin ulkopuolella. Aloita rukoillen! Jeesus on oleva kanssasi! Hän tahtoo nyt koota hajallaan olevat Jumalan lapset yhteen, ”niin kuin kanaemo kokoaa poikansa siipiensä alle”. Joh.11:52. Luuk.13:34.  Kutsu mukaan sellaisia, jotka tahtovat alkaa toteuttaa apostolista kristinuskoa. Siitä alkaa Jumalan seurakunnan ennalleen asettaminen paikkakunnallasi. Jos kotikunnassasi jo toimii seurakunta ulkopuolella uskonsuuntien, niin mene siihen kokosydämisesti mukaan. Uutta ei silloin pidä aloittaa. Huom!

Hänen verensä puhdistaa sinut nyt kaikesta synnistä. 1 Joh. 1:7.
Uskossa olevien raamatullinen yhteys (Apt.4:32) voi toteutua vain ed. m. periaatteilla Jumalan seurakunnan yhteydessä, seurakunnan, joka koostuu uudestisyntyneistä pyhistä ja joka ei mukaudu tämän maailmanajan mukaan. Room.12:2. Joh. 13:34-35. ”Että he olisivat täydellisesti yhtä!” Joh. 17:23.
Ennen kaikkea meitä elävässä uskossa olevia yhdistää Jeesus. Siksi elävän Jumalan seurakunta kokoontuu ja toimii Hänen Nimessään ja vain Hänen ympärillään! Kol. 3:17. 1 Kor. 1:2. 1 Tim. 3:15. 1 Tes. 2:14. Sananopettajien tehtävä on ohjata seurakunta sekä uudet uskoon tulleet pysymään ”apostolien opetuksessa”. Apt. 2:42. Se on meidän yhteinen tehtävämme. Kol. 3:16. Meillä on yksi Herra, yksi seurakunta ja yksi kaste sekä sama oppi. Efes. 4:3-6. 1 Tim. 1:3. 1 Tim. 6:3-5. 1 Kor. 1:10.

Tässä ei ole kysymyksessä uuden seurakunnan aloittaminen, vaan aivan päinvastoin, poistuminen uusista, apostolisen ajan jälkeen syntyneistä uususkonnoista, ns. ”seurakunnista”, Baabelista, ja palaaminen alkuperäiseen seurakuntaan.
Kaikki Kristuksen ruumiin jäsenet ovat yhdessä kunkin paikkakunnan Jumalan seurakunta. Jumala ei ole perustanut muita seurakuntia. Siksi kutsumme kaikkia rakkaita uskossa olevia rakentamaan tätä yhteyttä! Uskonnollisuuteen eksyneet jääkööt rakentamaan ekumeenista Baabelin porttouskontoa ja sen ”yhteiskristillisyyttä”.
Älä siis enää ole mukana alkuseurakunnan jälkeen alkaneissa liikkeissä!
Nyt on kysymyksessä 2000 vuotta sitten Jerusalemista alkanut herätys, johon Pyhä Henki taas kutsuu kaikkia Jumalan lapsia! Jeesus perusti oman seurakunnan ostamalla ihmiset verellään. Ilm. 5:9-14. Siinä me tahdomme olla! Kristuksen ruumis on ainoa Raamatun tuntema ja tunnustama seurakunta. Joh. 2:19-22. 1 Kor. 3:16,17. ”Mutta te (uskoon tulleet) olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä!” 1 Kor. 12:27. 1 Piet. 2:5. Ja Apt. 18:8 kertoo, miten ed. m. korinttolaiset tulivat Kristuksen ruumiin jäseniksi: = ”.. Myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin!” / ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu!” Alkuseurakunnassa ei ollut mukana yhtään kasteesta kieltäytyvää. Samoin on laita meidän keskuudessamme. Kaikki uudet mukaan tulevat kastetaan upotuskasteella vedessä Herran Jeesuksen Kristuksen Nimeen ellei heitä ole uskoon tultuaan vielä kastettu.
Kastetilaisuus järjestetään sinua varten ensi tilassa. Ota yhteyttä.
Tässä kirjoituksessa esitetty elävä usko Jeesukseen on Raamatun opettamaa ”rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa”. Gal. 5:6.

Rukous- ja siunausterveisin
Weijo Lindroos
Turussa olevasta Jumalan seurakunnasta. /

Vertaa 1 Kor. 1:2: ”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.”