Alkoholin kirous / vetoomus

Alkoholin käyttö kuuluu aikamme suurimpiin kärsimysten aiheuttajiin. Sen kuten muidenkin huumausaineiden käyttö aiheuttaa vuosittain järkyttäviä kustannuksia yhteiskunnalle.

Vankilat täyttyvät valtaosaltaan alkoholin ym. huumeiden käytön vuoksi. Suomessa tehdään mm. yli sata murhaa ja tappoa vuosittain. Näin alkoholi tuhoaa ja tappaa. Nuo teot eivät ole enää koskaan korjattavissa.

Humalapäissä tehdyt rikokset ovat jokapäiväistä, kallista riesaamme. Alkoholi lisää aggressiivista käyttäytymistä. Suomessa ryöstöt, pahoinpitelyt, murhat, varkaudet, ilkivalta ja monet muut järjestyshäiriöt ovat lähes aina alkoholin ym. huumeiden käytöstä johtuvaa.
Alkoholistit laiminlyövät usein myös lastensa kasvatuksen. Ja suuri osa lapsiin kohdistuvista pahoinpitelyistä tapahtuu päihteiden vaikutuksesta. Yhteiskunta rappeutuu alkoholihuumeen käytöstä. Alkoholin käyttö saa aikaan työkyvyttömyyttä, työstä poissaoloja sekä yleistä vastuuttomuutta. Sen aiheuttamat mielenterveyden häiriöt ym. sairaudet tuhoavat monien elämän ja vievät vuosittain tuhansia ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle. Suomessa kuolee alkoholin käyttöön vuosittain noin 1500 ihmistä. Lisäksi tuhoa aiheuttavat esim. liikenteessä aiheutetut kuolemat ja rattijuoppojen aiheuttamat vammautumiset. Sellaiset ovat tuhonneet monta elämää. Näiden invalidien tuskat eivät ole mitenkään mitattavissa. Myös sairaaloissa hoidetaan yhteiskunnan varoilla alkoholista johtuvia sairauksia!

Entä alkoholin aiheuttama perheväkivalta ja siitä johtuva lähimmäisten henkinen kärsimys ja vammautuminen? – Riitaa, tuskaa, itkua, eroja sekä sanoinkuvaamatonta kurjuutta. Lapset itkevät. Puolisot kärsivät. Huostaanotot lisääntyvät. Päihdeperheiden lapset kärsivät traumoistaan loppuelämänsä.
Kaiken edellä mainitun tilanteen keskellä vain vastuuton ja henkisesti sokea ihminen voi puolustaa alkoholin tai muiden huumeiden käyttöä.

Suomi on hukkumassa viinaan ym. päihteisiin. Siksi on oikeutettua sanoa, että alkoholin käyttö on alkoholin väärinkäyttöä. On vastuutonta opettaa muka ”kohtuullista alkoholin käyttöä”. Se ei toimi Suomessa. Oikea opetus on, ettei kukaan tarvitse alkoholia. Se on kaikille hyödytön aine. Siksi kokonaan alkoholista kieltäytyminen on kunnioitettavin esimerkki. Kukaan ei häviä mitään lopettaessaan sen käytön. Päihteetön elämä ilman aivojen sekaannustilan aiheuttamista on paras elämänmuoto.

Emme kuitenkaan voi väittää, että Raamattu kieltäisi alkoholin käytön, vaikka kieltääkin siitä juopumisen. ”Älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää Hengellä..” Efes. 5:18. Siinä siis neuvotaan juopumuksen sijaan täyttymään Pyhällä Hengellä. Se on Jumalan tahto, Hänen ”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden”. 1 Tim. 2:4. Jeesus ansaitsi kaikille ihmisille syntien anteeksisaamisen kärsimyksellään ja verellään Golgatan ristillä. Hän tahtoo ja voi vapauttaa ihmisen juomarin synnistä. 1 Kor. 5:9-13. Ja vaikka Raamattu ei kiellä viinin käyttöä, on silti hyvä pitää seurakunnan opetuksena että emme hyväksy sitä. Kirousta tuottavasta ja elämää tuhoavasta aineesta luopuminen on kunniallista.
Jeesus muutti veden viiniksi. Siinä oli kysymyksessä alkoholia sisältävä käynyt viini. Joh. 2:1-11. Se oli Hänen ensimmäinen tunnustekonsa. Mutta nyt lopunajassa Jeesus tahtoo tehdä viimeisen tunnustekonsa muuttamalla sinun elämässäsi viinin raikkaaksi lähdevedeksi. Hän tahtoo hyvää ihmisille.
Uskoon tulleiden joukossa on paljon entisiä alkoholisteja, jotka saavat raittiutta kunnioittavasta yhteisöstä turvallisen kasvuympäristön toipuakseen synnin jättämistä jäljistä. Emme siis voi hyväksyä alkoholin käytön puolustamista seurakunnassa, koska tahdomme yhdessä Jumalan kanssa kaikille hyvää. Tämän vuoksi käytämme ehtoollisessakin vain alkoholitonta punaviiniä. Suosittelen kaikille uskoville muuallakin samaa lähimmäisen rakkauden sanelemaa käytäntöä.

Alkoholi on huumausaine (huumaava aine). Jokainen alkoholia käyttävä on huumeiden käyttäjä. Toiset menevät huumeorjuudessaan pitemmälle, rappioalkoholismiin sekä muihin huumaaviin aineisiin. – Varsinkin nuorten käytös ja ajattelu saattaa muuttua jo parista olutpullollisesta. Sen jälkeen itsehallinta pettää. Siinä tilassa nuori on helppo saalis huumediilereille. Yleensä muiden huumeiden käyttö alkaakin nuoren ollessa alkoholin vaikutuksen alainen.

Vetoan kaikkiin ajattelemaan kykeneviin ihmisiin, ammattiauttajiin, raittius- ja urheiluseuroihin sekä uskonnollisiin ja poliittisiin ryhmittymiin: Aloittakaa kampanja Suomen pahinta kurjuuden ja kirouksen lähdettä, alkoholin ym. huumeiden käyttöä vastaan! Siinä eräs avain kansakunnan hyvinvointiin! Valistustyö kouluissa tulee aloittaa välittömästi. Eikä huumeiden käyttöä puolustavia poliitikkoja pidä äänestää.

Weijo Lindroos
Turku