Ahdas portti

Raamattu kuvaa uskoontuloa ahtaaksi portiksi.

”…se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” Mt.7:14.
Eräät kokevat portin kokonaan lukituksi. He eivät yrityksistään huolimatta ole päässeet sisälle. Miksi on näin ? Syy ei ole Jumalassa. Hän tahtoo pelastaa jokaisen ihmisen. ”…joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4. Yhtään poikkeusta ei ole. Emme usko predestinaatio-oppiin tai fatalismiin. ”Ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että hän kääntyy tieltänsä ja saa elää.” Hes. 33:11.
Voimmeko syyttää etsivää ihmistä ? – Raamattu lupaa, että ”jokainen etsivä löytää.” Lk. 11:10. ”Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:13.
Syy ahtaan portin aukenemiseen ei siis ole etsivässä ihmisessäkään, mikäli hän etsii ”kaikesta sydämestään”.

Useimmiten sokea opastaja peittää ahtaan portin.
”Jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat.” Mt. 15:14. Oikeaa pelastuksen ovea ei löydy ellei opastaja ole itsekään sitä löytänyt. Uudestisyntymättömän ei pidä esiintyä Jeesuksen palvelijana. Ps. 50:16.
Terve uskoontulo tapahtuu terveen Jumalan Sanan julistuksen kautta. ”Evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella.” 1 Tes. 1:5. ”Olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja Hänet ristiinnaulittuna… Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista (miksi?), ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.” 1 Kor. 2: 2-5.

ERÄS SYY
Uskoontulon esteenä on useimmiten synnin vähätteleminen. Jeesuksen lähetyskäskyä ei ole otettu todesta.
”Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen nimessään.” Lk. 24: 47. Ellei julistus tähtää synnistä luopumiseen ei voida odottaa tervettä uskoontuloa. Jumala tahtoo saada jokaisen ihmisen syylliseksi (vastoin tämän ajan opetusta). ”Että koko maailma tulisi syylliseksi Hänen edessään.” Rm. 3:19.
”Kun Hän tulee (Pyhä Henki), niin Hän näyttää maailmalle todeksi synnin.” Joh. 16:8.
Uskosta osattoman pitää tulla tuntemaan tosiasia itsestään, että hän on syntinen. Hän ei ole ainoastaan tehnyt syntiä, vaan elää synnin tilassa olemalla erossa Jumalasta. Synnin tilasta johtuvat synnin teot. Rm.5:18,19.
Synnin tilansa tiedostavalle voidaan osoittaa Jeesusta ja ihmeellistä ristin lunastustyötä. Vain syntiselle kelpaa Jeesuksen veren ansio.
Näin ahdas pelastuksen portti alkaa aueta. – Verta vuotava Jeesus ristillä syntisen paikalla vapahtaa etsivän sielun. Synnin tila väistyy. Ihminen vapautuu perkeleestä ja siirtyy Jeesuksen herruuteen.
Nöyrtyminen ja katuminen kuuluu terveeseen uskoontuloon. Samoin syntien tunnustaminen ja niiden hylkääminen. ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon.” Jk. 4:6 ja Snl. 28:13-14. Nöyrtyen Jeesuksen vastaan ottaneet saavat kokea uudestisyntymisen Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3.

Ajattele, rakas lukijani, mitä oletkaan tehnyt Jumalaa vastaan? Entä, mitä olet rikkonut lähimmäistäsi vastaan? Oletko milloinkaan katunut aiheuttamaasi pahaa? Oletko itkenyt kurjuuttasi ja huonouttasi? Oletko pyytänyt anteeksi? Kääntymättä et voi päästä Taivaaseen.

OIKEA KÄÄNTYMINEN
(2 Kor. 12:21, Mt. 3:8 , Apt. 2:38)
Raamatun opettama parannuksen tekeminen Jeesuksen veriansioon luottaen synnyttää terveen uskon. ”Usko (luottaen) Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.” Apt.16:31. ”Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh. 1:9. ”Kaikille, jota ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen Nimeensä.” Joh.1:12.
Kun Sinä nyt hyväksyt nämä tosiasiat itsestäsi, voit vain astua sisälle ahtaasta portista. Voit nyt antaa elämäsi ehdoitta Ylösnousseelle Herralle Jeesukselle Kristukselle. Vain Sinä voit tehdä ratkaisun. Jeesus on jo kaiken voitavansa tehnyt. Hän tuli sijaisuhriksi tähtesi. Hän on jo valinnut Sinut. Mitä Sinä teet? Hyväksytkö Hänen valintansa? Kukaan muu ei voi asiaa ratkaista.
Ahtaasta ovesta suunnataan ristin kaidalle tielle Raamatun viitoittamaa tietä pitkin. ”Pietari sanoi heille (pelastuksen tietä etsiville): Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Apt. 2:38. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin.” Apt.2:41. Siis kaikki pelastuksen vastaan ottaneet eli uskoon tulleet kastettiin. ”ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä…” Apt.2:42. He kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat Jumalan Sanaa rohkeasti.

Emme voi emmekä saa julistaa armoa ja synninpäästöä ihmiselle ennen hänen omaa tietoista valintaa syntielämän hylkäämisestä . Mutta Jeesuksen vastaan ottavalle, katuvalle ja parannukseen nöyrtyvälle ihmiselle voimme julistaa synnit anteeksi Jeesuksen Nimessä ja veressä. Voimme seurakunnassa kastaa hänet upotuskasteella vedessä Jeesuksen Kristuksen Nimeen. Näin vanha elämä haudataan ja tilalle tulee uusi. ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut!” 2 Kor. 5:17.
Jeesuksen vastaan ottaminen tarkoittaa samalla kaikkien Raamatun opetusten vastaan ottamista.

Tällä tavalla siis tullaan sisälle ahtaasta portista elämän kaidalle tielle. Tästä alkaa kotitie, joka päättyy Taivaaseen. Tätä tietä kuljetaan iloiten vaikeuksienkin keskellä. Hän itse on kanssamme Johdattajanamme. Hän täyttää Pyhällä Hengellä ja voimalla. Yhä uudistuvasti saamme kokea tulevan maailmanajan voimia. Saamme ottaa vastaan armolahjoja. 1 Kor. 12-14 luvut. Saamme uusin kielin ylistää Jumalaa Jeesuksen voitosta Golgatalla. Pyhä Henki toimii! Taivas odottaa tämän tien päässä. Matkasta väsyneinä saamme lopulta nähdä Kirkastetun Herramme Jeesuksen kasvoista kasvoihin.
Etkö tahtoisi nyt polvistua ottamaan vastaan Jeesusta Herraksesi ? –
Etkö tahtoisi nyt kokea Jumalan rakkautta elämäsi yllä? Etkö tahtoisi olla loppuun asti kokosydäminen, oikea Jumalan lapsi ?

Siunausta Sinulle, rakas ystävä,
t. Weijo Lindroos