Turun seurakunnan kuvaus

Raamatullinen uskovien yhteys on Jumalan tahto. Mitä se on?
Pääasiana voidaan sanoa, että me kaikki uskossa Jeesukseen olevat turkulaiset ihmiset olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta! (Sama pätee sinunkin kotikunnassasi). Jumalan tahdon mukainen seurakuntatoiminta ristintyön perustalla rakentuu tälle kokonaisvaltaiselle yhteysperiaatteelle. Yhtäkään Kristuksessa olevaa ihmistä ei rajata ulkopuolelle!
On Raamatun vastaista jakaa saman paikkakunnan uskovia eri ryhmiin. Se on vastoin Raamatun opetusta olevaa seurakunnan hajottamista.

Uskoon tulleista korinttolaisista sanottiin: ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Siinä on opetus ainoasta Raamatun tuntemasta seurakunnan jäsenyydestä: Uskossa olevat ihmiset ovat seurakunta! Siksi myös Jumalan omistaman seurakunnan jäsenrekisterin pitäminen on Hänen yksinoikeutensa. ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:20.
Saamme pian iloita ja riemuita myös siitä, kun seurakuntaan kuuluvat ihmeet ja merkit asetetaan ennalleen apostolisen ajan esimerkin mukaan. Apt. 4:29-32. ja 5:12-16. Tämä tapahtuu nyt Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä. Ihmeet ja merkit palautetaan toimintaan ennen lähtöämme Hänen tykönsä. Tämä kaikki tapahtuu vuorenvarmasti: ”Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä.” Miika 7:15. Lue jakeesta 11 luvun loppuun. Evankeliumia julistetaan ja Jumala vahvistaa sanan ”sitä seuraavien merkkien kautta”. Mark. 16:20.

SEURAKUNNAN NIMI.
Tunnettua on, että ihmisten tekemälle seurakunnalle periytyy nimi perustajansa tai opin painotuksen mukaan. Esimerkkinä Lutherin perustama luterilainen kirkko tai helluntaitapahtumien pohjalle perustettu helluntaiseurakunta. Myös Jumalan seurakunnalle on periytynyt nimi perustajansa mukaan. Jumala perusti seurakunnan Golgatan ristillä Jeesuksen sijaisuhrissa. Jumalan seurakunta on Golgatan voittotyön perustalle perustettu seurakunta, ”ja tuonelan portit eivät sitä voita”. Matt.16:18. Ajattele tätä! Iloitse tästä!
Raamatun opetus on yksiselitteinen:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1.
”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9.
” .. eikä Jumalan seurakunnilla.” 1 Kor. 11:16.
” .. vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa?” 1 Kor. 11:22.
”… että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13.
”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14.
että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.
Uskoon tulleet, Jesukselle Kristukselle pyhitetyt ihmiset, ovat Jumalan perheväkeen kuuluvina Jumalan seurakunta. Ef. 2:19-22.

Tie tämän ainoan ja oikean seurakunnan jäsenyyteen kulkee uudestisyntymisen kautta. Tähän seurakuntaan ei voi liittyä. Tähän synnytään uskoon tulemisessa. Ja vanha synti-ihminen haudataan kasteen hautaan. Jeesus sitten täyttää omansa Pyhällä Hengellä.
Todellisesti on vain kaksi ihmisryhmää: Aadamissa olevat jumalattomat ja Kristuksessa Jeesuksessa olevat uskoon tulleet eli seurakuntalaiset.

Kristinuskon yhteiset raamatulliset arvot, aatteet, opit sekä toimintatavat yhdistävät Jumalan seurakunnan. Mm. Markus 16:15,16. Efes. 4.


TAKAISIN ALKUUN.
Tulin itse mukaan Turussa olevan Jumalan seurakunnan toimintaan vuonna 1975. Siitä asti on  sisimmässäni kuulunut hyvän Paimenen kokoon kutsuva ääni. Se on rakkautta täynnä oleva Taivaan kehotus kutsua kaikki Jeesuksen verellä ostetut ihmiset alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan: ”Palatkaa te luopuneet lapset!” ”Palatkaa takaisin muinaisille poluille, apostolisen ajan yhteyteen!” ”Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä!” Yhteyden esteet tulee poistaa. Näin olemme tehneet, ja rakennamme kaikkien Turun kristittyjen yhteistä seurakuntaa.

”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
Muutamat ovatkin lähteneet tälle tielle, rakentamaan KAIKKIEN TURKULAISTEN kristityjen yhteistä paikallisseurakuntaa Raamatun opetusten mukaisesti. Suuria ihmismassoja ei vielä ole mukana. Mutta pienen joukon kesken toimii apostolisen ajan antama tärkein esimerkki: Rakastamme toisiamme. Joh. 13:34-35. ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” Luuk. 12:32.
Turussa on noin 3000 ( ehkä enemmänkin? ) uskossa olevaa, mutta vain pieni murto-osa käy tässä yhteydessä. Ja koko uskovien joukkonakin olemme ihmisten keskellä vain ”piskuinen” lauma. Meitä Pyhä Henki kutsuu yhteiseen toimintaan.
Huolimatta vain muutamista mukana kävijöistä on kokoustilamme kaikkien Turussa asuvien Kristuksen ruumiin jäsenten yhteinen paikka, Yhteyspaikka. Apt. 1:13. 19:9. Ja Pyhä Henki on johdattava lisää kokouspaikkoja tarpeen mukaan. Täällä rohkaisemme, opetamme ja neuvomme toisiamme pysymään apostolien opetuksessa. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä!” Apt. 2:42. Kol. 3:16. / 1 Joh. 2:24. Meillä on kaksi Raamatusta nousevaa opetuksen lähdettä: 1. apostolisen ajan opetukset ja 2. alkuseurakunnan esimerkki.
Kaikki mukana olevat tietävät, ettei tässä paikassa mainosteta uskonsuuntia ja niiden erottavia nimikylttejä. Olemme hajaannuksen ulkopuolella. Mukana käy joskus  uskovia muista yhteyksistä, mutta tässä paikassa he ovat vain Kristuksen ruumiin jäseniä, kristittyjä ilman etuliitteitä! Meillä ei opeteta helluntailaista tai luterilaista yms. uskontoa. Raamatun opetukset ja alkuseurakunnan esimerkki riittää meille.

Olemme rukoilleet, että ”jokainen istutus, joita ei taivaallinen Isä ole istuttanut, on juurineen poistettava!” Matt. 15:13. Tämä ei tarkoita, että yrittäisimme lopettaa uskonsuuntia. Emme siksi edes yritä sellaista. Uskontokunnat poistetaan vain alkuperäiseen seurakuntatoimintaan mukaan tulevien yksilöuskovien elämästä. Tiedämme kirkkokuntien jatkavan toimintaansa Jeesuksen tulemukseen asti. Me rukoilemme viisautta auttaa rakkaat Jumalan lapset ulos kirkoista ja ymmärtämään, että Jumalan tahto on yhteys eikä hajaannus.
Jumalan seurakunnassa edustamme yhteyttä. Uskonsuunnat edustavat hajaannusta.
Jumala näkee jokaisella paikkakunnalla yhden Jeesuksen verellä lunastetun ihmisjoukon. Tämä lauma on Hänen seurakuntansa. Meidän tulee nähdä samalla tavalla Jumalan kanssa.

Ikävä asia on, että, uskonsuunnissa opetetaan hyväksymään seurakunnan jakautuminen erilaisten nimikylttien alla toimiviksi karsinoiksi. Me emme hyväksy sellaista! Ymmärrämme, että seurakunnan tulee olla apostolisen ajan mallin mukainen myös järjestäytymismuodoltaan.
Toimimme Kristuksen ruumiin periaatteella paikallisena seurakuntana pitämällä kaikkia Turun uskovia tähän Jumalan seurakuntaan kuuluvina.
Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa tähän yhteisrintamaan kaikkia Hengessä vaeltavia uskovia. Rehelliset ja vilpittömät Jumalan lapset ottavat kutsun vastaan.
Myös kaikki Jumalalta saadut tehtävät voidaan suorittaa tässä yhteydessä.
Kotikokoukset ovat myös yksi seurakunnan toimintatapa. Niitä tulee lisätä sitten kun tarve on. Mutta ensin tulee tarkistaa, että kokousten toimintaperiaatteet ovat raamatullisesti yhteen kokoavat. Sitten voimme ne siunata. Samoin siunaamme Jumalalta saadut tehtävät, 1 Tim. 3:10 periaatteen mukaisesti.

UUTTA.
Jumala tahtoo johdattaa seurakuntaansa nyt myös kokopäivätoimisia työntekijöitä: ”Samoin myös Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajain tulee saada evankeliumista elatuksensa.” 1 Kor. 9:14. Näin Herran Sana opettaa. Tämä on uusi alue Turun seurakunnan toiminnassa, joten emme vielä tiedä, miten se käytännössä tapahtuu? Odotetaan …

ESIMERKKINÄ.
Olemme Turussa esimerkkiseurakunta myös muiden paikkakuntien kristityille: Alkakaa toimia samoin. Julistakaa, että ”ME OLEMME tämän paikkakunnan Jumalan seurakunta.” Ja sisällyttäkää tuohon ”ME” sanaan kaikki teidän paikkakuntanne uskossa olevat ja kasteella käyneet eli Kristuksen ruumiin jäsenet. Näin mekin teemme Turussa. Ja mm. rukoillessamme siunausta meille, laajenee tuo ”me, meitä” -sana käsittämään kaikki Turun kristityt, uudestisyntyneet Jumalan lapset. ME olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. Näitä veljiä ja sisaria tahdomme auttaa ja koota  yhteen! Samoin tulee tapahtua siis sinun paikkakunnallasi: Helsingissä olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Helsingissä oleva Jumalan seurakunta. Tampereella olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Tampereella oleva Jumalan seurakunta. Ja Turussa olevat Kristuksen ruumiin jäsnet ovat Turussa oleva Jumalan seurakunta. Jne…
Esim. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5.
Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

Oletko mukana tässä historiallisesti merkittävässä Joh. 17:23 / 13:34 toteuttamistoiminnassa?
” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.