Turun seurakunnan kuvaus

Raamatullinen yhteys on Jumalan tahto. Mitä se on?
Pääasiana voidaan sanoa, että
me
kaikki uskossa Jeesukseen olevat turkulaiset ihmiset olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta! (Sama pätee sinunkin kotikunnassasi). Jumalan tahdon mukainen seurakuntatoiminta ristintyön perustalla rakentuu tälle yhteysperiaatteelle.
On Raamatun vastaista opettaa, että vain osa Turun uskovista olisi seurakunta.

Uskoon tulleista korinttolaisista sanottiin: ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Siinä on opetus ainoasta Raamatun tuntemasta seurakunnan jäsenyydestä: Uskossa olevat ihmiset ovat seurakunta! Ja jäsenrekisterin pitäminen on Jumalan yksinoikeus. ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:20.
”Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin.” 1 Kor. 1:2. Uskoon tulleet, Jesukselle Kristukselle pyhitetyt ihmiset ovat siis Jumalan seurakunta.
Kristinuskon yhteiset raamatulliset arvot, aatteet, opit sekä toimintatavat yhdistävät Jumalan seurakunnan. Mm. Markus 16:15,16. Efes. 4.

Rukouksessa viipyessäni kuuluu usein sisimpääni hyvän Paimenen ääni. Se on rakkautta täynnä oleva Taivaan kehotus kutsua kaikki Jeesuksen verellä ostetut ihmiset alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan: ”Palatkaa te luopuneet lapset!” ”Palatkaa takaisin muinaisille poluille, apostolisen ajan yhteyteen!” ”Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä!” Yhteyden esteet tulee poistaa.
”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
Muutamat ovatkin lähteneet tälle tielle, rakentamaan KAIKKIEN TURKULAISTEN kristityjen yhteistä paikallisseurakuntaa Raamatun opetusten mukaisesti. Suuria ihmismassoja ei vielä ole mukana. Mutta pienen joukon kesken toimii apostolisen ajan antama tärkein esimerkki: Rakastamme toisiamme. Joh. 13:34-35. ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” Luuk. 12:32.
Turussa on noin 3000 ( ? ) uskossa olevaa, mutta vain pieni murto-osa käy tässä yhteydessä. Ja koko uskovien joukkonakin olemme ihmisten keskellä vain ”piskuinen” lauma. Meitä Pyhä Henki kutsuu yhteiseen toimintaan.
Huolimatta vain muutamista mukana kävijöistä on kokoustilamme kaikkien Turussa asuvien Kristuksen ruumiin jäsenten yhteinen paikka, Yhteyspaikka. Apt. 1:13. Ja Pyhä Henki on johdattava lisää kokouspaikkoja tarpeen mukaan. Täällä rohkaisemme, opetamme ja neuvomme toisiamme pysymään apostolien opetuksessa. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä!” Apt. 2:42. Kol. 3:16.
Kaikki mukana olevat tietävät, ettei tässä paikassa mainosteta uskonsuuntia ja niiden erottavia nimikylttejä. Apt. 19:9. Olemme hajaannuksen ulkopuolella. Mukana käy joskus esim. helluntaiseurakunnan uskovia. Mutta tässä paikassa he ovat vain Kristuksen ruumiin jäseniä, kristittyjä ilman etuliitteitä! Meillä ei opeteta helluntailaista tai luterilaista uskontoa. Raamatun opetukset riittävät.

Olemme rukoilleet, että ”jokainen istutus, joita ei taivaallinen Isä ole istuttanut, on juurineen poistettava!” Matt. 15:13. Mutta emme pysty lopettamaan uskonsuuntia, emmekä siksi edes yritä sellaista. Uskontokunnat poistetaan vain alkuperäiseen seurakuntatoimintaan mukaan tulevien yksilöuskovien elämästä. Tiedämme kirkkojen jatkavan toimintaansa Jeesuksen tulemukseen asti. Me kuitenkin rukoilemme viisautta auttaa rakkaat Jumalan lapset ulos kirkoista ja ymmärtämään, että Jumalan tahto on yhteys eikä hajaannus. Jumalan seurakunnassa edustamme yhteyttä. Uskonsuunnat edustavat hajaannusta. Ja mikä ikävintä, kaikissa uskonsuunnissa opetetaan hyväksymään seurakunnan jakautuminen eri karsinoiksi. Me emme hyväksy sellaista! Ymmärrämme, että seurakunnan tulee olla apostolisen ajan mallin mukainen myös järjestäytymismuodoltaan.
Toimimme Kristuksen ruumiin periaatteella paikallisena seurakuntana.
Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa tähän rintamaan kaikkia uskovia. Rehelliset ja vilpittömät Jumalan lapset ottavat kutsun vastaan.
Kaikki Jumalalta saadut tehtävät voidaan tehdä tässä yhteydessä.
Kotikokoukset ovat myös yksi seurakunnan toimintatapa. Niitä tulee lisätä. Mutta ensin tulee tarkistaa, että kokousten toimintaperiaatteet ovat raamatullisesti yhteen kokoavat. Sitten voimme ne siunata. Samoin siunaamme Jumalalta saadut tehtävät, 1 Tim. 3:10 periaatteen mukaisesti.

Olemme Turussa esimerkkiseurakunta myös muiden paikkakuntien kristityille: Alkakaa toimia samoin. Julistakaa, että ”ME OLEMME tämän paikkakunnan Jumalan seurakunta.” Ja sisällyttäkää tuohon ”ME” sanaan kaikki teidän paikkakuntanne uskossa olevat ja kasteella käyneet eli Kristuksen ruumiin jäsenet. Näin mekin teemme Turussa. Ja mm. rukoillessamme siunausta meille, laajenee tuo ”me, meitä” -sana käsittämään kaikki Turun kristityt, uudestisyntyneet Jumalan lapset. ME olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. Näitä veljiä ja sisaria tahdomme auttaa ja koota  yhteen! Samoin tulee tapahtua siis sinun paikkakunnallasi: Helsingissä olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Helsingissä oleva Jumalan seurakunta. Tampereella olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Tampereella oleva Jumalan seurakunta. Ja Turussa olevat Kristuksen ruumiin jäsnet ovat Turussa oleva Jumalan seurakunta. Jne…
Esim. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5.
Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.