Lopunajan herätys

Jeesus on tulossa takaisin! On siis heräämisen aika.

”YLKÄ TULEE!” –oppi kuuluu seurakunnan ennalleen asettamiseen. Matt.25:6. Tämä sanoma saa uskovat heräämään (Matt. 25:7) eli tulee herätys! Sen lopputulos on ennustettu:Kaikki nämä nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Mat. 25:7. Eikö unesta herääminen ja sitten nouseminen olekin heräämistä? Ensin oltiin unessa, sitten herättiin.  Matt. 25:1-13.
Mainittu herätys koskettaa koko kristikansaa. ”Kaikki nousivat”. Se on tuo odotettu suuri lopunajan herätys! Jeesuksen veriuhri, Golgatan armotyö, tulee kirkastumaan täydessä merkityksessään kaikille uskoon tulleille.
Enää ei ole unen aika, vaan olemme nyt Matt. 25:7. mainitussa herätyksen ajassa. Olemme nousseet ja alkaneet laittaa lamppujamme kuntoon. Synnistä vapautetut kristityt ovat lamppuja (Room.6:22) ja raamatullinen seurakunta on lampunjalka. Ilm. 1:11,20. ”Lamppua ei sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan (Seurakuntaan) ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.” Matt. 5:15. = ”Hänen huoneensa olemme me…” Joh. 2:19-22; 1 Kor.3:16; 6:19; Efes.2:22; Hebr.3:6… ym….
”Niin nämä kaikki neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.” Matt.25:7. Herätys on siis alkanut yksilötasolta. Otamme rukouksessa viipyen Öljyä lamppuihimme voidaksemme olla palavia ja loistavia, viisaita neitsyitä. = Uskonelämämme on kaikilta osin laitettu kuntoon. Olemme luopuneet syntielämästä ja ottaneet upotuskasteen vedessä Jeesuksen nimeen. Erosimme kirkosta, koska rakennamme nyt alkuperäiseen kristinuskoon yhdistettyä lopunajan herätystä.
”Lampunjalkaseurakunnat” ( yksi seurakunta per paikkakunta) on nyt laitettava kuntoon kullakin paikkakunnalla ja jokaisen yksilön kohdalta. Ilm. 1:11,12,20 ym. Tiit. 1:5. Näin on Jumalan tahto.
Joh. 17 luvun opetus on samaa yhteyden sanomaa herätyksen ilmapiirissä: ”.. että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut.” Joh. 17:23. Huomaa Jeesuksen opetus, että maailma ymmärtää Hänen todellisuutensa nähdessään uskovien raamatullisen yhteyden. Tähän olemme nyt valmiit. Siitä seuraa automaattisesti uskosta osattomien herääminen ja uskoon tuleminen. Herätys on siis kaksiosainen: uskossa olevien herääminen, ja uskosta osattomien tuleminen uskoon. Tämä on koskettava suuria joukkoja.

Seurakunta on herännyt odottamaan Jeesusta!
”Ja Henki ja morsian sanovat: ´Aamen! Tule Herra Jeesus!` Ilm. 22:20.

Lopunaikaan ajoittuva Ilmestyskirjan sanoma vakuuttaa, että tulee suuri maailmanlaajuinen herätys. Herätys pitää sisällään kansankirkkojen (Babylonin) tuhon. Nuo Baabel-uskonnot ovat riivaajien asuinpaikkoja:
”Tämän jälkeen minä näin vielä yhden enkelin tulevan alas taivaasta. Hänellä oli suuri valta, ja maa tuli valoisaksi hänen kirkkaudestaan. Hän huusi kovalla äänellä: ”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut riivaajien asuinpaikka ja kaikkien saastaisten henkien tyyssija, kaikkien saastaisten lintujen ja kaikkien saastaisten ja vihattavien petojen pesäpaikka.  Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, maan kuninkaat ovat harjoittaneet haureutta hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen ylellisyytensä runsaudesta.” Sitten kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: ”Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, ettette tulisi osallisiksi hänen synteihinsä ja saisi osaksenne hänen vitsauksiaan, sillä hänen syntinsä ovat ulottuneet taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” Ilm. 18:1-5. Enkelit kutsuvat siis NYT oikeita kristittyjä ulos Babylonista, kirkoista, jotka ovat yhtyneet, liittoutuneet maailman kanssa. Näin ”maa valkenee” uskossa oleville, jotka elävät Herransa tahdossa. Jeesus on meille ”maailman Valkeus” kaiken syntimaailman pimeyden keskellä.

Jeesus tulee näkyvästi.
Hänen tulemuksensa on oleva julkinen tapahtuma. Kaikki näkevät, miten ”meidät temmataan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa..” 1 Tes.4.
Jeesuksen JULKINEN tulemus ja meidän tempaamisemme Hänen tykönsä on yksi ja sama tapahtuma. Hän tulee, mutta pysähtyy pilviin ottamaan meitä vastaan. ”Ylkä tulee! Menkää Häntä vastaan!” Matt. 25:6. Hän ei siis samalla tule maan pinnalle (Matt. 24:30-31), vaan me menemme Häntä vastaan yläilmoihin. Tämä vastaan meneminen on kunnianosoitus Taivaan ja maan Herralle. Vastaanotamme siellä Kuninkaamme; ja Kuninkaamme ottaa siellä vastaan seurakuntansa. Silloin on Karitsan häät eli seurakunnan ja Jeesuksen kohtaaminen ja jääminen yhteen ikuisiksi ajoiksi. Maailmassa on silloin täysi kaaos, vihan aika. Mutta vihanajan jälkeen laskeudumme Jeesuksen kanssa pilvistä maan päälle perustamaan tuhatvuotista rauhan valtakuntaa.

Pian näemme Ihmisen Pojan merkin taivaalla. Matt. 24:30. Silloin meidät temmataan Jeesuksen tykö. Kaikki ihmiset näkevät ylöstempauksen. Pelastumattomat näkevät kauhukseen Jeesuksen tulemuksen ja meidän siirtymisemme Herran tykö ”yläilmoihin”. Olemme siellä tuhannen tuhansine pyhineen ja enkeleineen. Juuda 14,15. Pelastettujen joukko näkyy kaikilta maailman puolilta, idästä länteen ja pohjoisesta etelään.
Pelastuksen ovi on silloin ainaiseksi suljettu. Matt. 25:10.

HUOM! Raamatussa ei ole opetusta uskovien salaisesta häviämisestä, jota jossain piireissä opetetaan. Sellainen oppi (dispensationalismi) alkoi levitä 1830 luvulla John Nelson Darby nimisen miehen kautta. Se on Raamatulle kokonaan vieras asia. Tuo virheellinen oppi on mielikuvituksen tuotetta, joka rikkoo lopunajan pyhien yhteyttä seurakunnassa.
Jeesus tulee julkisesti! Sen Raamattu sanoo hyvin selvästi. Mm. Matt. 24:30-31. Ja Ilm. 1:7: ”Katso, Hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä Hänet, niidenkin, jotka Hänet lävistivät.”

 

W.L.