Tiedote juutalaisille

TIEDOTE AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JÄLKELÄISILLE:

Jumala on valinnut Aabrahamin jälkeläiset olemaan Hänen kansansa ennen muita kansoja. Jumalan puolelta valinta on yhä voimassa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.” 2 Moos.19:5.
”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.” Jeremia 31:35-37.

Jumala kutsuu taas kansaansa pois luopumuksen tieltä kuten niin monta kertaa ennenkin. Juutalaisten paluu omaan maahansa on merkittävä kaiken ennalleen asettamisen vaihe Jumalan uudistaessa Aabrahamille antamiaan liiton lupauksia. 1 Moos.12:1-7. Nykyinen exodus muuttuu hengelliseksi heräämiseksi Israelin maassa, kuten profeetta Hesekiel ennustaa, Hes. luvut 37-39. Lopputulos on, että kaikki Israel on pelastuva. Room.11:26. Pyhä Henki puhaltaa Jumalan Elämää kansansa päälle.
Mutta kukaan yksilöihminen ei pelastu ilman Jeesusta, Israelin Messiasta.
Jumalan liittoon tuleminen tapahtuu vain Jeesuksen sijaisuhrin vastaan ottamisen kautta. Golgatan ristillä avattiin tie takaisin Jumalan liittoon.

Oikea juutalaisuus on yhä sidoksissa Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan äänen tottelemiseen. Matteus 21:43-46.

Mooses opettaa viisi asiaa:
1. palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet Hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, niin
2. Herra, sinun Jumalasi kääntää kohtalosi ja armahtaa sinua;
3. Herra, sinun Jumalasi kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan Hän on sinut hajottanut
4. Ja Herra, sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan Ja
5. Herra, sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi. 5 Moos.30:2-6.

Israelin Jumala on antanut lupauksensa. Sitä ei mikään mahti voi muuttaa. Jes. 40:8. Mutta, Aabrahamin ajoista lähtien on maailmassa ollut juutalaisten vihollisia. Sielunvihollisen innoittamina nuo harhaan johdetut tahtovat tuhota Israelin ja samalla mitätöidä Jumalan suunnitelman. Pimeyden henkivallat sekä niiden vaikutuspiirissä olevat ihmiset vihaavat Jumalan kansaa. Oikea kristitty taas rakastaa juutalaisia Jumalan rakkaudella, kääntyneitä ja kääntymättömiä. Ja koska Jumala tahtoo pelastaa jokaisen juutalaisen, tahdomme mekin samaa. Siksi julistamme juutalaisille evankeliumia, että Jeesus sovitti heidän syntinsä verellään ja kuolemallaan, kertakaikkisella ja lopullisella uhrillaan. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.” 2 Kor. 5:19.

Jumalan vihollisia ovat myös monet Israelin ystäviksi tekeytyvät kirkolliset nimikristityt. He vastustavat Jerusalemista alkaneen kristinuskon viemistä juutalaisille ja yrittävät viedä heille kirkkojensa sanomaa. Niin sanotut kristilliset kirkot pyhäinkuvineen ja neitsyt-maria oppeineen ovatkin suuri este Jumalan suunnitelmalle. Evankeliumin sanomaa Israelin Messiaasta vastustavat myös ortodoksijuutalaiset, nuo uskonnolliset fanaatikot. Vertaa tätä ajatusta 1 Tessal.2:14-16: ”Teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa. Olettehan kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta. Surmattuaan Herran Jeesuksen ja profeettoja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalalle kelvottomia ja kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta muihin kansoihin kuuluville, että he pelastuisivat. Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät loppumääräänsä asti” (JKR).
Kaikki Israelin ja juutalaisten evankelioimista vastustavat tekijät tulevat pimeyden lähteistä. Itse he eivät mene sisälle, ja sisälle meneviä he estävät. Matt.23:13. Oikea Israelin- ja Jumalan ystävä tekee kaikkensa, että jokainen juutalainen maailmassa kuulee sanoman Messiaastaan Jeesuksesta, joka kärsi ja antoi verensä Golgatan ristillä Jerusalemissa. Siellä Jeesus kuoli sijaisuhrina sovittaen kansansa synnit Jumalan Uhri-Karitsana.
”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen Nimensä kautta.” Apt.10:43; 3:24.
”Hän tuli omiensa (juutalaisten) tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:11-12.
Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän on Isän oikealla puolella Taivaassa suorittamassa ylimmäispapillista tehtäväänsä. Hebr.7.. Sieltä Hän on tuleva takaisin noutamaan omiaan tykönsä, niitä, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan Sanan. Heidän kohtalonsa on kääntynyt. He ovat kokeneet uudestisyntymisen (= sydämen ympärileikkaus), kun heidän sydämensä on kääntynyt Herran tykö.

Jeesus sanoo: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä suojaan. Mutta te ette ole tahtoneet.” Luuk.13:34.
Nuo Jeesuksen sanat eivät voi jättää ketään kylmäksi. Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan Sanat. Joh.8:47. ”Minä olen tullut Isäni Nimessä.” Joh.5:43. ”Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Joh.8:24.
Jeesus on mm. Jesajan Messias-ennustusten täyttymys. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes.53:5.

Jeremian ennustus Uudesta liitosta toteutui Jeesuksessa: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” Jer.31:31-34.
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12.
Jeesus Nasaretilainen on juutalaisten Daavid-Kuningas, Messias! ”Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö, muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.
”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” 5 Moos.6:4. Yksi on myös tie Hänen luokseen, Messias, jonka Isä itse lähetti sovittamaan kansansa synnit.

RAKAS JUUTALAINEN YSTÄVÄ!
Jeesuksen sovitustyö avasi pelastuksen oven myös meille pakanoille. Ristin uhrilla purettiin erottava väliseinä. Efes.2:14-22. Pakanatkin ovat tulleet oksiksi jaloon Öljypuuhun ottaessaan vastaan Israelin Messiaan syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Room.11:17-24. Olemme saaneet armon tulla Israelin Jumalan liittoon. Kuitenkin vain juutalaiset Jeesukseen uskovat ovat oikeita (luonnollisia) oksia. Me pakanuudesta kääntyneet olemme oksastetut oikeiden oksien joukkoon. Room.11:17. Saimme tulla osallisiksi Israel-puun mehevästä juuresta. Rukouksemme on nyt, että saamme nähdä oikeiden oksien, juutalaisten tulevan uskoon. Jumalan seurakunta on puutteellinen ilman oikeita oksia.

Oikean kristityn, olkoonpa hän juutalainen tai pakana, ei tule olla jäsen luopiokristillisissä kirkoissa. Roomalaiskatolinen marianpalvontakirkko ja sen luterilainen saksalaislahko, ev.lut. kirkko, tai okkultistinen ortodoksikirkko ym. laitoskirkot ovat alkuperäisen kristinuskon häpeällisiä vääristymiä.
Kristityn nimi on saanut kirkkojen toimesta ikävän kaiun. Kirkoissa tapahtuva kristillisyys ei ole sitä kristillisyyttä, josta Raamatun Uusi Testamentti kertoo. Oikea kristinusko on juutalaista alkuperää, Jerusalemista, Golgatan ristiltä alkanutta Jumalan toimintaa. ”Uusi liitto minun veressäni.” Luuk.22:20.

Israel on taas tänä aikana suuressa vaarassa. Hitlerin ajatukset ja natsisminomaiset antisemitistiset henkivallat ovat taas nousseet esiin. Muslimiuskonnon murhanhimo odottaa pääsyä käsiksi Jumalan omaisuuskansaan, Israeliin ja sitten kristittyihin. Tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa lietsovat juutalaisvihaa, mutta rajoittavat myös oikeiden kristittyjen sananvapautta.

Maailmanhistorian suurin julmuus, 5 Moos. 31:29 ennustus, toteutui holokaustissa: ”Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte Hänet kättenne teoilla.”
Kaikenlaiseen juutalaisvihaan on nyt tultava piste. Antisemitismi ei saa enää jatkua!

Nyt on suuri kitoksen aihe, että Israel haluaa käsittää ja ottaa vastaan totuuden, että Jumala kutsuu heitä yhteyteensä? Israel ei enää hylkää Jeesusta. Näin on kirjoitettu: ”He katsovat minuun, jonka ovat (Golgatan ristillä) lävistäneet.” Sak.12: 10.
Käännäthän Sinäkin nyt katseesi Israeliin, sen pääkaupunkiin Jerusalemiin ja siellä olleeseen Golgatan ristiin, jossa Täydellinen Uhri-Karitsa otti päällensä syntimme!

Israelin Jumala tahtoo Sinulle hyvää.

Weijo Lindroos


LISÄYS:
Tiedoksi Israelille ja kaikille juutalaisille kaikkialla maailmassa!

Jumala on valinnut itselleen kansan. Hän on myös luvannut siunata ja auttaa kansaansa. Mutta Hän on asettanut ehdot avulleen ja siunauksilleen. Nämä ehdot ovat jääneet täyttämättä. Sen tähden Jumalan armo on joutunut odottamaan saadakseen tulla sisään. Nyt Pyhä Henki kysyy: Avaatko oven? Hän esittää kysymyksen juutalaiskansan kaikille yksilöille, siis Sinullekin!

Kaikkialla maailmassa olemme mielenkiinnolla ja usein sydän vavisten seuranneet juutalaiskansan vaiheita. Itsekin 71 vuotta saanut seurata maailman menoa.
Raamattua tuntevat ihmiset ovat nähneet, miten pyhät kirjoitukset ovat täyttymässä. Jumalan profeetta Hesekiel ennusti aikoinaan meidän aikaamme ulottuvan profetian. Hän kertoi osittain jo tapahtuneista asioista, mutta hän kertoi myös vielä edessämme olevista tapahtumista. Kirjansa luvuissa 36-39 Hesekiel ennustaa 2000 vuotta sitten tapahtuneen hajotuksen sekä sen jälkeen, lopunaikana, tapahtuvan juutalaiskansan kokoamisen ja valtioksi muodostumisen. Se tapahtui vuonna 1948. Mutta profetiansa loppuhuipentumaksi Hesekiel ennustaa juutalaiskansan (kuivien luiden) hengellisen heräämisen: ”Niihin tuli Henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa; ylen määrin suuri joukko.” Hes.37:10. ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.” Hes.37:11.
Nyt toivon portit ovat auenneet! Jeesus Nasaretilainen, Jumalan Poika, kutsuu kansaansa takaisin yhteyteensä. Luut eivät jää kuiviksi! Lopunajan herääminen on nyt tapahtumassa.
Koko pyhän kansan loppujäännös on ottava vastaan Jumalan Uhri-Karitsan, Jeesuksen, joka sovitti syntimme Golgatan ristillä. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jesaja 53. Kansallinen herääminen tapahtuu.
Jeesus on nyt Isän Jumalan kanssa valtaistuimella, Voiman oikealla puolella. Mark. 14:62.
Isän tykö ei kukaan pääse muutoin kuin Jeesuksen kautta. Joh.14:6. Synneissään oleva ei voi elää pyhän Jumalan valkeudessa. Synti erottaa Sinut Jumalastasi!
”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä Hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.” Jesaja 59:1-3.

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.” Apt.17:30,31.

On aika kääntyä vakaasti Jumalan puoleen, ottaa vastaan Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi ja tehdä parannus kaikista synneistä. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh.1:12.

Aika on täyttynyt!

Maailma on suurten katastrofien edessä. Sodat ja sairaudet ym. järkyttävät vitsaukset ovat vyörymässä ihmiskunnan päälle ennen näkemättömällä tavalla. Yhteiskuntarauha Suomessakin säröilee jo pahasti. Voit nähdä asian seuraamalla uutisia. Mellakat eivät ole enää kaukana. Tosin meillä on vielä rauha maassa. Miten kauan, sitä emme voi tietää. Tiedämme vain, että se ei kestä enää kauaa.
Maailma ei kestä esim. kolmatta maailmansotaa. Se on oleva ihmiskunnan viimeinen murhenäytelmä ennen Jeesuksen takaisin tuloa.
Tässä elämän vaiheessa on hyvä laittaa asiat kuntoon Jumalan kanssa. Hän tahtoo antaa syntisi anteeksi ja auttaa sinut ikuisen elämän tielle.  Rukoile! Rukoile ensin itsesi pelastumista. Ja sitten rukoile, että monet muutkin löytävät Jeesuksen!
Armo ja pelastus voidaan ottaa vastaan vain yksilöittäin. – Valtiot eivät voi päästä Taivaaseen. Eikä kansoilla ole rauhaa ennen Rauhanruhtinaan takaisin tuloa! ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.

Jeesus sovitti syntimme Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Hän kuoli sijaisuhrina puolestamme. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jesaja 53:5.

Tervetuloa tilaisuuksiimme, joissa Jumalan armo ja rakkaus kutsuu Sinua parannukseen.
”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Turun seurakunnan kuvaus

Raamatullinen uskovien yhteys on Jumalan tahto. Mitä se on?

Mikäli tahdomme palauttaa seurakunnan tilan raamatulliseksi, on saatava kristityt kaikkialla ymmärtämään, että me kaikki uskossa Jeesukseen olevat ihmiset olemme  Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis.  Näin ollen myös ME kaikki Turussa asuvat uskoon tulleet ihmiset, Kristuksen ruumiin  jäsenet, olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. – Sama pätee jokaisella paikkakunnalla. – Raamattu on  asettanut paikkakunnan rajat seurakunnan rajoiksi. Mm. Tiit. 1:5. ja Ilm. 1:11. Jumalan tahdon mukainen seurakuntatoiminta rakentuu tälle yhteysperiaatteelle. Yhtäkään Jeesuksessa Kristuksessa olevaa Turun ihmistä ei rajata ulkopuolelle! Ei ole raamatullista ajatella, että saman paikkakunnan uskovat voisivat kuulua eri seurakuntiin. Emme voi myöskään yhtyä opetukseen, että joku Kristuksessa oleva ei muka ollenkaan kuuluisi seurakuntaan. Raamatun opetusten edessä se on mahdotonta. – Yhteydessä pysyminen on toinen asia. Hebr. 10:25. Kokoontuminen on Jumalan tahto!  –
On Jumalan tahdon vastaista jakaa saman paikkakunnan uskovia eri ryhmiin, erilaisten nimikylttien ja jäsenkortistojen alaisuuteen. Sellainen on  seurakunnan hajottamista.
Jokaisella paikkakunnalla on vain kaksi ihmisryhmää: Aadamissa olevat jumalattomat ja Kristuksessa Jeesuksessa olevat uskoon tulleet eli seurakuntalaiset.

”Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2.
Uskoon tulleista korinttolaisista sanottiin: ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Siinä on opetus ainoasta Raamatun tuntemasta seurakunnan jäsenyydestä: Uskossa olevat ihmiset ovat seurakunta! Mikään järjestö tai yhdistys ei ole raamatullinen Jumalan seurakunta.
Jumalan omistaman seurakunnan jäsenrekisterin pitäminen on myös Hänen yksinoikeutensa. ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:20.

Saamme iloita myös siitä, kun seurakuntaan kuuluvat ihmeet ja merkit asetetaan ennalleen apostolisen ajan esimerkin mukaan. Apt. 4:29-32. ja 5:12-16. Tämä tapahtuu nyt Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä. Ihmeet ja merkit palautetaan toimintaan ennen lähtöämme Hänen tykönsä. Tämä kaikki tapahtuu vuorenvarmasti: ”Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä.” Miika 7:15. Lue jakeesta 11 luvun loppuun. Evankeliumia julistetaan ja Jumala vahvistaa sanan ”sitä seuraavien merkkien kautta”. Mark. 16:20.

SEURAKUNNAN NIMI.
Ihmisten tekemälle seurakunnalle periytyy nimi perustajansa tai opin painotuksen mukaan. Esimerkkinä Lutherin perustama luterilainen kirkko tai helluntaitapahtumien pohjalle perustettu helluntaiseurakunta, yms. Myös Jumalan seurakunnalle on periytynyt nimi perustajansa mukaan. Jumala perusti seurakunnan Golgatan ristillä Jeesuksen sijaisuhrissa. Jumalan seurakunta on Golgatan voittotyön perustalle perustettu seurakunta, ”ja tuonelan portit eivät sitä voita”. Matt.16:18. Ajattele tätä! Iloitse tästä!
Raamatun opetus on yksiselitteinen:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1.
”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9.
” .. eikä Jumalan seurakunnilla.” 1 Kor. 11:16.
” .. vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa?” 1 Kor. 11:22.
”… että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13.
”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14.
että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.

Uskoon tulleet, Jesukselle Kristukselle pyhitetyt ihmiset ovat siis Jumalan seurakunta. Ef. 2:19-22.
Tie tämän seurakunnan jäsenyyteen kulkee uudestisyntymisen kautta. Tähän ei voida liittyä kuten maallisiin yhdistyksiin. Tähän synnytään uskoon tulemisessa. Ja vanha synti-ihminen haudataan kasteen hautaan. Jeesus sitten täyttää omansa Pyhällä Hengellä.
Kristinuskon yhteiset raamatulliset arvot, aatteet, opit sekä toimintatavat yhdistävät Jumalan seurakunnan. Mm. Markus 16:15,16. Efes. 4.

TAKAISIN ALKUUN.
Tulin itse mukaan Turussa olevan Jumalan seurakunnan toimintaan vuonna 1975. Siitä asti on  sisimmässäni kuulunut hyvän Paimenen kokoon kutsuva ääni. Se on rakkautta täynnä oleva Taivaan kehotus auttaa Jeesuksen verellä ostetut ihmiset alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan: ”Palatkaa te luopuneet lapset!” ”Palatkaa takaisin muinaisille poluille, apostolisen ajan yhteyteen!” ”Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä!” Yhteyden esteet tulee poistaa. Näin olemme tehneet, ja rakennamme kaikkien Turun kristittyjen yhteistä seurakuntaa.

”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
Suuria ihmismassoja ei vielä ole mukana. Mutta pienen joukon kesken toimii apostolisen ajan antama tärkein esimerkki: Rakastamme toisiamme. Joh. 13:34-35. ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” Luuk. 12:32.
Turussa on noin 3000 ( ehkä enemmänkin? ) uskossa olevaa, jotka kuuluvat eri uskonsuuntiin, ja vain pieni murto-osa käy tässä yhteydessä. Koko uskovien joukkonakin olemme vain ”piskuinen” lauma.
Pyhä Henki kutsuu meitä kaikkia Turun uskovia yhteiseen toimintaan.
Huolimatta vain muutamista mukana kävijöistä on kokoustilamme kaikkien Turussa asuvien Kristuksen ruumiin jäsenten yhteinen paikka, Yhteyspaikka. Maariankatu 2. (vuonna 2018). Apt. 1:13. 12:12. 19:9.
Ja kun Herra lisää meidän yhteyteemme niitä, jotka saavat pelastuksen, on Pyhä Henki johdattava lisää kokouspaikkoja, tarpeen mukaan. Ja mieluiten niin, ettei väen lisääntyessä hommata isompaa paikkaa, vaan lisää pieniä kokouspaikkoja. Tilaisuuksissa rohkaisemme, opetamme ja neuvomme toisiamme pysymään apostolien opetuksessa. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä!” Apt. 2:42. Kol. 3:16. / 1 Joh. 2:24.

Meillä on kaksi Raamatusta nousevaa opetuksen lähdettä: 1. apostolisen ajan opetukset ja 2. alkuseurakunnan esimerkki! Näin ollen emme ota seurakuntana kantaa mm. poliittisiin asioihin, koska Raamatun opetus tai alkuseurakunnan esimerkki ei kehota siihen. Mutta jokainen yksilöuskova saa pitää poliittiset mielipiteensä, kunhan ei tuo näkemyksiään seurakuntaan. Kukaan ei saa vaatia toisiltaan samaa poliittista näkemystä. Politiikka on kokonaisuudessaan seurakunnan toiminnan ulkopuolella.
Kaikki mukana olevat tietävät, ettei tässä paikassa mainosteta uskonsuuntien erottavia nimikylttejä:
Emme ole
– helluntailaisia
– luterilaisia
– vapaakirkollisia
– baptisteja
yms.  ”laisia” ja ”isteja”…
Olemme vain kristittyjä.
Olemme pysyvästi hajaannuksen ulkopuolella. Mukana käy joskus  uskovia muista yhteyksistä, mutta tässä toiminnassa ja Maariankadun kokouspaikassa he ovat vain Kristuksen ruumiin jäseniä, kristittyjä ilman etuliitteitä! Ja tilaisuuksissamme ei mainosteta muita yhteyksiä.
Raamatun opetukset ja alkuseurakunnan esimerkki riittää meille.

Olemme rukoilleet, että meidän yksilöuskovien elämästä ”jokainen istutus, joita ei taivaallinen Isä ole istuttanut, on juurineen poistettava!” Matt. 15:13. Tämä ei siis tarkoita, että yrittäisimme lopettaa uskonsuuntia. Emme edes yritä sellaista. Uskontokunnat poistetaan vain alkuperäiseen seurakuntatoimintaan mukaan tulevien yksilöuskovien elämästä.
Tiedämme kirkkokuntien jatkavan toimintaansa Jeesuksen tulemukseen asti. Veljet ja sisaret tekevät siellä hengellistä työtä; sieluja pelastuu ja näin Jumalan seurakunta lisääntyy, vaikkakin se siellä toimii hajaannuksen periaatteella, jossa se ei voi olla mukana toteuttamassa Ylipaimenemme opetusta, Joh. 13:34,35. Seurakuntatotuus ei siis ole pelastuskysmys.
Rukoilemme viisautta auttaa rakkaat Jumalan lapset ymmärtämään, että Jumalan tahto on yhteys eikä hajaannus.
Jumalan seurakunnassa edustamme yhteyttä. Uskonsuunnat edustavat hajaannusta.
Jumala näkee jokaisella paikkakunnalla yhden Jeesuksen verellä lunastetun ihmisjoukon. Tämä lauma on Hänen seurakuntansa. Meidän tulee nähdä samalla tavalla.

Ikävä asia on, että, uskonsuunnissa opetetaan hyväksymään seurakunnan jakautuminen erilaisten nimikylttien alla toimiviksi karsinoiksi. Me emme hyväksy sellaista, koska Jumala ei sitä hyväksy! Ymmärrämme, että seurakunnan tulee olla kaikessa toiminnassaan apostolisen ajan mallin mukainen, myös järjestäytymismuodoltaan.

Toimimme siis Kristuksen ruumiin periaatteella paikallisena seurakuntana pitämällä kaikkia Turun uskovia Jumalan seurakuntaan kuuluvina.
Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa tähän yhteisrintamaan kaikkia Hengessä vaeltavia uskovia. Rehelliset ja vilpittömät Jumalan lapset ottavat lopulta kutsun vastaan. Jumala johdattaa tähän.
Myös kaikki hengelliset kutsumukset voidaan suorittaa tässä yhteydessä. Siunaamme Jumalalta saadut tehtävät, 1 Tim. 3:10 periaatteen mukaisesti.

ESIMERKKINÄ.
Olemme Turussa esimerkkiseurakunta kaikkien paikkakuntien kristityille: Alkakaa toimia samoin. Julistakaa, että ”ME OLEMME tämän paikkakunnan Jumalan seurakunta.” Ja sisällyttäkää tuohon ”ME” sanaan kaikki paikkakuntanne uskossa olevat ja kasteella käyneet eli Kristuksen ruumiin jäsenet. Näin mekin teemme Turussa. Ja mm. rukoillessamme siunausta meille, laajenee tuo ”me, meitä” -sana käsittämään kaikki Turun kristityt, uudestisyntyneet Jumalan lapset. ME olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. Näitä veljiä ja sisaria tahdomme auttaa ja koota  yhteen! Samoin tulee tapahtua siis sinun paikkakunnallasi: Helsingissä olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Helsingissä oleva Jumalan seurakunta. Tampereella olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Tampereella oleva Jumalan seurakunta. Ja Turussa olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Turussa oleva Jumalan seurakunta. Jne…
Esim. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5.
Ja HUOM! Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

Jumalan kansan pitää ymmärtää, että vapautuksen aika on nyt tullut! Oletko mukana tässä historiallisesti merkittävässä vapautuksen toteuttamistoiminnassa? Joh. 17:23 / 13:34,35.
” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.

Weijo Lindroos

 

Ainoa tie

Jeesus Kristus on Taivaassa.
Hän odottaa kuullakseen Sinun rukouksesi. Hän tahtoo  olla ikuinen Ystäväsi.
Jeesus on opettanut, että Hän on ainoa ”Tie, Totuus ja Elämä” ja ettei kukaan pääse Isän yhteyteen muutoin kuin Hänen kauttansa. Joh. 14:6. Samaa oppia julistavat kaikki Jeesuksen seuraajat: Jeesus, Jumalan Poika, on ainoa Pelastaja. Filip. 2:10,11. / 2 Joh. 3. Hän voi ja tahtoo pelastaa Sinut.

Uuden liiton sanoma on se, että synnit voidaan saada anteeksi Jeesuksen sijaisuhrin kautta, ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. ”Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt. 4:12.
Jeesuksen vastaan ottaminen on siis varma ja ainoa mahdollisuus päästä Taivaaseen.

”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Risti yhdistää

”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.
Sanoma Jeesuksen sijaisuhrista ristillä ja Hänen ylösnousemuksestaan on kristinuskon ydin.

”Ja vaikka nämä kaikki (vanhan liiton pyhät) uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.
Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi (vanhan liiton pyhiä) todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka Hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.” Hebr. 11:39-40 – 12:1-2.

Kun Jeesus kuoli ristillä ja meni Tuonelaan julistamaan voittoaan (1 Piet. 3:18-20), toi Hän sieltä vanhan liiton pyhät, jotka siirrettiin Paratiisiin, jossa myös ristinryöväri silloin jo oli. Hän oli ensimmäinen Paratiisin asukas! Jeesus lupasi viereisellä ristillä olleelle ryövärille:  ”Tänä päivänä pitää sinun olla minun kanssani Paratiisisssa.” Luuk. 23:42-43. Se oli Jeesuksen kuolinpäivänä. Efes. 4:8.
Paratiisi oli kaikilta ihmisiltä suljettu lunastustyöhön asti. Enkelin leimuava miekka vartioitsi Paratiisin porttia. 1 Moos. 3:22-24. Paratiisi oli suljettu noin neljä tuhatta vuotta. Oli vain kuolleiden maailma, Tuonela, jossa oli eri osastoja, mm. ”Aabrahamin helma”. Luuk. 16:19-31.
Jeesus tiedotti Tuonelassa voittoansa: ”Saarnasi vankeudessa oleville hengille..” 1 Piet. 3:18-20. Mitä Jeesus saarnasi? – ”Minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja Tuonelan avaimet.” Ilm. 1:18. Se oli voiton sanomaa! ”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; Hän sai heistä Hänen kauttaan voiton riemun.” Kol.2:15. Isä Jumala sai voiton paholaisesta Golgatan ristillä, jossa Hän teki tyhjäksi perkeleen teot. 1 Joh.3:8; 2 Kor.5:19. Jeesus saarnasi kuolleiden maailmassa ilon sanomaa niille vanhan liiton pyhille, jotka olivat jo eläessään odottaneet Messiaan ilmestymistä. Heidät Jeesus haki sieltä ja vei mukanaan avaamaansa Paratiisiin.
1 Piet. 4:6. kerrotaan Jeesuksen saarnanneen voittoevankeliumiaan kuolleille. Nuo kuolleet olivat siis vanhan liiton pyhiä, jotka edeltä käsin olivat panneet toivonsa Kristukseen. ”… jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.” Efes. 1:12.
Siis Vanhan liiton pyhät, jotka olivat panneet etukäteen toivonsa Jeesukseen, eivät voineet saavuttaa näitä asioita (pelastuksen täydellisyyttä) ennen ristin lunastustyötä ja uuden liiton pyhien ilmestymistä. He eivät saavuttaneet täydellisyyttä (= pelastus Jeesuksen veren kautta, Hebr. 10:14) ilman Jeesuksen sijaisuhria ja meitä Uuden Liiton uskoon tulleita, jotka olemme Jumalan seurakunta. Mutta nyt meillä uudestisyntyneillä on yhdessä kaikkien aikojen Jumalan lasten kanssa pääsy kaikkein pyhimpään, Jumalan kasvojen valkeuteen, Jeesuksen veren kautta. Hebr.10:19. ”koska Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista..” Hebr. 9:15. Täydellinen pelastus on ansaittu Golgatalla kaikille meille, jotka olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen syntiemme sovittajaksi, joko Vanhan- tai Uuden liiton aikana. Efesol. 1:12.
Jesaja 53 ym. monet Raamatun kohdat lupasivat Messiaan, joka ottaa päällensä meille kuuluvan rangaistuksen.
Vanhan liiton pyhät siis luottivat tulevaan Kristukseen. Me taas asetamme toivomme Jeesukseen jälkikäteen. Meidän syntimme sovitettiin n. 2000 vuotta sitten, kun taas esim. Aabrahamin synnit sovitettiin noin 2000 vuotta ennen ristintyötä, 4000 vuotta sitten. Aabraham katsoi eteen päin Golgatalle. Me katsomme ajassa taakse päin ristille. Vanhan liiton pyhät luottivat tulevaan Kristukseen, me jo tulleeseen Jeesukseen. Vaikka Aabraham katsoi kahden vuosituhannen takaa tulevaan Jeesukseen, iloitsi hän näkemästään. Jeesus sanoi näin: ”Aabraham riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi!” Joh. 8:56.
Pietari kirjoitti meille Uuden liiton kristityille:
” .. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.” …
”Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.” 1 Piet. 1:5, 10-13.

Risti on tässäkin mielessä kaiken keskus. Se yhdistää Jumalan pyhät, sekä Vanhan- että Uuden liiton aikana, elävät ja kuolleet. ” – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.” Efes. 1:10.

Jumalan kansan yhdistymisen puolesta
W.L.

Aloitusopas uusille mukaan tulijoille

Seurakuntaelämän A B C

Aloitusopas uusille mukaan tuleville
”… että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.” 1 Tim. 3:15.

Opiskele tämä vihkonen huolellisesti ja moneen kertaan! Tee näin, vaikka olisit ollut uskossa jo pitkäänkin. Näin sisäistät seurakuntatoimintaan kuuluvat Jumalan hyvän tahdon mukaiset käytöstavat yms.
Tekstistä saattaa löytyä monta Sinulle hyödyllistä asiaa, joita et vielä tiedä. Emmehän kukaan tiedä vielä kaikkea.

***************************************************************

Jeesus hyväksyy meidät tällaisinamme. Mutta Hän ei tahdo meidän jäävän tällaisiksi. Hänellä on annettavana paljon lisää. Jeesus perusti ristillä seurakunnan meille kasvuyhteisöksi. Hän kasvattaa meitä toistemme kautta. Efes. 4:11-16. Tarvitsemme toisiamme. Kol. 3:16. Ilman raamatullisia ohjeita ei kukaan voi saada itselleen Jumalan tarkoittamaa siunausta. Kaikki tarvitsevat opetusta: ”Kuinka minä voisin ymmärtää ellei kukaan minua opasta?” Apt. 8:31. Toiset tuntevat Raamatun ja kykenevät opettamaan muitakin. Sen tunnustaminen on välttämätöntä. Mutta ”jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee.” 1 Kor. 8:2.
Ihmisen ainutlaatuisuus ja mielekäs elämä saadaan esille raamatullisessa seurakuntayhteydessä ja sen turvallisuutta luovien opetusten sisällä, hyväksyvässä ja armahtavassa ilmapiirissä, jossa Pyhä Henki toimii näyttäen mm. todeksi synnin. Ja Jeesus antoi jokaiselle uskoon tulleelle voiman ja halun luopua syntielämästä. Joh. 1:12.  Room. 6.  Hän tahtoo täyttää Sinut Pyhällä Hengellä! Apt. 1:8. Efes. 5:18. 2 Kor. 7:1.

Tästä oppaasta löytyy avaimia ainutkertaisen elämämme ainutlaatuisen sisällön toteuttamiseen.
Et ole yksin! Seurakunta ja koko taivas tukee Sinua!
”Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. … Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.  Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Joh. 8:31-36.

OLET TULLUT USKOON.
Taivaassa iloitaan kääntymisestäsi: ”On ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” Lk. 15:10. Seurakunta iloitsee yhdessä enkelien kanssa!
Monet uskoon tulleet saavat kokea taivaallista kääntymyksen iloa koko olemuksessaan. Mutta ilman mahtavia tunnekuohujakin tosiasia toimii, se, että olet nyt uskossa Jeesukseen. Olet taivaan kansalainen matkalla oikeaan kotimaahasi. ”Meidän yhteiskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla Hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa.” Filip. 3:20,21. Mutta raamatullinen uskossa oleminen ei välttämättä tarvitse tuekseen tunnekokemuksia. Tosin niitäkin tulee. Kiitos Jumalalle kaikesta mitä Hän tekee tai jättää tekemättä! Otamme vastaan kaiken, mitä Hän meille antaa, mm. armolahjoja. Lue mm. 1 Kor. 12-14 luvut.
Muutos on tapahtunut näkymättömässä todellisuudessa ja Sinun sisimmässä hengessäsi. Muutos näkyy koko elämästäsi, sisältä ja päältä. Syntitottumukset ovat väistyneet; tilalle on tullut armon ja siunauksen eri muodot, Kristuksen mielenlaatu. Saat iloita siitä, että Jeesus on muuttanut elämäsi. ”Ennen juoksit synnin perässä; nyt juokset sitä karkuun.” Tahdot etsiä Jumalan sinulle suunnittelemaa elämän sisältöä ja johdatusta elämäsi eri osa-alueisiin. Näin toimii Pyhän Hengen kautta sisimpääsi tullut Kristuksen mieli. 1 Kor. 2:16. Jeesus katkaisi ristillä synnin kahleet. Room. 3:23-25. 6:11, 22.
Se, mitä Raamattu sanoo Sinusta, on oikea totuus.

Olet ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen omaksi Pelastajaksesi. Kol. 2:6. Hänen sovintoverensä puhdisti Sinut synnistä ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. Tulit näin Jumalan lapseksi ja Hänen seurakuntansa jäseneksi. Joh. 1:12; Room. 10:9-10. 1 Kor. 12:27. Miten se siis tapahtui? – Kuultuasi pelastussanoman ja vastaan otettuasi Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi alkoi Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa sydämessäsi. Syntitottumukset sekä vieraat uskonnot jumalineen ja eksyttävine henkivaikutuksineen väistyivät. Jumalan hyvyys veti Sinut parannukseen. Tulit ensin synnintuntoon, joka sitten johti armon tuntoon. Jumalan armahtavaisuus vapautti sinut ”turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”. Room. 8:21. ”Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27.

Tulit sisälle Jumalan rakkauteen. 1 Joh. 4:19.
Rakkauden vaikuttamana tahdoit hylätä syntielämäsi. Room. 2:4. Elämän suursiivous oli riemun asia. Puolestasi rukoiltiin ja sinut siunattiin kätten päällepanemisen kautta Jeesuksen Nimessä. Hebr. 6:2.  Ja Sinut kastettiin upotuskasteella vedessä uuden Herrasi Nimeen. Apt. 2:38,41. 10:48. – Ellet ole uskoon tulosi jälkeen vielä kastettu, järjestämme kastetilaisuuden sinua varten ensi tilassa! Sen jälkeen voimme siunata sinut yhteyteemme. –

Seurakunnan yhteydessä vastaan ottamasi Raamatun opetuksen kautta pääset sisälle pelastusvarmuuteen. Eikä mikään erota Sinua Jumalan rakkaudesta enää koskaan. Joh. 6:37. Room. 8:38,39. Olet Hänen lapsensa ja kuulut seurakuntaperheeseen. Efes. 2:19-22. Uudestisyntyneenä Jumalan lapsena olet myös taivaan kuningaskunnan jäsen ja perillinen. Olet Kuninkaan lapsi. 1 Piet. 2:9,10. Jeesus on Kuninkaamme, joka on ostanut meidät itselleen omalla verellään. Ilm. 5:9-10.
Tässä seurakuntaperheessä ihmissuhteet kestävät ikuisesti. On isoveljiä, siskoja ja äitejä. Isämme on Taivaassa. Perheessä ei jätetä vastasyntyneitä lapsia heitteille, vaan heitä hoidetaan ja ruokitaan. Matt. 12:47-50. Tahdomme uusien uskoon tulleiden kasvavan ja kehittyvän normaalilla tavalla. Siksi perheen ”pienimpien”, kuten meidän kaikkien, on välttämätöntä olla mukana hengellisissä kokouksissa. Matt. 4:4. Ne ovat Jumalan perheen ruoka-aikoja. Efes. 2:19-22. Mutta terve kasvu edellyttää Raamatun opetuksissa pysymistä seurakuntayhteyden lisäksi myös yksityiselämässä. Apt. 2:41,42. Yksityiselämä ja seurakuntayhteys täydentävät toisiaan.
……………………………………………………………………………………………………

Syyttelyä tai vikoilevaa arvostelua ei seurakunnassa ole. Älä koskaan suostu kuuntelemaan väärämielistä uskovien arvostelua tai seurakunnan vioista puhumista. Sellainen rikkoo pyhän ilmapiirin ja saastuttaa sisimpäsi. Vikoja etsivä ihminen myrkyttää itsensä ja ympäristönsä. Seurakunnassa kaikki tahtovat hyvää toisilleen ja puhuvat seurakunnasta sekä toisistaan vain hyvää! Rukoilemme jokainen lisää siunausta tähän maailman parhaaseen uskovien yhteyteen.
Tämä kaikki on nyt siis pysyvää todellisuutta Sinunkin kohdallasi.
Ja kun tulet vanhaksi, etkä enää pääse mukaan kokouksiin, silloinkaan Sinua ei jätetä yksin.

Seurakunnasta on tullut tärkeä osa elämääsi.
Mutta älä pety oppiessasi tuntemaan muita seurakuntalaisia, joissa huomaat vajavaisuuksia. Olemme nimittäin kaikki erilaisia ja monin tavoin puutteellisia, Sinäkin. Olemme keskeneräisiä loppuun asti. Älä anna sen häiritä, vaan rukoile Herran armoa meille vajavaisille kuten itsellesikin. Saat tulla huomaamaan, että Sinusta välitetään toden teolla. Olet otettu sisälle uskovien rakkauden piiriin. Ja mikä ihaninta, opit itsekin välittämään meistä vajavaisista Jumalan lapsista. 1 Joh. 5:1.  Kaikki rukoilevat Sinun puolestasi. Ja Sinä rukoilet kaikkien puolesta. Kiitos Jumalalle! ”Tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne.” Sak. 7:9. ”Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen.” Luuk. 6:36.
Teemme yhdessä suunnitelmia Jumalan seurakunnan parhaaksi. Olemme yksimielisiä. Emme riitele. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan.” 2 Tim. 2:24. ”… että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.” Filip. 2:2-4.
Meillä kaikilla on sama Raamatun oppi. Puhallamme yhteen hiileen! Meillä on ”yksi sydän ja yksi sielu!” Apt. 4:32. 1 Kor. 1:10. Kannamme kortemme yhteiseen kekoon. Osallistumme myös srk.n yhteisiin kuluihin varojemme mukaan. Lue 2 Kor. 9:7-13.
Tässä uskovien yhteydessä toimimme kaikessa Jumalan ja Hänen seurakuntansa ehdoilla. Emme toimi oman mielemme mukaan. Pysymme Raamatun suuntaviivoissa. Mm. 1 Tess. 5:12,13. 1 Tim. 5:17. Hebr. 13:17. Emme tee kuten muinoin Israelissa: ”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.” Tuom. 21:2.

”Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne.”
Efes. 5:3. Haureuden synnin eri muodot ovat meille kaikille inhottavuuksia. Ja mm. miehen ja naisen välinen ”avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Hebr. 13:4. 1 Kor. 7. Seurakunnassa ei hyväksytä avion rikkomista ja maailmallisia tapoja flirttailla ja liehakoida toisiaan saastaiset ajatukset mielessä. Haureuden synnit kaikissa eri muodoissaan rikkovat Jumalan luomisjärjestyksen. Siksi mm. homous ja avioliiton ulkopuolinen ”salavuoteus” on Jumalan vihan alainen synti. Seksuaalisuuden toteuttaminen kuuluu vain miehen ja naisen väliseen viralliseen avioliittoon. Room. 1:26-32. 1 Kor. 6:9-11.
Syntiä tulee vastustaa sen alkuasteella, ajatuksen tasolla. Filip. 4:8. 1 Joh. 1:7-10. ja 5:16. / Hebr. 12:1-4. Jaakob 5:15,16. 2 Piet. 1:10.
Pahinta syntiä on jäädä lankeemukseen. ”Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.” Psalmi 32:5. Vilpitön synnin katuminen ja rehellinen parannuksen teko vapauttaa uskovan takaisin puhtaan sydämen onneen. ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.” Hebr. 8:12. 2 Kor. 12:21.

Voimme myös epäonnistua tehtävissämme. Emme jaksaneetkaan. Väsyimme. Nielaisimme liian suuren palan. Jokainen meistä joutuu joskus pettymään itseensä, joskus toisiinsakin. Älä anna sellaisen masentaa. ”Nouse, ole kirkas!” Jumala antaa uuden armon. Hän ei jätä meitä väsyttyämme ja epäonnistuttuamme. ”Ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta” (Room. 8:39) tai toisistamme. Ester 10:3.

”Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa!” Kol. 3:13. Lue Room. 12:10-18.

*

EDESSÄSI ON NYT UUSI ELÄMÄ täynnä uusia asioita. Moni asia on vielä epäselvää. Ole siksi halukas ottamaan vastaan opetusta ja kehotusta. ”Etsivä löytää!” Luuk. 11:9-13.
Asetu ensin oppilaan paikalle. Tämä on ehdottoman tärkeää päästäksesi eteen päin: ”Huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Hän puhui heille vertauksen: ´Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: ’Anna tälle sija’, ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: ’Ystäväni, astu ylemmäksi.’ Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään`.” Lk. 14:7-11.
Opetus seurakunnassa tapahtuu niiden toimesta, jotka ensin itse ovat ottaneet vastaan seurakunnassa hyväksytyn opetuksen. Opittuasi raamatullisen Jumalan tahdon tien, jota seurakunnassa opetetaan, voit itsekin alkaa opastaa ihmisiä siihen.
Aito nöyrtyminen ja irrottautuminen pöyhkeästä ylimielisyydestä auttaa meitä ymmärtämään Jumalan sanan. Jaak. 4:6. Lk. 24:45.

………………

On hyvä harkita tarkkaan keneltä kysyy ja ottaa vastaan opetusta tai kenelle uskoutuu. Älä ota vastaan esirukousta tai ohjeita sellaisilta, jotka eivät vielä ole itse juurtuneet seurakuntaan ja sen opetukseen, ja joita ei vielä ole siunattu yhteyteen. Kaikki kokouksissa mukana käyvät eivät siis ole yhteydessämme, eivätkä siksi ole aina luotettavia neuvojia.
”Valvo itseäsi ja opetustasi..” 1 Timot. 4:16.
Voit kysellä epäselviä asioita luotettaviksi tunnetuilta seurakunnan vastuuhenkilöiltä. Tällä tavalla opit seurakuntaperheen opetukset ja tavat. Kasvat uskossasi ja Jeesus merkitsee sinulle päivä päivältä enemmän. Tällä linjalla saat itsekin tehtäviä. Pyhä Henki vaikuttaa sisimmässäsi opetuksen kautta. Näin ohjaudut sisälle Jumalan Sinulle suunnittelemaan elämän tarkoitukseen.

Tässä yhteydessä voit toteuttaa Jumalalta saadun kutsumuksesi.
Mikä tahansa tehtäväsi onkin, tulee se asettaa ensin seurakunnan koeteltavaksi. ”Heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.” 1 Tim. 3:10.

Jumala tahtoo auttaa jokaisen omansa sitoutumaan pysyvästi tähän raamatullisen yhteyden periaatteella toimivaan seurakuntayhteyteen. Efes. 4:14-15.  Pelkästään kokouksiin osallistuminen on jo itsessään suurta Jumalan työhön osallistumista. Hebr. 10:25.  Emme enää tarvitse hajaannuksen periaatteella toimivia uskonsuuntia emmekä osallistu sellaisten ekumeenishenkisiin tilaisuuksiin.
Jumala tahtoo lisätä yhteyteemme paljon uusia veljiä ja sisaria, niitä, jotka Hän tahtoo pelastaa tai on jo pelastanut. Apt. 2:47.

……………………………………………………………………

Älä anna ihmisten tunkeutua yksityisyyteesi. Älä itsekään ole utelias. Jokainen saa kertoa itsestään vain sen, minkä itse tahtoo. – Älä ”kuulustele”. Älä vahdi. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Älä anna kenenkään penkoa menneisyyttäsi eli älä osallistu sielunpenkojaisiin.
Ole aina hienotunteinen. Älä koskaan sano loukkaavasti tai epäystävällisesti kenellekään ihmiselle missään tilanteessa kotona tai seurakunnassa. Loukkaavasta käytöksestä saattaa jäädä ihmissuhteisiin pysyvä vamma. Mikään tilanne ei oikeuta Sinua käyttäytymään huonosti. Aito Pyhän Hengen vaikuttama käytös, hyväntahtoisuus ja ystävällisyys saakoon toimia ihmissuhteissamme.
Kasvaneen kristityn eräs tuntomerkki on hyvä ”Hengen hedelmä”. Gal. 5:22; 1 Piet. 4:10–11; Hebr. 5:14.

Aseta ITSESI kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi,
olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta.” Tiit. 2:7. Kol. 3:16. Esimerkkinä olemiseen kuuluu, ettet ole kapinallinen, uhmakas ja niskoitteleva. Älä yritä neuvoa muita, jos oma elämäsi on sivussa Raamatun opetuksista.
” Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ’Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.” Matt. 7:3-5.
Meidän kaikkien tulee pyrkiä olemaan esimerkillisiä kristittyjä, rauhan ihmisiä.
”Ole Sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa..” 1 Timot. 4:12.

Tarvitessasi henkilökohtaista esirukousta voit itse pyytää sitä. Kenenkään ei tule mennä rukoilemaan ja laittamaan käsiä toisten päälle ilman asianomaisen omaa halua ja pyyntöä! Meidän tulee opettaa ja rohkaista uskovia oma-aloitteisuuteen.
Rukoiltaessa Mark. 16:17,18 mukaisesti, on huomioitava, että käsi tulee laittaa rukoiltavan pään päälle, ei esim. sairaan paikan päälle, polvelle, reisiin, rintaan, jne. On sopimatonta, että esim. veljet hipelöivät sisaria rukouksessa tai sisaret veljiä. Sellainen rikkoo rukouksen pyhän ilmapiirin.
Olemme joissain asioissa hyvinkin erilaisia. Kaikki eivät esim. halua eivätkä tarvitse jatkuvaa kanssakäymistä. Toiset taas eivät viihdy yksin hetkeäkään. Huomioi tämäkin.

Hyviä suuntaviittoja:
Jumalan Valtakunnan työ ja seurakunnan jäsenten kasvaminen sekä kasvattaminen on hengellistä tarkkuustyötä. Tämä Sinunkin on hyvä oppia. Toimi siksi aralla tunnolla, hienovaraisesti, nöyrästi, matalalla profiililla, rakkaudessa ja totuudessa huomioiden lähimmäiset. Pidä itsesi kaikkien kanssa saman arvoisena. Älä luule itsestäsi suuria.
Puhu vähän, toimi enemmän ja rakasta paljon. Ole evankeliumin arvon mukainen, pukeutumisessakin. 1 Tim. 2:9,10. Filip. 1:27. Tiit. 2:2.
Anna ihmisten olla rauhassa. Ole uskollinen, luotettava ja suora. Älä ole takinkääntäjä. ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” 1 Kor. 4:2. ”Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat kunnioitetun aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.” 1 Tim. 3:10,13. Joh. 16:13. Opi myös Jesaja 66:2.

Ole myös valmis olemaan parjattuna. Oikeaa seurakuntayhteyttä ja vilpittömiä Jumalan lapsia on aina mustamaalattu. Jumalan työn tukahduttamiseksi on keksitty monenmoisia valheellisia juoruja. Sananl. 18:8. 26:20,22. ”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 2 Tim. 3:12.
”Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!” Matt. 10:24,25.
”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.” Lk. 6:26.

*

TÄRKEIN YHTEINEN TEHTÄVÄMME on voittaa ihmisiä Jeesukselle, sekä sitten auttaa uudet uskoon tulleet pysymään seurakunnan yhteydessä oppimassa Jumalan tahdon tietä. Tämä on seurakunnan toiminnan tarkoitus, meille uskottu pyhä ja arvokas luottamustehtävä. ”Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15-16.

Puheemme pääsisältö kokouspaikan kahvipöytäkeskusteluissakin on ennen muuta Raamatun asiat, ristintyö ja syntien anteeksi saaminen Jeesuksen veren kautta.
Seurakunnan tehtäväalueeseen ei kuulu tämän maailman asioihin puuttuminen, politikoiminen yms. Apt. 2:40. Lähetyskäskyssä on meille riittävästi tekemistä. 1 Joh. 5:19.

RUKOUKSESTA VERSOO KAIKKI HYVÄ.
Oppiessamme viipymään rukouksessa saamme voiman ja johdatuksen elämäämme ja tehtäviimme.
”Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta.
Missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta.
Missä ei ole rukousta, siellä ei ole siunausta.”

Jokainen Jeesuksen verellä lunastettu ihminen on korvaamaton. Kukaan muu ei voi täyttää Sinun paikkaasi. Kukaan ei voi tuoda seurakuntaan sitä siunausta, joka nyt Sinun kauttasi annetaan.

Sinä olet korvaamaton!

Tiedote muslimeille

Jumala tahtoo hyvää muslimeille samoin kuin kaikille ihmisille!

Onko kukaan kertonut Sinulle, että olet Jumalalle rakas ihminen? Jumala on johdattanut Sinut Suomeen, että täällä saat kuulla sanoman Jeesuksesta, joka sovitti syntisi Golgatan ristillä? Hän otti päällensä sinulle kuuluvan tuomion. Se on täytetty!
Kun otat vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi, saat syntisi anteeksi etkä joudu kadotukseen! ”Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa!” Room. 8:1. Jumala armahtaa sinut ristillä annetun sijaisuhrin perusteella. Lue Raamatusta 1. Johanneksen kirjeen 2:22-25.
Tätä sanomaa et olisi voinut kuulla entisessä kotimaassasi. 2 Kor. 6:1,2.

Mitä siis teet synneillesi?
Ilman Jeesusta ei kukaan ole Jumalan lapsi eikä pääse Paratiisiin. Tie Taivaaseen on avattu Jeesuksen veren kautta. Hän sanoo: Minä ole Tie, Totuus ja Elämä! Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani! Joh. 14:6. Siinä Jeesus kumoaa kaikki uskonnot turhina ihmistekoina. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa!” 2 Kor. 5:19. Jeesus sovitti syntisi kärsimyksellään ja kuolemallaan! Hän otti päällensä Sinulle kuuluvan rangaistuksen. Hän on ainoa ovi Taivaaseen! Jeesus ei ole uskonnollinen ideologia. Hän on ylösnoussut Taivaan Kuningas, Jumalan Poika, Herra, jolla on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä. Ota vastaan Hänet jo tänään!

Hanki itsellesi Raamattu. Ala lukea sitä Uuden testamentin puolelta. Lue rukoillen ja pyytäen, että Pyhä Henki avaa ymmärryksesi käsittämään Raamatun kirjoituksia. Rukoile ääneen ja Jeesuksen Nimessä! Jumala odottaa, että saa olla Sinulle armollinen. Voit rukouksessa keskustella Jeesuksen kanssa kuin parhaan ystäväsi kanssa.
Kun sitten päätät ottaa vastaan Jeesuksen Pelastajaksesi, ota yhteyttä. Järjestämme kastetilaisuuden, jossa sinut kastetaan upotuskasteella uuden Herrasi Jeesuksen Kristuksen Nimeen! Näin Sinusta tulee kristitty, Jumalan lapsi. Ja näin toimien sinä pääset kanssamme samaan Taivaaseen.

Pelastaako korkeatasoinen moraali?

Korkea moraali ja hyvät käytöstavat tai hyvä yhteiskunnallinen asema ja sivistyneisyys ei pelasta ihmissielua!

Korkean moraalin omaava hyvin käyttäytyvä siivosyntinen, ns. ”kunnollinen ihminen” on JUMALAN EDESSÄ samassa syntisen asemassa kuin pahimmat rikolliset ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautuneet narkkarit, pultsarit, yms: Jumalaton ihminen on pelastumaton ja matkalla kadotukseen korkealla tai alhaisella moraalitasollaan. Jeesus pelastaa pahimman rikollisen samalla periaatteella kuin korkean moraalin omaavan siivosyntisenkin. Ihmisen pitää vain tunnistaa ja tunnustaa syntisyytensä. Vain synnin hädässsä olevalle kelpaa Jeesuksen sovintoveren ansio.
Jokaisen ihmisen pitää tulla tuntemaan todellisuus itsestään, että hän on kurja ja kadotettu syntinen ilman Jeesusta.

On olemassa ainoastaan kaksi ihmisryhmää:
1. syntitilassaan elävät jumalattomat, jotka eivät ole tulleet uskoon
2. armahdetut, uskoon tulleet, jotka ovat syntejään katuen ottaneet vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiensä sovittajaksi.

Sinun pitää ymmärtää, että olet syntinen ja matkalla kadotukseen, ellet ole tullut uskoon!
Jeesus kuoli ristillä sijaisuhrina Sinun syntiesi tähden. Otatko vastaan Hänet Pelastajaksesi ja Herraksesi? Tämä ratkaisee ikuisen kohtalosi! Korkealla tai alhaisella moraalin tasolla ei ole tässä asiassa merkitystä.
”Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden…” Room. 3:23-25. ( vanhurskaus = syyttömyys). Mutta ”kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi”. Joh. 1:12.

Jumala alkaa kasvattaa pelastuksen vastaan ottanutta ihmistä hyville käytöstavoille sekä myös yleisinhimilliseen moraalitasoon. Gal. 5:22. Uskoon tulo muuttaa ihmisen. Kristityksi tullut tahtoo olla siisti sisäiseltä sekä ulkoiselta olemukseltaan. Ihmisen käytöskin muuttuu ystävälliseksi ja lähimmäiset huomioivaksi, kun Jeesus tulee sydämeen asumaan. Mutta ensin on siis armon vastaan ottaminen. Ihminen saa tulla Jeesuksen tykö ryysyisenä huonokäytöksisenä syntisenä ja rikkinäisenä ihmisenä, kaikkensa menettäneenä tai ulkoisesti hyvinvoivana.  Ja Jeesus lupaa kaikille: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos!” Joh. 6:37.

Tee uskonratkaisu NYT!
”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Naisten asema ja tehtävät Jumalan seurakunnassa

”Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.” Apt.2:18.
”Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu…” Room.12:4-8.
”Tässä ei ole miestä eikä naista…” Gal.3:26-29.

NAISTEN OSA.
Tämän aiheen myötä ovat joskus nousseet esille sielulliset kiivaudet ja yksipuoliset Sanan tulkinnat puolesta ja vastaan.  Aiheen käsittely kuohuttaa tunteita. Ja monet kiivailevat omien näkemystensä puolesta ilman Raamatun tuntemusta. Monet lyövät lukkoon oppinsa siten, ettei niihin jää tarkistamisen tilaa. Siihen sitten pysähtyykin uskossa kasvaminen.
Eräs alaikäisyyden merkki on sanakiistojen aiheuttaminen. 1 Timot. 6:3-5 ja 2 Timot.2:23-26. Tuota riidan lietsontaa esiintyy niin veljillä kuin sisarillakin. – Veljillä vallan- ja riidanhaluisen asenteen pohjalta versoo vaatimus, että naisten (kuten kaikkien muidenkin) tulee olla heille alamaisia. Se kuvastaa miehillä usein esiintyvää narsismin kaltaista uhomieltä ja omaa heikkoa itsetuntoa ja epävarmuutta, pelkoa, että naiset asettuvat heidän tasolleen. Sellaiset miehet pelkäävät itsenäisiä naisia. Samoja ”iisebelimäisiä” narsistin egoistisia piirteitä esiintyy kyllä naisissakin.
Vain Jumalan Pyhä Henki voi avata ymmärryksemme käsittämään kirjoitukset. Hänen avullaan voimme uskoon tulleina ja parannuksen tehneinä ymmärtää Raamatun totuudet. 2 Kor.3:16. Nöyrtyen ja pysymällä rukouksessa voimme kuulla, ”mitä Henki seurakunnalle sanoo” . Ilm.2:7.
Mutta …
Parisuhdekaan ei toimi itsekeskeisten vaatimusten pohjalla. Samoin on laita seurakuntatyössä. Tervehenkisessä miesten ja naisten yhteistoiminnassa ei alamaisuutta vaativaa puhetta ollenkaan tarvita. ”Olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa” (Efes. 5:21), vaan Jumalan säätämys toimii spontaanisti. Näin tapahtuu sekä avioliitossa että seurakuntayhteydessä. Pyhä Henki nostaa esille kunkin raamatulliset tehtävät. Efes.5:22-33. Tämä edellyttää että on päätetty mukautua Raamatun opetuksiin.

Emme tahdo missään asioissa mennä sellaiselle linjalle, että opettaisimme jotain, mitä Raamattu tai alkuseurakunnan käytäntö ei opeta. ”Ei yli sen, mikä on kirjoitettu!” 1 Kor. 4:6. Esimerkki: Eräät ovat ottaneet opikseen lapsikasteen. He tietävät, ettei Raamattu opeta sellaista, mutta vääntävät asian päälaelleen sanoen, ettei Raamattu kiellä kastamasta lapsia. Se on totta. Raamatussa EI ole siihen kieltoa. Mutta jos seurakunnan opetus asetettaisiin sille pohjalle, syntyisi siitä opillinen kaaos. Silloin voitaisiin perustella monia asioita, joita Raamattu ei suoraan kiellä. Voisimme muun muassa alkaa pitää urheilukilpailuja kokoustilassa. Eikä Raamattu kiellä edes huumeiden käyttöä. Raamatussa ei ole kieltoa kotieläinten osallistumisesta ehtoolliseen. Yms. Mutta koska Raamattu ei opeta edellä mainittuja asioita, eikä sellaisesta ole esimerkkejä tai Raamatun opetuksia alkuseurakunnan toiminnassa, niin emme tee niin.
Huomioi tämä: Raamattu opettaa mm. etteivät kristityt alkuaikana perustaneet kirkkokuntia. He eivät kastaneet sylilapsia. He eivät asettaneet vanhimmiston yläpuolelle muita instansseja, piispoja, paavia tms. Alkuseurakunnassa naiset eivät kastaneet eivätkä olleet vanhimmistossa, kastamattomat eivät osallistuneet ehtoolliseen, jne… Ja vanhimmistoon siunattiin vain veljiä. 1 Tim. 3.
Jumala on kutsunut miehet ja naiset työhönsä, rakentamaan yhdessä Hänen seurakuntaansa. Hän on armoittanut meidät mitä erilaisimpiin tehtäviin. Mutta Jumala on luonut myös eräänlaisen roolijaon miehen ja naisen välille. Hän loi meidät erilaisiksi. ”Mies on vaimon pää.” 1 Kor. 11:3. Efes. 5:22-33. Jumalan säätämys ei voi toimia tosiin päin, että vaimo olisi miehen pää. Miesten tulee olla MIEHIÄ , joihin naiset voivat luottaa ja turvautua.

Naispappeudesta.
Ihmiset väittelevät kiivaasti saako nainen toimia kirkossa pappina. Meille uskoon tulleille sillä ei ole merkitystä. Naiset voivat vapaasti toimia johtajina ja saarnaajapappeina ihmisperusteisissa uskonnoissa. Keskitymme tässä siihen, mitä Raamattu opettaa Jumalan seurakunnalle! Raamatun tarkoittama Jumalan seurakuntahan on eri asia kuin kirkot.
”ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa…” (ei siis kirkoissa) 1 Kor.14:33-35. – Pyhien seurakunta on Kristuksen ruumis, uskoon tulleista ja upotuskasteella vedessä kastetuista koostuva pelastuneiden ihmisten joukko, Jeesukselle kastetut. 1 Kor.1:2; 1 Tes. 2:14 ja Apt.2: 38, 41.
Uskontojen piireissä toimivan virkapappeuden kaltaista systeemiä emme hyväksy pyhien seurakunnassa. Emme siis hyväksy siinä mielessä sen paremmin nais- kuin miespappeuttakaan. Raamattu tuntee vain yleisen pappeuden sekä sen lisäksi erilaisia tehtäviä miehille ja naisille. Room. 12:6-8.

YLEINEN PAPPEUS!
Jeesus Kristus, Jumalan poika, on seurakunnan Ylimmäinen pappi. Hebr. 7:26 – 8:3. Me olemme Hänestä syntyneet, ristillä avatusta ”viimeisen Adamin” kyljestä. 1 Kor.15:45 ja Joh. 19:34. / 1 Moos. 2:21-24. Olemme lunastetut ”Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.” 1Piet.1:19.
Olemme saman armon perillisiä sekä miehet että naiset. Syntimme on annettu anteeksi Jeesuksen Nimessä ja veressä. Näin olemme Taivaaseen matkalla oleva pyhien seurakunta:
”Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ennen ”ette olleet kansa”, mutta nyt olette ”Jumalan kansa”, jotka ennen ”ette olleet armahdetut”, mutta nyt ”olette armahdetut.” 1 Piet 2:9,10.
Tämä on jatkoa 1 Piet. 1:23 toteamukselle: te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.”  Uskoon tulleet eli uudestisyntyneet ovat siis ”kuninkaallinen papisto”.
”Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” Gal. 3:26-28.
”Ei ole miestä eikä naista” –ajatus sisältää suuret hengelliset näkymät. Se tarkoittaa mm., että olemme uudestisyntyneinä Jumalan lapsina kaikki ”Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan!.” Gal. 3:29. Olemme kaikki saaneet saman Hengen, ja olemme sen johdosta Kristuksessa yhtä ja samaa pelastettujen joukkoa ilman erotusta. Mutta tehtävät ovat erilaisia.
Mitä kaikkea kuuluukaan Aabrahamille annettuihin lupauksiin, se kaikki on annettu jokaiselle veljelle ja sisarelle. Hebr.11:8-19. Aabrahamille annettuihin lupauksiin kuuluu ennen muuta oikeus Jumalan yhteydessä vaeltamiseen. – Ja siihen vaellukseen kuuluu valkeudessa vaeltaminen Pyhän Hengen johtamalla totuuden tiellä. Joh.8:31 – 36. Se on uuden liiton vapautta!

Vaikka tehtävät ja roolijako ovat miehillä ja naisilla erilaiset, on Pyhän Hengen kuljetettavana oleminen meille kaikille yhteistä. Se, mitä Pyhä Henki tekee ja miten Hän mitäkin tekee tai kenen kautta, ei ole ihmisen päätettävissä. Joh. 3:8. Kaiken on kuitenkin oltava yhtäpitävää Raamatun opetusten ja alkuseurakunnan käytännön kanssa.
Olemme kaikki pelastuneet ja päässeet taivaalliseen siunauksen olotilaan (Efes.1:3) ”synnistä vapautetut” . Room.6:22. Tässä meitä ei erotella kansallisuuden, ihonvärin tai sukupuolen mukaan.
”…jotka olette Kristukseen kastetut” viittaa siihen, miten meidät uskoon tultuamme kastettiin upotuskasteella vedessä Jeesukseen Kristukseen. Me otimme vastaan Jumalan armon Jeesuksessa. 2 Kor. 6:1-2. Ennen kasteelle menoa saimme Pyhän Hengen sinetin sydämiimme. Jumalan Elämä tuli meihin. Uudestisynnyimme Pyhästä Hengestä ”Jumalan elävän ja pysyvän Sanan kautta”. 1 Piet.1:23. Tulimme pyhän heimon ja kuninkaallisen papiston jäseniksi, naiset samoin kuin miehetkin. Huom! Kasteessa Aadamin suvun jäsenyys haudattiin. Room. 6.
Yhteisenä tehtävänämme on kuninkaallisen papiston jäseninä ”julistaa” valtakunnan evankeliumia. Julistusvirka on annettu yhteiseksi tehtäväksi meille, jotka nyt kuulumme tähän yleiseen pappeuteen, sekä naisille että miehille: ”… julistaaksenne sen jaloja tekoja”, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.” 1 Piet.2:9.
Jeesuksesta syntyneinä olemme siis pyhää papistoa, ylimmäisen Papin jälkeläisiä (Hebr.8:13 ja 10:14,19-25. 1 Kor. 15:45. Room. 5:18-19.), sekä naiset että miehet. Papillisiin tehtäviimme kuuluu nyt palvella, auttaa ja rohkaista toisiamme pysymään sovitustyön armossa sekä toimia raamatullisessa seurakuntayhteydessä. Kaikki tehtävät tulee tehdä seurakunnan yhteydessä ja sen vanhimmiston alaisuudessa: Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen.” Hebr. 13:17. 1 Tess. 5:12,13.  Muun muassa kastaminen on veljien seurakunnallinen tehtävä. Yksityiset ”kastamiset” eivät ole raamatullisia. 2 Kor. 13:1. Poikkeuksen tekevät tilanteet, joissa ei seurakunnan siunaamia veljiä ole saatavilla kastajiksi, esim. lähetyssaarnaajien tilanteissa.
Filippus, joka kastoi Kandaken hoviherran, oli siunattu seurakuntavirkaan ja hän toimi siis seurakunnan lähettiläänä. Ko. kaste autiolla tiellä tapahtui monien todistajien läsnäollessa.  Apt. 6:4-7. /  8:36,37,38. Jokaisen tulee toimia seurakunnan lähettämänä. 2 Kor. 8:23.

Pyhä Henki johdattaa toimimaan Raamatun totuudessa.
”Ja tämän sanottuaan Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.” Joh.20:22-23.
Kaikki Pyhän Hengen saaneet voivat julistaa anteeksiantamusta langenneelle, katuvalle ja parannusta tekevälle ihmiselle, joka tahtoo hylätä syntinsä ja antaa elämänsä Jeesukselle. Tämä armon evankeliumin julistus on eräs papillinen tehtävämme veljillä sekä sisarilla.
”Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.” Jaakob 5:16.
Esirukous kuuluu yhteiseen papilliseen tehtäväämme. Hyväksymme siis naispappeuden tässä yleisen pappeuden merkityksessä. Mutta emme hyväksy naisia srk. vanhimmistoon tai opettajan virkaan, koska sellaista opetusta ja käytäntöä ei löydy Raamatusta. Tähän on jatkossa tarkennusta. Paimenen ja opettajan virat sekä päätösten teko ja seurakunnan johtaminen kuuluu vain veljille. Samoin kastaminen kuuluu miehille. Raamatussa ei ole opetusta, että naiset olisivat toimineet kastajina.

LÄHETYSKÄSKY.
Uskoon tulleina meille kuuluu yhteisvastuullisesti lähetyskäskyssä annettu kaksiosainen tehtävä:
1. Menkää ja tehkää opetuslapsia!
2. Opettakaa opetuslapsiksi tulleet pitämään kaikki Raamatun opetukset! Matt.28:19-20.
Lähetyskäskyn toteuttamiseen voivat osallistua kaikki Jumalan lapset, uudestisyntyneet, joiden sydämissä asuu Pyhä Henki. Puhumisvirka on ”Hengen virka”. 2 Kor.3:8. ”Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä.” Matt.10:20. Pyhä Henki antaa tämän puhumisviran veljien tai sisarten elämään, ”selittäen hengelliset hengellisesti”. 1 Kor.2:13.  Jos joku on uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä on hän tullut sisälle Uuden liiton pappeuteen ja hänen tehtävänsä on ”julistaa”.
Miksi Jumala ollenkaan täyttäisi sisaret Pyhällä Hengellä antaen heille mm. hengellisiä ilmoituksia, elleivät he saisi puhua? Pyhän Hengen tulikaste sisarille armolahjoineen olisi siinä tapauksessa turhaa. Mutta henkikaste on annettu niin naisille kuin miehillekin. – ”Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat.” Apt.2:17.
Nämä Pyhällä Hengellä voidellut Uuden liiton papit, naiset samoin kuin miehet, ovat oikeutetut puhumaan Jumalan seurakunnan kokouksissa. (”Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: ”Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi? Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse!” Ps. 50:16-17.)

Nyt joku saattaa sanoa, että naiset saavat kyllä käyttää armolahjoja, profetoida, puhua kielillä ja selittää seurakunnassa, mutta puheita he eivät saa pitää. Näin olen kuullut eräiden sanovan. Tuon kaltainen ajattelu kuvastaa virheellistä näkemystä armolahjoista: ”Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.” 1 Kor.12:7. Hengen ilmoitus saattaa olla esim. viisauden- ja tiedon sanat, tai näky ja ilmestys. Ne on puhuen selitettävä seurakunnalle. Emme voi kieltää sisaria kertomasta saamiaan näkyjä ja ilmestyksiä, joita Pyhä Henki heidän kauttaan tahtoo jakaa. Olisi hengellisen elämän tukahduttamista kieltää Pyhän Hengen toiminta sen perusteella, että tuo toiminta tapahtuu naisen kautta. Tiedämmehän, että aito kristinusko on ennen muuta Pyhän Hengen toimintaa uskoon tulleiden kautta? 1 Kor. 14:26.

Profetoiminen?
Profetoiminen mielletään useinkin vain sellaiseksi, jossa joku ensin puhuu kielillä ja sitten selittää puhumansa. Sitä sanotaan profetiaksi. Ja kyllä sellainen sitä onkin. Mutta profetoiminen on lisäksi paljon laajempi käsite. ”Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehotukseksi ja lohdutukseksi.” 1 Kor.14:3. Huomasitko? Profetoiminen on puhumista seurakunnalle! Naiset voivat siis puhua ja rukoilla seurakunnassa. 1 Kor. 11:3-17.
Nyt on vain selvitettävä, opettaako Raamattu, että naiset saavat profetoida eli siis puhua seurakunnalle? Jos löydämme Uuden liiton kirjoituksista opetuksen, että naiset voivat profetoida, on meidän hyväksyttävä naiset puhujiksi seurakuntaan. Raamattu opettaa asian yksiselitteisen selvästi. Katsomme sen 1 Kor. 11 luvusta: ”Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä” (jae 5). Vaimo voi siis rukoilla ja profetoida seurakunnankokouksessa. 1 Kor.11. luvun opetukset ovat osoitetut seurakunnankokouksiin. 1 Kor.11:17 – 14:26-40.
Julkinen profetoiminen alkuseurakunnan aikana edellytti vaimoilta pään peittämistä ”enkelien tähden” (jae 10). Hebr.1:14. – Huomaa, että pyhien kokouksissa olivat enkelit mukana! – Pään verhoaminen oli merkkinä vaimon tunnustautumisesta miehensä auktoriteetin alle; ”vallanalaisuuden merkki” (jakeet 2-16). Se olisi edelleenkin kaunis tapa vaimoilla. Eikä kauniin huivin tms. pitäminen rukoushetkissä ole kielletty naimattomilta naisiltakaan.
”Vaimo” sana on käännetty kreikankielen sanasta, joka merkitsee sekä naista että vaimoa. Mutta 1 Kor. 11. luvun asiayhteys kertoo, että siinä tarkoitetaan naimisissa olevaa naista, joka tunnustaa miehensä auktoriteetin (= vallanalaisuus). Meidän kulttuurissamme ”vallanalaisuuden merkki” näkyy vasemman käden nimettömässä (= sormus).

Ymmärtäessämme nyt profetoimisen sisällön, että se on puhumista Jumalan seurakunnan rakentumiseksi, voimme siis varmuudella opettaa, että naiset saavat puhua kokouksissamme, edellyttäen, että he puhuvat rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi Pyhässä Hengessä. Tervetuloa sisaret puhujiksi Jumalan seurakuntaan! ja ”neuvomaan meitä hyvään”. Tiit. 2:3,4.
Totisesti: ”Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko” (Ps.68:12).

Naiset voivat olla myös seurakuntaviroissa, esim. evankelistoja tai seurakuntapalvelijoita (=diakon) yhdessä veljien kanssa. Efes.4:11; Apt. 6:1-7 ja Room.16:1-2. Huomioi tässä yhteydessä myös Filip.1:1 ja 1 Timot.3:8-13. –
Seurakuntapalvelijan virka sopiikin naisille erityisen hyvin. Jumala on alun pitäen luonut naiselle ominaisuuden auttaa ja palvella. ”Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi, nimeltä Tabita, … Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja.” Apt.9:36; 1 Moos.2:18. Paavali kehotti sisaria, ”Euodiaa ja Syntykea”, ja neuvoi uskovia olemaan ”näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taostelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi”. Filip. 4:2,3.
– Naisten tulee rohkeasti pysyä omassa tehtäväalueessaan voittamassa sieluja tai olemalla seurakuntapalvelijoina ja evankelistoina julistamassa Jumalan suuria tekoja ym. ”julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.”
Vertaa Gal. 5:10: ”… mutta teidän häiritsijänne saa kantaa tuomionsa, olkoonpa kuka hyvänsä”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mitä tarkoittaa opetus ”nainen vaietkoon seurakunnassa”
1 Kor.14:34-35?
Raamatussa on pääasiassa vain kaksi kohtaa, jotka vaientaisivat naiset.
Ensimmäinen kohta on 1 Timot.2:11-14: ”Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.”
Tämä opetus on liitetty pääosin avioliiton järjestykseen, jossa mies on vaimon pää. 1 Kor.11:3. 1 Tim. 2:12. Mutta sen merkitys laajenee Raamatun kokonaisopetuksen pohjalla siihen, ettei vaimo voi olla johtavassa opettajan asemassa myöskään Jumalan seurakunnassa. 1 Tim. 3:2. Luomisjärjestykseen kuuluu, että ”mies on vaimon pää”. Efes. 5:23.
1 Kor.14:34-35. oleva opetus näyttäisi pintapuolisesti katsottuna todella opettavan, että naisten on täysin suljettava suunsa uskovien kokouksessa. Mutta jos asia olisi sillä tavalla, niin edellä olevat Paavalin opetukset olisivat selkeässä ristiriidassa keskenään. Silloin Raamatussa todella olisi ristiriitaa. Mutta ristiriitaa on vain ymmärtämättömien omassa käsityskyvyssä.
Tässä tuo kiistaa aiheuttanut Raamatun kohta:
”Ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.” 1 Kor.14:34-35.
”Olkoot vaimot vaiti” on todella sen luokan opetus, että mikäli otamme sen irti siinä yhteydessä esitetyistä muista ajatuksista, on meidän tosiaan kiellettävä vaimoja puhumasta kokouksissa. Mutta siis, tähän sisältyy suurempi kokonaissanoma:
Ko. puhumiskiellossa on oltava kysymyksessä joku muunsisältöinen puhuminen kuin esim. armolahjojen toiminta, rukoileminen, profetoiminen, laulaminen jne… Nämähän ovat selvästi Raamatun mukaan naisillekin kuuluvia puhumisen alueita kuten olemme edellä todenneet. –
Oli kysymys naisten puhumisesta mm. kysymyksiä tehden, kuten luimme siitä: ”kysykööt kotonaan omilta miehiltään”. Siinä ei ole kieltoa vaimojen toimimisesta sanan julistajina. … Vaimojen kyselevä puhuminen häiritsi kokousten järjestystä. Raamattu opettaa järjestyksessä tapahtuvaa kokoustoimintaa: ”iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.” Kol. 2:5. Itselläni on kokemuksia samankaltaisesta kokousten häirinnästä. Mutta häirintää on tapahtunut myös veljien kautta. Kuulijan paikalta he saattavat jopa kesken puhetta alkaa esittää kysymyksiään. Sellainen on usein epäjärjestyksen aiheuttamista. Nainen sekä mies vaietkoon sellaisesta häiriökäyttäytymisestä!
Alkuseurakunnan aikana naimisissa olevien naisten ei ollut soveliasta tehdä kysymyksiä seurakunnan kokouksissa, jossa he siten olisivat tulleet puhujien ja samalla toisten miesten opetettaviksi. Sellainen oli silloisen kulttuurin pohjalla sopimatonta. Mutta tässä ei siis ole kyse pelkästään kulttuuritekijästä. On kysymys osittain myös seurakunnan silloisesta kehittymättömyydestä. Tästä tarkemmin kirjasessani Keskeneräisen kehityksen ajasta valmiiseen Jumalan seurakuntaan.
Korintossa oli siihen aikaan riitaisuutta ja erimielisyyttä uskovien kokouksissa. 1Kor. 3:1-3; 11:17-19 ja 4:6. Vaimoilla oli näin ollen vaara joutua jopa omaa miestänsä vastaan mikäli joku erimielinen olisi vastannut hänen tekemiinsä kysymyksiin, näin aiheuttaen jopa perheriitoja.
Korinton seurakuntatoiminnassa oli mukana myös juutalaisia, joiden kulttuuriin kuului, että vaimon oli häpeällistä olla yleensäkään tekemisissä muiden miesten kanssa. Sellainen tapa ei kuitenkaan ole Raamatun opetusta, vaan kuuluu ihmisten perinnäissääntöihin. Jumalan seurakunnassa olemme kaikki samaa perhettä, ja kaikkien tulee kyetä olemaan tekemisissä toistensa kanssa. Efes. 2:19-22.
1 Kor. 14:34 –35 on siis kyse naisten häiritsevästä kyselystä kokouksissa. Kreikan kielen sana ”lalein”, josta ko. ”puhua” sana on käännetty, merkitsee puhumista, mutta myös keskustelua. Keskustelut kysymyksineen oli siirrettävä kokousten ulkopuolelle; ja vaimojen tuli esittää kysymykset kotona omille miehilleen.
Siihen aikaan naiset olivat myös usein lukutaidottomia. Miehet taas oppivat kirjoitus- ja lukutaidon jo lapsuudessaan ja voivat yleisesti toimia seurakunnan opettajina. Alkuseurakunnan kokouksissa oli tapana lukea pyhiä kirjakääröjä. Kirjoituksia tuntemattomilla naisilla ei näin ollen ollut mitään raamatullista annettavaa kokouksissa.

+

On siunaavaa tutkia Raamattua sen alkulähtökohdista käsin. Tästä voimme ottaa esimerkiksi sen aikaiseen kulttuuriin kuuluvan jalkojen pesun. Joh.13:5,14,15,16,17 ja 1 Tim.5:9,10. Palvelijoiden tehtävänä oli pestä isäntäväen ja vieraiden jalat. Jeesus nöyrtyi palvelijaksi pestessään opetuslastensa jalat.
Siinä yhteydessä Hän antaa jalkojen pesun ehdottomaksi käskyksi seuraajilleen: ”Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat … … Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.” Joh.13:14,17. Emme kuitenkaan tee niin!!! Miksi?
Tiedämme, että tänä aikana jokainen pesee itse kotonaan jalkansa. Meidän eteisissämme ei ole palvelijaa, pesuvatia ja pyyhettä vieraiden jalkojenpesua varten. Miksi? Koska sellaiselle käytännölle ei ole tarvetta. Alkuseurakunnan aikana jalat likaantuivat hiekkaisilla poluilla. Asunnot olisivat likaantuneet ellei jalkoja olisi pesty. Nykyisin riisutaan kengät jaloista.
Kuitenkin silloinen  jalkojen pesun käytäntö pitää edelleen sisällään opetuksen palvelijan asemaan asettumisesta. Siinä mielessä ”pesemme edelleenkin toistemme jalat”, jonka merkitys on, että palvelemme monissa tehtävissä nöyrästi toisiamme.
Toinen muinaiseen kulttuuriin kuuluva asia oli miesten tervehtiminen toisiaan ”pyhällä suunannolla”. Mm. Room.16:16; 2 Kor.13:12; 1 Piet.5:14. Miesten keskinäinen suutelu ei mitenkään voisi olla sopivaa esim. meidän aikanamme.

Hyvän vaimon ominaisuudet:
Hyvän vaimon tehtäviin kuuluu, että ”hänen huulillaan on lempeä opetus”. Snl. 31:26.
Myös Timoteus oli oppinut pyhät kirjoitukset äidiltään ja isoäidiltään, naisilta. 2 Timot.3:15 ja 1:5. Nuo naiset olivat lukutaidon hallitsevia harvinaisia naisia.
Myös aviopari Akylas ja Priskilla toimivat yhdessä sanan julistajina. He yhdessä opettivat juutalaiselle Apolloksellekin ”tarkemmin Jumalan tien”. Apt. 18:26.
Vaimojen tulee olla ”hyvään neuvojia, voidakseen ohjata nuoria vaimoja…”  Tiitus 2:3-5.
Maria, Jeesuksen äiti, profetoi ja kiitti Jumalaa julistaen Voimallisen suuria tekoja. Luuk.1:46-55. Tuo naisen puhe on edelleen meitä siunaavaa Jumalan Sanaa? Oliko Maria hyvä vaimo julistaessaan Jumalan suuria tekoja?
Tunnettu asia on Jeesuksen ilmestyminen ensin naispuolisille opetuslapsilleen. Näille naisille enkelit antoivat kehotuksen mennä julistamaan ilosanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta ”opetuslapsille ja Pietarille”. Markus 16:1-11.
”Ja hänellä (Filippuksella) oli neljä tytärtä, neitsyttä, joilla oli profetoimisen lahja.” Apt.21:9.
Jeesuksella oli ja on suuri joukko naisopetuslapsia. Apt.1:14; 9:36 ym.. 2 Moos.15:20.
Vanhan Testamentin kertomat naissankarit ovat oma lukunsa. Katso mm. Tuomarien kirjan luvut 4 ja 5, joissa kerrotaan ”sotasankarinainen” Deborasta: ”Minä lähden sinun kanssasi; mutta kunnia siitä retkestä, jolle lähdet, ei tule sinulle, vaan Herra on myyvä Siiseran naisen käsiin.” Tuom.4:9.
Naisprofeetta Huldan puheet olivat arvostettua Jumalan sanaa. 2Kun.22:13-20.
Mutta kielteisenä esimerkkinä huomioimme myös kuningas Ahabin vaimon, Iisebelin. 1Kuning. kirjan luvut 19 ja21. Ilm. 2:20. Sellaisilta Iisebeleiltä Jumala varjelkoon seurakuntansa.

+

Miesten ei siis pidä kukkoilla seurakunnassa, vaan sisaria tulee kunnioittaa kaikissa heidän saamissaan tehtävissä. He ovat saman armon perillisiä kuninkaallisen papiston sananjulistajina. Mutta on muistettava Raamatun opetus luomisjärjestyksestä, että ”kukin vaimo olkoon miehelleen alamainen, kuten sopii Herrassa!” Kol.3:18.

Seurakunnan kaitsijaveljille sanotaan:
”Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta, ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina, niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi.” 1Piet.5:2-6.

VANHIMMAT JA OPETTAJAT SEURAKUNNASSA.
Pelkästään veljille kuuluvia tehtäviä ovat seurakunnan kaitsijan, paimenen, vanhimman eli johtajan tehtävät (= saman tehtävän eri nimityksiä). Paimen on ”yhden vaimon mies” (1 Tim. 3:2), ei nainen.
Veljille sanotaan näin: ”Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaimon mies.” 1 Tim.3:1-2. Veljille on siis hyvä asia pyrkiä paimenen tehtävään. Tosin siinä on huomioitava myös Jaakob 3:1-2 ja Tiitus 1:5-11. ”Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.” 1 Tim. 3:10.

Sisaret voivat olla puhumassa seurakunnassa hyväksyttyjä Raamatun oppeja Hengen ilmoituksen mukaan. Mutta Efes. 4:11. mukaisessa opettajan seurakuntavirassa voivat toimia vain veljet, jotka valvovat, että opetus seurakunnassa tapahtuu apostolisen opin mukaisesti. Apt. 2:42. Veljet ovat Pyhän Hengen asettamia johtavia sanan opettajia eri oppiasioiden suhteen sekä kurinpidollisten ja järjestyksen toimissa. Sellaiset tehtävät edellyttävät osittain ”hallitsemisen” lahjaa. 1 Kor.12:28. Ne eivät siksi sovi sisarille, jotka ovat ”heikompia astioita”. 1 Piet.3:7.

Sananopettajan virassa olevien veljien tulee siis valvoa, että seurakunnassa kaikki veljet ja sisaret opettavat raamatullista oppia.
Sisaretkin voivat siis osallistua Kol.3:16. mainittuun sanan ”opettamiseen”: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.”
”Opettamiseen ja neuvomiseen” kuuluu myös armolahjojen käyttö kokouksissa, mm. profetoiminen. 1Kor.14:3.
Raitishenkisten sisarten tulee myös olla mukana rukouspalveluun liittyvissä tehtävissä.  ”Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.” 1 Piet.4:10.
Mitä tahansa kukin on saanut sellaista, jota voidaan käyttää seurakunnan rakentumiseksi, sitä tulee käyttää! Jumalalta saadut tehtävät ovat niitä ”talentteja”, joista Jeesus opetti Matt.25:14-30.
Evankelista evankelioi. Puhuja puhuu. Johtaja johtaa. Laulaja laulaa. Soittaja soittaa. Kirjoittaja kirjoittaa. Evankelista evankelioi. Jne.
”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” 1 Kor.4:2.
”Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä.” Luuk. 16:10.
Kaikille uskoville pätevä opetus löytyy Siirak 3:22-24: ”Mikä sinun tehtäväksesi on suotu, sitä ajattele! … Mikä on tehtäviesi ulkopuolella, siihen älä sekaannu. Sillä suuri luulo omasta itsestään on eksyttänyt monet.”

Tahdomme yhdessä rakentaa Jumalan seurakuntaa Hänen alkuperäisen suunnitelmansa mukaan? – Jeesus kutsuu jokaista omaansa tähän pyhään tehtävään rukoilemaan, rohkaisemaan, innostamaan ja neuvomaan toinen toistaan, kukin saamansa armoituksen mukaan? Näin Karitsan morsian valmistuu Ylkänsä tulemukseen. Ilm. 21: 2, 9.
Jokaisella paikkakunnalla on vain yksi Jumalan perhe. Efes.2:19-22, Hänen seurakuntansa. Tätä perheyhteyttä meidän kaikkien tulee yhdessä hoitaa ja vaalia, ”että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan”. 1 Kor.12:25.

LOPPUKEHOTUS, uskossa olevat veljet ja sisaret:
”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne (veljet ja sisaret) kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.” Kol.3:16.
”Sen tähden kehottakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niin kuin teettekin.” 1 Tes. 5:11.
”Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.” 2 Kor.13:11.

”Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä; ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on; jos virka, pitäköön virastaan vaarin; jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan; jos kehottaa, niin kehottamisessaan; joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä; joka on johtaja, johtakoon toimellisesti; joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.” Room. 12:4-8.
_______________

a Message to the offspring of Abraham

GOD HAS CHOSEN THE OFFSPRING OF ABRAHAN, ISAC AND JACOB TO BE HIS OWN PEOPLE ABOVE OTHER NATIONS. AS FAR AS GOD´S PLAN IS CONCERNED, THIS CHOICE IS STILL ESTABLISHED.
NOW THEREFORE, IF YE OBEY MY VOICE INDEED, AND KEEP THE COVENANT, THEN YE SHALL BE A PECULIAR TREASURE UNTO ME ABOVE ALL THE PEOPLE, FOR ALL THE EARTH IS MINE. (Exodus 19:5)

(Jeremiah 31:35-37 ) THUS SAITH THE LORD, WHICH GIVETH THE SUN FOR A LIGHT BY DAY, AND THE ORDINANCES FOR THE MOON AND THE STARS BY NIGHT; WHICH DIVIDETH THE SEA WHEN THE WAWES THEREOF ROAR; THE LORD OF HOSTS IS HIS NAME: IF THOSE ORDINANCES DEPART FROM ME, SAITH THE LORD, THEN THE SEED OF ISRAEL SHALL CEASE FROM BEING A NATION FOR ME FOR EVER. THUS SAITH THE LORD; IF THE HEAVEN CAN BE MEASURED, AND THE FOUNDATIONS OF THE EARTH SEARCHED OUT BENEATH, I WILL ALSO CAST OFF ALL THE SEED OF ISRAEL FOR ALL THAT THEY HAVE DONE, SAITH THE LORD.
God is now calling His people to get out of the way of apostasy, like so many more times before.
The return of the Jews to their own land is a today-happening phase as God is renewing the promises of the covenant given to Abraham : Genesis 12:1-7.
A nowadays-Exodus is turning to a spiritual awakening in the land of Israel, as prophet Ezekiel predicts: chapters 37-39.
The ultimate solution is: AND SO ALL ISRAEL SHALL BE SAVED. (Romans 11:26. )
The Holy Spirit is blowing the wind of The Life upon Israel.
The Jews and the existence of being spiritually Jewish is still firmly connected to the revelation of the Bible and to the OBEDIENCE to the voice of Lord ( Matthew 21: 43-46.).

Moses teaches five things: (Deuterenomy 30:2-6)
1. (THOU) SHALT RETURN TO THE LORD, THY GOD, AND SHALT OBEY HIS VOICE ACCORDING TO ALL THAT I COMMAND TO THEE THIS DAY, THOU AND THY CHILDREN, WITH ALL THINE HEART AND ALL THY SOUL
2. THEN THE LORD WILL TURN AWAY THE CAPTIVITY, AND HAVE COMPASSION UNTO THEE.
3. AND (THE LORD) WILL RETURN AND GATHER THEE FROM ALL THE NATIONS, WITHER THE LORD HAVE SCATTERED THEE.
4. AND THE LORD WILL BRING THEE INTO THE LAND WHICH THY FATHERS POSSESSED.AND.
5. THE LORD WILL CIRCUMCISE THY HEART.

The God of Israel have given His promise. There is nothing that can change it. But, from the times of Abraham there has existed the enemies of Israel. Inspired by satan those, who have been led astray, want to destroy Israel and at the same time try to annihilate the plan of God. The powers of darkness and those who are under their (demons´) power, hate the people of God. Then again, the righteous-minded Christians love the Jews with the love of God, the converted and the unconverted israelites. And, just because the Lord is willing to save every Jew, we want that, too.
The false Christians are also the enemies of God and they pretend to be friends of Israel. They are against the preaching on the Gospel Of Jesus Christ to the Jews and attempt to teach tem the message and the heresy of their own churches.
So called christian churches with their images of the saints and virgin Mary-teaching are also the really the biggest obstacle against the plan of God. But also the orthodox-Jews are resisters of preaching the Gospel, they are religious fanatics.
Compare this thought to the following scripture.
1.Thessalonians 2:14-16:
FOR YE, MY BRETHERN, BECAME FOLLOWERS OF THE CHURCHES OF GOD, WHICH ARE IN JUDAEA AND ARE IN JESUS CHRIST: FOR YE ALSO SUFFERED OF YOUR OWN COUNTRYMEN, EVEN AS THEY HAVE THE JEWS, WHO BOTH KILLED THE LORD JESUS, AND THEIR OWN PROPHETS, AND HAVE PERSECUTED US; AND THEY PLEASE NOT GOD, AND ARE CONTRARY TO ALL MEN, FORBIDDING US TO SPEAK TO THE GENTILES THAT THEY MIGHT BE SAVED, TO FILL UP THEIR SINS ALWAYS: FOR THE WRATH IS COME UPON THEM TO THE UTTERMOST.All the things that resist the preaching the Gospel to Israel and to the Jews, are from the sources of the darkness.
Matthew 23:13: FOR YE (PHARISEES) NEITHER GO IN YOURSELVES, NEITHER SUFFER YE THEM, THAT ARE ENTERING TO GO IN.
The true friend of Israel´s and of God´s does the best he or she can, that every Jew in the world hears the message of Yeshua Ha´Mashia, who suffered and gave His blood on the cross of Golgotha in Jerusalem. There Jesus (Yeshua Ha´Mashia) died as an offer in order to atone the sins of His own people as the Sacrificed Lamb.
Acts 10:43, 3:24: to him (Jesus Christ) give all the prophets witness, that whoever through his name, believeth in Him, shall receive remission of sins.”
John 1:11-12: ”HE (YESHUA) CAME TO HIS OWN, AND HIS OWN RECEIVED HIM NOT. BUT AS MANY AS RECEIVED HIM, TO THEM HE (GOD GAVE) THE POWER TO BECOME THE SONS OF GOD, EVEN TO THEM THAT BELIEVE TO HIS NAME ( YESHUA HA`MASHIA).
Jesus rose up from the dead. He is right now on the right side of the Father God doing his mission of the Highest Priest. (Hebrews, capter 7).
He is coming back from the Heaven to bring His own people to Him ( by the rapture), those, who have received the Word of God. Their fate has turned. They have experienced the spiritual awakening, been born-again, which is the circumcision of the heart, when they turned to the Lord.

Jesus says in Luke 13:34: ”O JERUSALEM, JERUSALEM, WHICH KILLEST THE PROPHETS AND STONEST THEM THAT ARE SENT UNTO THEE : HOW OFTEN WOUD I HAVE GATHERED THY CHILDREN TOGETHER, AS A HEN DOTH GATHER HER BROOD UNDER HER WINGS, AND YE WUOLD NOT!
These words from the heart of Jesus cannot leave anybody untouched or cold.
John 8:47: HE THAT IS OF GOD , HEARETH GOD´S WORDS.
John 5:43: .I HAVE COME IN MY FATHERS´S NAME
John 8:24 : . YE SHALL DIE IN YOUR SINS IF YE BELIEVE NOT THAT I AM HE (THE MESSIAH, THE ANOINTED ONE)..
Jesus is, besides everything else. the fulfillment of the prophesies according to the book of Isaiah, which tells about the Messiah to come.
Isaiah 53:5: THE CHASTIMENT OUR PEACE WAS UPON HIM, AND WITH HIS STRIPES WE ARE HEALED.
In the same way the prophesy of Jeremiah concerning the New Covenant was fulfilled in Yeshua Ha´Mashia:
Behold , the days shall come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the tribe of Israel and with the tribe of Judah; not the kind of the covenant that I made with their fathers at the time as I took them by their hands and brought them out of the land of Egypt , which covenant of mine they have broken, although I had made them my own people, saith the Lord Instead, this is the covenant, that I shall make with the tribe of Israel, when the days will come: I will put my law into their innermost and write it into their hearts; and so I will be their God and they will be my people. The time will come, that no-one will teach each other , nor a brother teaches his brother: ´ Know the Lord´. For they all know me, the young and the old, the small and the great, saith the Lord; for I will forgive their transgressions, nor will I recall their sins anymore. (Jeremiah 31: 31-34).
Acts 4:12: NEITHER IS THERE SALVATION IN ANY OTHER, FOR THERE IS NONE OTHER NAME UNDER HEAVEN GIVEN AMONG MEN, WHEREBY WE MUST BE SAVED.John 14:6: JESUS SAITH UNTO HIM:´I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE; NO MAN COMETH UNTO THE FATHER, BUT BY ME.
Deuterenomy 6:4 : HEAR, O ISRAEL: THE LORD, OUR GOD, IS ONE LORD.
There is only One Way to Him: Yeshua Ha´Mashia, Jesus Christ, whom the Father God Himself sent to atone the sins of His people.

YOU, DEAR FRIEND, WHO ARE JEWISH!
The atonement by Jesus Christ, Yeshua, opened the door of salvation also for us, the gentiles. By the sacrifice of the cross of Golgotha also the departing wall was torn down. (Ephesians 2:14.22).
The gentiles have also become branches to the real Olive tree (spiritual Israel) receiving The Messiah of Israel as the atoner of their sins and the Lord of their lives. (Romans 11:17-24). Anyhow, the messianic Jews , the believers in Jesus, are the true, real, natural branches. We, who have turned away from being a gentile, are told in the Bible:
(Romans 11.17) : AND THOU, BEING A WILD OLIVE TREE, WERT CRAFFED AMONG THEM, AND WITH THEM PARTAKEST OF THE ROOT AND THE FATNESS OF THE OLIVE TREE.
Praise the God of Israel, for His mercy to make us to be a part-taker of the fat (fruitful) root of tree of Israel! Our prayer is now is, that we will see the real branches, the Jews to come to believe in Jesus Christ.
The church of God is lacking something extremely relevant without the right, real branches.
The right Christian, being a Jew or a gentile, should not be a part of the churches of apostasy. Roman-catholic Virgin Mary-worship- church, the Lutheran church or orthodox-catholic church ,which is occult-oriented and the other institutional churches are shameful perversions of the original Christian faith. The perverted teaching of the churches have given a bad name to Christian faith.
The worshipping in churches is not the Christianity , that The New testament in the Bible teaches The right Christian faith has its jewish origins, in Jerusalem. It started from the happenings of Jesus suffering on the cross of Calvary, by the works of God.
Luke22.20: A NEW TESTAMENT IN MY BLOOD, WHICH IS SHED FOR YOU.
Israel is nowadays again in a great danger again. The thoughts of Hitler and nazi-like anti-semitic demonic powers have rose up to display. The media all around the world is stirring up hostility against the Jewish people and Israel .The Holocaust was fulfilled according to the following scripture:
Deuternomy 31:29:
FOR I KNOW THAT AFTER (MOSES´) MY DEATH , YE SHALL UTTERLY CORRUPT YOURSELVES, AND TURN ASIDE FROM THE WAY WHICH I HAVE COMMANDED YOU, AND THE EVIL WILL BEFALL YOU IN THE LATTER DAYS, BECAUSE YOU WILL DO EVIL IN THE SIGHT OF THE LORD, TO PROVOKE TO ANGER THROUGH THE WORK OF YOUR HANDS.
Is this the way it must continue? NO!!! Praise the Lord! Israel wants now understand and receive the Truth, because God is calling them to His mercy and love. Israel will no more forsake Jesus. As it is written: Zechariah 12:10: AND THEY SHALL LOOK UPON ME WHOM THEY HAVE PIERCED.
Please, turn your eyes to Golgotha, where the Perfect Sacrificed Lamb took our sins upon Himsef!

THE GOD OF ISRAEL WANTS ONLY GOOD THINGS FOR YOU!

Postal address:
Kristillinen Toimintakeskus
Maariankatu 2.
20100 Turku
Finland


THERE´S MORE:
For all the Jews and Israel to know: God has chosen a nation for Himself. He has also promised to bless and help His people. But: he has set the conditions concerning His help and blessings. These conditions have not been fulfilled. That is why the mercy of God is waiting , kind of like just behind the door to come in. Now the Holy Spirit is asking a question: Will you open your door? He asks the same question to every individual among the jewish people, so it is asked You, too!
Everywhere around the world we have, with deepest interest and hearts trembling, followed the history and phases of the Jewish people. People, who know their bible , have seen, how the holy prophesies and scriptures are just now getting their fulfilling.
The prophet of God, Ezekiel prophesied in his time a prophesy concerning our times. He wrote about things that had partly happened, but he told also about the things to come in our future. In his book in chapters 36-39 Ezekiel prophesies the diaspora that happened 70 A.D., nearly 2000 years ago, but he also told about the gathering of the Jewish people and that the state of Israel will be established and formed again.
But at the highlight of his prophesy he predicts the spiritual awakening of the Jewish people: The Spirit enered in them, and they came alive and stood upon their feet, a geat amount (of Jewish people) (Ezekiel 37:10).
The subject was about the prophesy of the dry, dead bones.
Man, these bones are the entire tribe of Israel. Behold, they say: ´Our bones are dry, the hope is gone, we are lost. (Ezekiel 37:11).
But the Messiah of the Jews, Yeshua Ha´Mashia, The Son of God, is now calling His own people to his salvation and mercy.
The spiritual awakening of the latter days in right now happening.
The remnant of the holy people is going to receive the Sacrificed lamb of God :Yeshua, who took our sins upon Himself in Jerusalem, at the cross of Golgotha.
THE CHASTIMENT OF OUR PEACE WAS UPON HIM (Isaiah 53.)

Jesus is now sitting on the Throne with Father God, AT THE RIGHT SIDE OF THE POWER ..(Mark. 14:62).
The One God of Israel is that Power, and Yeshua is sitting on the right side of Him!
Nobody will come to the Father, but by Jesus. (John 14:6). A person, who is living in sin, cannot live in the Light of the Holy God. The sin departs you and keeps you away from God!
Behold, the hand of the Lord is not too short to help you, nor is His ear too deaf to hear ; but your evil deeds depart you from God, and your sins cover up His face from you, so He cannot hear you. For your hands are stained with blood and your fingers with falseness ; your mouths lie, your tongues deceive. (Isaiah 59:1-3.)

THOSE TIMES OF MADNESS HAS GOD SUFFERED, BUT NOW HE WANTS TO MAKE KNOWN, THAT EVERY MAN EVERYWHERE MUST REPENT. FOR HE HAS ESTABLISHED THE DAY, WHEN HE WILL JUDGE THE WHOLE EARTH IN RIGHTEOUSNESS, BY THE MAN (YESHUA), THAT HE HAS GIVEN THE POWER TO, AND HE HAS GIVEN THE ASSURANCE THEREOF TO EVERY MAN, BY WAKING HIM UP FROM THE DEAD. (Acts 17:30-31)

Now is the time for You to turn with steadiness to God and repent from all your sins. BUT, AS MANY AS RECEIVED HIM (Yeshua Ha´Mashia) TO THEM HE (GOD) GAVE THE POWER TO BECOME THE SONS (AND DAUGHTERS) OF GOD. (John 1:12)

W. L.

(Note: the most of the Bible quotes are from K.J.V., some of them are translated from the Finnish Bible 1933-1938).

.