Älä masennu – Sinä löydät tien

Älä masennu!
Älä menetä toivoasi.
Sinua varten on parempaa.
Jumala on Sinulle armollinen.
Hän antaa Sinulle uuden mahdollisuuden, puhtaan elämän Jeesuksen kanssa.
”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”
Jeremia 29:11.

Jumala antaa sinulle uuden mahdollisuuden! Rukoillaan yhdessä. Ota yhteyttä ja varaa aika kahdenkeskiseen keskusteluun, tai tule tilaisuuksiimme:

– Sunnuntaisin klo 16.00 hengellinen kokous
– keskiviikkoisin avoimet ovet klo 14.00-17.00
– lauantaisin raamattupiiri klo 14.00 .

Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Tervetuloa!

Raamatun todistus kasteesta

Kaste upottamalla: Room. 6:3-5; Kol. 2:12;
1 Kor. 10:1-2; 1 Piet. 3:20-21; Apt. 8:37,38 ja 39; Joh.3:23.

Jeesuksen Kristuksen kaste esimerkkinä:
Matt. 3:13-17; Mark.1:9,11; Luuk. 3:21.

Kastekäsky: Matt. 28:18-20; Mark. 16:15-16.

Ensimmäinen kristillinen kaste helluntaipäivänä: Apt. 2:37-42.

Filippus kastoi Samariassa: Apt. 8:5, 12, 13.

Hoviherran kaste: Apt. 8:35-39.

Paavalin kaste: Apt. 9:18; Apt. 22:16.

Kornelius ja hänen ystävänsä kastetaan: Apt.10:47-48.

Paavali kastoi Korinttossa: Apt.18:8; 1 Kor.1:16;
1 Kor. 16:15.
Uskoon tulleitten kaste Efesossa: Apt. 19:1-6.

Paavalin selvitys kasteesta: Room. 6:3-5; Kol.2:12; Efes. 4:5; 1 Kor.12:13; Gal. 3:27; 1 Kor.15:29.

Hebrealaiskirjeen maininnat kasteesta: Hebr. 6:1-2; 10:22.

Pietarin lausunto kasteen olemuksesta: 1 Piet. 3:21.

Mihin Nimeen kastettiin: Apt. 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 1 Kor. 1:15; Kol. 3:17.

Fariseukset tekivät Jumalan aivoituksen tyhjäksi kasteen hylätessään: Luuk. 7:29-30.

Perhekuntien kasteet:
Apt.10, Kornelius:  Koko perhekunta tuli uskoon eli pelastui Pietarin sanojen kautta (Apt.11:14). ”Nyt olemme siis tässä kaikki kuullaksemme, .. mitä Herra on käskenyt sinun puhua” (10:33).
”… tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat” (10:44).
Ja Pietari käski kastaa ne, jotka olivat saaneet Pyhän Hengen niin kuin hekin (10:47-48), ja siis puhuneet kielillä (10:46).

Apt. 16:12, Lyydia:
Lyydia ja naiset kuuntelivat (16:13-14). Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin puheesta (16:14).
”… hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: Jos te pidätte minua Jumalaan uskovaisena..” (16:15).

Veljet Lyydian huoneessa rohkaisivat apostoleja (16:40).

Apt. 16:27, Vanginvartija: ”Mitä minun pitää tekemän, että minä pelastuisin?” (16:30).
”Ja he puhuivat Jumalan sanaa hänelle ynnä KAIKILLE, jotka hänen kodissansa olivat” (16:32).
”… hän ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta (16:33). ”… riemuitsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi” (16:34).

Apt. 18:8, Krispus: Paavali puhui synagoogassa (18:4) ja todisti, että Jeesus on Kristus (18:5). ”Mutta synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan, ja myöskin monet nkorinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin” (18:8).

1 Kor. 1:16, Stefanas:
”Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan” (1 Kor. 1:16).
”Te tunnette Stefanaan perhekunan…, he ovat antautuneet pyhien palvelukseen (1 Kor. 16:15).

 


Seuraaville riveille sopii merkata Raamatun kohdat sylilasten kasteesta:

 


 


 


 


 


 

Lähetyskäskyn sanoma

Mitä Jeesus todellisesti sanoo lähetyskäskyssään viimeisenä sanomana seuraajilleen?

– Hän sanoo näin:
”Mene ja kerro ihmisille, että olen ristillä sovittanut heidän syntinsä. Olen avannut jokaiselle mahdollisuuden tulla Jumalan lapseksi.
Kerro ihmisille, että koko Taivas odottaa ihmisten uskoon tuloa. Kerro myös, että he eivät ole Jumalan lapsia ennen uskoon tuloaan. Opeta, että uskoon tulleet ovat matkalla Taivaan kotiin. Neuvo heitä, miten he voivat siirtyä pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta minun valkeuteeni. Auta ihmisiä ymmärtämään Jumalan armo ja rakkaus. Opeta uskoon tulleet pitämään kaikki, mitä olen Raamatussa opettanut.”
(Raamattu)
Kyllä Jeesus, näin teen. Siunaa siksi seuraavat sanat, jotka ovat osoitetut kaikille ihmisille:
Joh. 1:12 sanoo: ”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi!”
Kukaan ei siis ole Jumalan lapsi ennen kuin on ottanut vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiensä sovittajaksi. Mutta tänään asia korjaantuu: Voit rukouksessa pyytää, että Jeesus tulee sydämeesi asumaan. Anna elämäsi Hänelle ehdoitta. Hän odottaa sinua! Mikä voisi estää sinua tekemästä NYT ratkaisua? Kadu syntejäsi. Tunnusta ne rukouksessa Jumalalle. Tee niistä parannus ja antaudu kaikkinesi Jumalan armon ja rakkauden virtaan.
Jeesus sanoo SINULLE näin: ”.. sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37. Voit luottaa Jeesuksen sanaan. Hän tulee olemaan paras Ystäväsi halki ikuisuuksien. Haluatko sinä olla Hänen ystävänsä?
Ja kun olet antanut elämäsi Jeesukselle, ilmoittaudu kasteelle. Jeesus opettaa lähetyskäskyssä näin:
”Menkää kaikkeen maailmaan ja saaranatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:15,16.

 

Onko jo viimeinen vuosi?

Uusi vuosi on taas kerran alkanut.
Vanha on siirtynyt muistettavien tapahtumien aikakirjaan.  Näin elämämmekin kulkee vuosi vuodelta kohti loppuaan. Joku alkava vuosi, kuukausi ja viikko on elämämme viimeinen, kunnes tulee viimeinen päivämme ja lopullinen hetki, jolloin siirrymme tästä ajasta ikuisuuteen. Entä sitten? – Kukaan ei voi tietää lähtönsä päivää! Siksi jokaisen pitää tietää, että hänen pitää saada syntinsä anteeksi tämän elämän aikana. Kuoleman jälkeen ei enää ole pelastuksen mahdollisuutta. Ja kukaan ei pelastu automaattisesti, esim. kirkon jäsenyyden perusteella, vaan jokaisen tulee tässä ajassa ottaa vastaan Jeesus omaksi henkilökohtaiseksi syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi!
Raamattu opettaa, että jokaisen ihmisen tulee kuulla pelastussanoma ylösnousseesta Jeesuksesta, joka sovitti syntimme sijaisuhrillaan ristillä. Ilman Häntä ei ole mahdollista päästä Taivaaseen. Näin Jeesus opetti meille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu..” Markus 16:15,16. Hän sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä! Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani!” Joh. 14:6.
Pelastuksen vastaan ottaneina olemme yhteistyössä Jumalan kanssa, ”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” 1 Tim. 2:4. ”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2. Tänään Jumalan armo odottaa sinua.
Jeesus kutsuu yhdessä meidän kanssamme sinua pelastuksen tielle! Koko Taivas odottaa, että otat vastaan Jeesuksen. Näin tulet uskoon, ja pääset tämän elämän jälkeen Taivaaseen. Vain uskoon tulleiden päämäärä on ikuinen Elämä Jumalan Taivaassa!

Voisit tulla hengelliseen kokoukseen, sunnuntaisin klo 16.00. Jokaisessa tilaisuudessa tarjoamme mahdollisuuden tehdä uskonratkaisu ja ottaa vastaan ylösnoussut Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi. Syntien anteeksisaaminen on ihmiselämän suurin ja kallisarvoisin asia. Se menee kaiken muun edelle. Tästä asiasta voisimme kyllä jutella kahdestaankin, mikäli tahdot.  Ota sen tähden yhteyttä. Sovitaan kahdenkeskinen keskusteluaika:

Siunausterveisin,
Weijo Lindroos

This is for you

Jesus died on the cross for your sins. The punisment for your sins was laid upon Him.
But he rose from the dead. He ascended up to Heaven and from there He will return.

He says:
I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE. NO ONE WILL COME TO THE FATHER, BUT BY ME.” John. 14:6.

Welcome to spiritual meetings, that we want to share with You:
– On sundays spiritual meeting 16.00 o`clock.
– On wednesdays free-form discussions 14.00-18.00 o`clock. (+ free cofe).

Address:
Turun Kristillinen Toimintakeskus
Maariankatu 2,  20100 Turku

Jesus is the only savior!
Religions cannot save you!

7 kuolemansyntiä

Seitsemän kuolemansyntiä ovat katolisuudessa luokiteltuina näin:

1. Ylpeys
2. Kateus
3. Viha
4. Laiskuus
5. Ahneus
6. Kohtuuttomuus
7. Irstaus

Lista on johdettu (ehkä) Snl. 6:16-19: ”Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu: ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.”
Raamattu ei kuitenkaan tunne, että olisi vain 7 kuolemansyntiä. Raamatun mukaan kaikenlaisesta synnistä pitää tehdä parannus.  Synnin tie johtaa kadotukseen ellei kääntymystä tapahdu tämän elämän aikana. ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” Ilm. 21:8.
On suurta rakkautta rukoilla lähimmäisten puolesta ja sitten kertoa heille totuus synnistä. ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.” Jaak. 5:19,20.
”Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja Hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä!”  1 Joh.5:16,17. Ja ”kaikki ovat syntiä tehneet.” Room.3:23. Mutta kiitos Jumalalle! ”Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi!” Markus 2:10. Kuoleman jälkeen ei enää löydy muutoksen mahdollisuutta. Tänään on pelastuksen päivä. Jeesus odottaa voidakseen olla syntiselle armollinen. ”Hän on täynnä armoa ja totuutta!” Joh.1:14. Hän sovitti suurimmatkin syntimme sijaisuhrillaan Golgatalla. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” Jesaja 53:5.

On olemassa kaksi erilaista tilaa: olla Aadamissa eli erossa Jumalasta, tai olla Kristuksessa eli uskoon tulemisen kautta sovinnossa ja yhteydessä Jumalan kanssa. Room. 5:12-19. 2 Kor. 5:17. ”Tee siis sovinto Hänen kanssaan!” Job 22:21.
Synti on Jumalasta erossa olevan ihmisen tila. Synnin tilasta johtuvat synnin teot. Synnin tilasta pitää siirtyä armon tilaan. Silloin Jumala alkaa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Filip.2:13.

Seitsemän vakavan luokan syntiä Raamatussa:
1. YLPEYS, joka oli maailmankaikkeuden ensimmäinen synti. Jes. 14:12-17 ja Hes. 28:12-17. ”Ylvästelijät eivät kestä minun silmieni edessä.” Ps. 5:6. 2 Sam.22:28, Snl.21:4. ”Jumala on ylpeitä vastaan!” Jaak. 4:6.
2. TOTTELEMATTOMUUS Jumalan Sanaa kohtaan. ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös Hän hyljännyt sinut.” 1 Sam. 15:23. Joh. 3:36. Ilm. 22:18,19.
3. HAUREUS. ”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Hebr. 13:4. Efes.5:3. ”Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.” 1 Kor. 7:1-2.
”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (homot), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor. 6:9-11.
4. EPÄJUMALANPALVELUS. ”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha.” Kol. 3:5-6. Gal. 5:20-21.
5. VARKAUS. ”Eivät varkaat … saa periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor. 6:10.
6. AHNEUS. ”… ei ahneet … saa periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor.6:10.
7. VIHA, josta johtuvat sodat ja väkivaltaiset terrorismit yms. ”Olimme luonnostamme vihan lapsia…” Efes. 2:3. Gal. 5:20. Tiitus 3:3-5.

Uuden Testamentin syntilistat ovat voimassa olevia varoituksia kaikille ihmisille. Ne ovat Jumalan ja paholaisen valtapiirien rajaajat. Jumalan siunaus toimii elämässämme, kun pysymme Hänen sanansa opetuksissa. Jumalan Sanan opetukset ovat elämäämme suojelevat ohjeet. Ne ovat vapauden elementtejä. Joh. 8:31,32. Niiden ulkopuolella on synnin orjuus ja kirouksen alue.

Kuoleman syntejä on paljon. Mm. juoppous, valehtelu, mässäily, homous … jne. Mutta tänään Jeesus tahtoo antaa syntisi anteeksi. Hän antaa sinulle voiman parannuksen tekoon. Joh. 1:12.
Lue Uuden Testamentin syntilistat: 1 Kor. 6:9-11 ja Gal. 5:19-22. –
Lue sitten armolistat: Room. 8:1-2 ja 1 Joh.2:24,25.

”Tehkää parannus ja ottakoon kukin tesitä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen..” Apt. 2:38,41.

Oikea oppi – oikea evankeliumi

Sekä VT että UT puhuvat oikeasta opista opetuksen sisältönä, Snl.4:2; 5:1; Joh.7:16-17; 14:26. Hebr. 6:1-3.

Raamatussa oleva oppi on Jumalan oma oppi, Joh. 14:24; 1 Tes.2:13. Se käsittää sekä opetuksen että evankeliumin, molemmat yhdessä. Gal 3:24, 13. Paitsi sanoja oppi ja opetus käyttää Raamattu koko kristillistä oppia merkitsemässä mm. seuraavia sanoja:
tieto (Mal. 2:7
totuus (Joh. 8:31; Gal.5:7)
evankeliumi (Room. 2:16)
usko (uskon sisältö, Juuda 3 ja 20)
Usein on VT:n opetusta merkitsevä sana toora suomalaisessa Raamatussa käännetty sanalla laki. Ps. 19:8; 119:92, 163, 165. Oikeampaa olisi kääntää se sanan alkuperäismerkityksellä opetus, joka sisältää siten myös evankeliumin.

Jumala on yksi! Jaak. 2:19.
Samoin oikea oppi on yksi ainoa. Niinpä Raamattu käyttää opista puhuessaan sitä merkitseviä sanoja poikkeuksetta yksikössä:
yksi oppi (Joh. 7:16; Room.16:17)
yksi totuus (Joh. 8:31; Gal. 5:7)
yksi evankeliumi (Room.1:1; 2:16; 16:25)
yksi usko (Juuda 3 ja 20) sekä
yksi opetuksen sisältö (Room. 6:17).

Sen sijaan ihmisoppeja (Mark. 7:7; Kol. 2:22) ja riivaajien oppeja (1 Tim. 4:1) on monia. Ef. 4:4-6.

Oikea oppi on lopullinen (Mal. 2:7; Gal. 1:6-9; Juuda 3) ja täydellinen. Ps. 19:8. Se on niin muuttumaton, että apostolin ja Taivaan enkelienkin täytyy alistua kuuliaisuuteen sille. Gal. 1:6-9. Vieläpä tuomiopäivänäkin se on voimassa, ja sen mukaan tuomitaan ihmisten salaisuudet. Room. 2:16. Raamattu siis tuomitsee opin muuttamisen, lisäämisen tai kehittämisen. Ilm. 22:18,19. 2 Piet. 3:15,16.

Jeesuksen oppi ja seurakunnan kaitseminen.

Jeesuksen oppi tullaan tuntemaan pysymällä Jeesuksen sanassa. Joh. 8:31. Ei voida ajatella, että ihmisen pitäisi kylläkin pyrkiä totuuteen, mutta että hän ei voisi sitä muka koskaan löytää. Sellainen ajattelu ei ole sopusoinnussa Jeesuksen sanojen kanssa: ”Te tulette tuntemaan totuuden.” Joh. 8:32.
Lisäksi on annettu tehtäväksi opettaa kaikki, mitä Jeesus on käskenyt opetuslastensa pitää. Mat. 28:20. Jos oppia ei voitaisi tuntea, olisi kaikki lähetystoiminta vain Pilatuksen kyselemistä. Joh. 18:38.

Raamattu velvoittaa seurakunnan kaitsijoita ja sananopettajia tuntemaan opin, ammentamaan sen Raamatusta sitä lukemalla, ja opettaessansa pysymään siinä. Tiit. 1:9; 1 Tim. 4:13,16; Mal. 2:7. Lampaat tuntevat Hyvän Paimenen äänen ja seuraavat sitä (Joh. 10:4, 27) ja kavahtavat Raamatulle vieraan opin ääntä. Joh. 10:5.

Seurakunnan kaitsijan tulee olla kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Tiit. 1:9. Kaikki tämä edellyttää sitä, että oppi voidaan tuntea.

Ristin veren evankeliumin julistus on voimallinen kääntämään ihmisen pois synneistä (Mal. 2:6; Room. 6:17. 1 Kor. 2:1-5) ja näin tekemään opetuslapsia. Oikea opetus neuvoo sitten kastamaan opetuslapsiksi tulleet sekä auttamaan heidät oikean opetuksen piiriin (Mat. 28:19,20. Apt. 2:41,42) ja irti vääristä yhteyksistä. Apt. 19:9. Jaak 5:19,20. Näin lähetyskäsky pysyy puhtaana ja valheeseen sekoittamattomana. Apt. 2:38,41.

Hapatus – poikkeaminen oikeasta opista.

Vähäinenkin hapatus on vaarallinen ja voi turmella koko terveen evankeliumin. Gal 5:9: 1 Kor.5:6. 2 Kor. 11:4. Oikean opin tehtävänä on murtaa valheen ja epäuskon panssari. Jos antaudutaan yhteistyöhön väärän opin ja sen kannattajien kanssa, silloin on tehty jo ratkaiseva myönnytys valheelle. Apostolisesta opista luopuminen on aina saanut aikaan erimielisyyttä ja pahennusta. Pysyminen apostolisessa opissa synnyttää yksimielisyyden ja säilyttää yhteyden. Room. 16:17. 1 Kor. 1:10.

Koska Raamatun oppi on Jumalan oppi, sen vähäinenkin vääristäminen on vakava synti. 2 Piet. 3:16. Raamatun oppi tuo esiin Jumalan siunauksen, siitä poikkeava oppi taas kirouksen. Dan. 12:3; Mal. 2:8,9; Gal. 1:8,9. Raamattu ei anna poiketa oikeasta opetuksesta edes ajatellun rakkauden (Joh. 14:23) tai yhteyden (Room. 16:17) tähden.

Sielunvihollinen haluaa mielellään vääristää Raamatun oppiasiat vähättelemällä niiden tärkeyttä. Sen tähden se johtaa uskoviakin harhaan esittäen tekosyyksi rakkauden ja uskontojen yhteyden, jota ei saisi loukata. Joku onkin todennut: ”Kun perkele paljastetaan, se rupeaa itkemään ja puhumaan rakkaudesta.”
”Oikeaoppisuudesta” puhutaan joskus myös halveksien, vaikka oikeaoppisuus on siis ehdoton Jumalan tahto ja säätämys omilleen.

Jumalan lapsilla on vain yksi Mestari-Opettaja (Mat. 23:8), joka on ainoa Pelastaja ja Välimies Jumalan ja ihmisten välillä. 1 Tim. 2:5. Hän on antanut itsensä sijaisuhriksi kaikkien edestä ja tahtoo, että jokainen tulisi tuntemaan totuuden, sen opin, jonka Hän on selvin sanoin ilmoittanut VT:n ja UT:n kirjoituksissa, ja siten omistaisi iankaikkisen elämän. 1 Tim. 2:4-7; Joh. 20:31.
Hebr. 2:3,4.
”Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa.”  2 Kor. 4:2.

”…käskeäkseni eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi.” 1 Tim. 1:3.

Yhteys vai hajaannus?

Alussa seurakunta oli yksi. Myöhemmin ihmiset alkoivat perustaa uskonsuuntia. Asian selvennykseksi apostoli Johannes antoi Pyhän Hengen ilmoituksen: ”Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” 1 Joh. 2:19.
Lähteminen Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta synnytti hajaannuksen, ja johti kristityt nykyiseen uskontojen Baabel-sekoitukseen.

Raamatun aikaisilla seurakunnilla ei ollut ihmisten keksimiä nimiä, kuten tänä aikana eri ”nimikyltti-uskonsuunnilla” on. Tämän asian ymmärtäminen avaa suuren totuuden. Kannattaa opiskella tämä siunausta tuova Raamatun totuus:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1. ”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9. ” … vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13. ” … Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14. ”että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.
Jumalan seurakunnasta käytettiin alussa myös nimityksiä ”Kristuksen seurakunta” ja ”Herran seurakunta”: ”Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.” Room. 16:16. ”Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka Hän on omalla verellänsä itselleen ansainnut.” Apt. 20:28.
Jumalan seurakuntaa voitiin nimittää myös kaupungin nimellä: ”… tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa…” 1 Tessal. 1:1. Tämä tarkoitti sitä, että Tessalonikan kaupungissa oleva Jumalan seurakunta oli siellä asuvista pyhistä koostuva seurakunta.
Jumalan seurakunta mainittiin monikossa laajempien alueiden yhteydessä. ”Juudeassa olevat Jumalan seurakunnat.” 1 Tes.2:14. ”…Galatian seurakunnille…” (Gal. 1:2) tai ”…Makedonian seurakunnissa.” 2 Kor. 8:1. = Juudeassa, Galatiassa ja Makedoniassa oli useita kaupunkeja, siksi seurakunnasta voitiin puhua monikossa. Raamattu pitää tiukasti sen linjan, että seurakunta on YKSI maailmanlaajuinen Kristuksen ruumis, joka tulee näkyväksi paikkakunnittain. Ja yhden kaupungin kohdalla seurakunnasta puhutaan aina yksikössä: ”Minä jätin sinut Kreetaan, että asettaisit…joka kaupunkiin vanhimmat.” Tiitus 1:5. = Yksi kaupunki, yksi seurakunta; kaksi kaupunkia, kaksi seurakuntaa; seitsemän kaupunkia, seitsemän seurakuntaa, jne.. Esimerkiksi Aasian seitsemän seurakuntaa. Ilm. 1:11.
Yksi Turun kaupunki pitää sisällään ainoastaan yhden Jumalan seurakunnan, joka koostuu kaikista meistä Turussa asuvista Jeesuksen verellä lunastetuista ihmisistä. Tämän seurakunnan tulee kokoontua yksimielisesti tunnustautuen yhdeksi seurakunnaksi, vaikkakin kokoontuminen tapahtuu monissa paikoissa.
/
”Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.” 1 Tessal. 5:12,13.
” Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen..” Hebr. 13:17.
Seurakuntakuri ja vanhimpien kunnioittaminen pitää palauttaa Raamatun opettamaan tilaan. Se on paljolti unohdettu asia. Sen puuttuminen johtaa yhä kirjavampaan sekaannukseen. Seurakuntavirkojen yhteydessä ja alaisuudessa toimiminen kuuluu enalleen asettamisen ensimmäisiin asioihin. Tämän asian korjaus tulee alkaa yksilöistä.

Alussa uusia seurakuntia ei ns. perustettu, vaan  yksi ainutlaatuisen kerran ristillä perustettu ja yhteyden periaatteella toimiva Jumalan seurakunta levittäytyi uusille paikkakunnille. Jumalan tahto on edelleen samansisältöinen- ja tasoinen yhteys! 1 Kor. 1:10. Joh. 10:16. 11:52.
Raamatullista yhteyttä rakentavien kristittyjen tulee olla selkeästi ulkopuolella ihmisperusteisten uskonsuuntien. Vertaa Hebr. 13:13. Rakennamme vain yhtä seurakuntaa, johon kutsumme mukaan kaikki Turussa asuvat Jumalan lapset. Pyhä Henki on johdattava kokouspaikkoja lisää tarpeen mukaisesti, mm. kotikokouksia. Meillä on ”yhteinen kukkaro”, Seurakunta-apu ry, johon uhraamme kymmenyksemme. Emme uhraa muihin kohteisiin.  Ei ole siis hajannusta rahan käytössäkään.
Seurakunta-apu ry Nordea
FI91 1632 3000 0036 63

On huomattava, ettei Raamatusta otettu pelkkä seurakuntanimitys tee jostakin ihmisporukasta Jumalan seurakuntaa. Esim. luterilaisesta kirkosta ei tulisi Jumalan seurakuntaa, vaikka se vaihtaisi nimensä. On oltava Raamatun mainitsemat seurakunnan elementit. Alku on se, että jollakin paikkakunnalla asuu uskoon tulleita ja sen jälkeen upotuskasteella vedessä kastettuja ihmisiä. Nämä uskoon tulleet ihmiset ovat oman paikkakuntansa Jumalan seurakunta. Heidän ei siis tule enää perustaa seurakuntia. Uskovien tulee nyt vain alkaa säännöllisesti kokoontua jo olemassa olevana Jumalan seurakuntana, yhteyden periaatteella ja seurakuntavirkojen piirissä, jos järjestäytyminen jo on tapahtunut (kuten Turussa). Tiit. 1:5. Pyhä Henki sitten valitsee erilaiset toimimiehet tehtäviin sekä jakaa armolahjoja. Efes. 4:11-16 ja 1 Kor. 12: 4-11. Pyhä Henki johtaa niin, että syntyy järjestys seurakuntaan. Raamattu ei siis opeta perustamaan seurakuntia, vaan toteaa, että me olemme srk. Siinä on suuri käsitteiden ero.

Jokaisella paikkakunnalla tulee aloittaa raamatullinen Jumalan seurakunnan toiminta yhteyden periaatteella. Se ei sitten ole uusi srk. vaan päinvastoin, poistuminen uusista ja palaaminen takaisin vanhimpaan. Alkuperäisestä seurakunnasta ja sen opetuksista lähteneiden tulee palata. ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” Jer. 3:22.

Raamatullinen Jumalan seurakunta -nimitys kuvaa omistussuhdetta: Seurakunta on Jumalan! Kirkot yms. uskonsuunnat ovat ihmisten tekoja.

Tiedote juutalaisille

TIEDOTE AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JÄLKELÄISILLE:

Jumala on valinnut Aabrahamin jälkeläiset olemaan Hänen kansansa ennen muita kansoja. Jumalan puolelta valinta on yhä voimassa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.” 2 Moos.19:5.
”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.” Jeremia 31:35-37.

Jumala kutsuu taas kansaansa pois luopumuksen tieltä kuten niin monta kertaa ennenkin. Juutalaisten paluu omaan maahansa on merkittävä kaiken ennalleen asettamisen vaihe Jumalan uudistaessa Aabrahamille antamiaan liiton lupauksia. 1 Moos.12:1-7. Nykyinen exodus muuttuu hengelliseksi heräämiseksi Israelin maassa, kuten profeetta Hesekiel ennustaa, Hes. luvut 37-39. Lopputulos on, että kaikki Israel on pelastuva. Room.11:26. Pyhä Henki puhaltaa Jumalan Elämää kansansa päälle.
Mutta kukaan yksilöihminen ei pelastu ilman Jeesusta, Israelin Messiasta.
Jumalan liittoon tuleminen tapahtuu vain Jeesuksen sijaisuhrin vastaan ottamisen kautta. Golgatan ristillä avattiin tie takaisin Jumalan liittoon.

Oikea juutalaisuus on yhä sidoksissa Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan äänen tottelemiseen. Matteus 21:43-46.

Mooses opettaa viisi asiaa:
1. palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet Hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, niin
2. Herra, sinun Jumalasi kääntää kohtalosi ja armahtaa sinua;
3. Herra, sinun Jumalasi kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan Hän on sinut hajottanut
4. Ja Herra, sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan Ja
5. Herra, sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi. 5 Moos.30:2-6.

Israelin Jumala on antanut lupauksensa. Sitä ei mikään mahti voi muuttaa. Jes. 40:8. Mutta, Aabrahamin ajoista lähtien on maailmassa ollut juutalaisten vihollisia. Sielunvihollisen innoittamina nuo harhaan johdetut tahtovat tuhota Israelin ja samalla mitätöidä Jumalan suunnitelman. Pimeyden henkivallat sekä niiden vaikutuspiirissä olevat ihmiset vihaavat Jumalan kansaa. Oikea kristitty taas rakastaa juutalaisia Jumalan rakkaudella, kääntyneitä ja kääntymättömiä. Ja koska Jumala tahtoo pelastaa jokaisen juutalaisen, tahdomme mekin samaa. Siksi julistamme juutalaisille evankeliumia, että Jeesus sovitti heidän syntinsä verellään ja kuolemallaan, kertakaikkisella ja lopullisella uhrillaan. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.” 2 Kor. 5:19.

Jumalan vihollisia ovat myös monet Israelin ystäviksi tekeytyvät kirkolliset nimikristityt. He vastustavat Jerusalemista alkaneen kristinuskon viemistä juutalaisille ja yrittävät viedä heille kirkkojensa sanomaa. Niin sanotut kristilliset kirkot pyhäinkuvineen ja neitsyt-maria oppeineen ovatkin suuri este Jumalan suunnitelmalle. Evankeliumin sanomaa Israelin Messiaasta vastustavat myös ortodoksijuutalaiset, nuo uskonnolliset fanaatikot. Vertaa tätä ajatusta 1 Tessal.2:14-16: ”Teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa. Olettehan kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta. Surmattuaan Herran Jeesuksen ja profeettoja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalalle kelvottomia ja kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta muihin kansoihin kuuluville, että he pelastuisivat. Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät loppumääräänsä asti” (JKR).
Kaikki Israelin ja juutalaisten evankelioimista vastustavat tekijät tulevat pimeyden lähteistä. Itse he eivät mene sisälle, ja sisälle meneviä he estävät. Matt.23:13. Oikea Israelin- ja Jumalan ystävä tekee kaikkensa, että jokainen juutalainen maailmassa kuulee sanoman Messiaastaan Jeesuksesta, joka kärsi ja antoi verensä Golgatan ristillä Jerusalemissa. Siellä Jeesus kuoli sijaisuhrina sovittaen kansansa synnit Jumalan Uhri-Karitsana.
”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen Nimensä kautta.” Apt.10:43; 3:24.
”Hän tuli omiensa (juutalaisten) tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:11-12.
Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän on Isän oikealla puolella Taivaassa suorittamassa ylimmäispapillista tehtäväänsä. Hebr.7.. Sieltä Hän on tuleva takaisin noutamaan omiaan tykönsä, niitä, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan Sanan. Heidän kohtalonsa on kääntynyt. He ovat kokeneet uudestisyntymisen (= sydämen ympärileikkaus), kun heidän sydämensä on kääntynyt Herran tykö.

Jeesus sanoo: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä suojaan. Mutta te ette ole tahtoneet.” Luuk.13:34.
Nuo Jeesuksen sanat eivät voi jättää ketään kylmäksi. Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan Sanat. Joh.8:47. ”Minä olen tullut Isäni Nimessä.” Joh.5:43. ”Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Joh.8:24.
Jeesus on mm. Jesajan Messias-ennustusten täyttymys. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes.53:5.

Jeremian ennustus Uudesta liitosta toteutui Jeesuksessa: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” Jer.31:31-34.
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12.
Jeesus Nasaretilainen on juutalaisten Daavid-Kuningas, Messias! ”Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö, muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.
”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” 5 Moos.6:4. Yksi on myös tie Hänen luokseen, Messias, jonka Isä itse lähetti sovittamaan kansansa synnit.

RAKAS JUUTALAINEN YSTÄVÄ!
Jeesuksen sovitustyö avasi pelastuksen oven myös meille pakanoille. Ristin uhrilla purettiin erottava väliseinä. Efes.2:14-22. Pakanatkin ovat tulleet oksiksi jaloon Öljypuuhun ottaessaan vastaan Israelin Messiaan syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Room.11:17-24. Olemme saaneet armon tulla Israelin Jumalan liittoon. Kuitenkin vain juutalaiset Jeesukseen uskovat ovat oikeita (luonnollisia) oksia. Me pakanuudesta kääntyneet olemme oksastetut oikeiden oksien joukkoon. Room.11:17. Saimme tulla osallisiksi Israel-puun mehevästä juuresta. Rukouksemme on nyt, että saamme nähdä oikeiden oksien, juutalaisten tulevan uskoon. Jumalan seurakunta on puutteellinen ilman oikeita oksia.

Oikean kristityn, olkoonpa hän juutalainen tai pakana, ei tule olla jäsen luopiokristillisissä kirkoissa. Roomalaiskatolinen marianpalvontakirkko ja sen luterilainen saksalaislahko, ev.lut. kirkko, tai okkultistinen ortodoksikirkko ym. laitoskirkot ovat alkuperäisen kristinuskon häpeällisiä vääristymiä.
Kristityn nimi on saanut kirkkojen toimesta ikävän kaiun. Kirkoissa tapahtuva kristillisyys ei ole sitä kristillisyyttä, josta Raamatun Uusi Testamentti kertoo. Oikea kristinusko on juutalaista alkuperää, Jerusalemista, Golgatan ristiltä alkanutta Jumalan toimintaa. ”Uusi liitto minun veressäni.” Luuk.22:20.

Israel on taas tänä aikana suuressa vaarassa. Hitlerin ajatukset ja natsisminomaiset antisemitistiset henkivallat ovat taas nousseet esiin. Muslimiuskonnon murhanhimo odottaa pääsyä käsiksi Jumalan omaisuuskansaan, Israeliin ja sitten kristittyihin. Tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa lietsovat juutalaisvihaa, mutta rajoittavat myös oikeiden kristittyjen sananvapautta.

Maailmanhistorian suurin julmuus, 5 Moos. 31:29 ennustus, toteutui holokaustissa: ”Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte Hänet kättenne teoilla.”
Kaikenlaiseen juutalaisvihaan on nyt tultava piste. Antisemitismi ei saa enää jatkua!

Nyt on suuri kitoksen aihe, että Israel haluaa käsittää ja ottaa vastaan totuuden, että Jumala kutsuu heitä yhteyteensä? Israel ei enää hylkää Jeesusta. Näin on kirjoitettu: ”He katsovat minuun, jonka ovat (Golgatan ristillä) lävistäneet.” Sak.12: 10.
Käännäthän Sinäkin nyt katseesi Israeliin, sen pääkaupunkiin Jerusalemiin ja siellä olleeseen Golgatan ristiin, jossa Täydellinen Uhri-Karitsa otti päällensä syntimme!

Israelin Jumala tahtoo Sinulle hyvää.

Weijo Lindroos


LISÄYS:
Tiedoksi Israelille ja kaikille juutalaisille kaikkialla maailmassa!

Jumala on valinnut itselleen kansan. Hän on myös luvannut siunata ja auttaa kansaansa. Mutta Hän on asettanut ehdot avulleen ja siunauksilleen. Nämä ehdot ovat jääneet täyttämättä. Sen tähden Jumalan armo on joutunut odottamaan saadakseen tulla sisään. Nyt Pyhä Henki kysyy: Avaatko oven? Hän esittää kysymyksen juutalaiskansan kaikille yksilöille, siis Sinullekin!

Kaikkialla maailmassa olemme mielenkiinnolla ja usein sydän vavisten seuranneet juutalaiskansan vaiheita. Itsekin 71 vuotta saanut seurata maailman menoa.
Raamattua tuntevat ihmiset ovat nähneet, miten pyhät kirjoitukset ovat täyttymässä. Jumalan profeetta Hesekiel ennusti aikoinaan meidän aikaamme ulottuvan profetian. Hän kertoi osittain jo tapahtuneista asioista, mutta hän kertoi myös vielä edessämme olevista tapahtumista. Kirjansa luvuissa 36-39 Hesekiel ennustaa 2000 vuotta sitten tapahtuneen hajotuksen sekä sen jälkeen, lopunaikana, tapahtuvan juutalaiskansan kokoamisen ja valtioksi muodostumisen. Se tapahtui vuonna 1948. Mutta profetiansa loppuhuipentumaksi Hesekiel ennustaa juutalaiskansan (kuivien luiden) hengellisen heräämisen: ”Niihin tuli Henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa; ylen määrin suuri joukko.” Hes.37:10. ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.” Hes.37:11.
Nyt toivon portit ovat auenneet! Jeesus Nasaretilainen, Jumalan Poika, kutsuu kansaansa takaisin yhteyteensä. Luut eivät jää kuiviksi! Lopunajan herääminen on nyt tapahtumassa.
Koko pyhän kansan loppujäännös on ottava vastaan Jumalan Uhri-Karitsan, Jeesuksen, joka sovitti syntimme Golgatan ristillä. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jesaja 53. Kansallinen herääminen tapahtuu.
Jeesus on nyt Isän Jumalan kanssa valtaistuimella, Voiman oikealla puolella. Mark. 14:62.
Isän tykö ei kukaan pääse muutoin kuin Jeesuksen kautta. Joh.14:6. Synneissään oleva ei voi elää pyhän Jumalan valkeudessa. Synti erottaa Sinut Jumalastasi!
”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä Hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.” Jesaja 59:1-3.

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.” Apt.17:30,31.

On aika kääntyä vakaasti Jumalan puoleen, ottaa vastaan Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi ja tehdä parannus kaikista synneistä. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh.1:12.

Aika on täyttynyt!

Maailma on suurten katastrofien edessä. Sodat ja sairaudet ym. järkyttävät vitsaukset ovat vyörymässä ihmiskunnan päälle ennen näkemättömällä tavalla. Yhteiskuntarauha Suomessakin säröilee jo pahasti. Voit nähdä asian seuraamalla uutisia. Mellakat eivät ole enää kaukana. Tosin meillä on vielä rauha maassa. Miten kauan, sitä emme voi tietää. Tiedämme vain, että se ei kestä enää kauaa.
Maailma ei kestä esim. kolmatta maailmansotaa. Se on oleva ihmiskunnan viimeinen murhenäytelmä ennen Jeesuksen takaisin tuloa.
Tässä elämän vaiheessa on hyvä laittaa asiat kuntoon Jumalan kanssa. Hän tahtoo antaa syntisi anteeksi ja auttaa sinut ikuisen elämän tielle.  Rukoile! Rukoile ensin itsesi pelastumista. Ja sitten rukoile, että monet muutkin löytävät Jeesuksen!
Armo ja pelastus voidaan ottaa vastaan vain yksilöittäin. – Valtiot eivät voi päästä Taivaaseen. Eikä kansoilla ole rauhaa ennen Rauhanruhtinaan takaisin tuloa! ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.

Jeesus sovitti syntimme Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Hän kuoli sijaisuhrina puolestamme. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jesaja 53:5.

Tervetuloa tilaisuuksiimme, joissa Jumalan armo ja rakkaus kutsuu Sinua parannukseen.
”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.