Merikokouksen puhe

Kolmiosainen puhe merikokouksessa Viking Gracella 3 – 4. 6.2017:
♪ Laula ♪ ♫ Halleluja ♪ ☼♫ Herralle! ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ☼♪

1. osa:
Maaliskuussa vuonna 2012 tapahtui Viking Gracen kölinkasku, perustus, jonka päälle alettiin rakentaa Suomen hienointa risteilyalusta. Suomessa oleva maailman johtavin laivanrakennustaito näytti osaamisensa. Ja tammikuussa 2013 alus valmistui. Laiva kastettiin ja se lähti neitsytmatkalleen.
Viking Grace on seilannut monien myrskyjen keskellä kapeilla ja vaikeilla väylillä Turun saaristossa. Laivan huippuvahva rakenne kestää. Yhtiö huolehtii, että laivalla on osaava henkilökunta, joka takaa matkan turvallisuuden ja onnistumisen. Laivan päällikkö tuntee oikean reitin ja osaa varoa karikkoja. Laiva ei heilu kovassakaan myrskyssä.
Tänään olemme tämän laivan kanssa matkalla kohti koti-Suomea. Vieras maa jäi taaksemme.
Grace merkitsee armoa! Viking Grace on siis armon laiva. Tälläkin asialla on hengellinen merkitys, ehkä juuri tätä matkaa varten …

2. osa:
Esikuvallisuutta osasta 1.
Seurakuntaa on verrattu myrskyisellä merellä kohti kotirantaa matkaavaksi laivaksi. Astuimme uskoon tulossa sisälle pelastuksen arkkiin, taidolla rakennettuun seurakuntalaivaan, ”jota eivät tuonelan portit voita”. Matt. 16:18. Raamatullinen seurakuntalaiva on rakennettu Jeesuksen ja ristintyön kestävälle perustalle. 1 Kor. 3:11. ”Kölinlasku” tapahtui 2000 vuotta sitten Golgatalla. Taitavat rakentajat alkoivat rakentaa uuden liiton kestävää seurakuntaa, joka on ”rakennettu apostolien ja profeettojen perustalle, kulmakivenä itse Kristus Jeesus”. Efes. 2:19-22. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni.” Luuk. 22:20.
Otimme vastaan Jeesuksen elämämme Herraksi, ja samalla otimme vastaan kaiken, mitä Hän on tehnyt ja opettanut. Meidät kastettiin Jeesuksen nimeen. Näin vanha synti-elämämme haudattiin kasteen hautaan. Room. 67:4. ”Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut!” 2 Kor. 5:17. Filip. 3:13. Näin kotimatka kohti iäisyyden rantaa alkoi.
Luotamme alkuseurakunnan opetuksiin ja sen antaman mallin mukaiseen toimintaan. Siinä on turvallisen taivas-matkamme tae. Raamattu kaikkine opetuksineen suojelee elämäämme. SANA on kompassimme maailman myrskyisellä merellä. Sen opetukset ovat ”valkeus meidän teillämme”. Psalmi 119:105. Ja Kirjoitusten antaja, Jeesus, on maailman Valkeus. Hän on ”Kirkkauden Herra”. 1 Kor. 2:8. Joh. 8:12. 17:22. Kol. 1:27. ”Kristuksen kirkkauden evankeliumi” valaisee seurakuntalaivan kautta pimeää maailmaa. Ylimaallinen valo hohtaa pimeässä yössä, myrksyjen merellä. Tätä Valoa kohti tulevat löytävät pelastuksen laivan. 2 Kor. 4:4-7. 2 Tim. 2:4.

Seurakuntaan on asetettu sananopettajien virka. Heillä on vahva osaamis- ja ajattelutaito. He tuntevat ja ymmärtävät Kirjoitukset sekä kuulevat rukouksessa viipyen seurakunnan yli-Paimenen ääntä. Jeesus valvoo, että työ tehdään piirustusten mukaan, ettei taivaalliseen insinööritaitoon tehdä muutoksia. Hebr. 8:5. Seurakuntalaivan Kapteenina on seurakunnan perustaja, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, meidän syntiemme sovittaja. Hän ohjaa purtemme kotisatamaan. Hän on jakanut tehtäviä reitin tunteville palvelijoilleen auttaaksemme toisiamme pysymään uskollisina ja luotettavina seurakuntalaisina. Efe. 4:11-16. 1 Kor. 4:2. Tässä työssä tahdomme kaikki olla mukana? Kol. 3:16.

Seurakuntalaiva ei horju kovienkaan myrskyjen keskellä kuten kirkot heiluvat kaikkien ”opintuulten” heiteltävinä. Efes. 4:11-16. Jokainen seurakuntalainen saa olla jatkuvassa yhteydessä laivamme kapteeniin, Jeesukseen, joka odottaa päivittäisiä keskusteluhetkiä kanssamme. Joka päivä kiitämme Jeesusta, että Hän rakasti meitä ja osti meidät itselleen omalla verellään. 1 Piet. 1:18. Ilm. 5:9. ”Olette kalliisti ostetut.” 1 Kor. 6:20. Saimme anteeksi syntimme. Hän maksoi ”matkalippumme” kalliin hinnan ja näin saimme tulla sisälle pelastuksen laivaan. 1 Piet. 3:20-22.

3. osa:
LOPPUSIIVOUS.
Seurakuntalaiva lähestyy nyt ikuista kotirantaa, jossa meitä odottaa tyyni ja rauhaisa Kotisatama, ”uusi taivas ja uusi maa”. Ilm. 21:1-7. Nyt nukkuvia herätellään. ”Heräjä sinä, joka nukut!” Efes. 5:14. Matt. 25:6,7. Loppumatkalla on laiva matkustajineen siivottava ja asetettava juhlakuntoon ikuisuutta varten: ”Valmistautukaa! Kokoontukaa yhteen! Olemme tulossa kotiin.” Näin sanoo Pyhä Henki! –
NYT on seurakunnan ja kaikkien pelastuneiden elämässä suursiivouksen aika!

Yhteys on aina ollut Jumalan tahto! ”Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.” Luuk. 13:34. ”..kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52. Hänen suunnitelmansa on aina ollut ”yksi lauma ja yksi Paimen”. ”Että he olisivat täydellisesti yhtä!” Joh. 17:23. On aika toteuttaa Hänen tahtonsa. Mutta miten se tapahtuu?

(a) Raamatullisen yhteyden toteuttaminen tapahtuu, kun jokainen yksilökristitty päättää nähdä asiat samalla tavalla Jumalan kanssa tunnustaen, että ME KAIKKI saman paikkakunnan uskossa olevat olemme yhdessä oman paikkakuntamme Jumalan srk. Tiit. 1:5. Ilm. 1:11 ym. = Jumala näkee jokaisella paikkakunnalla vain yhden, Jeesuksen verellä lunastetun pelastettujen joukon. Hän ei tunnusta ihmisten tekemiä raja-aitoja. Hän ei ole luterilainen, helluntailainen yms.

(b) Toinen askel on, että alamme käytännössä toteuttaa Jumalan tahtoa (näkyä). Se tarkoittaa, että laitamme uskonelämämme kuntoon, ”lamput palaviksi” (Matt. 25:7) ”lampunjalkaan” Matt. 5:15,16. Ilm. 1:11-20. Poistamme elämästämme yhteyden esteet ja alamme kokoontua yhteyden puitteissa. Esimerkkinämme tulee olla alkuperäinen kristinusko. 1 Joh. 2:24. Se on Jumalan näky ja toive lopunajan seurakunnasta: ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” Jer. 3:22.

Jumala tahtoo, että jokaisella paikkakunnalla alkaa toiminta Hänen antamiensa piirustusten mukaisesti. Tähän toimintaan kutsutaan mukaan kaikki kristityt. Tämän asian aika on nyt. Vertaa Haggai 1.
Mutta seurakuntatoiminnan ennalleen asettaminen ei tapahdu hetkessä. ”Eikä tämä ole yhden tai kahden päivän toimitus, sillä me olemme paljon siinä asiassa rikkoneet”. Esra 10:13. Ilm. 2:18.
Ja HUOM! Kysymyksessä ei ole uusi seurakunta, vaan päinvastoin: poistuminen uusista ja palaaminen takaisin vanhimpaan, jatkamaan apostolista uskoa.

Saastaiset henget

Yksi saastainen henki pitää haureudesta. Toinen on ahne ja pitää rahasta ja vauraudesta. Kolmas saastainen henki alkoholista ja viinistä ja viihteestä. Neljäs saastainen henki pitää ylensyönnistä ja ruuasta. Viides saastainen henki pitää ylpeydestä ja itsekeskeisyydestä. Tätä tietä ne jakaantuvat ihmisiin ja sytyttävät himot ja halut. Ja ne ottavat valtaansa ihmisen sielun sen synnin kautta joka ihmisessä on vallalla. Himot ovat riivaajien perusolemus. Kun ihminen alkaa himoita jotain, ja alkaa elää tälle himolleen, hänestä tulee instrumentti saastaiselle hengelle. Mutta kun alkaa rukoilla ja pyytää Jumalan apua nöyrtyen Jeesuksen ristin edessä tunnustaen synnin ( nimeämällä sen ), alkaa saastainen henki tulla esiin. Se ei haluaisi jättää synnin nautintoa ja lähteä pois siitä hyvästä paikasta ruumiissa. Siksi sinun tulee tunnustaa kaikki syntisi ja alkaa käydä srk:ssa. Sinun tulisi alkaa rukoilla aamuin illoin, paastota ja ottaa ehtoollista. Siitä seuraa apu. Saastainen henki alkaa silloin nääntyä kun ei enää saa tyydytystä himolleen.

Esim. alkoholisti halajaa taas uudestaan tuopillista. Siitä juomakierre taas alkaa. Ihminen syöttää verenkiertoonsa alkoholia ja saastainen henki saa siitä voimansa takaisin. Jne. Tällä tavalla halu pysyy yllä ja riivaaja pysyy. Mutta saastainen henki alkaa kiusaantua ihmisessä, joka ei suostu sen vaatimuksiin. Ja kun alkoholisti jotenkin pystyy olemaan ilman alkoholia, niin riivaaja vaihtaa johonkin toiseen alueeseen. Se alkaa vaivata toisessa asiassa. Näin ihmisessä alkaa nousta toisia haluja. Hänestä voi tulla erittäin ylpeä tai laiska. Tai hän voi muuttua piikikkääksi, pihiksi tai ahneeksi näin ollen ne toiset halut voivat tulla vahvemmiksi kuin alkoholin vietti. Näin riivaaja vain muuttaa muotoaan, eikä ihminen voi vapautua huumeista alkoholista tai nautinnoista. Halu vain muuttuu toiseksi. Ja siksi sinun sielusi kärsii.

”Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.” Jaak. 4:7.

Saku Ruhanen

Voivatko kaikki pelastua?

Ihmiskunnan pelastumisesta päätettiin taivaassa jo ennen ihmisen luomista:
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin Hän jo ennen maailman perustamista oli Hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat Hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä Hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus Hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, Hänen armonsa rikkauden mukaan.” Efes. 1:3-7.
Siinä on kyse ennaltamääräämisestä, josta tarkempi selvennys tuonnempana. Asian selviämiseksi on välttämätöntä lukea teksti kokonaan.

Aiheen tutkimisen voi aloittaa siitä, että ”Hänen käskynsä on iankaikkinen elämä!” Joh. 12:50. Tämä käsky koskee jokaista ihmistä. Kaikki voivat pelastua! Hän on koko maailman Vapahtaja! ”Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.” 1 Joh. 2:2.

Koko ihmiskunnan valitseminen.
Jumala valitsi koko ihmiskunnan pelastumaan Poikansa Jeesuksen kautta  ja Hänessä.  Ne, jotka ottavat vastaan Jeesuksen, tulevat sisälle valittujen joukkoon. Synnistä pelastumiseen tarvittiin sijaisuhri, joka sovittaa synnit. Ovi pelastukseen avattiin Hänen verensä kautta. Hebr. 10:19. Kiitos Jumalalle Hänen armostaan!
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.” Joh. 3:16-18. Mainitut ”maailma” ja ”yksikään” tarkoittavat koko ihmiskuntaa. Ja jae 18 sanoo, että jokainen pelastumaton ihminen on tuomion tilassa ennen uskoon tuloaan, ”kuollut rikoksiinsa ja synteihinsä”. Efes. 2:1-3. Jokainen ihmisyksilö on osallinen Adamin kautta tapahtuneeseen lankeemukseen. Room. 5:12,18. Ja jokainen saa mahdollisuuden pelastua Jeesuksen kautta. Room. 5:19.

Israelin ja seurakunnan valinta.
Jumala valitsi Israelin kansakuntana omaksi kansakseen. Mutta kaikki yksilöt, jotka olivat sisällä valitussa kansassa, eivät silti pelastuneet. Ristillä oli kaksi ryöväriä; molemmat juutalaisia, valitun kansan jäseniä. Toinen tuli sisälle valintaan. Toinen jäi pilkkaajaksi. Samoin Jumala valitsi seurakunnan jo ennen ikuisia aikoja. Mutta kaikki eivät pysy valinnassa. Yksilö voi menettää pelastuksen, ja nimi pyyhitään pois elämän kirjasta. Ilm. 3:5.

Ihmisen pelastuminen on alusta loppuun Jumalan työ.
Jumala tiesi jo ennen Adamin luomista, että tapahtuu syntiinlankeemus. Siksi Hän valmisti myös pelastusmahdollisuuden jo ennen ihmisen luomista. Jumala teki siis pelastussunnitelman jo taivaassa, ennen ihmisen luomista. Taivaallinen päätös oli, että Jeesus ottaa kantaakseen ihmisten syyllisyyden ja tuomion. Ja noin 4000 vuotta Paratiisissa tapahtuneen syntiinlankeemuksen jälkeen Jeesus sovitti syntimme sijaisuhrillaan, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. ”Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä..” 1 Joh. 1: 7-9.
Jumalan aivoitus on, että taivaaseen tulee pyhitetty kansa, joka on vapaaehtoisesti ja vakaasti täällä valinnut asemansa Jumalan lapseudessa. Nämä taivaaseen pääsevät pelastuneet ovat tulleet pahan vallassa olevasta maailmasta, synnin ja turmeluksen vallasta puhtauteen ja kirkkauteen. Uutta lankeemusta ei siellä sen tähden enää voi tapahtua. Jes. 14:13. Jaak. 4:6.

Ristintyön jälkeen, juuri ennen taivaaseen menemistään Jeesus antoi lähetyskäskyn, että armon sanomaa syntien sovituksesta tulee julistaa ”kaikille luoduille!” Mark. 16:15,16. Jes. 40:6-9.
Usko syntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta niiden ihmisten sydämissä, jotka kuuntelevat evankeliumia hyväksyen ja vastaan ottaen. Room. 10:13-17. 1 Tess. 1:5. 2:13. 1 Kor. 2:1-5. Pyhä Henki näyttää kuulijalle todeksi synnin. Joh. 16:8,13,14. Armon sanoman edessä nöyrtynyt ihminen päättää tehdä parannuksen synneistään. Luuk. 24:47. Efes. 1:13. Näin Jumalan armo kohtaa ihmisen. Ja tällä tavalla ymmärrämme, että pelastustyö on kokonaan Jumalan vaikutusta: Hän valmisti pelastuksen. Hän antoi sanan. Hän lähetti pelastuksen sanoman julistajat. Hän antoi Pyhän Hengen, joka tekee julistajien sanan eläväksi näyttäen synnin todeksi. Ja näin ihminen voi tulla Jumalan kutsumaksi ja ottaa vastaan armahduksen. 2 Kor. 6:1,2. ”Armosta te olette pelastuneet (miten?) uskon kautta.” Efes. 2:8. Room. 3:25. Tällä tavalla ”se on Jumalan teko, että te uskotte Häneen, jonka Jumala on lähettänyt.” Joh. 6:29. ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta”. Joh. 3;27. Mutta voimme ottaa vastaan kaiken, minkä Jumala jo on meille antanut. Hän on antanut pelastuksen lahjan jokaisen vastaan otettavaksi.
”Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä.” Jaak. 1:17. Jos uskoon tulleen ihmisen elämässä on jotain, mikä ei ole tullut Jumalalta, on sellainen poistettava juurineen. Matt. 15:13. Kaiken elämässämme ja toiminnassamme tulee olla Jumalasta lähtenyttä, jopa uhraamisen ja kiittämisen: ”Sinun omasta kädestäsi olemme sen sinulle antaneet!” 1 Aikak. 29:14.

Jumalan kutsun vastaan ottanut ihminen on tullut sisälle valittujen joukkoon. ”Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä.” Kol. 2:6.
Ihminen saa itse päättää, ottaako vastaan, uskooko ja luottaako hän totuuteen. 2 Tess. 2:10-15. Eikä armon valitseminen ole omaa ansiota. Hukkuva ihminen, joka tarttuu kiinni pelastajansa ojennettuun käteen, ei ole itse ansainnut pelastumistaan. Hän vain otti vastaan tarjotun avun tarttuen kiinni auttavaan käteen. Hukkuva uskoo ja luottaa pelastuvansa, jos ottaa vastaan avun. Samoin tapahtuu uskoon tulossa. Pelastajamme ojensi kätensä puoleemme evankeliumin kautta, ja me tartuimme Hänen käteensä uskoen, että Hän voi vetää meidät ylös syntielämän ”lokaisesta liejusta”. Psalmi 40:3. Näin Hän valitsi meidät kaikki pelastukseen. Pelastava käsi on ojennettuna kaikkien ihmisten puoleen. Tartu kiiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä.” 1 Tim. 6:12.
Opetuslapsilleen Hän sanoi: ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät.” Joh. 15:16. Miten tuo valinta tapahtui? Raamattu kertoo: ”Hän sanoi heille: ”Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia.”Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat Häntä.” Matt. 4:19,20. Sillä tavalla Hän siis kutsui Pietarin ym. tulemaan opetuslapsikseen ja erikoisapostoleikseen. Jos Pietari olisi kieltäytynyt, olisi Jeesus kutsunut apostolin tehtävään jonkun toisen. Vertaa Apt. 1:16-26. Monet kieltäytyvät myös pelastuskutsusta (ei ainoastaan tehtävistä) ja jäävät sen tähden valittujen joukon ulkopuolelle. Jumala ei pakota. Hän kutsuu ihmisiä pelastukseen meidän kauttamme: ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti (koko) maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän riukkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:19,20. Näin meille selviää myös Joh. 6:44: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä.” Jumala vetää eli ”kehottaa meidän kauttamme”.
”Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys Hänessä asuisi
ja että Hän, tehden rauhan Hänen ristinsä veren kautta, Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.” Kol. 1:19,20.
1 Tess. 1:5.
”Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen!” Room. 2:4.
”Sen tähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen; sen tähden Hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka Häntä odottavat!” Jes. 30:18.

Jeesus tuli taivaasta, syntyi ihmisruumiiseen ja kuoli ristillä koko ihmiskunnan syntien puolesta. Hänen tahtonsa on, ”että kaikki ihmiset pelastuisivat”. 1 Tim. 2:4. Mutta pelastumisen ehdoksi asetettiin armon vastaan ottaminen. ”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.” 2 Kor. 6:1. Ihminen kykenee siis ottamaan vastaan tai torjumaan Jumalan armon. Valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella!” Joos. 24:15. Jumala kunnioittaa meihin luomaansa vapaata valintaoikeutta, joka takaa oikeuden ottaa vastaan tai hylätä armo.
Jumala on jo valinnut sinut kuten kaikki muutkin ihmiset. Jokainen saa itse päättää ottaako valinnan vastaan ja tuleeko näin sisälle valittujen joukkoon. Kukaan ei pääse taivaaseen ellei ota vastaan evankeliumin julistamisella tarjottua armokutsua. Joh. 14:6. ”Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, (kenelle?) niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.” Joh. 1:12. Siinä vastaan ottamisessa ihmisen sydän aukenee Pyhälle Hengelle, joka uudestisynnyttää meidät elävään toivoon. ”Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti Hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen Hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina Hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat..” Tiit. 3:4-8.
Jeesus kutsuu tykönsä kaikkia ihmisiä: ”Tulkaa minun tyköni!” Matt. 11:28-30. ”Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos!” Joh. 6:37. Isä on antanut Jeesukselle kaikki ne ihmiset, jotka ottavat vastaan pelastumisen ristillä vuodatetun sovintoveren kautta. ”Sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.” Ilm. 5:9. Apt. 20:28. ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat.” Joh. 7:37-39.
Siis kaikki saavat tulla Hänen tykönsä. ”Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.” Ilm. 22:17.
Taivaaseen pääsysi ratkaisee se, oletko ottanut vastaan armon ja näin saanut syntisi anteeksi.
”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät.” Hebr. 11:6.

Jumala valitsi siis jo taivaassa kaikki ihmiset pelastumaan Kristuksessa Jeesuksessa. Se tarkoittaa, että Jeesuksen vastaanottava ihminen siirtyy Adamista Kristukseen uskomalla ristin armotyöhön. ”.. uskon kautta Hänen vereensä.” Room. 3:25. 5:18,19. Näin jokainen ihminen saa ottaa vastaan osansa valittujen joukossa. ”Etsivä löytää!” Luuk. 11:,910. ”Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen Hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta.” 2 Tess. 2:13,14. Olemme kaikki säädetyt ikuiseen elämään (Apt. 13:48) ja tulimme sisälle siihen säätämykseen ottaessamme vastaan Jeesuksen Pelastajaksemme. Näin me siirryimme valittujen ja pelastukseen säädettyjen joukkoon, johon kutsumme kaikkia ihmisiä .. ”että kaikki ihmiset pelastuisivat!” . 1 Tim. 2:4.
Jumala on suunnitellut elämäntarkoituksen ja tehtävän jokaista ihmistä varten. Jumalan räätälöimään elämänsuunnitelmaan tullaan sisälle uskoontulossa. Vertaa Jer. 1:5. Jes. 6:8. Aam. 7:15. Efes. 2:10. ja 4:11.

Room. 8:29,30: ”Sillä ne, jotka Hän on edeltä tuntenut, Hän on myös edeltämäärännyt (jo taivaassa) Poikansa kuvan kaltaisiksi .. ; mutta jotka Hän on edeltämäärännyt, ne Hän on myös kutsunut; ja jotka Hän on kutsunut, ne Hän on myös vanhurskauttanut (uskon kautta Jeesuksen vereen. Room. 3:23-25); mutta jotka Hän on vanhurskauttanut, ne Hän on myös kirkastanut (silloin kun Jeesus tulee takaisin. Filip. 3:20,21).” Ikävä tosiasia kuitenkin on se, etteivät kaikki Jumalan tuntemat, edeltämäärätyt valitut ja kutsutut tai edes vanhurskauttamat ota vastaan asemaansa ja säilytä sitä loppuun asti. Ja joka ei usko ja ota vastaan kristittyjen julistamaa evankeliumia, ”se tuomitaan kadotukseen”. Mark. 16:16. Jeesus sisällytti lähetyskäskyynsä kaikille ihmisille mahdollisuuden tulla edeltämäärättyjen joukkoon, ”niille, jotka uskovat Hänen nimeensä.”
Kadotukseen joutuneet eivät siis voi syyttää Jumalaa, että Hän olisi määrännyt jonkun joutumaan helvettiin ilman pelastusmahdollisuutta. Synnissä elämistä ja sen tähden kadotukseen joutumista ei siis voi siirtää Jumalan syyksi.
Jeesus on ristillä sovittanut kaikkien ihmisten kaikki synnit. Jokainen saa valita armon ja näin tulla sisälle Kristuksessa valittuun joukkoon.
Jeesus itse on ”valittu, kallis”. 1 Piet. 2:4. Me olemme valitut pelastumaaan Hänessä, siirtymällä Aadamista Kristukseen, synnin tilasta armon tilaan, pimeydestä valekuteen. ”Teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa.” Kol. 3:3.
Aadamilaisuus edustaa synnin tilaa ja käärmeen siementä. He ovat uudestisyntymättömiä synnin tilassa eläviä ihmisiä. Ja Kristuksessa, Valitussa olevat, Sanan kautta Pyhästä Hengestä syntyneet, edustavat vaimon siementä. 1 Moos. 3:15. Näiden kahden ”siemenen” eli ihmisryhmän välillä on erottamaton kuilu. Ne eivät sovellu yhteen. ”Niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.” Gal. 4:9. Ihmisen on siirryttävä ”Aabrahamin siemeneen” eli Kristukseen tullakseen valituksi. ”Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: ”Ja siemenille”, ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä: ”Ja sinun siemenellesi”, joka on Kristus. Gal. 3:16. ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. (= Ovat Kristuksessa). Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te (valintaan sisälle tulleet) olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä (valittuja) lupauksen mukaan.” Gal. 3:27-29. Kiitos Jumalalle! Olemme valittuja Valitussa.

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” Matt. 7:13,14. / ”Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut.” Matt. 22:14. Vain harvat löytävät armon tien, koska eivät tahdo nöyrtyä ja etsiä Herraa ”kaikesta sydämestään”. Jer. 29:13. Näin toteutuu sana, että ”usko ei ole joka miehen”. 2 Tess. 3:2. RK. käännös sanoo, että ”kaikkihan eivät usko”.
Pelastuskutsu on kuulunut kaikkialla maailmassa, mutta vain harvat ovat ottaneet sen vastaan ja tulleet sisälle Jumalan valintaan. Ottaessamme armon vastaan, saimme uudestisyntyä Jumalan lapsiksi ”Jumalan elävän ja pysyvän Sanan kautta”. 1 Piet. 1:23. Hänen Elämänsä tuli sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Efes. 1:13. Ja upotuskasteessa Jeesuksen nimeen vanha synti-ihminen haudattiin kasteen hautaan. Room. 6:3,4,11. Näin siirryimme sisälle Jumalan ennaltamäärättyyn valintaan. Tämän vuoksi kutsumme kaikkia ihmisiä ”ottamaan vastaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi”.
”Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.” 2 Piet. 3:9. ”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.” Tiit. 2:11. ”Kaikki” -sana toistuu yhä uudestaan Raamatun pelastusopissa.

Ennaltamääräämisen kategoriaan kuuluu myös oppi Jumalan seurakunnan valinnasta, yhdestä ruumiista (1 Kor. 12:27), jonka jäsenet ovat ”yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta…. joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa, kaiken Luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon”. Efes. 3:6,9,10. Seurakunnan valinta on vaihtoehdoton Jumalan päätös, vaikka jotkut yksilöjäsenet voivatkin menettää pelastuksensa hyppäämällä pois seurakuntalaivasta, takaisin maailman myrskyiseen mereen.

KAIKKI VOIVAT PELASTUA?
Sielunvihollisen keksimä julma oppi on, etteivät kaikki voi pelastua. Joh. 8:44. 10:10. Tuon opin mukaan maailmassa on ihmisiä, jotka eivät voi pelastua, koska eivät muka ole valittuja. Ulkopuolella olevat ihmisparat ovat tuon opin mukaan siis valitut menemään helvettiin ilman minkäänlaista toivoa. Ristintyö ei muka hyödytä heitä, vaikka miten huutaisivat armoa. Kerrassaan kammottavaa fatalismia. Onneksi meillä on Jumalan lupaus, joka kumoaa julman opin: Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!” Room. 10:13.
Kukaan ei siis ole syntymästään asti auttamattomasti kulkemassa kohti helvettiä. Eikä yksikään mene taivaaseen täysin itsestään riippumatta.

Lähetyskäskyssään Jeesus kehotti julistamaan pelastussanomaa ketään erottelematta ”kaikille luoduille”. Mk. 16:15,16. Hän tarkoitti kaikkia ihmisiä snaoessaan, että jokainen anova saa, etsivä, löytää ja kolkuttavalle avataan.” Luuk. 11:10. Uskoviensa kautta Jeesus kutsuu kaikkia ihmisiä tulemaan tykönsä, löytämään levon ja rauhan sydämeensä. Matt. 11:28-30. Olemme yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa, joka tahtoo, että ”koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä”. Room. 3:19. Lähetyskäskyä toteuttamalla osoittaudumme yhteistyökykyisiksi Jumalan sekä toistemme kanssa.”Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme! Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” 2 Kor. 5:20. Me emme jätä ketään pelastuskutsun ulkopuolelle, koska Jumala on valinnut ja määrännyt jokaisen ihmisen pelastumaan. ”Hänen käskynsä on iankaikkinen elämä.” Joh. 12:50. Hän antoi Jeesukselle Kristukselle kaikki ihmiset, jotka ottavat vastaan ristintyön armon. Jeesuksen vastaan ottaneet ihmiset tulevat sisälle Jumalan valintaan, saavat syntinsä anteeksi ja tulevat näin Jumalan lapsiksi.
”Sinä olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista.” Ilm. 5:9. Sinut on ostettu Jeesuksen verellä Jumalalle kuuluvaksi. Hän on valinnut sinut, kuten kaikki muutkin ihmiset, Jeesuksessa Kristuksessa jo ennen ikuisia aikoja! Apt. 20:28.

VOIKO PELASTUKSEN MENETTÄÄ?
Eesau menetti asemansa ja osansa Jumalan ajallisessa suunnitelmassa, koska Jumalan päätös oli tehty jo ennen Eesaun ja Jaakobin syntymää: ”Vanhempi palvelee nuorempaa.” 1 Moos. 25:21-34. Jaakobin valintaan oli syynä Jumalan aivoitus, suunnitelma Israelin kansasta Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta. Eesau piti itsekin halpana esikoisuutensa. Jae 34. Siinä ei kuitenkaan ole kysymys sielun pelastumisesta, vaan asemasta Jumalan ajallisessa suunnitelmassa. Egyptin Farao taas menetti (luultavasti) myös pelastusmahdollisuutensa vastustaessaan Jumalan suunnitelmaa. Siksi hän paatui. Room. 9:15-19. 2 Moos. 5:1,2. Monien kohdalla on käynyt Faraon tavoin. He ovat valinneet mennä ulos Jumalan luomisjärjestyksestä erilaisiin syntisaastoihin. ”Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.” Room. 1:28. Jumala voi siis paaduttaa ihmisen sydämen, joka ei ”ota vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua”. 2 Tess. 2:10-12.
Evankeliumin vastustajat ”ovat kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta pakanoille heidän pelastumiseksensa.” 1 Tess. 2:15,16.
On siis mahdollista, että valitutkin eksyvät ja voivat menettää pelastuksen, jos eivät pysy Kristuksessa. ”Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat.” Joh. 15:6.
”Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta Hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos Hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.” Room. 11:22.
”Ja nyt, lapsukaiset, pysykää Hänessä, että meillä Hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkotettaisi pois Hänen tyköänsä Hänen tulemuksessaan.” 1 Joh. 2:28.
Pelastuksen voi siis menettää. Paavalikin olisi voinut luopua valinnastaan. ”.. etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hylättäväksi.” 1 Kor. 9:27.
”Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet – taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja Häntä julki häpäisevät. Sillä maa, joka särpii sisäänsä sen päälle usein tulevan sateen ja kantaa kasvun hyödyksi niille, joita varten sitä viljelläänkin, saa siunauksen Jumalalta; mutta se, joka tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan.” Hebr. 6:4-8.

”Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä! Sillä me tunnemme Hänet, joka on sanonut: ”Minun on kosto, minä olen maksava”; ja vielä: ”Herra on tuomitseva kansansa.” Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.” Hebr 10:26-31.
”Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: ”Koira palaa oksennukselleen”, ja: ”Pesty sika rypee rapakossa.” 2 Piet. 2:20-22.

Kadotuksessa on oleva paljon niitä, jotka täällä olivat kutsuttujen ja valittujen joukossa, Jumalan seurakunnassa. He tulivat tulivat uskoon, mutta hylkäsivät totuuden tien; eivätkä olleet uskolliset loppuun asti. Vain kutsutut, valitut ja uskolliset voittavat Hänen kanssansa.” Ilm. 17:14.
Muun muassa evankeliumin väärentäjät MENETTÄVÄT PELASTUKSEN. ”Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.” Ilm. 22:18,19.
Raamatussa ”tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne.” 2 Piet. 3:16,17.

Mutta kiitos Jumalalle! ”Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” Room. 8:1,2. Me saamme kulkea perille ”voittosaatossa Kristuksessa.” 2 Kor. 2:14,15. Ja siinä valittujen joukossa (voittosaatossa) pääsemme perille, jos pysymme Hänen hyvyydessään, armon ja totuuden tiellä ja ”säilytämme toivon varmuuden loppuun asti”. Hebr. 6:11.
”Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.” Psalmi 91:14.

ELÄMÄN KIRJA on yhtä kuin elävien kirja, elävien kirjoissa oleva. Jumala on tiennyt (?) hamasta ikiajoista lähtien, kuka syntyy ihmiseksi, elävien kirjoihin. Ja jos ihminen kuolee synneissään, ilman Jeeesusta, pyyhitään hänen nimensä pois elävien kirjoista. (Sikiönä kuolleet, yms. jotka eivät ymmärrä, ovat eri asia.) Mutta toisaalta, kuten jo edellä mainitsin, kaikki ihmiset ovat kuolleessa syntitilassa ennen Jeesuksen vastaan ottamista. ?
Uudestisyntymisessä eli Jumalan lapseksi syntymisessä tapahtuu ihmisen nimen vahvistaminen ja tunnustaminen taivaassa. ”Minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja Hänen enkeliensä edessä. ” Ilm. 3:5.
”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:20. ”JOKA VOITTAA, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja Hänen enkeliensä edessä.” Ilm. 3:5. Suuren valkean valtaistuimen edessä tuomitaan kadotukseen kaikki, joiden nimeä ei silloin ole pelastuneiden ihmisten elämän kirjassa. Ilm. 20:11-15.

”Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin. Mutta Hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, Hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, Hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.” Juuda 20-25.

Paljon jää edelleen ajateltavaa tämän asian tiimoilta. Moni asia ontuu. Tiedämme kuitenkin, että Jumalalla on oikeudenmukainen ratkaisu kaikkia ihmisiä varten.
Varmoja faktoja on:
”Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu” eli joutuu kadotukseen. 2 Piet.3:9. Jumala ei ole tarkoittanut ihmisiä helvettiin. Kadotuksen tulijärvi ”on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä”. Matt. 25:41. Mutta yhtä varmaa on, että kaikki ei-uskovat joutuvat helvettiin. Ilm. 20:15.
Varmaa on myös se, että kaikki ihmiset voivat voivat pelastua ottamalla vastaan Jeesuksen Kristuksen.

”Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka usk0tte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkien elämä!” 1 Joh. 5:13.

Weijo Lindroos

 

Jeesus-nimen oikea lausumistapa

Raamatussa ei ole tästä asiasta mitään oppia. Eikä alkuseurakunnassa setvitty ko. Raamatun ulkopuolisia kysymyksiä. Asia on kuitenkin saanut aikaan hämmennystä joidenkin kohdalla. Sen tähden tarvitaan tämä selonteko asiasta:
Alkuseurakunnan aikana Jeesus-Nimi lausuttiin juutalaisten keskuudessa heprealaisittain ”Jeshua”, ja pakanuudesta kääntyneiden joukossa kreikkalaisittain ”Iesus”. Molemmat lausumismuodot olivat käytössä. – Huomaa, että suomalaisittain lausuttuna Jeesus on lähes sama kuin kreikkalaisittainkin.
Alkuseurakunnan aikana sivistyskielenä oli kreikka. Paavalikin puhui kreikkaa pakanamailla. Hän kirjoitti kirjeensä kreikaksi. Pakanamaissa olevat uskoon tulleethan eivät ymmärtäneet hepreaa. Kreikkalainen Iesus-Nimi oli yleisesti käytössä. Mutta messiaanisten juutalaisten keskuudessa käytettiin myös Jeshua-Nimeä.
Alkuseurakunnan Raamattu oli septuaginta (Vanhan Testamentin kreikannos 200 luvulta eKr.).
Alkuseurakunnan aikaisessa Israelissa asui paljon juutalaisia, jotka olivat palanneet sinne maanpakolaisuudesta. Monet heistä olivat kadottaneet hepreankielen taitonsa. Kreikankieliset koulut olivat usein juutalaislastenkin opinahjoja. Apt.2:6-11 kertoo, että diasporassa asuvat juutalaiset olivat omaksuneet asuinmaansa kielen.
Jotkut ylipapitkin olivat silloin saddukeuksia, kreikkalaisen kulttuurin ja kielen omaksuneita. Oletettavasti Jeesus puhui heidän kanssaan kreikkaa. Tuomioistuinten virallinen kielihän oli kreikka. Paavalia luultiin eräässä vaiheessa egyptiläiseksi kansankiihottajaksi. Mutta kuultuaan, että hän puhui kreikkaa, asia selvisi. ”Osaatko sinä siis kreikkaa? Etkö olekaan se egyptiläinen…” Apt.21:37-40. Mutta juutalaisille hän puhui hepreaa. Apt.22:2.
”Maailmassa on, kuka tietää, kuinka monta eri kieltä, mutta ei ainoatakaan, jonka äänet eivät ole ymmärrettävissä.” 1 Kor.14:10.
Opetuslasten nimetkin usein kreikkalaistettiin. Simonista tuli Pietari. Simon on hepreaa., Pietari kreikkaa. Sauluksesta Paavali. Saul on hepreaa, Paavali kreikkaa. Matt.16:16-18 ja Apt.13:9.
Mutta näitä nimikysymyksiä ei siis ole annettu seurakunnalle oppiasioiksi, kuten esim. Kristuksen opin alkeet, parannus, kaste yms. Hebr. 6. Nämäkin asiat on hyvä tietää, mutta niiden käsittelystä ei saa tulla oppia. Ne ovat useinkin uskonnollisia opintuulia, joilla ei ole ikuisuusarvoa. ”Tieto katoaa” . 1 Kor.13:8.
”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytysten kavalissa juonissa” (Ef.4:14).
Sen tähden: ”Valvokaa ja rukoilkaa!”

W.L.

Kastamaton ristinryöväri

Ristinryövärin pelastumista ilman kastetta on joskus käytetty perusteena sille, ettei kasteelle meneminen muka olisi välttämätöntä.
Mutta ristinryövärin ei olisi pitänytkään mennä kasteelle, koska hän pelastui ennen kastekäskyn antamista. Jeesus antoi lähetys/kastekäskyn 40 vuorokautta ristin tapahtumien jälkeen. Markus 16.:15,16.
Ristinryöväri pelastui viimeisenä ihmisenä vanhan liiton puolelta. Uusi liittohan alkoi Jeesuksen kuolemasta. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. Jeesus oli siis vielä elossa antaessaan synnit anteeksi vierellään riippuvalle rikolliselle, joka kohta oli oleva Hänen kanssaan Paratiisissa. Ristinryöväri rukoili ristillä kuolinkamppailunsa keskellä: ”Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa.” Luuk. 23:42,43.

Ristinryövärin pelastuessa kastekäskyä ei siis vielä oltu annettu. Siksi hänen ei olisi pitänytkään mennä kasteelle. Mutta kastekäskyn antamisesta lähtien on kaste kuulunut ehdottomana asiana kaikille uskoon tulleille. Raamattu opettaa yksiselitteisesti, että alkuseurakunnan aikana KAIKKI uskoon tulleet kastettiin upotuskasteella Jeesuksen Nimeen! Kukaan ei jäänyt kastamattomaksi. ”Ottakoon KUKIN TEISTÄ kasteen..” Apt. 2:38,41.
”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin..!” ”Ja he pysyivät .. apostolien opetuksessa..” Apt. 2:41-42.
Kaste kuuluu siis oleellisena osana ihmissielun pelastusprosessiin, koska asiakokonaisuuteen kuuluu, että vanha ihminen haudataan kasteen kautta kuolemaan. Room. 6:3,4.
Raamattu ei lähetyskäskyn antamisen jälkeen tunne ollenkaan käsitettä ”kastamaton kristitty”. Raamattu tuntee vain uskoon tulleen kristityn, joka on uskoon tulonsa
ja parannuksen teon jälkeen kastettu upotuskasteella vedessä Jeesuksen Nimeen. Apt. 10:48.
”Jos sinä uskot kaikesta sydämestäsi, niin se (kaste) tapahtukoon.” Apt. 8:37.
Kastettu kristitty on raamatullinen kristitty!

”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi Hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.” Apt. 22:16. Näin olet oleva sisällä siinä uskossa, jossa ensimmäiset kristitytkin olivat.

Parannus ennen kastetta

Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen Nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan!” Apt. 2:38. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin!” – Siis minkä sanan kasteelle tulijat ottivat vastaan? Se oli tuo suuri ilouutinen, että Jeesus on sovittanut syntimme sijaisuhrillaan ristillä. Se sanoma otettiin vastaan uskossa ja menemällä kasteelle parannusta tehden. ”Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Nimeen!” Apt. 10:48. ”Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse! Huuda avuksi Hänen Nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi!” Apt. 22:16.
Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet!” Gal. 3:27.
Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme Hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä Hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman.”
Pitäkää siis itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.” ”Nyt, kun olette synnistä vapautetut…” Room. 6:3,4,11, 22.

Apt. 2:40,41 lisää syvyyyttä aiheeseen todistamalla, että ihmiset ennen kasteelle tuloaan antoivat pelastaa itsensä tästä ”nurjasta sukupolvesta” , joka on täynnä syntiä. 1 Joh. 5:19. ”Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin.” Apt. 2:40,41. Näin Raamattu opettaa selvästi, että maailman syntielämästä eronneet kastettiin. Parannus tulee siis tehdä ennen vesikastetta!
– Mutta on osattava tarkoin erottaa uskossa kasvaminen ja syntielämästä luopuminen! Ne ovat kaksi suuresti eri asiaa! –
Parannus (= kreik. metanoia) merkitsee mielenmuutosta, uudella tavalla ajattelemista. Mutta sanan merkitys Raamatun kokonaisuuden perusteella tarkoittaa elämän suursiivousta. Kasteelle tulevan on tehtävä parannus, joka merkitsee päätöstä elämän kokonaisvaltaisesta muutoksesta. Parannus ulottuu sisäiseen sekä ulkoiseen ihmiseen:
– ylpeämielinen nöyrtyy (mutta nöyrtyminen jatkuu ja syvenee kasteen jälkeen uskossa kasvamisen myötä)
– rikollisesta tulee hetkessä rehellinen kansalainen
– valehtelija lopettaa välittömästi kieroilunsa eikä enää puhu valheita, vaan alkaa puhua totta ja elää rehellisesti
– juoppo ei enää käytä alkoholia tai muita huumeita
– haureellinen päättää elää siveästi
– varas ei enää varasta
– tappelija ei enää tappele ja riitele
– tupakoitsija ei enää tupakoi
jne… jne…
Edellä mainitun parannuksen tehnyt voidaan kastaa. Mainittu pesäero syntielämästä eli perusparannus, elämän suursiivous, tapahtuu usein jopa muutamassa minuutissa. !!!
Parannus pitää sisällään elämän antamisen ehdoitta Jeesukselle! Näin uusi ELÄMÄ, Jeesus, tulee asumaan ihmisen sydämeen. Efes. 3:17. Ja tämä koskettaa siis sisäistä sekä ulkoista elämää, koko ihmistä tapoineen ja tottumuksineen.
Parannus on päätös ja valinta ottaa vastaan Jumalan hyvä suunnitelma koko elämään. Jeesuksen vastaan ottaminen merkitsee samalla kaikkien Hänen  oeptustensa vastaan ottamista.
Asiat tulee selvittää Jumalan kanssa juuria myöten. Matt. 15:13. Sitä on parannus.
Suurin synti on olla erossa Jumalasta. Siksi parannuksen teon perusta on tämän asian korjaaminen. Tulee korjata suhde Jumalaan ottamalla vastaan ylösnoussut Jeesus, joka on meidän ELÄMÄMME. Joh. 14:6. Hän antaa voiman ja halun elämän suursiivoukseen, johon Pyhä Henki johdattaa aidosti uskoon tulleen heti uskoon tulon myötä. Joh. 1:12. Näin Jumala armahtaa kurjuutensa tuntevan syntisen, joka tahtoo saada syntinsä anteeksi. Synnissä eletty menneisyys haudataan kasteen hautaan! Siihen päättyi synnin valta ihmisen elämässä!
Tätä meidän tulee opettaa kaikille ihmisille:
”Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava..” Luuk. 24:47.
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” Jaak. 4:6.
Kasteen jälkeen uskossa kasvaminen ja pyhityselämän lisääntyminen on loppuelämän projekti. Hengen hedelmä ja Jumalan tunteminen, kasvaminen
”Kristuksen täyteyden täyden iän määrään”, lisääntyy rukouselämän ja seurakuntayhteydessä pysymisen kautta.
Parannuksen teon ja kasteen jälkeen uskossa kasvaminen ja Jumalan tahdon tunteminen aukenee koko laajuudessaan Sanan tuntemisen kautta.

Johanneksen esimerkki on erittäin sopiva myös meille uuden liiton kristityille! Hän ei suostunut kastamaan synnissä eläviä: ”[i]Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä.”[/i] Matt. 3:8.

Ennen parannuksen tekoa ei ihmistä voida kastaa raamatullisesti!

INFORMATION TO MUSLIMS

INFORMATION TO MUSLIMS:

God´s will is good for muslims and to all people!Has anybody told You, how much God loves you and how important person you are to God?Have You ever taught, that God might have brought You to Finland, that You could hear the message of the Christian faith and the message of Jesus, who atoned Your sins on the cross of Golgatha.
He took the curse of Your sins and died in the midst of great pain for You! He suffered for You and took on himself all the punishment that belongs to You. “It is finished!” Jesus brought sins of all mankind on the cross. Now all the sins of every person, who receives Jesus as his or her own Savior, will be forgiven. Every person, who believes in Jesus as his or her own Savior will be free of punishment! “There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus!” Rom. 8:1

Also You may receive God´s mercy and freedom from Your sins by receiving Jesus as your Savior and Lord. This message You might not be able to hear in Your muslim country.

So, what are You going to do to Your sins? –
Nobody can be a child of God or get in to Paradise without Jesus.
Jesus opened the way to the Heavens by His blood. He said: “I am the way, the Truth and the Life. No one comes to the Father except through Me.” Joh 14:6. Religions are, therefore, unnecessary.

God was in Christ and reconciling the world to Himself.” 2. Kor. 5:19.
Jesus sacrificed Himself for Your and atoned Your sins by His suffering and death! Jesus is not a religion or a religious ideology. He has risen up from the death and is now the King of Heaven, the Son of God, the Lord, who has all the power in Heaven and on the earth.

Get a Bible and begin to read it from the New Testament. If You can Finnish, get “Raamattu Kansalle” – Bible, it is a good translation. When You read, pray that the Holy Spirit would help You to understand what You read. When You pray in the name of Jesus, God will hear You. He is waiting for You. He is willing to do good for You, to save you, to forgive Your sins, to be Your friend. You can tell Him all Your concerns.

When You have received Jesus as Your Savior and Lord, contact us. We will arrange a christening for You where You will be baptised in full-immersion baptism in the name of Your new Lord Jesus Christ. In this way You will become a Cristian, a child of God. This way You will get in to Paradise after this life.

Milloin tempaus on? (Jari Iivanainen)

Milloin tempaus on?

Kun puhumme viimeisten päivien tapahtumista ja Jeesuksen tulemuksesta, niin on yksi niihin liittyvä tapahtuma myös seurakunnan ylösotto eli tempaus. Sillä Raamattu osoittaa, että yksi seurakunnan sukupolvi ei koe normaalia kuolemaa, vaan nämä ihmiset muuttuvat silmänräpäyksessä, niin että he saavat aivan uuden ja katoamattoman ylösnousemusruumiin. Silloin Paavalin mukaan toteutuu se sana, että ”Kuolema on nielty ja voitto saatu”: – (1 Kor 15:51-54) ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

Mutta missä vaiheessa tempaus eli seurakunnan ylösotto tapahtuu? Yleensähän se on liitetty ajankohtaan ennen ahdistuksen ajan alkua ja josta olisi vielä 7 vuotta siihen, kun Kristus kirkkaudessaan saapuisi maan päälle.Saatamme kuitenkin kysyä, pitääkö edellä oleva käsitys paikkansa, eli onko todella totta, että tempaus tapahtuu jo siinä vaiheessa eli muutamia vuosia ennen julkista tulemusta? Sillä jos katsomme tätä asiaa monien Raamatun paikkojen valossa, niin näyttäisivät ne osoittavan juuri päinvastaista, eli että tempaus tapahtuisikin vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, ei sitä ennen.
Tähän asiaan, joka kylläkään ei ole maailman tärkein tietää, voimme nähdä viittaavan mm. seuraavien seikkojen:

YLÖSNOUSEMUS, TEMPAUS JA TULEMUS
Kun lähdemme tutkimaan tempauksen ajankohtaa, niin on hyvä päästä selville kolmesta tärkeästä asiasta, joissa käsitellään ylösnousemuksen, tempauksen ja Jeesuksen tulemuksen ajallista suhdetta toisiinsa. Nämä asiat ovat:

1. Tapahtuvatko ylösnousemus ja tempaus samaan aikaan?
2.
Onko ylösnousemus / tempaus samanaikainen tapahtuma kuin Jeesuksen tulemus?
3.
Jos ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat samaan aikaan kuin Jeesuksen tulemus, tarkoittaako tämä Jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan, vai jotakin salaista tulemusta?

1. TAPAHTUVATKO YLÖSNOUSEMUS JA TEMPAUS SAMAAN AIKAAN?Ensimmäinen asia tempauksen ajankohdan selvittelyssä on siis tarkistaa, missä suhteessa tempaus ja ylösnousemus ovat ajallisesti toisiinsa nähden; eli tapahtuvatko ne samaan vai eri aikaan. Tähän kysymykseen antavatkin hyvin selvän vastauksen seuraavat kaksi Raamatun kohtaa, jotka osoittavat niiden olevan aivan samanaikaisia tapahtumia:
1 Kor 15:51-54. Katso, minä sanon teille salaisuuden:
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina(=kuolleiden ylösnousemus), ja me muutumme (=elossa olevien tempaus). 53. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.”

Ensinnäkin 1 Kor 15. luvussa osoitetaan, että kuolleiden ylösnousemus (kuolleet nousevat katoamattomina”) ja nyt maan päällä elävien tempaus (”emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme”) tapahtuvat samanaikaisesti ja yhdessä silmänräpäyksessä. Ne tapahtuvat viimeisen pasunan soidessa ja silloin kumpikin näistä ryhmistä kokee muutoksen.

1 Tess 4:13-18. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole. 14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

Näissäkin ylläolevissa jakeissa osoitetaan, että ylösnousemus ja tempaus ovat aivan samanaikainen tai heti peräjälkeen tapahtuva tapahtuma. Paavalin sanojen mukaan Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja heti välittömästi tapahtuu elossa olevien tempaus.

2. ONKO YLÖSNOUSEMUS / TEMPAUS SAMANAIKAINEN TAPAHTUMA KUIN JEESUKSEN TULEMUS?
Edellä totesimme, että ylösnousemus ja tempaus ovat samanaikaisia sekä yhdessä silmänräpäyksessä tapahtuvia asioita.
Kuitenkin me voimme löytää myös jakeita, jotka osoittavat ylösnousemuksen ja tempauksen tapahtuvan aivan samaan aikaan kuin Jeesuksen tulemuksenkin. Se käy selville mm. seuraavista Raamatun paikoista:

1 Tess 4:15-17. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.
Ensinnäkin 1 Tess 4:15-17 osoittaa hyvin, miten Jeesuksen tulemus tapahtuu samaan aikaan kuin ylösnousemus ja tempaus. Näissä jakeissa sanotaan, miten me jäämme tänne Herran tulemukseen ja että silloin tapahtuu myös kuolleiden ylösnousemus ja elossa olevien tempaus.

1 Kor 15:20-23,51,52. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta. 22. Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, 23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
1. Korinttolaiskirjeen 15. luvun jakeista käy selville se, miten Kristuksen omat tehdään eläviksi – eli heidän ylösnousemuksensa tapahtuu – Kristuksen tulemuksen yhteydessä.
Lisäksi kun aiemmin totesimme, että tempaus on ylösnousemuksen kanssa samanaikainen tapahtuma (ks. myös jae 52!), niin täytyy sekä ylösnousemuksen että tempauksen tapahtua siis samanaikaisesti Kristuksen tulemuksen yhteydessä.

2 Tess 2:1-3. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
Kuten Paavali osoitti ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, että tempaus ja ylösnousemus tapahtuvat Kristuksen tulon yhteydessä, niin viittaa hän myös 2. Tessalonikaiskirjeessä samaan asiaan. Hän osoittaa, että tempaus eli
”meidän kokoontumisemme hänen tykönsä” on samanaikainen tapahtuma kuin Kristuksen tulemus.

Matt 24:30,31. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
Matt 24:31 osoittaa edelleen, että valittujen kokoaminen eli tempaus tapahtuu Jeesuksen tulon yhteydessä. Merkillepantavaa tässä Matteuksen kohdassa on, että siinä
”kokoavat”– sanasta esiintyy aivan sama kantasana kuin mitä 2. Tessalonikalaiskirjeessä (2:1: ”kokoontumisemme hänen tykönsä”) esiintyy.
Valitut -sana
. Kun on kyseessä ”valitut”-sana, joka esiintyy jakeissa Matt 24:22,31, niin on toisinaan annettu ymmärtää, että se koskisi vain juutalaisia.
Kuitenkin tämän sanan käyttö Uuden Testamentin puolella liittyy aina kaikkiin uskoviin, olkoot nämä sitten juutalais- tai pakanauskovia, ja itseasiassa sama sana esiintyy useimmiten pakanauskoville osoitetuissa kirjeissä. Se mainitaan mm. seuraavissa kohdissa:
– Luuk 18:7, Room 8:33, Kol 3:12, 2 Tim 2:10, Tiit 1:1, 1 Piet 1:2, 2 Tess 2:13, 1 Kor 1:27, Ef 1:4, 1Piet 2:9.

3. JOS YLÖSNOUSEMUS JA TEMPAUS TAPAHTUVAT SAMAAN AIKAAN KUIN JEESUKSEN TULEMUS, TARKOITTAAKO TÄMÄ JEESUKSEN TULEMUSTA KIRKKAUDESSAAN JA VOIMASSAAN, VAI JOTAKIN SALAISTA TULEMUSTA?
Kun edellä on todettu, että ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat Jeesuksen tulemuksen yhteydessä, on seuraava tehtävä selvittää, onko kyseessä Jeesuksen julkinen tulemus kirkkaudessaan ja voimassaan, vai jokin salainen tulemus esim. 7 vuotta aiemmin.

Jos katsomme seuraavia kohtia ja esimerkkejä, tuntuvat ne kuitenkin viittaavan siihen, että ylösnousemus ja tempaus tapahtuvat nimenomaan Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan. Se käy ilmi varsin useista Raamatun kohdista:
Matt 24:15,21,22,29-31. Kun te siis näette
hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – 21. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.

Matteuksen 24. luvussa puhutaan suuresta ahdistuksesta; ja lopuksi mainitaan, että Jeesuksen julkinen tulemus tapahtuu vasta näiden ahdistuksen päivien jälkeen – eli ajankohtana, jolloin tapahtuu myös hänen valittujensa kokoaminen eli tempaus.
Siten jos teemme johtopäätöksen näistä jakeista, niin asettuu tempaus niiden mukaan selvästi Jeesuksen julkisen tulon yhteyteen, ei sitä varhaisempaan ajankohtaan. Se tapahtuu vasta ahdistuksen ja antikristuksen ajan jälkeen ja kun Jeesus saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan.

Pasuna-sana.
Se, että tempaus tapahtuu nimenomaan Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, käy selville ”pasuna”-sanasta, joka esiintyy
Matt 24:31:ssä, 1 Kor 15:52:ssa ja 1 Tess 4:16:ssa. Erityisesti Matt 24:31 osoittaa selvästi, että tämä pasuna soi Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, kun valitut kootaan hänen tykönsä. Muissakin kohdissa puhutaan tulemuksen ja pasunan äänen samanaikaisuudesta:
– (Matt 24:29-31)
Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
– (1 Kor 15:22,23,51,52) Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki
tehdään eläviksi Kristuksessa, 23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan; 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.
– (1 Tess 4:15-17) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa,
jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

2 Tess 2:1-3,8. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen (=parusia)ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, 2. ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa (=parusia)ilmestyksellä.
Kun tutkimme 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. lukua, niin käy ensinnäkin jakeesta 1 selville Jeesuksen tulemuksen ja tempauksen –
”kokoontumisemme hänen tykönsä” – samanaikaisuus. Tässä jakeessa rinnastetaan ajallisesti nämä kaksi asiaa toisiinsa.
Toiseksi kun jakeissa 1 ja 8 on ”tulemus”-sana (molemmissa kreikankielen sana
”parusia”), niin viittaa se nimenomaan Jeesuksen julkiseen tulemukseen, koska jakeen 8:n mukaan hän juuri silloin kukistaa antikristuksen. Tempauksen täytyy siis tämän mukaan selvästi ajoittua Jeesuksen julkisen tulon yhteyteen ja kun antikristuksen valta kukistetaan.
Lisäksi tekstistä käy toisellakin tavalla selville, miten tempaus tapahtuu vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä. Sillä kun katsomme jakeita 2 ja 3, niin täytyisi niiden mukaan ennen ”Herran päivää”
(asia, joka tässä viittaa selvästi 1. jakeen Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä) luopumuksen ja antikristuksen ilmaantua. Toisin sanoen näiden jakeiden valossa näyttää aivan selvältä, ettei tempaus voi tapahtua ennenkuin Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä ja kun antikristus on sitä ennen ilmestynyt.

Herran päivä.
Kun tutkimme sanontaa ”Herran päivä” 2 Tess 2:2:ssa, niin on toisinaan annettu ymmärtää, että se tarkoittaisi jotakin erillistä Jeesuksen tulemukseen kuulumatonta ajanjaksoa, jonkinlaista antikristillistä vaivanaikaa, maailman lopussa.
Kuitenkin, kun katsomme alkukieltä, on tässä jakeessa oleva sana ”Herran päivä” oikeasti
”Hëmera tü Khristü” eli ”päivä Kristuksen Herran”, joten kyseessä on varmasti viittaus Jeesuksen tulemukseen ja tempaukseen, joista jae 1 puhuu. Niinpä esim. C. Skovgaard-Petersen on kirjoittanut samasta asiasta. Hän viittaa siihen, miten Herran päivä tässä luvussa tarkoittaa nimenomaan Jeesuksen tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan. Muuhun yhteyteen sitä ei voi sovittaa:
En voi käsittää, kuinka ei tämä kohta ole päässyt ratkaisemaan kaikkien Raamattuun uskovien ihmisten kantaa, sillä onhan siinä selvästi sanottu, että ensin (ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä) täytyy suuren luopumuksen ja antikristuksen tulla.
Luonnollisesti tiedän hyvin, miksi tästä kohdasta tahdotaan päästä. Yritetään pitää ”Herran päivää” jonain Jeesuksen Kristuksen tulemukseen kokonaan kuulumattomana. Herran päivä olisi muka tuomiopäivä maailman lopussa. Sillä tavalla katsotaan lauseen merkitsevän, että ennenkuin tuomiopäivä saapuu, tulee ensin luopumus ja antikristus; mutta silloin se ei merkitsisi, että antikristus tulee ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä.
Mutta tämä on aivan mielivaltainen ja typerä käsitys. ”Herran päivä” (päivä, jolloin Herra ilmoittaa itsensä erikoisella tavalla) on semmoisenaan verraten epämääräinen nimitys, joka saa lähemmän merkityksensä siitä yhteydestä, jossa se esiintyy. Sentähden voi ”Herran päivä” yhteydessä, jossa ajatus Herran ilmestyksestä (1:7) ja tulemuksesta (2:1) on kokonaan vallitsevana, merkitä vain samaa kuin Herran tulemus. – Sitäpaitsi käyttää Paavali näitä kahta nimitystä aivan samaa tarkottaen ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään. Siinä hän puhuu neljännen luvun lopussa ”Herran tulemuksesta” (4:15) ja sitten hän jatkaa: ”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjottaa; itsehän varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä – ” (5:1). On aivan varmaa, että Herran päivä tässä merkitsee samaa kuin Herran tulemus; sitä ei yleensä voi ymmärtää millään muulla tavalla. Mutta mitähän järkeä olisi siinä, että apostoli käyttäisi ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessään ”Herran tulemusta” ja ”Herran päivää” samassa merkityksessä ja sitten toisessa kirjeessään samalle seurakunnalle käyttäisi samoja kahta nimitystä tarkottaen kahta aivan eri asiaa? Semmoista sekavuutta ei käy paneminen Herran suuren apostolin laskuun. (56).
Lisäksi, kun katsomme ”Herran päivän” käyttöä Uuden testamentin puolella, viittaa se melkein aina Jeesuksen tulemukseen. Näissä kohdissa puhutaan mm. siitä, miten ”Herran päivä” eli Jeesuksen tulemus tulee niinkuin varas yöllä, ja samoin on vastaavia viittauksia tähän tärkeään päivään eli Herran Jeesuksen päivään:
– (1 Tess 4:15-5:2) Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne
Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.
1.
Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
– (Matt 24:30,42,43 – [vrt Ilm 16:15]) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat;
ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan
– (1 Kor 1:8) Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti,
niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.
– (2 Kor 1:14) – niinkuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään –
että me olemme teidän kerskauksenne, samoin kuin tekin meidän, Herramme Jeesuksen päivänä.
– (Fil 2:16) tarjolla pitäessänne elämän sanaa,
ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.
– (1 Tess 5:23) Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne
nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

 2 Tess 1:7-10. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10. kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.

Kun jatkamme tempauksen ajankohdan selvittelyä, niin mainitaan ylläolevissa jakeissa miten kirkastuminen, johon varmasti liittyy myös ruumiin kirkastuminen eli ylösnousemus (sekä tietysti tempaus, jonka todettiin tapahtuvan samaan aikaan ylösnousemuksen kanssa), tapahtuu, kun Jeesus ilmestyy taivaasta kirkkaudessaan ja voimassaan. Samaan ajankohtaan, eli Jeesuksen julkiseen tulemukseen voimassaan, sijoittuu myös uskovan levon saaminen.

1 Joh 3:2.
– (1 Joh 3:2) Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee.
Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on.
1. Joh 3:2:ssa on osoitettu, että muuttumisemme (= tempaus / ylösnousemus) tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä. Siinä oleva verbi ”apokalypto” esiintyy mm. 2 Tess 1:7:ssä, joka viittasi nimenomaan Jeesuksen julkiseen tulemukseen.

Fil 3:20,21.
– (Fil 3:20,21) Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa,
ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, 21. joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.
Filippiläiskirjeen kolmannessa luvussa on yhdistetty Jeesuksen tulemus ja meidän muuttumisemme (=tempaus / ylösnousemus) samanaikaiseksi tapahtumaksi. Kyseessä on tässäkin varmasti Jeesuksen julkinen tulemus.

Kol 3:4.
– (Kol 3:4)
kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
Kolossalaiskirjeen kolmannessa luvussa on muuttumisemme ja kirkastumisemme (=ylösnousemus / tempaus) yhdistetty Kristuksen ilmestymiseen eli julkiseen tuloon.

Ilm 20:4-6. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 5. Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. 6. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta

Kun katsomme Ilmestyskirjaa, niin mainitaan sen 20. luvussa, miten ensimmäinen ylösnousemus tapahtuu ennen tuhatvuotista valtakuntaa muttei kuitenkaan nykyisen maailmanajan aikana; eli tämän ylösnousemuksen täytynee liittyä Jeesuksen tulemukseen, koska se on näiden kahden asian välissä.
Samoin, kun tässä mainitaan, että on kyseessä ensimmäinen ylösnousemus, niin ei ole sitä ennen voinut olla muita uskovien ylösnousemuksia – sellaisia emme voi ainakaan Ilmestyskirjasta löytää, koska siellä ei muualla selvästi puhuta tästä asiasta.
Lisäksi kun Ilmestyskirjan tässä luvussa erotellaan ensimmäinen ja toinen ylösnousemus, on se yhtäpitävä esim. Joh 5:28,29:n ja Apt 24:15:n kanssa, joissa erotellaan vanhurskaiden ja vääräin ylösnousemus. Eli on vain nämä kaksi ylösnousemusta, joista ensimmäinen, eli uskovien herättäminen, tapahtuu Jeesuksen tulemuksen yhteydessä kuten 1 Kor 15:22,23 osoittaa (”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan:
esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan”), toinen sitten myöhemmin.

Dan 12:1,2. Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. 2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.

Danielin kirjasta voimme löytää viittauksen ylösnousemukseen. Sen mukaan se tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen; eli eikö sen täydy silloin merkitä Jeesuksen julkista tulemusta, koska sehän juuri päättää tämän ajanjakson?

Joh 6:39,40. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. 40. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.”

Kun Jeesus Johanneksen evankeliumissa puhuu herättävänsä häneen uskovan viimeisenä päivänä, ei se varmaankaan voi viitata ajankohtaan 7 vuotta ennen hänen tuloansa – kuten usein on esitetty – vaan pikemminkin juuri hänen julkisen tulemuksensa päivään, jolloin nykyisenkaltainen maailmanaika päättyy.

Karitsan häät
– (Ilm 19:7,9,11) Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle,
sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. 9. Ja hän sanoi minulle: ”Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!” Vielä hän sanoi minulle: ”Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat.” 11. Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

Eräs viittaus siihen, että tempaus ja ylösnousemus tapahtuvat vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, on Ilmestyskirjassa oleva viittaus Karitsan häihin. Sillä nämä häät alkavat tämän luvun mukaan vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä, ei sitä ennen. Tai jos häät olisivat alkaneet seurakunnan ja Kristuksen kohtaamisella taivaassa esim. Ilmestyskirjan 4. luvun kohdalla, niin olisi siitä kai mainittu jo silloin eikä vasta 19. luvussa, jossa puhutaan Jeesuksen julkisesta tulosta.
Edelleen, jos oletamme, että häät alkaisivat esim. 7 vuotta ennen Jeesuksen julkista tulemusta, niin merkitsisi se sitä, että osa morsiamesta eli seurakunnasta viettäisi häitä jo taivaassa, kun taas osa
(Ilmestyskirjassa mainitut pyhät ovat tavallisia Kristukseen uskovia ihmisiä eli hänen morsiantaan) kokisi historian pahimpia vainoja maan päällä. Tätä on kuitenkin kovin vaikea ymmärtää häitä ajatellen, koska eihän mikään morsian voi olla jaettu, niin että osa siitä olisi maan päällä poissa häistä ja osa taas taivaassa häiden vietossa.

Miten itämainen hääkäytäntö ilmeni? Jos tutkimme itämaisia häitä esikuvana, voidaan siinä nähdä kolme vaihetta. Ilmestyskirjan 19. luku, joissa puhutaan Karitsan häistä, liittynee juuri samaan itämaiseen hääkäytäntöön:
Kihlaus
. 1. Vaihe oli se, kun sulhanen lähti isänsä kodista tulevan morsiamensa kotiin ja maksoi hinnan morsiamesta. Tätä vaihetta sanottiin kihlaukseksi. Meidätkin on samalla tavalla kihlattu Kristukselle:
– (2 Kor 11:2) Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
Erilläänasuminen.
2. vaihe oli se, kun sulhanen palasi kotiinsa ja oli erillään morsiamesta vuoden ajan. Sinä aikana hän valmisti nuorikolleen ja itselleen sijaa isänsä kodissa.
Morsiamen noutaminen ja hääjuhla.
Viimeinen vaihe oli morsiamen noutaminen ja hääjuhlan alkaminen. Itse hääjuhla hääaterioineen taas saattoi kestää parista päivästä pariin viikkoon. Ilmestyskirjan 19. luku kuvannee juuri tätä viimeistä vaihetta hääaterioineen. Seurakunta kokee ylösnousemuksen, johon Ilm 20:4-6 viittaa, ja tuhatvuotinen valtakunta alkaa sen jälkeen.

Jeesuksen tulemus ja palkanmaksu
Eräs viittaus tempauksen tapahtumiseen vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä on se, että useat jakeet osoittavat uskovien palkitsemisen ja heidän odotuksensa kohdistuvan juuri tähän hetkeen eikä esim. ajankohtaan seitsemän vuotta ennen sitä. Silloin, Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä, heille maksetaan heidän tekojensa mukaan ja samaan ajankohtaan täytyy ajoittua myös vanhurskasten ylösnousemus (Ks. varsinkin jakeet Matt 16:27 ja Luuk 14:14).
Useissa näissä jakeissa puhutaan lisäksi suoraan Kristuksen kirkkauden ilmestymisestä. Samoin monissa näistä kohdista esiintyy joko verbi ”epifaino” (
e), joka viittaa näkyvään esiinastumiseen tai verbi apokalypto (a), joka viittaa Herran tulemista esiin kaikkeuden näkyvässä osassa, kun hän nyt on näkymättömissä. Molempien verbien täytyy viitata erityisesti Herran julkiseen tuloon. Nämä kaikki jakeet siis osaltaan todistavat siitä, että uskovien palkanmaksu ja siihen liittyvä ylösnousemus / tempaus tapahtuu vasta Jeesuksen julkisen tulon yhteydessä:
– (Matt 16:27)
Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.
– (Luuk 14:14) niin sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi maksaa sinulle;
sillä sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa.”
– (Matt 25:14,19) Sillä tapahtuu, niinkuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille: hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa; 19.
Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa.
– (Ilm 22:12) Katso,
minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.
– (1 Kor 4:5) Älkää sentähden lausuko mitään tuomiota,
ennenkuin aika on, ennenkuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta.
– (1 Piet 1:7
a) että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
– (1 Piet 4:12,13
a) Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikäänkuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 13. vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita.
– (1 Piet 5:4
e) niin te, ylipaimenen ilmestyessä, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen.
– (2 Tim 4:8
e) Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat.
– (1 Joh 2:28
e) Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.
– (Fil 2:16) tarjolla pitäessänne elämän sanaa,
ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt.
– (Fil 1:6,10) varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn,
on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. 10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi.
– (1 Tess 2:19,20) Sillä kuka on meidän toivomme tai ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu?
Ettekö myös te, meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? 20. Sillä te olette meidän kunniamme ja meidän ilomme.
– (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän sydämenne
nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.
– (1 Tess 5:23) Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne
nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
– (1 Tim 6:14
e) että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka,
– (1 Kor 1:7,8
a) niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä.
– (Tiit 2:13
e) odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä,
– (1 Piet 1:13
a) Vyöttäkää sentähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

Opettaako Raamattu salaista tulemusta?
Kun on kyseessä tempauksen ajankohta ja Jeesuksen tulemus, niin on toisinaan esitetty se vaihtoehto, että tulemuksia olisikin kaksi lopun aikana: toinen salainen seurakuntaa varten ja jolloin tapahtuu tempaus sekä toinen julkinen taas maailmaa varten, kun hän saapuu kirkkaudessaan ja voimassaan.
Mutta pitääkö tämä käsitys paikkansa? Onko todella totta, että lopun aikana tapahtuu kaksi tulemusta, joista toinen on salainen ja toinen julkinen? Sillä jos katsomme tätä asiaa seuraavien jakeiden valossa, niin painottavat ne erityisesti Jeesuksen tulemuksen julkisuutta ja miten se on kaikille nähtävä eikä mikään salainen tapahtuma. Jeesushan varoitti sellaisesta harhasta, että hän olisi jo tullut jollakin salaisella tavalla eikä sitä olisi huomattu. Hän selitti paluunsa tapahtuvan niin kirkkaalla tavalla, että jokainen tietäisi sen todella tapahtuneen:
– (Matt 24:26,27) Sentähden, jos teille sanotaan: ’Katso, hän on erämaassa’, niin älkää menkö sinne, tahi: ’Katso, hän on kammiossa’, niin älkää uskoko. 27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
– (Matt 24:30,31)
Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
– (Matt 23:39) Sillä minä sanon teille:
tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ’Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'”
– (Matt 25:31) Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
– (2 Tess 1:6-9) koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, 7.
ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa 8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,
– (Ilm 1:7)
Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

ASIOITA, JOILLA ON YRITETTY PERUSTELLA SALAISTA TULEMUSTA
Kun on yritetty todistaa, että tempaus tapahtuisi joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta eli salaisen tulemuksen yhteydessä, niin on siihen tietysti käytetty erilaisia perusteluja. Näitä ovat mm. sellaiset asiat kuin ettei seurakuntaa mainita Ilmestyskirjan luvuissa 6-19, Nooan ja Lootin päivät, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ja monet muutkin vastaavanlaiset asiat.
Aiommekin seuraavassa tutkia näitä perusteluja ja ovatko ne sittenkään kovin varmalla pohjalla. Yritämme tutkia, onko perusteltua uskoa salaiseen tempaukseen joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta kirkkaudessaan ja voimassaan, vai ei.

Ilmestyskirjan kohta 4:1 ja luvut 6-19. Yksi perusteluista sille, ettei seurakunta jää tänne ahdistuksen ajaksi, on siis se, ettei seurakuntaa ollenkaan mainita Ilmestyskirjan luvuissa 6-19, kun se esim. luvuissa 2-3 mainitaan useaan kertaan. Siten tempaus onkin tämän perusteella sijoitettu Ilmestyskirjan kohtaan 4:1.
Jos kuitenkin katsomme Ilmestyskirjan jaetta 4:1, niin kertoo se vain siitä, miten Johannes väliaikaisesti otetaan taivaaseen ja hänelle sieltä käsin näytetään tulevaisuuden tapahtumia – seurakunnan ylöstempaamista tästä kohdasta on vaikea löytää.
Toisaalta on todisteita siitä, että seurakunta on koko ajan lopun aikana maan päällä. Sillä esim. Jeesus sanoi, että ”valittujen tähden ne päivät lyhennetään”
(Valitut-sana viittaa Ut:n kielenkäytössä aina tavallisiin sekä pakana- että juutalaisuskoviin.).
Samoin Ilmestyskirjassa on useita viittauksia pyhiin, jotka joutuvat kärsimään uskonsa tähden. Eli eivätkö juuri pyhät muodosta seurakunnan ja eikö tämä ole Ut:n tavallinen sekä pakana- että juutalaisuskovista käytetty nimitys?
(Esim. Apt 9:32, Room 1:7, Room 8:27, Room 16:15, 1 Kor 14:33, Ef 4:12, Kol 3:12). Ilmestyskirjassa siis selvästi viitataan siihen, että seurakunta on koko ajan maan päällä:

– (Matt 24:21,22) Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. 22. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
– (Ilm 6:9) Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin,
näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli.
– (Ilm 7:14) Ja minä sanoin hänelle: ”Herrani, sinä tiedät sen.” Ja hän sanoi minulle:
”Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.
– (Ilm 13:7,8) Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. 8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä,
jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.
– (Ilm 17:6) Ja minä näin sen naisen
olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin.
– (Ilm 20:4) Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin
niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

 Pidättäjä. Yhtenä perusteluna on mainittu, että seurakunta on pidättävä voima, joka estää antikristuksen ilmestymistä ja kun se on otettu pois ylösoton kautta, voi antikristus silloin ilmestyä. Pidättävästä voimasta kertovat jakeet 2. Tessalonikalaiskirjeessä:
– (2 Tess 2:3-8) Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, 4. tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? 6.
Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. 7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, 8. niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
Samasta asiasta voimme kuitenkin ottaa esille seuraavia seikkoja. Ne osoittavat, ettei seurakunta sittenkään voi olla pidättävä voima:
– Ensinnäkin kuten todettiin tämän saman luvun kohdalla, tapahtuu seurakunnan ylösotto eli ”meidän kokoontumisemme hänen tykönsä” (jae 1) vasta Jeesuksen julkisen tulemuksen yhteydessä. Tästä todisti se, että kun jakeissa 1 ja 8 on ”parusia” / ”tulemus”-sana, niin viittaa se nimenomaan julkiseen tulemukseen, koska jakeen 8:n mukaan hän juuri silloin kukistaa antikristuksen.
Toiseksi kun jakeissa 1-3 puhutaan ”Herran päivästä” – eli päivästä, jolloin jakeen 1 mukaan tapahtuu Jeesuksen tulemus sekä seurakunnan ylösotto – niin tulee tämä tempauksen ja Jeesuksen tulon päivä vasta luopumuksen ja antikristuksen ilmestymisen jälkeen. Siten tämän valossa on aivan mahdotonta, että seurakunta on pidättävä voima antikristuksen ilmestymiselle, koska sen ylösottohan
(”kokoontumisemme hänen tykönsä”) tapahtuu vasta tämän henkilön ilmaantumisen jälkeen, ei sitä ennen.

– Ajatus, että seurakunta voisi pidättää antikristuksen tai muiden diktaattorien ilmestymistä, ei pidä yhtä myöskään historian kanssa. Sillä seurakunnan historian aikana on ilmestynyt lukuisia diktaattoreita (esim. 1900-luvulla Hitler, Stalin, Mao…) seurakunnan läsnäolosta huolimatta, ja he ovat hallinneet suurta osaa maailmaa ja vainonneet kristittyjä. Sentähden kun maailman pahuus kasvaa yhä enemmän ja enemmän, niin on tämän toistuminen jälleen mahdollista.
– Seurakunta ei voi olla pidättäjä myöskään alkukielen mukaan. Sillä kun on kyseessä seurakunta / morsian, on se alkukielellä feminiinimuoto, kun taas jakeessa 7 pidättäjä on maskuliinimuoto ”ho katekhoon” ja jakeessa 6 on neutrimuoto ”to kãtekhon”. Sentähden ei jakeissa 6 ja 7 ainakaan suoraan puhuta seurakunnasta.
Toisaalta jos pidättäjä todella olisi seurakunta tai sen kautta vaikuttava Pyhä Henki, niin on meidän otettava huomioon, että ainakin Ilmestyskirjassa puhutaan pyhistä eli seurakunnasta sekä Pyhän Hengen tekemistä teoista. Nämä jakeet kyllä edellyttävät, että seurakunta ja Pyhä Henki ovat koko ajan paikalla.

Nooan ja Lootin päivät. Yhtenä perusteluna ylösotolle ennen ahdistusta on käytetty mm. Nooan ja Lootin päiviä. On sanottu, että Jumala antaisi tuomion aikojen ja antikristuksen tulla vasta, kun seurakunta olisi ensin otettu pois:
– (Matt 24:36-42) Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan
tulemus oleva. 8. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. 40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.

Kun puhutaan näistä Nooan ja Lootin päivistä, niin osoittavat nämä esimerkkeinä kuitenkin selvästi, että kun Nooa ja Loot pelastuivat, niin loppui myös välittömästi ympäröivältä maailmalta armon aika, eikä ihmisillä ollut enää mitään pelastumisen mahdollisuutta. Nämä esimerkit sopivat siksi paremmin Jeesuksen julkiseen tuloon, jolloin myös ihmisiltä loppuu armon aika ja jolloin Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan ja tuomitsee maailman (2 Tess 1:6-10).
Lisäksi näissä jakeissa puhutaan tosiaankin Jeesuksen tulemuksesta ja miten se on yllätys ihmisille
(”eivätkä tienneet”). Samoin tämä tulemus on julkinen, koska nämä jakeet ovat vain jatkoa aikaisemmille jakeille (esim. 27,30,31), joissa puhutaan Jeesuksen saapumisesta kirkkaudessa kaikkien nähden. Tämän valossa eivät Nooan ja Lootin päivät siis esimerkkeinä tue ajatusta ylösotosta ennen ahdistusta, vaan ne viittaavat enemmänkin hänen julkiseen paluuseensa, kun kaikki silmät saavat hänet nähdä.

Kymmenen neitsyttä – Matt 25:1-13. Kun on kyseessä kymmenen neitsyen vertaus, niin on myös sitä yritetty käyttää esimerkkinä ylösotosta ennen Jeesuksen julkista tuloa.
Jos kuitenkin katsomme tätä vertausta ja sen ympärillä olevia Raamatun kohtia, niin viittaavat ne Jeesuksen julkiseen, eivätkä suinkaan salaiseen, tulemukseen.
Sillä ensinnäkin tämän vertauksen alku – ”Silloin on …” – on jatkoa Matteuksen 24. luvun lopulle, jossa puhutaan nimenomaan Jeesuksen julkisesta tulosta. Samoin kun saman Matteuksen 24. luvun lopussa puhutaan siitä, että valvomattoman ihmisen kohtalo on joutua kadotukseen eikä hänellä ole enää mitään pelastumisen mahdollisuutta (Matt 24:47-51, vrt. 2 Tess 1:6-10), niin viittaa myös se, sekä tietysti sitä seuraava neitsyt-vertaus, nykyisen maailmanajan loppuun ja Jeesuksen saapumiseen kirkkaudessaan.

Kun sitten mennään eteenpäin Matteuksen 25. luvussa, puhutaan siinäkin koko ajan Jeesuksen julkisesta tulosta (esim. jakeet 14,19,30,31), kun hän saapuu kirkkaudessaan ja ryhtyy tilintekoon ihmisten kanssa. Kymmenen neitsyen vertaus liittyy siten kiinteästi juuri näihin jakeisiin sekä Matt. 24. lukuun, joissa puhutaan koko ajan Jeesuksen julkisesta tulemuksesta.
Lisäksi kun tässä vertauksessa puhutaan häistä, niin ovat varmasti kyseessä Karitsan häät, joiden Ilm 19:7,8,11 osoittaa tapahtuvan vasta silloin, kun Kristus saapuu kunniassaan ja kirkkaudessaan maan päälle. Niinpä neitsyt-vertauksen täytynee kuvata juuri tätä ajankohtaa.

Ilm 3:10. Yksi hyvältä tuntuva peruste seurakunnan ylösotolle ennen ahdistusta on Ilmestyskirjan jae 3:10, jonka merkityksestä alkukielellä on paljon keskusteltu:
– (Ilm 3:10) Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
Jos kuitenkin ajatellaan tämän jakeen sanomaa, piti sen koskea ennen kaikkea senaikaista Filadelfian seurakuntaa ja olla tarkka kuvaus sen silloisesta tilasta. Sentähden saatammekin kysyä, että otettiinko tämä seurakunta silloin – Johanneksen päivinä – pois maan päältä koetuksen hetkestä jonkin tempauksen kautta vai jäikö se tapahtumatta. Vai tarkoittiko tämän jakeen sanoma sittenkin jotain muuta asiaa?
Toisaalta jos tälle seurakunnalle annettiin tämä lupaus, niin kuka voi varmasti sanoa, että tämä lupaus koskisi kaikkia todellisia seurakuntia juuri lopun aikana? Asian varma tietäminen on varmasti mahdotonta.
Lisäksi jos pitäydymme siihen yleiseen näkemykseen (joka hyvinkin voi pitää paikkansa), että Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3 olevat seurakunnat ovat aikajärjestyksessä eli ne kuvaavat seurakunnan eri aikakausia historiassa, niin on tämän pohjaltakin selvää, ettei Filadelfian seurakunta joudu kokemaan ”koetuksen hetkeä”. Sillä mikäli Filadelfia kuvaa 1700-1800-luvun seurakuntakautta – kuten yleensä on esitetty – ja Laodikea kuvaa kaikkein viimeisintä seurakuntaa ennen Kristuksen paluuta, niin onhan tämän valossa aivan selvä, ettei 1700-1800-luvulla vaikuttanut seurakunta voi kokea ”koetuksen hetkeä”. Tämän luulisi olevan aivan looginen asia.

Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta. Usein on sanottu myös, että Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta ylösoton kautta. Sen tukena on käytetty seuraavia jakeita:
– (1 Tess 1:10) ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista,
Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.
– (1 Tess 5:8,9) Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja
kypärinämme pelastuksen toivo. 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
Se että näissä jakeissa puhutaan vihasta, voi kuitenkin yhtä hyvin tarkoittaa sitä, että Kristuksen uhrin kautta ihminen ei enää ole kadotustuomion ja Jumalan vihan alainen. Eli tälläinen ihminen on saanut kaiken anteeksi, eikä hän joudu enää kohtaamaan Jumalan vihaa syntinsä takia. Ainakin tämä on Raamatun yleisin opetus tästä asiasta ja siihen viittaavat useatkin jakeet:
– (Room 8:1) Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
– (Room 5:9,10) Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään,
pelastumme hänen kauttansa vihasta. 10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
– (Matt 3:7) Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille:
”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa?
– (Joh 3:36) Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä;
mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”
– (Joh 5:24) Totisesti, totisesti minä sanon teille:
joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
– (Room 12:19) Älkää itse kostako, rakkaani,
vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.”
– (Room 1:18)
Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.
Toisaalta ongelmana siinä tulkinnassa, että ihminen pelastetaan joltakin erityiseltä vihan ajanjaksolta, on se, että kautta koko Ilmestyskirjan kuitenkin puhutaan Kristukseen uskovista pyhistä tänä ”vihan aikana”. Miten he voivat siis olla maan päällä sinä aikana, koska hekin ovat Kristuksen omia ja pelastuneita? Tässä on siis ilmeinen ristiriita edellisen näkemyksen kanssa.

Varkain tuleminen. Yhtenä perusteluna on mainittu se, että kun Kristus saapuu kuin varas yöllä, että se ei voi kuvata hänen julkista paluutaan, vaan että sen täytyy kuvata vain sitä, kun hän tulee salaa yläilmoihin ja vie seurakunnan mukanaan. Todisteena on käytetty mm. seuraavia jakeita:
– (Matt 24:42,43) Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. 43. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi,
millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
– (Ilm 16:15) –
Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! –
Mitä kuitenkin tulee varkain tulemiseen, ei sen tarvitse suinkaan tarkoittaa tulemisen tapaa eli salaa yläilmoihin, vaan se tarkoittaa tulemisen yllättävää äkillisyyttä ja jossa on kehoitus valvomiseen ja rukoilemiseen. Monista Raamatun kohdista voimme ainakin ymmärtää, että jos ihmisen jumalasuhde on kunnossa ja hän valvoo hengellistä tilaansa, ei Jeesuksen tulon tarvitse suinkaan olla mikään yllätys hänelle. Ihminen voi jopa etukäteen odottaa sitä eikä se pääse yllättämään häntä:
– (1 Tess 5:1-6) Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2.
sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. 3. Kun he sanovat: ”Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; 5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. 6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.
– (Hebr 10:25) älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme, niinkuin muutamien on tapana,
vaan kehoittakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.
– (Ilm 3:3) Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus.
Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.

 

Herra tulee pyhiensä kanssa. On myös esitetty, että ylösoton on oltava joitakin vuosia ennen Jeesuksen julkista tulemusta, koska Herra Jeesus vasta tässä julkisessa tulemuksessa tulee pyhiensä kanssa. Sen perusteena on käytetty mm. allaolevia jakeita:
– (1 Tess 3:13) vahvistaaksensa teidän
sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.
– (Juuda 14,15) Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen:
”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä 15. tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.”

Mitä tulee kuitenkin näihin pyhiin, niin saatamme hyvin kysyä, että eivätkö he voi olla uskossa kuolleita pyhiä, jotka tällä hetkellä ovat Jumalan luona taivaassa jonkinlaisessa väliaikaisessa henkiruumiissa? Sillä useat jakeet ainakin puhuvat siitä, miten Kristuksessa olevat ihmiset menevät heti kuoltuaan Jumalan tykö taivaaseen (esim. Fil 1:23, 2 Kor 5:8, Luuk 16:19-31). Vasta sitten, kun Jeesus palaa kirkkaudessaan ja voimassaan, saavat he myös katoamattoman ylösnousemusruumiin.
Tähän asiaan viittaakin hyvin mm. 1 Tessalonikalaiskirjeen 4. luku. Sillä siinä puhutaan siitä, miten Jeesus Kristus
”on tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan”, eli hän saapuu pyhiensä kanssa, ja että samanaikaisesti tapahtuu myös maan päällä olevien ylösotto:
– (1 Tess 4:13,14,17) Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka
poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niinkuin muut, joilla ei toivoa ole.  14. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Alkoholin kirous / Vetoomus

Alkoholin käyttö kuuluu aikamme suurimpiin kärsimysten aiheuttajiin. Tuon huumausaineen käyttö aiheuttaa vuosittain järkyttäviä kustannuksia yhteiskunnalle.
Vankilat täyttyvät valtaosaltaan alkoholin ym. huumeiden käytön vuoksi. Noin 80 % henkirikoksista tehdään humalassa; Suomessa yli sata murhaa ja tappoa vuosittain. Viinan vaikutuksessa tehdyt rikokset ovat jokapäiväistä, kallista riesaamme. Alkoholi lisää myös aggressiivista käyttäytymistä. Suomessa ryöstöt, pahoinpitelyt, murhat, varkaudet, ilkivalta ja monet muut järjestyshäiriöt ovat lähes aina alkoholin ym. huumeiden käytöstä johtuvaa.

Alkoholistit laiminlyövät usein myös lastensa kasvatuksen. Ja suuri osa lapsiin kohdistuvista pahoinpitelyistä tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisuudessa. Yhteiskunta rappeutuu alkoholihuumeen vaikutuksesta. Alkoholin käyttö saa aikaan työkyvyttömyyttä, työstä poissaoloja ja yleistä vastuuttomuutta. Sen aiheuttamat sairaudet vievät vuosittain tuhansia ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle. Suomessa kuolee viinaan vuosittain tuhansia ihmisiä, monin eri tavoin, mm. tapot ja rattijuoppojen aiheuttamat kuolemat liikenteessä. Lisäksi rattijuoppojen aiheuttamat vammautumiset ovat tuhonneet monien elämän. Noiden invalidien tuskat eivät ole mitenkään mitattavissa. Sairaaloissa joudutaan hoitamaan yhteiskunnan varoilla alkoholista johtuvia sairauksia!

Entä alkoholin aiheuttama perheväkivalta ja siitä johtuva lähimmäisten henkinen kärsimys ja jopa vammautuminen? – Riitaa, tuskaa, itkua, eroja sekä sanoinkuvaamatonta kurjuutta. Lapset itkevät. Puolisot kärsivät. Huostaanotot lisääntyvät. Päihdeperheiden lapset kärsivät traumoistaan jopa loppuelämänsä. Tällaisen tilanteen keskellä vain vastuuton ja henkisesti sokea ihminen voi puolustaa alkoholin käyttöä.

Suomi on hukkumassa viinaan ym. huumeisiin. Siksi on oikeutettua sanoa, että alkoholin käyttö on alkoholin väärinkäyttöä. On vastuutonta opettaa muka ”kohtuullista alkoholin käyttöä”. Se ei toimi Suomessa. Oikea opetus on, ettei kukaan tarvitse alkoholia, vaan se on kaikille hyödytön aine. – Siksi kokonaan alkoholihuumeesta kieltäytyminen on kunnioitettavin esimerkki.
Emme kuitenkaan voi väittää, että Raamattu kieltäisi alkoholin käytön, vaikka kieltääkin ehdottomasti siitä juopumisen. ”Älkää juopuko viinistä..” Efes. 5:18.
Alkoholin vaarat tietäen, on hyvä pitää seurakunnan opetuksena, että kukaan ei tarvitse alkoholia. Kirousta tuottavasta aineesta luopuminen ei ole kenellekään vahingollista.
Uskoon tulleiden joukossa on paljon entisiä alkoholisteja, jotka saavat raittiutta kunnioittavasta yhteisöstä turvallisen kasvuympäristön toipuakseen synnin jättämistä jäljistä. Emme siis voi hyväksyä alkoholin käytön puolustamista seurakunnassa, koska tahdomme kaikille hyvää. Tämän vuoksi käytämme ehtoollisessakin vain alkoholitonta punaviiniä. Suosittelemme kaikille uskoville samaa lähimmäisen rakkauden sanelemaa käytäntöä.

Alkoholi on huumausaine (huumaava aine). Jokainen alkoholia käyttävä on huumeiden käyttäjä. Toiset menevät huumeorjuudessaan pitemmälle, rappioalkoholismiin sekä muihin huumaaviin aineisiin. – Varsinkin nuorten käytös ja ajattelu saattaa muuttua jo parista olutpullollisesta. Sen jälkeen itsehallinta pettää. Siinä tilassa nuori on helppo saalis huumediilereille. Yleensä muiden huumeiden käyttö alkaakin nuoren ollessa alkoholin vaikutuksen alainen.

Vetoan kaikkiin ajattelemaan kykeneviin ihmisiin, ammattiauttajiin, raittius- ja urheiluseuroihin sekä uskonnollisiin ja poliittisiin ryhmittymiin: Aloittakaa kampanja Suomen pahinta kurjuuden ja kirouksen lähdettä, alkoholin käyttöä vastaan! Siinä eräs avain kansakunnan hyvinvointiin!

Weijo Lindroos
Turku

Heräjä sinä, joka nukut, Allan Svensson

HERÄJÄ SINÄ..

Allan Svensson:

JEESUS TULEE!
HERÄÄ!

Monet kristityt rukoilevat: ”Rakas Jumala, lähetä herätys, anna herätys!” Mutta Jeesus on sanonut, että jokainen anova saa. Uskokaamme siihen, niin kuin se sanassa on ilmoitettu. Nyt emme enää jatka kerjäämistä, vaan herätkäämme todellisuuteen!

Herätyksen saamme silloin kun sitä todella tahdomme. Jumala yhtyy siihen, koska se on Hänen tahtonsa mukaista, ja Hänen puoleltaan se onkin selvää. Jumala haluaa herättää meitä, jos vain olemme halukkaita heräämään. ”Armon Pyhä Henki tahtoo untas häiritä, autuas sä oot jos nyt vain heräät.”

Emmehän me rukoile uutta herätysliikettä, vaan tahdomme herätä hengellisestä uneliaisuudesta ja välinpitämättömyydestä tullaksemme jälleen palaviksi, ja ollaksemme valmiit kohtaamaan Jeesuksen, kun Hän tulee. Me emme saa herätystä menemällä mukaan johonkin herätysliikkeeseen. Jumala ei käytä ”liikkeitä”, vaan lapsiaan, sinua ja minua. Jospa tutkisimme itseämme Jumalan Sanan edessä, 2 Kor. 13:5, ja sitten rukoilisimme kuten kuningas Daavid: ”Tutki minua, ja tunne minun sydämeni; koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso, jos tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle.” Ps. 139:23,24. Sitten Jumala poistaa esteet tieltämme ja saamme herätyksen.

Herätys ei ole jotain sellaista, jotka koettaisiin jonain erikoisena hetkenä. Herätys on jatkuvaa Pyhän Hengen työtä meissä; normaali kristityn elämää jatkuvassa herätyksessä ja uudistumisessa. Herätys on ensisijaisesti henkilökohtaista siten, että se on tulta ihmisessä, josta se saattaa tarttua koko yhteiskuntaan. Tällainen tulen syttyminen riippuu nyt meistä itsestämme, sillä Herra on jo tehnyt oman osuutensa. Luuk.12:49.

Herätyksen saamisen edellytyksenä on, että olemme halukkaita ojentautumaan Jumalan Sanan mukaan, ja luopumaan kaikista ennen omaksutuista ajatuksista, sellaisista, jotka eivät ole miellyttäneet Jumalaa. Mutta jos tahdot kokea herätyksen ja uudistuksen vain nauttiaksesi siitä ja saadaksesi elämääsi jotain helpotusta, niin tulet perusteellisesti pettymään. Jos vakavissasi tahdot herätyksen, niin laske ensin kustannukset ja valmistaudu sotaan pahuuden henkiolentoja vastaan. Ef. 6:11-18. Perkele ei ole koskaan pitänyt herätyksistä, eivätkä myöskään fariseukset. Mutta jos olemme Jumalalle alamaiset ja vastustamme perkelettä, niin se meistä pakenee, sanoo Jumalan Sana. Jaak.4:7. Silloin nautimme ja tunnemme helpotusta.

Jeesuksen vertaus kymmenestä neitsyestä Matt.25:1-13 osoittaa selvästi, että lopunajan herätys ennen Jeesuksen paluuta koskee niitä, jotka ovat lähteneet kohtaamaan Ylkäänsä. S.t.s, niitä, jotka tunnustavat olevansa Hänen omiaan. ”Mutta yösydännä kuului huuto: ”Katso, Ylkä tulee! Menkää Häntä vastaan!”! Jumalan tarkoitus on, että ne, jotka jatkuvasti kokoontuvat Jeesuksen nimessä, tunnustautuen Hänen omikseen, pelastuvat ja pääsevät kirkkauteen. Se on herätyksen tarkoitus ja päämäärä.

Ilm. 3:14-22 luemme Laodikean seurakunnalle lähetetystä kirjeestä sitä, mitä Herra tahtoo sanoa myös lopunajan seurakunnalle. Laodikean silloinen tila ja asema esikuvaa nykyajan kristillisyyden penseyttä ja haalistuneisuutta. Kuinka erinomaista onkaan nyt kokoontuminen hienoissa ja ylellisissä kirkoissa. Siellä kuullaan hyvin harjoitettuja laulajia, hyvänahkaisia saarnaajia, jotka vakuuttavat seurakunnan jäsenille, että he ovat hyviä niin kuin nyt ovat, ja että kaikki on kohdallaan seurakunnassa. Kuitenkaan ei kaikki ole hyvin. Lue 1 Tess. 2:4-6 ja Hes. 13:10-23.

Nykyisin todetaan sen ajan koittaneen, josta Raamattu puhuu 2 Tim.4:3,4 seuraavasti: ”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia, ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” Näitä opettajia ja saarnaajia löytyy nykyään tuhansia yhdyskunnissa ja kirkoissa. Ajattele, jos nämä kaikki julistaisivat evankeliumia? Sen sijaan että olisivat uskollisia Jumalalle, ovat he tinkineet Raamatun totuuksista, etteivät loukkaisi kuulijoitaan. Niin heidän julistuksensa on tullut haaleaksi ja siedettäväksi, koska sellainen ei herätä vaan nukuttaa miellyttävästi. Ja kun mitään erikoista ei tapahdu heidän kokouksissaan, ja samanaikaisesti rikollisuus yhteiskunnassa lisääntyy, löytävät he syyn yhteiskunnasta ja vaativat parempaa lainsäädäntöä. Lopulta nämä julistajat ryhtyvät kokeilemaan politiikalla ”luopumuksen” pysäyttämistä.

Onko se yhteiskunnan vika, että sananjulistajat ovat pettäneet Herransa, ja että heidän julistuksensa on ollut suolatonta? Uudet lait ja pykälät eivät pelasta sieluja synnistä. Mitä ihmiset nykyään tarvitsevat, on selvää ilmoitusta siitä, mitä Jumalan Sana sanoo.

Jumala ei ole kutsunut meitä tarjoamaan ihmisille uskonnollista viihdeohjelmaa, josta nauttisimme penkkikristittyinä. Jeesus ei lähetä ketään ”siirappikristittyä”, vaan Hän tahtoisi lähettää niitä, joilla on suola itsessään. Matt.5:13; Luuk.14:34, 35. Sen joka tahtoo olla Jeesukselle uskollinen, ja julistaa Hänen evankeliumiansa, ei saa pelätä kuulijoiden loukkaantumista. Jeesuksen ja Hänen apostoliensa julistus oli aina kohti käyvää ja sen tähden loukkaavaa. Jos me sovittelemme julistuksemme ihmisille mieluisaksi, niin me kadotamme suolan ja tulemme ihmisten tallattaviksi.

Jos me haluamme taivaaseen, niin emme saa olla liian suvaitsevaisia. Ei, vaan Sanan miekka esille ja taisteluun totuuden puolesta! ”Kilvoittele sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu” Juuda /3 ja 1 Tim. 6:12. Eräässä laulussa sanotaan, että ”esteitä on monta taivaan tiellä, sillä saatana ei meille armoa sallis”. Mutta meidän on raivattava esteet ja tunkeuduttava kilvoitellen perille. Miekka, joka on tehokkain esteiden raivaaja, on Jumalan Sana. Ef. 6:17.

Mutta eikö meidän sitten tule olla nöyriä kuten Jumalan Sana opettaa? Ja eikö meidän tule pyrkiä rauhaan kaikkien kanssa? Room. 12:18. Nöyryys ei ole sitä, että me alistuisimme kaikkeen ja ystävystyisimme maailman kanssa. ”Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan.” Jaak. 4:4. Ei voida samanaikaisesti olla nöyriä maailman edessä ja Jumalan edessä.

”Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen –” Hebr. 4:12. Ja jos sinä tunnet itsesi satutetuksi ja tuomituksi, kun luet näitä sanoja, niin tutki itseäsi Jumalan edessä ja anna Jumalan tutkia itseäsi. Silloin osoitat nöyryyttä Jumalalle, ja Hän vapauttaa sinut kaikenlaisista ”opintuulista ja ihmisten arpapeleistä”, jotka ovat olleet siteinä.

Monet opettavat sellaista, että pitää olla suvaitsevainen toisten käsityksille, kun ei muka varmasti voi tietää. että itse on oikeassa. Kyllä sen voi tietää! ”Meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta.” 1 Kor. 2:6-16. ”Vaan niin kuin Hänen voitelunsa opettaa teitä (Henkensä) opettaa teitä kaikessa, niin se opetus myös on totta eikä ole valhetta.” 1 Joh. 2:27. Lue myös 2 Tim. 3:14,15. Ja kun Pyhä Henki ilmoittaa meille totuuden, niin Hän ratkaisee meidän kaikki probleemamme ja tekee meistä vapaita, joita eivät vanhat ajatustottumukset ja ennakkoluulot enää sido.

Meidän aikanamme ovat monet pyrkineet ratkaisemaan kysymystä kristittyjen yhteydestä. On kokoonnuttu suuriin kansainvälisiin kirkkokuntien ja yhdyskuntien välisiin kokouksiin saamaan aikaan yhteyttä kristittyjen kesken. Samoin pienetkin paikalliset yhteysyritykset ovat jääneet vaille merkitystä, sillä se on ollut kuviteltua yhteyttä, joka on päättynyt kokousten päättyessä. Ja niin on kaikki jäänyt taas ennalleen omissa kirkoissa. Mutta tähänkin probleemaan löytyy jumalallinen ratkaisu. Herralla Jeesuksella on erinomainen järjestelykyky. Jos tämä asia tuottaa meille vaikeuksia, niin kääntykäämme Hänen puoleensa. Kun teemme niin kuin Hän sanoo, niin on asia silloin ratkaistu.

Jeesus tahtoo, että Hänen opetuslapsensa olisivat yhtä niin kuin Hän ja isä ovat yhtä. Joh. 17:21-23. Jeesus ei tarkoita ekumeenista yhteyttä. Se yhteys, joka vallitsee Isän ja Jeesuksen välillä, ei ole rakennettu kompromisseille, valheelle ja suvaitsevaisuudelle. Jo siitäkin syystä voimme jättää heti pois laskuista petollisen ekumenian.

 

Miten sitten voisimme päästä siihen oikeaan kristilliseen yhteyteen? Lue 1Joh. 1:7. ”Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Hän on valkeudessa, niin miellä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, Hänen Poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” Ja se valkeus, jossa meidän tulee vaeltaa, on JUMALAN SANA. Se on jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme. Oikean kristittyjen yhteyden saamme, kun olemme halukkaat jättämään kaikki ennen omaksutut ajatukset ja ihmisopit, ja pitäydymme yksinomaan Sanaan.

On ihmeellistä vaeltaa Jeesuksen yhteydessä. Ei parempaa seuraa voi kukaan löytää. Jos pysyy Jeesuksen ystävyydessä, saa paljon viisautta. Sillä Hänessä ”ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä.” Kol.2:3.

Pian tulee Jeesus ja noutaa kaikki ne, jotka uskovat Häneen. Sitten pääsemme kotiin iankaikkisesti kiittämään Häntä voitosta, jonka Hän meille Golgatalla hankki. Tosin kiitämme Häntä täälläkin, mutta se on vielä riemullisempaa siellä, kun ”loistamme niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.” Dan. 12:3. Se on toista kuin jonkun filmitähtiparan loisto täällä maailmassa.

Jeesus on maksanut matkamme Taivaaseen, samoin kuin meidän syntivelkamme, jonka Hän täysin maksoi. Saat uskoa, että meillä on ihmeellinen matkan Opastaja täällä ja iankaikkisesti. Hän on Jeesus, ja Hän on mielestäni ”kymmentätuhatta jalompi” kuten Korkeaveisussa lauletaan, 5:10.

 

 

Jumala tahtoo asettaa seurakuntansa ennalleen.

Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, Hän tuli ”etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut oli”. Ja kun Jeesus nousi ylös taivaisiin, jatkaa Hän työtänsä seurakuntansa kautta.

Mutta se erimielisyys ja hajaannus, joka kristittyjen keskuudessa vallitsee, on monelle ihmiselle esteenä pelastukselle. Jeesus tahtoo, että Hänen omansa olisivat yhtä, ”niin että maailma uskoisi”. Joh.17:21. Että ihmisiä niin vähän pelastuu nykyisin, ei ole ihmeellistä ensinkään. Ihmiset eivät tiedä, mihin uskoisivat, mihin ”suuntaan” liittyisivät, ja missä kirkossa olisi oikea opetus? Mutta kun me kristityt heräämme, ja seurakunta palautuu ennalleen raamatulliseksi, sellaiseksi kuin se Uudessa Testamentissa nähdään, silloin myös ihmiset pelastuvat. Monet ajattelevat herätyksen olevan jotain ainoastaan pelastumattomille, että nämä tulisivat synnin hätään ja jättäytyisivät Jumalalle, MUTTA KUKA HERÄTTÄÄ PELASTUMATTOMIA, JOS ME KRISTITYT NUKUMME? Jumala ei lähetä enkeleitään evankeliumin julistustehtävään, vaan se kuuluu ihmisille. Lähetyskäskyn Hän antoi omille opetuslapsilleen. Matt. 28:18-20. Juuri seurakunnan kautta on ihmisten pelastuttava. Sen tähden on herätyksen alettava Jumalan kansan keskuudessa.

Jumala tahtoo tehdä meidät ”täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen”. Ef. 4:12-16. Lue myös 1 Piet.2:5 ja Juuda/20. Tämä Jumalan seurakunnan rakentaminen on aivan välttämätöntä, että jokainen seurakuntaruumiin jäsen tulisi toimivaksi. 1 Kor. 12:12-31.

Jos Jumalan seurakuntaa olisi opetettu raamatun opettamalla tavalla, olisi meillä joukoittain sellaisia evankelistoja kuin T. L. Osborn, Morris Cerullo ja Oswald J. Smith myös täällä Ruotsissa. (Samoin meillä Suomessa. Suom. huom.)

Suurimpana esteenä seurakunnan rakentumiselle on ollut se, että se on saanut virheellistä opetusta. Kun puhutaan seurakunnasta, ajatellaan kristittyjen keskuudessa sitä ”seurakuntaa”, johon itse kuulutaan. Mutta vapaitten kirkkojen ja suuntien seurakunnat eivät ole Jumalan seurakuntia. NE EIVÄT OLE PERUSTETTUJA JUMALAN SANAN MUKAAN. Niiden vanhimmisto ei ole vanhimmistoa raamatun mukaan. Kuulua jäsenenä uskonnollisen yhdistyksen johtoon, ei ole samaa kuin olla vanhimmistoveljenä Jumalan seurakunnassa.

Monet opettavat, ettei Jumala tahdo johtaa meitä ulos kirkoista ja uskonnollisista yhdyskunnista. Mutta sitä Hän tahtoo! Raamatun opin mukaan ei Jumalan seurakunta ole jaettu kirkkoihin. Tämä ihmisten aiheuttama jakaantuminen on vastoin Jumalan sanaa.

Jumala ei ole kutsunut meitä seurakuntaorjiksi. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen”. Gal. 5:1. ”Te olette kalliisti ostetut: älkää olko ihmisten orjia”. 1 Kor. 7:23.

Monet ajattelevat, että on liian irtonaista, jos ei ole jäsenkorttia ja henkilömatrikkelia. Sitä ajattelee perkelekin. Se ei hyväksy, että uskovaiset kulkisivat vapaina. Ei, sisälle vaan uskonnolliseen järjestöön. Tätä taktiikka on perkele käyttänyt jo aikoja, joten älkäämme antako sen pettää itseämme. Kirkkojen ja suuntien ”viattomilta” näyttävien matrikkelien ja jäsenkorttien taakse on perkeleen onnistunut kätkeä aika tavalla valheita ja petoksia, joista eivät jäsenet tiedä mitään. Tämä on juuri se juoni, jolla se on saanut sammuttaa herätyksen toisensa jälkeen.

Kun Pyhä Henki ilmoittaa Raamatun totuuksia, tulee perkele niin ovelana ja röyhkeänä, että käyttää näitä totuuksia sitoakseen niillä Jumalan kansaa uudelleen ja uudelleen, kunnes herätys sammuu. Se ei hyökkää ulkoapäin, vaan sisältäpäin. Se yksinkertaisesti alkaa oman herätyksensä sisältäpäin ja sekoittaa oman herätyksensä Jumalan antamaan herätykseen.

Kun herätyssaarnaajat 1800 –luvulla paljastivat kirkon petollisen kasteopin, ja ihmiset kastattivat itsensä Raamatun mukaan, kohtasivat he rajua vastustusta. Ei herätys silloin tyrehtynyt ulkonaisen vastustuksen ja vainon tähden vaan kun perkele sai kristityt perustamaan oman yhdyskuntansa kasteopin ympärille, niin se sai suuren voiton. Herätys suljettiin ja tukahdutettiin omaan yhdyskuntaansa. Silloin syntynyttä yhdyskuntaa voidaan verrata rikkaruohoon, joka nousi herätyksen keskelle. Siinä se on elänyt kuin loiseläjä Jumalan työn päällä. Kun Jumala sitten lähetti uuden herätyksen, oli rikkaruoho kypsynyt hedelmälle. Silloin paljastui se todellinen luonne. Yhdyskunta osoittautui uuden herätyksen vastustajaksi. Monet kristityt heitettiin ulos yhdyskunnasta. ja leimattiin luopioiksi sen tähden, että Jumalan antaman uudistuksen kautta oli Jeesus kastanut heidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Mutta kun nämä kristityt vapautuivat yhdyskunnan orjuudesta, oli perkele jälleen valmiina laskemaan heidän niskaansa orjuuden iestä. Se yllytti heitä alkamaan uudella herätyksellä, ja perustamaan uusia seurakuntia. Jättäessään yhdyskunnan nämä kristityt olivat kuitenkin omaksuneet sieltä vääriä oppeja ja säädöksiä, joita alettiin toteuttaa uudessa herätyksessä. Ajatella, jos kristityt silloin olisivat rukoilleet Jumalalta enemmän Raamatun totuuksia, niin että olisivat saaneet oikean näyn Jumalan seurakunnasta. Silloin ei olisi uutta herätysliikettä syntynytkään, ja silloin olisi ollut herätyksen jatkumisella mahdollisuuksia niin, että Jumalan seurakunta olisi tullut asetetuksi ennalleen ja kristittyjen yhteys olisi ollut todellisuus.

Kun Jumala Pyhässä Hengessä ilmoitti kansalleen totuuden kasteesta, ei ollut tarkoitus, että uskovaiset perustaisivat tämän totuuden ympärille jonkinlaista järjestöä. Pyhän Hengen kastettakaan ei ole tarkoitettu minkäänlaisen ”seurakuntamuodostuksen” perustaksi tai symboliksi, vaan tämä jumalallinen lahja on annettu voimavarustukseksi Jumalan kansan työhön.

 

Kun ”helluntaiseurakunnat” perustettiin, ei se ollut mikään suoranainen seuraus herätyksestä, vaan se johtui siitä, ettei oltu riittävästi herätty. Sama koskee ”Maranataseurakuntia”. Olihan se ihmeellistä, kun ihmiset pelastuivat ja ottivat vastaan Pyhän Hengen kasteen. Mutta olihan muitakin totuuksia Raamatussa, jotka Jumala tahtoi antaa seurakunnalleen, ja joista piti saada selvyys. Mutta sitä ei ajateltu. Kun oli vastaan otettu Pyhän Hengen kaste, niin ajateltiin sen olevan koko totuuden täydestä evankeliumista. Ja kun ei odotettu muuta, eikä ymmärretty pyytää muuta, niin ei myöskään saatu enempää.

 

Kuinka voimakasta onkaan taivaallinen viini?

Suoranainen syy herätyksen syntymiseen on se, että Jumalan Henki ilmoittaa totuuden. Varmasti löytyy monia kristittyjä, jotka ajattelevat, että mahtaako tämän kaiken lisäksi ilmaantua uusia totuuksia Raamatusta. Olisiko tuosta vanhasta kirjasta vielä löydettävissä uusia tiedotuksia.? Ei, sillä mitä siellä on, se on ollut siellä aina. Mutta useimmille ihmisille ovat useimmat Raamatun totuudet tuntemattomia. Monet, jotka eivät ole oppineet tuntemaan edes Kristuksen opin alkeita, ovat kuitenkin mielestänsä kristittyjä. ”Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta”. 2 Tim.3:5. Mutta huolimatta tietämättömyydestään he kerskaavat kristillisyydellään. Jos heiltä kysytään pelastuksen tuntemusta, vastaavat he usein: ´Olen jo lapsena kastettu, käynyt ripillä ja kuljen kirkossa, se riittää minulle.` Tällä eksytyksellä on valtiokirkko johtanut miljoonia ihmisiä turmioon.
Mutta Jumalan Sana on voimallinen. Jopa lasten ruoka ja kapalolapsille tarkoitettu maito Jumalan valtakunnassa on niin voimakasta, että monet ihmiset eivät sitä kestä. 1 Piet.2:2; Hebr.5:12-14, 6:1,2. Useat eivät tahdo edes kuullakaan siitä, mutta kuitenkin he tahtovat olla kristittyjä ja muka tahtovat tietää Jumalan tiestä. Lue Jes. 58.
Mutta jos nämä eivät kärsi lasten ruokaa, niin kuinka he voisivat kestää taivaallista viiniä? Kuinka voimakasta se sitten on? se on sataprosenttista. Mutta se ei ole alkoholia, vaan täysin vapaata vahingollisista sivuvaikutuksista. Se on niin voimakasta, ettei löydy sellaisia astioita, joissa se pysyisi.

Noin viitisen vuosikymmentä sitten anoi Jumalan kansa enemmän viiniä, koska se oli loppumaisillaan. Ja sitten annettiin muutamia tilkkasia. Silloin alettiin heti valmistaa nk. helluntaileilejä, joissa tuota taivaallista viiniä säilytettäisiin. Mutta vaikka ne olivat uusia, niin he halkesivat, ja viini vuosi maahan. Sellaisia leilejä on vielä tänäänkin, mutta taivaallisesta viinistä ei ole jäänyt paljoakaan jäljelle. Maahan vuotaneen viinin tilalle on niihin kaadettu toisenlaista viiniä. Se on paljon huonompaa, mutta leilit kestävät sitä.

Onko sitten mitään säilytyskeinoa taivaalliselle viinille? Kyllä, on olemassa leili, joka on erikoisvalmistetta juuri sitä viiniä varten. Se on Jumalan oma leili. Mutta se on maannut ja ravistunut useita satoja vuosia, ja on nyt kuivunut ja halkeillut. Mutta miksi Jumala ei ole sitä käyttänyt? Kyllä se on ollut Hänen tarkoituksensa. Mutta joka kerta, kun Jumala haluaisi kaataa siihen, ovat ihmiset tulleet esiin ja pitäneet tarjolla omia leilejään niin, ettei viiniä siihen ole paljoakaan päässyt tulemaan. Mutta kun ihmiset lopettavat omien leiliensä käytön, täyttää Jumala omansa, ja silloin se tulee käyttökelpoiseksi jälleen.

Tämän vertauksen sain Jeesukselta eräänä talvipäivänä. Mutta sain myös selityksen siihen: Taivaallinen viini on Jumalan täydellinen evankeliumi. Kun Jumala lähettää sen taivaasta, on se sataprosenttisesti jumalallista, eikä sisällä mitään vahingollisia aineita. Jumalan oma viinileili on Hänen seurakuntansa. Ihmisten leilit ovat heidän omat kirkkonsa ja seurakuntansa. Ne eivät kestä Jumalan evankeliumia ellei se ole sekoitettu väärillä opeilla.

Kun Jumala ilmestyi kansalleen Pyhän Hengen kasteen totuudella, ryhdyttiin heti muodostamaan omia ”seurakuntia”. Mutta totuus Pyhän Hengen kasteesta ei ollut tarkoitettu suljettavaksi johonkin helluntailiikkeeseen, vaan se oli tarkoitettu kaikelle Jumalan kansalle. Tämän Jumala todisti sillä, että tämä lahja annettiin myös ”helluntaiseurakuntien” ulkopuolella.

Kaikissa yhdyskunnissa ja kirkoissa on taivaallinen viini sekoitettu porton viinillä, sillä ne eivät kestä sitä sekoittamattomana. Sitä vaan ei tahdota tunnustaa, vaan kuvitellaan ja näytetään ulospäin kuin heillä olisi oikea taivaallinen viini tallella.

Kirkot ja suuntayhdyskunnat ovat kuin uskonnollisia vankiloita, joissa tarjoillaan mahdollisimman niukkaa ravintoa. – Vajaata evankeliumia, joka on höystetty väärillä opeilla ja inhimillisillä säädöksillä. Että ihmiset tyytyvät sellaiseen julistukseen, johtuu siitä, että he eivät tiedä paremmasta. Kuinka he tietäisivät sellaisesta, josta eivät ole kuulleet saarnattavan. Room. 10:14.

Syy siihen, että on epäsopua ja hajotusta kristittyjen keskuudessa, on se, ettei raamatullista seurakuntayhteyttä ole heille opetettu. 1 Kor. 1:10; 12:12-31; Ef. 4:1-6 ; 11-16. Kun Herran kansalle on tämä totuus selvinnyt, tulee Jumalan seurakunta asetetuksi ennalleen. Silloin myös tapahtuu radikaalinen ja lopullinen välienselvitys kylmenneen kirkkokristillisyyden ja kaiken muun puoluetoiminnan kanssa. Silloin siteet kirpoavat.

Jos pidät tätä liian vahvana ruokana, totuttaudu ensin kapalolapsen maitoon. Hebr. 5:13,14; Mark. 16:16; Room. 10:9-11; 1 Joh.1:8-10.

 

Seurakuntayhteys

Kun Pyhä Henki ilmoittaa totuuden, seuraa siitä herätys. Jos me silloin olemme avoimia Pyhän Hengen ilmoitukselle, johtaa Hän meidät koko totuuteen. Joh. 16:13. Ja kun omistamme totuuden, johtaa se herätykseen, s.t.s. hengelliseen valveutumiseen. Totuus tekee meidät vapaiksi vääristä olettamuksista ja puoluekäsityksistä. Joh. 8:31, 32. Eräs Raamatun totuus, jota ei ole saarnattu, on totuus hengen yhteydestä, s.ts. raamatullisesta seurakuntayhteydestä. Kun tämä totuus selvenee Jumalan kansalle, tuo se tullessaan JUMALAN SEURAKUNNAN ENNALLEEN ASETTAMISEN.

Kun Jumala tahtoo herättää ja uudistaa kansansa, niin ei Hän tahdo, että Hänen antamansa herätys rajoitetaan johonkin määrättyyn liikkeeseen tai kirkkoon. Ei ole myöskään Hänen tahtonsa mukaista, että perustetaan uusia seurakuntia. Jumalan tarkoitus on herättää kaikki ne, jotka tahtovat herätä. Mark.13:37 mukaan Jeesus sanoo: ”Minkä Minä sanon teille, sen minä sanon kaikille: Valvokaa!

Mutta perkele on ovela. Kun se ei onnistu sammuttamaan herätyksen tulta, niin se yrittää rajoittaa sitä niin, että se ei pääse leviämään. Eräs keino, jota se on onnistuneesti käyttänyt, on antaa herätysliikkeelle nimi, joka osoittaa eli määrittelee liikkeen rajat. Kun herätykselle on hyväksytty nimi on se taittanut kärjen koko herätykseltä. Herätys on silloin suljettu ”liikkeeseen” ja sen opetus tavoittaa pääasiallisesti ne, jotka hyväksyvät sen nimen. Muut kristityt menevät omiin kirkkoihinsa ja rukoilevat jatkuvasti Jumalalta herätystä.

”Seurakuntia” perustetaan ja kerskataan, miten ihania kokouksia pidetään ja menestystä koetaan. Herätysjulistus sekoitetaan inhimillisillä säädöksillä ja väärillä opeilla, joista on suola hävinnyt. Sitten saadaan taas sydämelle herätyshuolia ja polvistutaan rukoilemaan sitä Jumalalta.

Jo silloin kun lähdettiin perustamaan ”seurakuntia”, lähdettiin pois Jumalan suunnitelmista omille teille. Jumalan seurakunta on perustettu jo aikoja sitten ja se on muodostettu kaikista niistä, jotka ovat uudesti syntyneitä ja jotka elävät Jeesukselle. Minkälaisia ihmisiä siihen muutoin kuuluisi? Missä kulkee raja Jumalan seurakunnan ja maailman välillä?

Paikkakunnalla, jossa jo on pelastettuja ihmisiä, ei enää tarvitse perustaa uutta Jumalan seurakuntaa. Se on jo olemassa, vaikka se on jaettuna kirkkoihin ja seurakuntiin. Mutta tämä jako ja hajotus ei vastaa Raamatun oppia Jumalan seurakunnasta. Lue 1.Kor.1:2,10; 10:12-31; Ef.4:1-6,11-16.
Että Jumalan seurakunta saisi sen yhteyden, josta Raamattu puhuu, on meidän lähdettävä ulos kirkoista ja seurakunnista eri herätysliikkeissä, sekä tunnustaa, että
kuulumme ainoastaan Jeesukselle. Se riittää, sillä se Nimi takaa meille täydellisen ja ihanan pelastuksen. ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12. Herra on täydellinen ja riittävä, joten Hänen nimeensä ei tarvitse liittää mitään puoluenimityksiä. Mutta nyt ovat kristityt niin lujasti kiinnitetyt seurakuntiinsa, että kun joku tulee ja pyytää eroa, kysytään: ”Ethän vain aio jättää seurakuntayhteyttä?” On niin turvallista, kun on nimi matrikkelissa ja taskussa jäsenkortti, ja uskotaan, että niin pitääkin olla, vaikka se on täysin epäraamatullista.

Mutta kuinka ja missä löydämme sen oikean seurakuntayhteyden? Se on siellä, missä Jumalan lapset kokoontuvat Hänen seuraajinaan,  ja kun Hänen nimessään kokoonnumme, on Hän keskellämme. Matt.18:20. Ja Jumala tahtoo valmistaa meidät palveluksen työhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ef.4:12, 13. ”Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on”, (Fil.3:15), ”että saisimme kehotusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisimme tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen”. Kol.2:2.

Monet saarnaajat koettavat karttaa sellaisia Raamatun totuuksia, joista kuulijat voisivat loukkaantua. He pelkäävät häiritä seurakunnan yhteyttä. Mutta, että joku Raamatun totuuksilla voisi häiritä seurakunnan yhteyttä, on vallan mahdotonta. Kristillinen yhteys lujittuu, mitä selvemmin Raamattua julistetaan. Jotta saisimme todellisen kristittyjen yhteyden, on meidän sanouduttava irti kaikesta uskonnollisesta puoluetoiminnasta ja lahkolaisuudesta.

Varmaankin on paljon niitä, jotka sanovat: ”Onhan paljon tapahtunut seurakunnassa ja sen kautta monia sieluja tullut pelastukseen”. Mutta eihän se ole seurakunnan ansio, eikä se seurakuntaa vanhurskauta, jos sieluja pelastuu. Kirkot ja seurakunnat ovat olleet esteenä, ettei vielä enemmän sieluja ole pelastunut. Tällainen Jumalan kansan jako ja paloittelu eri seurakuntiin ja kirkkoihin, ja niiden toiminta, on ollut esteenä monelle ihmiselle, etteivät ole voineet uskoa Jeesukseen.

Kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntaansa, ei Hän tutki seurakuntien henkilömatrikkeleita pitääkseen nimihuudon niiden mukaan, vaan sinä päivänä tutkitaan ihmisessä oleva henki. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room.8:9. Lue vielä Matt.25:1-13. Siinä Jeesus puhuu kymmenestä neitsyestä, jotka lähtivät Ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää, jotka eivät ottaneet öljyä mukaansa. Öljy kuvaa Pyhää Henkeä.

Älä kuvittelekaan, että nämä eri yhdyskunnat ja seurakunnat tulevat puretuiksi. Ei, ne tulevat olemaan maan päällä, kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntaansa. Ja niissä tulee olemaan paljon jäseniä jäljellä. Paljon hengellisiä ruumiita tulee olemaan näissä yhtymissä. Varo, ettet tule saastutetuksi kuolleesta.

 

Jäsenyys Jumalan seurakunnassa

Jäsenyys Jumalan seurakuntaan saadaan, kun synnytään uudesti ylhäältä. Vastapelastunut on hengellisessä mielessä kuin vastasyntynyt lapsi. Kun lapsi syntyy perheeseen, ei toisten lasten tarvitse siitä huolehtia, että kuuluuko lapsi perheeseen vai ei. Niin on myös Jumalan seurakunnassa. Kun on synnytty uudestaan, niin on tultu Jumalan perheen jäseneksi, Ef.2:19 ja saatu omistaa taivaallisen yhdyskunnan kansalaisuus, Fil.3:20.

Ei meitä ihmiset voi valita seurakuntaan, vaan Jeesus sanoo: ”Kaikki, minkä Isä antaa Minulle, tulee Minun tyköni; ja sitä, joka Minun tyköni tulee, Minä en heitä ulos”. Joh.6:37. Todellisen jäsenyyden Jumalan seurakuntaan antaa Isä. Ja keitä Isä vetää Jeesukselle? Niitä, jotka vastaavat KYLLÄ Jumalan kutsuun Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen.1. Kor. 1:9; Hebr.2:1-4; 1.Joh.5:10-13.

Että monet ovat kutsutut ja niistä vain harvat valitut, johtuu siitä, että monet sanovat EI Jumalan kutsuun. Matt.22:14. Sinä ehkä kysyt, että miten käy niiden, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Miksi kysyisit sitä? Kysy ennemmin, että miten käy itsesi kanssa, kun olet kuullut evankeliumin sanoman, mutta et ole ollut sille kuuliainen. Hebr.2:1-4; 1.Piet.4:17. Jos sinulla on hätää sieluista, niin on parempi, että menet heidän luokseen koko evankeliumin totuus mukanasi, kuin että kyselisit heidän loppuaan.

Jumalan seurakunnalla ei ole mitään tekemistä matrikkelien ja jäsenkorttien kanssa. On ainoastaan y k s i ”seurakuntamatrikkeli”, jolla on merkitystä, ja josta Raamattu puhuu. Se on ELÄMÄN KIRJA. Ilm.3:5; Fil.4:3; Luuk.10:20. Kaikki muut seurakuntamatrikkelit ovat väärennettyjä ja siis arvottomia. Ehkä ajattelet, että onhan nuo matrikkelit oltava järjestyksen vuoksi. Eiköhän vaan sellaiset ole tuottaneet epäjärjestystä? Ei kunnollista järjestystä voi tulla Jumalan seurakuntaan niin kauan kuin jäsenet ovat hajoitettuna sinne ja tänne.

Ei sen tähden tulla luopioksi, jos lähdetään ulos jostain epäraamatullisesta seurakunnasta tai kirkosta. Luopioksi tullaan, kun jätetään Jeesuksen seura. Room.11:17-24. Isä on viinitarhuri, ja jokaisen oksan, joka ei kanna hedelmää, Hän karsii pois. Joh.15:1-6. Se on siis Isä, joka huolehtii sekä sisälle tulosta että ulosheittämisestä. Eikä löydy yhtäkään seurakuntaa eikä saarnaajaa, joka voisi erottaa ketään Jumalan seurakunnasta. ”Sillä minä, olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room.8:38, 39.

Ainoa turvallinen varmuus on riippua kiinni Jumalan Sanassa, ja luottaa täysin Jeesuksen täytettyyn työhön Golgatalla. ”Jonk’ on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa — — —’. Ei kukaan pappi eikä minkäänlainen kirkko voi ryöstää ketään Hänen kädestään. ”Minun Isäni, joka on heidät Minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä Minun Isäni kädestä”, sanoo Jeesus. Joh.10:29.

 

Ulos Baabelista

Aina kun Jumala on herättänyt ja uudistanut kansansa on syntynyt uusia yhdyskuntia ja kirkkoja. Mutta se ei ole ollut Jumalasta, vaan perkeleestä. Se ei ole jumalasta, että olemme jaettuina eri kirkkoihin ja seurakuntiin.
”Ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala”. 1.Kor.14:33. Kun Jumala antaa herätyksen, ei Hän aiheuta puoluehajotusta eikä epäsopua. Kaikki uskonnollinen puoluetoiminta ja ”seurakuntaharrastelu” on perkeleestä. Raamattu opettaa, että seurakunta on YKSI.

Että em. elimet eivät ole Jumalasta, sen todistaa niiden hedelmät ja teot. Kun Jumala lähettää herätyksen, ovat kirkot ja seurakunnat sitä aina vastustaneet. Väärillä puolue- ja seurakuntaopeilla on sidottu Jumalan kansaa jopa niin, että heitä on kielletty menemästä ulkopuolella seurakuntaa oleviin kokouksiin. Jumalan lähettämät sanajulistajat on laajalti leimattu ”vääriksi profeetoiksi” ja ”hajottajiksi” ja ”susiksi lammasten vaatteissa”. Kuitenkin juuri kirkot, yhdyskunnat ja helluntailiike ovat kukin omalta osaltaan turmelleet seurakuntayhteyden, ja näin vastustaneet Jumalan työtä. Tästä on myös ollut tuloksena se, että raja Jumalan seurakunnan ja maailman välillä on tullut hyvin epäselväksi, sillä kun seurakunnan hallitseminen on tullut pääasiaksi, ei ole ollut niin tarkkaa ”lampaitten” laatu, vaan lukumäärä. Näin samaan seurakuntaan kuuluu sekä pelastettuja, että pelastumattomia.
Se, joka on kaiken tällaisen hajotuksen ja epäjärjestyksen takana, on perkele, ja kirkot ja seurakunnat ovat sen kuuliaisia välikappaleita. Ja yhdyskunnat ja kirkot ovat kasvaneet ja kukoistaneet ”kristillisinä herätysliikkeinä” uskossa, että työ on ollut Jumalan, ja me olemme antaneet niille apumme ja niitä tukeneet.

Nyt aikakauden lopussa tulevat nämä kirkot ja yhdyskunnat muodostamaan suuren maailmankirkon. Sellainen on parhaillaan syntymässä, ja Kirkkojen Maailmanneuvosto tutkii parhaillaan sovittelumahdollisuuksia maailmanlaajuisen yhteyden rakentamiseksi. Ja sitten ajatellaan, että se on juuri se yhteys, jota Jeesus tarkoitti, kun Hän rukoili, että Hänen omansa olisivat yhtä niin kuin Hän ja Isä ovat yhtä. Joh. 17:20-23. Ekumeeninen yhteys ei ole mitään muuta kun väärennös todellisesta kristillisestä yhteydestä.
Ei ole epäilystäkään, etteikö katolinen kirkko olisi Ilmestyskirjassa mainittu suuri portto. Ilm. 17:1-6. Kirkot ja yhdyskunnat taas hänen tyttäriään. Viidennessä jakeessa mainitaan: ”Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti”.
Niin kuin Jumalan omaisuuskansa kerran oli suuren Babylonin vankeudessa, niin myös Jumalan seurakunta on vangittuna suuressa Babylonissa. Ja niin kuin Jumala sanoi kansallensa: ”Paetkaa Baabelista pelastakoon kukin henkensä, älkää hukkuko sen syntiin”. Samoin Hän sanoo nyt seurakunnallensa: ”Lähtekää siitä ulos, te Minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa”. Ilm. 18:4. Lue myös Jer. 50 ja 51 luvut. ja vertaa niitä Ilm. 17 ja 18 lukuihin.

Monet ihmiset puhuvat seurakunnistaan ja kirkoistaan aivan kuin ne olisivat jotain pyhää ja jumalallista, ja he saattavat olla hyvinkin ylpeitä niistä, että saavat kuulua niihin. Mutta tulee se päivä, he häpeävät sitä, että ovat kuuluneet sellaisiin hajotusliikkeisiin, jotka ovat Jumalan työtä vastustaneet.

Meidän taistelumme ei ole ihmisiä vastaan

Raamatusta luemme paljon Jumalan kehotuksia, joilla meitä herätetään ja kehotetaan pysymään valveilla. Mutta emme löydä sieltä yhtäkään sellaista kehotusta, että meidän tulisi herättyämme (valveutuneina) antaa tapahtuneelle herätykselle nimi tai ryhtyä perustamaan uusia ”seurakuntia”. Eihän sitä voidakaan perustaa uutta Jumalan seurakuntaa paikkakunnalle, jossa jo ennestään on Jumalan seurakunta. Kun Jumalan on onnistunut herättää kansansa jollakin paikkakunnalla, ja se on valveutunut, on Jumalan tarkoitus ollut asettaa paikkakunnan seurakunta ennalleen. Ja tämän seurakunnan jäseniä ovat Raamatun mukaan kaikki, jotka Jeesusta rakastavat, ja ovat uudestisyntyneitä. Sellainen seurakunta ei ole ihmisten johtama kuollut elin., vaan elävä Kristuksen ruumis elävine jäsenineen, joita Pyhä Henki johtaa. ’Ihminen ei voi tätä rajoittaa ja hallita, vaan Jumala Itse aitaa sen ja hoitaa sitä niin, että se kantaa hedelmää Jumalalle.

Mutta että se voisi kantaa hedelmää Jumalalle, pitää sen olla pyhitetty ja erotettu niin täydellisesti maalimasta, ettei sillä ole yhteistä iestä uskottoman kanssa. Se ei tarkoita sitä, että se olisi ihmisiä vastaan, vaan sitä, että se taistelee Jumalan antamassa tehtävässä, ei väellä, eikä voimalla, vaan Hänen Hengellänsä.

Tätä tehtävää ei voi seurakunta hoitaa, ellei se ole pukenut ylleen koko Jumalan sota-asua, voidakseen kestää perkeleen kavalat juonet, sillä sillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ef. 6:10-18. Tämän asevarustuksen saamme anomisella ja rukouksella. Varsinainen taistelukin käydään rukousalttarilla ”Hengessä ja totuudessa”, ja julkisessa toiminnassa nähdään niitä tuloksia, mitä rukouksessa on voitettu.

Kun Jeesus kohtasi riivattuja ihmisiä, Hän ei polvistunut alas rukoilemaan: ”Rakas taivaallinen Isä, Sinä näet tässä saastaisen hengen. Jos on Sinun tahtosi, niin auta tätä ihmistä vapautumaan siitä”. Ei sinne päinkään. Jeesus oli ollut rukouksessa ennen kuin aloitti päivätyönsä. Joskus Hän rukoili läpi yön. Ja kun Hän kohtasi pahat henget, olivat ne jo voitetut ja riisutut aseista. Vallalla ja voimalla Hän käski pahoja henkiä ulos ihmisistä. Luuk. 4:36.

Monet ihmiset ajattelevat, ettei pahoja henkiä olekaan. ”Kuka voisi sellaista uskoa meidän valistuneella aikakaudellamme.” ”Sehän on taikauskoa”. Mutta samoin kun siihen aikaan oli pahoja henkiä, samoin on niitä tänäänkin. Ja ne eivät ole toimettomia. Ef. 2:2. Kaikki paha, mitä maailmassa tapahtuu, ei ole inhimillistä, vaan saatanallista.

Meidän tulee rukouksin auttaa lähimmäisiämme, että he vapautuisivat pahoista hengistä, jotka eksyttävät ja sitovat heitä orjuuteen. Me emme saa sen enempää voittoja julkisessa elämässämme, kuin mitä on saatu rukouselämässämme. Mark. 9:28,29. Monet seurakunnan johtajat ja pastorit, jotka ennen olivat työssänsä voittajia, eivät osoita minkäänlaista ymmärtämystä herätystyöhön, vaan heidän julistuksensa on muuttunut voimattomaksi. Tämä johtuu siitä, että herätykseen on soluttautunut HENKIVALTA, joka koko ajan vastustaa ja eksyttää jäseniä. Ja sen tähden monet seurakunnan jäsenet ovat harhautuneet ja tulleet hengellisesti sokeiksi, niin etteivät tunne Jeesuksen toimintaa ulkopuolella heidän herätyspiirinsä. He uskovat sitä eksytykseksi, kun seurakunnan johtaja niin sanoo.

Mutta kuinka tämä on mahdollista? Kuinka pahuuden voimat voivat vaikuttaa pelastettuihin? Kyllä voivat, jos pelastetut ovat laskeneet aseensa. Jumalan Sana sanoo, että ”ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu”, että voisimme vastustaa perkeleen ovelia hyökkäyksiä. Jos me alamme tinkimään Raamatun totuuksista ja sovittelemaan Sanaa mielemme mukaiseksi, niin on aivan sama kuin jos me olisimme laskeneet aseemme.

Valitettavasti monet ovat laskeneet aseensa silloin, kun olisi pitänyt taistella pahuuden henkivaltoja vastaan ja kilvoitella sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Sen sijaan he ovat harrastaneet uskonnollista opetusta ja leikkineet kristillisyyttä. Nämä penseät seurakuntalaiset istuvat hienoissa kirkoissaan ja nauttivat laulusta ja musiikista sekä saarnaajan haaleasta ja imartelevasta julistuksesta. He ovat niin tottuneet siihen, että jos he joskus sattumalta kuulevat radikaalia ja ihanaa evankeliumia, niin he pelästyvät ja käsittävät sellaisen vaaralliseksi.

Osa kristityistä on ihmeissään, että monet vapaakirkolliset liittoutuvat valtiokirkon kanssa ja työskentelevät siinä. Mutta se ei ole ensinkään ihmeellistä. Nämä yhdyskunnat ja valtiokirkko omaavat saman hengen ja niitä hallitsee sama luonto. Niiden yhteinen pyrkimys on estää Jumalan työtä ja estää herätys. Juuri siitä syystä kun nämä yhdyskunnat ovat syntyneet Jumalan antaman herätyksen yhteydessä, ne luulevat koko toimintansa olevan Jumalasta. Mutta nämä liikkeet ovat loisina maanneet Jumalan antaman herätyksen päällä ja tukahduttaneet herätyksen. Ja kun Jumala jälleen antaa herätyksen, ryhtyvät nämä käsi kädessä vastustamaan valtiokirkon apuna saadakseen lopun siitäkin. Ja tässä toiminnassaan ne ovat niin sokaistuneita, etteivät tunne Jeesuksen työtä, vaikkapa näkisivät hedelmät siitä. Kaikki, mikä tapahtuu heidän kirkkojensa ulkopuolella, on heidän mielestään pahaa ja vahingollista. Se on ”ulkopuolista”, joka ei kuulu heille. Sen sijaan, että he nöyryydessä tutkisivat sanaa ja ojentautuisivat sen ohjeiden mukaisesti, he sanovat olevansa vanhimmistoa ja kerskaavat olleensa mukana kristillisessä toiminnassa niin ja niin kauan, joten he tietävät asian oikean laidan. MUTTA HEIDÄN TEKONSA TODISTAVAT PÄINVASTAISTA.

Herätysliikkeet eivät ole perustettuja Jumalan sanalle, ja niillä on virheellinen opetus Jumalan seurakunnasta. Koska nämä eivät harrasta Jumalan parasta, ei niillä ole oikeutta vaatia Jumalan kansan tukea missään muodossa. Eksytettynä on Jumalan kansa tukenut niiden toimintaa luulleen uhranneensa Jumalalle ja palvelleensa Jeesuksen asiaa, sillä he ovat uskoneet kuuluneensa Jumalan seurakuntaan.

Kun Jumala siunaa omaa toimintaansa, ottavat liikkeet siitä kunnian itselleen. Ja usein kuule kristityiltä, että saamme olla iloisia niistä totuuksista, joita olemme kuulleet seurakunnassamme. Mutta osatotuus ei ole Jumalan mieleen, vaan Hän odottaa koko totuutta. Sillä Hänen Sanansa on kokonansa totuus. Missä ei Pyhä Henki saa toimia, siinä ei myöskään löydy totuutta, sillä Hän ilmoittaa meille totuuden. Joh. 14:16,17. Eihän se ollut ”baptistiyhdyskunta”, joka toi esille raamatullisen kasteen, vaan sen totuuden ilmoitti Pyhä Henki jo paljoa aikaisemmin kuin liike oli syntynytkään. Eikä suinkaan helluntailiike tuonut totuutta Pyhän Hengen kasteesta, vaan sen ilmoitti Jumalan Henki jo ennen kuin ”helluntaiherätys” oli syntynytkään. Kun on kysymyksessä lähetystyö muissa maissa, sanotaan, että se ja se kirkko on lähettänyt ja myös kannattaa lähettejään, mutta jos yksimielinen Jumalan seurakunta olisi saanut hoitaa tämänkin asian, olisi se tullut hoidettua paljon tehokkaammin ja paljon enemmän sieluja olisi silloin pelastunut. Nekin rahat, mitkä on uhrattu loisteliaisiin seurakuntien asuntoihin ja kirkkoihin, olisi silloin käytetty lähetystyön hyväksi.

Nyt Jumala ja kristinusko saa syyt epäkohdista, joita liikkeet ja kirkot epäsuorasti aiheuttavat. Paljon tehdään Jumalan nimissä ja ajatellaan, että se on kristillisyyttä. Missä ei Pyhä Henki saa johtaa, siellä ei raamatullista kristillisyyttä nähdä. Sen huomaa myös ihmiskunta maailmassa, ja sanotaan, että ”sellaista on heidän kristillisyytensä”. Katolinen kirkko on ollut pahin kristinuskon vainooja, ja se on myös ilmoitettu Raamatussa Ilm. 17:6, josta luetaan: ”Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä”.

On merkillistä, että pelastetut ihmiset voivat niin sokaistua, etteivät erota perkeleen työtä Jumalan työstä. Vaikka historia kertoo kirkkojen hirvittävistä teoista ja vainosta kristittyjä kohtaan, niin nämä luulevat kirkkojen kuitenkin olevan Jumalasta. Entä tyttäret, ”maan portot”, joista Ilm. 17:5 mainitsee? Jos ”maan porttojen” ja kauhistusten äiti on juovuksissa pyhien verestä, niin eikö sitten ”tyttäret” sitä olisi? Kyllä, ja siitä syystä ne tulevat osallisiksi ”hänen vitsauksistansa”. Kun ääni taivaasta sanoo, että Jumalan kansan pitää lähteä sitä ulos, niin miksi viivytellä kunnes Jumalan kosto sen saavuttaa. ”Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa”. Ilm. 18:5.

Jumalan seurakunta toiminnassa

Seurakunnassaan Jumala antaa kullekin jäsenelle tämän henkilökohtaisen tehtävänsä. Room.12:6-8; 1.Kor.12:27-30; Ef.4:11,12. Osa jäsenistä on saanut ”näkyvämmän” tehtävän, kuten esim. opettajan tehtävän tai armolahjan terveeksi tekemisessä. Toisten tehtävät ovat enemmän tai vähemmän näkymättömiä. Mutta kaikki ovat välttämättömiä. Jumalan valtakunnassa ei ole yhtään merkityksetöntä tehtävää. Mutta jokaisen tulee tietää se, ja myös hoitaa se niin, ettei toinen siihen sekoittuneena estäisi häntä, samalla laiminlyöden oman tehtävänsä.

Jos nyt joku ulkopuolella seurakunnan toimii hänelle annetussa tehtävässä, niin eikö hän silloin laiminlyö tehtävää, joka hänelle on annettu seurakuntaa varten? Niin kauan kuin hän kuuluu Jeesukselle ja uskollisesti hoitaa Jumalan hänelle antaman tehtävän, hän kuuluu Jumalan seurakuntaan. Ja hänen toimintansa kytkeytyy kokonaan seurakunnan toimintaan.

Kun joku veljistä on aloittanut toimintansa ikään kuin se olisi seurakunnan ”ulkopuolella”, merkitsee se sitä, että hän on ottanut Jumalan kutsun vakavasti, ja hoitaa sitä tehtävää, jonka Jumala on hänelle uskonut. HUOM. Minä tarkoitan sellaista, joka palvelee HERRAA, eikä joitakin uskonnollisia puoskareita. Ei kuitenkaan ole tarkoitus, että harvoja seurakuntaruumiin jäseniä vain käytetään. Että seurakuntaruumis toimisi normaalisti, on kaikkien jäsenten oltava toiminnassa, ja kaikkien armolahjojen on myös toimittava. Tässä mielessä Jumala tahtoo asettaa ennalleen seurakuntansa.

Mutta eikö se sitten ole seurakunnan päätettävissä, mitä itse kukin tekee. Ei! Jumalan seurakunta ei ole yhdistystoimintaa. Seurakunnan enemmistö ei päätä, mitä joku jäsen toimii tai tekee, vaan Raamattu sanoo, että Kristus on seurakunnan Pää. Hän määrää, mitä jäsenet tekevät. Herätteet tulevat luonnollisesti Päältä, eikä muilta ruumiinosilta. Ei siis tarvitse kysellä muilta jäseniltä, jos saisi totella Herraa. Kun Paavali sai tehtävän Herralta, ei hän neuvotellut kenenkään ihmisen kanssa. Gal.1:15-24. Jos me odotamme seurakunnan johtajan tai kokouksen päätöstä työssämme, emme ehtisi mitään tehdä Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Jumalan kansan keskuudessa vallitseva hajaannus ja epäsopu aiheuttaa sen, ettei seurakunnassa voida tehdä mitään päätöstä Pyhässä Hengessä.

Näyttää olevan joidenkin mielipiteenä, että on hyvin vaarallista Herran palvelijalle, jos hän on tietoinen asemastaan ja tärkeästä tehtävästään, sillä hän voi tulla ylpeäksi. Mutta jos Herran palvelija ei ole tietoinen tehtävästään, kuinka hän silloin voisi tietää tehtävänsä ja sen antaman suuren vastuun. Ellei hän sitä tiedä, ei hän ole sovelias virkaansa, olipa sitten ylpeä tai ei. Jos Herran palvelijan on mieli onnistua tehtävässään, on hänen myös tiedettävä, mihin hän pyrkii.

Evankeliumin julistamiseen ei opita teologisilla opinnoilla. Se, jonka tulee julistaa evankeliumia, tulee ensin käydä ristin koulu ja ensiksi opittava se, ettei hän mitään ole. Ihmisten uskon ei tule perustua ihmisten viisauteen, vaan ristin sanomaan. Ei kukaan ihminen voi tulkita Raamattua ilman Pyhää Henkeä, sillä sanoohan Raamattu: ”Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä”. 2.Piet.1:20. Me olemme täysin riippuvaisia Pyhän Hengen toiminnasta seurakunnassa. Jumala on oma tulkkinsa, eikä ole ketään muuta, kuin Jumalan Henki, joka tulkitsee Raamatun oikein. Ja sitä myöten, kun antaudumme Hänen johtoonsa, Hän ohjaa meitä siinä valossa, jonka Pyhät Kirjoitukset meille antavat.

Seurakunta on tehnyt siinä suuren erehdyksen, kun on ottanut kristilliseen työhönsä rahaa pelastumattomilta ihmisiltä. Sen minkä uskottomat ihmiset ”uhraavat” kristilliseen työhön, on enemmän vahingoksi kuin hyödyksi Jumalan työssä. Jos he eivät tahdo ottaa vastaan Jumalan sanaa pelastuakseen, niin pitäköön myös rahansa. Jumala ei ota vastaan lahjuksia. Jos me ehdottomasti tahdomme pitää rajat selvänä Jumalan valtakunnan ja maailman välillä, niin kieltäydymme silloin heidän rahoistaan. 3.Joh.7.

 

Herran voima on kirkkojen kauhu

Ne lahja, joiden kautta Henki ilmoittaa Itsensä, annetaan itse kullekin yhteiseksi hyödyksi. 1.Kor.12:17. Miksikä hyödyksi? Koko seurakunnalle Jumalan asian hyödyksi. Armolahjat on tarkoitettu myös Jumalan seurakunnan rakennukseksi. 1.Kor.14:1-4,12. Profetian armolahja rakentaa kokonaista seurakuntaa, mutta kielilläpuhuminen rakentaa yksilöä seurakunnassa.

Mutta kirkoille ja herätysliikkeille ei ole niitä tarkoitettu. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Varmaan monet kristityt rukoilevat, että Jumala antaisi Hengen lahjojen tulla käyttöön seurakunnassaan. He tahtoisivat kovin mielellään nähdä voimatekojen ja sairaitten parantamislahjojen toimivan, ja myös toistenkin armolahjojen. Mutta ajatella, jos joku veli jossain vapaakirkollisessa saisi viisauden ja tiedon armolahjat ja osoittaisi sen myös toiminnassa, niin varmaa on, että hän saisi seurakunnan johtajan ja koko vanhimmiston vastaansa. Sellaiset ”herrat” eivät mielellään ota opetusta toisilta, varsinkaan nuoremmiltaan. Tällä he osoittavat selvästi, etteivät itse voi vastaanottaa hengellisiä armolahjoja. Mitä sekään auttaa, vaikkapa joskus aikaisemmin olisivatkin tulleet Pyhällä Hengellä kastetuiksi ja Jumalan siunaamiksi, elleivät elä Voitelussa tänään.

1.Kor.10:1-12 luemme Israelin korpivaelluksesta, joka on esikuva Jumalan seurakunnan vaelluksesta tässä maailmassa. ”Kaikki” he saivat kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä ja joivat kaikki samaa hengellistä ruokaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa – –– Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut. ”Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea”.

Luemme vielä Hes.18:24: ”Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestaan ja tekee vääryyttä, tekee kaikkien niiden kauhistusten kaltaisia, joita jumalaton tekee – saisiko hän tehdä niin ja elää? Ei yhtäkään hänen vanhurskasta tekoansa, jonka hän on tehnyt muisteta. Uskottomuutensa tähden hän on langennut, ja syntinsä tähden, jonka hän on tehnyt, hänen on kuoltava”.

Eräänä päivänä tulevat nämä langenneet sanomaan Jeesukselle: ”Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?” Mutta silloin on Herra vastaava heille: ”Minä en ole koskaan tuntenut teitä; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät”.

Mitenkähän kävisi, jos joku veljistä jossain vapaakirkollisessa seurakunnassa saisi henkien erottamisen armolahjan? Hänen virkansa siellä loppuisi sillä kertaa siihen, sillä älä luulekaan, että Jumalan Henki on niissä läsnä.

Jos Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis, ei ole normaalitoiminnassa siten, että kaikki armolahjat saisivat toimia siellä täydellisinä, niin silloin seurakunta ei kerta kaikkiaan ole Pyhän Hengen johdossa niin kuin sen tulisi olla. Ei pidä sitten ihmetellä, ettei Jumalan tahto toteudu siellä, koska seurakuntaruumis on sairas, verenhimoisten loisien lamauttamana. Mutta Hänen Henkensä, Hänen joka herätti Jeesuksen kuolleista, on voimallinen jälleen asettamaan ennalleen Jumalan seurakunnan. Mutta Jumala ei voi kohdella seurakuntaansa eri tavoin kuin omaisuuskansaansa Israelia. Kun Jumala on asettanut ennalleen Israelin ja antanut sille takaisin maansa, niin eikö Hän asettaisi kohdalleen seurakuntaansa? Sen Hän on totisesti tekevä lupauksensa mukaisesti.

Kun Jeesus oli ristillä, pilkkasivat ylipapit ja kirjanoppineet Häntä sanoen: ”Muita Hän on auttanut, itseään ei voi auttaa”. Matt.27:42. Sitä ei Jeesus tehnyt silloin, vaikka olisi voinutkin (Matt. 26:52-54.). Mutta nyt Herra Jeesus auttaa itseään. Hän poistaa jokaisen sairauden hengen ruumiistaan – seurakuntaruumiistaan. Hän nousee ja ravistaa itsestään jokaisen loisen, joka on Hänen ruumistaan vaivannut. Kun seurakunta on alistunut Jumalan tahtoon, niin se on valmis palveluksen työhön. Ef.4:12;5:23.

Mutta samanaikaisesti on perkele esillä, ja kerää kaikki loiset nippuun. Sitten se sanoo noille itseviisaille hurskastelijoille, että nyt on toteutunut se yhteys, jota Jeesus rukoili Isältä. Että nyt ovat herätysliikkeet ja kirkot yhtyneet yhdeksi suureksi kirkoksi, ja kristittyjen ei tarvitse enää riidellä keskenään. Ja nämä uskovat isäänsä perkelettä, ja luulevat tuota yhteyttä Jumalan seurakunnaksi.

Raamatun sana sanoo, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Hepr.12:14. Tämä koskee myös Herran ruumista – seurakuntaruumista. Ne ihmiset, jotka eivät anna pyhittää itseänsä, eivät voi nähdä eroa Jumalan seurakunnan ja muotojumalisen yhteyden välillä.

Älä ole pahennus kenellekään

Raamattu sanoo: ”Älkää olko pahennukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle”. 1.Kor10:32. Ja Sana sanoo 2.Kor.6:3-5 seuraavasti: ”Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi: suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, ruoskittaessa, vankeudessa, metelissä, vaivannäössä, valvomisissa, paastossa”. Apostolit julistivat Jumalan sanaa, ei sitä varten, että se olisi pahennusta herättävää, vaan että kuulijat ottaisivat vastaan Sanan ja kääntyisivät Jumalan puoleen.

Mutta keitä olivat ne, jotka jakelivat iskuja ja lyöntejä Jumalan palvelijoille, ja panivat heitä vankiloihin? Ne olivat juuri niitä, jotka loukkaantuivat julistukseen.

Vaikka useat loukkaantuvat, eivätkä usko evankeliumiin, on meidän kuitenkin pidettävä kiinni Jumalan Sanasta. Me emme saa olla niin ”nöyriä” ja suvaitsevaisia, että panemme syrjään Jumalan Sanan ihmisten säädösten ja vaatimusten vuoksi. Sellainen, joka tuo esille totuutta ja julistaa evankeliumia, ei voi olla loukkauksena. Ja jos kuitenkin tässä työssä tulee loukkaukseksi, niin ei loukkauksen aiheena ole sananpalvelija, vaan Jeesus Kristus. Hän on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Matt.21:42. ”Katso Minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka Häneen uskoo, se ei häpeään joudu”. Room.9:33 ja Jes.8:14,15.

Varmaan on paljon niitä, jotka loukkaantuvat tähän kirjaseen, mutta ei niin ole tarkoitus. Olisi parempi, että ihmiset ottaisivat vastaan Jumalan Sanan kuin että työntäisivät Sen luotaan. ”Autuas on se, joka ei loukkaannu Minuun”, sanoi Jeesus Matt.11:6.

_____________

Tämän kirjasen tarkoitus on herättää niitä, jotka nukkuvat. Mutta samoin kuin on luonnollisen unen laita, niin on myös hengellisen. Kummassakaan nukkuja ei tiedä nukkuvansa. Mutta herättyään hän sen tietää. Kun Jeesus tulee noutamaan seurakuntansa, silloin vasta monet huomaavat nukkuneensa liikaa. Varma merkki nukkumisesta on, ettei tahdo tulla häirityksi.