This is for you

Jesus died on the cross for your sins. The punisment for your sins was laid upon Him.
But he rose from the dead. He ascended up to Heaven and from there He will return.

He says:
I AM THE WAY, THE TRUTH AND THE LIFE. NO ONE WILL COME TO THE FATHER, BUT BY ME.” John. 14:6.

Welcome to spiritual meetings, that we want to share with You:
– On sundays spiritual meeting 16.00 o`clock.
– On wednesdays free-form discussions 14.00-18.00 o`clock. (+ free cofe).

Address:
Turun Kristillinen Toimintakeskus
Maariankatu 2,  20100 Turku

Jesus is the only savior!
Religions cannot save you!

7 kuolemansyntiä

Seitsemän kuolemansyntiä ovat katolisuudessa luokiteltuina näin:

1. Ylpeys
2. Kateus
3. Viha
4. Laiskuus
5. Ahneus
6. Kohtuuttomuus
7. Irstaus

Lista on johdettu (ehkä) Snl. 6:16-19: ”Näitä kuutta Herra vihaa, ja seitsemää hänen sielunsa kauhistuu: ylpeitä silmiä, valheellista kieltä, käsiä, jotka vuodattavat viatonta verta, sydäntä, joka häijyjä juonia miettii, jalkoja, jotka kiiruusti juoksevat pahaan, väärää todistajaa, joka valheita puhuu, ja riidan rakentajaa veljesten kesken.”
Raamattu ei kuitenkaan tunne, että olisi vain 7 kuolemansyntiä. Raamatun mukaan kaikenlaisesta synnistä pitää tehdä parannus.  Synnin tie johtaa kadotukseen ellei kääntymystä tapahdu tämän elämän aikana. ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema.” Ilm. 21:8.
On suurta rakkautta rukoilla lähimmäisten puolesta ja sitten kertoa heille totuus synnistä. ”Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden.” Jaak. 5:19,20.
”Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja Hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä!”  1 Joh.5:16,17. Ja ”kaikki ovat syntiä tehneet.” Room.3:23. Mutta kiitos Jumalalle! ”Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi!” Markus 2:10. Kuoleman jälkeen ei enää löydy muutoksen mahdollisuutta. Tänään on pelastuksen päivä. Jeesus odottaa voidakseen olla syntiselle armollinen. ”Hän on täynnä armoa ja totuutta!” Joh.1:14. Hän sovitti suurimmatkin syntimme sijaisuhrillaan Golgatalla. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.” Jesaja 53:5.

On olemassa kaksi erilaista tilaa: olla Aadamissa eli erossa Jumalasta, tai olla Kristuksessa eli uskoon tulemisen kautta sovinnossa ja yhteydessä Jumalan kanssa. Room. 5:12-19. 2 Kor. 5:17. ”Tee siis sovinto Hänen kanssaan!” Job 22:21.
Synti on Jumalasta erossa olevan ihmisen tila. Synnin tilasta johtuvat synnin teot. Synnin tilasta pitää siirtyä armon tilaan. Silloin Jumala alkaa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Filip.2:13.

Seitsemän vakavan luokan syntiä Raamatussa:
1. YLPEYS, joka oli maailmankaikkeuden ensimmäinen synti. Jes. 14:12-17 ja Hes. 28:12-17. ”Ylvästelijät eivät kestä minun silmieni edessä.” Ps. 5:6. 2 Sam.22:28, Snl.21:4. ”Jumala on ylpeitä vastaan!” Jaak. 4:6.
2. TOTTELEMATTOMUUS Jumalan Sanaa kohtaan. ”Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös Hän hyljännyt sinut.” 1 Sam. 15:23. Joh. 3:36. Ilm. 22:18,19.
3. HAUREUS. ”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Hebr. 13:4. Efes.5:3. ”Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.” 1 Kor. 7:1-2.
”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (homot), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor. 6:9-11.
4. EPÄJUMALANPALVELUS. ”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha.” Kol. 3:5-6. Gal. 5:20-21.
5. VARKAUS. ”Eivät varkaat … saa periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor. 6:10.
6. AHNEUS. ”… ei ahneet … saa periä Jumalan valtakuntaa.” 1 Kor.6:10.
7. VIHA, josta johtuvat sodat ja väkivaltaiset terrorismit yms. ”Olimme luonnostamme vihan lapsia…” Efes. 2:3. Gal. 5:20. Tiitus 3:3-5.

Uuden Testamentin syntilistat ovat voimassa olevia varoituksia kaikille ihmisille. Ne ovat Jumalan ja paholaisen valtapiirien rajaajat. Jumalan siunaus toimii elämässämme, kun pysymme Hänen sanansa opetuksissa. Jumalan Sanan opetukset ovat elämäämme suojelevat ohjeet. Ne ovat vapauden elementtejä. Joh. 8:31,32. Niiden ulkopuolella on synnin orjuus ja kirouksen alue.

Kuoleman syntejä on paljon. Mm. juoppous, valehtelu, mässäily, homous … jne. Mutta tänään Jeesus tahtoo antaa syntisi anteeksi. Hän antaa sinulle voiman parannuksen tekoon. Joh. 1:12.
Lue Uuden Testamentin syntilistat: 1 Kor. 6:9-11 ja Gal. 5:19-22. –
Lue sitten armolistat: Room. 8:1-2 ja 1 Joh.2:24,25.

”Tehkää parannus ja ottakoon kukin tesitä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen..” Apt. 2:38,41.

Oikea oppi – oikea evankeliumi

Sekä VT että UT puhuvat oikeasta opista opetuksen sisältönä, Snl.4:2; 5:1; Joh.7:16-17; 14:26. Hebr. 6:1-3.

Raamatussa oleva oppi on Jumalan oma oppi, Joh. 14:24; 1 Tes.2:13. Se käsittää sekä opetuksen että evankeliumin, molemmat yhdessä. Gal 3:24, 13. Paitsi sanoja oppi ja opetus käyttää Raamattu koko kristillistä oppia merkitsemässä mm. seuraavia sanoja:
tieto (Mal. 2:7
totuus (Joh. 8:31; Gal.5:7)
evankeliumi (Room. 2:16)
usko (uskon sisältö, Juuda 3 ja 20)
Usein on VT:n opetusta merkitsevä sana toora suomalaisessa Raamatussa käännetty sanalla laki. Ps. 19:8; 119:92, 163, 165. Oikeampaa olisi kääntää se sanan alkuperäismerkityksellä opetus, joka sisältää siten myös evankeliumin.

Jumala on yksi! Jaak. 2:19.
Samoin oikea oppi on yksi ainoa. Niinpä Raamattu käyttää opista puhuessaan sitä merkitseviä sanoja poikkeuksetta yksikössä:
yksi oppi (Joh. 7:16; Room.16:17)
yksi totuus (Joh. 8:31; Gal. 5:7)
yksi evankeliumi (Room.1:1; 2:16; 16:25)
yksi usko (Juuda 3 ja 20) sekä
yksi opetuksen sisältö (Room. 6:17).

Sen sijaan ihmisoppeja (Mark. 7:7; Kol. 2:22) ja riivaajien oppeja (1 Tim. 4:1) on monia. Ef. 4:4-6.

Oikea oppi on lopullinen (Mal. 2:7; Gal. 1:6-9; Juuda 3) ja täydellinen. Ps. 19:8. Se on niin muuttumaton, että apostolin ja Taivaan enkelienkin täytyy alistua kuuliaisuuteen sille. Gal. 1:6-9. Vieläpä tuomiopäivänäkin se on voimassa, ja sen mukaan tuomitaan ihmisten salaisuudet. Room. 2:16. Raamattu siis tuomitsee opin muuttamisen, lisäämisen tai kehittämisen. Ilm. 22:18,19. 2 Piet. 3:15,16.

Jeesuksen oppi ja seurakunnan kaitseminen.

Jeesuksen oppi tullaan tuntemaan pysymällä Jeesuksen sanassa. Joh. 8:31. Ei voida ajatella, että ihmisen pitäisi kylläkin pyrkiä totuuteen, mutta että hän ei voisi sitä muka koskaan löytää. Sellainen ajattelu ei ole sopusoinnussa Jeesuksen sanojen kanssa: ”Te tulette tuntemaan totuuden.” Joh. 8:32.
Lisäksi on annettu tehtäväksi opettaa kaikki, mitä Jeesus on käskenyt opetuslastensa pitää. Mat. 28:20. Jos oppia ei voitaisi tuntea, olisi kaikki lähetystoiminta vain Pilatuksen kyselemistä. Joh. 18:38.

Raamattu velvoittaa seurakunnan kaitsijoita ja sananopettajia tuntemaan opin, ammentamaan sen Raamatusta sitä lukemalla, ja opettaessansa pysymään siinä. Tiit. 1:9; 1 Tim. 4:13,16; Mal. 2:7. Lampaat tuntevat Hyvän Paimenen äänen ja seuraavat sitä (Joh. 10:4, 27) ja kavahtavat Raamatulle vieraan opin ääntä. Joh. 10:5.

Seurakunnan kaitsijan tulee olla kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla että kumoamaan vastaan sanojain väitteet. Tiit. 1:9. Kaikki tämä edellyttää sitä, että oppi voidaan tuntea.

Ristin veren evankeliumin julistus on voimallinen kääntämään ihmisen pois synneistä (Mal. 2:6; Room. 6:17. 1 Kor. 2:1-5) ja näin tekemään opetuslapsia. Oikea opetus neuvoo sitten kastamaan opetuslapsiksi tulleet sekä auttamaan heidät oikean opetuksen piiriin (Mat. 28:19,20. Apt. 2:41,42) ja irti vääristä yhteyksistä. Apt. 19:9. Jaak 5:19,20. Näin lähetyskäsky pysyy puhtaana ja valheeseen sekoittamattomana. Apt. 2:38,41.

Hapatus – poikkeaminen oikeasta opista.

Vähäinenkin hapatus on vaarallinen ja voi turmella koko terveen evankeliumin. Gal 5:9: 1 Kor.5:6. 2 Kor. 11:4. Oikean opin tehtävänä on murtaa valheen ja epäuskon panssari. Jos antaudutaan yhteistyöhön väärän opin ja sen kannattajien kanssa, silloin on tehty jo ratkaiseva myönnytys valheelle. Apostolisesta opista luopuminen on aina saanut aikaan erimielisyyttä ja pahennusta. Pysyminen apostolisessa opissa synnyttää yksimielisyyden ja säilyttää yhteyden. Room. 16:17. 1 Kor. 1:10.

Koska Raamatun oppi on Jumalan oppi, sen vähäinenkin vääristäminen on vakava synti. 2 Piet. 3:16. Raamatun oppi tuo esiin Jumalan siunauksen, siitä poikkeava oppi taas kirouksen. Dan. 12:3; Mal. 2:8,9; Gal. 1:8,9. Raamattu ei anna poiketa oikeasta opetuksesta edes ajatellun rakkauden (Joh. 14:23) tai yhteyden (Room. 16:17) tähden.

Sielunvihollinen haluaa mielellään vääristää Raamatun oppiasiat vähättelemällä niiden tärkeyttä. Sen tähden se johtaa uskoviakin harhaan esittäen tekosyyksi rakkauden ja uskontojen yhteyden, jota ei saisi loukata. Joku onkin todennut: ”Kun perkele paljastetaan, se rupeaa itkemään ja puhumaan rakkaudesta.”
”Oikeaoppisuudesta” puhutaan joskus myös halveksien, vaikka oikeaoppisuus on siis ehdoton Jumalan tahto ja säätämys omilleen.

Jumalan lapsilla on vain yksi Mestari-Opettaja (Mat. 23:8), joka on ainoa Pelastaja ja Välimies Jumalan ja ihmisten välillä. 1 Tim. 2:5. Hän on antanut itsensä sijaisuhriksi kaikkien edestä ja tahtoo, että jokainen tulisi tuntemaan totuuden, sen opin, jonka Hän on selvin sanoin ilmoittanut VT:n ja UT:n kirjoituksissa, ja siten omistaisi iankaikkisen elämän. 1 Tim. 2:4-7; Joh. 20:31.
Hebr. 2:3,4.
”Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa.”  2 Kor. 4:2.

”…käskeäkseni eräitä kavahtamaan, etteivät vieraita oppeja opettaisi.” 1 Tim. 1:3.

Yhteys vai hajaannus?

Alussa seurakunta oli yksi. Myöhemmin ihmiset alkoivat perustaa uskonsuuntia. Asian selvennykseksi apostoli Johannes antoi Pyhän Hengen ilmoituksen: ”Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” 1 Joh. 2:19.
Lähteminen Jumalan alkuperäisestä suunnitelmasta synnytti hajaannuksen, ja johti kristityt nykyiseen uskontojen Baabel-sekoitukseen.

Raamatun aikaisilla seurakunnilla ei ollut ihmisten keksimiä nimiä, kuten tänä aikana eri ”nimikyltti-uskonsuunnilla” on. Tämän asian ymmärtäminen avaa suuren totuuden. Kannattaa opiskella tämä siunausta tuova Raamatun totuus:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1. ”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9. ” … vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13. ” … Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14. ”että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.
Jumalan seurakunnasta käytettiin alussa myös nimityksiä ”Kristuksen seurakunta” ja ”Herran seurakunta”: ”Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.” Room. 16:16. ”Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka Hän on omalla verellänsä itselleen ansainnut.” Apt. 20:28.
Jumalan seurakuntaa voitiin nimittää myös kaupungin nimellä: ”… tessalonikalaisten seurakunnalle Isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa…” 1 Tessal. 1:1. Tämä tarkoitti sitä, että Tessalonikan kaupungissa oleva Jumalan seurakunta oli siellä asuvista pyhistä koostuva seurakunta.
Jumalan seurakunta mainittiin monikossa laajempien alueiden yhteydessä. ”Juudeassa olevat Jumalan seurakunnat.” 1 Tes.2:14. ”…Galatian seurakunnille…” (Gal. 1:2) tai ”…Makedonian seurakunnissa.” 2 Kor. 8:1. = Juudeassa, Galatiassa ja Makedoniassa oli useita kaupunkeja, siksi seurakunnasta voitiin puhua monikossa. Raamattu pitää tiukasti sen linjan, että seurakunta on YKSI maailmanlaajuinen Kristuksen ruumis, joka tulee näkyväksi paikkakunnittain. Ja yhden kaupungin kohdalla seurakunnasta puhutaan aina yksikössä: ”Minä jätin sinut Kreetaan, että asettaisit…joka kaupunkiin vanhimmat.” Tiitus 1:5. = Yksi kaupunki, yksi seurakunta; kaksi kaupunkia, kaksi seurakuntaa; seitsemän kaupunkia, seitsemän seurakuntaa, jne.. Esimerkiksi Aasian seitsemän seurakuntaa. Ilm. 1:11.
Yksi Turun kaupunki pitää sisällään ainoastaan yhden Jumalan seurakunnan, joka koostuu kaikista meistä Turussa asuvista Jeesuksen verellä lunastetuista ihmisistä. Tämän seurakunnan tulee kokoontua yksimielisesti tunnustautuen yhdeksi seurakunnaksi, vaikkakin kokoontuminen tapahtuu monissa paikoissa.
/
”Mutta me pyydämme teitä, veljet, antamaan tunnustuksenne niille, jotka tekevät työtä teidän keskuudessanne ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä, sekä pitämään heitä erinomaisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne.” 1 Tessal. 5:12,13.
” Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen..” Hebr. 13:17.
Seurakuntakuri ja vanhimpien kunnioittaminen pitää palauttaa Raamatun opettamaan tilaan. Se on paljolti unohdettu asia. Sen puuttuminen johtaa yhä kirjavampaan sekaannukseen. Seurakuntavirkojen yhteydessä ja alaisuudessa toimiminen kuuluu enalleen asettamisen ensimmäisiin asioihin. Tämän asian korjaus tulee alkaa yksilöistä.

Alussa uusia seurakuntia ei ns. perustettu, vaan  yksi ainutlaatuisen kerran ristillä perustettu ja yhteyden periaatteella toimiva Jumalan seurakunta levittäytyi uusille paikkakunnille. Jumalan tahto on edelleen samansisältöinen- ja tasoinen yhteys! 1 Kor. 1:10. Joh. 10:16. 11:52.
Raamatullista yhteyttä rakentavien kristittyjen tulee olla selkeästi ulkopuolella ihmisperusteisten uskonsuuntien. Vertaa Hebr. 13:13. Rakennamme vain yhtä seurakuntaa, johon kutsumme mukaan kaikki Turussa asuvat Jumalan lapset. Pyhä Henki on johdattava kokouspaikkoja lisää tarpeen mukaisesti, mm. kotikokouksia. Meillä on ”yhteinen kukkaro”, Seurakunta-apu ry, johon uhraamme kymmenyksemme. Emme uhraa muihin kohteisiin.  Ei ole siis hajannusta rahan käytössäkään.
Seurakunta-apu ry Nordea
FI91 1632 3000 0036 63

On huomattava, ettei Raamatusta otettu pelkkä seurakuntanimitys tee jostakin ihmisporukasta Jumalan seurakuntaa. Esim. luterilaisesta kirkosta ei tulisi Jumalan seurakuntaa, vaikka se vaihtaisi nimensä. On oltava Raamatun mainitsemat seurakunnan elementit. Alku on se, että jollakin paikkakunnalla asuu uskoon tulleita ja sen jälkeen upotuskasteella vedessä kastettuja ihmisiä. Nämä uskoon tulleet ihmiset ovat oman paikkakuntansa Jumalan seurakunta. Heidän ei siis tule enää perustaa seurakuntia. Uskovien tulee nyt vain alkaa säännöllisesti kokoontua jo olemassa olevana Jumalan seurakuntana, yhteyden periaatteella ja seurakuntavirkojen piirissä, jos järjestäytyminen jo on tapahtunut (kuten Turussa). Tiit. 1:5. Pyhä Henki sitten valitsee erilaiset toimimiehet tehtäviin sekä jakaa armolahjoja. Efes. 4:11-16 ja 1 Kor. 12: 4-11. Pyhä Henki johtaa niin, että syntyy järjestys seurakuntaan. Raamattu ei siis opeta perustamaan seurakuntia, vaan toteaa, että me olemme srk. Siinä on suuri käsitteiden ero.

Jokaisella paikkakunnalla tulee aloittaa raamatullinen Jumalan seurakunnan toiminta yhteyden periaatteella. Se ei sitten ole uusi srk. vaan päinvastoin, poistuminen uusista ja palaaminen takaisin vanhimpaan. Alkuperäisestä seurakunnasta ja sen opetuksista lähteneiden tulee palata. ”Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne.” Jer. 3:22.

Raamatullinen Jumalan seurakunta -nimitys kuvaa omistussuhdetta: Seurakunta on Jumalan! Kirkot yms. uskonsuunnat ovat ihmisten tekoja.

Tiedote juutalaisille

TIEDOTE AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JÄLKELÄISILLE:

Jumala on valinnut Aabrahamin jälkeläiset olemaan Hänen kansansa ennen muita kansoja. Jumalan puolelta valinta on yhä voimassa. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.” 2 Moos.19:5.
”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat – Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.” Jeremia 31:35-37.

Jumala kutsuu taas kansaansa pois luopumuksen tieltä kuten niin monta kertaa ennenkin. Juutalaisten paluu omaan maahansa on merkittävä kaiken ennalleen asettamisen vaihe Jumalan uudistaessa Aabrahamille antamiaan liiton lupauksia. 1 Moos.12:1-7. Nykyinen exodus muuttuu hengelliseksi heräämiseksi Israelin maassa, kuten profeetta Hesekiel ennustaa, Hes. luvut 37-39. Lopputulos on, että kaikki Israel on pelastuva. Room.11:26. Pyhä Henki puhaltaa Jumalan Elämää kansansa päälle.
Mutta kukaan yksilöihminen ei pelastu ilman Jeesusta, Israelin Messiasta.
Jumalan liittoon tuleminen tapahtuu vain Jeesuksen sijaisuhrin vastaan ottamisen kautta. Golgatan ristillä avattiin tie takaisin Jumalan liittoon.

Oikea juutalaisuus on yhä sidoksissa Raamatun ilmoitukseen ja Jumalan äänen tottelemiseen. Matteus 21:43-46.

Mooses opettaa viisi asiaa:
1. palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet Hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, niin
2. Herra, sinun Jumalasi kääntää kohtalosi ja armahtaa sinua;
3. Herra, sinun Jumalasi kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan Hän on sinut hajottanut
4. Ja Herra, sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan Ja
5. Herra, sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi. 5 Moos.30:2-6.

Israelin Jumala on antanut lupauksensa. Sitä ei mikään mahti voi muuttaa. Jes. 40:8. Mutta, Aabrahamin ajoista lähtien on maailmassa ollut juutalaisten vihollisia. Sielunvihollisen innoittamina nuo harhaan johdetut tahtovat tuhota Israelin ja samalla mitätöidä Jumalan suunnitelman. Pimeyden henkivallat sekä niiden vaikutuspiirissä olevat ihmiset vihaavat Jumalan kansaa. Oikea kristitty taas rakastaa juutalaisia Jumalan rakkaudella, kääntyneitä ja kääntymättömiä. Ja koska Jumala tahtoo pelastaa jokaisen juutalaisen, tahdomme mekin samaa. Siksi julistamme juutalaisille evankeliumia, että Jeesus sovitti heidän syntinsä verellään ja kuolemallaan, kertakaikkisella ja lopullisella uhrillaan. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.” 2 Kor. 5:19.

Jumalan vihollisia ovat myös monet Israelin ystäviksi tekeytyvät kirkolliset nimikristityt. He vastustavat Jerusalemista alkaneen kristinuskon viemistä juutalaisille ja yrittävät viedä heille kirkkojensa sanomaa. Niin sanotut kristilliset kirkot pyhäinkuvineen ja neitsyt-maria oppeineen ovatkin suuri este Jumalan suunnitelmalle. Evankeliumin sanomaa Israelin Messiaasta vastustavat myös ortodoksijuutalaiset, nuo uskonnolliset fanaatikot. Vertaa tätä ajatusta 1 Tessal.2:14-16: ”Teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa. Olettehan kärsineet omilta kansalaisiltanne samaa kuin he juutalaisilta. Surmattuaan Herran Jeesuksen ja profeettoja he ovat vainonneet meitäkin. He ovat Jumalalle kelvottomia ja kaikkien ihmisten vihollisia, kun estävät meitä puhumasta muihin kansoihin kuuluville, että he pelastuisivat. Näin he yhä täyttävät syntiensä mittaa. Viha onkin jo saavuttanut heidät loppumääräänsä asti” (JKR).
Kaikki Israelin ja juutalaisten evankelioimista vastustavat tekijät tulevat pimeyden lähteistä. Itse he eivät mene sisälle, ja sisälle meneviä he estävät. Matt.23:13. Oikea Israelin- ja Jumalan ystävä tekee kaikkensa, että jokainen juutalainen maailmassa kuulee sanoman Messiaastaan Jeesuksesta, joka kärsi ja antoi verensä Golgatan ristillä Jerusalemissa. Siellä Jeesus kuoli sijaisuhrina sovittaen kansansa synnit Jumalan Uhri-Karitsana.
”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen Nimensä kautta.” Apt.10:43; 3:24.
”Hän tuli omiensa (juutalaisten) tykö, mutta Hänen omansa eivät ottaneet Häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.” Joh. 1:11-12.
Jeesus nousi ylös kuolleista. Hän on Isän oikealla puolella Taivaassa suorittamassa ylimmäispapillista tehtäväänsä. Hebr.7.. Sieltä Hän on tuleva takaisin noutamaan omiaan tykönsä, niitä, jotka ovat ottaneet vastaan Jumalan Sanan. Heidän kohtalonsa on kääntynyt. He ovat kokeneet uudestisyntymisen (= sydämen ympärileikkaus), kun heidän sydämensä on kääntynyt Herran tykö.

Jeesus sanoo: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä suojaan. Mutta te ette ole tahtoneet.” Luuk.13:34.
Nuo Jeesuksen sanat eivät voi jättää ketään kylmäksi. Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan Sanat. Joh.8:47. ”Minä olen tullut Isäni Nimessä.” Joh.5:43. ”Ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne.” Joh.8:24.
Jeesus on mm. Jesajan Messias-ennustusten täyttymys. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jes.53:5.

Jeremian ennustus Uudesta liitosta toteutui Jeesuksessa: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: ’Tuntekaa Herra.’ Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä.” Jer.31:31-34.
”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt.4:12.
Jeesus Nasaretilainen on juutalaisten Daavid-Kuningas, Messias! ”Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö, muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.
”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” 5 Moos.6:4. Yksi on myös tie Hänen luokseen, Messias, jonka Isä itse lähetti sovittamaan kansansa synnit.

RAKAS JUUTALAINEN YSTÄVÄ!
Jeesuksen sovitustyö avasi pelastuksen oven myös meille pakanoille. Ristin uhrilla purettiin erottava väliseinä. Efes.2:14-22. Pakanatkin ovat tulleet oksiksi jaloon Öljypuuhun ottaessaan vastaan Israelin Messiaan syntiensä sovittajaksi ja elämänsä Herraksi. Room.11:17-24. Olemme saaneet armon tulla Israelin Jumalan liittoon. Kuitenkin vain juutalaiset Jeesukseen uskovat ovat oikeita (luonnollisia) oksia. Me pakanuudesta kääntyneet olemme oksastetut oikeiden oksien joukkoon. Room.11:17. Saimme tulla osallisiksi Israel-puun mehevästä juuresta. Rukouksemme on nyt, että saamme nähdä oikeiden oksien, juutalaisten tulevan uskoon. Jumalan seurakunta on puutteellinen ilman oikeita oksia.

Oikean kristityn, olkoonpa hän juutalainen tai pakana, ei tule olla jäsen luopiokristillisissä kirkoissa. Roomalaiskatolinen marianpalvontakirkko ja sen luterilainen saksalaislahko, ev.lut. kirkko, tai okkultistinen ortodoksikirkko ym. laitoskirkot ovat alkuperäisen kristinuskon häpeällisiä vääristymiä.
Kristityn nimi on saanut kirkkojen toimesta ikävän kaiun. Kirkoissa tapahtuva kristillisyys ei ole sitä kristillisyyttä, josta Raamatun Uusi Testamentti kertoo. Oikea kristinusko on juutalaista alkuperää, Jerusalemista, Golgatan ristiltä alkanutta Jumalan toimintaa. ”Uusi liitto minun veressäni.” Luuk.22:20.

Israel on taas tänä aikana suuressa vaarassa. Hitlerin ajatukset ja natsisminomaiset antisemitistiset henkivallat ovat taas nousseet esiin. Muslimiuskonnon murhanhimo odottaa pääsyä käsiksi Jumalan omaisuuskansaan, Israeliin ja sitten kristittyihin. Tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa lietsovat juutalaisvihaa, mutta rajoittavat myös oikeiden kristittyjen sananvapautta.

Maailmanhistorian suurin julmuus, 5 Moos. 31:29 ennustus, toteutui holokaustissa: ”Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte Hänet kättenne teoilla.”
Kaikenlaiseen juutalaisvihaan on nyt tultava piste. Antisemitismi ei saa enää jatkua!

Nyt on suuri kitoksen aihe, että Israel haluaa käsittää ja ottaa vastaan totuuden, että Jumala kutsuu heitä yhteyteensä? Israel ei enää hylkää Jeesusta. Näin on kirjoitettu: ”He katsovat minuun, jonka ovat (Golgatan ristillä) lävistäneet.” Sak.12: 10.
Käännäthän Sinäkin nyt katseesi Israeliin, sen pääkaupunkiin Jerusalemiin ja siellä olleeseen Golgatan ristiin, jossa Täydellinen Uhri-Karitsa otti päällensä syntimme!

Israelin Jumala tahtoo Sinulle hyvää.

Weijo Lindroos


LISÄYS:
Tiedoksi Israelille ja kaikille juutalaisille kaikkialla maailmassa!

Jumala on valinnut itselleen kansan. Hän on myös luvannut siunata ja auttaa kansaansa. Mutta Hän on asettanut ehdot avulleen ja siunauksilleen. Nämä ehdot ovat jääneet täyttämättä. Sen tähden Jumalan armo on joutunut odottamaan saadakseen tulla sisään. Nyt Pyhä Henki kysyy: Avaatko oven? Hän esittää kysymyksen juutalaiskansan kaikille yksilöille, siis Sinullekin!

Kaikkialla maailmassa olemme mielenkiinnolla ja usein sydän vavisten seuranneet juutalaiskansan vaiheita. Itsekin 71 vuotta saanut seurata maailman menoa.
Raamattua tuntevat ihmiset ovat nähneet, miten pyhät kirjoitukset ovat täyttymässä. Jumalan profeetta Hesekiel ennusti aikoinaan meidän aikaamme ulottuvan profetian. Hän kertoi osittain jo tapahtuneista asioista, mutta hän kertoi myös vielä edessämme olevista tapahtumista. Kirjansa luvuissa 36-39 Hesekiel ennustaa 2000 vuotta sitten tapahtuneen hajotuksen sekä sen jälkeen, lopunaikana, tapahtuvan juutalaiskansan kokoamisen ja valtioksi muodostumisen. Se tapahtui vuonna 1948. Mutta profetiansa loppuhuipentumaksi Hesekiel ennustaa juutalaiskansan (kuivien luiden) hengellisen heräämisen: ”Niihin tuli Henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa; ylen määrin suuri joukko.” Hes.37:10. ”Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: ’Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa.” Hes.37:11.
Nyt toivon portit ovat auenneet! Jeesus Nasaretilainen, Jumalan Poika, kutsuu kansaansa takaisin yhteyteensä. Luut eivät jää kuiviksi! Lopunajan herääminen on nyt tapahtumassa.
Koko pyhän kansan loppujäännös on ottava vastaan Jumalan Uhri-Karitsan, Jeesuksen, joka sovitti syntimme Golgatan ristillä. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi.” Jesaja 53. Kansallinen herääminen tapahtuu.
Jeesus on nyt Isän Jumalan kanssa valtaistuimella, Voiman oikealla puolella. Mark. 14:62.
Isän tykö ei kukaan pääse muutoin kuin Jeesuksen kautta. Joh.14:6. Synneissään oleva ei voi elää pyhän Jumalan valkeudessa. Synti erottaa Sinut Jumalastasi!
”Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä Hänen korvansa kuuro kuulemaan: vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä Hänen kasvonsa, niin ettei Hän kuule. Sillä teidän kätenne ovat tahratut verellä ja sormenne vääryydellä; teidän huulenne puhuvat valhetta, teidän kielenne latelee petosta.” Jesaja 59:1-3.

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.” Apt.17:30,31.

On aika kääntyä vakaasti Jumalan puoleen, ottaa vastaan Jeesus syntien sovittajaksi ja elämän Herraksi ja tehdä parannus kaikista synneistä. ”Kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi.” Joh.1:12.

Aika on täyttynyt!

Maailma on suurten katastrofien edessä. Sodat ja sairaudet ym. järkyttävät vitsaukset ovat vyörymässä ihmiskunnan päälle ennen näkemättömällä tavalla. Yhteiskuntarauha Suomessakin säröilee jo pahasti. Voit nähdä asian seuraamalla uutisia. Mellakat eivät ole enää kaukana. Tosin meillä on vielä rauha maassa. Miten kauan, sitä emme voi tietää. Tiedämme vain, että se ei kestä enää kauaa.
Maailma ei kestä esim. kolmatta maailmansotaa. Se on oleva ihmiskunnan viimeinen murhenäytelmä ennen Jeesuksen takaisin tuloa.
Tässä elämän vaiheessa on hyvä laittaa asiat kuntoon Jumalan kanssa. Hän tahtoo antaa syntisi anteeksi ja auttaa sinut ikuisen elämän tielle.  Rukoile! Rukoile ensin itsesi pelastumista. Ja sitten rukoile, että monet muutkin löytävät Jeesuksen!
Armo ja pelastus voidaan ottaa vastaan vain yksilöittäin. – Valtiot eivät voi päästä Taivaaseen. Eikä kansoilla ole rauhaa ennen Rauhanruhtinaan takaisin tuloa! ”Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä ja jonka aallot kuohuttavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Jesaja 57:20,21.

Jeesus sovitti syntimme Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Hän kuoli sijaisuhrina puolestamme. ”Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä olisi rauha!” Jesaja 53:5.

Tervetuloa tilaisuuksiimme, joissa Jumalan armo ja rakkaus kutsuu Sinua parannukseen.
”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Turun seurakunnan kuvaus

Raamatullinen uskovien yhteys on Jumalan tahto. Mitä se on?

Mikäli tahdomme palauttaa seurakunnan tilan raamatulliseksi, on saatava kristityt kaikkialla ymmärtämään, että me kaikki uskossa Jeesukseen olevat ihmiset olemme  Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis.  Näin ollen myös ME kaikki Turussa asuvat uskoon tulleet ihmiset, Kristuksen ruumiin  jäsenet, olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. – Sama pätee jokaisella paikkakunnalla. – Raamattu on  asettanut paikkakunnan rajat seurakunnan rajoiksi. Mm. Tiit. 1:5. ja Ilm. 1:11. Jumalan tahdon mukainen seurakuntatoiminta rakentuu tälle yhteysperiaatteelle. Yhtäkään Jeesuksessa Kristuksessa olevaa Turun ihmistä ei rajata ulkopuolelle! Ei ole raamatullista ajatella, että saman paikkakunnan uskovat voisivat kuulua eri seurakuntiin. Emme voi myöskään yhtyä opetukseen, että joku Kristuksessa oleva ei muka ollenkaan kuuluisi seurakuntaan. Raamatun opetusten edessä se on mahdotonta. – Yhteydessä pysyminen on toinen asia. Hebr. 10:25. Kokoontuminen on Jumalan tahto!  –
On Jumalan tahdon vastaista jakaa saman paikkakunnan uskovia eri ryhmiin, erilaisten nimikylttien ja jäsenkortistojen alaisuuteen. Sellainen on  seurakunnan hajottamista.
Jokaisella paikkakunnalla on vain kaksi ihmisryhmää: Aadamissa olevat jumalattomat ja Kristuksessa Jeesuksessa olevat uskoon tulleet eli seurakuntalaiset.

”Korinttossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2.
Uskoon tulleista korinttolaisista sanottiin: ”Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne Hänen jäseniänsä.” 1 Kor. 12:27. Siinä on opetus ainoasta Raamatun tuntemasta seurakunnan jäsenyydestä: Uskossa olevat ihmiset ovat seurakunta! Mikään järjestö tai yhdistys ei ole raamatullinen Jumalan seurakunta.
Jumalan omistaman seurakunnan jäsenrekisterin pitäminen on myös Hänen yksinoikeutensa. ”Iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa.” Luuk. 10:20.

Saamme iloita myös siitä, kun seurakuntaan kuuluvat ihmeet ja merkit asetetaan ennalleen apostolisen ajan esimerkin mukaan. Apt. 4:29-32. ja 5:12-16. Tämä tapahtuu nyt Jeesuksen tulemuksen aattohetkinä. Ihmeet ja merkit palautetaan toimintaan ennen lähtöämme Hänen tykönsä. Tämä kaikki tapahtuu vuorenvarmasti: ”Niin kuin sinun lähtösi päivinä Egyptin maasta minä annan hänen nähdä ihmeitä.” Miika 7:15. Lue jakeesta 11 luvun loppuun. Evankeliumia julistetaan ja Jumala vahvistaa sanan ”sitä seuraavien merkkien kautta”. Mark. 16:20.

SEURAKUNNAN NIMI.
Ihmisten tekemälle seurakunnalle periytyy nimi perustajansa tai opin painotuksen mukaan. Esimerkkinä Lutherin perustama luterilainen kirkko tai helluntaitapahtumien pohjalle perustettu helluntaiseurakunta, yms. Myös Jumalan seurakunnalle on periytynyt nimi perustajansa mukaan. Jumala perusti seurakunnan Golgatan ristillä Jeesuksen sijaisuhrissa. Jumalan seurakunta on Golgatan voittotyön perustalle perustettu seurakunta, ”ja tuonelan portit eivät sitä voita”. Matt.16:18. Ajattele tätä! Iloitse tästä!
Raamatun opetus on yksiselitteinen:
”Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor. 1:2; 2 Kor. 1:1.
”Älkää olko pahennukseksi … Jumalan seurakunnalle.” 1 Kor.10:32; 11:16; 15:9.
” .. eikä Jumalan seurakunnilla.” 1 Kor. 11:16.
” .. vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa?” 1 Kor. 11:22.
”… että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa.” Gal. 1:13.
”Sillä teistä, veljet, on tullut niiden Kristuksessa Jeesuksessa olevien Jumalan seurakuntien seuraajia, jotka ovat Juudeassa.” 1 Tessal. 2:14.
että tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta.” 1 Tim. 3:15.

Uskoon tulleet, Jesukselle Kristukselle pyhitetyt ihmiset ovat siis Jumalan seurakunta. Ef. 2:19-22.
Tie tämän seurakunnan jäsenyyteen kulkee uudestisyntymisen kautta. Tähän ei voida liittyä kuten maallisiin yhdistyksiin. Tähän synnytään uskoon tulemisessa. Ja vanha synti-ihminen haudataan kasteen hautaan. Jeesus sitten täyttää omansa Pyhällä Hengellä.
Kristinuskon yhteiset raamatulliset arvot, aatteet, opit sekä toimintatavat yhdistävät Jumalan seurakunnan. Mm. Markus 16:15,16. Efes. 4.

TAKAISIN ALKUUN.
Tulin itse mukaan Turussa olevan Jumalan seurakunnan toimintaan vuonna 1975. Siitä asti on  sisimmässäni kuulunut hyvän Paimenen kokoon kutsuva ääni. Se on rakkautta täynnä oleva Taivaan kehotus auttaa Jeesuksen verellä ostetut ihmiset alkuperäiseen Jumalan suunnitelmaan: ”Palatkaa te luopuneet lapset!” ”Palatkaa takaisin muinaisille poluille, apostolisen ajan yhteyteen!” ”Poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä!” Yhteyden esteet tulee poistaa. Näin olemme tehneet, ja rakennamme kaikkien Turun kristittyjen yhteistä seurakuntaa.

”Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte Pojassa ja Isässä.” 1 Joh. 2:24.
Suuria ihmismassoja ei vielä ole mukana. Mutta pienen joukon kesken toimii apostolisen ajan antama tärkein esimerkki: Rakastamme toisiamme. Joh. 13:34-35. ”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” Luuk. 12:32.
Turussa on noin 3000 ( ehkä enemmänkin? ) uskossa olevaa, jotka kuuluvat eri uskonsuuntiin, ja vain pieni murto-osa käy tässä yhteydessä. Koko uskovien joukkonakin olemme vain ”piskuinen” lauma.
Pyhä Henki kutsuu meitä kaikkia Turun uskovia yhteiseen toimintaan.
Huolimatta vain muutamista mukana kävijöistä on kokoustilamme kaikkien Turussa asuvien Kristuksen ruumiin jäsenten yhteinen paikka, Yhteyspaikka. Maariankatu 2. (vuonna 2018). Apt. 1:13. 12:12. 19:9.
Ja kun Herra lisää meidän yhteyteemme niitä, jotka saavat pelastuksen, on Pyhä Henki johdattava lisää kokouspaikkoja, tarpeen mukaan. Ja mieluiten niin, ettei väen lisääntyessä hommata isompaa paikkaa, vaan lisää pieniä kokouspaikkoja. Tilaisuuksissa rohkaisemme, opetamme ja neuvomme toisiamme pysymään apostolien opetuksessa. ”He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä!” Apt. 2:42. Kol. 3:16. / 1 Joh. 2:24.

Meillä on kaksi Raamatusta nousevaa opetuksen lähdettä: 1. apostolisen ajan opetukset ja 2. alkuseurakunnan esimerkki! Näin ollen emme ota seurakuntana kantaa mm. poliittisiin asioihin, koska Raamatun opetus tai alkuseurakunnan esimerkki ei kehota siihen. Mutta jokainen yksilöuskova saa pitää poliittiset mielipiteensä, kunhan ei tuo näkemyksiään seurakuntaan. Kukaan ei saa vaatia toisiltaan samaa poliittista näkemystä. Politiikka on kokonaisuudessaan seurakunnan toiminnan ulkopuolella.
Kaikki mukana olevat tietävät, ettei tässä paikassa mainosteta uskonsuuntien erottavia nimikylttejä:
Emme ole
– helluntailaisia
– luterilaisia
– vapaakirkollisia
– baptisteja
yms.  ”laisia” ja ”isteja”…
Olemme vain kristittyjä.
Olemme pysyvästi hajaannuksen ulkopuolella. Mukana käy joskus  uskovia muista yhteyksistä, mutta tässä toiminnassa ja Maariankadun kokouspaikassa he ovat vain Kristuksen ruumiin jäseniä, kristittyjä ilman etuliitteitä! Ja tilaisuuksissamme ei mainosteta muita yhteyksiä.
Raamatun opetukset ja alkuseurakunnan esimerkki riittää meille.

Olemme rukoilleet, että meidän yksilöuskovien elämästä ”jokainen istutus, joita ei taivaallinen Isä ole istuttanut, on juurineen poistettava!” Matt. 15:13. Tämä ei siis tarkoita, että yrittäisimme lopettaa uskonsuuntia. Emme edes yritä sellaista. Uskontokunnat poistetaan vain alkuperäiseen seurakuntatoimintaan mukaan tulevien yksilöuskovien elämästä.
Tiedämme kirkkokuntien jatkavan toimintaansa Jeesuksen tulemukseen asti. Veljet ja sisaret tekevät siellä hengellistä työtä; sieluja pelastuu ja näin Jumalan seurakunta lisääntyy, vaikkakin se siellä toimii hajaannuksen periaatteella, jossa se ei voi olla mukana toteuttamassa Ylipaimenemme opetusta, Joh. 13:34,35. Seurakuntatotuus ei siis ole pelastuskysmys.
Rukoilemme viisautta auttaa rakkaat Jumalan lapset ymmärtämään, että Jumalan tahto on yhteys eikä hajaannus.
Jumalan seurakunnassa edustamme yhteyttä. Uskonsuunnat edustavat hajaannusta.
Jumala näkee jokaisella paikkakunnalla yhden Jeesuksen verellä lunastetun ihmisjoukon. Tämä lauma on Hänen seurakuntansa. Meidän tulee nähdä samalla tavalla.

Ikävä asia on, että, uskonsuunnissa opetetaan hyväksymään seurakunnan jakautuminen erilaisten nimikylttien alla toimiviksi karsinoiksi. Me emme hyväksy sellaista, koska Jumala ei sitä hyväksy! Ymmärrämme, että seurakunnan tulee olla kaikessa toiminnassaan apostolisen ajan mallin mukainen, myös järjestäytymismuodoltaan.

Toimimme siis Kristuksen ruumiin periaatteella paikallisena seurakuntana pitämällä kaikkia Turun uskovia Jumalan seurakuntaan kuuluvina.
Pyhä Henki kutsuu ja kokoaa tähän yhteisrintamaan kaikkia Hengessä vaeltavia uskovia. Rehelliset ja vilpittömät Jumalan lapset ottavat lopulta kutsun vastaan. Jumala johdattaa tähän.
Myös kaikki hengelliset kutsumukset voidaan suorittaa tässä yhteydessä. Siunaamme Jumalalta saadut tehtävät, 1 Tim. 3:10 periaatteen mukaisesti.

ESIMERKKINÄ.
Olemme Turussa esimerkkiseurakunta kaikkien paikkakuntien kristityille: Alkakaa toimia samoin. Julistakaa, että ”ME OLEMME tämän paikkakunnan Jumalan seurakunta.” Ja sisällyttäkää tuohon ”ME” sanaan kaikki paikkakuntanne uskossa olevat ja kasteella käyneet eli Kristuksen ruumiin jäsenet. Näin mekin teemme Turussa. Ja mm. rukoillessamme siunausta meille, laajenee tuo ”me, meitä” -sana käsittämään kaikki Turun kristityt, uudestisyntyneet Jumalan lapset. ME olemme Turussa oleva Jumalan seurakunta. Näitä veljiä ja sisaria tahdomme auttaa ja koota  yhteen! Samoin tulee tapahtua siis sinun paikkakunnallasi: Helsingissä olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Helsingissä oleva Jumalan seurakunta. Tampereella olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Tampereella oleva Jumalan seurakunta. Ja Turussa olevat Kristuksen ruumiin jäsenet ovat Turussa oleva Jumalan seurakunta. Jne…
Esim. Ilm. 1:11. Tiit. 1:5.
Ja HUOM! Emme rakenna uskovien yhteyttä yli seurakuntarajojen, vaan ilman niitä.

Jumalan kansan pitää ymmärtää, että vapautuksen aika on nyt tullut! Oletko mukana tässä historiallisesti merkittävässä vapautuksen toteuttamistoiminnassa? Joh. 17:23 / 13:34,35.
” .. kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52.

Weijo Lindroos

 

Ainoa tie

Jeesus Kristus on Taivaassa.
Hän odottaa kuullakseen Sinun rukouksesi. Hän tahtoo  olla ikuinen Ystäväsi.
Jeesus on opettanut, että Hän on ainoa ”Tie, Totuus ja Elämä” ja ettei kukaan pääse Isän yhteyteen muutoin kuin Hänen kauttansa. Joh. 14:6. Samaa oppia julistavat kaikki Jeesuksen seuraajat: Jeesus, Jumalan Poika, on ainoa Pelastaja. Filip. 2:10,11. / 2 Joh. 3. Hän voi ja tahtoo pelastaa Sinut.

Uuden liiton sanoma on se, että synnit voidaan saada anteeksi Jeesuksen sijaisuhrin kautta, ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. ”Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.” Apt. 4:12.
Jeesuksen vastaan ottaminen on siis varma ja ainoa mahdollisuus päästä Taivaaseen.

”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
Sillä Hän sanoo: ”Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut.” Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6:1,2.

Risti yhdistää

”Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1 Kor. 1:18.
Sanoma Jeesuksen sijaisuhrista ristillä ja Hänen ylösnousemuksestaan on kristinuskon ydin.

”Ja vaikka nämä kaikki (vanhan liiton pyhät) uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu; sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen.
Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi (vanhan liiton pyhiä) todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka Hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.” Hebr. 11:39-40 – 12:1-2.

Kun Jeesus kuoli ristillä ja meni Tuonelaan julistamaan voittoaan (1 Piet. 3:18-20), toi Hän sieltä vanhan liiton pyhät, jotka siirrettiin Paratiisiin, jossa myös ristinryöväri silloin jo oli. Hän oli ensimmäinen Paratiisin asukas! Jeesus lupasi viereisellä ristillä olleelle ryövärille:  ”Tänä päivänä pitää sinun olla minun kanssani Paratiisisssa.” Luuk. 23:42-43. Se oli Jeesuksen kuolinpäivänä. Efes. 4:8.
Paratiisi oli kaikilta ihmisiltä suljettu lunastustyöhön asti. Enkelin leimuava miekka vartioitsi Paratiisin porttia. 1 Moos. 3:22-24. Paratiisi oli suljettu noin neljä tuhatta vuotta. Oli vain kuolleiden maailma, Tuonela, jossa oli eri osastoja, mm. ”Aabrahamin helma”. Luuk. 16:19-31.
Jeesus tiedotti Tuonelassa voittoansa: ”Saarnasi vankeudessa oleville hengille..” 1 Piet. 3:18-20. Mitä Jeesus saarnasi? – ”Minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja Tuonelan avaimet.” Ilm. 1:18. Se oli voiton sanomaa! ”Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; Hän sai heistä Hänen kauttaan voiton riemun.” Kol.2:15. Isä Jumala sai voiton paholaisesta Golgatan ristillä, jossa Hän teki tyhjäksi perkeleen teot. 1 Joh.3:8; 2 Kor.5:19. Jeesus saarnasi kuolleiden maailmassa ilon sanomaa niille vanhan liiton pyhille, jotka olivat jo eläessään odottaneet Messiaan ilmestymistä. Heidät Jeesus haki sieltä ja vei mukanaan avaamaansa Paratiisiin.
1 Piet. 4:6. kerrotaan Jeesuksen saarnanneen voittoevankeliumiaan kuolleille. Nuo kuolleet olivat siis vanhan liiton pyhiä, jotka edeltä käsin olivat panneet toivonsa Kristukseen. ”… jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen.” Efes. 1:12.
Siis Vanhan liiton pyhät, jotka olivat panneet etukäteen toivonsa Jeesukseen, eivät voineet saavuttaa näitä asioita (pelastuksen täydellisyyttä) ennen ristin lunastustyötä ja uuden liiton pyhien ilmestymistä. He eivät saavuttaneet täydellisyyttä (= pelastus Jeesuksen veren kautta, Hebr. 10:14) ilman Jeesuksen sijaisuhria ja meitä Uuden Liiton uskoon tulleita, jotka olemme Jumalan seurakunta. Mutta nyt meillä uudestisyntyneillä on yhdessä kaikkien aikojen Jumalan lasten kanssa pääsy kaikkein pyhimpään, Jumalan kasvojen valkeuteen, Jeesuksen veren kautta. Hebr.10:19. ”koska Hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista..” Hebr. 9:15. Täydellinen pelastus on ansaittu Golgatalla kaikille meille, jotka olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen syntiemme sovittajaksi, joko Vanhan- tai Uuden liiton aikana. Efesol. 1:12.
Jesaja 53 ym. monet Raamatun kohdat lupasivat Messiaan, joka ottaa päällensä meille kuuluvan rangaistuksen.
Vanhan liiton pyhät siis luottivat tulevaan Kristukseen. Me taas asetamme toivomme Jeesukseen jälkikäteen. Meidän syntimme sovitettiin n. 2000 vuotta sitten, kun taas esim. Aabrahamin synnit sovitettiin noin 2000 vuotta ennen ristintyötä, 4000 vuotta sitten. Aabraham katsoi eteen päin Golgatalle. Me katsomme ajassa taakse päin ristille. Vanhan liiton pyhät luottivat tulevaan Kristukseen, me jo tulleeseen Jeesukseen. Vaikka Aabraham katsoi kahden vuosituhannen takaa tulevaan Jeesukseen, iloitsi hän näkemästään. Jeesus sanoi näin: ”Aabraham riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi!” Joh. 8:56.
Pietari kirjoitti meille Uuden liiton kristityille:
” .. jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.” …
”Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.” 1 Piet. 1:5, 10-13.

Risti on tässäkin mielessä kaiken keskus. Se yhdistää Jumalan pyhät, sekä Vanhan- että Uuden liiton aikana, elävät ja kuolleet. ” – oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.” Efes. 1:10.

Jumalan kansan yhdistymisen puolesta
W.L.

Aloitusopas uusille mukaan tulijoille

Seurakuntaelämän A B C

Aloitusopas uusille mukaan tuleville
”… että, jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus.” 1 Tim. 3:15.

ALOITUSOPAS

Opiskele tämä opetusteksti huolellisesti ja moneen kertaan! Tee näin, vaikka olisit ollut uskossa jo pitkäänkin. Näin sisäistät seurakuntatoimintaan kuuluvat Jumalan hyvän tahdon mukaiset käytöstavat.

Tekstistä löytyy monta Sinulle hyödyllistä asiaa, joita et vielä tiedä.

***************************************************************

Jeesus hyväksyy meidät tällaisinamme. Mutta Hän ei tahdo meidän jäävän tällaisiksi. Hänellä on annettavana paljon lisää. Jeesus perusti ristillä seurakunnan meille kasvuyhteisöksi. Hän kasvattaa meitä toistemme kautta. Efes. 4:11-16.
Ilman raamatullisia ohjeita ei kukaan voi saada itselleen Jumalan tarkoittamaa siunausta. Kaikki tarvitsevat opetusta: ”Kuinka minä voisin ymmärtää ellei kukaan minua opasta?” Apt. 8:31. Toiset tuntevat Raamatun ja kykenevät opettamaan muitakin. Sen tunnustaminen on välttämätöntä. Mutta ”jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee.” 1 Kor. 8:2.
Ihmisen ainutlaatuisuus ja mielekäs elämä saadaan esille raamatullisessa seurakuntayhteydessä ja sen turvallisuutta luovien opetusten sisällä, hyväksyvässä ilmapiirissä. Mutta syntiä emme hyväksy. Jeesus antoi jokaiselle uskoon tulleelle voiman ja halun luopua syntielämästä. Joh. 1:12. 8:31-36. Room. 6.  Ja Hän täyttää Sinut Pyhällä Hengellä! Apt. 1:8. Efes. 5:18.
Tästä oppaasta löytyy avaimia ainutkertaisen elämämme ainutlaatuisen sisällön toteuttamiseen.
Et ole yksin! Seurakunta ja koko taivas tukee Sinua!

OLET TULLUT USKOON.
Taivaassa iloitaan kääntymisestäsi: ”On ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” Lk. 15:10. Seurakunta iloitsee yhdessä enkelien kanssa!
Monet uskoon tulleet saavat kokea taivaallista kääntymyksen iloa koko olemuksessaan. Mutta ilman mahtavia tunnekuohujakin tosiasia toimii, se, että olet nyt uskossa Jeesukseen. Olet taivaan kansalainen matkalla oikeaan kotimaahasi. Filip. 3:20,21. Raamatullinen usko ei välttämättä tarvitse tuekseen tunnekokemuksia. Tosin niitäkin saattaa tulla. Kiitos Jumalalle kaikesta mitä Hän tekee tai jättää tekemättä! Otamme vastaan kaiken, mitä Hän meille antaa. Mm. 1 Kor. 12-14 luvut.
Muutos on tapahtunut näkymättömässä todellisuudessa ja Sinun sisimmässä hengessäsi. Muutos näkyy koko elämästäsi, sisältä ja päältä. Syntitottumukset ovat väistyneet; tilalle on tullut armon ja siunauksen eri muodot, Kristuksen mielenlaatu. Saat iloita siitä, että Jeesus on muuttanut elämäsi. ”Ennen juoksit synnin perässä; nyt juokset sitä karkuun.” Tahdot etsiä Jumalan sinulle suunnittelemaa elämän sisältöä ja johdatusta elämäsi eri osa-alueisiin. Näin toimii Pyhän Hengen kautta sisimpääsi tullut Kristuksen mieli. 1 Kor. 2:16. Jeesus katkaisi ristillä synnin kahleet. Room. 3:23-25. 6:11, 22.
Se, mitä Raamattu sanoo Sinusta, on oikea totuus.

Olet ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen omaksi Pelastajaksesi. Kol. 2:6. Hänen sovintoverensä puhdisti Sinut synnistä ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. Tulit näin Jumalan lapseksi ja Hänen seurakuntansa jäseneksi. Joh. 1:12; Room. 10:9-10. 1 Kor. 12:27. Miten se tapahtui? – Kuultuasi pelastussanoman ja vastaan otettuasi Jeesuksen syntiesi sovittajaksi ja elämäsi Herraksi alkoi Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa sydämessäsi. Syntitottumukset sekä vieraat uskonnot jumalineen ja eksyttävine henkivaikutuksineen väistyivät. Jumalan hyvyys veti Sinut parannukseen. Tulit ensin synnintuntoon, ja sitten armon tuntoon. Jumalan armahtavaisuus vapautti sinut ”turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen”. Room. 8:21. ”Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Kol. 1:27.

Tulit sisälle Jumalan rakkauteen. 1 Joh. 4:19.
Rakkauden vaikuttamana tahdoit hylätä syntielämäsi. Room. 2:4. Elämän suursiivous oli riemun asia. Puolestasi rukoiltiin ja sinut siunattiin kätten päällepanemisen kautta Jeesuksen Nimessä. Hebr. 6:2. Ja Sinut kastettiin upotuskasteella vedessä uuden Herrasi Nimeen. Apt. 2:38,41. 10:48. – Ellet ole uskoon tulosi jälkeen vielä kastettu, järjestämme kastetilaisuuden sinua varten! Sen jälkeen voimme siunata sinut yhteyteemme. –

Seurakunnan yhteydessä vastaan ottamasi Raamatun opetuksen kautta pääset sisälle pelastusvarmuuteen. Eikä mikään erota Sinua Jumalan rakkaudesta enää koskaan. Joh. 6:37. Room. 8:38,39. Olet Hänen lapsensa ja kuulut seurakuntaperheeseen. Efes. 2:19-22. Uudestisyntyneenä Jumalan lapsena olet myös taivaan kuningaskunnan jäsen ja perillinen. Olet Kuninkaan lapsi. 1 Piet. 2:9,10. Jeesus on Kuninkaamme, joka on ostanut meidät itselleen omalla verellään. Ilm. 5:9-14.
Tässä seurakuntaperheessä ihmissuhteet kestävät ikuisesti. On isoveljiä, siskoja ja äitejä. Isämme on Taivaassa. Perheessä ei jätetä vastasyntyneitä lapsia heitteille, vaan heitä hoidetaan ja ruokitaan. Matt. 12:47-50. Tahdomme uusien uskoon tulleiden kasvavan ja kehittyvän normaalilla tavalla. Siksi näiden perheen ”pienimpien” on välttämätöntä olla mukana hengellisissä kokouksissa. Matt. 4:4. Ne ovat Jumalan perheen ruoka-aikoja. Efes. 2:19-22. Mutta terve kasvu edellyttää Raamatun opetuksissa pysymistä myös yksityiselämässä. Apt. 2:41,42. Yksityiselämä ja seurakuntayhteys täydentävät toisiaan.
……………………………………………………………………………………………………

Syyttelyä tai vikoilevaa arvostelua ei seurakunnassa ole. Älä koskaan suostu kuuntelemaan väärämielistä uskovien arvostelua ja seurakunnan vioista puhumista. Sellainen rikkoo pyhän ilmapiirin ja saastuttaa sisimpäsi. Vikoja etsivä ihminen myrkyttää itsensä ja ympäristönsä. Seurakunnassa kaikki tahtovat hyvää toisilleen ja puhuvat seurakunnasta sekä toisistaan vain hyvää. Rukoilemme lisää siunausta tähän maailman parhaaseen uskovien yhteyteen.
Tämä kaikki on nyt siis pysyvää todellisuutta Sinunkin kohdallasi. Ja kun tulet vanhaksi, etkä enää pääse mukaan kokouksiin, silloinkaan Sinua ei jätetä yksin.

Seurakunnasta on tullut tärkeä osa elämääsi.
Mutta älä pety oppiessasi tuntemaan muita seurakuntalaisia, joissa huomaat vajavaisuuksia. Olemme nimittäin kaikki edelleen monin tavoin puutteellisia, Sinäkin. Olemme keskeneräisiä loppuun asti. Älä anna sen häiritä, vaan rukoile Herran armoa meille vajavaisille kuten itsellesikin. Saat tulla huomaamaan, että Sinusta välitetään toden teolla. Olet otettu sisälle uskovien rakkauden piiriin. Ja mikä ihaninta, opit itsekin välittämään meistä vajavaisista Jumalan lapsista. 1 Joh. 5:1. Kaikki rukoilevat Sinun puolestasi. Ja Sinä rukoilet kaikkien puolesta. Kiitos Jumalalle! ”Tehkää laupeus ja olkaa armahtavaiset kukin veljellenne.” Sak. 7:9. ”Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on armahtavainen.” Luuk. 6:36.
Teemme yhdessä suunnitelmia Jumalan seurakunnan parhaaksi. Olemme yksimielisiä. Emme riitele. ”Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan.” 2 Tim. 2:24. ”… että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.” Filip. 2:2-4.
Meillä kaikilla on sama Raamatun oppi. Puhallamme yhteen hiileen! Meillä on ”yksi sydän ja yksi sielu!” Apt. 4:32. 1 Kor. 1:10. Kannamme kortemme yhteiseen kekoon. Osallistumme myös srk.n yhteisiin kuluihin varojemme mukaan. 2 Kor. 9:7-13.
Tässä uskovien yhteydessä toimimme kaikessa Jumalan ja Hänen seurakuntansa ehdoilla. Emme toimi oman mielemme mukaan. Pysymme Raamatun suuntaviivoissa. Mm. 1 Tess. 5:12,13. 1 Tim. 5:17. Hebr. 13:17. Emme tee kuten muinoin Israelissa: ”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.” Tuom. 21:2.
”Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne.” Efes. 5:3. Haureuden synnin eri muodot ovat meille kaikille inhottavuuksia. Ja mm. miehen ja naisen välinen ”avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Hebr. 13:4. 1 Kor. 7. Seurakunnassa ei hyväksytä avion rikkomista ja maailmallisia tapoja flirttailla ja liehakoida toisiaan saastaiset ajatukset mielessä. Haureuden synnit kaikissa eri muodoissaan rikkovat Jumalan luomisjärjestyksen. Siksi mm. homous ja avioliiton ulkopuolinen ”salavuoteus” on Jumalan vihan alainen synti. Seksuaalisuuden toteuttaminen kuuluu vain miehen ja naisen väliseen viralliseen avioliittoon. Room. 1:26-32. 1 Kor. 6:9-11.
Syntiä tulee vastustaa sen alkuasteella, ajatuksen tasolla. Filip. 4:8. 1 Joh. 1:7-10. ja 5:16. / Hebr. 12:1-4. Jaakob 5:15,16. 2 Piet. 1:10.
Pahinta syntiä on jäädä lankeemukseen. ”Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni”, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Sela.” Psalmi 32:5. Vilpitön synnin katuminen ja rehellinen parannuksen teko vapauttaa uskovan takaisin puhtaan sydämen onneen. ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä.” Hebr. 8:12. 2 Kor. 12:21.

Voimme myös epäonnistua tehtävissämme. Emme jaksaneetkaan. Väsyimme. Nielaisimme liian suuren palan. Jokainen meistä joutuu joskus pettymään itseensä, joskus toisiinsakin. Älä anna sellaisen masentaa. ”Nouse, ole kirkas!” Jumala antaa uuden armon. Hän ei jätä meitä väsyttyämme ja epäonnistuttuamme. ”Ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta” (Room. 8:39) tai toisistamme. Ester 10:3.

”Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa!” Kol. 3:13. Room. 12:10-18.

*

EDESSÄSI ON NYT UUSI ELÄMÄ täynnä uusia asioita. Moni asia on vielä epäselvää. Ole siksi halukas ottamaan vastaan opetusta ja kehotusta. ”Etsivä löytää!” Luuk. 11:9-13. Asetu ensin oppilaan paikalle. Tämä on ehdottoman tärkeää päästäksesi eteen päin: ”Huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Hän puhui heille vertauksen: ´Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle; sillä, jos hän on kutsunut jonkun sinua arvollisemman, niin hän, joka on sinut ja hänet kutsunut, ehkä tulee ja sanoo sinulle: ’Anna tälle sija’, ja silloin sinä saat häveten siirtyä viimeiselle paikalle. Vaan kun olet kutsuttu, mene ja asetu viimeiselle sijalle, niin on se, joka on sinut kutsunut, sisään tullessaan sanova sinulle: ’Ystäväni, astu ylemmäksi.’ Silloin tulee sinulle kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään`.” Lk. 14:7-11.
Opetus seurakunnassa tapahtuu niiden toimesta, jotka ensin itse ovat ottaneet vastaan seurakunnassa hyväksytyn opetuksen. Opittuasi raamatullisen Jumalan tahdon tien, jota seurakunnassa opetetaan, voit itsekin alkaa opastaa ihmisiä siihen.
Aito nöyrtyminen ja irrottautuminen pöyhkeästä ylimielisyydestä auttaa meitä ymmärtämään Jumalan sanan. Jaak. 4:6. Lk. 24:45.

………………

On hyvä harkita tarkkaan keneltä kysyy ja ottaa vastaan opetusta tai kenelle uskoutuu. Älä ota vastaan esirukousta tai ohjeita sellaisilta, jotka eivät vielä ole itse juurtuneet seurakuntaan ja sen opetukseen, ja joita ei vielä ole siunattu yhteyteen.
”Valvo itseäsi ja opetustasi..” 1 Timot. 4:16.
Voit kysellä epäselviä asioita luotettaviksi tunnetuilta seurakunnan vastuuhenkilöiltä. Tällä tavalla opit seurakuntaperheen opetukset ja tavat. Kasvat uskossasi ja Jeesus merkitsee sinulle päivä päivältä enemmän. Tällä linjalla saat itsekin tehtäviä. Pyhä Henki vaikuttaa sisimmässäsi opetuksen kautta. Näin ohjaudut sisälle Jumalan Sinulle suunnittelemaan elämän tarkoitukseen.

Tässä yhteydessä voit toteuttaa Jumalalta saadun kutsumuksesi.
Mikä tahansa tehtäväsi onkin, tulee se asettaa ensin seurakunnan koeteltavaksi. ”Heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.” 1 Tim. 3:10.

Jumala tahtoo auttaa jokaisen omansa sitoutumaan pysyvästi tähän raamatullisen yhteyden periaatteella toimivaan seurakuntaan. Efes. 4:14-15. Pelkästään kokouksiin osallistuminen on jo itsessään suurta Jumalan työhön osallistumista. Hebr. 10:25. Siksi emme enää osallistu hajaannuksen periaatteella toimiviin ekumeenishenkisiin sekauskontojen tilaisuuksiin.
Jumala tahtoo lisätä yhteyteemme paljon uusia veljiä ja sisaria, niitä, jotka Hän pelastaa tai on jo pelastanut. Apt. 2:41,47.
……………………………………………………………………

Älä anna ihmisten tunkeutua yksityisyyteesi. Älä itsekään ole utelias. Jokainen saa kertoa itsestään vain sen, minkä itse tahtoo. – Älä ”kuulustele”. Älä vahdi. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Älä anna kenenkään penkoa menneisyyttäsi eli älä osallistu sielunpenkojaisiin.
Ole aina hienotunteinen. Älä koskaan sano loukkaavasti tai epäystävällisesti kenellekään ihmiselle missään tilanteessa kotona tai seurakunnassa. Loukkaavasta käytöksestä saattaa jäädä ihmissuhteisiin pysyvä vamma. Mikään tilanne ei oikeuta Sinua käyttäytymään huonosti. Aito Pyhän Hengen vaikuttama käytös, hyväntahtoisuus ja ystävällisyys saakoon toimia ihmissuhteissamme.

Kasvaneen kristityn eräs tuntomerkki on hyvä ”Hengen hedelmä”. Gal. 5:22; 1 Piet. 4:10–11; Hebr. 5:14.
”Aseta ITSESI kaikessa hyvien tekojen esikuvaksi, olkoon opetuksesi puhdasta ja arvokasta.” Tiit. 2:7. Kol. 3:16. Esimerkkinä olemiseen kuuluu, ettet ole kapinallinen, uhmakas ja niskoitteleva. Älä yritä neuvoa muita, jos oma elämäsi on sivussa Raamatun opetuksista.
” Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ’Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi? Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.” Matt. 7:3-5.
Meidän kaikkien tulee pyrkiä olemaan esimerkillisiä kristittyjä, rauhan ihmisiä.
”Ole Sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa..” 1 Timot. 4:12.

Tarvitessasi henkilökohtaista esirukousta voit itse pyytää sitä. Kenenkään ei tule mennä rukoilemaan ja laittamaan käsiä toisten päälle ilman asianomaisen omaa halua ja pyyntöä! Meidän tulee opettaa ja rohkaista uskovia oma-aloitteisuuteen.
Rukoiltaessa Mark. 16:17,18 mukaisesti, on huomioitava, että käsi tulee laittaa rukoiltavan pään päälle, ei esim. sairaan paikan päälle, polvelle, reisiin, rintaan, jne. On sopimatonta, että esim. veljet hipelöivät sisaria rukouksessa tai sisaret veljiä. Sellainen rikkoo rukouksen pyhän ilmapiirin.
Olemme joissain asioissa hyvinkin erilaisia. Kaikki eivät esim. halua eivätkä tarvitse jatkuvaa kanssakäymistä. Toiset taas eivät viihdy yksin hetkeäkään. Huomioi tämäkin.

 

Hyviä suuntaviittoja:
Jumalan Valtakunnan työ ja seurakunnan jäsenten kasvattaminen on hengellistä tarkkuustyötä. Tämä Sinunkin on hyvä oppia. Toimi siksi aralla tunnolla, hienovaraisesti, nöyrästi, matalalla profiililla, rakkaudessa ja totuudessa huomioiden lähimmäiset. Pidä itsesi kaikkien kanssa saman arvoisena. Älä luule itsestäsi suuria.
Puhu vähän, toimi enemmän ja rakasta paljon. Ole evankeliumin arvon mukainen, pukeutumisessakin. 1 Tim. 2:9,10. Filip. 1:27. Tiit. 2:2.
Anna ihmisten olla rauhassa. Ole uskollinen, luotettava ja suora. Älä ole takinkääntäjä. ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” 1 Kor. 4:2. ”Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat kunnioitetun aseman ja suuren pelottomuuden uskossa, Kristuksessa Jeesuksessa.” 1 Tim. 3:10,13. Joh. 16:13. Opi myös Jesaja 66:2.

Ole myös valmis olemaan parjattuna. Oikeaa seurakuntayhteyttä ja vilpittömiä Jumalan lapsia on aina mustamaalattu. Jumalan työn tukahduttamiseksi on keksitty monenmoisia valheellisia juoruja. Sananl. 18:8. 26:22. ”Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi.” 2 Tim. 3:12.
”Ei ole opetuslapsi opettajaansa parempi, eikä palvelija parempi isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen, ja palvelijalle, että hänelle käy niin kuin hänen isännälleen. Jos he perheenisäntää ovat sanoneet Beelsebuliksi, kuinka paljoa enemmän hänen perheväkeään!” Matt. 10:24,25.
”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.” Lk. 6:26.

*

TÄRKEIN YHTEINEN TEHTÄVÄMME on voittaa ihmisiä Jeesukselle, sekä sitten auttaa uudet uskoon tulleet pysymään seurakunnan yhteydessä oppimassa Jumalan tahdon tietä. Tämä on seurakunnan toiminnan tarkoitus, meille uskottu pyhä ja arvokas luottamustehtävä. Mark. 16:15-16. Apt. 2:38,41,42.
Puheemme pääsisältö kokouspaikan kahvipöytäkeskusteluissakin on ennen muuta Raamatun asiat, ristintyö ja syntien anteeksi saaminen Jeesuksen veren kautta.
Seurakunnan tehtäväalueeseen ei kuulu tämän maailman asioihin puuttuminen, politikoiminen yms. Apt. 2:40. Lähetyskäskyssä on meille riittävästi tekemistä. 1 Joh. 5:19.

RUKOUKSESTA VERSOO KAIKKI HYVÄ.
Oppiessamme viipymään rukouksessa saamme voiman ja johdatuksen elämäämme ja tehtäviimme.
”Missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta.
Missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta.
Missä ei ole rukousta, siellä ei ole siunausta.”

Jokainen Jeesuksen verellä lunastettu ihminen on korvaamaton. Kukaan muu ei voi täyttää Sinun paikkaasi. Kukaan ei voi tuoda seurakuntaan sitä siunausta, joka nyt Sinun kauttasi annetaan.

Sinä olet korvaamaton!