Ylätunniste


Taivassanomat / Uutiskirje Turusta 2/2015.

---

Kesän yhteyspäivä

Pidimme ensimmäisen uskovien yhteyspäivän Turussa vuonna 2000. Tänä vuonna on siis vuorossa jo 15. kokoontuminen.
Joka vuosi on ollut rohkaisevaa tutustua uusiin veljiin ja sisariin, jotka kilvoittelevat uskonsuuntien ulkopuolella. Tänä kesänäkin syntyy monia ikuisuuteen asti kestäviä ystävyyssuhteita.

Yhteyspäivä pidetään sunnuntaina 5. päivänä heinäkuuta 2015.
Tilaisuudet ovat klo 13.00 ja 16.00. Väliajalla on ruokailu ja kahvit yms. Kaikki on maksutonta!

Yhteystiedot ja kartta

---

Jokainen on tervetullut mukaan saamaan uutta voimaa Jumalan lasten yhteydestä! ”.. totuutta noudattaen rakkaudessa!” Ef. 4:15.

Yhteys on Jumalan tahto!

Linkistä käy ilmi, millä periaatteilla Hänen omiensa yhteyttä rakennetaan? Se on Jumalan seurakunnan eräs avainkysymys. Raamattu opettaa, että Jeesus ja ristintyö sekä rakkauden kaksoiskäsky on kristiuskon perusta: ”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." Joh. 13:34,35. / 1 Kor. 3:11.
”Me rakastamme, sillä Hän on ensin rakastanut meitä.” 1 Joh. 4:19.
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Room. 5:5.
Mutta! – ”Älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa.” 1 Joh. 3:18.

Uskovien raamatullinen yhteys on keskinäistä rakkautta käytännössä!

Jumala tahtoo omiensa ymmärtävän Raamatun opetuksen uskossa olevien seurakuntayhteydestä, jota voidaan rakentaa ainoastaan niiden välille, jotka jo ovat sisällä seurakunnassa eli ovat tulleet uskoon ja käyneet kasteella. Näin oli käytäntö alkuseurakunnan aikana. Jumalan tahto ei ole siitä muuttunut. – Uskosta osattoman on mahdotonta kuulua raamatulliseen seurakuntaan. Tarvitaan uskoon tulo sekä upotuskaste Jeesuksen Nimeen, jotta ihminen voidaan lukea seurakuntaan kuuluvaksi. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja NIIN heitä lisääntyi..” Apt. 2:41.
Ihmisen nimen kuuluminen jonkun uskontokunnan jäsenkortistoon ei tee hänestä seurakuntaan kuuluvaa. Jumalan seurakuntaan ei voida liittyä; siihen synnytään! = Uudestisyntyminen Pyhästä Hengestä. Seurakunta on yhtä kuin uskossa olevat ihmiset. 1 Kor. 3:16. 12:27. Me annoimme pelastaa itsemme ”tästä kierosta sukupolvesta”. Apt. 2:40. RK.

Jumala kutsuu jokaista ihmistä tähän armonsa ja rakkautensa osallisuuteen.
Ensin katumaan ja saamaan syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, sitten kasteelle. Uskovien kasteessa vanha ihminen haudataan ”kasteen kautta kuolemaan”. Room. 6:4. Näin olemme Jeesuksen veren armoon luottavina erotetut Jumalalle ja Hänen ikuiseen valtakuntaansa. Kiitos Jumalalle, ”joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan”. Kol. 1:13. 1 Piet. 2:9.

Jos tuttavapiirissäsi on uskoon tulleita, jotka eivät vielä ole käyneet kasteella, voit pyytää heitä ottamaan yhteyttä. Järjestämme kastetilaisuuden.
Oi tätä valtavaa Jumalan armoa ja rakkautta syntisiä kohtaan! Hän odottaa voidakseen olla meille armollinen ja saadakseen antaa syntimme anteeksi! ”Synnistä vapautettuina” emme sitten enää tahdo elää synnissä. Room. 6:22. Yhteinen tehtävämme on auttaa muitakin sisälle armon tielle. Tämä on seurakunnan olemassaolon päätarkoitus. Matt. 28:19,20. Mark. 16:15,16.
Jeesus on sovittanut syntimme ristillä. Hän on koko maailman Vapahtaja: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!” Joh. 1:29.
Kaikkien ihmisten kaikki synnit on sovitettu, uskomme sen tai emme usko. Tosiasia ei muutu, jos joku ei usko siihen. Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit; mutta Hänen armotyönsä ei hyödytä ihmistä, joka ei usko ja ota vastaan pelastusta. Raamatullinen usko Jeesukseen tuo Hänen armotyönsä meitä henkilökohtaisesti hyödyttäväksi todellisuudeksi. Epäusko pitää ihmisen erossa Jumalasta.
”Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.” Luuk. 14:17. ”Se on täytetty!” Joh. 19:30.

Ihmissielun pelastuminen tapahtuu uudestisyntymisen ihmeenä, joka tarkoittaa sydämessä olevan hengen vaihtumista. Uusi elämä alkaa toimia! Se on Jumalan elämä ihmisessä Pyhän Hengen kautta. Näin Jeesus tulee sydämen valtaistuimelle. ”Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä." Hebr. 8:12.

Mistä tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään?
Armon tilaan siirtymisen huomaamme siitä, että Jeesus ja Hänen sanansa on tullut meille rakkaaksi. Rakastamme Jumalaa kaikesta sydämestämme. Osoitamme tämän kunnioittamalla Hänen Sanaansa. Pyhä Henki vakuuttaa sydämissämme armon todellisuutta. Hän johdattaa meitä osoittaen meille ylösnoussutta Jeesusta, jonka seurassa tahdomme viipyä joka päivä. Rukouksessa viipyminen on meille rakas asia. Raamatun opetukset ovat tulleet meille ensiarvoisen tärkeiksi. Siksi Raamatun päivittäinen tutkiminen on meille ilon asia. Viihdymme uskovien yhteydessä. Emme missään tapauksessa tahdo jättää seurakunnan kokoontumista. Tahdomme hyvää kaikille ihmisille.
Rakastamme myös Jumalan seurakuntaperheessä vallitsevia raamatullisia tapoja. Siinä siis on joitakin armon tilan merkkejä.
Olemme syntyneet Jumalan perheeseen. Efes. 2:19-22. Uskontojen jäsenkortistoihin liittyminen on kokonaan toinen asia.

Uskoontulo
Uskoon tuleminen on siis sitä, että ihmisen sisin henki eli persoonallisuuden keskus herää ja sinne tulee uusi Elämä Pyhän Hengen myötä. Tätä Raamattu nimittää uudestisyntymiseksi.
”Joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan Valtakuntaa.” Joh. 3:3-5.
Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut.” 2 Kor. 5:17. ”Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.” Gal. 3:27. Room. 6.
Jokainen uskoon tullut, parannuksen tehnyt ja kasteella käynyt kuuluu Jumalan seurakuntaan. Apt. 2:38,41. Mikään muu ei ole mahdollista!

Jumalan suunnitelma on asettaa seurakunta ennalleen, apostolisen ajan oppiin, voimaan yms. sisältöön. Hän kutsuu jokaista omaansa tähän työhön. Hän tahtoo antaa päällemme ”armon ja rukouksen Hengen” voidaksemme elää elämän veden lähteillä, jotka on avattu meitä varten, ”syntiä ja saastaisuutta vastaan”. Sak. 12:10. 13:1. Mitä useammat tulevat tähän mukaan, sitä enemmän saamme nähdä hyviä työn tuloksia. 2 Kor. 6:1,2.


Olemme Turussa kokeneet Jumalan ihmeellistä johdatusta monissa asioissa, mm. siinä, että toiminnan kulut on aina saatu hoidettua, mm. vuokrat, painotuotteet yms. Kiitos Jumalalle!
Jumalan seurakunnan työ tapahtuu vapaaehtoisten uhrien varassa. Emme ole keränneet kolehtia tai pitäneet vetoavia kolehtisaarnoja. Kokouspaikan seinässä on pieni uhrilipas ja nettisivuillamme on Seurakunta-apu ry.n tilinumero.
Jumalan siunauksen virrat ovat auki. Kiitos Herralle! Hän on siunannut meitä. Kaikki toimii ja voimme pitää alkuseurakunnallisen systeemin voimassa: Kokouspaikassamme ei myydä mitään. Kaikki on aina maksutonta, kirjat, lehdet, CD.t, kahvitus yms. Uhraamisemme Jumalan valtakunnan työhön mahdollistaa tämän.
Nyt odotamme, että alkuperäinen kristinusko saadaan toimimaan jokaisella paikkakunnalla Suomessa. Rukoillaan, että tämäkin tulee mahdolliseksi.
Uhraaminen on aina ollut osa kristillistä elämää. Alkuseurakunnan aikana sillä koeteltiin uskovien rakkauden todellisuutta, ja sillä tunnustauduttiin valtakunnan evankeliumiin. ”.. tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä.” 2 Kor. 8:8. ”.. kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin.” 2 Kor. 9:13.

Mutta siis ennen muuta, ”tehkää tämä (kaikki Jumalan seurakunnan työmuodot) kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta.” Efes. 6:18,19.

Rukoilijan tehtävä on seurakunnan arvokkain työmuoto. Ja siihen työhön voimme kaikki osallistua.

Nähdään Turussa viimeistään 5. päivänä heinäkuuta!

Turun seurakunnan puolesta,
rukousterveisin,
Weijo Lindroos

---

Jumalan seurakunta, Läntinen Pitkäkatu 33. 20100 Turku

Normaalit kokousajat:
– SU 16.00 hengellinen kokous
– KE 14.00 - 18.00 avoimet ovet / keskusteluiltapäivä

Tilinumero:
Seurakunta-apu ry
FI91 1632 3000 0036 63

Sähköposti:
Jumalan.seurakunta@pp.inet.fi

Anna palautetta:
palautelomake

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.