Ylätunniste

JUMALAN SEURAKUNNAN UUTISKIRJE

Taivassanomat

---

Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan Hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja Hänen nimensä kunniassa pitävät.” Malakia 3:16

 Turussa oleva Jumalan seurakunta kiittää sinua menneestä vuodesta! Kiitos rukouksista ym. osallistumisesta sekä hyvästä tahdosta seurakunnan toimintaa kohtaan. Tämä on ollut rohkaisevaa! Kiitos Jumalalle! Todelliset kristityt ovat löytäneet oman seurakuntansa.
Vanha vuosi onnistumisineen sekä virheineen jää taas muistojen arkistoon. Taivaan tiedostoihin on tallennettuna hyvä muistokirjoitus vuodesta 2014.
Mennyt
vuosi on ollut monilta osin muistorikasta aikaa kokouksineen sekä monine kastetilaisuuksineen ja erilaisine tapahtumineen. Sama jatkuu edelleen,entistä parempana.Odotamme, että ihmisiä alkaa tulla enemmän uskoon, parannukseen ja kasteelle.

Tulevana vuotena sanoma Jeesuksen veriuhrin armosta pitääkuulua ”teillä ja aitovierillä”, ”kaduilla ja kujilla”, toreilla, kodeissa, kauppojen edessä ja kaikkialla ihmismassojen keskellä. Jumala kysyy:Kenet minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?” Vastaammeko Jesajan tavoin: ”Katso, tässä minä olen, lähetä minut!” Jes. 6:8. / ”Kristuksen puolesta ME (uskoon tulleet) siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa MEIDÄN kauttamme. ME pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” - - - ”Hänen työtovereinaan ME myös kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon!” 2 Kor. 5:20-6:1,2. Jumala toimii omiensa kautta. Voimme kukin osaltamme tehdä oman pienen osuutemme, kantaa kortemme yhteiseen kekoon, puhaltaa yhteen hiileen. Jeesus kutsuu meitä olemaan yhtä Raamatun tarkoittamassa mielessä. Oikean yhteyden kautta ihmiset tulevat elävään uskoon. Siitä maailma ymmärtää sanomamme. Joh. 17:21-23.
Evankeliumin tulee näkyä ja kuulua kaikkialla. Pelastussanoman julistaminen on Jumalan seurakunnan olemassaolon tarkoitus. Tehtävämme on mennä ”avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:18.
Myös kaikki uskonnot ovat lähetyskenttäämme. Meidän tulee rakastaa ihmisiä, jotka kuuluvat erilaisiin uskontoihin, niin paljon, että autamme heidät irti uskonnoistaan ja mukaan seurakuntatoimintaan. Rakkautta on kertoa ihmisille Jeesuksesta! Rakkaus Jumalaan ja toisiimme saa aikaan, että tahdomme etsiä synnin korvessa kulkevia ja tuoda heidät hyvän Paimenen laumaan. Markus 12:28-34. Siitä meidät tunnetaan Hänen opetuslapsikseen. Joh. 13:34,35. / Joh. 14:23,24.
Pelastussanoma kuuluu hyville ja pahoille, nuorille ja vanhoille, terveille ja sairaille; aivan kaikenlaisille ihmisille, ateisteille ja epäilijöille samoin kuin uskonnollisille siivosyntisillekin. Jeesus rakastaa jokaista ihmistä. Siksi parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava kaikille ..!” Luuk. 24:47. 1 Timot. 2:4.
Jeesus tahtoo vapauttaa ihmiset syntielämästä
sekä täyttää tyhjät sydämet Pyhällä Hengellä, Jumalan rakkaudella ja elämän puhtaudella!

Toivottavasti saamme alkavana vuotena 2015 saman ”syytöksen”, jonka alkuseurakunta sai: ”.. katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne.” Apt. 5:28. = Jumalan tahto on, että täytämme Suomen paikkakunnat raamatullisella pelastussanomalla. Tämän toteutumiseksi on hyvä ottaa tavaksi jakaa traktaatteja kädestä käteen, postilaatikkoihin, ilmoitustauluille yms. paikkoihin, missä kuljetkin. Jätä myös traktaatti bussiin tai junaan matkallasi. Rukoillen jaettu traktaatti saattaa puhua vielä vuosienkin päästä. Myös internet on hyvä ottaa entistä enemmän evankeliumin työvälineeksi. Levitä sanomaa esim. linkittämällä sivustoomme, kirjoituksiin, puheisiin ja videoihin. Lehtiinkin on hyvä lähettää ilosanomaa Jeesuksesta! - Traktaatteja ym. ilmaista jaettavaa saa tilata meiltä. Uhraajat mahdollistavat tämän.
Emme mene evankelioimaan omassa voimassamme, vaan saamme ottaa vastaan Pyhän Hengen tulikasteen (!!!) voidaksemme olla Hänen todistajiaan. Apt.1:8. Efes. 5:18-19.Hengellä täytettyinä voimme julistaa ”Kristuksen kirkkauden evankeliumia”, ”johon enkelitkin halajavat katsahtaa!” 2 Kor. 4:4 / 1 Piet. 1:12. Alttius rauhan evankeliumille on eräs hengellisen sota-asun tärkeä osa. Efes. 6:15.
Me saamme olla julkisesti uskossa! Siinä on suuren ilon lähde! Kiitos Jumalalle! Jeesuksen Herraksi tunnustaminen tarkoittaa julkista uskossa olemista (Rm. 10:9-13), ei pelkästään suusanallista puhetta. Matt. 15:7-9. Sanojen ja tekojen tulee pitää yhtä.
Ja on elintärkeää tuoda
ihmiset seurakuntayhteyteen; pelastumattomat pelastumaan ja pelastuneet kasvamaan uskossaan. Jumala ei tahdo jättää yhtäkään omaansa yhteyden ulkopuolelle!
Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” 1 Kor. 15:58.

Jumalalla on tehtävä jokaista omaansa varten.
Jumalan seurakunta Turussa odottaa rukoillen joukkoonsa
-
esirukoilijoita !!! (= Tärkein ja suurin tehtävä)
- rukousiltojen vetäjiä
- vanhimmistovelj
, joilla on armoitus pitää kristityt koossa
  Jeesuksen ympärillä
-
sananopettajia
- siivoojia yms. kokouspaikan puhtaudesta ja järjestyksestä
  vastaavia
- soittajia ja laulajia
-
sieluja voittavia evankelistoja
- traktaattien jakajia..
Ota
than rukouksessa vastaan omat tehtäväsi? Ja olethan sitten loppuun asti uskollinen ja luotettava Jeesuksen Kristuksen palvelija! Matt. 24:45-50. ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi!” 1 Kor. 4:2.

---

Jumala on lisäävä yhteyteemme uusia ihmisiä, mutta se edellyttää meidän omaa valintaamme ja suostumistamme Hänen suunnitelmaansa. Joosua 24:15. Mitä siis teemme? - Päätämmekö lähteä kokosydämisesti seuraamaan Jeesusta! 2 Aikak. 16:9. Se on parasta kristityn elämää:
”Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Siionille: Sinun Jumalasi on Kuningas! Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palajaa Siioniin. Huutakaa ilosta, riemuitkaa..” Jesaja 52:7-9.

Jättäköön jokainen tuleva päivä elämästämme pysyvän siunauksen jäljen Taivaan muistokirjaan?

Turun seurakunnan puolesta,
Weijo Lindroos

---

Jumalan seurakunta, Läntinen Pitkäkatu 33. 20100 Turku

Kokousajat:
– SU 16.00 hengellinen kokous
– KE 14.00 – 18.00 avoimet ovet / keskusteluiltapäivä

Tilinumero:
Seurakunta-apu ry
FI91 1632 3000 0036 63

Sähköposti:
Jumalan.seurakunta@pp.inet.fi

 

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.