Ylätunniste

Jumalan seurakunnan uutiskirje

---

"Käykää, käykää ulos porteista,tasoittakaa kansalle tie, tehkää, tehkää valtatie, raivatkaa kivet pois, kohottakaa lippu kansoille.” Jesaja 62:10.

"Sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he kokoontuisivat sen turviin..” Psalmi 60:4.

Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovintoverensä armossa!

Meillä on turva nyt ja tuomiopäivänä tunnustautuessamme rakkaan Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen herruuteen. Näin saamme nostaa voiton lipun elämämme ylle!

Kiitämme Jumalaa jokaisesta veljestä ja sisaresta, joka tahtoo kuulla, ”mitä Henki seurakunnille sanoo”. Ilm. 3:22. Uutiskirjeen tilaajana olet ilmoittanut haluavasi kuulla tätä Hyvän Paimenen ääntä!

Jumalalla onkin paljon asiaa omilleen. Hän tahtoo auttaa meitä eteen päin siunauksen tiellä, matkallamme kohti ikuista päämäärää. Pyhä Henki johdattaa meitä auttamaan toinen toistamme, tasoittamaan ristin kaitaa tietä, joka on Elämän Valtatie, ”pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy-eivät hullutkaan.” Jesaja 35:8.

"Hän sanoo: Tehkää, tehkää tie, tasoittakaa tie, poistakaa kompastuskivet minun kansani tieltä.” Jesaja 57:14. Evankeliumin eteen päin viemisessä on ollut paljonkomapastuskiviä, joiden on aika nyt poistua.Kirkollisuus lapsikasteineen on eräs este raamatulliselle voittosanoman eteen päin viemiselle. Kirkon oppiharhojen pitää olla lopullisesti poissa uskovien elämästä.

 Meidän on taas alettava julistaa vanhinta pelastussanomaa, ”jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?” Hebr. 2:3.4.

Kaikki on asetettava kohdalleen, alkuasetelmaansa. Se on ohjelmanjulistuksemme! Viemme eteen päin sanomaa siitä, että Jeesus sovitti syntimme ristillä. Opetamme ihmisiä tekemään suursiivouksen eli parannuksen elämässään. Kastamme uudet uskoon tulleet upotuskasteella vedessä Jeesuksen Kristuksen Nimeen. Tästä alkaa terve raamatullinen uskonelämä. Kastamattomaksi jäävä ei vielä ole siinä uskossa, josta Raamattu kertoo. Kastamaton ei esim. voi osallistuaehtoolliseen. Mutta…
Voit tulla kasteelle Turkuun.
Opetamme Jumalan seurakunnassa Markus. 16:15,16. Apt. 2:38,41. 10:48 mukaisesti.

Uudestisyntyneet Jumalan lapset ohjataan toimimaan seurakunnan yhteydessä, keskinäisessä rakkaudessa, sen rukousten piirissä, apostolisessa opetuksessa ja ehtoollisen vietossa. Apt. 2:41,42.
Seurakuntayhteydessä saamme lisäopetusta siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Kol. 3:16.

Ekumeeniset tahot ovat esittäneet, että kaikkien kristittyjen olisi hyväksyttävä yhteyden perustaksi ns. ”apostoliset uskontunnustukset” (jotka ovat syntyneet apostolisen ajan jälkeisinä vuosisatoina, ja jotka siksi eivät ole apostolisia, vaan ovat lisäyksiä Raamatun opettamaan kristinuskoon. Ilm. 22:18,19.), nikealaiset uskontunnustukset, Athanasiuksen tunnustus, Katekismus, kristinoppi, kirkkolaki, kirkkovuosi päivän tunnussanoineen, jne. Kaikki nuo ihmisopit ovat poistettaviakompastuskiviä ja sekaannuksen aiheuttajia. Meidän yhteytemme perustaksi on annettu Jumalan sana, Raamattu.
Toivomme, että luet s
ivuilta opetuskirjoituksia, katsot videoita ja kuuntelet puheita. Näin aukenevat Jumalan siunauskanavat elämääsi.

---

Toivotamme Sinut tervetulleeksi Turkuun hengellisiin tilaisuuksiin! Voit tulla kauempaakin. Kokouspaikkaamme on mahdollista majoittua muutamaksi yöksi. On sänky, keittiö, suihku.
Ja HUOM! Voimme tulla myös Turusta sinun paikkakunnallesi aloittamaan samaa raamatullista seurakuntatoimintaa! Tämä on Jumalan tahto jokaiselle paikkakunnalle. Jumala etsii meistä itselleen uskollisia ja luotettavia palvelijoita erilaisiin tehtäviin omassa seurakunnassaan. Efes. 4:11. 1 Kor. 4:2.

---

Jumalan seurakunta, Läntinen Pitkäkatu 33. 20100 Turku

Kokousajat:
– SU 16.00 hengellinen kokous
– KE 14.00 – 18.00 avoimet ovet / keskusteluiltapäivä

Tilinumero:
Seurakunta-apu ry
FI91 1632 3000 0036 63

Sähköposti:
Jumalan.seurakunta@pp.inet.fi

 

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.