Taivassanomat /

Uutiskirje Turusta

---

YHTEYTTÄ ILMAN RAJOJA! – RAJATONTA YHTEYTTÄ!

Uskontojen ulkopuolella toimivien kristittyjen yhteyspäivä 24. heinäkuuta 2016 klo 12.00 alkaen.
Kaikki ihmiset ovat tervetulleita näkemään, oppimaan ja kokemaan raamatullista yhteyttä!

”Että he olisivat täydellisesti yhtä..” Joh. 17:23.
Tämän kesän yhteyspäivänä on tarjolla paljon vapaamuotoista yhdessä oloa. Kysymyksiä saa esittää. Vastauksiakin löydämme. Vastaamassa ovat yhteydessämme olevat veljet ja sisaret. Monet asiat selviävät. Ilmaisia kirjoja yms. on tarjolla. Esirukouspalvelu toimii. Kaikki on maksutonta. Rahoitus toimii vapaaehtoisten uhrien kautta.

Aikaa on siis varattu tutustumiselle ja vapaamuotoiselle yhteydelle noin 4 tuntia, alkaen klo 12.00. Kokouspaikan vieressä oleva Ystävyyspuistokin on meitä varten (katso kuva). Voimme mennä välillä sinnekin istumaan.

Yhteyspäivän varsinainen JUHLAKOKOUS alkaa klo 16.00. Siinä kuulemme monia max 10 minuutin puheenvuoroja ja ehkä juhlapuheen.

---

Yhteyspäivässä löydämme uusia ystäviä., Jeesuksen ystäviä. Joh. 15:12-15. Ja monet tulevat ymmärtämään, mikä on raamatullinen seurakunta, ja että seurakunta on Jumalan suunnitelma: ”..että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon.” Efes. 3:10. Tämän tähden opetamme, että evankelioimisen tavoite on saada uskoon tulleet ihmiset seurakuntaan. Heidät tulee ohjata kasvamaan ja toimimaan seurakunnassa ja sen palvelustehtävien piirissä. Ensin siis autamme ihmiset Jeesuksen tykö saamaan syntinsä anteeksi ja sitten elämään Hänen seurakuntansa yhteydessä.
Myös uskosta osattomat tulee kutsua kokouksiin kuulemaan sanaa. Room. 10:17.

Yhteyspäivässä Pyhä Henki rohkaisee joitakin aloittamaan raamatullisen seurakuntatyön omalla paikkakunnallaan. Sitä toivomme ja siihen kehotamme ja rohkaisemme.
Opimme yhä selvemmin toimimaan nimikyltti-uskontojen ulkopuolella. Jumala auttaa rakentamaan hajaannuksesta irti olevaa YHTÄ paikallisseurakuntaa, jossa ei ole riitaisuutta ja jossa erilaiset ihmisluonteet kohtaavat. Rakastamme toisiamme virheistä huolimatta. 1 Joh. 4:7-21.

Pyhä Henki ei johdata meitä rakentamaan ja tukemaan hajaannuksen periaatteella toimivia yhteyksiä ja toimintamuotoja tai toimimaan tämän yhteyden ulkopuolella. Hän ei anna hajaannusta aiheuttavia tehtäviä. 1 Kor. 1:10. Kaikki Jumalalta saadut tehtävät pystyy tekemään Hänen seurakuntansa yhteydessä.
Jeesus johtaa yhteyteen. ”Kootakseen yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset.” Joh. 11:52. Paholainen hajottaa. ”Koko maailma on pahan vallassa.” 1 Joh. 5:19. Mutta me uskoon tulleet olemme irti paholaisesta. Olemme sisällä Jeesuksen valtapiirissä.

---

Jeesus on maailmankaikkeuden Kuningas, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra! Hän on oman seurakuntansa Kuningas. Hän on jokaisen uskoon tulleen Kuningas. Hänellä on kaikki valta Taivaassa ja maan päällä sekä meidän elämässämme. Seurakunta on Jeesuksen kalliilla verellä ostettu Jumalan kuningaskunta maan päällä. ”.. sillä Sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista.” Ilm. 5:9. ”.. ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut …, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.” 1 Piet. 1:18,19.
Jeesus ansaitsi meille pelastustyöllään yhteyden siunauksen. Tähän yhteyteen kokoamme uskoon tulleita: Hänen ympärilleen, Jeesuksen valtapiiriin, Hänen kuningaskuntaansa, jossa toimii uskovien välinen rakkaus ja sovinnollisuus. 1 Piet. 2:9,10. Joh. 17:21-23. Tämä on meidän ”OMA” seurakuntayhteytemme. ”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnankokoustamme..” Hebr. 10:25.

Kristillinen toimintakeskus toivottaa siis tervetulleiksi kaikki ihmiset, jotka tulevat nöyrällä sydämellä rakentamaan Jumalan seurakuntaa yhteisessä rintamassa.
Siunausta meille Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen sovintoverensä armossa!

---

Kristillinen Toimintakeskus
Maariankatu 2 (Puutorin vieressä)
20100 Turku

Kokousajat:
– SU 16.00 hengellinen kokous
– KE 14.00 - 18.00 avoimet ovet / keskusteluiltapäivä

Tilinumero:
Seurakunta-apu ry
FI91 1632 3000 0036 63

Sähköposti:
Jumalan.seurakunta@pp.inet.fi

Anna palautetta:
palautelomake

Runsasta siunausta meille, rakkaat veljet ja sisaret.